Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8Nahiyelik pilanliq tughut ishxanisi rehberliri qaynawatqan qazanning éghzini shu zamanla yépip, u ayalni ürümchige apirip dawalitip, bir az yaxshi bolghandin kéyin, öyige ekélip qoyghan éken. U béchare ayal aran-aran Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 méngip, ishik aldilirigha chiqip, bir az zaman zhürüp, axiri ölüp qaptu.

Mana, kördüngmu oghlum. - dep anam bir nechche deqike shüp-shük turup Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 qaldi-de,andin sözini asta dawam qildi. - sen öylensem, köp oghul, qizlarni tapsam, dep arman qiliwatisen. Ümüting yaxshi. Lékin, ikkidin artuq bala tughimen dégen anilarning ehwali müshk Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ül bu künlerde.

- toghra éytisiz, ana, - dédim jiddiyliship. Bu dehshetlik kara künlermu ötüp kéter. Bizning anilirimiz, ayallirimiz bir étek bala tughidighan, köp bala tughqani üch Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ün hökümet jazalash emes, mukapatlaydighan künlergimu yétermiz, ana?!

- aghzinggha shéker, oghlum!

- ana, zhénim ana, siz méni kechürüng, siznis xizmitingizde bolalmaywatimen? Sizning aldingizda perzentlik Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 borchumni ötelmeywatimen? - dep anamning aliqanlirigha yénip-yénip söydüm.

- yaq, hergiz undaq déme, oghlum, - dédi anam. Bu yalghuz séningla béshinggha kéliwatqan kün emes Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8. Bundaq qara küpler sanga oxshash sansizlighan qiran zhigitlerning, manga oxshash kelbi yarilan’ghan minglighan anilarning béshigha kéliwatqanligini yaxshi bilimen... Iradilik bol, oghlum! atang remiti sana «qeyser» dégen isimni b Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8é¬kar qoymighan?.. Sen atang ikkimiznin keyser oghli, égiz chokkidiki qiranimiz sen! séningdin kütüdighan ümütlirimiz chong?

- men iradilik, jasaretlik bolimen, ana! silerning ümütinglarni aqlashqa tirishimen!

- barikalla Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8, oghlum! men sanga oxshash balini tukkinimgha, aq süt bérip, chong qilip östürginimge razimen. Isminggha jisming layiq zhigit bolup öskenligingdin xushalmen. Millet üchün, weten üchün xizmet kélishta atangning wesiyetlirini hergiz Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 untuma?!..

Anamning bu sözlirige men heyran qaldim. Anam ilgiri mundaq otluq sözlerni qilmas idi.

- boptu, oghlum, men kaytay, atang kütüp kaldi méni?!

- yaq, yaq, ana Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8, - öpkem örlep, bikildap zhighlawettim. - néme dewatisiz, ana?

- atang kütüp kaldi, men kaytay!

- yaq, ana, undaq démeng, hergiz undak démeng. Atamning yénigha kétishke aldirimang?.. Men qandak Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 qilimen, yalghuz qandaq qilimen?

- xosh, oghlum, özüngge miqta bol, jasaretlik bol!

Anam ikki aliqini bilen ikki mengzimni silap, men bilen xoshlashti. Men anamning üzlirimni köydürüp turghan köllirini Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 mekkem tutiwalghim kélip, anamning heriketlirini qaytilap, menmu aliqanlirimni anamning üzlirige yaktim... Shunda aliqanlirimgha ejayip bir yéqimliq issik ötkendek bolup, ten-ténimge tarighan, pütün wujudimni titritip, höz Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ür-halawet béghishlighan u issikdik - anamning issiqliq méhri-muhebbiti aliqanlirim arisidin sughirilip chiqip ketti...

- ana, zhénim ana, méni yalghuz tashlimang?! - awazimning bariche wakirawettim...

Anam köz aldimdin Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ghayib boldi.

Buning ye chüshim, ye ongim ékenligini bilelmey kaldim. Chüshimmékin désem, oyghakmen. Oyghakmékin désem, yénimda anam yok!..


Su türmiside


Etisi saat onlarda méni Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 soraqxanigha élip chikishti.

Anche chong bolmighan bu soraqxana öyining otturisigha qoyulghan tömür orundukni yerge séméntlap orunlashturuwetken éken. Éden köp-kök séméntlawétilgen. Méni ashu töm Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ür orundukka kiyimli-rimni yeshtürüp, ana tughma halda oltarghuzdi.

Bu yerde méni ikki xitay we bir uyghur sorakqa aldi.

- qeyser ablimit dégen senmu? - soridi xitay Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 sorakchi.

- he, men! - dédim.

- oblastliq türmide éytqanlarni yaxshi oylan’ghansen?

- némini oylishim mumkin?

- sen köp xupsenlik qilma!

- men xupsenlik qiliwatqinim yoq. Silerge bashtinla éyttimghu, méningde héch qandaq mesile yok Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8. Futbol oyunigha, meshrep oyunigha katnashqinim rast. Biraq, ularni teshkilligen ademlerning bir-sinimu bilmeymen, tonumaymen. Siler méni bashka birsi bilen chatashturiwatisiler?.. Siler éytqan radioni tingshighinim rast. Biraq, men chet Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 el radiosini emes, shinzhang radiosi bilen merkiziy xelq radiosini da’im tingshaymen, - dep, qolgha élin’ghan birin-chi kündin bashlap, qayta-kayta tekrarlap kéliwatqan bu sözlerdin bashka artuq héch nerse éytqinim Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yoq.

Zhuqurida oltirip bir nersilerni yéziwatqan xitay soraqchi üstelni birni urdide, ornidin chachrap turdi. Zhumuk közlirini barinche échip, chekcheytken halda zhehli chiqip, warqirap sözleshke bash¬lidi.

- sen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8, anangni...Haywan. Tola zhahil, tetür ékensen! sen hökümitimizge, siyasitimizge, kanunimizgha qarshi jem’iyitimizde qalaymiqanchiliq heriketlerni élip bérip, milletler ittipaqliqigha buzghunchiliq qiliwatqan bir türküm milliy bölg Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ünchi, unsurlar bilen birlikte bolisenu, héch nerse kilmidim, héch nerse bilmeymen dep, zhinayitingni boynunggha alghung kelmeydu?!

- men héch qandaq jinayet ötküzmisem, némini boynumgha élishim kérek?..

Uning ishariti bilen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yénimda turghan uyghur soraqchi kolidiki ré¬zinka kaltek bilen tars-turs kélip bir nechchini uruwetti. Méning way dep awaz chiqarmighinimdin better térikip, oghisi kaynighan xitay soraqchi:

- baghlanglar uni Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8. Jinayitige ixrar bolmighinini men bir körey?! - dep warqiridi.

Tömür orunduknis özige békitilgen tasma-belbaghlar bilen put-qollirimni, bélimni midirlimas kélip baghlawetti. Ikki qolum bilen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ikki putumning bashmaltaklirigha we meydemge tok simlirini békitti. Andin tok koshudighan nersini péqiratti...

Shu chaghdiki müshkül halimni teswirlep bérelmeymen... Aghriq-azapqa chidimay chéqirawettim. Bir mehel hoshumni yoqitip qoyuptimen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8... Közlirimni zorgha achsam, üch soraqchi béshimda tik turuptu. Üsti-béshim su. Ular manga chélek bilen su chéchip, hoshumgha keltürgen éken.

- he, qandaq, emdi jinayitingge ixrar bolamsen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8?.. Kördüngmu bu orunduqning küchini? Biz sanga chékish yolini béreyli. Uning üchün sen, gunahingni boyninggha élishing, töwbe kélishing kérek! hemmini ochuk Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 éyt, shu chaghda sanga yénikchilik bolidu. Tetürlük, jahilliq qilsang, buningdinmu better bolisen!

- méningde héch kandak gunah yok, men zhinayetchi emesmen!

- bu eksil inqilabchi jahilni qatgik jazalash kérek éken?! - dep Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 warqiridi bayaki soraqchi xitay.

Ular yene tokni koshti. Bu qétim bek qattiq boldi. Warqirash, chéqirash bu yaqtatursun, hetta aldi-keynimdin teret ketti... Hoshimni tamamen yokattim.

Aridin qanche Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 waqit ötkenlikinimu bilmeymen. Bir chaghda közümni échip qarisam, boynum bilen ten suda ésiqliq turimen.

Éh, allah! bu néme dégen tügümeydighan kiynap-azaplashlar, he? - deymen özemge-özem. - bu wehshiliklerning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 chéki bolarmu? Qachan tüger?.. Hélimighu méni anam xéli chidamliq, saghlam, bequwet qilip tughup qoyghan éken. Bolmisa alliqachan kardin chikattim yaki ölüp kéter idim. Moshundak kiynap Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8-azaplashlargha berdashliq bérelmigen, kötürelmigen qanche yashlar bu dozaxning ichide ölüp kétiwatidu. Uni sürüshte kéliwatqan, sorighini sorawatqan adem yoq. Ölgenlerning ata-anilirigha türme ghozhayinliri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8: «balangdiki ilgiridin bar késellik qozghilip, doxturlarning shunche kilghan dawasi ünüm bermigenliktin öldi. Mana, doxturning ispat qeghizi!» déyish bilen öz jinayetlirini yoshurup kelmekte. Shuningdin kéyin, u béchare ata-anilar Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 zhuqurigha erize-shikayet qilish bu yaqta tursun, balisining jesitini alghinigha, öz köli bilen yerliginige razi bolup, dert-hesritini ichige zhutushqa mejbur...


Tötinchi diwiziyaning bu su türmiside kanche Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 waqit ésighlik gurghanlighimni bilmeymen. Bir chaghda ikki gundipay kirip, méni bu jaydin élip chiqip, yalghuz kamérigha ekirip solap qoyushti.

Su türmiside xéli uzaq ésiqliq turghan oxshaymen. Pütün Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 té¬nim paxtidek ap’aq bolup yumshap kétiptu. Özüm tamamen halsiz. Put-kollirimda zhan yoq. Bezgek adem misali dirildap titreymen. Qosighim bek échip ketti. Bir chaghda tömür Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ishik sharaqlap échildide, gundipay tamaq ekirdi. U beeyni ishitqa tamak bergendek, bir zhawur beseytang bilen bir tal momini ishikning tüwige koydide:

- achtin ölüp qalma, ye! - dep qoyup chiqip ketti Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8.

Besey we her türlük kokatlarni chala-pula zhuyupla kaynatqan tuz-siz bu künki beseytang manga anamning pat-pat étip béridighan showilik mantisidek tétip ketti. Bir tal moma Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bilen rahetlinip yep, ichi-waldim. Özümge kichikkine jan kirgendek boldi...

Shuning bilen aridin bir heptige yékin waqit ötti.

Méni soraqxanigha - tok orundighi bar dozak öyge yene élip kir-di. Ötkenki soraqchilar Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yene soraq kildi. Ular méni éghizgha alghusiz eski sözler bilen tillap, hakaretlidi. Béshimgha musht bilen ayimay sélishti. Üzlirimni kachatlidi. Rézinke kaltek bilen qosaqlirimgha, biqinlirimgha rasa urushti Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8. Kéyin, gunasigha ixrar bolmighan, töwbe kilmighan men tetür, jahil unsurni tok orundighigha mekkem baghlap, ikki chékemdin tok ewetti. Buning aghriq-azawi ilgerkidinmu better boldi...

Bu qétim soraqchilar Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 méni qanche urup, qiynimisun, ménindin özliri kütken jawabni alalmay, méni ixrargha keltürelmey, jehli chiqip rasa térikishti.

Üchinchi qétimliq soraq waktidiki kiynap-azaplashlarni oyli-sam, hazir Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ténim shürkünidu. U kiynashlarning qanchilik dehshetlik, wehshiylik, azabliq ékenligini béshidin kechürgen ademdin bashkisi tesewwur qilalmisa kérek, dep oylaymen.

Tok orundighigha méni bu qétimmu ilgerkidek ana tughma Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 halda kip-yalingach baghlawetti.

- sen jahil, tetür unsurning zhinayitingge bu kétim ixrar bolmighiningni köreyli kéni?! - déyishti ular.

«emdi nimé qilar ékin?» dép allahdin chidamlik Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8, nizhatliq tilép, titrép oltirimén.

Insan balisigha jéni échimaydighan u wehshiler bu kétim méning aldimgha - jinisi orginimgha - nazuk zhayimgha atning kélini tiqti...

U chaghdiki aghriq-azapni éytip Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yetküzelmeymen...

Wakirawatimen, chéqirawatimen.

- gunahingni boynunggha alamsen?.. Jinayitingge ixrarmusen?.. Towbe qildingmu?!..

Ularning jehli chiqip warqirawatqan awazliri qulighimgha birde kirse, birde kirmetti...

Hoshumdin kétip qaldim. Chélekte su chéchip, kachatlirimgha urup Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 hoshumgha keltürdi.

Bu türdiki wehshiylik qiynash usuli bir nechche kétim tekrarlandi.

«éh allah, méni bunchilik qiynap-azaplighidek néme gunah ötküzdim men, he? - deymen özemge-özem. - bularning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 birer emeldarini yaki birer puxrasini öltürüp, qatilliq qilghinim yoqqu?! zulumgha qarshi qolumgha qoral élip, yaki birer zhayni partlitip, térrorluqqa barghinim yoqku? Méning qilghan ishim, bir Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 idéya, bir mexsettiki akilar bilen, dostlar bilen özimizning insaniy heq-hokuklirini telep qiliwatqanlighimiz, xalas!.. Buning üchün munchilikmu jaza qollinamdu? - dep özemge-özem xitab qilghanséri qelbimdiki öchmenlik, düshmenlik, qisaskarliq uchqunliri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yalqun’gha aylan’ghandek bolatti. - bundaq zulumda, bundaq xorluqta, bundaq azabta bash égip, béchare bolup yashighandin köre, ochuq meydan’gha chiqip, küresh qilip ölgen ming merte ewzel! beribir bir öl Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8üm!..»

- bu jahil unsurning ochuq söz qilghusi kelmeywatqan, qétip ketken tilini bir az yumshitish kérek oxshaydu?.. - soraqchilardin birsining éytqan bu sözliri xiyallirim zhipini üzüp tashlighandek boldi.

Shuningdin k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8éyin soraqchilardin birsi aldimga keldide, ikki qolining barmaklirini aghzimgha tiqip, éghizimni zhirip dégüdek achti. Ikkinchisi ambur bilen tilimni sozup, kisti.

- ha-ha-ha! - déyishtin bashqa s Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8öz chiqmatti éghizimdin.

- sözlemsen, éytamsen? - dep waqiratti tilimni ambur bilen tar-tip, qisiwatqan soraqchi.

Men aghriq azabigha chidimay, béshimni midirlattim. Közlirimdin yashlar quyulup ketti. Özüm dirildap titrewatimen. Söz qilalmaymen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8.

Bir chaghda könglüm axturulup, béshim kiyip, «hö-ö-ö» dep qusuwettim.

- anangni..., haywan! tüwwi, - dep üzümge tükürgen sorakchi tilim-din amburni boshitiwetti.

Béshimdin tartip, putlirimning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 oshughighiche baghlawétilgen méning aghzimdin fontandek étilip chiqqan qusuqning biqsighan purighidin seskinip, zhirgendimu, ular ikki üch qedem artigha chékindi. Uyghur saqchi bir chélek suni üzimge qaritip chachti. Meydemdiki kusuqlar su' bilen Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 zhuyulup, töwenge éqishqa bashlidi...

Bu künki soraq shuning bilen tamamlandi.


Méni ikki gundipay ikki ayighimdin sörep, kamérigha ekirip tash-lidi...

Quruk yaghach krowat üstide yatimen. Atning qilini Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bir nechche qétim tiqqan ajiz jayimning kizip-köyüshige qoshulup, ambur bilen qisip tartqan tilim shunchilik qattiq aghirishqa bashlidi... Ingrawatimen, towlawatimen. Ikki püklünüp, domulawatimen. Axiri aghriqqa Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 chidi-may, zhighlawettim...

Etisidin bashlap nazuk jayim éship, tilim köpüp, éghizimgha sighmay qalghandek boldi. Mangalmaymen. Éship ketken nazuk jayim bilen dosunum yingne sanchighandek, yarigha tuz sepkendek échiship, köyüp Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 aghiratti.

Bir nechche kün bek qiynaldim. Kéche-kündüz bir allaning özidin shipaliq tileshtin bashqa amalim yoq idi. Türme doxturlirining méning bilen kari yoq. Türme-zindanlardiki Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 doxturlarning «méhri-shepqiti» kélip qalsa, késel mehbusning u yer, bu yérini tekshürgendek bolidide, kelse-kelmes tablétkilarni bérip qoyup chiqip kétishidu, xalas! türme gundipayliri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 méni achtin ölmisun dep oylidimu yaki" méning müshkül, béchare halimni körüp, rehimi keldimu, bilmeymen, umachqa oxshash bir nersini shlanka arqiliq éghizimgha tiqip,bir nechche k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ün tamaqlandurghandek boldi.

Xudagha ming ketlik shükri, bir heptidin kéyin xélila yaxshi bolup qaldim.

Nechche aydin bu yanqi sorak waktidiki urup-qiynash, azaplashlarga karighanda, tortinchi diwiziya t Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ürmisidiki tok orundighigha oltarghun an, gilimni ambur bilei kisii tartqan, ajiz jayimgha atning kélini tiqqan’gha oxshash qiynash usullirining qanchilik azab, dehshetlikini oz bsshimdii kochürgenligimdin, hazir bundaq qiynash usulliri duniyaning héch bir Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 memlikitidiki türmilerde bolmisa kérek, dep oylaymen.

Allah-taalanis adem balisini shu qeder chidamliq yaratqinigha heyran qalimen. Béziler éytishidu: ademning jéni tömürdek kattiq! toghra, töm Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ürdek qattiq. Tömürdek qattiq bolush bilen bille gül bergidek nazuktur!.. Adem jénining tömürdek qattiqliqini men kördüm. Shunche tayaq-toqmaqqa, qiynap-azaplashlargha chididim, berdashliq bérelidim Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8. Allaning saqlishi, küch-quwet atishi, irademni qattiq qilishi, chidamliq béghishlishi, achliqqa berdashliq béri-shi, qisqisi, yeydighan risqam, köridighan künim tügümigenliktin, weylun dozighidin better xitayning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 türme- zindanlirida tört müchem bézhirim, saq-salamet turuwatattim. Buning üchün zhanabi allahgha minglarche shükür keltürettim.

Adem jénining tömürdek qattiq bolushi Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bilen bille gül bergidek nazuk bolushi, bu hemmige yaxshi melum nerse. Yeydighan risqang, köridighan küning tamam boldimu, boldi, öyde oltiripmu bir héq bilen jéning chiqip k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8étidu. Yaki tüp-tüz yolda kétiwétipmu, bir nersige putlashqandek qilisende, zhiqilisen. Zhiqilghandin kéyin turalmaysen. Bir yéring sunidu yaki put-qolliring ishlimey qalidu, til-aghzingdin qalisen... Mana, adem Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 jénining tömürdek qattiq bolu¬shi bilen bille gül bergidek nazuklighi.

Yene kaytilap éytimen, allah taala méning jénimni tömürdek kattiq yaratqinigha ming-ming shükri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 éytattim!


Weylun dozighidiki dost


Ghulja sheherlik tötinchi diwiziya türmiside bir aydin artuq waqit yattim. Shunche qiynap-azaplashlar arqiliqmu men «jahil, tetür unsurni» gunasigha ixrar kilduralmighandin kéyin, méni Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 kaytidin «iéngi hayat» türmisige élip kélip solashti.

Bu qétim méni ilgerki xitaylar yatidighan kamérigha emes, altin-chi kamérigha qamidi. Bu kamérida hemmisi dégüdek Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 uyghurlar idi. Ularning ichide putigha kishen sélin’ghan manga oxshash ikki-üch siya-siy mehbuslardin bashqiliri her xil jinayetler bilen türmige solan’ghanlar bolup, ularning ichide men tonuydighan bir nechchiylenmu bar éken Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8.

Türme dégende yatiwersengmu ügünip qalidékensen. Yérim kéchilerde tömür ishik sharaqlap échilip, gundipaylar séning ismingni chaqirip, mang dep buyruq kildimu, boldi, u teripi Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 özüngge yaxshi melum. Séni yer asti soraqxanisigha élip kiridide, sanga chaplan’ghan toka-lenetlerge özüngni ixrar qildurush üchün urup-qiynap, momangning ushqurghunini körsitidu.

Xitayning weylun dozighidin better Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 türme-zindanlirigha chüshüp qalghan her qandaq mehbusning oylaydighini peqet birla nerse: bu dozaqtin saq-salamet chiqip kétishla, xalas! erkinlik, azadliq dégen qandaq yaxshi? Bu duniyada uningdin artuq Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 uluk nersining yoqluqini we bolushimu mumkin emeslikini bu dozaqni körgen adem yaxshi bi-lidu!

Türmige chüshtingmu, erkinlikingdin ayrilding! erkin-azat zhürelmeysen, ochuk-yoruk sözlelmeysen, xalighan istigingni Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 orunlalmaysen! bu yerde séning kedir-qimmitingmu yoq. Hetta kala-éshektek béshingni égiz kötürüp, erkin nepes élip zhürelmeysen! par-lap chiqqan quyashni, köktiki sansiz yultuzlar bilen tolun Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ayni bir körüshke zarsen! taza hawadin toyup-toyup nepes élishka teshnasen!

Kéche-kündüz birdek ghuwa yorup turidighan dérizisimu yoq tört tamning ichide, biqsighan s Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ésiqchiliq güpüldep turghan kamérida künning téz chiqip, téz pétishini, kéchining téz étüp, tangning chapsan étishini kütüp, ming bir azabliq oy-xiyallar Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bilen künler shunchilik asta ötetti.

Bir küni yérim kéchide kamérinis tömür ishiki sharaqlap échildide, ikki gundipay putlirigha kishen sélin’ghan bir siyasiy Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 mehbusni sörep élip kirdi-de, ishikning bosughisigha tashlap köyüp chiqip kétishti. Kaméra ichide u yaqtin bu yaqqa méngip zhürgen bir nechchiylen bilen, badashqan qurup sözliship oltarghan Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 besh-altiylen ishikning bosughisida ingrap yatqan mehbusqa lap étip qarashti.

- bu kimdur? - dédi oltarghanlardin birsi.

- kim ékenligipi néme qilatting. Sasa oxshash, manga oxshash birsidu! ture ornisdin, uni bu yaqqa Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 élip chiqinglar?! - dédim men ayakdirimda éghir kishen bolgailiktin, ornumdin derru turalmay.

Badashqan qurup oltirishkan mehbuslardin bir nechchisi büglük üstidin sekrep yerge chüshti. Ular ongdisigha yatqan mehbusni awaylap Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 kötiriship, büglük üstige élip chiqip, yatquzup köyüshti.

Hemme uninggha nöwetme-nöwet sinchilap qarashti. Qarashtiyu, ular-din bir nechchisi chöchüp kétishti. Men ularning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 chiraylirining tati-rip, lewlirining awazsiz midirlap kétiwatqanliqini körüp, méning yénimghirak yatquzghan uninggha qaridim. Qaridimu, tang kétip turup qarghanlighimni özümmu sezmey qaldim.

Xotenlik ababekri abduméjit Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8!

Shunda ghulja asminida «kars-qurs» qilip chaqmaq chéqilghandek bilindi manga!...

Ababekri abduméjitning közliri bilen méning közlirim bir nechche deqiqe toqunushti... U közlirini bir pes zhumdi, andin achti. Men Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 uning bu isharisidin hemmini chüshengendek boldum.

- buraderler, manga yardem qilsanglar, ishikke chikiwalsam? - dédi u bir chaghda.

- bolidu, bolidu, - dep men ornumdin qozghaldim we yashraq balilardin birsige. - qéni uka, akigha yardem Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 kiliwetkin? - dédim.

Ongdisigha yatkan ababekri teslikte béshini kötürüp oltarghan halda köti bilen siljishka bashlidi. Melum boldikin, uning her ikki ayighining tizining töwinide jan Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yoq. Uning éytishiche, yingne sanchisangmu sezmeydéken. Muzdek bolup tashtek kétip qalghan ayaghlirining sézimchal tomurliri ishlimeydéken. Shundak bolup turghuluq, uning ayaghlirigha sélin’ghan kishen-zenjirni kör Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8üp, bu rehimsiz mexluqlargha nisbeten kelbimdiki nepr.Et, öchmenlik, qisaskarlik yalqunliri téximu better ot alghandek boldi...

- özüm mangalmaymen, - dédi ababekri büglükning chétide ayaghlirini sanggilitip oltirishi bilen. - silerning yardiminglar k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8érek?

- elwette, elwette, - dédim men we yénimdiki baligha qarap. - qéni uka, sen akangning u yénidin kötür, men bu yénidin kötürey?

Ababekri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bir biligini u balining, bir biligini méning boynumgha saldi. Biz ababekrini kichik balini kötergendek, bulungdiki hajetxana terepke élip mangduq. U méning qulughimgha asta pichirlidi:

- éhtiyat kilayli, bu yerdimu xain, munapiqlarning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bolushi mumkin?

Ababekrini taharetke oltarghuzduk. U boshinip, yéniklep aldi.

- xapa bolmay, su kuyup bersenglar, taharet éliwalay? - dep sori¬li.

Men uning taharet éliwélishigha yardem qildim. Hetta ayaklirini öz k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ölüm bilen zhuyup qoydum.

- rehmet silerge, buraderler! - dep minnetdarliq bildürdi u.

Shuningdin kéyin uni öz ornigha apirip yatquzup qoyduq.

Bayatin bilmigen ékenmiz. Uning boynimu yaxshi tutmaydéken. Béshi birde u Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 yaqka, birde bu yaqqa chüshüp kétip turatti. Buni az dégendek, bel omurtqilirimu qattiq zexmilengen éken. Tik turalmaydu, tik oltiralmaydu. Lékin, özi hoshiyar idi...

Mehbuslardin bir Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 nechchisi béshigha qoyidighan kichikkine kattiq tehiylirini élishtide, uning unimighinigha qoymay, arkisigha, ikki koltighining arisigha qoyushti.

- rehmet buraderlirim, rehmet silerge! - dep etrapidikilerge minnetdarlik bilen birmu-bir qarap chiqti.

- siz kim bolisiz, aka? - soridi yashlardin Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 birsi.

- ababekri abdumézhit!

- siyasiy mehbus ékensizde?

- he, «sen siyasiy mehbus!» dep, yala-töhmetler chaplap, mushu ehwalgha keltürdi méni!

- ye turalmisingiz, ye mangalmisingizmu ayaghliringizgha kishen sé¬lil Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 qoyghini némisi? - dep soridi bashqa birsi.

- bilmeymen, ukam...

Men bilip, sézip turuwatimen. Kaméridiki on nechche mehbusning yérimidin köpiregi ababekri abduméjitni bilidighanliqini, uni yaxshi tonuydighanliqini qanche yoshursimu, ularning Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 közliri hemmini ochuq éytip turatti. Lékin ular, bu siyasiy mehbusni bilidighanliqini ashkarilashtin ensireydu, qorqishidu. Shuning üchün ular ababekrini tonumaydu, bilmeydu. Bu siyasiy mehbusni birinchi qétim körüshi, xalas Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8!

Shexsen men özümmu eshulargha oxshash yol tutkan idim. Buningsiz mumkin emes idi... Men ababekrini yaxshi bilidighan mehbuslardin bir nechchisining tehiylirini uning béligha, koltukliri arisigha qoyup berginidin bek Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 razi boldum. He, wapadarlik, sadaqetlik dégen eyne shu, dep oylidim. Men ularnin sözlirige arilashmay, özini «ababek¬ri abduméjit» dep tonushturghan bu siyasiy mehbusqa nisbeten özümni béperwa korsüt Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8üp, öz ornimda xiyal sürüp jimjit yatiwerdim.

Men bir idéya, bir meqset yolidiki bu eqildar, qedinas dostum ababekri abduméjitni oylawatattim...

Ababekri abdumézhit esli xotenlik zhigit idi. U Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 féwralь waqiesi bashlinishtin bir nechche zhillar ilgiri ghuljigha kelgen. Shu chaghda, bir sorunda uning bilen tonushup, bu tonushlighimiz bara-bara, hekikiy dostlukka aylan’ghan idi. U zhigirme, zhigirme ikki yashlar da Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bolup, tolimu ötkür, ekil-parasetlik, bilimlik, milliy rohi, milliy ghururi üstün jigerlik, zhasaretlik zhigit idi. Hem diniy, hem penniy zhuquri bilim-sewiyege ége ababekri shu chaghda xotende damulliliq unwanini alghan Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 éken. Ottuz pare qur’anni yadqa oqup, qur’an sürilirini uyghurchigha terjime kélip, qur’anu kerimidin tepsirler sözlesh ixtidarigha ége damulla idi.

Égiz boyluq, aq sériq kelgen, bürk Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8ütningkidek yénip turghan ; Ötkür közliri köküch bu zhigitning ikki mengzi qip-kizil, kan témip turghandek idi. Uning süzük chirayidin nur yéghip turatti.

Ababekri Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 zhismaniy zhehettin chéniqqan, tawlan’ghan, her jehettin kamaletke yetken bekuwet, saghlam tenlik zhigit idi. U hetta öz boyidin yérim métir égiz tam üstige qoyulghan késekni k Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8özni zhumup achqiche ayighining uchi bilen tépip chüshürüwétetti. Putini kulighining keynige yetküzetti.

Ababekri bir dewr ghulzha shehirinin tashkörük mehelliside yash balilarning diniy sawatini échish, ulargha islam Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 telimati boyiche bi-lim-terbiye bérish ishliri bilen shughullan’ghan idi. .

Ababekri tarixni, bolupmu uyghurlarning nechche ming zhilliq tari-xini besh barmighidek biletti. Uning nutuk, sözlirini her qandaq adem mehliya Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 bolup tingshatti. Ababekri bilen tonushup, dostlashqandin kéyin, men weten, millet teqdiri hekkide téximu toluq chüshenchilerni égilidim. Qelbimdiki uchkun yalqun’gha aylandi.

Ashu bir qétimqi tar dairide ötken mezhliste Talantliq yazghuchi Alimjan Bavdinovning “Mehbus” seyasiy romanida bugunki jiddiy hayat heriketliri, qoyuq, keskin vakieler qaynimida ekis etilidu - 8 ababekrining éytqan 1 sözliri kulighimgha qoghushundek quyulup qalghanidi.
 • oldrussian.ru/phr-ante-tubam-trepidat-lat-ones-courage-oozing-out-degeneres-animos-timor-arguit-lat-vergil863-rashness.html
 • oldrussian.ru/appendix-f-the-basic-skills-section-provides-leadership-oversight-and-policy-development-services-to-the-institutions.html
 • oldrussian.ru/iv-9-vse-li-dushi-odna-dusha-enneadi.html
 • oldrussian.ru/proektuvannya-stvorennya-ta-vikoristannya-navchalnih-multimedjnih-prezentacj-yak-zasobu-rozvitku-pznavalno-dyalnost-uchnv-na-urokah-angljsko-movi.html
 • oldrussian.ru/a-semenchenko-vstup-pdrozd-1-1-2-3-4-visnovki.html
 • oldrussian.ru/gudger-jim-airportjackson-see-countiesjacksonairport-.html
 • oldrussian.ru/dentichnst-konspekt-lekcj-opornij-konspekt-lekcj-z-disciplni-kulturologya-dlya-studentv-pershogo-kursu.html
 • oldrussian.ru/stanovlennya-ta-rozvitok-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/programa-navchalno-disciplni-020301-flosofya-napryamu-pdgotovki-0802-prikladna-matematika-dlya-specalnost-080200-prikladna-matematika-specalzac-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/kovarnij-rentgen-kak-nasa-pokazalo-amerike-lunu.html
 • oldrussian.ru/faith-and-doubtvalue-10-specific-unit-goals-type-2-course-accreditationadoption-form.html
 • oldrussian.ru/-osnovn-napryami-proflzac-upravlnnya-osvti-vikonkomu.html
 • oldrussian.ru/ongoing-and-meaningful-dialogue-with-particular-reference-to-the-needs-of-ireland.html
 • oldrussian.ru/komsomolskij-funkconer-zrazok-dlya-naslduvannya-oleksandr-borgardt.html
 • oldrussian.ru/session-322shoot-a-short-form-viral-video-of-30-seconds-video-advocacy-institute-facilitators-training-manual.html
 • oldrussian.ru/shodo-vporyadkuvannya-vidano-navchalno-lteraturi-program-sho-rekomenduyutsya-dlya-vikoristannya-v-navchalno-vihovnomu-proces-v-doshklnih-serednh-zagalnoosvtnh-specalnih-ta-pozashklnih-navchalnih-zakladah.html
 • oldrussian.ru/est-li-spasenie-shestaya-rasa-i-nibiru.html
 • oldrussian.ru/multiple-entry-points-46540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.html
 • oldrussian.ru/39-matot-masai-the-elevator-effect-rav-yitzchak-schwartz.html
 • oldrussian.ru/mnogocelevoj-samolet-m-102-duet-krilya-sverhderzhavi.html