ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням...

^ ЗВІТ

методиста НМЦ

КУЗЬМЕНЧУК ІРИНИ ВАСИЛІВНИ
^ Зміст методичної роботи
Термін

проведення

Примітка

1

Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури:

підготовка навчально-тематичного плану для курсів вчителів зарубіжної літератури, складання розкладу, узгодження лектури; оформлення пакету документів за ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... кредитно-модульною системою навчання, оформлення журнальчику. Підготовка анкет для вхідного анкетування слухачів курсів. Організація преподавательічної практики. Звіт про боту курсів (розрахунок годин викладачів; остаточне оформлення журнальчику, навчального плану; заповнення екзаменаційних відомостей; здача журнальчиків тощо ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням...). Консультації з питань організації і проведення курсів. Підготовка та видача свідоцтв.

^ Проведення курсів


Протягом року (згідно з планом методиста)
 • з вищої на вищу (заочна ф. н.)

05.10-19.10

14.12.- 16.12.

2009 р. (1гр)
 • з вищої на вищу (заочна ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... ф. н.)

12.10-16.10.

23.12- 25.12. 2009р.(1 гр.)
 • вищої категорії (очно-заочна ф.н.)

26.10.-30.10.,

28.12. 2009р.

(1 гр.)
 • ІІ, І ,з І на вищу категорій (денна ф. н.)

02.11-20.11.2009р.

У зв’язку з карантином термін ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... навчання групи змінений (15.12.2009р.- 15.01.2010р.)

2

Методична бота з преподавательічними і керівними працівниками освіти в міжкурсовий період:

Протягом року згідно з планомКоординація роботи РМО: складання орієнтовних планів, узгодження планів роботи РМО, проведення нарад ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... та семінарів для методистів науково-методичних центрів та керівників РМОКонференція для вчителів зарубіжної літератури, методистів РНМЦ, голів РМО “Специфіка викладання курсу “Зарубіжна література” у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році ”

27.08.2009 р
2.2

Організація семінарів

 • складання плану ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... семінарів, нарад

червень-серпень
 • підготовка друкованих матеріалів з питань, що розглядаються тощо);
серпень

Підготовка буклету “Конференція вчителів зарубіжної літератури” з планом проведення семінарів, методичними рекомендаціями щодо викладання зарубіжної літератури у 2009-2010 навчальному році;

Упорядкування методичного ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... посібника «Компетентність учителя зарубіжної літератури. Реалізація на уроці». – К.: Шк..світ, 2009.

^ Організація та проведення семінарів для преподавательічних працівників:

 • керівників РМО вчителів зарубіжної літератури, методистів РНМЦ «Організація методичної роботи з викладання предметів ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... філологічного циклу в умовах модернізації освіти в Україні» Кількість семінарських занять - 122.09.2009р
  • учителів зарубіжної літератури, що працюють в старших класах, учасників преподавательічної майстерні методиста-кореспондента І.В.Мегедь

«Розвиток читацької компетенції учнів старших класів на ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... уроках зарубіжної літератури»

Кількість семінарських занять -1

21.10. 2009р.

2.3

Проведення методичних та науково-практичних заходів відповідно до загально міністерських та міських програмами • участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі завідувачів кабінетів (методистів) зарубіжної літератури інститутів ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... післядипломної преподавательічної освіти

23.09-25.09 2009 р.

Інтернет-публікація про семінар на веб-сайті ІППО
 • Формування списку незалежних експертів для виконання експертизи рукописів підручників для учнів 10 класу ЗНЗ

жовтень 2009р.
4
^ Консультації індивідуальні і групові
Протягом року
5

Бота ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... з методичними кореспондентами:

Протягом року^ Керівництво роботою методичного кореспондента


 • преподавательічні майстерні

-Організація роботи творчої групи методичних кореспондентів щодо створення електронних посібників із зарубіжної літератури «Мультимедійна бібліотека для вчителя. Зарубіжна література. 5кл»

«Мультимедійна бібліотека для ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... вчителя. Зарубіжна література. 6кл»

«Мультимедійна бібліотека для вчителя. Зарубіжна література. 7кл»

«Мультимедійна бібліотека для вчителя. Зарубіжна література. 9кл»


жовтень2009р.- травень 2010р.

 • проведення преподавательічної майстерні для вчителів зарубіжної літератури методистом-кореспондентом І ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням....В.Мегедь

протягом року

21.10.2009р.
 • підготовка публікацій і їх рецензування

- Презентація електронного посібника із зарубіжної літератури (авт. Юсипович І.В.) Мультимедійна бібліотека для вчителя. Зарубіжна література. 7кл” – ДП „ІПІТ”. – К., 2009

Презентація електронного посібника із зарубіжної літератури (авт ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням.... Бучма А.Г. Мультимедійна бібліотека для вчителя. Зарубіжна література. 5кл” – ДП „ІПІТ”. – К., 2009

- статті у тижневику „Зарубіжна література” І.Б. Жеміоніс (Тижневик «Зарубіжна література» 2009 №21-24 -2 публ.; «Зарубіжна література»2009 № 43 )– 1 публ27.08. 2009р.,

22.09.2009р.,

на курсах ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... ПК

 • Звіт про боту методичних кореспондентів на засіданні кафедри

 • Звіт про боту творчої групи

жовтень 2009р.


6

^ Вироблення методичних рекомендацій преподавательічним працівникам, навчально-методичних посібників:- статті у фахових виданнях.

 • Упорядкування методичного посібника «Компетентність учителя ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... зарубіжної літератури. Реалізація на уроці». – К.: Шк..світ, 2009. -127с.

 • Упорядкування №9 тижневика «Зарубіжна література»

2009 р.
7
^ Апробація електронних засобів навчального призначення в ЗНЗ
Згідно з відповідним наказом МОН України

 • Преподавательічних програмних засобів

 • «Зарубіжна література», 8 клас ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням.... - ЗАТ «Мальва», - 2008
 • Вибір навчальних закладів і вчителів, які проводитимуть апробацію

вересень – жовтень 2009р.
 • Контроль за проведенням апробації на базі шкіл

протягом року • Складання плану апробації з визначенням тем семінарів8

^ Організація і проведення олімпіад, турнірів, конкурсів


 • Бота над матеріалами до ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... наказу щодо проведення ІІІ етапу (визначення місця проведення, складу журі, оргкомітету, комісії із складання завдань, експерта-консультанта)


листопад,

2009 р.


9

^ Планування і звітність:


 • Підготовка документації про проведення семінарів для керівників РМО ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... та методистів НМЦ на наступний навчальний рік, плану проведення серпневої конференції до початку навчального року

Травень 2009р
^ Проведення звітів

 • Звіт про боту методиста за І півріччя 2009-2010 навчального року


грудень 2009р

10

Узагальнення та систематизація навчально-методичної бази кабінету ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням...:


^ Бота з картотекою вчителів.

Створення картотеки вчителів (під час проходження курсів та проведення семінарів)


вересень- грудень 2009р
^ Бота з періодичною літературою, складання тематичного каталогу

 • Систематизація матеріалів з методики викладання предмета (випускних робіт, ППД, розробок методичних кореспондентів, атестаційних ЗВІТ методиста НМЦ - Програма факультативу “Практична граматика англійської мови” для 8-го класу з поглибленим вивченням... матеріалів тощо)

 • Доповнення електронної інформаційно методичної бази « На допомогу вчителю»

протягом року
11

Участь у нарадах, засіданнях кафедри

Протягом року • oldrussian.ru/oleksandr-sich.html
 • oldrussian.ru/all-inclusive-anamnetic-additional-articles-aboutdigital-contenton-the-web.html
 • oldrussian.ru/vstanovila-regonaln-pravila-zabudovi-naselenih-punktv-mikolavsko-oblast.html
 • oldrussian.ru/analz-nvesticjnogo-proektu.html
 • oldrussian.ru/tyskland-pulman-guidelines.html
 • oldrussian.ru/dati-rossijskogo-i-zarubezhnogo-kalendarya-kalyandar-znamyanalnih-pamyatnih-dat-na-2012-god.html
 • oldrussian.ru/illyuzii-chelovechestva-chelovechestvo-v-amnezii.html
 • oldrussian.ru/1231ruta-provincial-n-40-s-tramo-el-trbol-ruta-provincial-n-20-gestiones-para-su-pavimentacin.html
 • oldrussian.ru/mar-timothy-t-face-reading-aarflot-olav-kinesisk-musikk.html
 • oldrussian.ru/etapi-provedennya-mzhnarodnogo-tenderu-tema-mzhnarodna-torgvlya-msce-mzhnarodno-torgvl-v-mev-svtovij-rinok.html
 • oldrussian.ru/beginning-german-2.html
 • oldrussian.ru/moskva-pobachit-ukranu-na-kartinah-slpogo-hudozhnika-kniga-pershoyu-u-ser-vidan-ukrana-na-staromu-arbat.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-disciplni-dlya-studentv-geologchnogo-fakultetu-kursu-napryamu-geologya-040103-specalzacj-geohmya-mneralogya-ta-gdrogeologya.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-z-kursu-praktichna-stilstika-z-specalnost-zhurnalstika.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-pdgotovki-lkarv-nternv-pershogo-roku-navchannya-z-specalnost-zagalna-praktika-smejna-medicina-u-20072008-navchalnomu-roc.html
 • oldrussian.ru/tendenc-rozvitku-upravlnskogo-oblku-v-ukran-minule-suchasnst.html
 • oldrussian.ru/zadaniya-dlya-samostoyatelnoj-raboti-studentov-i-kursa-po-anglijskomu-yaziku-dnevnaya-forma-obucheniya-.html
 • oldrussian.ru/zheleznie-chervi-net-vremeni.html
 • oldrussian.ru/english-pronunciation-through-questions-and-answers-centre-for-applied-linguistics-university-of-warwick.html
 • oldrussian.ru/how-pertinent-to-an-understanding-of-the-films-on-the-course-do-you-find-ideas-derived-from-psychoanalysis.html