Словник термінів та понять - Програма навчального модуля 3 Тематичний план модулю 3


^ Словник термінів та понять

«Ефект ореола» (галоефект) - формування специфічної установки на сприйманого й спрямоване приписування йому на основі цієї установки певних якостей.

Автократичний (авторитарний, директивний) стиль керування характеризується надмірною концентрацією влади в одних руках.

Активація — спонукання до дії в заданому напрямку.

^ Вербальна комунікація опирається на використання людьми звукової й письмової мови, за допомогою яких найбільше повно передається семантична сторона інформації — зміст повідомлення.

Відданість - це поєднання впевненості в своїх силах і заохоченість. Впевненість у своїх силах - це показник віри в себе, тобто почуття спроможності добре виконати якесь завдання, не потребуючи при цьому особливого нагляду з боку керівника.

Демократичний (колегіальний) стиль керівництва будується на подвійній основі: ділового й особистого авторитету.

Дестабілізація — неузгодженість або порушення деяких форм поводження й діяльності.

Заохоченість - це матеріальна зацікавленість людини в тому, щоб добре виконати роботу, та ентузіазм.

Здатності — це властивості особистості, що визначають її придатність до успішного рішення навчальних, виробничих і творчих завдань.

Змагання - взаємодія, що не носить антагоністичного характеру й навіть містить у собі елемент взаємодопомоги.

Ідеалів — орієнтація на конкретні зразки поводження, на еталони професійної діяльності;

Ідентифікація (уподібнення) — один з механізмів взаєморозуміння.

Індивід — це людина, як представник виду, тобто в цьому понятті підкреслюється біологічний початок у людині.

Інтересів — форма пізнавальної спрямованості, що впливає на вибір професії, заняття певної посади в колективі й т.д.;

Інформація, що констатує - це повідомлення, що має місце в різних освітніх й управлінських системах: доповідь, інструктаж.

Ітердикція — спонукання, що забороняє певні дії.

^ Кваліфікаційні вимоги визначають, відповідно до певної посади або групи посад, вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця, вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної служби, загального стажу роботи або стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

Кваліфікація - це знання і навички, які можна отримати шляхом освіти, спеціальної підготовки та/або досвіду.

Керівник — це особа, наділена правом прийняття рішень і виступаючим єдиноначальником у межах даних йому повноважень.

Керівництво - процес правової організації й керування спільною діяльністю членів колективу, що здійснюється керівником як представником соціального контролю й влади.

Команда - це група людей, підібраних для спільного виконання певного завдання.

Конкуренція — це тип поводження, що охоплює взаємодії, так чи інакше розхитують спільну діяльність.

^ Конкурс — це різновид змагання за встановленими правилами й у конкретні строки.

Кооперація позначає також види взаємодії, які сприяють організації спільної діяльності.

Ліберальний (дозвільний) стиль керівництва будується на повній довірі до виконавців. Керівник-ліберал допускає повну свободу дій своїх підлеглих у межах їхніх функціональних обов'язків.

Лідерство — це процес внутрішньої соціально-психологічної організації й керування спілкуванням і діяльністю членів малої групи й колективу, що здійснюється лідером як суб'єктом групових норм, що спонтанно формуються в міжособистісних відносинах, і очікувань.

Мислення — це система процесів, що здійснюють відбиття об'єктів у їхніх закономірних зв'язках і відносинах, їхнє розуміння, прогнозування, прийняття рішень.

Мова — це система процесів, що забезпечують передачу й засвоєння інформації, соціальне керування людьми, самосвідомість і саморегуляцію діяльності.

^ Невербальна комунікація — це виразні рухи (міміка й пантоміміка), жести (наприклад, уклін, поворот до співрозмовника або від нього й ін.), використання предметів (наприклад, дарування жінці букета квітів, піднесення невдачливому нареченому «гарбуза»).

^ Організаційний конфлікт - це незгода між двома або декількома службовцями, виникнення якої пов'язане з тим, що вони змушені розподіляти обмежену кількість ресурсів або виконувати взаємозалежну роботу, маючи при цьому різні моральні цінності, цілі, уявлення або статус.

Особистість - носій свідомості й суб'єкт цілеспрямованої діяльності.

Особистість — це «свідомий індивід», тобто людина, здатна до свідомої організації й саморегуляції діяльності.

Пам'ять — це система мнемонічних процесів, які служать для запам'ятовування, збереження й наступного відтворення у формі словесних звітів і дій тих знань, які були засвоєні в колишньому досвіді суб'єкта.

^ Пізнавальні процеси, або когнітивні (від лат. cognitio — пізнання) — це система психічних функцій, що забезпечують відображення, пізнання суб'єктом явищ об'єктивного миру.

^ Посадовій інструкції — документ, який описує основні функції державного службовця.

Потреба - вираження потреби людини в певних об'єктах, необхідних для його фізичного існування й культурного розвитку;

Працювати в команді - це означає об'єднати зусилля, щоб зробити більше (наведемо такий приклад: люди об'єднують свої зусилля, щоб завести машину: один сидить за кермом, а інші, координуючи зусилля, штовхають її; така „робота в команді” ефективніша, ніж якби кожен окремо намагався завести машину) і щоб зробити краще (як музики, що грають в оркестрі: звук кожного інструмента збагачується іншими).

^ Професійний добір в органах державної влади — це комплекс заходів, виконання яких має забезпечити відповідність індивідуально-психологічних особливостей кандидата на державну службу вимогам професійно-посадової діяльності в органах державної влади.

Процедура - це докладний поетапний опис того, як і яким персоналом виконується означена робота.

Рефлексія - механізм усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню.

Роль — це соціально-психологічний феномен, пов'язаний із входженням особистості в ту або іншу діяльність у відповідності зі своїми можливостями.

^ Сенсорні процеси (відчуття й сприйняття), які служать для відбиття об'єктивної реальності у формі конкретних почуттєвих образів.

Спілкування — це процес установлення й розвитку контактів між людьми, породжуваний їхніми потребами в спільній діяльності.

^ Спілкування керівника - це процес передачі й одержання інформації, за рахунок чого відбувається вплив на вчинки й стан членів колективу.

Спонукальна інформація виражається в наказах, проханнях, радах. Вона повинна стимулювати певну дію.

^ Спрямованість особистості — це прояв ділових життєвих устремлінь людини і його мотивацій.

Стереотипізації формування стійкого образу — стереотипу, яким користуються як шаблоном при взаємодії з певним типом людей на основі обмеженого досвіду спілкування й прагненні будувати висновки на основі обмеженої інформації.

^ Стиль керування — це певна система методів і прийомів управлінської діяльності, якій надається перевага керівниками.

Темперамент — це сполучення індивідуальних властивостей, що визначають динамічну сторону поводження.

Увага (аттенціонні процеси) — це особлива форма орієнтовної діяльності, що дозволяє людині в умовах навчання й професійної діяльності виділяти й чітко сприймати об'єкти на тлі навколишнього середовища.

Уява (фантазія) — це процес формування нових образів на основі переробки образа пам'яті, тобто минулого досвіду суб'єкта.

 • oldrussian.ru/pitannya-ta-zavdannya-dlya-samokontrolyu-ta-samoperevrki-persh-derzhavn-utvorennya-na-teritor-ukrani.html
 • oldrussian.ru/i-bevezets-72.html
 • oldrussian.ru/3-necha-na-zerkalo-penyat-koli-rozha-kriva-da-pritechem-i-mi-ko-svetu.html
 • oldrussian.ru/melissa-axelrod.html
 • oldrussian.ru/ed-9150-optimization-techniques-in-design-m-e-product-design-development.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-zhitlove-pravo-za-osvtno-kvalfkacjnim-rvnem-bakalavr-dlya-sluhachv-fakultetu-zaochnogo-ta-distancjnogo-navchannya-pracvnikv-ovs.html
 • oldrussian.ru/literature-survey-report-nano-dispersion-strengthening-of-aluminum.html
 • oldrussian.ru/tap-the-internet-to-strengthen-evidence-based-oncology-nursing-practice-60.html
 • oldrussian.ru/ac-balvabri-of-the-higher-professional-education.html
 • oldrussian.ru/pravilo-13-sosredotochsya-na-spuskovom-kryuchke-osnovi-metasatanizma-chast-i-sorok-pravil-metasatanista.html
 • oldrussian.ru/notes-to-the-accounts-1-principal-accounting-policiesaccounting-convention.html
 • oldrussian.ru/pro-medichne-strahuvannya.html
 • oldrussian.ru/physical-constants-useful-mathematical-relations-4.html
 • oldrussian.ru/diretoria-do-sistema-de-bibliotecas-9.html
 • oldrussian.ru/232-christians-in-the-middle-east-by-andrew-berwick-london-2011.html
 • oldrussian.ru/-national-skills-academies-nsas-an-overview.html
 • oldrussian.ru/sukkot-evrejskie-prazdniki-recepti-nacionalnoj-kuhni-dlya-prazdnichnogo-stola.html
 • oldrussian.ru/descendants-of-william-veazie-1616-1681-of-braintree-massachusetts-8.html
 • oldrussian.ru/vash-pervij-kpk-zhurnal-4pda.html
 • oldrussian.ru/prestessded-concrete-bridges-perparation-of-bridge-project.html