Словник чужомовних слів І термінів - Сторінка 3


безперемінно – авжеж, аджеж, аякже, звичайно, доконче, конче, обов’язково, певно, певна річ, притьма, пробі, див. невідмінно, звісно
безпретензійний – невибагливий, невимогливий, скромний
безпрефікційний (грам.) – безприростковий, див. безсуфіксний
безпрецедентний – безприкладний, дивовижний, небачений, незвичайний, несвітній, несвітський, нечуваний, див. небувалий
безприданиця – безпосажна, без посагу
безпримірний – див. безпрецедентний
безпринципний – беззадсний, беззасадничий, незасадничий, без засад
безпристрасний – байдужливий, нехтивий, нечулий, холодний, холоднокровний (див. противн. – страсний)
безпритомний – див. безтямний
безпричасний – непричетний
безпробудний – незбудний
безпросвітний – непроглядний, темний, претемний
безпроцентний – безвідсотковий, нелихвяний
безпутник – див. бродяга, гуляка, лінивець, босяк
безпутство – гультяйство, гультипацтво, лайдацтво, неробство, шалапуцтво
безрезультатно – даремно, задаремно, надаремно, дарма, дурно, задурно, марно, намарно, без наслідку
безрелігійний – див. безконфесійний, атеїст
безрогий – гулий, безрогий
безрозсудний – безглуздий, нерозважний, нерозважливий, нерозумний, див. дурак, глупий, ідіот
безсилля – безвлада, безвладність, знемога, нездольність, неміч, несила, знесила, неспромога, неспроможність
безсильний – безвладний, безсилий, вутлий, здохляк, змарнілий, знесилений, кволий, кородкий, миршавий, недолугий, нездольний, немічний, слабий, хворовитий, хирий, хиренний, хирлявий, шкут, див. слабосильний, чахлий, астентичний, тоший
безсистемне – безладно, безполадно, жужмом, див. хаотичний
безсімейний – безродинний, самітний
безсімянний – безнасінний
безславити – див. злословити
безслав’я – ганьба, неслава, осуд
безсмертний – невмирака, невмиручий, несмертний, несмертельний, вічний,
безсмислений – безглуздий, беззмістовний, безтямкий, дурний, дуросвітній, недоладний, неподобний, нісенітний
безсовісний – безсоромний, безецний, несоромний, несумлінний, див. безличний
безспірний – див. беззаперечно
безсрочний – неречинцевий, див. терміновий
безсрочно – набезрік
безстидний – див. безсовісний
безсторонній – небічний, непобічний, див. нейтральний
безстрасний – див. безпристрасний
безстрашний – небоязливий, неполохливий
безстроковий – див. безсрочний
безсуфіксний (грам.) – безнаростковий, див. безпрефікційний
безтолковий – бевзь бевзень, благуватий, бовдур, дурень, дурник, дуринда, дурепа, йолоп, йолупега, клапатий, книп, лемехуватий, нетяма, нетямуха, нетямкий, нетямовитий, нестула, телепень, тумак, придуркуватий, шелепа, шелепуватий, див. дурак, кретин, недоумок, скудоумний, слабоумний
безтрепетно – нетремтячо, нетремтливо
безтямний – зомлілий, знепритомлений, непритомний, нечутливий
безтямний – нетямкий, некмітливий, дурний, дурноватий, див. безтолковий
безумний – божевільний, гулавий, знавіснілий, навіжений, причинний, скажений, шалений, див. маніяк
безумствувати – божеволіти, збожеволіти, побожеволіти, дуріти, здуріти, подуріти знавісніти, скаменіти, зіскаженіти, поскаженіти
безусий – головусий
безуспішно – див. безрезультатно
безутішний – нерозрадний, нерозважний
безучасний – див. пасивний
безфабульний – беззмістовий
безхазяйність – негосподарність, занедбалість, недбалість, занехаяність, марнотратство, перевода
безхарактерний – безхребетний, гнучкошиєнко, піддатливий, плохий, потакайло, потульний, див. безсилий, слабохарактерний
безхитрий – нехитрий, нелукавий
безцеремонне – не панькаючися
безцільно – без мети
безцінок – безцінь, запівдарма, запівдурно
безчесний – див. обманщик
безчинствувати – бешкетувати, побешкетувати, збешкетувати, набешкетувати
бистроводний
галабурдити, погалабурдити, згалабурдити, нагалабурдити, сваволити, посваволити
безчислений – незлічимий, числений, сила–силенна, без ліку
безчуствений – див. безтямний
безшабашний – голінний, очайдуха паливода, шибайголова, шибеник, див. удалий
безшумний – безгучний, безгаласний, безшелесний
безшумно – не шаматючи, не шамріючи, не шарудячи, не шемріючи, не шелепаючи, не шемтячи, не шерхотячи, не шурхачи, не шурчачи, див. шуміти
безщасний – див. бездольний
бей – князь турецький
бейзбол – гилька
бейкон – солонина
бек (копанка) – захисник
белетрист – оповідач
белетристика – краснописьменство
белядона (росл.) – вовча ягода
бельбас – див. дурак, безтолковий
бельетаж – другий поверх
бельмеса – ні бе ні ме, невіглас
бемоль (муз.) – понижка
беневоленція – прихильність
бенедикція – благословенство
бенкет – учта, частунок, трапеза, див. пир, равт
бенкетувати – трапезувати, витрапезувати, потрапезувати, страпезувати, частувати, вичастувати, зчастувати, почастувати
берданка – рушниця
берет – шапочка
берейтор – конезаправляч, див. тренер
берлога – барліг, баруля, гайно, кубло, кублище, лігво, лігвище, мирлуга, тирло, див. леговище
бесіда – балачка, гутірка, мова, розмова, див. говорити
бесідка – альтанка, див. ротонда
бесідник – мовець, мовник, розмовник, промовник, оповідач, див. оратор, трибун, співбесідник
бесідувати – див. говорити
бестія – потвора, почвара, див. монстер
бефель – наказ
бечівка – мотуз, мотузок, мотузка, шворка, шворочка
бечова – колола, линва, тягло, швора, див. канат
бивень – ікло
бик – бугай, віл
(безрогий) – герун, гулавий
(великорогий) – кайла, рогаль, рогань, турко
(головатий) – рега
(грубоногий) – кодій
(козячі роги) – козій
(кривоногий) – швейнога
(малий) – гостяк, гузок
(однояйцевий) – магро
(пасмитий) – муруга, муругий
(роги вділ) – шулий
(рудий) – барна, линок
(сивий) – бокшій, мазій
(худий) – плева
(хуткий) – шмалко
(чорний) – караман, мургій
(чубатий) – рингач, риндач
билина – переказ, див. легенда
билина – стебління, стебло, стеблинка, стеблиночка, травинка
билля – бувальщина, колишнє, минувшина, минуле, старовина, старосвітщина, предківщина, див. древній
бинт – завитка, див. бандаж
бинтувати – див. перев’язувати
бистрий – баский, борзий, жвавий, звинний, меткий, моторний, навальний, наглий, перський, похібкий, похіпливий, промітний, прудкий, раптовий, спритний, хапкий, хапливий, хуткий, шамкий, шаркий, швидкий, шибкий,"шпаркий, юрливий, див. живо, молодцювате, скорий, скоро, хвацький
бистрий (розум) – глибокий, далекозорий, дотепний, критичний, кмітливий, меткий, мудрий, проникливий, розумний, спритний, схопний, схопливий, тямкий, тямовитий, хитрий, див. понятливий, примітливий, топковий
бистрина (річки) – строма, стромина, стромовина
бистроводний – хуткотеклий, хуткоплинний, швидкоплинний
бистроногий – прудкий, див. скороход, бистрий
бистроплинний – див. бистроводний
бистрота – див. скорість, бистрий, темп
бистротечний – див. бистроводний
бистрохід – див. скороход
бит – побут, звичаї
битва – бій
бити – див. колошматити, колотити
битися (люди) – див. колошматити
битися (шкло) – розбиватися, розбитися, порозбиватися, трощитися, потрощитися, розтрощуватися, розтрощитися, порозтрощуватися
битися (серце) – калатати, калатнути, викалатати, закалатати, покалатати, тіпатися, тіпнутися, затіпатися, потіпатися, товктися, витовктися, затовктися, потовктитися, токати, витокати, затокати, потокати, токотіти, витокотіти, затокотіти, потокотіти, тьохкати, тьохнути, потьохкати, витьохкувати, витьохкати, затьохкати
битком – напхом, повнісінько, ущерть
бич – див. кнут
бич – це в ціпу
бичувати – батожити, побатожити, вибатожувати, вибатожити, повибатожувати, збатожувати, збатожити, позбатожувати, див. колошматити
біандрія – двочоловіцтво
бібліо... – книго...
бібліогност – книгознавець, див. бібліограф
бібліологія – книгознавство
бібліограф – книгознавець, див. бібліогност
бібліографія – книгоопис, див. синопсис
бібліоман – книголюб
бібліотека – книгозбірня
бібліотекар – книжник
бібліофіл – див. бібліоман
бібліофобія – книгоненависть
бівуак – табір
бігамія – двоженство
біглець – див. біженець
бігом – бігцем, біжком
бідність – злидарство, злиденність, злидняцтво, злидні, сіромацтво, убозтво, харпацтво, див. біда, бідняк
бідняга – безталанний, безталанна, безталанночка, бідолаха, бідолашка, бідолашний, бідаха, бідака, бідачка, небогий, небога, неборак, неборака, сарака, сердека, сердега, сердешний, сердешна, сірома, сіромаха, сіромашний, див. бідняк, бідність, бездольний, безщасний
бідняк – безштанько, бідака, бідар, голодранець, голота, голяк, дрантогуз, злидар, злидень, злиденник, капцан, костогриза, небогий, незаможний, сірома, сіромаха, убогий, харлак, харпак, хурбет, цундрій, шарпак, див. бідняга, старець, обірванець, пролетар
бідовий – див. бистрий
бієць – бойовик, борець, вояк
біженець – утікач
біжутерія – оздобки, див. аграф, браслет, брошка, булавка, запонка, застіжка, кільце, пряжка
біжучий – поточний, сучасний, теперішній, цей
бізнес – заняття, підприємство, справа, торгівля
бізональний – двосмуговий
бійниця стрільниця, див. амбразура
бікарбонат – сіль (двовуглецева)
білет – квиток, картка
білити (полотно) – бліхувати, побліхувати, вибліховувати, виблібліхувати, повибліховувати, збліховувати, збліхувати, позбліховувати, набліховувати, набліхувати, понабліховувати, (стіну) – вапнувати, повапнувати, вивапновувати, вивапнувати, повивапновувати, звапнувати, позвапновувати
білінгвістичний – двомовний
біліярд (гра) – кармалюк
білка – вевірка, веврик, вивірка, вівериця
білля – білизна, шмаття
білобрисий – білявий, русявий
білолиций – біловидий
білосніжний – снігобілий
білябіяльний (грам.) – двоусний, приголосний
білятеральний – двобічний
більйон – мільярд
більмо – луда, налуда, полуда, див. катаракта, левкома
бінарний – двійковий, двоїстий
бінокль – далекоглядка
бінокулярний – двоочний
біном (матем.) – двочлен
біо... – житте...
біогенеза – життевиник
біографія – життєпис
біологія – природознавство
біполярний – двобігунковий
бір – діброва, дібровка, дібровонька, ліс, лісок, лісочок
бісексуальний – двостатевий
бісектриса – косина
бісер – намисто, пацьорки
бісквіт – пундик
біскуп – єпископ
біснуватися – казитися, показитися, переказитися, сказитися, скаженіти, поскаженіти, лютитися, полютитися, перелютитися, лютувати, полютувати, вилютувати, злютувати, шаленіти, пошаленіти, вишаленіти, див. яритися, яросний, сердитися, злитися
бітеїзм – двобожжя
бітник – див. босяк
бітуми – смолокопалини
біфулярний – двонитковий
біфштекс – воловопеченя
благий – див. блаженний
благий це хворовитий
благо – добро, добробут, горазди
благовірний – вірний
благовісник – добровісник
благоволити – бути добрим, ласкавим, доброзичити, призволяти, призволити
рачити, зрачити
благовоління – доброзичливість, ласка, ласкавість, прихильність, див. симпатія
благовійно – побожно
благоденствувати – див. прооперувати
благодій – добродій, доброчинець, див. меценат
благодійний – добродійний, доброчинний
благодушний – гарний, добренький, добрячий, ласкавий, милостивий, плохий, сумирний, тихий, див. симпатичний
благозвучний – милозвучний, див. мелодійний
благоліпний – красний, прекрасний
благомислячий – добродумний
благонадійний – надійний, певний
благонамірений – доброзичливий
благонравний – обичайний
благообразний – гожий, вродливий
благополучно – щасно, щасливо, горазд
благополуччя – добробут, горазди
благопристойний – гожий, пристойний
благоприятний – сприятливий, слушний, щасливий
благородний – шляхетний
благорозумний – розважний, розважливий
благосний – добросердий, ласкавий, милостивий, щирий, див. добродушний
благостиня – ласка, милість
благотворний – добродійний, доброчинний, життєдайний, лікувальний, див.
благоусмотріння – розсуд
благоустроєний – упорядкований, упоряджений
благоуханний – духмяний, запашний
благоухати – духмяніти, подухмяніти, задухмяніти, здухмяніти, надухмяніти, роздухмяніти, удухмяніти, душіти, подушіти, видушіти, задушіти, здушіти, надушіти, роздушіти, пахтіти, попахтіти, запахтіти, напахтіти, спахтіти, упахтіти
благочестивий – побожний, чеснотливий
блаженний – святий, щасливий
блаженствувати – насолоджуватися, насолодитися, усолоджуватися, усолодитися, раювати, зраювати, пораювати, розкошувати, зрозкошувати, порозкошувати, розкошуватися, зрозкошуватися, порозкошуватися, тішитися, потішитися, зтішуватися, натішуватися, натішитися, утішуватися, утішитися, див. нірвана
бластема (мед.) – пагін, паросток
бластема (мед.) – пухлина
бластоміцети (мед.) – дріжжі
бласфемія – блюзнірство
бленда – див. фонар
бленорея (мед.) – гноєтеча
бленориніт (мед.) – нежить
бленофтальмія (мед.) – очногноєтеча
блискітка – лелітка, скалка, скалочка
блеф – блахман, див. бляга
блефаризм (мед.) – повікосудома
блефарит (мед.) – війниця
блефароплегія – повікогрець
блеяти – бекати, забекати, побекувати, побекати, мекати, мемекати, помекувати, помекати
близитися – ближчати, поближчати, зближуватися, зближатися, зблизитися, позближуватися, наближуватися, наближатися, наблизитися, понаближуватися, див. приближуватися
блинда (мед.) – висипка
блиндажований – броневий, захисний
блинець – млинець
блиск – лиск, полиск
блисковідвід – див. громозвід
блискучий – лискучий, лиснючий, величний, пишний,
блистіти – кресати, креснути, кресонути, викресати, викреснути, закресати, зікресати, скресати, скреснути,лискати, писнути, лискнути, вилискувати, вилискати, повилискувати, вилискуватися, вилиснутися, злискати, злиснути, позлискати,полискувати, полискати, лискотіти, лисконути, вилискотіти, вилисконути, залискотіти, злискотіти, лисніти, лиснути, вилисніти, вилиснути, залисніти, полисніти, вилиснюватися, вилиснитися, свінути, висвінути, засвінути, посвінути, сяти, висяти, засяти, осяти, посяти, сяйнути, сяяти, сяйнути, висяяти, засяяти, осяяти, посяяти, просяяти, (зоря) – мріти, вимріти, замріти, помріти, промріти, (самоцвіт) – ряхтіти, виряхтіти, заряхтіти, поряхтіти
блищати – див. блистіти
бліднути (обличчя) – полотніти, пополотніти, сполотніти, (барва) – блякнути, зблякнути, поблякнути, див. вицвітати
блідолиций – див. білолиций
блік – вилиск, лиск, ряхт, свіна, скалка, скалочка, спалах, сяйво
бліндаж – укопнозахист
бліцкріг – війна (блискавична)
блокада – облога
блокнот – записник
блокувати – відгороджувати, відгородити, повідгороджувати, загороджувати, загородити, позагороджувати, обгородити, пообгороджувати, перегороджувати, перегородити, поперегороджувати, закривати, закрити, позакривати, заставляти, заставити, позаставляти, виставляти, виставити, повиставляти, заступати, заступити, позаступати, затуляти, затулити, позатуляти, зупиняти, зупинити, позупиняти
блондин – русявець, див. русий, світлоликий, яснолиций, шатен
блуд – помилка, похибка, хибка
блуд – перелюб
блудити – блукати, заблукати, поблукати, див. шествувати
блудниця – див. проститутка, розпутниця
блудяга – див. бродяга
блюдо – полумисок, ринка, хлібниця, таця
блюдо – наїдка, страва
блюдолиз – див. лизоблюд
блюдце – мисочка, риночка, сподак, сподочак, див. посуда
блюмінг – вальцівниця
бляга – блахман, брехня, див. блеф
блягер – див. задавака, хвастун, спесивий, чванько
бляйвас – білило
блякнути – марніти, змарніти, помарніти, див. чахнути
блямуватися – див. компрометуватися
блянкет – див. покривало
бляншівка – див. бляйвас
бляск – див. блиск, блік
бляманже – драглі
бльок – баранець
бльок – спілка, угода
бобиль – бурлака, нетяга, одинцем, самітник, самісінький
бовтати (ногами) – дриґати, дриґнути, видригувати, видригнути, задриґати, здригувати, здригнути, подригувати, подригати, (плин) – колотити, поколотити, виколочувати, виколотити, повиколочувати, заколочувати, заколотити, позаколочувати, наколочувати, наколотити, понаколочувати, сколочувати, сколотити, посколочувати, (язиком) – див. говорити
бовтатися – хлюпатися, хлюпнутися, хлюпнутися, захлюпуватися, захлюпатися, позахлюпуватися, похлюпуватися, похлюпатися, хлюпотатися, хлюпотітися, захлюпотатися, захлюпотітися
бовтун (яйце) – запорток
(людина) – див. говорун
богадільня – притулок, захоронок
богатир – див. великан, гігант, титан
багатир – це див. багач
богдохан – імператор (китайський)
богема – циганщина
богомерзький – Богопаскудний
богомільний – побожний, див. релігійний
богомолець – прочанин, прочанка
боготворити – божествити, збожествлювати, збожествити, обожнювати, обожнити, обожувати, обожити
богохулити – блюзнити, поблюзнити, виблюзнювати, зіблюзнювати, зіблюзнити, позіблюзнювати, облюзнювати, облюзнити, пооблюзнювати, див. кощунство, святотатство
бодега – корчма, шинок
боєприпаси – стріливо
божіння – божба
бойкий – див. бистрий
бойня – салган, худобійня, див. скотобійня
бойскаут – пластун, пластунка
бокал – келех, келих, пугар. чара, чарка, див. фужер
боком – бокаса
бокор – дараба
бокс – п’ястукарство
боксер – п’ястукар
болван – див. безтолковий, дурак
болванка (метал.) – виливанка
болезаспокійливий – болетамний
болісний – болючий, болячий
болісний – див. чахлий, чахнути
болість – болячка, недуга, слабість, хвороба, хворість, хворобливість, хороба, хоробливість, пошесть, див. епідемія
болото – багно, багнище, багнюка, багновиця, багва, гійво, гружавина, грузявина, драгва, драговина, драглина, драгло, клака, мочар, мочарище, болото
болт – прогонич
болящий – болючий, хворий, див. чахлий
больверк – див. бастіон
больниця – лічниця, див. госпіталь, шпиталь, клініка, поліклініка
большак – господар, керівник, управитель
большевицький – московський
бомбардир – бомбач, гармаш
бомбардувати – бомбувати, бомбити, вибомбувати, вибомбити, збомбовувати, збомбити, позбомбовувати, убомбовувати, убомбувати
бомбометальник – бомбокидач
бомонд – аристократія, великопанство
бона – квит
бонбоньєрка – скринечка
бонза – священик (буддистський)
(переносно) – пихатий урядовець
боніван – див. гуляка
бонітація – оцінка
боніфікація – відшкодова
бонна – вихователька, нянька
бонтон – чемність
бонус – надплата, надвинагорода
бор – свердло
бора – вітер (морський)
боракс – салітра
бордюра – облямівка, див. кайма
борей – вітер (північний)
борзописець – писарина, див. графоман, грамотій
бормашина – свердлярка
бормотати – див. ворчати
бородавка – гузка
бородач – бородань, бородай
борозда – борозна
боронити (бороною) – волочити, поволочити, виволочувати, виволочити, повиволочувати, зволочувати, приволочувати, приволочити, поприволочувати, скородити, поскородити, вискороджувати, вискородити, повискороджувати, заскороджувати, заскородити, позаскороджувати, зіскороджувати, зіскородити, позіскороджувати, наскороджувати, наскородити
боронити – це від ворога
бороти – долати, подолати, здолати, здоліти, дужити, здужувати, здужити, ііоздужувати, передужувати, передужати, подужувати, подужати, змагати, змагти, перемогати, перемогти, виборювати, вибороти, повиборювати, зборювати, збороти, переборювати, перебороти, попереборювати, поборювати, побороти
борт (корабел.) – облавок
борт (одягу) – вилог, омет, пола
борьба – боротьба, борня, борюкання, змаг, дужа, див. бороти, конкуренція, спорт
боскет – гайок
босяк – батяра, безхатько, безштанько, волоцюга, вулипіник, голодранець, голота, голяк, гультипака, драб, дрантогуз, дріпіо, жлоб, злодій, кацап, кацапюра, лодир, пияк, халамидник, піарпак, див. бродяга, обірванець, бідняк
бот – див. судно
ботаніка – рослинознавство
ботвина – бадилина, бадилля, бараболиння, бурячиння, гарбузиння, гич, гича, гичка, гичина, гичалля, гичечка, огуд, огудина, огудиння
боти – див. калош, обув
ботинок – черевик, черевичок, черевиченьок, черевича, чобіток, чобіточак, чоботя, чижемок, ходак, щербак, (старий) – шкарбан, шкарбанець, див. штиблет, обув
ботулізм – ковбасоотруйність
ботфорти – чоботи, чоботини, чоботиськи, чобітки, чобіточки, ?iбітці, чоботята, чоботя, сап’янці, сап’янчата, каракати, кондури, чижмаки, чижми, (кепські) чалапути, (старі) – шкарбани, шкарбуни, див. обув
боязливий див. трусливий, панікер
боязнь – боягузтво, жах, жахіття, жахливість, ляк, переляк, острах, страх, страхи, страхота, страхів’я, страхіття, страховище, див. опаска, паніка, пристрашка, фобія
бра – див. канделябр
бравада – хвалькуватість, див. хвастощі
бравий – голінний, зважний, зважливий, хоробрий
бравий це гарний
бравнінг – пістоля, див. револьвер, пистолет
браво! – славно!
бравура – див. бравада
бравурний (муз.) – гучний, жвавий
брак – шлюб, одруження
брак – негідь, покідь, покідьки, посід, послідок, потолоч
брак це нестача
бракет – настінниця
бракороб – капарник, партач, нездара, див. неспосібний
бракувальник – ганчувач, (вона) ганчувачка
бракувати – ганчувати, виганчовувати, виганчувати, виганчити, повиганчувати, зганчувати, зганчити позганчувати, поганчувати, поганчити, переганчувати, переганчити, попереганчувати
бракувати – це невистачати
брандмайстер – пожежник
брандспойт – сикавка
брань – бій, війна
браслет – наручка, обручка
братан – див. братець
брат (москвин) – псубрат
братва – товариші, хлопці
братець – братко, браток, браточок, братунь, братуньо, братусь, братчик, братій, братієчко
братія – браття
братства член – братчик
братство – побратимство
братство – це церковне
братуха – див. братець
брахіграфія – короткопис
брахідактилія – короткопалість
брахіцефальний короткоголовий
брашіль – корба, див. лебідка
бредня – див. галюцинація
брезгати – бридити, збриджувати, збридити, позбриджувати, набриджувати, набридити, понабриджувати, обриджувати, обридити, пообриджувати, гидувати, згидовувати, згидувати, позгидовувати, огидовувати,. огидувати, угидовувати, угидувати, гребувати, погребувати, згребувати, угребати, повгребувати
брезент – верета, кирза, напрядка, таща
брекватер хвильомур
брельок – дармовис
брести – див. шествувати
брести – це в брід
брех – брехака, брехало, брехач, брешко, брехун, брехунець, брехунчик, (вона) – бреха, брехачка, брехунка, брехуня, брехуха
бреш – вилом, пробоїна
бриг – вітерець
бригадир – ватажок, орудар, провидця, ланковий, десяцький, див. старший
бригант – див. бандит
бриджі – штани (комонника) див. брюки
бриз – див. бриг
бризантний – вибуховий
бризкати – кропити, покропити, закроплювати, закропити, позакроплювати, накроплювати, накропити, понакроплювати, окроплювати, окропити, поскроплювати, скроплювати, поскроплювати, мочити, помочити, змочувати, змочити, позмочувати намочувати, намочити, понамочувати, умочувати, умочити, повмочувати, пирскати, пирскнути, попирскати, випирскувати, випирскати, повипирскувати, напирскувати, напирскати, понапирскувати, обпирскувати, пообпирскувати, розпирскувати, розпирскати, порозпирскувати, спирскувати, спирскати, поспирскувати, порскати, порснути, попорскати, випорскувати, випорскати, повипорскувати, напорскувати, напорскати, понапорскувати, обпорскувати, обпорскати, пообпорскувати, розпорскувати, розпорскати, порозпорскувати, спорскувати, спорскати, поспорскувати, прискати, поприскати, виприскувати, виприснути, повиприскувати, обприскувати, обприснути, розприскувати, розприснути, сприскувати, сприснути, росити, поросити, зарошувати, заросити, позарошувати, нарощувати, наросити, понарошувати, орошувати, оросити, поорошуваги, чвиркати, чвиркнути, почниркати, вичвиркувати, вичвиркнути, зічвиркувати, зічвиркати, учвиркувати, учвиркати, повчвиркувати, шпувати, пошпувати, вишповувати, вишпувати, зішповувати, зішпувати, нашповувати, нашпувати, обшповувати, обшпувати, див. розпилювати, пульверизувати
 • oldrussian.ru/-2-zakinchennya-poperednogo-slidstva-skladannyam-krimnalnij-proces-zagalna-chastina-hotenec.html
 • oldrussian.ru/151-kouching-s-pomoshyu-nlp.html
 • oldrussian.ru/vimogi-yakim-povnish-vdpovdati-skladannya-procesualnih-aktv-u-krimnalnih-spravah-mihajlenko.html
 • oldrussian.ru/osobennosti-primeneniya-sluzhebnih-sobak-dlya-dosmotra-morskih-i-rechnih-sudov-i-perevozimih-imi-gruzov-i-tovarov-osobennosti-primeneniya-sluzhebnih-sobak-dlya-dosmotra-avtotransportnih-sredstv-i-perevozimih-imi-gruzov.html
 • oldrussian.ru/krovogradskij-oblasnij-nstitut-pslyadiplomno-pedagogchno-osvti-men-vasilya-suhomlinskogo-stornka-17.html
 • oldrussian.ru/tajna-serebryanogo-obrucha-voda-kolokolnaya-voda-zolotaya-voda-zhivaya-i-mertvaya.html
 • oldrussian.ru/guidelines-for-teachers.html
 • oldrussian.ru/001-4-orna-elizabeth-managing-information-for-research-elizabeth-orna-wit-buckingham-open-university-press-1995-6611130934-6.html
 • oldrussian.ru/158o-sverrire-konunge-i-berestenikah-saga-o-sverrire.html
 • oldrussian.ru/other-helpful-documents-available-on-our-website-include-19-28.html
 • oldrussian.ru/partitions-p-partcik-ppp-phenomenon-process-and-process-life-description.html
 • oldrussian.ru/tema-xi-radyanska-ukrana-v-1945-91-rr-vnnickogo-naconalnogo-tehnchnogo-unversitetu-yak-navchalnij-posbnik.html
 • oldrussian.ru/lekcya-9-organzacjn-zahodi-pdvishennya-konspekt-lekcj-do-samostjnogo-vivchennya-rozdlv-z-disciplni.html
 • oldrussian.ru/catlogo-de-prensa-libertaria-y-anarcosindicalista-en-espaa-23.html
 • oldrussian.ru/risunok-22-m54-grif-nadano-mnsterstvom-osvti-nauki-ukrani-list-418-g-1633-vd-07-07-2008-recenzenti.html
 • oldrussian.ru/faculty-of-information-technology.html
 • oldrussian.ru/robocha-programa-navchalno-disciplni-ekologya-ukrani-napryamu-pdgotovki-040106-ekologya-ohorona-navkolishnogo-seredovisha-ta-zbalansovane-prirodokoristuva.html
 • oldrussian.ru/dalektn-slova-h-uzhivannya-ta-stilstichn-osoblivost-zastarl-slova-h-stilstichn-funkc-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/developing-musical-understanding-works-for-2011.html
 • oldrussian.ru/sektor-nformac-z-pitan-kulturi-ta-mistectva.html