«Стан парків та скверів в містах Херсон та Нова Каховка» Вступ - Сторінка 410.4 Розміщення будинків, споруд і комунікацій не допускається:

а) на землях заповідників, заказників, природних національних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і водоохоронних зон;

б) на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів, якщо об’єкти, які проектуються, не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісового господарства;

в) у зонах охорони гідрометеорологічних станцій;

г) у першій зоні санітарної охорони джерел водопостачання і майданчиків водопровідних споруд, якщо об’єкти, які проектуються, не пов’язані з експлуатацією джерел;

д) у першій зоні округу санітарної охорони курортів, якщо об’єкти, які проектуються, не пов’язані з експлуатацією природних лікувальних засобів курортів;

е) у другій зоні округу санітарної охорони курортів допускається розміщувати об’єкти, пов’язані з експлуатацією, розвитком і благоустроєм курортів, а також об’єкти обслуговування населення курортів, якщо вони не викликають забруднення атмосфери, ґрунту і вод, перевищення нормативних рівнів шуму і напруги електромагнітного поля. У третій зоні округу санітарної охорони курортів допускається розміщення об’єктів, які негативно не впливають на природні лікувальні засоби і санітарний стан курорту.


ДБН А.2.2-3-2004

Склад, порядок розроблення, погодження

та затвердження проектної документації для будівництва


2.7 Проектувальники при розробленні проектної документації несуть відповідальність та забезпечують:

- відповідність архітектурним і містобудівним вимогам та високу архітектурно-художню якість;

- відповідність вимогам чинних нормативних документів;

- захист навколишнього природного середовища, екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів згідно з ДБН А.2.2-1;

- відповідність вимогам з енергозбереження;

- експлуатаційну надійність;

- ефективність інвестицій;

- патентну чистоту прийнятих технічних рішень та застосованого обладнання;

- відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам.

2.8 Керівники юридичних осіб-проектувальників повинні призначати відповідними наказами (чи угодами авторів) головних архітекторів проектів (ГАП) для об’єктів цивільного призначення та головних інженерів проектів (ГІП) для об’єктів виробничого призначення — на розробку всіх стадій проектування і передпроектних робіт, які є відповідальними особами за архітектурно-технічні, економічні, екологічні, санітарно-гігієнічні якості проекту уцілому.

При проектуванні технічно складних об’єктів можуть призначатись ГАП та ГІП. При цьому провідна роль покладається на одного з них.


ПРОГРАМА

поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в Херсонській області „Екологія-2010”


Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в Херсонській області (додаються) за такими основними напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- охорона повітря та земельних ресурсів;

- збереження та відновлення лісонасаджень;

- недопущення забруднення довкілля промисловими, сільськогосподарськими та побутовими відходами;

- розвиток та розширення територій природно-заповідного фонду;

- відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів;

- природоохоронна, просвітницька та виховна діяльність.

Виконання заходів Програми передбачене протягом 2006 - 2010 років. Виконавцями Програми є органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, великі промислові підприємства, установи природно-заповідних об'єктів.

Організаційне забезпечення Організація виконання Програми здійснюється Державним управлінням екології та природних ресурсів в області.

Фінансове забезпечення Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, міжнародних екологічних фондів, а також залучення коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності та фізичних осіб (за їх згодою).

Для фінансування заходів Програми потрібні кошти в обсязі приблизно 2633,718 млн. грн. в цінах 2005 року.

ЗАХОДИ:


^ СТАТУТ ГРОМАДИ М.ХЕРСОНА


Частина 1. Комунальна власність міста

Стаття 33.

Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету та інші кошти, земля, природні ресурси, надра, що є у комунальній власності територіальної громади міста.

Стаття 34.

До комунальної власності міської територіальної громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законом порядку.

Стаття 35.

Перелік об’єктів комунальної власності міської територіальної громади визначається рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Стаття 36.

Від імені і в інтересах міської територіальної громади права суб`єкта комунальної власності здійснює міська рада.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює міський голова, який один раз на рік інформує міську раду про стан використання комунальної власності, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Частина 2.Фінансова основа територіальної громади міста

Стаття 37.

Фінанси територіальної громади міста складаються із:

- коштів міського бюджету, в т.ч. коштів цільових фондів, коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста; коштів, отриманих від розміщення міських цінних паперів;

-коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;

- фінансово-кредитних ресурсів;

- страхових ресурсів;

- інших фінансових ресурсів.

Стаття 38.

Територіальна громада міста має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законом. Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх форм власності, а також окремими фізичними особами.


П Р А В И Л А

^ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ

І ПОРЯДКУ В М.ХЕРСОНІ


1.3. За санітарний стан:

1.3.1. Навколо підстанцій електромереж, газорозподільчих станцій і пунктів, насосних водопровідних та каналізаційних станцій, тепло-пунктів та інших комунальних об”єктів на відстані 15м від стіни або огорожі – відповідають посадові особи підприємств, організацій, які є власниками або користувачами об”єкта.

1.3.2. Об”єкта, що будується, знаходиться в стадії ремонту або законсервований, та прилеглої до нього території – відповідають замовник та генеральний підрядник, які забезпечують установлення естетичного огородження об”єкта, інформаційних щитів, а також освітлення у вечірній і нічний час.

1.3.3. Територій, на яких проводяться тимчасові роботи з обрізання дерев, ремонту газонів і т.ін., у період проведення робіт відповідає організація, яка провадить ці роботи.

1.3.4. Зелених зон, що знаходяться на прилеглій території, відповідають керівники та інші посадові особи підприємств і організацій усіх форм власності та громадяни.

2.1. Прибирання сміття на територіях провадиться особами, що відповідать за санітарний стан:

2.1.1.При ручному прибиранні – всі території один раз на день до 7.30 ранку.

2.1.2.Місця масового відвідування та відпочинку – не менше ніж три рази на добу.

2.1.3.При механічному прибиранні: проїжджу частину вулиці – 1 раз на добу, а на вулицях, де здійснюється рух громадського пасажирського транспорту (при необхідності), – 3 рази на добу.


2.2. Полив зелених насаджень технічною водою провадиться у вечірні та ранкові години:

2.2.1.Дерева віком до 15 років у суху та жарку погоду слід поливати 15 разів за вегетативний період (з травня по жовтень).

2.2.2. Дерева віком понад 15 років – до 6 разів за вегетативний період.

2.2.3. Дерева в масивах – 2-4 рази на сезон.

2.2.4. Чагарники – 4-5 разів на сезон.

2.16. Забороняється:

2.16.1.Захаращувати вулиці, площі, парки, сквери, газони, квітники, місця загального користування, прилеглі території будинків спорудами, конструкціями, будівельними матеріалами, предметами,побутовими та харчовими відходами, будівельним сміттям, інвентарем, залишками зелених насаджень тощо.

2.16.2.Забруднювати парки та сквери, пляжі, водоймища.

2.16.12. Самовільно встановлювати огорожі, різні конструкції,

знаки тощо на проїжджій частині доріг, тротуарах, газонах, квітниках, у парках, скверах та інших місцях.

2.16.16. Самочинно зносити, пересаджувати та пошкоджувати дерева, чагарники, газони і квітники.

2.16.19. Займати під городи газони, ділянки внутрішньо-квартальних територій та територій, що прилягають до будинків, скверів, інших місць, не передбачених для цього.

2.16.22. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі, човни та інші транспортні засоби біля будинків, на вулицях, тротуарах, на зелених зонах, біля водоймищ.


^ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН М.ХЕРСОНА НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ Є НЕДОТУПНИМ ДЛЯ ДОЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТОМ


1.3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ НПА

^ 2. МОНІТОРИНГ ПРЕСИ.

(розділ підготований експертною групою проекту)


Херсон: загибель зеленого красеня. Що пише місцева преса про стан зелених насаджень у місті

(моніторинг преси)

Проблема озеленення міста Херсона, збереження парків, скверів, зелених захисних насаджень досить широко висвітлюється у міській пресі. Якщо у місті виникає чергова проблема із вирубкою дерев або забудовою зелених зон, то газети обов’язково коментують ці події. Публікації мають зазвичай два варіанти висвітлення. По-перше, друкуються критичні матеріали, які відображають думку більшості населення щодо збереження «зелених легенів» міста, та збільшення насаджень до того рівня, що був у 70-80 роки минулого століття, повернення Херсону слави одного з найбільш зелених міст країни. По-друге, це публікації, які відображують думку міської влади, або бізнесових структур, що мають зиск з вирубки зелених зон, обумовлюючи свої дії економічною доцільністю.

Розглянемо найбільш резонансні ситуації, що знайшли відображення в газетах протягом останніх років.

 1. «Піонерський сквер»

Трохи передісторії: сквер з такою ностальгічною назвою розташований у самому центрі історичної частини міста. За радянських часів – це було місце відпочинку дітей, там був фонтан з ведмедем посередині, скульптурні композиції з лебедями, дерева, кущі, клумби, лави. У 80-х роках цей сквер був закріплений за обласним управлінням хлібопродуктів, працівники цього закладу виходили раз на тиждень і наводили там порядок, персональну відповідальність за це ніс керівник управління, про що свідчила досить великий інформаційний щит. А у марнославні 90-і цей зелений куточок занепав, як і всі інші.

^ Владислав КОНОНЕНКО Гривна// ФотоИнформация № 31(499) 29.07.2004 (стр. 4)

В отличие от Потемкинского сквера, который во время празднования 225-летия Херсона был приведён в божеский вид, небольшой Пионерский скверик, находящийся на противоположной стороне, тоже в нескольких шагах от облмуздрамтеатра, оказался позабыт-позаброшен. Летом к элементам разрухи и антисанитарии прибавилась и буйно вымахавшая трава. Интересно то, что на территории сквера лица, отвечающие за благоустройство, бывают каждый день. Ведь здесь, в полуразвалившихся строениях, они хранят свой инвентарь.


Коли, міська влада винесла рішення про реконструкцію Піонерського скверу, то у місті виникла широка дискусія. От що писали газети.


^ Вгору, 20/01/2006. О чем молчит архітектор, Наталья Мельникова


В пятницу 13 января вокруг Пионерского сквера возле театра начали сооружать ограждение – сквер превращался в стройплощадку. Встревоженные жители окрестных домов и неравнодушные к облику своего города читатели стали звонить в редакцию и спрашивать: что собираются строить за возводимым забором? Не изуродует ли это всеми любимый старинный квартал? По логике вещей, рассказать о том, что здесь будет строиться, должен был бы главный архитектор города Григорий Ходин, но он отказался общаться с автором этих строк. Вот что удалось узнать из других источников.
К началу-середине лета Пионерский сквер в Херсоне обещают привести в порядок. По словам коммерческого директора научно-производственной фирмы “Тахо” Марины Ходус, ее предприятие выиграло конкурс на обустройство этого участка городской территории еще три года назад, за это время удалось получить все согласования и разрешения от чиновников. И теперь – можно строить. Согласно проекту, херсонские инвесторы возведут здесь торгово-выставочный центр туризма и досуга и облагородят запущенный сквер…

Есть другие мнения

И все же далеко не все специалисты согласны с таким будущим Пионерского сквера. Архитектор Михаил Вустянский, который, кстати, спроектировал реконструкцию бывшего дома генерала Лобри (сейчас он принадлежит Брокбизнесбанку), считает, что многоэтажное здание в сквере нарушит сложившуюся в центре Херсона “площадку” с зеленой зоной. Кроме того, само понятие торгово-развлекательного комплекса вряд ли подразумевает здание, выполненное в старинном стиле. Очень выгодно было бы для города и для потенциальных застройщиков не поставить максимально высокое здание, а наоборот, уйти под землю…

^ Вгору, 02/03/2006 «Скромное» лукавство городской власти, Сергей Дяченко


Владимир Васильевич Сальдо прав, что шум, поднятый вокруг Пионерского сквера, возник из-за неосведомлённости.
Но почему херсонцы узнали об этом строительстве в последний момент, можно сказать, случайно, почему журналисты вынуждены с потугами выуживать информацию у главного архитектора и у самого инвестора? Может, и теперь ещё не всё известно? Может быть, есть, что скрывать?
В статьях, поясняющих проект, подаются противоречивые сведения – это настораживает. Например, говорилось, что от общей площади Пионерского сквера в 5.812 кв. м застроят лишь 1.297 кв. м, то есть 22,3 % (!), в то же время в другой статье указывается, что “согласно правилам, застройка в парках и скверах должна составлять всего 5% площади”. При этом стало известно, что первоначально планировалось поставить здание вдоль западной границы сквера, заняв все 50% его территории. Проект, видимо, меняется на ходу. Из опубликованного общего вида проектируемого торгово-выставочного комплекса отчётливо видно, что здание “садится” на место детского сада, а его тыльная сторона выходит на улицу Октябрьской Революции и сквер освобождается на все 100%. Поэтому теперь нас уверяют, что шум подняли зря? Но жертвой строительства “Торгово-выставочного центра досуга и туризма” может стать детский сад. Это – наше предположение, но дело-то совсем в другом.
Чтобы избежать будущих информационных манипуляций и недоразумений, следует пояснить суть проблемы с исторической и с законодательной точек зрения. В 2003 году был принят Генеральный план Херсона. Как он выглядит, можно посмотреть на компакт-дисках “Херсон-юбилейный”, массово распространяемых с 2003 года. Несмотря на маленькие размеры картинки, отчётливо видны границы “зоны регулирования застройки” (тёмной прерывистой линией) и “зоны охраны памятников градостроительства и архитектуры” (голубой сплошной линией). ..

^ Вгору 09/03/2006 Законы или «понятия»? Михаил Подгайный, старший научный сотрудник отдела природы Херсонского обласного краеведческого музея


Уже почти месяц, как на страницах херсонской прессы идет дискуссия о судьбе Пионерского сквера (до революции он назывался «Детским»), расположенного в самом центре исторической части Херсона и, соответственно, – в эпицентре борьбы за спасение города от новоявленных вандалов из мэрии и горсовета с их «дерибаном».
Наверное, уже все херсонцы успели запомнить зеленый забор возле театра, за которым фирма «Тахо» вознамерилась развернуть стройку, которая изувечит сквер и уничтожит его историю.
Когда забор еще только появился, я не сомневался, что найдется немало политиков, в первую очередь – кандидатов в мэры и депутаты горсовета, которые возмутятся или хотя бы используют проблему в своих предвыборных интересах – ведь скандал вокруг Детского скверика задевает самые нежные струны души избирателя-херсонца: Дети, Экология, Озеленение, Любимый Город – четыре в одном! К тому же – на глазах у херсонцев происходит наглое и откровенное попрание интересов громады: в зеленой зоне, в опорно-исторической черте города вырастет пятиэтажное здание, которое займет 20% сквера и разрушит архитектурную целостность пространства этого бесценного исторического уголка. Почему мы, херсонцы, узнали об этом, лишь когда появился забор?!
Чем не тема для всевозможных кандидатов: публичное выступление в защиту Пионерского сквера неизбежно подняло бы рейтинг защитника закона и общественных интересов! Казалось бы, политики должны наперебой использовать этот шанс. Но – не тут-то было…


^ Вгору, 04/05/2006 Как докричаться до людей? Наталья Козаренко, “Вгору”


В Пионерском сквере за высоким зеленым забором, установленным строителями, уже рубят деревья. А прилегающая к скверу улица Комсомольская раскопана – к месту будущего строительства подводят коммуникации…


Несмотря на то, что Пионерский сквер находится в охранной зоне исторического центра города, несмотря на то, что опорным историко-архитектурным планом центра города предусмотрена высота зданий не более 9 метров, развлекательный центр собираются возвести на 15 метров (а может, и выше) – он полностью “подавит” близлежащие 2-этажные строения, разрушит целостность этого старинного уголка Херсона…
В последние годы городские власти беспрерывно раздавали под застройку зеленые зоны, детские и спортивные площадки, придомовые территории в историческом центре города. И вот что интересно: при внешней законности подобных решений, по сути они нарушают права громады города – ведь мнение горожан при утверждении подобных проектов не учитывается вовсе, а коммерческие интересы узкого круга людей ставятся превыше всего.
Будем откровенны – вряд ли бы это происходило, если бы не равнодушие, лень и безразличие к судьбе города многих и многих херсонцев. Когда же, наконец, прорежется голос громады Херсона? Ведь под угрозой – вся историческая часть города…

Реконструкція Піонерського скверу все ж таки відбулась, будівля торгівельно-розважального комплексу збудована, треба визнати, що старовинний стиль витриманий і висота будівлі не порушує, на погляд автора, архітектурної цілісності всього кварталу. Також був побудований фонтан, який за художнім оформленням значно уступає, тому, що був раніше. Приведені в пордо к зелені насадження, упорядковані клумби.

^ Гривна// 230 нам уже! № 40(359) 26.09.2008


Вот и отметил Херсон свой 230-й день рождения. Готовились к нему основательно и праздничных мероприятий прошло немало. О некоторых из них – наш фоторепортаж

Что было сделано. Ко Дню города в Херсоне благоустроили несколько любимых горожанами мест отдыха. Так, на площади возле киноконцертного зала «Юбилейный» положили новую плитку. На набережной по проспекту Ушакова поставили новые скамейки, положили плитку, разбили цветники и даже построили светомузыкальный фонтан. Благоустроили и Пионерский сквер, где тоже появился фонтан…


 1. Стан парків культури і відпочинку

В Херсоні «де юре» є лише 2 парки: ім.. Леніна та Таврійський (якого насправді нема), а «де факто» - трохи більше: Комсомольський парк, Парк Слави, Придніпровський парк… І всі вони знаходяться у занедбаному стані, і площа їх катастрофічно зменшується. Ця тема постійно з’являється на шпальтах газет.

Комсомольський парк. Треба почати з того, що Парк ім.. Ленінського комсомолу розташований на території, від якої почалось будівництво міста. Це зона культурно-історичної пам’ятки, тут збереглися залишки старовинної фортеці, Єкатерининський собор та ін.. пам’ятки історії. Площа зелених насаджень постійно зменшується за рахунок побудови кафе.

^ Татьяна КИРПА. Гривна // «Эх, дубинушка, ухнем…» № 25(754) 18.06.2009

Такие вот великовозрастные «дубинушки» решили на днях «ухнуть» на дет­ской площадке, расположенной у входа в Комсомольский парк в областном центре. Забыли, видно, «добрые молодцы», как в бытность, когда ещё сами пешком под стол ходили, – с десяток лет назад, «живая», нераскуроченная такими же «дубинушками» игровая площадка была в Херсоне на вес золота. И что мамы нынешних «силачей» ломали голову, куда бы с дитятей пойти на прогулку: детские площадки во дворах и парках представляли собой душераздирающее зрелище…

Что ж, дал бог, выросли те карапузы, детство которых выпало на смутные 1990-е годы. Выросли, как видно на фото, неслабыми – в руках всё горит! Только вот использовали бы свою «удаль молодецкую» в мирных целях. Ведь нынче, к счастью, в Херсоне появляются всё новые и новые места, приспособленные для игр детворы. Не хотелось бы, чтобы нынешних малышей вместо игровой площадки сиротливо встречали только «развалины», которые от неё остались.

Парк ім.. Леніна. Це найбільш старий парк, у ньому росте старовинний дуб, що був посаджений за часів Єкатерини ІІ.

^ Вгору, 19/03/2010 Парк Ленина. Где культура, а где – отдых? Вениамин ТихоновНа сессии горсовета Херсона 29 января сего года парку им. Ленина присвоен статус “земель историко-культурного назначения”. Это решение позволяет применять уголовное преследование в отношении самовольных застройщиков территории этой зеленой зоны.

^ Местечковый городок
Территория парка – это 8,6 га ценнейшей земли центра города, привлекающей небескорыстные интересы многих оборотистых дельцов. Заложен парк в начале XIX столетия с радиальной 8-лучевой сетью дорог и дорожек. До революции 1917 года он именовался в честь одного из императоров России – Александровским. И до последних дней формировался как многофункциональный комплекс отдыха общегородского значения. Сегодня это и “Зеленый театр”, стилизованный под крепость, кафе “Лакомка” с танцплощадкой, аттракционы, “забытая” детская площадка, два теннисных корта и прочее. Центральный “пятачок” здесь увенчан огороженным газоном с полуторавековым дубом – памятником природы. Двое главных многоарочных ворот с колоннами соединяются центральной аллеей. По периферии парка вписались: небольшой фонтан у одного из боковых входов, “забытая” доска почета, стенд героев-освободителей, милицейская часовенка, памятник Феликсу Дзержинскому, туалеты и даже хозяйственный двор “дирекции”. В итоге зона оказалась перенасыщена строениями. Из 8 секторов только 1 не имеет каких-либо сооружений.
Однако, в последние годы парк подвергся дополнительному массированному “освоению” разношерстным бизнесом и развлекалками в ущерб насаждениям и отдыхающим. Правомерно или нет, но растут, как грибы после дождя, новые кафе и кафешки-киоски. По главной аллее с оглушительным ревом носятся опасные для публики мотокары.
В итоге парк по сложившемуся балансу территорий далеко не соответствует стандарту: развлекательные и прочие строения здесь не должны занимать более 4%, а зеленые насаждения – не менее 78% общей площади. Значительные территории оказались заняты не деревьями и кустарниками, цветниками и газонами, а совсем другими “элементами”, не всегда свойственными для мест отдыха. По прикидкам они уже занимают не 4% , а приближаются к 25% территории. А зеленые насаждения потеснились: меньше 60%. Парк превратился в “местечковый ярмарочный городок”. Возможно, поэтому и возникло решение горсовета объявить парк “землей историко-культурного значения”. Пока не ясно, случилось это взамен или в дополнение к имевшемуся статусу “памятника архитектуры” городского значения.

^ Проекты… много проектов
В декабре минувшего года мэрия выделила из спецфонда 15,2 тыс. грн. на разработку проекта реконструкции и восстановление парка им. Ленина, тогда еще как памятника архитектуры городского значения. Проект будет разрабатывать “Херсонпроект”, а экспертизу проведет облуправление экологии и “Укринвестэкспертиза”.
Авторы решения забыли или не знали, что в 90-х годах такой проект уже составлялся и даже, в какой - то мере, выполнялся. Это заметно по следам вырубки, осветления , посадкам деревьев на некоторых открытых местах. То есть, использовались приемы ландшафтной архитектуры по чередованию закрытых и открытых пространств. Выполнены ли были наметки проекта до конца – вопрос. Проводился ли авторский надзор, еще один вопрос. По всем признакам, кажется, нет.
Реконструкция городских парков – это, прежде всего, ландшафтные изменения, улучшение декоративных качеств насаждений, совершенствование их дендрологического состава. Конечно же, наряду с улучшением благоустройства. Паркостроительство – “дело тонкое”, творческое, нуждающееся в постоянном авторском надзоре в течение многих лет, а поэтому ответственное.
Нужен ли этот проект сейчас? Следовало бы подумать. Нужна ли сейчас новая реконструкция, учитывая значительное сокращение доли зеленых насаждений? На наш взгляд, ответ могла бы дать детальная инвентаризация парка, оценка его насаждений. Следовало бы внимательнее посмотреть, как выполнялся прошлый проект реконструкции? Кто выполнял, под чьим авторским надзором?
В ситуации очевидной перенасыщенности парка сооружениями и постройками его насаждения чрезмерно изрежены. Реконструировать, кажется, и нечего, если не устраивать сплошные рубки. Полная реконструкция парка проводится при уменьшении или увеличении его территории. Частичная – при изменении градостроительной ситуации вблизи парка, создании новых входов, площадей и т.п. Нет ни того, ни другого основания для реконструкции.
Поэтому необходимости в составлении нового проекта реконструкции нет. Это будет пустая трата денег, которые бы можно использовать для поддержания и ремонта зеленой зоны в соответствии с уже имеющимся проектом. Его следует вытащить из архива и выполнить до конца. При этом учесть, что функциональное зонирование парка размыто, а сеть дорог не нуждается в перепланировке. Она достаточно комфортна и удовлетворяет запросы посетителей. Не требуют пока, в ближайшие 10-20 лет, ландшафтной реконструкции и насаждения. Они в большей части изреженные и дополнены местами молодыми посадками деревьев и кустарников, включая и хвойные породы.
В частичной или полной замене нуждаются элементы внешнего благоустройства парка, но для этого существует текущий и капитальный ремонт, годовой план и бюджет. Как и везде, покрытие дорог нуждается в повседневном ремонте. Сеть культурно-бытовых объектов, малые архитектурные формы, скамьи, подпорные стенки, лестницы, покрытие дорог, освещение, скульптуры – все это сфера повседневных забот хозяина парка им. Ленина, если такой есть. В соответствии с Законом Украины “Про благоустройство населенных пунктов” управление парком горисполком осуществляет путем назначения его балансодержателя, с соответствующим его финансовым обеспечением и контролем. Такой балансодержатель и должен быть у парка им. Ленина, впрочем, как и у других парков города.
Таким образом, парк им. Ленина нуждается не в реконструкции, а хотя бы инвентаризации его насаждений и приобретении компетентного балансодержателя. Что плохо положено, страхом не огорожено!
Задачей будущего является реставрация парка, восстановление его в первозданном виде, как культурно-исторического памятника прошлого Херсона. Но это потребует глубоких дополнительных исторических и научных исследований, поиска документов и картографического материала.

Придніпровський парк. Ще 20 років тому цей парк був парком для дітей, тут стояли атракціони, дитячі майданчики, дитяче кафе.

^ Анатолий АНДРЕЕВ. Когда-то здесь было красиво... Гривна № 21(393) 22.05.2009

Давно известно, что ломать – не строить. В последние годы всё чаще об этом напоминают в Херсоне малые архитектурные формы, памятники, да и просто лавочки в парках и скверах. У некоторых наших земляков не получается пройти мимо, чтобы что-то не сломать.

Такая печальная участь постигла и скульптуры, украшавшие когда-то Приднепровский парк Херсона, который сейчас носит имя генерала Василия Маргелова. Парк был заложен в начале 1960 годов, тогда же на его боковых лужайках установили несколько парковых скульптур – женские фигуры, изготовленные на Ленинградском заводе «Монументскульп­тура». Причём фигуры красивых, загадочных женщин в необычных одеяниях. Лишенные какого бы то ни было идейного смысла, они просто несли функции абстрактного декоративно-паркового украшения. И тем не менее они демонстрировали женскую красоту, полную изящества и грации на фоне пышной зелени.

Сегодня из всех скульптур оста­лась только одна, да и ту нещадно искалечили: разбили голову, «оторвали» руки (на снимке).

^ Владимир КОРШУН. Прогулка по Летнему саду… В Херсоне. Гривна № 30(550) 21.07.2005


Парков и скверов в Херсоне немало. Но если несколько десятков лет назад они радовали глаз, то нынче потрясают до глубины души своим удручающим состоянием

Загляните в парк имени Генерала армии Василия Маргелова (теперь так называется Приднепровский парк) в Херсоне. Наверняка уйдете с неприятным осадком на душе. Если вы, конечно, хоть в какой-то степени любитель, ценитель природы, красоты. Впечатление такое, будто вы прошли по местам ожесточенных боев…Парк был заложен в начале 1960-х годов. Деревья, кустарники, а позже и цветы высаживали во время субботников, воскресников, на которые выходили тысячи людей – работники ХБК, молодежь, учащиеся окрестных школ. Строился, расширялся новый жилмассив комбината. А в центре будущего парка возводился Дворец культуры текстильщиков. Строили его мучительно долго, с перерывами, преодолевая многочисленные препоны хрущевской политики – строить только жилье, хозяйственно-производственные объекты.

Освоение, облагораживание выделенной под парк территории начиналось от уже функционировавшего летнего театра в его правом углу. На то время это было единственное учреждение для зрелищных мероприятий в этом районе города. Здесь демонстрировали кинофильмы, выступали с концертами набирающие силу и размах коллективы художественной самодеятельности ХБК, читали лекции, проводили диспуты. Место было людное, оживленное. С улицы Перекопской к театру вела широкая тенистая аллея, посыпанная песком. На подходе к театру она обрамляла внушительных размеров фонтан. Рядом, на боковых лужайках, на постаментах были установлены несколько парковых скульптур – женские фигуры. Причем не традиционные «Девушка с веслом» или «Колхозница со снопом», а фигуры красивых, загадочных женщин в необычных одеяниях. Лишенные какого бы то ни было идейного смысла, они просто несли функции абстрактного декоративно-паркового украшения. И тем не менее всем своим видом они демонстрировали женскую красоту, полную изящества и грации на фоне пышной зелени деревьев и кустарников. Эта часть парка производила впечатление такое, словно сюда, на херсонскую землю, переместился и застыл для обозрения крохотный уголок Летнего сада далекого Ленинграда. Он навевал чувство покоя, душевного тепла, умиротворения.

Херсонцы любили посещать этот дивный уголок парка. Приходили сюда задолго до начала фильмов. Группами и в одиночку шествовали по центральной аллее и ее ответвлениям, подолгу любовались скульптурами, дышали свежестью днепровской воды, наслаждались прохладой искряще-гося от вечернего заката фонтана.

Да, все это было… От летнего театра давно уже не осталось и следа. На его месте устроили платную стоянку для автомобилей. Фонтан разрушен. Парковые скульптуры обезображены. Невдалеке разгром-лены детский городок «Теремок» и танцплощадка «Юность». Обугленными пеньками из высокой дикой травы выглядывают остатки некогда рослых пышных деревьев. Здесь основательно поработали вандалы. Во всем видится, чувствуется бесхозяйственность, человеческое равнодушие. Судьба парка неуправляема, пущена на самотек.

Санкт-Петербургский Летний сад в минувшем году отметил 300-летие. Много он «повидал» на своем веку – и войны, и затопления, и баррикады, и революции, и 900-дневную блокаду, когда на город гитлеровцы обрушили огромное количество бомб и снарядов… Немощные, обессиленные голодом, холодом жители блокадного города грудью прикрывали свой любимый Летний сад, всю его богатую «начинку». Ухоженный, ни-чуть не постаревший, он и сегодня радует глаз, согревает души многочисленным посетителям своим уютом, нарядностью, красотой.

Парку имени Генерала армии Василия Маргелова немногим более 40 лет. Он не «видел» ужасов опустошительной войны, его не коснулись все разрушающие на своем пути стихийные бедствия. А выглядит парк словно поле недавнего боя. Его сразили тупость, грязные руки безжалостных вандалов, не щадящих природу, плоды творчества человеческих рук, в свое время облагородивших, украсивших тогда относительно молодую часть города.

«Красота спасет мир». Эту, бесспорно, мудрую мысль нам, похоже, понять пока сложно. Как долго все это продлится?..
 • oldrussian.ru/sekciya-5-zhattar-men-materialdar-b-k-kosayakov-k-i-n-docent-kafedri-filosofii-i-kulturologii.html
 • oldrussian.ru/klkst-naselennya-zeml-jogo-prirodnij-ta-mehanchnij-ruh.html
 • oldrussian.ru/tema-22-nepryam-podatki-robocha-navchalna-programa-z-kursu-podatkove-pravo-modul-zagaln-polozhennya-podatkovogo-prava-tema-1.html
 • oldrussian.ru/prof-dr-karl-schlgel-publikationsverzeichnis.html
 • oldrussian.ru/plyus-minus-interesno-psihologiya-kriticheskogo-mishleniya.html
 • oldrussian.ru/title-revista-espaola-de-drogodependencias-personal-research-database.html
 • oldrussian.ru/-acknowledgments-molchalivaya-noch-with-wcat.html
 • oldrussian.ru/provided-by-sally-ann-marston-data-integration-group-clancy-environmental-consultants-inc-for-the-papahanaumokuakea-marine-national-monument-honolulu-hi-808-394-6902-submitted-on-10162009.html
 • oldrussian.ru/department-of-safety-division-of-state-police.html
 • oldrussian.ru/business-studies-30-11.html
 • oldrussian.ru/hudozhno-estetichnij-cikl-navchalnih-discipln.html
 • oldrussian.ru/lekcya-01.html
 • oldrussian.ru/robocha-programa-z-farmacevtichno-hm-dlya-specalnost-110201-farmacya-fakultet-farmacevtichnij-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/ucheniya-na-tockom-poligone-pravda-o-smersh.html
 • oldrussian.ru/toxicity-evaluation-of-tracer-palizin-sirinol-runner-and-tondexir-with-and-without-mineral-oils-on-phylocnistis-citrella-stainton.html
 • oldrussian.ru/spisok-rekomendovano-lteraturi-derzhavnij-standart-profesjno-tehnchno-osvti.html
 • oldrussian.ru/galyantich-mikola-kostyantinovich-privatnopravov-zasadi-realzac-zhitlovih-prav-gromadyan-v-ukran-stornka-10.html
 • oldrussian.ru/eshe-raz-k-voprosu-o-tmutorokanskom-blvane-doneckij-vsnik.html
 • oldrussian.ru/ireland-england-the-united-states-40.html
 • oldrussian.ru/apanage-see-appanage-apart-online-etymology-dictionary.html