Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж


Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину


^ Поняття та види стадій вчинення злочину.

Готування до злочину, його ознаки.

Поняття та види замаху на злочин.

Закінчений злочин. Особливості закінчення окремих складів злочинів.

^ Добровільна відмова від доведення злочину до Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кінця.

Відмінність добровільної відмови від дієвого каяття.


При підготовці до даної теми необхідно вивчити та засвоїти наступні питання.

Стадії вчинення злочину. Умисні злочини можуть відбуватися по стадіях, закон виділяє три стадії: готування, замах Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж і закінчений злочин. На стадії готування створюються умови для вчинення злочину (підшукання або пристосування знарядь, засобів вчинення злочину, усунення перешкод, розподіл ролей між співучасниками та інші). На стадії замаху Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж відбуваються дії, спрямовані на здійснення злочину, але злочин не завершується з обстоятельств, що не залежать від волі винного. На стадіях незакінченого злочину у винного є можливість відмовитися від задуманого. На стадії закінченого злочину Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж виконане діяння містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК. Злочин об'єктивно і суб'єктивно завершено. Момент закінчення злочину є різним залежно від конструкції складу злочину. Кримінальна Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин настає за статтею 14 або 15 КК і за тією статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.

Добровільна відмова від доведення злочину до Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кінця – це остаточне припинення особою за своєю волею, з будь-яких мотивів доведення до кінця задуманого злочину. Добровільна відмова можлива на стадії готування чи замаху, але до закінчення злочину. Особа, яка Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. Від добровільної відмови варто відрізняти каяття. Діяльне каяття – це Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж сукупність дій особи, спрямованих на усунення чи зменшення збитку, заподіяного злочином. Діяльне каяття має місце після закінчення злочину, може враховуватися як обставина, що пом'якшує відповідальність і покарання. Особа, яка вперше вчинили злочин невеликої Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, интенсивно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.


^ Тема 11. Співучасть у вчиненні злочину


Поняття Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж та значення співучасті, об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті.

Теорії співучасті у кримінальному праві.

Проблеми уявної співучасті та співучасті у необережних злочинах.

^ Форми співучасті.

Поняття та відмежування групи осіб без попередньої Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж змови, групи осіб за попередньою змовою, організованої групи та злочинної організації.

^ Види співучасників, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Підстави та межі відповідальності співучасників.

Співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом.

Ексцес Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж виконавця.

Відповідальність за невдале підбурювання та пособництво.

^ Поняття та види причетності до злочину.

Відмінність причетності від співучасті у злочину.

Кримінальна відповідальність за приховування злочину.


Під час вивчення цієї теми особливу Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж увагу слід звернути на питання про юридичну природу співучасті. У теорії кримінального права склалися дві сталі концепції юридичної природи співучасті. Одна з их має в основі акцесорну природу (від латинського слова accessorium – «додатковий Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж», «несамостійний») нраву співучасті. Прихильники іншої теорії розглядають співучасть як самостійну форму злочинної діяльності. Сутність акцесорної природи співучасті виражається в тому, що центральною фігурою співучасті визнається виконавець, діяльність же решти співучасників є Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж допоміжною, позбавленою самостійного значення. Оцінка дій співучасників і їх відповідальність повністю залежать від нраву дій виконавця і його відповідальності: карані дії виконавця – карані і дії співучасників, якщо ж виконавець не притягується Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж до відповідальності, то не може наступати відповідальність співучасників. Крім того, караність співучасників виновата наступати по тій статті, яка передбачає дії виконавця. Активним прихильником логічної акцесорності в кримінальному праві виступає М.І. Ковальов Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж. У своїй боті він приходить до висновку, що склад злочину виконується безпосередньо виконавцем, рештою учасників же «сам склад злочину не виконується», а в діях підбурювачів і посібників є якийсь «загальний» склад злочину, який Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж і визначає їх відповідальність. З деякими обмовками акцесорну теорію, як таку, що лежить в основі відповідальності по російському кримінальному праву, підтримує і А.В. Наумов. Разом з тим він визнає, що відповідальність співучасників, будучи Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж в основному залежною від відповідальності виконавця, все ж таки до певної міри носить самостійний нрав.

Проте більшість создательів критично оцінюють дану концепцію.

Діючий КК України визначає в ст. 26, що співучастю Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Законодавче визначення співучасті включає слідуючи ознаки:

 1. наявність двох та більше суб’єктів злочину, які беруть участь у скоєнні 1-го Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж умисного злочину;

 2. спільна їх участь в скоєнні злочину;

 3. умисний нрав діяльності співучасників.

В теорії кримінального права перші дві ознаки прийнято вважати об’єктивними, а останню – суб’єктивною.

Перша об’єктивна ознака співучасті – множинність Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж учасників злочину, полягає в тому, що у вчиненні діяння беруть участь два та більше повноправних суб’єкта злочину (поняття суб’єкту визначено в ст. 18 КК України). Якщо ж при вчиненні Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж двома особами злочину, один із суб’єктів є неосудним або не досяг віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, то співучасть відсутня.

Наступна об’єктивна ознака співучасті – спільність дій. Вона передбачає:

 1. скоєння злочину загальними Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, взаємодоповнюваними зусиллями;

 2. цей злочин являється загальним та єдиним результатом їх діяльності;

 3. дії, вчинені кожним учасником являються в конкретній обстановці необхідною умовою для вчинення дій іншим (іншими) злочинцями;

 4. наявність причинного зв’язку між Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж діянням всіх співучасників та загальним злочинним результатом.

Суб’єктивна ознака співучасті передбачає наявність умисної форми вини, що передбачає:

1) наявність умислу кожного зі співучасників стосовно їх власних діянь;

2) наявність умислу відносно діянь інших Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж співучасників;

3) єдність умислу всіх співучасників на вчинення определенного злочину;

4) єдність загального інтересу всіх співучасників, тобто ориентированість їх умислу на досягнення єдиного злочинного результату.

Єдність умислу всіх співучасників відносно їх спільних дій та загального Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочинного результату не означає обов’язкового співпадіння (збіг) їх мотивів: злочинна діяльність определенного співучасника може бути викликана різними спонуканнями.

В залежності від тої чи іншої ролі, яку виконують злочинці при Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж вчиненні злочину спільними зусиллями, Закон виділяє наступні види співучасників: виконавець, організатор, підбурювач та посібник (ч. 1 ст. 27 КК України).

^ Виконавцем (співвиконавцем) вважається особа, яка: а) безпосередньо скоїла злочин, або б) зробило це шляхом використання інших Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності.

Ознаками такої особи є наступні:

 1. воно визнається суб’єктом злочину;

 2. скоїло злочин, який прямо передбачений КК України;

 3. вчинило цей злочин в співучасті Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж з іншими особами, які являються суб’єктами злочину.

Організатор скоєння злочину вчиняє одне із наступних дій: 1) органікличує вчинення злочину (злочинів); 2) керує підготовкою злочину (злочинів); 3) створює організовану групу чи злочинну організацію Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж; 4) керує організованою групою або злочинною організацією; 5) забезпечує фінансування організованої групи або злочинної організації; 6) органікличує приховування злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ч. 3 ст. 27 КК).

Підбурювачем вважається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, примусом чи іншим шляхом схилило будь-кого зі співучасників до скоєння злочину.

Підбурювання має місце тоді, если схиляється конкретна особа (особи) до скоєння определенного злочину. Тому не являється підбурюванням схиляння до заняття злочинною діяльністю взагалі Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, без вказівки на конкретний злочин, а також заклики більш определенного нраву, однак адресовані невизначеному колу осіб.

Посібником визнається особа, яка сприяла скоєнню злочину іншими співучасниками: 1) порадами чи вказівками; 2) наданням засобів чи Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж знарядь вчинення злочину; 3) усуненням перешкод для вчинення злочину; 4) заздалегідь даною обіцянкою переховувати злочинця, знарядь чи засобів скоєння злочину, його сліди та предмети, здобуті злочинним шляхом, або придбати чи збути такі предмети Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж; 5) іншим чином сприяти приховуванню злочину (ч. 5 ст. 27 УК).

Пособництво за нравом дій поділяють на:

 1. інтелектуальне

 2. фізичне.

Інтелектуальним визнається пособництво, яке виражається в наданні порад та вказівок про злочин, що готується, а також у заздалегідь Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж даній обіцянки переховувати злочинця, знарядь чи засобів скоєння злочину, його сліди та предмети, здобуті злочинним шляхом та інше сприяння приховуванню злочину.

^ Фізичне пособництво полягає в наданні засобів або знарядь вчинення Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочину чи в усуненні перешкод.

Форми співучасті – це об’єднання співучасників, що розрізняються між собою за нравом ролей, які виконуються ними і за стійкістю їх суб’єктивних зв’язків.

^ З урахуванням ступеня Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж узгодженості дій співучасників можна виділити наступні форми співучасті: 1) співучасть без попередньої змови; 2) співучасть за попередньою змовою.

^ З урахуванням методу взаємодії співучасників воно підрозділяється на: 1) співвиконавство; 2) співучасть у прямому значенні цього слова.

За нравом Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж участі окремих співучасників у вчиненні злочину воно ділиться на: 1) просте та 2) складне.

Ординарна співучасть (співвиконавство) має місце там, де всі співучасники виконують однакові, з правової точки зору, ролі. Так, всі вони виконують дії Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, вказані у диспозиції непосредственної статті Особливої частини КК.

Складна співучасть (або співучасть з розподілом ролей) передбачає та діяльність співучасників, если кожний з их виконує визначену роль в скоєнні злочину. При цій формі Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж одні співучасники являються виконавцями, а інші – організаторами, підбурювачами, пособниками.

Складна співучасть охоплює такі форми спільної злочинної діяльності, як організована група та злочинна організація.

За суб’єктивною ознакою виділяють наступні форми Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж співучасті:

 1. група без попередньої змови;

 2. група за попередньою змовою;

 3. організована група;

 4. злочинна організація.

Група без попередньої змови – це два або більше виконавця, які до початку злочину не узгоджували (не домовлялися) своїх дій. Зусилля виконавців Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж об’єднуються або безпосередньо перед злочином, або в процесі його вчинення.

Група з попередньою змовою має місце тоді, если два або більше суб’єкта домовились про спільні дії.

Ця домовленість має місце або Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж на стадії приготування або замаху.

Організована група – це стійке об’єднання трьох або більше співучасників, яке попередньо зорганізувалось для приготування або скоєння злочинів. Вона має наступні ознаки:

 1. наявність трьох або більше осіб Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж;

 2. попередня їх організованість в спільне об’єднання, яке має ціль скоїти два або більше злочинів;

 3. стійкість цієї групи;

 4. об’єднаність всіх єдиним планом з розподілом всіх функцій між співучасниками Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж;

 5. обізнаність всіх учасників групи про цей план.

Організована група відрізняється від групи з попередньою змовою наступними ознаками:

 1. стійкістю;

 2. спрямованістю на скоєння двох або більше злочинів;

 3. кількістю учасників (три та більше).

Злочинна організація представляє собою стійке Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж ієрархічне об’єднання п’ятьох або більше осіб, члени якого або його структурні елементи за попередньою змовою організувались для спільної діяльності з метою скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками даної Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж організації, або для керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, або для забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Таким чином, для злочинної організації характерні наступні ознаки Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж: 1) її стійкість; 2) наявність у ній п’ятьох або більше осіб; 3) наявність попередньої змови про її діяльність; 4) мета скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів; 5) мета координувати злочинну діяльність інших осіб; 6) мета забезпечувати функціонування як самої Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Злочинна організація відрізняється від організованої групи слідуючими ознаками: 1) кількістю осіб; 2) ієрархічністю, яка свідчить про більш високий рівень її об’єднання; 3) спрямованістю на скоєння Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж тяжких або особливо тяжких злочинів; 4) можливістю визнання злочинними організаціями і таких об’єднань, які займаються тільки керівництвом та координацією діяльності інших осіб або забезпеченням функціонування як самої злочинної організації, так і Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж інших злочинних груп.

Слід відмітити, що співучасть як одна з форм злочинної діяльності не створює яких-небудь особливих підстав кримінальної відповідальності. Однак, окрім загального положення, передбаченого ч. 1 ст. 2 КК, діють правила, які стосуються відповідальності співучасників Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж (ст. 29 та 30 КК).

Так, питання відповідальності співучасників, діючих в організованій групі або злочинній організації, вирішується наступним чином:

При простій співучасті, тобто спів виконавстві, всі співучасники несуть відповідальність за тією статтею Особливої частини Кримінального кодексу Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, яка передбачає скоєний ними злочин.

При складній співучасті, тобто співучасті з розподілом ролей, питання про відповідальність вирішується наступним чином:

Суб’єктивні ознаки, що визначають кваліфікацію злочину, скоєного виконавцем (наприклад, мотив), можуть бути поставленні іншим співучасникам у відповідальність також за умови, що Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж вони заздалегідь про их (цих ознаках) знали, були інформовані про їх наявність. Інакше ці обставини (тобто суб’єктивні ознаки) ставитися у вину співучасникам не можуть.

Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, але характеризують лише Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж особу співучасника, навіть якщо інші співучасники знали про їх наявність, ставляться у відповідальність лише тому співучаснику, на боці якого вони маються. Іншими словами, «особисті обставини», наприклад, повторність, рецидив, не можуть Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж впливати ні відповідальність інших співучасників. У випадку скоєння виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині (ч. 4 ст. 29 КК).

Співучасники несуть відповідальність тільки за ті діяння, які Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж скоєні у межах домовленості, яка відбулася між ними. Відхилення від цієї домовленості може привести до ситуації, за якої вчинене виконавцем не підпадає під ознаки співучасті. У такому випадку має місце так званий ексцес Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж виконавця.

У таких ситуаціях виконавець виходить за межі домовленості з іншими співучасниками та вчиняє більш тяжке, ніж було домовлено, або взагалі інший злочин. В залежності від ступеня відхилення поведінки виконавця в теорії Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кримінального права прийнято відрізняти кількісний та якісний ексцеси.

Кількісний ексцес має місце тоді, если виконавець, виходячи за межі домовленості з іншими співучасниками, скоює однорідний із задуманим злочин (наприклад, була домовленість скоїти крадіжку, а він Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж скоює грабіж).

Якісний ексцес – це скоєння виконавцем полностью іншого, не задуманого співучасниками злочину (наприклад, при домовленості скоїти крадіжку виконавець скоїв вбивство).

Оскільки у випадку ексцесу виконавця між ним та іншими Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж співучасниками відсутній суб’єктивний зв'язок (єдність умислу) відносно скоєного , відповідальність за цей злочин несе тільки його виконавець.

Інші співучасники повинні відповідати тільки за злочини, скоєні виконавцем у межах їх домовленості.

В Кримінальному Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кодексі 2001 року введена норма з добровільною відмовою співучасників від скоєння злочину (ст. 31 КК).

Специфіка правової оцінки їх дій при добровільній відмові визначається нравом та ступенем участі кожного з их у злочині, що Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж готується або скоюється.

Добровільна відмова співучасників виновата характеризуватися трьома обов’язковими ознаками:

 1. добровільністю;

 2. остаточністю;

 3. своєчасністю.

При цьому добровільна відмова одних співучасників має певне юридичне значення для оцінки дій інших. Так Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, добровільна відмова виконавця не звільняє від кримінальної відповідальності організатора, підбурювача, пособника, а добровільна відмова останніх, в свою чергу, не являється підставою для звільнення від кримінальної відповідальності виконавця.

У випадку добровільної відмови виконавця Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж інші співучасники підлягають відповідальності за приготування ними замаху на той злочин, від скоєння якого добровільно відмовився виконавець (ч. 1 ст. 31 КК).

У випадку добровільної відмови кого-небудь із співучасників виконавець підлягає відповідальності за Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж приготування до злочину або замах на злочин у залежності від того, на якій стадії його діяння було припинено (ч. 3 ст. 31 КК).

Умови, за яких виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності у випадках Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж добровільної відмови, аналогічні загальним умовам звільнення від кримінальної відповідальності при добровільній відмові від скоєння злочину (ст. 17 КК).

Організатор, підбурювач та пособник підлягають відповідальності при добровільній відмові, якщо виконали одну з таких мозгов:

 1. запобігли Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж скоєнню злочину виконавцем взагалі (запобігання на стадії приготування), або не допустили доведення злочину виконавцем до кінця (запобігання на стадії замаху).

 2. своєчасно повідомили відповідним органам державної влади про злочин, що готується або Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж скоюється. Таке повідомлення повинно бути своєчасним, інакше воно не звільняє організатора, підбурювача, пособника від кримінальної відповідальності, однак може бути визнано трибуналом обставиною, що пом’якшує покарання (п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 66 КК).

^ Причетність Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж до злочину – це така злочинна діяльність, яка хоча й пов’язана зі вчиненням злочину, однак не є співучастю у ньому через відсутність об’єктивної та суб’єктивної спільності.

В теорії кримінального права Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж виділяють три види причетності:

1. заздалегідь не обіцяне приховування злочину;

2. неповідомлення про злочин;

3. потурання злочину.

Заздалегідь не обіцяне приховування злочину – це активна діяльність особи по приховуванню злочинця, засобів та знарядь скоєння злочину Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, його слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом. При цьому мова йде тільки про заздалегідь не обіцяне приховування. Така діяльність кримінально карана тільки у випадку, якщо вона пов’язана з приховуванням тяжкого або особливо тяжкого Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочину. Окрім того, згідно ч. 2 ст. 396 КК, не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім’ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом.

Кримінальний Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кодекс 2001 р. вніс деякі корективи в інститут приховування злочину, передбачивши кримінальну відповідальність за укриття злочинної діяльності учасників злочинних організацій шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, грошей, цінних паперів та ін. (ст Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж. 256 КК).

Неповідомлення про злочин полягає у неповідомленні особою відповідним органам влади про достовірно відомий злочин, що готується або вже скоєний.

Неповідомлення про злочин вважається причетністю до злочину як у Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж випадку, якщо воно не було заздалегідь обіцяно, так і у випадку, если воно було обіцяно до моменту приготування або скоєння злочину.

Діючий Кримінальний кодекс не передбачає такового спеціального складу злочину, як неповідомлення про Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочин, але це не означає, що подібна бездіяльність взагалі виключає кримінальну відповідальність. Особа, яка не повідомила про достовірно відомий злочин, підлягає кримінальній відповідальності, якщо скоєне ним діяння містить ознаки іншого злочину Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж. Це може бути, наприклад, если неповідомлення про злочин являється складовою (елементом об’єктивної сторони) приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину (ст. 396 КК).

Потурання злочину полягає в тому, що особа, яка зобов’язана Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж була та могла протидіяти скоєнню злочину, такому злочину не перешкоджає і тому він вчинюється. Воно характеризується бездіяльністю особи.

Потурання можливо на стадії незакінченого злочину. Кримінально-правова оцінка потурання, як і приховування злочину Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж, в значній мірі залежить від суб’єктивного моменту – чи було воно заздалегідь обіцяно. Якщо потурання було заздалегідь обіцяне і його змістом було усунення перешкод для скоєння злочину, воно утворює співучасть у злочині (у вигляді Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж пособництва). А якщо потурання не було заздалегідь обіцяне, то при наявності підстав воно може бути визнано відповідним службовим зловживанням (наприклад, статті 364, 423 КК).

Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій – це особливий вид Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж причетності, оскільки такового роду причетність можлива тільки відносно окремих злочинів, пов’язаних з утворенням та функціонуванням злочинних організацій. Це стосується, у першу чергу, причетності до злочину, передбаченому ст. 255 КК (створення Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочинної організації). Цим видом причетності охоплюється діяння, які не підпадають під інші види причетності (приховування злочину, не повідомлення про злочин, потурання злочину).

При відповіді на питання про відповідальність за невдале підбурювання або пособництво слід Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж відмітити, що підбурювання та пособництво вважається невдалим, если дії співучасників не досягли бажаного результату: виконавець зовсім не скоїв злочину, хоча спочатку збирався це зробити або відразу ж відмовився від цього. Діяльність Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж співучасників здесь не обмежилась виявленням умислу, оскільки вони виконали певні дії, спрямовані на схиляння особи до скоєння злочину або надання йому допомоги. Їх діяльність не досягла бажаного результату, але вони зробили все, що вважали Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж необхідним.

Діюче кримінальне законодавство не містить норм, які регулюють відповідальність осіб при невдалій організаційній діяльності, підбурюванні та пособництві. Однак, виходячи із загальних положень кримінального права, така діяльність потребує оцінки Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж як замах на невдале підбурювання та пособництво та буде кваліфікуватися по ст. 15 та ст. 27 КК України.

Вивчаючи питання про співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом, необхідно згадати наступне.

Злочини зі спеціальним суб’єктом характеризується Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж тим, що окрім загальних властивостей суб’єктів, для їх виконавців типично і наявність додаткових якостей, викладених в статтях Особливої частини КК. До цих злочинів відносяться службові, транспортні, військові та деякі інші Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж.

Питання про можливість співучасті звичайного суб’єкта у злочинах, вчинених тільки спеціальним суб’єктом, являється дискусійним. Слід вивчити думки, викладені в літературі по цьому питанню. Переважною являється точка зору, згідно якої співучасть у Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочинах зі спеціальним суб’єктом можлива, однак звичайні суб’єкти можуть виступати лише організаторами, підбурювачами або пособниками цих злочинів.

Дискусійними в науці кримінального права є проблеми уявної співучасті та співучасті у Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж необережних злочинах.

Можливість необережної співучасті відстоювали А.Н. Трайнін та М.Д. Шаргородський. Вони вважали, що співучасть можлива у випадках співвиконавства у необережних злочинах, а також у випадках співучасті з розподілом ролей, де Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж дії вчинюються умисно, а итог наступає по необережності. В цілому такі злочини можуть бути як умисними (наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило погибель потерпілого), так і по необережності (наприклад, порушення правил Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж руху транспорту). Цю ж позицію стосовно питання про можливість співучасті у злочинах, які вчинюються на автотранспорті, відстоював і С.А.Домахін. Ще більших обмежень для необережної співучасті вводяться В.С. Прохоровим, який Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж визнає її можливість лише у випадках, если умисне спільне скоєння умисного злочину призводить до настання необережних наслідків, передбачених в статтях Особливої частини КК в якості кваліфікуючих обставин.

Однак, у науці Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж була висловлена думка і про більш широку співучасть необережного виду. Так, В.Я. Вишенський висловив думку про те, що необережна співучасть можлива не тільки при скоєнні необережних злочинів, але і як співучасть з Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж розподілом ролей в умисних злочинах. Зокрема, обґрунтовується відповідальність за необережне підбурювання до скоєння умисного злочину, тобто у тих випадках, если підбурювач не знав, але повинен був знати про те, що буде скоєно Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж злочин.


^ Тема 12. Множинність злочинів


Поняття одиничного злочину, його види.

Складні одиничні злочини.

Поняття множинності злочинів.

Форми множинності злочинів: загальна черта та правові наслідки.

Поняття та види повторності злочинів.

^ Поняття Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж та види сукупності злочинів.

Поняття та види рецидиву злочинів.


Одниничний злочин – це діяння, яке містить ознаки 1-го складу злочину, передбаченого однією статтею Особливої частини КК.

В науці кримінального права розрізняють прості і складні одиничні злочини Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж.

Простий одиничний злочин складається з 1-го об’єкту, одниничних ознак об’єктивної і суб’єктивної сторони.

Складні одниничні злочини мають декілька видів:

 1. складний злочин, що має:

а) два об’єкти Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж посягання;

б) два або більше видів дій;

в) два види наслідків;

2. продовжуваний злочин, який складається з декількох чи багатьох тотожніх злочинних дій, спрямованих на досягнення однієї мети;

3. триваючий злочин, об’єктивна сторона якого Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж виконується безперервно.

^ Множинність злочинів має місце при вчиненні однією особою двох чи більше злочинів, кожний із яких утворює ознаки самостійного складу злочину і за які особа може бути притягнута до Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж кримінальної відповідальності.

Окремі злочини утворюють множинність, за умови, що:

- не сплив строк давності притягнення до кримінальної відповідальності;

- не погашена чи не знята судимість;

- особа не звільнена за даний злочин від кримінальної відповідальності Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж в установленому законом порядку (є невідмінена постанова про звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин);

- особа не підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в зв’язку з актом амністії;

- є скарга потерпілого у справах Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж приватного звинувачення;

- отримана згода на притягнення до кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом (щодо народного депутата, судді).

Ознаками множинності є:

1) одна і та ж особа одна чи в співучасті вчинила два чи більше Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж закінчених чи незакінчених злочини;

2) кожен із злочинів передбачений самостійною кримінально-правовою нормою, він не є необхідною ознакою іншого злочину, з числа вчинених цією ж особою (немає множинності, наприклад, при заподіянні тілесних ушкоджень в Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж ході розбою);

3) хоча б по двох злочинах не “погашені” їх юридичні наслідки;

4) хоча б щодо двох злочинів відсутні процесуальні перепони для притягнення до кримінальної відповідальності.

В теорії кримінального права питання про форми Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж множинності злочинів залишається дискусійним вже продовж десятків років.

КК 2001 р. називає три форми множинності: повторність – сукупність – рецидив.

Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж частиною статті Особливої частини цього Кодексу. Виділяють повторність однородних і тотожніх злочинів.

Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом.

Розрізняють два види сукупності злочинів:

 1. реальну – вчинення різних Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж чи подібних злочинів в різний час, в різних місцях і т. ін.

 2. ідеальну – вчинення одними діями двох або більше злочинів.

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж судимість за умисний злочин.

Залежно від того, за який злочин особу було засуджено і який злочин було вчинено знову рецидив можна поділити на такі види:

- загальний рецидив;

- спеціальний рецидив;

- пенітенціарний рецидив.

Повторність, сукупність Тема 10. Стадії вчинення умисного злочину - Навчально-методичний посібник для факультетів цгю, саф, фа, спф, мпв та юж та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим КК України.


 • oldrussian.ru/language-development-5-films-about-christo-and-jeanne-claude.html
 • oldrussian.ru/slovesnie-komandi-tehnika-aleksandera.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-kak-stat-krasotkoj-za-30-dnej.html
 • oldrussian.ru/konflikt-programm-sovremennoj-zhenshini-zverskaya-samka.html
 • oldrussian.ru/01135-m-kiv-prospekt-peremogi-10-tel-044-486-24-42-faks-044-236-10-49-ministrymon-gov-ua-vd.html
 • oldrussian.ru/-t-cell-receptor-ligands-and-modes-of-antigen-recognition.html
 • oldrussian.ru/tapart-jnihsiste-m.html
 • oldrussian.ru/eduir-estupian-clavijo-jose-a-avila-rodriguez-pueblo-bello-05-de-enero-de-008-siendo-aproximadamente-las-cinco.html
 • oldrussian.ru/bereishith-1979-rabbi-radinsky-unpublished-works-of.html
 • oldrussian.ru/33kongress-prezidentskaya-vlast-sudebnaya-vlast-ssha-konstitucionnoe-pravo-zarubezhnih-stran-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/contents-acknowledgment.html
 • oldrussian.ru/1519-kazahstan-poboretsya-s-rossiej-za-dolyu-omana-v-kaspijskom-nefteprovode-lentaru-2008-24-iyulya.html
 • oldrussian.ru/all-rights-reserved-no-part-of-this-book-may-be-used-or-reproduced-in-any-form-or-by-any-means-without-prior-written-permission-of-the-stream-except-in-the-ca-14.html
 • oldrussian.ru/rosjska-mova-osnovn-pdruchniki-ta-navchaln-posbniki.html
 • oldrussian.ru/melbourne-hirini-items-without-dewey-classification-203.html
 • oldrussian.ru/programa-fahovih-vstupnih-viprobuvan-storya-ukransko-lteraturi-ponyattya-lteraturnogo-napryamu-ponyattya-pro-stil-u-lteratur.html
 • oldrussian.ru/1-focus-on-separable-and-nonseparable-phrasal-verbs-13-152.html
 • oldrussian.ru/tablicya-1-osnovn-pokazniki-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-kegich-vskarajonnarad-a.html
 • oldrussian.ru/we-are-the-world-and-its-counterparts-popular-song-as-constitutional-discourse-38.html
 • oldrussian.ru/predislovie-zoroastrizm-za-90-minut.html