V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011


^ V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Земельне право як галузь права.

 2. Поняття “земля”.

 3. Об’єкти земляного права.

 4. Предмет земляного права

 5. Методи земляного права.

 6. Система земляного права як галузі права.

 7. Закони як джерела V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляного права України.

 8. Підзаконні акти як джерела земляного права.

 9. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин

 10. Черта розвитку земельно-правового регулювання.

 11. Загальна черта сучасної земельної реформи в Україні.

 12. Поняття та особливості змісту права власності на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 землю.

 13. Право власності на землю Українського народу.

 14. Право приватної, державної, комунальної власності на землю.

 15. Особливості підстав виникнення, зміни та припинення права власності на землю.

 16. Загальна черта безоплатного набуття права власності на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земельні ділянки державної та комунальної власності (приватизація землі).

 17. Приватизація громадянами України земельних ділянок у власність із земель припасу (“повна процедура”).

 18. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам (“спрощена процедура”).

 19. Приватизація земельних ділянок V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 юридичними особами.

 20. Приватизація земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 21. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами.

 22. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами права власності на земельні ділянки державної V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 та комунальної власності.

 23. Особливості викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.

 24. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання.

 25. Поняття та види права землекористування.

 26. Підстави виникнення та припинення права V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 землекористування.

 27. Зміст права землекористування.

 28. Поняття, види та загальна черта обмежень та обтяжень прав на землю.

 29. Правові засади оренди землі.

 30. Земельний сервіздесь, емфітевзис та суперфіцій.

 31. Правова природа права на земельну частку (пай).

 32. Виникнення та реалізація V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 права на земельну частку (пай).

 33. Порядок паювання земель колективної власності.

 34. Порядок паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

 35. Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земель

 36. Функціонально-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.

 37. Планування використання земель.

 38. Правове регулювання межування адміністративно-територіальних утворень.

 39. Правові засади розподілу та перерозподілу земель.

 40. Правові основи здійснення моніторингу земель V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 41. Правові основи здійснення контролю за використанням, відтворенням та охороною земель.

 42. Правове регулювання землеустрою.

 43. Правові засади ведення державного земляного кадастру.

 44. Юридичний захист прав на землю.

 45. Юридична природа земляного податку.

 46. Юридична природа орендної плати V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 за земельні ділянки.

 47. Загальні засади обчислення розміру земляного податку за різні категорії земель. Пільги зі сплати земляного податку.

 48. Поняття, зміст та правове регулювання охорони земель.

 49. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 їх вилучення для інших потреб.

 50. Правове регулювання захисту земель від несприятливих природних і техногенних процесів.

 51. Консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

 52. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.

 53. Фінансове забезпечення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 заходів з охорони земель.

 54. Особливості адміністративної, кримінальної, цивільної відповідальності за земельні правопорушення.

 55. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 56. Правові засади поділу земель на категорії. Цільове призначення та функціональне використання земель V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 57. Правовий режим землі як основного національного багатства України.

 58. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 59. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 60. Поняття та зміст права сільськогосподарського землекористування.

 61. Поняття та склад земель населених пунктів V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 62. Співвідношення земель населених пунктів із землями житлової та громадської забудови.

 63. Правовий режим земель населених пунктів.

 64. Порядок та особливості використання земель, наданих для забудови.

 65. Поняття, склад та особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 та іншого природоохоронного призначення.

 66. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення.

 67. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

 68. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історико V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-культурного призначення.

 69. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям "ліс".

 70. Поняття та склад земель аква фонду.

 71. Зони із особливими правовими режимами в складі земель аква фонду.

 72. Загальна черта правового режиму V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 73. Правовий режим земель промисловості

 74. Правовий режим земель транспорту.

 75. Правовий режим земель зв'язку.

 76. Правовий режим земель енергетики.

 77. Правовий режим земель оборони.^ VІ. ЛІТЕРАТУРА 1. Christie Alec V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Myanmar: Oil and Gas Sector: registration of Tranfers and Leases of Land // International Energy Law & Taxation Review. – 2000. – P. 44-47.

 2. Claxton Hasani. Land and Liberation: Lessons for the Creation of Effective Land V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Reform Policy in South Africa // Michigan Journal of Race and Law. - Spring 2003. – P. 529-552.

 3. Daniel F. Hinkel. Practical real Estate Law. – New York: West Publishing Company, 1991. – РР. 611 p.

 4. Daniel Fitzpatrick. Disputes and Pluralism in V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Modern Indonesian Land Law // Yale Journal of International Law. - Winter 1997. – P. 171-212.

 5. Guidelines on Real Property Units and Identifiers. - New York and Geneva: United Nations, 2004. – 70 P.

 6. John McClung Nading. Property under Siege: The Legality V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 of Land Reform in Zimbabwe // Emory International Law Review. - Fall 2002. - P. 737-801.

 7. Kregg Halstead. A Brief Summary of Law Relating to Private Land and the Rights of Landowners in the V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 United States // Ukraine – Agriculture in Reform. – Issue 5. – June, 1997. – РР. 12-13.

 8. MacKenzie J.-A., Phillips M. Textbook on land law. – 11th ed. – New York, Oxford University Press inc., 2006.

 9. Malcolm R., Pointing J. Statutory Nuisance: The Sanitary V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Paradigm and Judicial Conservatism // Journal of Environmental Law. – 2006. – P. 37-54.

 10. Mitchell Kristen. Market-assisted Land Reform in Brazil: A New Approach to Address an Old Problem // New York Law School Journal V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 of International and Comparative Law. – 2003. – P. 557-584.

 11. Perry Elizabeth. Blueprint for Catastrophe / Blueprint for Peace: Planning Law in Israel as a Precursor to the Peace Process // Transnational Law and Contemporary Problems. - Spring 2003. – P. 397-428.

 12. Riley Mary V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 L. People’s Republic of China: Land Rights – Enforcement of Regulations // International Company and Commercial Law Review. – 1997. – P. 44-46.

 13. Robert R. Wright, Morton Gitelman. Cases and Materials on Land Use. – 3rd ed V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. - St. Paul< Minn. West Publishing Co. – 1982. – 1300 p.

 14. Rose Laurel L. Women’ Land Access in Post-conflict Rwanda: Bridging the Gap between Customary Land Law and Pending Land Legislation // Texas Journal of Women and the Law V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. - Spring 2004. - P. 197-246.

 15. Shriver David. Rectifying Land Ownership Disparities throught Expropriation: Why Recent Land Reform Measures in Namibia are Unconstitutional and Unnecessary // Transnational Law and Contemporary Problems. - Fall 2005. - P. 419-455.

 16. Szczepanski K. Land Policy V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 and Adat Law in Indonesia’s Forests // Pacific Rim Law and Policy Journal. - January, 2002. - P. 231-256.

 17. Wood M., Read L. Policy, Law and Practice // Journal of Planning & Environment Law. – 1994. – P. 5-32.

 18. Абдраимов V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Б.Ж. Снова о земляном процессе … // Правительство и право. – 2001. - № 7. – С. 57-64.

 19. Абрамович К. О крестьянских сервитутах. – С.-Пб.: Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

 20. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм штатского права и норм земляного права в регулировании V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляных отношений в критериях рынка земли // Правительство и право. - 2001. - №1. – С.32-39.

 21. Адиханов Ф.Х. Теоретические трудности правовой охраны земель сельскохозяйственного предназначения. – Томск: Издательство Томского института, 1989. – 272 с.

 22. Акманов С.С. Муниципальный крестьянский поземельный V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 банк и его роль в формировании земляного рынка в дореволюционной Рф // Сибирский юридический вестник. – 1998. - № 3. // http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19983/akmanov.html

 23. Аксененок Г.А. Земляные правоотношения в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 424 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 24. Аксененок Г.А. Право гос принадлежности на землю в СССР. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 307 с.

 25. Аксененок Г.А. Рациональное внедрение сельскохозяйственных земель и охрана почв // Русское правительство и право. – 1980. - № 6. – С. 43-50

 26. Аксененок V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Г.А., Башмаков Г.С., Кикоть В.А., Козырь М.И., Колбасов О.С. Земельное право: Учебник для студ. юрид. вузов и фак. / Институт страны и права АН СССР / Г.А. Аксененок (ред V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.). – М.: Юридическая литература, 1969. - 471 с.

 27. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Сбор, 2004. – 96 с.

 28. Алексеева V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 С. Виды земляных сервитутов и их систематизация // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 5. – С. 30-33.

 29. Андреев Ю. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств // Законность. - № 8. – 1997.

 30. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

 31. Андрейцев В.І. Суверенній Україні – нову «Земельну Конституцію» (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. – 1999. - № 9. – С. 58-65.

 32. Андрейцев В.І. Земельне право і V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 законодавство суверенної України: Актуальні проблеми удобної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

 33. Бакай О.А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 2. – С. 105-106.

 34. Бакай О. Право на застройку V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляных участков в населенных пт // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 11. – С. 37-40.

 35. Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

 36. Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пт. / Ответственный редактор V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Н.И. Краснов. – М.: Юрид. лит., 1980. – 96 с.

 37. Балезин В.П. Правовой режим земель сельских населённых пт. – М: Изд-во Столичного госуд. ун-та, 1972. - 224 с.

 38. Балюк Г.І., Єлісєєва О. В. Правові засади вирішення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79.

 39. Балюк Г.І. До створення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель / Сучасні проблеми охорони земель. Матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 1995. – С. 641-642.

 40. Балюк Г.І. Дотримання вимог земляного законодавства як вимога забезпечення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 національної безпеки України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 157-160.

 41. Балюк Г.І. Дотримання вимог земляного законодавства як вимога забезпечення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 національної безпеки України // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 3-5.

 42. Балюк Г.І. Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів «Право власності в Україні в умовах V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ринкових відносин», Одеса, 22-24 вересня 1995 р. – 1995.

 43. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 12-18.

 44. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 нагляду за додержанням і застосуванням земляного законодавства // Земельне право України. – 2006. - № 6. – С. 49-56.

 45. Балюк Г.І., Мірошниченко А.М. Роль екологічних нормативів у сфері використання і охорони земель // Проект «Підвищення екологічної та правової свідомості V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового Земляного кодексу України. – К.: Інформаційно-ресурсний центр «Реформування земельних відносин в України» (http://myland V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.org.ua), 2002. – С. 73-74.

 46. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земляного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 62. – С. 132-135.

 47. Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2006. - Випуск 71. – С. 102-105.

 48. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 законодавством України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 187-190.

 49. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - № 9. –С. 15-18.

 50. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

 51. Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 107-109.

 52. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних способів регулювання права власності на земельні ділянки // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210-214.

 53. Безбах В.В. Право принадлежности на землю в странах Латинской Америки (Задачи регламентации и V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 преобразований) / Гос. Ком. СССР по нар. Образованию. – М.: Изд.-во ун.-та дружбы народов, 1989. – 144 с.

 54. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 відносин // Право України. – 2000. - № 3. – С. 45-48.

 55. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земляного кодексу України // Право України. – 2004. - № 2. – С. 60-66.

 56. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.

 57. Берлач А.І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 4. – С. 21-23.

 58. Билимович А. Землеустроительные задачки и землеустроительное законодательство V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – К.: Типография Правительского Института св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 198 с.

 59. Білан Н.М. Актуальність теоретичної розробки поняття «правовий режим земель» // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і земляного V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109-114.

 60. Боголепов Р.Д. Правовой режим земель промышленного и транспортного предназначения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 1964. – 15 с.

 61. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 47-51.

 62. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового нраву: актуальні проблеми // Право України. – 2000. - № 6. – С. 53-55.

 63. Бондар О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 64. Бороданов V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Н.М. Базы земляного права. – М.: Юрид. лит., 1970. – 72 с.

 65. Бородіна О.М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин: досвід країн ЄС та уроки для України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 39-42.

 66. Бочков И.В. Право использования землями промышленного, транспортного и другого несельскохозяйственного специального предназначения. – М., «Россельхозиздат». – 1964. – 17 с.

 67. Будзілович V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. - № 10. – С. 63-67.

 68. Будзілович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земляного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) // Право України. – 1998. – № 2. – С. 93.

 69. Будзілович І V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні // Право України. – 1998. - № 7. – С. 24-29.

 70. Бусуйок Д. Правові засади імплементації осознать «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 та перспективи розвитку // Право України. – 2006. - № 8. – С. 102-104.

 71. Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю // Право України. – 2004. - № 9. – С. 97-100.

 72. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Стан та перспективи розвитку земельного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д. ю. н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Єрмоленка, В. І. Курила. – К.: Колдуністр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 133-136.

 73. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.

 74. Быстров Г.Е. Земляная реформа в V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Рф: правовая теория и практика // Правительство и право. – 2000. - № 4. – с. 46-58.

 75. Быстров Г.Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного предназначения и правовое обезземеливание крестьянства // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 14-19.

 76. Быстров С.В. Отвод и изъятие земляных участков V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 (в городках и поселках городского типа). – М.: Издательство литературы по строительству. – 1966. – 148 с.

 77. Бычкова Ц.В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земляной принадлежности // Препядствия землепользования в критериях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земляная реформа и экономико-правовое регулирование земляных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 82-84.

 78. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель. – К.: «Знание», 1984. – 17 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 79. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах. – Автореф. дис. … к. ю. н. – Львів, 2000. – 18 с.

 80. Ведекин К. Земляная реформа в СССР. Доклад на международном семинаре «Земельная реформа и препядствия земляного законодательства». Москва V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 26 с.

 81. Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 141-148.

 82. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 на землю в Україні // Право України. – 2003. - № 12. – С. 88-93.

 83. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Юридичний вісник України. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня. – С. 88-93.

 84. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 в Україні. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 85. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ: ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 1998. – 179 с.

 86. Владимирский-Буданов М. Сельское землевладение в Западной Руси до половины ХVI в. – К., 1891. - … с.

 87. Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной Рф XVI в V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.- К., 1911.- 24 с.

 88. Вовк О.Н. Право людей на землю в сельской местности. Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.06. – Харьков, Государственная юридическая академия Украины имени Ярослава мудрейшего, 1997. –172 ст.

 89. Вовк О. К вопросу о V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 субъектах, осуществляющих право людей на землю // Хозяйственное право. – 1997. - № 2. – С. 22-25.

 90. Вовк О. О гарантиях прав собственников земляных участков и землепользователей // Бизнес-Информ.- 1997.- № 15.- с.33-35.

 91. Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 (проблемні питання) // Право України. - 1997.- № 6.- С. 46-48.

 92. Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків. – 1997. – 15 с.

 93. Волков Г.А. Правовые трудности разграничения V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земель на категории в свете реформы местного самоуправления // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 16-18.

 94. Волков Г.А. Правовые препядствия разграничения земель на категории по мотивированному предназначению // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 29-32.

 95. Волков Г.А. Приобретение права принадлежности на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 землю по давности владения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 64-68.

 96. Волков Г.А. Задачи гос регистрации прав на землю // Экологическое право Рф на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182-200.

 97. Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Препядствия совершенствования правового регулирования общественных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных сооружений // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 16-25.

 98. Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. // Право України. – 2004. - № 3. – С. 127-131.

 99. Волынцева А.В. Признание ранее появившихся прав, как принцип гос регистрации прав на неподвижное имущество и сделок с ним V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, препядствия внедрения // Сибирский юридический вестник. – 2001. - № 3. – С. 43-46.

 100. Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 346-349.

 101. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 249-252.

 102. Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. – М., 1991. – 251 с.

 103. Гальчинська Н.Ю. Правове регулювання земельних відносин у господарській діяльності промислових підприємств в V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Україні // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 254-257.

 104. Гамбург V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Л. Колдуністратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII століть // Право України. – 2000. - № 4. – С. 110-114, 132

 105. Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних трибуналів на Лівобережній Україні в судовій V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 реформі 1760-1763 рр. // Право України. – 2004. - № 6. – С. 106-109.

 106. Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №. 5. – С. 60-63.

 107. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України. – 2003. - № 1. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 68-72.

 108. Герман И.Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о зарубежной поездке № 2). – М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

 109. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство (курс). – Москва: Типо V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-литография В Рихтера, 1909. – 208 с.

 110. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: База, 1998. – 208 с.

 111. Глотова Е.В. Правовое регулирование сделок с земляными участками в Украине: Дис V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011… канд. юрид. наук: 12.00.06. – Одесса., 2004. – 199 с.

 112. Глотова Е.В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.

 113. Голованюк А.Й. Правовий режим земель природно V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-заповідного фонду. – Автореф. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 19 с.

 114. Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід // Економіка Фінанси Право. – 1999. - № 5. – С. 28-29.

 115. Горбатович С.М. Про V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 3. – С. 87-89.

 116. Греков Л., Юрченко А., Мірошниченко А. Економічне стимулювання раціонального використання земель // Землевпорядний вісник. – 2008. - № 1. – С. 34-38.

 117. Греков Л V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.Д., Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. - № 2. – С. 28-41.

 118. Греков Л.Д., Юрченко А V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 101-103.

 119. Григорьев V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 В.К. Русское земельное право. – М., Юрид. лит. – 1957. – 251 с.

 120. Гринько С.В. Загальна черта правовідносин у сфері державної реєстрації право на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 123-125.

 121. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

 122. Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних осознать V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С.33-36.

 123. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні // Право України. – 2006. - № 1. – С. 145-149.

 124. Грищук Н.В. Іспанський реєстр власності: чим V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 може скористатися український законодавець? // Землевпорядний вісник. – 2002. - № 4. – С. 41-45.

 125. Гряда Э.А. К вопросу о дилеммах правового регулирования земляных отношений в субъектах Русской Федерации // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 14-15.

 126. Гудзенко М.С., Шульга М.В. Подсобное V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 хозяйство людей. - М.: Юрид. лит., 1983.- 128 с.

 127. Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком // Юридичний журнальчик. – 2003. - № 5. – С. 52-62.

 128. Гуменюк В.І. Практика вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України «Про невідкладні входи щодо V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 прискорення реформування земельного сектора економіки» // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6 (28). – С. 19-29.

 129. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 5-14.

 130. Гуревський В.К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок // Організаційно V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-правові проблеми розвитку земельного і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 56-58.

 131. Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 19-24.

 132. Гуревський В.К V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. Дис…канд. юрид. наук 12.00.06. – Одеса, 1999. – 184 с.

 133. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 9. – Одеса, 2000. – С. 98-102.

 134. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів /зонінг/. – К., 1996. – 86 с.

 135. Даниленко А.С., Гарбуз М.Ю., Жмуцький В.В., Голишев М.М., Євдокимов V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 М.О., Кулик В.М., Мірошниченко А.М., Погурельський С.П., Хабін Р.Р., Юрченко А.Д. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 2. – С. 42-58.

 136. Дегтярев V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 И.Б., Осипов Л.И. Земельное право и учет земель. – М.: Колос, 1970. – 271 с.

 137. Демиденко О.В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2000. - № 3. – С. 17-18.

 138. Джакоб А. Земляная реформа V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 в Индии // Материалы интернационального семинара «Земельная реформа и трудности земляного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 24 с.

 139. Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання). За ред. д.ю V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.н. Ю.С. Шемшученка. – К.: «Урожай». – 1981. Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян, М.І. Малишко та ін. – 168 с.

 140. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні: Упорядкований на досвіді успішного проведення аукціонів у V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Харкові, Львові, Одесі та Чернігові. – К.: Кодр, 1995. – 181 с.

 141. Евтихиев И.И. Земельное право. - М.-Петроград: Государственное издательство, 1923. – 185 с.

 142. Евтихиев И.И. Управление в области планировки и застройки городов. – М.: Госюриздат, 1958. – 28 с.

 143. Екологічне V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. университетів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

 144. Ельцова И.Ю. Правовые особенности обмена земляных участков // Право: теория V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 и практика. – 2003. - № 8. – С. ….

 145. Еренов А.Е. и др. Предмет и система русского земляного права. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 208 с.

 146. Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Чубукова. – М.: Новый юрист, 1998. – 544 с.

 147. Ерофеев Б.В. Главные теоретические трудности правового режима земель городов в СССР. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. д.ю.н. – Алма-Ата, 1972. – 30 с.

 148. Ерофеев Б.В. Базы V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляного права (теоретические вопросы). – М.: «Юридическая литература», 1971. – 328 с.

 149. Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов. – М.: Юрид. лит., 1976. – 199 с.

 150. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 423-429.

 151. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 184-187.

 152. Єлісєєва V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України. – Дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 21 с.

 153. Жариков Ю.Г. Разграничение сферы деяния земляного V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 и штатского законодательства при регулировании земляных отношений //Правительство и право. – 1996. - № 2.

 154. Жариков Ю Государственное регулирование земляных отношений в Рф // Право и экономика. - 1998. - № 4. - С.67-72; № 5. - С.61-63.

 155. Жариков Ю.Г. Закон на охране землепользования. Предупреждение земляных правонарушений V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – М., Юридическая литература, 1985. – 198 с.

 156. Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб`єктів правовідносин у сфері земельної реформи // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999.- № 9.- с. 32-35.

 157. Заєць О.І. Земельна реформа як предмет V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 35-40.

 158. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: автореф. дис…канд. юр. наук: 12. 00. 06. – К.: Товариство «Знання» України, 1999. – 20 с.

 159. Заєць О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Дис…канд. юр. наук: 12. 00. 06. – Київ, 1999.

 160. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 185 с.

 161. Заєць О.І. Правові V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101-103.

 162. Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 148-151.

 163. Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 111-114.

 164. Зак А. Крестьянский поземельный банк. 1883-1910. – М., 1911. – 580 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 165. Закон від 25 травня 1922 року «Про трудове землекористування» // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1922. - № 36. – Ст. 426.

 166. Забугорный опыт: теория и практика. Земляные реформы в странах Восточной Европы // Вопросы экономики. – 1991. - № 6. – С. 122-124.

 167. Заставська V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Л.П. Право власності на землю в сучасний період // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96.

 168. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 169. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за ред. к.ю.н V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. В.З. Янчука. – К., «Видавництво Київського університету». – 1960. – 304 с.

 170. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. – 424 с.

 171. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 свирепого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

 172. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 173. Земельное законодательство забугорных V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 государств. Ред. Аксененок Г. А., Краснов Н. И., Фомина Л. П. – М.: Наука, 1982. – – 408 с.

 174. Земельное право Рф. Учебник по специальности «Правоведеие» / под. редакцией В.В. Петрова. М.: Стоглавь, 1995. – 300 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 175. Земельне право України / Кулинич П.Ф., Семчик В.І., Шульга М.В. – К: Ін Юре, 2008. – 600 с.

 176. Земельное право. Ред. Г.А. Аксененок. – М.: Юрид. лит., 1972. – 232 с.

 177. Земельное право. Учебник для вузов. Управляющий авторского коллектива и V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ответственный редактор – доктор юрид. наук, доктор С.А.Боголюбов. – М.: Издательская группа Норма-Инфа.М, 1998. – 400 с.

 178. Земляной кадастр государств Восточной Европы, Вьетнама и КНР / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Малахина и др. – М., 1992. – 49 с.

 179. Земляной кадастр государств Западной Европы, США и Канады / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П. Малахина и др. – М., ВНИИТЭИагропром, 1992. – 56 с.

 180. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

 181. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного предназначения: понятие, суть и особенности V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 правовой охраны // Право и политика. – 2004. - № 4. – С. 82-85.

 182. Иванова Т.Г. Правовое регулирование межевания // Экологическое право. – 2003. - № 2. – С. 16-24.

 183. Иконицкая И.А. Новое законодательство о земле. – М.: Познание, 1992.- 64 с.

 184. Иконицкая И.А. Базы земляного права Русской V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 1997. – 120 с.

 185. Иконицкая И.А. Разрешение земляных споров. – М.: Юрид. лит., 1973. - 104 с.

 186. Ильин А.В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного предназначения // Правительство и право. – 2004. - №. 5. – С. 38-45.

 187. Іванова  Є.О. Правові V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 засади використання земель житлової і громадської забудови органами місцевого самоврядування // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 417-423.

 188. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

 189. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

 190. Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 163-165.

 191. Ільків Н.В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 224-230.

 192. Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земельних спорів // Земельне право України. – 2006. - № 8. – С. 10-17.

 193. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

 194. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.

 195. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 350-355.

 196. Ільницький О.В. Поєднання приватних та V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 публічних інтересів при вирішенні земельних спорів з використанням адміністративної позасудової форми // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Івано-Франківськ). – м.Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 185-191.

 197. Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917). – К.: Видавництво Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1959. – 100 с.

 198. Індиченко П.Д. Радянське земельне право V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – К., «Вища школа», - 1971. – 174 с.

 199. Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР. – М.: Познание, 1967. – 64 с.

 200. Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. - 2001. - № 3. – С. 83-85.

 201. Каракаш І V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 52-58.

 202. Кармазин Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель // Юридичний журнальчик. – 2003. - № 5 (11). – С. 29-31.

 203. Кассо Л. Строения на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 чужой земле. – М.: Изд. книжного магазина И. К. Голубева под фирмою "Правоведение", 1905. – 48 с.

 204. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 71-76.

 205. Клюкин Б.Д. Правовые трудности земляной реформы V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 в СССР // Материалы интернационального семинара «Земельная реформа и задачи земляного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 61-70.

 206. Клюкин Б.Д. США: правовое регулирование сельского хозяйства. – Наука, М., 1973. – 280 с.

 207. Коваленко Т V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України. – 2006. - № 12. – С. 83-86.

 208. Коваленко Т.О. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 249-253.

 209. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б. А. Семенюка. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – С. 48-54.

 210. Коваленко Т.О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 15-24.

 211. Коваленко V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 68-70.

 212. Коваленко Т.О. Правові питання доступу до V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 71-76.

 213. Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 23-25.

 214. Ковальський Д. Поняття об’єкта земельно-процесуальних правовідносин // Юридична Україна V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – 2004. - № 10. – С. 50-53.

 215. Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. – 2003. - № 9. – С. 36-40.

 216. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 колізій // Право України. – 1999. - № 8. – С. 28-31.

 217. Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 66. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 75-81.

 218. Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення запобігання надмірній концентрації земельних ділянок у власності громадян та юридичних осіб як гарантія ефективного використання та охорони земель в Україні // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 68-71.

 219. Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 164-167.

 220. Ковальчук Т.Г. Правове регулювання V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 55. – С. 165-168.

 221. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти ґрунтозахисних гарантій охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 58. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 112-116.

 222. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

 223. Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 119-122.

 224. Козырь О.М. Особенности правового режима земель поселений // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 27-34.

 225. Козырь О.М. Особенности регулирования сделок с землей земляным законодательством V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Экологическое право. – 2003. - № 4. – С. 7-16.

 226. Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 2. – С. 31-33.

 227. Козьмук П.Ф., Козьмук А.П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 та прав на их. – Чернівці: Букрек, 2004. – 224 с.

 228. Кокотов Б. В. Фермерская аренда в США // Правительство и право. – 1997. - № 11. – С. 95-101.

 229. Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України. – 2001. - № 4. – С. 36-39.

 230. Колотинская V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Е.Н. Правовые базы русского земляного кадастра. – М.: изд-во Моск. Ун-та, 1980. – 102 с.

 231. Колотинская Е.Н. Правовые базы земляного кадастра в Рф. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 270 с.

 232. Кондратець Є.Б V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Проблеми приватизації земель в контексті Земляного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 52. – С. 38-42.

 233. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, российском V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 дореволюционном и современном русском штатском праве. – М.: «Статут», 2000. – 255 с.

 234. Корнеев А.Л. Некие вопросы изъятия земляных участков для муниципальных либо городских нужд // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 68-70.

 235. Костяшкін І.О. До питання трансформації колективної власності на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 20-26.

 236. Костяшкін І.О. Об’єкти права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 56. – С. 23-26.

 237. Костяшкін І.О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Право загального землекористування громадян. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 20 с.

 238. Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 8-9. – С. 33-39.

 239. Коцюба О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. П. Особисте землекористування громадян. - К.: Сбор, 1984. - 160 с.

 240. Краснов Н.И. О соотношении земляного и штатского права при переходе к рыночной экономике // Правительство и право. – 1994. - № 7. – С. 53-60.

 241. Краснов Н.И. Правовой режим земель V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 специального предназначения. – М.: Госюриздат, 1961. – 215 с.

 242. Краснов Н.И. Теоретические базы правового режима земель специального предназначения в СССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М. –1966. – 31 с.

 243. Краснов Н.И V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011., Иконицкая И. А. Процессуальные вопросы русского земляного права. – М.: Наука, 1975. – 150 с.

 244. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

 245. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 20-24.

 246. Крассов О.И. Право личной принадлежности на землю в V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 США // Правительство и право. - 1993. – N2.- С. 97-105.

 247. Крассов О.И. Право личной принадлежности на землю. – М.: Юристь, 2000. – 379 с.

 248. Крассов О.И. Правовой режим земель муниципального лесного фонда. – М.: Наука, 1985. – 234 с.

 249. Кулинич П. Визначення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 9-16.

 250. Кулинич П. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи «єдиного вікна» та перспективи їх V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 15-19.

 251. Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 31-38.

 252. Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 бути? // Право України. – 2000. - № 10. – С. 50-54.

 253. Кулинич П. Право стати фермером: як його реалізувати // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 20-23.

 254. Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів // Приватизація землі: закон, практика, проблеми V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – 2004. - № 3. – С. 24-30.

 255. Кулинич П. Правовий режим земельних ділянок, наданих громадянам для садівництва // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 21-25.

 256. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

 257. Кулинич П. Принцип V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 пріоритету сільськогосподарського використання земель в земляному праві України // Право України. – 2004. - № 8. – С. 45-49.

 258. Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 17-20.

 259. Кулинич П. Ринок V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. - № 11. – С. 39-44.

 260. Кулинич П. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і бюрократа // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 9-14.

 261. Кулинич П.Ф. Державна реєстрація V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні // Земельне право. – 2006. - № 9. – С. 30-39.

 262. Кулинич П.Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, майбутнє // Земельне право України. – 2006. - № 5. – С. 29-39.

 263. Кулинич П.Ф. Закон України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Науково-практичний коментар. – К., 2004. – 38 с.

 264. Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011: п’ять років застосування // Земельне право України. – 2006. - № 8. – С. 3-9.

 265. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний нюанс // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12 (74). – С. 51-61.

 266. Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 законодавством України // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 25-33.

 267. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 4. – С. 11-14.

 268. Кулинич П.Ф. Правове регулювання та шляхи вдосконалення приватизації V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 сільськогосподарських земель // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б.А. Семенюка. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – С. 16-22.

 269. Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 6. – С. 45-51.

 270. Кучер О. Особливості охорони земель у США // Землевпорядний вісник. – 2008. - № 1. – С. 53-58.

 271. Лагоднюк О.А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 57-60.

 272. Лейба V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. – 2006.- № 4. – С. 11-17.

 273. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Х.: Право, 2007. – 160 с.

 274. Лейба Л V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.В. Проблеми гарантування земельних прав // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 19-21.

 275. Логуш Л.В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України). Автореф. дисертації на здобуття наук. ст. к. ю. н. – Львів, 1997. – 24 с.

 276. Лугина V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 О. Захист прав землевласників у разі самовільного використання належних їм земельних ділянок // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С.85-88.

 277. Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна «самовільне зайняття земельних ділянок» // Земельне право V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 України. – 2007. - № 3. – С. 59-65.

 278. Луняченко А. Правове становище громадян України як суб’єктів права власності на землю // Юридический вестник. – 2001. - № 1. – С. 114-117.

 279. Луняченко А.В. Захист земельних прав шляхом визнання угоди недійсною // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Корецького НАН України, 2004. – С. 91-93.

 280. Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 56-64.

 281. Луняченко А.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – Автореф. дисертації … к. ю. н. – К., 2002. - 15 с.

 282. Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України. – 2004. - № 1. – С. 73-77.

 283. Мальцев В.И. Русское земельное право. – М. – 1970. – 48 с.

 284. Марусенко Р.І V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 37-46.

 285. Марусенко Р.І. Деякі особливості правової регламентації земельних сервіздесьів у США // Вісник Київського національного університету V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 65. – С. 35-38.

 286. Марусенко Р.І. До питання про правову природу земляного сервітуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. Випуск 66. – С. 81-83.

 287. Марусенко Р.І. Земельний сервіздесь V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 52. – С. 25-28.

 288. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервіздесьів в Україні. – Автореф. дис. … к.. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 19 с.

 289. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервіздесьів в Україні. – Дис. … к.. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 211 с.

 290. Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земельних сервітутних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 60. – С. 27-31.

 291. Меркулова О., Мірошниченко А. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств // Земельне право V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 України. – 2007. - № 8-9. – С. 40-50.

 292. Минаева А.А. Понятие «правовой режим земель» и его значение в земляном праве // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 40-45.

 293. Мисник Н.Н. Еще раз о соотношении штатского и земляного законодательства при регулировании земляных V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 отношений // Правительство и право. – 2006. - № 9. – С. 18-25.

 294. Мірошниченко А.М. Вирішення та усунення колізій між нормами, вміщеними до актів земляного та господарського законодавства // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 230-234.

 295. Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 // Земельне право України. – 2006. - № 7. – С. 45-55.

 296. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – С. 432.

 297. Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 4 (56). – С. 83-89.

 298. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 19 с.

 299. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 206 с.

 300. Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 70-72.

 301. Мірошниченко А.М., Пушкар П.В. Порівняльно-правовий аналіз поняття «експропріація» (на прикладі експропріації земельних ділянок) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 3 (77). – С. 54-63.

 302. Мірошниченко А.М., Юрченко А V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.Д. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2006. - № 12. – С. 59-75.

 303. Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Економіка України. – 2001. - № 9. – С V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. 89-97.

 304. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. – К.: Вид-во Київського університету, 1973. – 181 с.

 305. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» / За ред. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

 306. Науково-практичний коментар Земляного V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

 307. Никанов А.А. О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляной реформе в СССР // Материалы интернационального семинара «Земельная реформа и задачи земляного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 1-14.

 308. Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні // Право України. – 1999. - № 6. – С. 58-60.

 309. Носік В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Земельна ділянка як об’єкт права власності // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 1. – С.38-40.

 310. Носік В. Земельні торги: поняття і юридичне значення // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 37-39.

 311. Носік В. Конституційно-правові V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 засади формування ринку землі // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 13-15.

 312. Носік В. Новели в законодавстві України з оцінки земель // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 39-44.

 313. Носік В. Правова природа оцінки земель в Україні // Земля і V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 власність. – № 2. – С. 3-4.

 314. Носік В. Правовий режим земельної ділянки для особистого селянського господарства // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 26-30.

 315. Носік В. Проблеми кодифікації земляного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України. – 2006. - № 11. – С. 94-98.

 316. Носік В. Самочинне V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 будівництво: поняття і юридичні наслідки // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 24-27.

 317. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – Ст. 48-53.

 318. Носік В.В. Виникнення прав на V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 землю: теоретичні і практичні аспекти //Право України. – 2004. - № 9. – С. 81-85.

 319. Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і практика // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 3-11; № 2. – С. …; № 3. – С. 3-9.

 320. Носік В.В. Закон V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 про іпотеку прийнятий. Проблеми залишаються // Земля і власність. – 2003. - № 3. – С. 4-5; № 4. – С. 8-10.

 321. Носік В.В. Захист права власності на землю юридичних осіб в трибуналі // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 174-181.

 322. Носік V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 В.В. Земельне право України: сучасний стан і перспективи розвитку // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 407-416.

 323. Носік В.В. Земельні торги: поняття та юридична природа // Державне будівництво та V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Х.: Право, 2002. – С. 113-122.

 324. Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2003. - Вип. 50.- С. 87-89.

 325. Носік В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? // Право України. – 2004. - № 5. – С. 127-131.

 326. Носік В.В. Правні засади земельних аукціонів в Україні // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – 1996. - № 1. – С. 217-222.

 327. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 328. Носік В.В. Правова природа земельної реформи в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 212. – Правознавство. – С. 79-83.

 329. Носік В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.В. Правове забезпечення інтенсифікації землеробства в умовах агропромислового комплексу // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1987. – Випуск 28. – С. 35-39.

 330. Носік В.В. Правове забезпечення сільськогосподарського землекористування в умовах перебудови господарського механізму в АПК // Вісник V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Київського університету. Юридичні науки. – 1990. – Випуск 31. – С. 19-22

 331. Носік В.В. Правові аспекти іпотеки землі України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10 (36). – С. 56-65.

 332. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи // Право України. – 2003. - № 1. – С. 63-67.

 333. Носік В.В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Правові питання ринкового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51-56.

 334. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. – Автореф V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. дис. … д. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. – 34 с.

 335. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. – Дис. … д. ю. н. … 12.00.06. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 354 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 336. Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України. – 2006. - № 5. – С. 47-58.

 337. Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. 2004. - Вип.56.- С. 18-21.

 338. Носік В.В. Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу // Судово V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С.269-277.

 339. Носік В.В., Коваленко Т.О. Права власників земельних ділянок // Законодавство України V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Науково-практичні коментарі. – 2003. - №. – С. 10-16.

 340. Носік В.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 55-89.

 341. Общая теория русского земляного права. – АН V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 СССР. Ред. Аксененок Г. А, Краснов Н. И., Иконицкая И. А. Институт страны и права. – М., «Наука». – 1983. – 360 с.

 342. Оверковська Т. Юридична природа осознать «забруднення» та «псування» земель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. – Юридичні науки. – 2006. - № 71. – С. 105-109.

 343. Оренда землі в Україні (правовий і економічний аспекти). Будзілович І. С., Добряк Д.С., Маракулін П.П., Цемко В.П., Юрченко А.Д. – К.: Інститут землеустрою УААН, 1994. – 235 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 344. Осипов Н.Т. Теоретические задачи русского земляного права. – Л.: Издательство Ленинградского института, 1972. – 158 с.

 345. Павлович Э.А. Задачи увеличения эффективности правового обеспечения реализации земляной реформы в Украине // Задачи земляной реформы в Украине. – Материалы научно V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011-практической конференции (Киев, 27-38 октября 1994 г.). – Выпуск 1. Земляная реформа и экономико-правовое регулирование земляных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1994. – С. 19-22.

 346. Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 XVII-XVII столітті. – Львів: Українознавча бібліотека НТШ. Число 2, 1994. – 198 с.

 347. Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1 . –С. 32-36.

 348. Пащенко О.М. Розвиток і кодифікація земляного законодавства України V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011: Дис. … к. ю. н. … 12.00.06. - О.: Одеська національна юридична академія, 2001. – 184 с.

 349. Пейчев К. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Право України. – 2003. – № 8. - С. 58-60.

 350. Пейчев К. Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок // Підприємництво V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, господарство і право. – 2004. - № 12. – С. 47-51.

 351. Планування територій на місцевому рівні: Громадина, Влада і Бізнес / За ред. Федорченка М.С. і Янова О.В. – К.: ГО ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2008. – 320 с.

 352. Погребной А V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в критериях рынка. Автореферат диссертации. На соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 1992. – 54 с.

 353. Погребной А.А. Правовые базы формирования и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 на Украине // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих компаний. - 1992. - № 7.

 354. Погрібний С.О. Право земляного сервітуту за українським земельним законодавством // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 34-41.

 355. Полянская Г.Н. Земельное право. – М., 1947. – 152 с.

 356. Право землепользования в СССР V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 и его виды. Ред. Аксененок Г.А., Краснов Н.И. – М.: Юрид. лит., 1964. - 548 с.

 357. Правовой режим земель в СССР / Ред. Г.А. Аксененок; АН СССР. Ин-т страны и права. – М.: Наука V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, 1984. - 326 с.

 358. Правовые задачи земляной и земельной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, Рф, Беларуси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии: Тезисы докладов Интернационального конгресса. Минск, 9-10 сентября 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 295 с V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.

 359. Правовые препядствия оптимального использования и охраны сельскохозяйственных земель (материалы «круглого стола») // Правительство и право. – 1998. - № 4. – С. 42-65.

 360. Правовые задачи оптимального использования и охраны сельскохозяйственных земель (Материалы «круглого стола») // Правительство и право. – 1998. - № 5. – С. 25-44.

 361. Предмет V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 и система русского земляного права. Еренов А.Е. И др. – Алма-Ата: «Наука» КазССР. – 1981. – 208 с.

 362. Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Посібник. – К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні Агентства США з міжнародного розвитку V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, 2004. - Агентства США з міжнародного розвитку. – 64 с.

 363. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

 364. Трудности земляной реформы в Украине. Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-28 октября V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 1994 г. – К.: СОПС Украины НАН Украины, 1994. – С. 21.

 365. Трудности экологического, земляного права и законодательства в современных критериях (Материалы научно-практической конференции) // Правительство и право. – 2001. - № 6. – С. 107-119.

 366. Проект статей об ограничении прав принадлежности в интересах соседей с обьяснительною V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 запискою. Сост. К.П. Змирлов. – С.-Пб. – 1895. – 175 с.

 367. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств». Дисертація на здобуття вченого ступеня к. ю. н. - К., 1996. – 178 л.

 368. Проценко Т V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.П. Проблеми права власності селянських (фермерських) господарств та особистих підсобних господарств громадян і порядок їхнього вирішення // В кн.: Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. создательів. Під ред. В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.І. Семчика.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 216 с.- С. 42-58.

 369. Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. – Київ: Товариство «Знання» УРСР, 1978. – 48 с.

 370. Раджиньери М.П. Предоставление земель в личную собственность V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 в процессе земляной реформы (Итальянский опыт) // Правительство и право. – 1992. - № 9. – 136-140.

 371. Радченко К.Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2003. - № 4. – С. 45-52.

 372. Регулирование вопросов земляных отношений (Аренда земли. Ипотека V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 (залог). Продажа земли. Плата за землю). Направленный на определенную тематику обзор законодательства государств СНГ и Балтии // Законодательство и экономика. – 1999. - № 1. – С. 88-100.

 373. Регулювання земельних відносин у місті / Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. – К.: Основи V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011, 1997. – 139 с.

 374. Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США.: Пер. С анлг. Под. ред. О.С. Колбасова и А.С. Тимошенко. – М. – 1990. – 528 с.

 375. Рокар Ф. Введення в сервітути V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 та спадкове право забудови // Матеріали фахових зустрічей експертів України та Німеччини з питань вдосконалення земляного законодавства в Україні. – К., 2002. – 11 с.

 376. Ромадин М.С. Некие задачи принудительного прекращения прав на землю в Русской V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Федерации // Правительство и право. – 2003. - № 11. – С. 90-96.

 377. Саєнко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату // Право України. – 2003. - № 5. – С. …

 378. Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит., 1968. – 160 с.

 379. Святецкая Т.К V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Русское земельное право и правовая охрана природы: уч.-метод. пособие. – Владивосток, 1982. – 70 с.

 380. Семчик В., Кулинич П. Комплексне дослідження процесів становлення відносин власності в українських землях // Право України. – 2003. - № 1. – С. 154-155.

 381. Семчик В.И. Законодательство V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 Украины о принадлежности на землю и его воздействие на реформирование экономики // Препядствия землепользования в критериях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земляная реформа и экономико-правовое регулирование V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земляных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 25-28.

 382. Семчик В.І. Земельний пай не може бути об’єктом оренди // Правова держава. – Вип. 8. – К.: ІДП НАН України, 1997. – С. 180-184.

 383. Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми становлення V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 і розвитку іпотеки в АПК // Організаційно-правові проблеми розвитку земельного і земляного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 10-17.

 384. Семчик В.І. Особливості права власності в сільському господарстві // В кн.: Проблеми права власності та господарювання V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 у сільському господарстві. Монографія / Кол. создательів. Під ред. В.І. Семчика.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 216 с.- С. 7-41.

 385. Семчик В.І. Соціально-правові гарантії V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 земельної власності і землекористування // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 23 – 25

 386. Сидор В.Д. Державна реєстрація застави земельної ділянки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. – К.: Ін-т держави V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 417-421.

 387. Сидор В.Д. Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 388. Сидор В.Д. Розгляд судами земельних спорів // Юрист. – 2006. - № 3 (66). – С. 24-26.

 389. Силенок О.І. Деякі аспекти розвитку законодавства про земельну реформу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 35. – 1998. – С. 58-64.

 390. Снідевич О. Землевпорядні позови у цивільному процесі України // Право України. – 2006. - № 6. – С. 69-72.

 391. Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин // Право України. – 2006. - №2. – С. 98-101.

 392. Снідевич О V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.С. Предметна компетенція суду у справах, пов’язаних із земельними правовідносинами // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 4. – К.: Видавничий дім «Юридична книга», 1999. – С. 245-254.

 393. Русское земельное право (учебник для V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 средних юридических школ). Отв. ред. А.А. Рускол. – М.: Юрид. лит.. – 1965. – 240 с.

 394. Русское земельное право / Под ред. В.П. Балезина, Н.И. Краснова. – М.: Юрид. лит, 1986. – 304 с.

 395. Русское земельное право / Под V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 ред. проф. В.С. Шелестова. – Харьков: Вища школа, 1981. – 232 с..

 396. Русское земельное право. Учебник / Под ред. Н.И. Краснова. – М.: Юр. лит., 1981. – 464 с.

 397. Русское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. Вовк Ю V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011.А. – Х.: Выща школа. Изд-во при Харьк. Ун-те. – 1986. – 169 с.

 398. Станкевич НГ. Общественные и частноправовые начала в преподавании курса «Земельное право» // Экологическое право. – 2004. - № 6. - С. 54-56.

 399. Станкевич Н.Г. Вещные права V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 на землю людей в штатском и земляном законодательстве Русской Федерации и Республики Беларусь // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 88-95.

 400. Станкевич Н.Г. Земельное право Республики Беларусь: Учеб. пособие. - Мн.: Амалфея, 2000.- 480 с.

 401. Станкевич Н.Г V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011. Земельное право: Учебное пособие. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 544 с.

 402. Старостенко Д.М. Онтологічний нюанс звичаєвого регулювання земельно-межових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 161-164.

 403. Стасюк Р. Відповідальність за земельні V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 правопорушення // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 61-64.

 404. Стичинський Б.С. Створення земельної реєстраційної системи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Травень, 1996 року, Київ. – К., 1996. - С. 244-245.

 405. Сторожук В., Попков М. Селянські ліси: сучасні проблеми V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011 в дзеркалі реформи земельних відносин //
 • oldrussian.ru/bobblografchnij-pokazhchik-uporyadniki-t-s-shulyak-o-yasinska-vdpovd-red-o-yasinska-h-hnure-2005-2006-32-s-ser-vidatn-naukovc-bbk-ch75.html
 • oldrussian.ru/france-policy-example-n-4-austria-policy-example-n-1-4.html
 • oldrussian.ru/nado-bi-bilo-mi-bi-vam-i-chumu-privili-ubijstvo-carskoj-semi-i-chlenov-doma-romanovih-na-urale.html
 • oldrussian.ru/vladimir-orel-vystudoval-na-moskevskj-stbtnn-univerzit-teoretickou-lingvistiku-1971-a-strukturnn-lingvistiku-1973-kandidbtskou-disertaci-obhbjil-r-1981-.html
 • oldrussian.ru/measurement-measurement-incorporating-content-and-outcomes-for-early-stage-1-to-stage-4.html
 • oldrussian.ru/chapter-seven-this-book-is-dedicated-to-our-mothers.html
 • oldrussian.ru/numerical-bitnethostnamelocation-anarchy-cookbook-version-2000.html
 • oldrussian.ru/uryad-prognozu-20-mljonv-tonn-eksportu-zerna-ukranska-zernova-asocacya.html
 • oldrussian.ru/semnar-2-godini-dnpropetrovskij-derzhavnij-unversitet-vnutrshnh-sprav.html
 • oldrussian.ru/i-early-definitions-and-methods-for-political-economy.html
 • oldrussian.ru/4pravosposobnost-i-deesposobnost-grazhdanina-ogranichenie-deesposobnosti-i-priznanie-grazhdanina-nedeesposobnim-opeka-i-popechitelstvo-shpargalka-po-grazhdanskomu-pravu-obshaya-chast.html
 • oldrussian.ru/10prakticheskoe-primenenie-gipnoza-i-vnusheniya-vse-o-gipnoze.html
 • oldrussian.ru/certified-for-partial-publication-3.html
 • oldrussian.ru/description-of-study-course-the-latvian-academy-of-culture.html
 • oldrussian.ru/fnansova-stablzacya-yak-osnova-fnansovo-poltiki-plan-referatu-fnansova-poltika-dohodi-byudzhetu-ukrani.html
 • oldrussian.ru/-b-value-added-tax-report-of-the-working-party-on-the-accession-of-the-russian-federation-to-the-world-trade-organization.html
 • oldrussian.ru/democracy-in-decline-anti-americanism-blowback-why-the-rest-hates-the-west.html
 • oldrussian.ru/zakon-ukrani-pro-lcenzuvannya-pevnih-vidv-dyalnost-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/webster-lake-september-15-2002-winnipesaukee-lake-august-12-13-2000-22.html
 • oldrussian.ru/prizrak-nashej-svobodi-esse-1994-2008.html