Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55]Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55]
В Київській області укладено 281304 контрактів оренди між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарськими підприємствами на площу 86,820 тис. га.

Передано у приватну власність та надано у Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] користування понад 36 тис. земельних ділянок для задоволення потреб працівників соціальної сфери, які мешкають у сільській місцевості, площею 24,23 тис. га для ведення особистого селянського господарства, житлового будівництва та інших цілей.

Також надано 219959 земельних ділянок Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] громадянам або їх об'єднанням площею 17,3 тис. га для ведення садівництва із их: для ведення індивідуального садівництва - 2754 ділянок площею 0,3 тис. га та для ведення колективного садівництва - 217205 ділянок площею 17,0 тис. га. Надані земельні ділянки Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] для городництва 156358 громадянам на площі 22,1 тис. га.

Могутній імпульс цьому процесові у сфері сільськогосподарського виробництва надало паювання земель недержавних сільськогос­подарських підприємств та створення системи господарств ринкового типу. У розвитку орендних земельних Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] відносин зацікавлені власники земельних часток (паїв), фермери, розмір землекористувань яких поки що недостатній для ведення конкурентноздатного високорента­бельного господарства [33, с. 55].

Відповідно до Указу Президента України від 03.12.99 р. № 1529/99, формування оптимальних землекористувань Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] можливе лише через оренду землі.

Площа переданих в оренду земельних часток (паїв) станом на 01.01.2006 р. складає 86,820 тис. га. Укладено 281304 контрактів оренди земельних часток (паїв) (рис. 3.7 за даними Київського обласного головного управління земельних ресурсів).

Рис. 3.7. Оренда Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] земельних часток у Київській області [33, с. 56]
Договори оренди земельних часток як правило укладаються на короткі строчки. Це свідчить про те, що селяни не поспішають остаточно взяти на для себя Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] зобов'язання щодо определенного орендаря та задовольнятись рівнем орендної плати, яку їм сьогодні пропонують (рис. 3.8 за даними Київського обласного головного управління земельних ресурсів).


Рис. 3.8. Строчки дії контрактів оренди земельних часток у Київській області [33, с Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55]. 56]Правові входи проведення оцінки земель в Україні визначено Законом України "Про оцінку земель" від 11 грудня 2003 року № 378-ІV. Дія цього закону спрямована на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] оцінки земель з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення ринку земель.

Приватна власність на землю стимулює економічне зростання завдяки ефективному використанню наявних земельних Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] ресурсів. Переваги приватної власності є, если діє ринок землі.

Ринок землі - це стабільність прав власності, можливість передачі їх від однієї особи до іншої, це - відповідність цін на землю її дійсній Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] вартості [33, с. 57].

Приватна власність на землю та ринок землі сприяють:

Постійно здійснюється купівля-продаж земельних ділянок, що Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] суттєво поповнює державний і місцеві бюджети. Динаміку продажу земельних ділянок у Київській області розроблено здобувачем на основі даних Київського обласного головного управління земельних ресурсів та подано в табл. 3.5.

^ Таблиця 3.5.

Динаміка продажу земельних Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] ділянок несільськогосподарського призначення [33, с. 58]

Роки

Кількість земельних ділянок

Площа, га

^ Загальна вартість, тис. грн.

Надходження до місцевого і державного бюджетів, тис. грн.

1999

6

7,2

489,6

461,0

2000

14

12,73

1196,0

734,7

2001

48

35,88

2486,56

1556,56

2002

127

73,51

10886,80

6485,38

2003

120

290,48

11365,95

6245,01

2004

248

242,34

45277,27

36650,60

2005

248

444,90

69304,07

91982,56

2006

342

530,19

128620,19

118076,18Тенденції трансформації землекористування відобразилася і на сучасному використанні земельних ресурсів Київської області. Сільськогосподарська освоєність території Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] Київської області складає 64,3 %, при цьому під сільськогосподарськими угіддями знаходиться 59,6 %, у тому числі під ріллею - 48,7 %, сіножатями - 4,1 %, багаторічними насадженнями - 1,4 %, перелогами - 0,5%, пасовищами 4,9 %.

Відмінності у вертикальному і горизонтальному розчленуванні різних районів Київської області визначили розподіл орних Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] земель за крутістю схилів (табл. 3.6.). Переважають гуляй похилу орних схилів до 3° - їх 94,5 % від загальної площі ріллі.


^ Таблиця 3.6.

Розподіл орних земель Київської області за крутістю схилів [33, с. 58]

^ Всього орних земель

у тому Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] числі за крутістю схилів

<1

1 - 2

2 - 3

3 - 5

5 - 7

7 - 10

10 - 15

>15

1251,7 тис. га

927,2

193,8

61,8

38,9

17.7

9,4

2,7

0,1

100%

74,1

15,5

4,9

3,1

1,4

0,8

0,2

-Розширення площі ріллі за рахунок схилових земель призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення площ ріллі, лісів, луків і водойм, що плохо позначилося на стійкості агроландшафтів та обумовило значну техногенну Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] ураженість екосфери.

Призупинено здійснення заходів щодо охорони земель, ґрунтових обстежень, картографування земельних угідь, визначення територій техногенного забруднення земель. Через суттєвого скорочення экономного фінансування меліоративних та землеохоронних заходів ґрунти Київської області зазнали значних негативних Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] змін. Під дією природних, а здебільшого антропогенних чинників, на значній площі території, та перш за все на сільськогосподарських землях, спостерігається погіршення якісного стану ґрунтового покриву, зокрема через ерозію, підтоплення тощо Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55].

Ерозійні процеси руйнують родючий горизонт ґрунтів, знижують вміст у ньому органічних речовин, зменшують вміст азоту, калію, фосфору, мікроелементів та інших поживних речовин. Внаслідок ерозії відбувається істотне зменшення вмісту дерну в ґрунтах еродованих земель. Вміст Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] дерну в ґрунтах орних земель внаслідок ерозії та незбалансованого виносу та внесення органічної речовини у 1981 р. порівняно з 1882 р. зменшився з 4,5 до 3,5. У цілому за рік від ерозії втрачається Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] близько 0,7 млн. тонн дерну. Приріст площ еродованих ґрунтів орних земель подані в табл. 3.7.

^ Таблиця 3.7.

Динаміка еродованості ґрунтів орних земель Київської області [33, с. 60]

^ Роки обстеження


Всього змитих ґрунтів

У тому числі

слабо

середньо

очень

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

1960

113,3

6,2

75,0

4,1

23,0

1,3

15,3

0,8

1981

128,1

9,7

80,4

6,1

29,5

2,2

18,2

1,4

1996

134,6

10,8

91,5

7,4

28,5

2,3

14,6

1,1

1981 до 1960

+ 14,8

113,1

+5,4

107,2

+6,5

128,3

+2,9

119,0

1996 до Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] 1960

+ 21,3

118,3

+16,5

122,0

+5,5

123,9

-0,7

95,4Отже, за 36 років (з 1961 по 1996 роки) площа еродованих орних ґрунтів на орних угіддях збільшилася з 113,3 тис. га до 134,6 тис. га.

Економічна ефективність сільськогосподарських підприємств Київської області за 2006 рік така: товарна продукція на Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] 100 га сільськогосподарських угідь становить 276,8 тис. грн., у тому числі продукція тваринницт­ва - 136,8 тис. грн., рослинництва 140,1 тис. грн.; прибуток від сільськогосподарської діяль­ності на 100 га сільськогосподарських угідь у рослинництві становить 14,9 тис. грн Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55].; рівень рентабельності у рослинництві - 11,9 %. Урожай­ність в рослинництві по всіх формах господарювання становила: зер­нових - 30,8 ц/га; соняшнику - 15,6 ц/га; цукрових буряків - 374,8 ц/га.

Середня площа сільськогосподарських угідь господарства Київської області становить 1753,3 га Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55]. Питома вага орендованих сільського­сподарських угідь на господарство по області - 91,4. Середній розмір орендної плати за 1 га сільськогосподарських угідь становить по облас­ті - 131,8 грн. (табл. 3.8.).


Таблиця 3.8.

Співвідношення між власною та орендованою площами Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] сільськогосподарських угідь в господарствах Київської області [33, с. 62]

^ Організаційні форми господарювання

Середня площа сільськогосподарських угідь , га

^ Питома вага орен­дованих сільськогосподарських угідь, %

Серед­ня площа ріллі, га

^ Питома вага орендованої

ріллі, %

Орен­дна плата за 1 га, грн Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55]..

^ Природно-сільськогосподарська зона Полісся

1. Державні підприємства

1290,1

5,7

1005,1

7,3

-

2. Недержавні підприємства: господарські товариства

1499,9

92,2

1319,3

93,1

67,9

приватні підприємства

1259,3

100

1099,9

100

56,3

сільськогосподарські виробничі кооперативи

686,4

93,5

599,8

94,5

33,5

селянські (фермерські) господарства

2287,7

98,1

2239,3

98,1

52,5

інші господарства

88,5

91,5

81,0

100

80,2

Всього

1249,9

82,7

1090.3

84,8

59,6

^ Природно-сільськогосподарська зона Лісостепу

1. Державні підприємст­ва

1663,8

4,4

1491,8

4,1

107,0

2. Недержавні підприємства; господарські товариства

2007,9

96,1

1906,5

96,8

134,8

приватні підприємства

1660,2

99,5

1590,5

100

98,6

сільськогосподарські виробничі кооперативи

1576,4

98,6

1416,6

99,5

153,0

селянські(фермерські) господарства

1462,1

90,2

1439,2

90,2

177,6

Продовження таблиці 3.8.

інші господарства

2118,1

100

1969,1

100

141,4

Всього

1866,3

92,7

1764,3

93,5

141,5

^ Разом по Київській області

1753,3

91,4

1640,8

92,4

131,8Важливим Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] чинником ефективності в сільському господарстві є якість земельних угідь. В недержавних сільськогосподарських підприємств питома вага орендованої землі становить 97 %, тобто веде до глобалізації оренди землі та загрожує виснаженню ґрунтів через недотримання орендарями мозгов Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] угоди, а заради прибутку вирощують вигідні їм сільськогосподарські культури.

За економічними показниками і розміром сільськогосподарських угідь аналіз структури сільськогосподарських підприємств показав, що в досліджуваному регіоні переважають сільськогосподарські підприємства, основою формування яких Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] є оренда землі. Збільшення площ сільськогосподарського землекористування за рахунок оренди є одним із шляхів кон­центрації сільськогосподарського виробництва. Більшу частину угідь селяни передали в оренду господарствам, створеним на базі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств.

Натуральна Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] форма оплати за користування земельни­ми ділянками переважає в державних сільськогосподарських підприємствах (до 90 % від усіх виплат), у приватних - до 80 % виплат є грошові розрахунки. Спостерігається також значна полярність орендної пла­ти: у сільськогосподарських підприємствах Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] природно-сільськогос­подарської зони Полісся в межах 33,5-80,2 грн. за 1 га сільськогоспо­дарських угідь, а Лісостепу - 98,6-177,6 гри. Впливає на орендну плату величина орендованої площі сільськогосподарських угідь, відсутність конкурентноспособного середовища на передачу Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] земельних ділянок в оренду, ефективність господарювання, а також низька інформованість селян щодо прав орендодавців та орендарів. Наявність розбіжностей з оплаті за оренду землі свідчить про недоскона­лість законодавчих та нормативних актів щодо оренди Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] землі.

Основний показник вартості сільськогосподарських угідь потрібно приймати прибуток сільськогосподарського підприємства, який об'єктивніше відображає їх цінність, а орендна плата має становити не менше 10 – 15 % від прибутку сільськогосподарського підприємства.

За останні роки спостерігається Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] тенденція, що селянські господарства в зоні Полісся стають прибутковішими та значно ви­переджають господарські товариства та приватні сільськогосподарські підприємства, рентабельність сільськогосподар­ської діяльності цих підприємств найвища - 29,7 %. Збитковими є такі форми господарювання як Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] сільськогосподарські кооперативи, державні та інші сільськогосподарські підприємства. В господарствах Лісостепу за прибутком та рентабельністю на першому місці є також се­лянські господарства. Значно меншими показниками економічної ефективності працюють усі інші Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] форми господарювання (табл. 3.9.). Рівень рентабельності про­дукції рослинництва сільськогосподарських підприємств має свої від­мінності, які зумовлені, насамперед, зміною родючості фунтів та їх­ньою придатністю для вирощування сільськогосподарських культур.

Таблиця 3.9.

Витрати й ефективність використання сільськогосподарських угідь Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] в рослинництві господарствами Київської області [33, с. 64]

^ Організаційні форми госпо­дарювання

Витрати на обробіток 100 га сільсько­госпо­дарських угідь, тис. грн.

^ Активи на 100 га сільсько­госпо­дарських угідь, тис. грн.

Товарна продукція на Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.

^ Прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн..

Рентабе­льність сільськогосподарської діяльності, %

^ Природно-сільськогосподарська зона Полісся

Продовження таблиці 3.9.

1. Державні підприємства

270,5

1538,1

249,1

-8,8

-3,4

2. Недержавні підприємс­тва: господарські товариства

234,7

1472,9

283,4

45,1

18,9

приватні підприємства

63,3

92,8

68,5

16,1

30,6

сільськогосподарські ви­робничі кооперативи

40,4

512,1

15,1

-3,6

-19,4

селянські Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] (фермерські) господарства

167,9

322,0

209,4

48,0

29,7

інші господарства

0

9321,2

0,0

0

-

Всього

192,0

1157,1

217,4

29,3

15,5

^ Природно-сільськогосподарська зона Лісостепу

1. Державні підприємства

114,9

953,2

91,8

2,4

2,7

2. Недержавні підприємс­тва: господарські товариства

144,3

515,0

136,6

1.1,7

9,4

приватні підприємства

146,4

319,8

125,6

16,4

15,0

Сільськогосподарські ви­робничі кооперативи

126,0

487,8

89,2

13,8

18,2

селянські(фермерські) господарства

119,6

165,4

113,6

26,0

29,7

інші господарства

129,5

199,6

132,5

15,0

12,8

Всього

141,0

479,2

128,4

12,7

11,0

^ Разом по Київській області

147,7

567,7

140,1

14,9

11,9Встановлено залежність між середньою площею орних земель сільськогосподарських підприємств та плодами Рис. 3.6. Структура сільськогосподарських підприємств Київської області [33, с. 55] їх господарської діяльності з виробництва продукції рослинництва станом на 1.01.2004 року за даними Головного управління сільського господарства і продовольства України та Головного управління земельних ресурсів Київської облдержадміністрації (табл. 3.10.).

 • oldrussian.ru/tema-4-zahist-civlnih-prav-metodichn-rekomendac-ta-zavdannya-dlya-samostjno-roboti-studentv-denno-ta-zaochno.html
 • oldrussian.ru/democrats-are-conflicted-over-black-vote-obama-dems-pulling-ad-money-out-ofmissouri.html
 • oldrussian.ru/aff-no-l-index.html
 • oldrussian.ru/subsidiary-legislation-on-extrinsic-materials-as-an-aid-to.html
 • oldrussian.ru/oktyabr-kalendar-udachi-na-2010-god.html
 • oldrussian.ru/mature-themes-explore-the-streets-of-gotham-with-this-set-that-includes.html
 • oldrussian.ru/chernvecka-oblasna-derzhavna-admnstracya.html
 • oldrussian.ru/glavacka-o-v-osvt-chastina-suchasn-tehnolog-vihovannya-rekomendacjnij-bblografchnij-pokazhchik-kiv-200-6.html
 • oldrussian.ru/conclusion-the-roma-education-resource-book.html
 • oldrussian.ru/zh-pravo-socalnogo-zahistu-1-osnovn-teor-pohodzhennya-derzhavi-prava.html
 • oldrussian.ru/primechanie-o-metricheskih-svidetelstvah-kurs-grazhdanskogo-prava-toma-i-iii.html
 • oldrussian.ru/viktor-rafaelevich-dolnik-doktor-biologicheskih-nauk-professor-glavnij-nauchnij-so-etologicheskie-ekskursii-po-zapretnim-sadam-gumanitariev.html
 • oldrussian.ru/appendix-alevel-differentiations-english-i-essentials-part-i-and-ii.html
 • oldrussian.ru/r-k-a-s-t-m-ek-sa-vsnik-lvvskogo-unversitetu-visnyk-lviv-university-flosofsk-nauki-2003.html
 • oldrussian.ru/higher-education-in-the-islamic-world.html
 • oldrussian.ru/kathryn-geldard-1-olivers-yard-55-city-road-london-ec1y-1sp.html
 • oldrussian.ru/digital-book-cd-rom-on-vedic-phonetics-krama-deepika-an-unpublished-sanskrit-manuscript-of-17.html
 • oldrussian.ru/urok-17-urok-1-tema-vidi-mistectva-ta-specifka-h-hudozhno-obrazno-movi-mistectvo-osnova-hudozhno-kulturi.html
 • oldrussian.ru/programa-vihovannya-uchnv-1-11-klasv-kiv-2007-poyasnyuvalna-zapiska-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/armenie-azerbaidjan-a-la-memoire-des-1-500-000-victimes-armeniennes-24-avril-2007.html