Ярослав Пелікан - Архімандрит Кирил (Говорун) Вступ до патрології Вступні поняттяЯрослав Пелікан

У роботі представлена ретроспектива розвитку християнської писемності від перших століть до нашого часу. Простежуються глибинні зв’язки між напрямками думки.

Ярослав Пелікан народився 1923 року у США у родині емігрантів зі Східної Європи. Його батько був словак, а мати — сербка. Навчався у семінарії Конкордія в Огайо, писав докторську дисертацію у Чиказькому університеті. З 1962 року викладав у Єльському університеті. За наукові праці отримав багато нагород, у тому числі премію Клюге, яку він передав Свято-Володимирській семінарії. Наприкінці життя прийняв Православ’я. Помер у 2006 році.


Адальбер-Ґот’є Аман

Це спрощений вступ до вчення Святих Отців, котрий, втім, може використовуватись як вступний посібник.


Ганс Фрайхер фон Кампенгаузен

Класичний німецький посібник, що охоплює як грецьких, так і латинських Отців Церкви.


Отто Барденгевер

Стара праця, яка досі не втратила своєї актуальності. Охоплює період до VIII століття і включає сирійських та вірменських авторів.


^ Адольф фон Гарнак

Класичне видання, що надало патрології як науці сучасного критичного напряму.


^ Ганс-Ґеорг Бек

Класична робота з візантистики, вперше видана у 1959 році. Містить бібліографію до 1957 року. Церковна писемність представлена тут з точки зору візантистики, без заглиблення у богословський зміст.


Довідники


Патрологічні довідники, або інструменти, допомагають правильно ідентифікувати той чи інший святоотецький текст, знайти найбільш точне його видання, а також полегшують роботу з самим текстом.


Ключі


Ключі — це каталоги святоотецьких творів з їхнім описом.Ініції


Ініції — збірки з початковими фразами святоотецьких творів. Перша фраза часто є більш точним ідентифікатором твору, аніж його назва, яка у багатьох випадках видозмінювалась у процесі копіювання тексту.

Інформацію про ініції можна також знайти у ключах.


Бібліографії


Бібліографічні збірки містять списки книг і статей, опублікованих з тієї чи іншої теми. Як правило, публікації наводяться за роком видання.


Атласи


Атласи церковної історії дозволяють отримувати більш наглядне уявлення про стан Церкви за доби Святих Отців.


ЕнциклопедіїСловники
Інтернет-бібліотеки


Багато текстів, як оригіналів, так і перекладів, зараз доступні через Інтернет. Вони або перебувають у вільному доступі, або за платною реєстрацією. Нижче наводиться перелік основних Інтернет-ресурсів, через які можна отримати доступ до святоотецьких текстів.


«Сторінка Андрія Лебедєва»

http://www.pagez.ru/

Найповніше зібрання православних текстів російською мовою. Окрім іншого, тут розміщені тексти Отців у перекладі російською, а також тексти з патрології.


«Східна література»

http://www.vostlit.info/

На цьому сайті розміщені російські переклади джерел з історії середньовічного світу, у тому числі дуже рідкісних. Не всі опубліковані джерела стосуються християнського сходу.


«Квестія»

http://www.questia.com/

"Questia" — це найповніше зібрання книг і статей англійською мовою з усіх сфер знань, включаючи патрологію. За відомостями самої «Квестії» тут міститься більше 67000 книг та 1,5 мільйони журнальних статей. Це комерційний проект і повний доступ до нього можливий лише за платною реєстрацією. З ресурсом зручно працювати. Тут продумана система пошуку, а цитати з книг і статей легко та за всіма правилами цитування вставляються у документи, з якими ви працюєте.


«Міріобіблос»

http://www.myriobiblos.gr/

"Myriobiblos" — це грецька бібліотека богословських текстів, як давніх, так і сучасних. Основний масив матеріалів грецькою мовою, але також є матеріали іншими мовами, у тому числі російською. Усі тексти перебувають у вільному доступі.


«Цифрова бібліотека Персей»

http://www.perseus.tufts.edu/

"Perseus" — це, в основному, зібрання класичних текстів давньогрецькою мовою, у тому числі зі святоотецької доби. Присутні потужні філологічні інструменти. Усі тексти перебувають у вільному доступі.


«Бібліотека святого Пахомія»

http://www.voskrese.info/spl/index.html

Православний англомовний ресурс.


«Бібліотека християнської класики в ефірі»

http://www.ccel.org/

"Christian Classics Ethereal Library" —бібліотека з вільним доступом, що містить сотні класичних християнських текстів, переважно англійською мовою.


«Ранні християнські твори»

http://www.earlychristianwritings.com/

"Early Christian Writings" містить ранньохристиянські тексти I–II століть, включаючи апокрифи та гностичні тексти.


«Бібліотека гностичного товариства»

http://www.gnosis.org/library.html

"The Gnostic Society Library" — бібліотека ранньохристиянських текстів, переважно гностичних, але святоотецьких також.


«Латинська бібліотека»

http://www.thelatinlibrary.com/

"The Latin Library" — зібрання класичних та середньовічних текстів латинською мовою.


«Корпус латинської писемності»

http://www.forumromanum.org/literature/index.html

"Corpus Scriptorum Latinorum" — це зібрання класичних, у тому числі й християнських, текстів латинською мовою.


«Бібліотека Августа»

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_index.html

"Bibliotheca Augustana" — бібліотека текстів давньогрецькою мовою, латиною, на івриті та сучасними європейськими мовами. Містить оригінальні тексти Святого Письма і деякі святоотецькі твори.


«Проект Лібеллус»

http://www.hhhh.org/perseant/libellus/

"Project Libellus" — бібліотека латинських і грецьких текстів.


«Проект Ґутенберґ»

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

"Project Gutenberg" — проект, у рамках якого оцифровано безліч старих текстів і стародруків, переважно англійською мовою. Усі книги знаходяться у вільному доступі.


«Електронні тексти Дамбартон Оукс»

http://www.doaks.org/etexts.html#byz_studies

"Dumbarton Oaks Electronic Texts" — відносно невелике, але цікаве зібрання текстів і праць, опублікованих Центром візантійських досліджень, розташованим у Вашингтоні.


«Кельтський корпус електронних текстів»

http://www.ucc.ie/celt/

"CELT Corpus of Electronic Texts" — ресурс із пам’ятками кельтської духовної культури та історії.


«Онлайнова середньовічна та класична бібліотека»

http://omacl.org/

"Online Medieval and Classical Library" — бібліотека класичних і середньовічних текстів.


«Онлайнові коментарі до середньовічних досліджень»

http://www.the-orb.net/

"On-line Reference Book for Medieval Studies" містить тексти та дослідження із західного середньовіччя.


^ Засоби «Ґуґл»

Компанія «Ґуґл» (www.google.com) розробила для дослідників низку засобів, що полегшують пошук наукової інформації у Мережі.


Видавництва


У світі існує кілька великих академічних видавництв, котрі не лише публікують дослідження та тексти, що належать патрології, а й самі є центрами, навколо яких зосереджена дослідницька діяльність. Як правило, ці видавництва одночасно публікують тексти, монографії, журнали, випускають електронні носії, підтримують Інтернет-ресурси. Нижче наводяться основні видавництва такого рівня.


«Бреполс» (Brepols)

http://www.brepols.net/

Міжнародне видавництво, що базується у Бельгії. Спеціалізується на гуманітарних дисциплінах, до яких належить і богослов’я. Видає тексти і монографії. Один із найвідоміших проектів видавництва — серія «Корпус християн» (Corpus Christianorum). Підтримує також онлайнові бази даних, що доступні за реєстрацією на сайті http://www.brepols.net/.


«Брілл» (Brill)

http://www.brill.nl/

Міжнародне видавництво, розташоване у Нідерландах. Видає монографії та багато журналів. Пропонує своїм користувачам низку онлайн-довідників за платною реєстрацією, серед яких "Dictionary of Gnosis & Western Esotericism", "The Brill Dictionary of Religion", "Encyclopaedia of Islam", "Encyclopaedia of Judaism", "Jacoby Online", "New Pauly Online", "World Christian Database" та інші.


«Пітерс» (Peeters)

http://www.peeters-leuven.be/

Міжнародне видавництво, що функціонує на базі Лувенського університету у Бельгії. Публікує серію «Корпус східних християнських письменників» (Corpus scriptorum christianorum orientalium).


«Вальтер де Ґрутер» (Walter de Gruyter)

http://www.degruyter.de/

Видавничий дім, що публікує оригінальні тексти, монографії та журнали переважно німецькою мовою.


«Мор Зібек» (Mohr Siebeck)

http://www.mohr.de/

Видавництво, яке спочатку було пов'язане з Гейдельберзьким університетом у Німеччині, а зараз бере участь у багатьох міжнародних проектах.


«Континуум» (Continuum)

http://www.continuumbooks.com/

Міжнародна видавнича група, що спеціалізується на публікації англомовної літератури. Поглинула великий британський видавничий дім "T&T Clark", що спеціалізувався на релігійній літературі.


«Ешґейт» (Ashgate)

http://www.ashgate.com/

Видавничий дім, що публікує монографії переважно англійською мовою. Видавництво підтримує унікальну серію «Варіації» (Variorum), в якій окремими томами передруковуються статті найбільш відомих учених (див.: http://www.ashgate.com/subject_area/variorum/variorum_intro.htm).


«Блеквелл» (Blackwell)

http://www.blackwellpublishing.com/

Британська видавнича компанія, що з часом стала міжнародною.


«Видавництво Оксфордського університету» (Oxford University Press)

http://www.oup.co.uk/

Англомовне видавництво, що є частиною Оксфордського університету і публікує праці як оксфордських, так і сторонніх дослідників.


«Видавництво Кембриджського університету» (Cambridge University Press)

http://www.cambridge.org/

Видавництво в галузі богослов’я, відоме своїми виданнями Святого Письма та вступними публікаціями з богослов’я та філософії (Cambridge Companions), які є хорошими навчальними посібниками. Більше, ніж багато інших видавництв, публікує наукові монографії в електронному форматі.


«Видавництво Свято-Володимирської семінарії» (St. Vladimir's Seminary Press)

http://www.svspress.com/

Видавництво, що функціонує при Свято-Володимирській семінарії у Нью-Йорку (Православна Церква в Америці). Спеціалізується на виданні православної літератури англійською мовою.


«Серф» (CERF)

http://www.editionsducerf.fr/

Франкомовне видавництво, що пов’язане з Римо-католицькою Церквою і публікує релігійні книги переважно популярного характеру. Видає серію «Християнські джерела» (Sources Chrétiennes).


^ Дослідницькі центри


Патрологи світу об’єднані у товариства та асоціації. Патрологічна наука розвивається у спеціально створених для цього дослідницьких центрах та вивчається на богословських факультетах багатьох університетів світу. Нижче наводиться список таких патрологічних центрів.


^ Патрологічні товариства:


Дослідницькі центри:


Навчальні центри^ Отці та Біблія


Порівняно недавно у патрологічній науці став активно розвиватися напрям на межі з біблеїстикою. Цей напрям вивчає те, як Отці Церкви розуміли Святе Письмо. Для ознайомлення з цією галуззю знань можна порадити наведені нижче матеріали.


«Давньохристиянський коментар на Святе Письмо»

"Ancient Christian Commentary on Scripture" — це багатотомне видання, у якому опубліковані вибіркові святоотецькі коментарі на біблійні тексти. Коментарі розміщені за порядком текстів Святого Письма. Проект передбачає видання 28 томів, що охоплять період від I до VIII століття і будуть містити коментарі на всі книги Святого Письма, з другоканонічними включно.

Проект здійснюється міжнародною групою патрологів на базі університету Дрю (Drew University) у штаті Нью-Джерсі в США. Керівник проекту — Томас Оден (Thomas Oden). Публікація томів здійснюється американським видавництвом «Інтерверсіті» (Intervarsity). З 2006 року видання стало поширюватися на компакт-дисках. Сайт серії: http://www.ivpress.com/accs/.

Серія перекладається іншими мовами: іспанською, китайською, італійською, арабською та російською. Російський переклад публікується у видавництві «Герменевтика пресс». Назва російської серії: «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII вв.».


«Вступ до патристичної екзегези»

Це фундаментальна праця, що є вступом до патристичної екзегези Святого Письма. Також у ній детально описані патристичні довідники та інструменти.

Автор книги, Чарльз Канненґісер, був наступником кардинала Жана Даніелу в Католицькому університеті Парижа, професором історичного богослов’я в університеті Нотр-Дам у США, співробітником поглиблених досліджень при Принстонському університеті. З 1992 року і дотепер — професор університету Конкордія в Канаді. Основна тема досліджень — богослов’я святителя Афанасія Олександрійського. Протягом більш ніж 50 років пише також на теми патристичної екзегези.


«Патристична Біблія»

"Biblia Patristica" — це проект реконструкції тексту Святого Письма на основі цитат та алюзій на біблейські тексти, взятих із святоотецьких творів. Для патрологів «Патристична Біблія» цікава тим, що дозволяє знаходити у святоотецьких текстах місця, присвячені тлумаченню потрібної строфи зі Святого Письма.

У 1965 році Андре Бенуа (André Benoit) та П'єр Пріґан (Pierre Prigent) створили на базі протестантського богословського факультету Страсбурзького університету Центр патристичного аналізу та документації (Centre d'Analyse et de Documentation Patristiques). Невдовзі Центр налагодив співробітництво з Національним центром наукових досліджень у Парижі. За фінансової підтримки останнього у 1975 році розпочався проект видання «Патристичної Біблії». Відтоді опубліковано шість томів та додаток:

Кожен том містить від 40 000 до 50 000 цитат зі Святого Письма, вибраних зі святоотецьких текстів. Цитати розміщені відповідно до біблійних текстів. Анонсовано видання томів, присвячених єгипетським та сирійським авторам.


© Сергій Говорун, священик, 2007

© «Центр християнських перекладів», 2009

^ Переклад з російської: Дмитро Кузьменко

Літературна редакція: Людмила Людвиченко

Загальна редакція: Євген Матвєєв


1 Відомості щодо останнього перевидання — додаток редакції.

2 Так само.

3 Посилання, відмічені зірочкою — додаток перекладача та редакції.

4 Російською мовою виданий перший том цієї праці: Пеликан, Ярослав. Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1. Возникновение кафолической традиции. М.: Духовная библиотека, 2007. — Прим. ред. • oldrussian.ru/podatok-na-pributok-veresen-2011-pitannya-yak-osoblivost-vdnesennya-do-skladu-vitrat-vitrati-ponesen-ukranskim-pdprimstvom-na-pridbannya-tovarv-robt-poslug-u-nerezidenta-sho-mayut-ofshornij-status-vdpovd-stornka-7.html
 • oldrussian.ru/developmental-courses-standing-advisory-committee-roster-2002-2003.html
 • oldrussian.ru/leadership-staffing-submitted-to-the-board-of-education-of-denver-public-schools.html
 • oldrussian.ru/free-minds-and-free-menmmmmmffdfdfddfddfdfdsdsdsdsdsdsdsdsdsdmentes-livres-e-homens-livres.html
 • oldrussian.ru/manufactured-in-the-united-states-of-america-by-kingsport-press-inc-kingsport-tennessee-designed-by-andor-braun-17.html
 • oldrussian.ru/31-obshie-polozheniya-iptables-tutorial-1119.html
 • oldrussian.ru/razdel-vii54-omlet-iz-pomidorov-s-zelenyu-dieta-yuzhnogo-plyazha.html
 • oldrussian.ru/43vibor-formi-predpriyatiya-v-zavisimosti-ot-funkcij-v-processe-sozdaniya-i-realizacii-tovara-shpargalka-po-kommercheskomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/between-psalmody-and-prayer-14.html
 • oldrussian.ru/murr-george-gibrail-educational-planning-for-the-development-of-human-resources-in-lebanon.html
 • oldrussian.ru/ultrapravij-antikapitalizm-sbornik-statej-i-intervyu-2009g-v126.html
 • oldrussian.ru/p-roek-t-zosh-2-m-sinelnikovogo-na-1999-2012-roki.html
 • oldrussian.ru/layered-on-to-and-designed-to-be-integrated-into-the-hardware-packages-is-the-expertise-of-abbs-knowledge-solutions-continually-evolving-to-meet-the-current-a.html
 • oldrussian.ru/ap-english-language-and-composition-syllabus.html
 • oldrussian.ru/z-gmnastiki.html
 • oldrussian.ru/terralabruzheleznij-potok-zhurnal-kompyuterra-n-27-28-ot-25-iyulya-2006-goda.html
 • oldrussian.ru/kastom-and-anthropology-in-vanuatu10-the-achievement-of-simultaneity.html
 • oldrussian.ru/the-flying-club-cup-2007-only-solitaire-g-starostins-record-reviews-reloaded.html
 • oldrussian.ru/legal-rightsdetention-country-of-origin-information-service.html
 • oldrussian.ru/fiction-subtitles-guidelines-for-choosing-books-for-children.html