Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять


^ Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять:
1. Повністю прочитати текст та з’ясувати його сутність.

2. Спробувати завчити матеріал цілком.

3. У разі величавого обсягу матеріалу розбити його на максимальні Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять за обсягом та завершені за змістом частини.

4. Після 1-го читання декілька разів спробувати вголос відтворити матеріал.

5. Після першого безпомилкового відтворення зробити кілька спроб таких повторень.

6. Після закінчення вивчення останнього куска відтворити текст повністю.

7. Забезпечити перерви Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять між запам’ятовуванням матеріалу, які не повинні бути меншими за 10-15 хвилин на кожні 45-60 хвилин роботи та не мають перевищувати 24 години.

8. Періодично повертатися до повторення вже вивченого матеріалу за денек Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, два, тиждень і т.д.

Зазначені рекомендації можна доповнити вже відомими засобами створення схем, використання опорних сигналів тощо, які у разі можливого застосування сприяють логічному та зоровому запам’ятовуванню.

Таким чином, правила Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять розвитку пам’яті та запам’ятовування є досить конкретизованими. Ними не можна нехтувати, адже це найбільш маленький шлях до опанування всього матеріалу, що вивчається протягом семестру. Якщо витратити час сразу, то потім його буде збережено Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять у набагато більшому обсязі. Тому виконання вправ на розвиток пам’яті та вивчення тексту є доцільними перш за все з раціональної точки зору. Ефективне функціонування пам’яті та володіння Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять технологіями запам’ятовування швидко позначаються на якості навчання та є показником рівня культури навчальної діяльності студента.


^ 9.6. Розвиток та свойства мислення

Провідною діяльністю студента є розумова, в основі якої лежить мислення. Щоб не робив Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять студент – чи то читав книжки, чи то розв’язував задачку або брав участь у дискусії – він здійснює розумові дії. Таким чином, мислення слід вважати ключовим елементом культури навчальної діяльності. Через це слід звернути Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять додаткову увагу на його форми та операції.

Мислення є психічним процесом пошуку і відкриття суттєво нового, а також процесом опосередкованого та узагальненого відображення дійснос­ті у ході її осмислення. Тобто Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять воно забезпечує нашу свідомість матерікрасном для фіксації і опрацювання двома засобами – або через винайдення, вигадування, створення, або запозичуючи існуюче.

Если ж саме людина починає мислити, а не просто фіксувати інформацію з навколишнього Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять середовища? У ході навчальної діяльності, спираючись на дані відчуттів і сприйняття, студент у певний момент не задовольняється усвідомленим і намагається зазирнути у ту частину буття, що на даний момент залишається невідомою. Це можливо зробити Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять за допомогою розвиненої уяви, але отримані відомості у такий спосіб характеризуватимуться суб’єктивністю. Іншим, достовірним, шляхом здобуття потрібного знання є розумове збагнення істини, основане на об’єктивних законах і правилах мислення. Отже Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, мислення розпочинається там, де чуттєвого відображення недостатньо та вимагається достовірна інформація щодо невідомого. Отже, мислення слід вважати вищою, найбільш ефективною та найбільш досконалою формою пізнавальної діяльності людини.

Розвиток мислення, як і будь-яких Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять психічних процесів, відбувається через навантаження. Його засобами можуть виступати будь-які задачі чи завдання, складність яких залежить від необхідності застосування певних знань. Тому рівень освіченості або ерудованості, як правило, перебуває у Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять взаємній залежності з рівнем розвитку мислення. Іноді про людину говорять: “Яка вона розумна”, хоча розумна людина і людина, що володіє значним обсягом знань, – не одне й те саме. Можна мати багато Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять знань, але не вміти їх застосовувати. А розвиток мислення передбачає удосконалення творчої сфери особистості людини, її винахідливості, допитливості і т.д. – чого досягає людина у ході застосування знань, набуваючи разумінь їх застосовувати у Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять нестандартних ситуаціях. Подібні ситуації, як і будь-які завдання, що забезпечують розвиток розумових здібностей, характерні для навчального процесу у вищих навчальних закладах. Тому навчання для студента, за умови його інтенсивності і Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять систематичності, можна вважати ідеальним тренінгом щодо розвитку мислення. Хоча не слід відкидати й такі індивідуальні входи, як інтелектуальні ігри, читання книжек, участь у наукових гуртках тощо.

Люди, які мислять глобально, мають Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять багато спільних якостей. Зокрема, це організованість, добре розвинені увага, пам’ять, спостережливість, працездатність, схильність до систематизації, аналізу та узагальнення фактів чи умовиводів тощо. Зазначені якості як самі виховуються у процесі розвитку мислення, так і Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять забезпечують його розвиток. Тому свідома самовиховна бота щодо зазначених якостей має бути пріоритетом кожного студента. Її вправами можуть бути щоденне читання наукової літератури, обов’язкова участь у дискусіях на семінарських заняттях Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, що передбачає ґрунтовну підготовку, розв’язання завдань з навчальної та додаткової літератури наибольшего рівня складності, систематична підготовка та здійснення доповідей. Саме разуміння реалізовувати власні розумові здібності у ході спілкування з іншими людьми є одним Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять із найбільш ефективних засобів розвитку мислення, адже вимагає концентрації, значного розумового напруження при протидії опонентам, винахідливості, швидкості мислення тощо.

Як психічний процес та властивість особистості мислення має такі свойства Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять:

– самостійність – разуміння використовувати знання чи суспільний досвід без сторонньої допомоги. Ознакою найвищого розвитку самостійності мислення є незалежність власної думки, здатність відверто та принципово протистояти будь-яким авторитетам. Люди, що володіють цією якістю Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, здатні просувати науку, братися за складні завдання тощо;

– критичність – здатність принципово та відповідально ставитися до наукового знання, не брати все на віру, а спочатку аналізувати, порівнювати, знаходити істотне і другорядне. Завдяки цій якості студент здатен Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять знаходити “білі плями” у наукових відомостях, визначати їх застарілість тощо;

– гнучкість – мозгіння знаходити вихід із будь-якої ситуації. Передбачає володіння усіма методиками та методами розв’язання задач. Шляхи розв’язання можуть як Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять обиратися з вже відомих, так і винаходитися самостійно. Ця якість обов’язково 100є у нагоді під час дискусій;

– допитливість – постійне прагнення до нового. Студенти, яким властива ця якість, редко собою Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять задоволені та заспокоюються на досягнутому. Ця якість є рушійною силою пізнання, опанування наукового знання;

– креативність – один з показників високого рівня розвитку мислення, оскільки визначає здатність до творчості. Ця риса притаманна справжнім Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять інтелектуалам, винахідникам, що здатні побачити нове там, де інші бачать лише звичну картину. Але не треба ураховувати лише видатні відкриття. Самостійне написання реферату також вимагає креативності, а тим більш підготовка публічного виступу, наукової статті чи Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять дипломної роботи.

Зазначені якості розвиваються у комплексі. Гарантом їх цілісного розвитку є систематичне виконання різноманітних вправ, що вимагають розумового навантаження.

Мислення є предметом вивчення багатьох наук, зокрема логіки, психології Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, філософії, фізіоло­гії та інших. З точки зору вивчення цього психічного процесу як елемента культури навчальної діяльності, доцільним є розгляд його логічних форм – поняття, суджен­ня і умовиводу.

Поняття – це форма мислення, що Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять відображає істотні озна­ки предметів і явищ дійсності. Вони бувають загальними (метал, люди, добро) і одиничними (сонце, Прага, Темза) або конкретними (конспект з філософії, вікно в аудиторії) і абстрактними (вага, енергія, сміливість). Можна Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять сказати, що поняття є елементарною та односкладною формою думки, яка совершенно точно фіксує об’єкт. Проте важливість поняття полягає у тому, що воно є тією першою цеглиною, з якої й Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять почнеться думка.

Ще однією формою мислення є судження, тобто словесне (у вигляді тексту) відображення зв’язків між предметами і явищами об’єктивної дійсності чи між їх ознаками і властивостями. Іншими словами, судженням є Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять будь-яка до кінця сформульована думка. У той же час ця думка є одиничною та не демонструє усієї логіки роздумів чи системного розгляду явища. Судження можна порівняти з одним рядом цеглин, покладених у Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять стіну.

Найбільш значущою формою мислення є умовивід, у якому з 1-го або кількох пов’яза­них суджень виводиться нове. Тобто окремі поняття, пов’язані у судження, утворюють ту чи іншу Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять будівлю. Є люди, які лише можуть опанувати поняття, є такі, що можуть утворити певні судження (примітивні або складні), а от утворити умовиводи здатні лише люди з високим рівнем інтелекту.

Умовиводи поділяють на індуктивні Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять (думка вибудовується від окремих фактів до загальних) та дедуктивні (від загальних до часткових).

Розвиненість у студента зазначених форм мислення визначає його успішність у навчанні, адже він потенційно здатний розв’язувати більший Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять обсяг складних задач. Більш наочно у цьому можна пересвідчитися на окремих прикладах розумових операцій.

Однією з их є аналіз, тобто розчленування у сві­домості об’єктів, виділення окремих їх частин, елементів, ознак і власти­востей Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. Наприклад, якщо вдатися до аналізу автомобіля, то потрібно вести окрему мову про такі його складові, як кузов, двигун, ходова частина, салон тощо. Інколи саме розкласти предмет чи явище на складові Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять є значною проблемою, адже зробити це можна у різний спосіб. Інший приклад: навчальні заклади можна аналізувати за рівнем акредитації, формою власності та відомчою належністю, кількістю студентів, науковими здобутками працівників, наявністю випускників-відмінників і т Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.д. Зробити правильний та доцільний вибір розчленування предмета чи явища на складові при здійсненні аналізу є певним мистецтвом.

Синтез є протилежною до аналізу розумовою опе­рацією. У процесі синтезу Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять певні частини, аспекти, ознаки і властивості предметів чи явищ об’єднуються в єдине ціле. Наприклад, окремі слова можна синтезувати у речення або думку, окремі думки – в умовивід. Сукупність певних параметрів синтезуються математичними Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять формулами, а опис окремих властивостей будь-якого явища синтезуються у детальний опис.

Нередко операції аналізу і синтезу застосовуються поруч, адже вони взаємопов’язані та доповнюють одна одну.

Ще однією розумовою операцією є порівняння, яке Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять дає змогу встановити схо­жі і відмінні ознаки об’єктів, що аналізуються. Зокрема, за певними параметрами (складовими аналізу) порівнюються різні епохи, після чого робиться узагальнення (синтез).

Наступною розумовою операцією є абстрагування. Воно Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять полягає у відо­кремленні у свідомості людини одних ознак від інших, а також відо­кремленні цих ознак від об’єктів, яким вони властиві. Наприклад, бот є об’єктом, якому властиві зовнішні фізичні ознаки Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять людини, але невластива здатність до почуттів тощо. Абстрагування нередко застосовується при виробленні моделей, если певні процеси чи явища ідеалізуються. Досконало володіють цією розумовою операцією винахідники, які здатні побачити унікальне та Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять незвичне у буденному та звичному.

Останньою розумовою операцією є узагальнення, тобто об’єднання предметів і явищ за їх спільними й істотними ознаками. Найбільш наочним прикладом у даному випадку є висновки реферату Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять чи іншої письмової роботи. Узагальнення бувають двох видів.

Емпіричні узагальнення здійснюють після безпосередніх дослідів та спостережень, если отриману інформацію об’єднують за спільними ознаками. Прикладом цього є соціологічні дослідження, если з’ясовуються кількісні групи прибічників Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять певної політичної партії чи користувачів якихось продуктів.

Інший вид узагальнень – теоретичні. Вони ґрунтуються на глибокому аналізі об’єктів, виділенні істотних і спільних ознак за допомогою аналізу та абстрагування. До теоретичних узагальнень нередко Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять приходять викладачі на лекції, до их треба прагнути під час відповіді на екзаменаційне питання.

За підсумками узагальнення іноді роблять класифікацію, тобто поділяють об’єк­ти на певні види, групи, класи тощо Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. Мозгіння робити узагальнення та володіти усіма їх видами залежить від досвіду, накопиченого через помилки, та загального інтелектуального розвитку студента.

Таким чином, здатність до мислення та здійснення усіх розумових операцій є показовою характеристикою студента Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, що виявляє його спроможність розв’язувати задачі різного рівня складності. Проте ніщо не з’являється просто так, тому і оволодіння розумовими операціями та, відповідно, набуття мозгінь розв’язувати складні задачі Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять приходить із досвідом. Головною умовою при цьому є достатня кількість розв’язаних різнобічних задач наибольшего рівня складності, підсилене свідомою самовиховною роботою. Отже, розвиток мислення і здатність до виконання складних завдань взаємопов’язані та залежать Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять від інтенсивності розумової діяльності.


^ 9.7. Мислення та мова

Матеріальними носіями наших думок є слова. Це означає, що мова є засобом реалізації розумового процесу. Зв’язок мови та думки полягає також у Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять тому, що людина, здатна добре мислити, може й віртуозно користуватися мовою – будувати прості й складні речення, використовувати лексичний, стилістичний і художній потенціал мови. Отже, рівень розвитку мислення являє собою підґрунтя для оволодіння усіма можливостями Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять мови. Це важливо для всіх людей, адже володіння мовою є показником культури особистості. Проте для низки фахівців мова є, власне, професійним інструментом. Зокрема, саме у володінні мовою полягає професіоналізм юристів, преподавательів, політиків Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, державних службовців, не кажучи вже про журнальчикістів, літераторів та акторів. З іншого боку, словниковий припас людини та мозгіння ним користуватися з урахуванням правил синтаксису обумовлюють, обмежують та підкреслюють розумові можливості Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять людини, тобто мова є умовою реалізації мислення. Опанування нових термінів та лексичних чи стилістичних прийомів надає людині можливості оформлення нових ідей, думок, тез, винаходів тощо. Звідси потреба кожного студента в удосконаленні володіння як побутовою Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, так і професійною мовою.

Одним з напрямків такої роботи є письмові вправи. Майже вся навчальна діяльність складається з их. Особливого значення набувають самостійні види роботи – складання конспектів, написання текстів рефератів, виступів тощо Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. У процесі виконання цих вправ студент, як правило, виконує такі розумові дії: за потреби обирає тему, визначає мету та завдання роботи, її структуру, складає план, вибудовує до нього систему міркувань, що завершуються Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять висновками. Зазначені розумові дії супроводжуються роботою з літературою та знайомством з новими словами, засобами побудови умовиводів різними науковцями, науковою чи іншою стилістикою. Потім студент здійснює самостійні спроби формулювання думок та побудови Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять речень з дотриманням стилістичних вимог, тобто відбувається безпосереднє набуття ним усебічної мовної компетентності. Навіть один самостійно підготовлений реферат забезпечує такий розвиток ерудиції, здатності без сторонньої допомоги створювати суттєвий за обсягом Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять текст, що справляє враження навіть на самого создателя. А постійне тренування на таких вправах за роки навчання у вищому навчальному закладі перетворюють студента на обізнаного, разумілого, упевненого в собі, знатного фахівця з високим рівнем загальної Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять та розумової культури.

Особливого значення для оволодіння мовою мають безпосередні навчальні дисципліни, орієнтовані на вивчення мови. До их традиційно належать українська мова за професійним спрямуванням, ділова українська мова, удобна стилістика Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять тощо. Відповідальне ставлення до цих навчальних предметів відкриває нові горизонти у вивченні всіх без виключення наук. Під час опанування мовознавчими дисциплінами відбувається значне та швидке збільшення словникового припасу, оволодіння вміннями та навичками Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять письмового формулювання думок, складання текстів тощо. Оскільки ця бота відбувається під керівництвом фахівців, вона є набагато більш ефективною та раціональною, ніж відповідна самостійна бота, хоча остання і є обов’язковим доповненням.

Другим Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять напрямком роботи із мовного удосконалення є усні вправи. До их головним чином належать публічні виступи та участь у дискусіях. Унікальність цих вправ, у порівнянні із письмовими, полягає у потребі доречного підбору Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять інтонації, темпу мовлення, використанні пауз та інших засобів, що визначають та підкреслюють значущість окремих слів та думок. Усна мовленнєва діяльність породила таку науку, як риторика, завданням якої є переконання опонента. Тому володіння мовою Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять означає також разуміння вести діалог, використовувати різні стратегии у спілкуванні та досягати у ньому заздалегідь спланованого результату. Усе це є показником і розвитку розумових здібностей, адже тільки розумна людина може верно Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять підібрати та вибудувати послідовність тез і аргументів, урахувати сильні та слабкі сторони опонента тощо. Зважаючи на користь усної мовотворчої діяльності, природним прагненням будь-якого студента має бути активна участь у семінарах та наукових заходах Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, де існують усі можливості для відповідної самореалізації.

Сприяють оволодінню мовою й позанавчальні вправи, які кожний студент може обирати індивідуально. До их зокрема належать: систематичне читання літератури, її аналіз та обговорення Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять з іншими людьми, участь у боті наукових і театральних гуртків, складання власних віршів, вивчення й декламування творів відомих поетів. Важливо братися за складні для виконання вправи, які й забезпечать розвиток.

Таким чином Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять, мислення та мова неподільні та обумовлюють обопільний розвиток. Тому потреба свідомої мовотворчої діяльності для кожного студента є актуальною як з точки зору удосконалення мовленнєвих здібностей, так і щодо розумового розвитку. Цьому сприяють Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять ті письмові та усні вправи, які є складовими процесу навчання, хоча можливий також й індивідуальний добір відповідних заходів.

Розглянуті психічні процеси утворюють систему, що забезпечує якісне та ефективне здійснення навчальної діяльності. Їх Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять розвиток цілком залежить від інтенсивності навчання, що є універсальним та дієвим тренінгом для кожного студента. Забезпечити розвиток уваги, пам’яті та мислення можливо й індивідуальними вправами, пріоритети в яких мають бути визначені відповідно Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять до труднощів, пов’язаних із навчанням. Тобто навчання виступає і як засіб розвитку психічних властивостей особистості, і як його показник. Головне – розуміти, що удосконалення усіх психічних процесів завжди можливе та необмежене.

Контрольні питання

1. Увага, її Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять види та значення для навчання.

2. Шляхи саморозвитку уваги.

3. Значення уяви для навчання, її розвиток.

4. Пам’ять, її процеси та види.

5. Особливості розвитку пам’яті.

6. Правила вивчення інформації напам’ять.

7. Розвиток та Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять свойства мислення.

8. Форми мислення.

9. Розумові операції.

10. Мислення та мова, розвиток мовленнєвих здібностей.

Завдання для самостійного виконання

1. Надати самооцінку рівня розвитку уваги, різних видів пам’яті, здатності до виконання різних розумових операцій.

2. Визначити вправи Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять для розвитку певних психічних процесів.

3. Обрати текстовий кусок, наприклад із підручника, та вивчити його напам’ять з урахуванням наданих у цьому розділі рекомендацій.


^ ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абстрагування 28, 131, 191

Активізація сприйняття аудиторії 75

Алфавітний каталог Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 102

Алфавітно-предметний покажчик 105

Аналіз 11, 28, 34, 39, 43, 49, 94, 113, 114, 131, 189

Аналітичний опис 101

Аналогійний способ 68

Аналогійні аргументи 69

Апелювальні висновки 73

Аргументація 51

Аргументи 51, 67, 77

Бібліографічний опис 98, 101

Бібліотека 85, 95, 100

Ведення записів 87, 88, 93

Виписки 91

Висновки 20, 29, 49, 71, 72, 94, 117, 121, 132

Виступ 47, 49, 63

Вказівні жести 80

Вступ 49, 71, 96, 115, 117, 119, 124

Геніальність 161, 165

Дедуктивний способ 68

Дедукція 131

Дипломна бота 113

Дискусія 39

Довільна увага Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 169

Додатки 99, 123

Доповідь 37, 45, 47

Екзамен 134

Екзаменаційний білет 140

Екзаменаційні питання 139

Електронний каталог 66, 108

Емоційна пам’ять 85, 178

Емоційні жести 80

Емоційні труднощі 55

Емпіричні узагальнення 190

Енциклопедія 95

Етичні труднощі 54

Жести 80

Завдання дослідження 129

Завдання на самостійну підготовку 44

Загальні висновки Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 121, 132

Закони логіки 70

Залік 134

Замітки на полях 88

Запам’ятовування 176

Здібності 161

Зміст 116, 118, 124

Змішаний тип пам’яті 180

Знання 22, 36, 40

Зображувальні рухи 80

Зорова пам’ять 179

Індивідуальні завдання 9

Індуктивний способ 68

Індукція 131

Інтелектуальні труднощі 53

Інтонування 81

Картка вимоги 109

Картотека 108

Каталог 66, 100

Каталожна картка 101

Конспект Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 22, 27, 92

Консультація 138

Контрольні питання семінарського заняття 44, 46

Концентричний способ 69

Кредитно-модульна система навчання 8

Культура навчальної діяльності 142

Культура роботи з конспектом 17

Курсова бота 113, 124

Лекційні заняття 12, 27

Логічно-смислова пам’ять 180

Логічні аргументи 70

Мета дослідження 129

Методи дослідження Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 131

Методичні рекомендації 44, 47, 95, 99

Мимовільна увага 168

Мислення 186, 191

Мова 191

Моделювання 131

Модуль 9

Модульний контроль 9, 34

Модульні тижні 9

Мотиваційні труднощі 53

Моторна (рухова) пам’ять 179

Навички 36, 58

Навчальна література 94

Навчальний посібник 95

Наочність 78, 91

Науковий підхід до опрацювання книжки Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 86, 87

Науковий стиль спілкування 74

Обдарованість 161, 165

Об’єкт дослідження 128

Образна пам’ять 178

Офіційно-діловий стиль спілкування 74

Пауза 23, 81

Письмові роботи 113

Підручник 95

Підсумкове читання 34

Підсумкові висновки 72

Післядовільна увага 170

План прочитаного 90

Планування самостійної навчальної діяльності 10

Позначки на полях 33, 90

Порівняння 28, 190

Практикум Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 95

Практичне заняття 56

Предмет дослідження 128

Предметний каталог 107

Предметні рубрики 105

Прийоми самовиховання 156, 160

Неувязка виступу 65

Промова 49

Прості висновки 73

Психологічні труднощі 55

Публіцистичний стиль спілкування 74

Рейтингове оцінювання 9

Репетиція виступу 79

Репліка 48

Реферат 113

Ритмічні рухи 80

Роздільник Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 103

Розмовний стиль спілкування 74

Самоаналіз 157

Самовдосконалення 143, 152, 154

Самовиховання 150, 152

Самозаборона 159

Самозаохочення 158

Самозобов’язання 127, 154, 155

Самоконтроль 42, 158

Самонавіювання 156

Самонаказ 159

Самоосуд 159

Самооцінка 152, 154, 158

Самоперевірка 61

Самопереключення 158

Самопереконання 156

Самопідбадьорювання 157

Самопримус 159

Самостійна навчальна діяльність 8

Семінарське заняття 35, 63

Синтез 28, 190

Систематичний каталог 103

Складні висновки 73

Скорочення слів 25

Словесно-логічна пам Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять’ять 180

Словник 94

Слухова пам’ять 180

Перечень використаної літератури 121

Спостереження 131

Сприйняття 162

Судження 28, 188, 189

Схеми 24

Талант 161

Тези 67, 92

Темп мовлення 81

Типи реакції аудиторії 75

Типологічні висновки 72

Титульний аркуш 117, 125

Труднощі спілкування 53

Увага 167

Разуміння 15, 21, 26, 36, 37, 38, 51, 52, 56, 57, 64, 97, 99, 111, 141

Умовивід 28, 189

Умовні позначення 25

Уява Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять 28, 162, 179

Форми перевірки знань 134

Хрестоматія 95

Художній стиль спілкування 74

Цитування 91, 119

Читання 84

Шифр книжки 103

“Я”-образ 154

Якість читання 86

“Я”-концепція 154

^ Перечень ЛІТЕРАТУРИ:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аляктринский Б.С. Беседы о самовоспитании. – М.: Познание, 1977. – 176 с.

2. Зимняя И Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А. Зимняя. – Ростов на дону н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с. – ISBN 5-85880-390-3.

3. Зубра А.С. Культура интеллектуального труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений / А.С Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. Зубра. – Минск: Дикта, 2006. – 228 с. – ISBN 985-494-138-8.

4. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посіб. / [Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін.] – К., ВД «Професіонал», 2006. – 208 с. – ISBN 966-370-039-4.

5. Степанов О Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.М. Основи психології і преподавательіки: навч. посіб. / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с. – ISBN 966-8226-22-4.

6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – [4-те вид., випр. і допов.]. – К.: Знання, 2004. – 307 с. – ISBN 966-8148-42-8.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

7. Воронцов Г.А. Бота над рефератом: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / Г.А. Воронцов. – К.: Вид. дім Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять «Скарби», 2001. – 44 с. – ISBN 966-95789-3-0.

8. Головатий М.Ф. Навчи для себя сам: [навч.-метод. розробка] / М.Ф. Головатий. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2005. – 132 с. – ISBN 966-608-386-8.

9. Дудик П.С. Стилістика української мови: навч. посіб Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. / П.С. Дудик. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – 368 с. (Альма-матер). – ISBN 966-580-185-6.

10. Жуков А.Е. Организация самостоятельной работы студентов в высшей школе. Дидактические средства, технологии, программки: монография / А.Е. Жуков, А Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.В. Симоненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, – 220 с. – ISBN 5-238-00729-9.

11. Зиновьева Н.Б. Базы современной библиографии: учеб. пособие / Н.Б. Зиновьева. – М.: Либерия-Бибинформ, 2007. – 104 с. – ISBN 5-85129-175-3.

12. Кузьмінський А.І. Преподавательіка вищої школи: навч. посіб Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с. – ISBN 966-346-002-4.

13. Мацько Л.І. Риторика: навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с. – ISBN 966-642-159-3.

14. Мацько Л.І. Стилістика української мови: підручник / Л.І. Мацько, О Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.М. Сидоренко, О.М. Мацько; за ред. Л.І. Мацько. – [2-ге вид, випр.]. – К.: Вища шк., 2005. – 462 с. – ISBN 966-642-274-3.

15. Наукова організація самостійної роботи студентів преподавательічного университету: методичні поради та рекомендації / уклад. к Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.п.н., доц. В.І. Капацина, І.В. Внукова ; за заг. ред. В.І. Сипченка. – [5-те вид. (допов. та переробл.)]. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2005. – 72 с.

16. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. посіб. / Ю.І. Палеха ; за заг. ред. З.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2005. – 324 с. – ISBN 966-301-049-5.

17. Преподавательіка в запитаннях і відповідях: навч. посіб. / Л.В. Кондрашова. О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять. Лаврешина. – К.: Знання, 2006. – 252 с. – ISBN 966-346-129-2.

18. Преподавательіка вищої школи: навч. посіб. / [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – [2-ге вид., перероб. і допов.] – К Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.: Знання, 2005. – 399 с. – ISBN 966-346-010-5.

19. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / [М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, Л.Д. Столяренко и др.]. – [2-е изд. (перераб. и доп.)]. – Ростов на Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять дону н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с. – ISBN 5-222-02284-6.

20. Русановский В.М. Украинский язык: пособие для учащихся 9-10 классов / В.М. Русановский, Н.Н. Пилинский, С.Я. Ермоленко. – [2-е изд.] – К.: Рад. шк., 1986. – 256 с.

21. Савина И.А. Библиографическое описание Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять документа: учеб.-метод. советы / И.А. Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. – СПб.: Профессия, 2006. – 272 с. – ISBN 5-93913-119-0.

22. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: навч. посіб. / П.І. Сікорський. – К.: Вид-во Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять Європ. ун-ту, 2006. – 127 с. – ISBN 966-301-042-8.

23. Тимченко О.В. У лабіринтах психології особистості: світ психічних явищ / О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. – Х.: Прапор, 1997. – 414 с. – ISBN 5-7766-0658-6.

24. Щербак І.А. Правове регулювання господарських відносин за Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять участю відокремлених підрозділів підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.04 “Господарське право, господарсько-процесуальне право” / Щербак Ірина Анатоліївна ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2009. – 20 с Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять.

25. Яворська Г.Х. Преподавательіка для правників: навч. посіб. / Г.Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с. – ISBN 966-8148-23-1.

Кучерявий Андрій Олександрович, кандидат преподавательічних наук. Працює в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять ім. Е.О. Дідоренка на посаді доцента кафедри українознавства. Викладає навчальні дисципліни “Основи самостійної навчальної діяльності”, “Риторика”, “Преподавательіка та психологія у вищих навчальних закладах МВС України”, “Вища освіта та Болонський процес”.


Балко Марина Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Викладає навчальні дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Основи наукового стилю мовлення”, “Преподавательічна риторика Узагальнення сказаного дозволяє визначити наступні рекомендації до вивчення матеріалу напам’ять” та “Основи самостійної навчальної діяльності”.

 • oldrussian.ru/flkflp-funny-looking-kid-funny-looking-parents-healthcare-acronym-see-above-ack-s-pennington-fluf.html
 • oldrussian.ru/kniga-vtoraya-v-o-nebe.html
 • oldrussian.ru/department-of-finance-and-administration-5.html
 • oldrussian.ru/5france-an-electronic-journal-for-the-exchange-of-information.html
 • oldrussian.ru/ancient-egypt-the-light-of-the-world-56.html
 • oldrussian.ru/nuance-communications-inc-version-0-may-2006.html
 • oldrussian.ru/online-catalogue-as-on-28012008-31.html
 • oldrussian.ru/zmt-122-statistics-ondokuz-mayis-university.html
 • oldrussian.ru/shlyahi-virshennya-problem-zberezhennya-ta-rozvitku-narodno-horeograf-na-cherngvshin.html
 • oldrussian.ru/xxxiii-zasdannya-radi-karpatskogo-vroregonu-sho-take-vropejskij-soyuz.html
 • oldrussian.ru/opis-navchalno-disciplni.html
 • oldrussian.ru/aem-alarm-event-management--6.html
 • oldrussian.ru/ii-manuscript-haggadah-megillat-esther-judaica-auction-in-hungary-books-periodicals-postcards-photos-and-paper-items.html
 • oldrussian.ru/dodatok-5.html
 • oldrussian.ru/glava-4-versiya-pervaya-ubijca-planeti-adronnij-kollajder.html
 • oldrussian.ru/session-viisaturday-900-am-1100-am-the-theme-of-this-years-annual-meeting-is.html
 • oldrussian.ru/idbokse.html
 • oldrussian.ru/time-to-remember-4.html
 • oldrussian.ru/umerennost-soyuznik-prirodi-i-strazh-zdorovya-abu-al-vsemogushij-razum-ili-prostie-i-effektivnie-tehniki-samoozdorovleniya.html
 • oldrussian.ru/v-celyah-zashiti-interesov-kreditorov-procedurami-vneshnego-nablyudeniya-s-nachala-goda-bilo-ohvacheno-148-neplatezhesposobnih-organizacij-stornka-2.html