Варіант 2 - Розповсюдження та тиражування без офіційного


Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості економетричної моделі. Приклади моделей.


^ 2. Дати відповіді на тести:

1. Економетрія – це:

1) наука, що за допомогою статистичних методів намагається встановити кількісні взаємозв'язки між економічними змінними;

2) наука, що зв'язана з часом емпіричних даних з тими значеннями, які можна одержати в результаті побудови моделі;

3) наука, що зв'язана з обробкою, описом вихідної економічної інформації;

4) наука, що зв’язана з інтерпретацією економічної інформації.

2. Нахил:

1) точка, де лінія регресії перетинає вісь Y;

2) вимірює придатність лінії регресії;

3) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

4) завжди дорівнює 1.

3. У регресії: у = 0.34 + 1.2х перетин дорівнює:

1) х;

2) у;

3) 0.34;

4) 1.2.

4. У множинній регресії кожен параметр показує:

1) загальний вплив усіх незалежних змінних на залежну змінну;

2) вплив незалежної змінної на залежну за умови, що всі інші незалежні змінні залишаються незмінними;

3) де площина регресії перетинає вісь Y;

4) як частковий, так і загальний вплив незалежних змінних.


5. Регресійна модель вважається лінійною, коли вона:

1) лінійна за змінними;

2) лінійна за параметрами;

3) лінійна за змінними та параметрами;

4) нема вірної відповіді.


Задача

Ви маєте дані про річний продаж підприємством продукції (у) і суми які використано на наукові дослідження (х). Ви маєте таку статистику:

cov (x,y) = 300;

var (y) = 125;

var (x) = 880;

середній річний продаж = 1200;

середня сума на наукові дослідження = 895.

1. Знайдіть параметри регресії.

2. Визначте рівняння регресії.

3. Зробіть висновки.
Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи, що застосовуються для оцінювання параметрів класичної регресійної моделі.


2. Дати відповіді на тести:

1. До прикладних задач економетрії відносяться:

1) організація даних;

2) перевірка практичної цінності економетричної моделі;

3) формування моделі;

4) методика статистичного дослідження.


2. Перетин:

1) точка, де лінія регресії перетинає вісь Y;

2) вимірює придатність лінії регресії;

3) вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;

4) завжди дорівнює 1.


3. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) — у і освітою (в роках) — х, у=12.201+525х, особа, яка навчалася додатково один рік, може очікувати на таку додаткову оплату:

1) 12.201;

2) 525;

3) 12.201 + 525;

4) 24.402.


4. Зв'язок між R2 та оціненим R2 є:

1) оцінене R2 = R2;

2) оцінене R2 = R2(n-1)/(n-k):

3) оцінене R2 = [1-(1-R2)](n-1)/(n-k);

4) оцінене R2 = 1- R2.


5. Припустимо, що для опису одного економічного процесу прийнятні дві моделі. Обидві адекватні за F-критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:

1) менше значення МАРЕ;

2 ) більше значення МАРЕ;

3) більше значення F-критерія Фішера;

4) менше значення F-критерія Фішера.


Задача

Дано таку інформацію про просту лінійну регресію:

SSE = 53.27,

SSR = 202.91.

1. Проведіть оцінку регресії за допомогою коефіцієнту кореляції і критерію детермінації.

2. Зробіть висновки.

Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Сутність та етапи побудови економетричної моделі.


2. Дати відповіді на тести:

1. Виберіть найбільш точне визначення економічної моделі:

1) логічний опис того, що вважається особливо важливим при дослідженні даної проблеми;

2) логічний (звичайно математичний) опис того, що виходячи з попереднього аналізу економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні даної проблеми;

3) система рівнянь, що характеризує виділені дослідником взаємозалежності;

4) система рівнянь, що характеризує економічне явище, що досліджується.

2. Коефіцієнт детермінації;

1) завжди дорівнює 0;

2) вимірює придатність лінії регресії;

3) вимірює зв'язок між незалежною і залежною змінними;

4) завжди дорівнює 1.


3. З урахуванням, співвідношення між заробітною платою (в гривнях) — у і освітою (в роках) — х, у=12.201 + 525х, особа, що навчалася додатково нуль років, може очікувати на таку додаткову оплату:

1) 12.201;

2) 525;

3) 12.201+525;

4) 24.402;


4. Однією з проблем, що може виникнути у багатофакторній регресії і ніколи не буває в простій регресії, є:

1) кореляція між величинами помилок;

2 ) нерівна дисперсія помилок;

3) кореляція між помилками та незалежними змінними;

4) кореляція між незалежними змінними.


5. Значення МЕ для лінійної регресії повинно прямувати:

1) до 1;

2) до нескінченності;

3) до 0;

4) до –1.


Задача

Ви оцінюєте таку регресію:

у = 2300 + 10.12х

SSE = 28225;

n = 28;

.

1. Перевірте значимість нахилу при 95%-ному рівні довіри.

2. Побудуйте 90%-ний інтервал довіри для нахилу.

3. Зробіть висновки.
Варіант 5

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Складові економетричної моделі. Випадкова складова економетричної моделі.

2. Дати відповіді на тести:

1. Виберіть ту форму, за допомогою якої не можна представити економічну модель:

1) система рівнянь;

2) графік;

3) таблиця;

4) ддіаграма.


2. Коефіцієнт детермінації вимірює:

1) варіацію незалежної змінної;

2) нахил лінії регресії;

3) перетин лінії регресії;

4) загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією.


3. Якщо регресія має R2 = 0.80, то регресійна лінія:

1) пояснює 80% варіації змінної х;

2) пояснює 80% варіації змінної у;

3) матиме нахил 0.80;

4) матиме перетин 0.80.


4. Однією з проблем, що може виникнути у багатофакторній регресії і ніколи не буває в простій регресії, є:

1) кореляція між величинами помилок;

2) нерівна дисперсія помилок;

3) кореляція між помилками та незалежними змінними;

4) кореляція між незалежними змінними.


5. Регресійна модель вважається лінійною, коли вона:

1) лінійна за змінними;

2) лінійна за параметрами;

3) лінійна за змінними та параметрами;

4) нема вірної відповіді.


Задача

Оцінюючи регресію у за х, маємо такі результати:

= 45, = 15;

cov (x,y) = 90;

var (x) = 500;

var (у) = 60.

1. Визначте коефіцієнти рівняння парної лінійної регресії.

2. Розрахуйте коефіцієнт кореляції.

3. Зробіть висновки.
 • oldrussian.ru/special-system-of-proof-table-of-figures.html
 • oldrussian.ru/pokazhchik-kolektivv-tovaristvo-bblotechna-sprava-bblotekoznavstvo-bblografoznavstvo-zvedenij-katalog-novih.html
 • oldrussian.ru/galician-europe-at-present-spring-2003.html
 • oldrussian.ru/44-shoftim-chase-after-truth-rav-yitzchak-schwartz.html
 • oldrussian.ru/soznanie-boga-oskolki-boga.html
 • oldrussian.ru/m-def-m-the-thirteenth-letter-of-the-english-alphabet-is-a-vocal-consonant-and-from-the-manner-of-its-formation-is-called-the-labio-nasal-consonant-s-52.html
 • oldrussian.ru/graphic-panner-adobe-audition-3-uchebnik.html
 • oldrussian.ru/5zagaln-polozhennya-golova-s-rmlov-tipova-metodika.html
 • oldrussian.ru/-shenzhen-university-wn-af-or-518060-wn-af-or-shenzhen-univ-wn-af2010--4.html
 • oldrussian.ru/glava-3-runicheskoe-gadanie-misterii-i-magiya-severa.html
 • oldrussian.ru/pravila-prijomu-do-vishogo-derzhavnogo-navchalnogo-zakladu-unversitet-menedzhmentu-osvti.html
 • oldrussian.ru/a-study-of-third-party-logistics-providers-and-users-2.html
 • oldrussian.ru/risk-assessment-is-distorted-by-poverty-trading-on-capital-reserves-exclude-the-poor.html
 • oldrussian.ru/53-nachalnik-vddlu-pdgotovki-kadrv-nakaz.html
 • oldrussian.ru/44-when-your-heart-stops-beating-1899-06-10000-maniacs-35.html
 • oldrussian.ru/from-the-secretary-haryana-state-board-of-technical-education-subject-merging-of-old-ids-of-various-subjects.html
 • oldrussian.ru/glava-17-adenoma-prostatit.html
 • oldrussian.ru/glava-9-metodi-viznachennya-mitno-vartost-tovarv-yak-vvozyatsya-na-mitnu-teritoryu-ukrani-vdpovdno-do-mitnogo-rezhimu-mportu-ta-poryadok-h-zastosuvannya.html
 • oldrussian.ru/a-flight-delay-prediction-model-with-consideration-of-cross-flight-plan-awaiting-resources.html
 • oldrussian.ru/navchalno-metodichnij-kompleks-kafedra-flosof-lvv-2009-.html