Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Запоріжжя: Прем'єр, 2003. 304 с. I8Вn 966-685-066-4 - Сторінка 8


..... Вибір шрифту. Колір фону і шрифту. Списки. Розділові смуги. Рухомий рядок. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. Вирівнювання тексту і графічного зображення.

Фонова графіка.

Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання. Сегментована графіка. Колірна гама. Звук і відео. Тег . Таблиці. Фрейми. Стилі. Таблиця стилів. Позиціонування елементів на сторінці. Статичні фільтри. Таблиці стилів в окремих файлах. Форми. Учні повинні знати:

о основні теги для опису структури HTML-документів; о засоби оформлення тексту в HTML-документі; о способи включення графіки в HTML-документ; о поняття гіперпосилань, таблиць, фреймів, форм і стилів. Учні повинні вміти: о створювати веб-сторінки; о оформлювати текст у HTML-документі; о здійснювати включення графіки у HTML-документ; о робити гіперпосилання, таблиці, фрейми, форми і стилі.

^ 4. Редактори для роботи з HTML (32 год.)

Призначення візуального редактору HTML. Панелі інструментів. Стандартна панель інструментів. Панель режимів роботи. Режими роботи і редагування.

Форматування тексту. Розміщення заголовків. Списки. Створення таблиць. Редагування таблиць. Розміщення горизонтальних ліній. Розміщення дати. Створення загальних областей. Фон сторінки. Використання зображень як фону. Розміщення графічних зображень. Панель інструментів Picture і редагування зображень. Задавання фонового звуку сторінки. Розміщення відеофайлу і настроювання його властивостей. Використання тем в оформленні сторінки. Зміна колірної схеми. Зміна оформлення графічних елементів. Гіперпосилання. Закладки. Графічні посилання. Створення активних областей на зображенні. Порівняльна характеристика різних візуальних редакторів HTML. Учні повинні знати: о інтерфейс і правила роботи з різними HTML-редакторами.

^ Учні повинні вміти: о створювати веб-сторінки та веб-сайти за допомогою різних

HTML-редакторів;

114

о оформлювати веб-сторінки;

о здійснювати включення різних медіа-файлів у веб-сторінку.

^ 5. Графіка для WEB (32 год.) Графічні формати Інтернету. Формат GIF. Особливості завантаження малюнків у веб-сторінку. Формат JPG. Графічні елементи оформлення веб-сторінок. Дрібні графічні елементи як елементи оформлення: лінійки та художні літери. Градієнтний фон. Графічні маркери. Оформлення кнопок.

Підготовка малюнків у растровому редакторі. Створення градієнтного фону. Створення круглої фотографії. Підготовка малюнків довільної форми. З'єднання зображень.

Прикрашання зображення дрібними деталями. Заливання і заповнення об'єктів текстурами. Накладання тексту. Застосування фільтрів. Учні повинні знати:

о особливості використання графіки у веб-документі; о основні графічні формати Інтернету. ^ Учні повинні вміти:

о готувати графічні файли для включення у веб-документ; о працювати з малюнками у редакторі растрової графіки; о робити малюнки довільної форми; о працювати з дрібними деталями; о застосовувати фільтри.

^ Резерв - 4 год.

11 клас 6. Динамічна мова розмітки HTML (10 год.)

Основні поняття об'єктної моделі.

Об'єкти window, document, history, navigator, location, event, screen, їх властивості, методи та події. Способи написання сценаріїв. Прив'язка сценаріїв до елементів сторінки. Оброблювачі подій.

^ Учні повинні знати:

о основні поняття об'єктної моделі та сценаріїв; о основні об'єкти та їх властивості; о поняття сценаріїв; о поняття обробки подій. Учні повинні вміти: о писати прості сценарії; о прив'язувати сценарії до елементів сторінки.

115

7. Мова JavaScript (32 год.)

Приклади сценаріїв. Реакція на дії користувача. Зміна елементів. Поле введення даних. Текстові області. Пошук у тексті. Перемикачі. Прапорці.

Кнопки.

Надсилання даних електронною поштою. Художнє оформлення листа: мерехтливий бордюр, переливчасті посилання. Рухомий елемент. Перетягування елементів. Динамічні фільтри.

Спливаючі підказки. Створення нових вікон. Отримання інформації про події та властивості. Меню. ^ Учні повинні знати: о типи сценаріїв;

о основні елементи, необхідні для створення сценаріїв. Учні повинні вміти: о писати прості сценарії; о вставляти різні елементи в сценарії.

^ 8. Анімація (46 год.)

Основні поняття, пов'язані з технологією FLASH. Програма для роботи з анімацією. Інтерфейс програми. Робоче поле. Панелі інструментів. Монтажна лінійка. Шари.

Кадри. Символи (зображення, кнопки, анімація), бібліотеки. Основні поняття анімації. Створення анімації. Покадрова анімація. Інтерполяційна анімація. Направляючі шари. Шари-маски. Колірні ефекти. Приклади анімації (акваріум, сонячна система).

Сценарії. Події. Вирази. Функції. Класи. Оброблювачі. Оператори. Змінні. Панель події. Основні події з мультфільмами. Імена об'єктів. Налагодження сценаріїв. Приклади мультфільмів.

Керування звуком. Публікація й експортування мультфільмів. ^ Учні повинні знати:

о основні поняття, пов'язані з технологією FLASH; о основні поняття анімації. Учні повинні вміти:

о працювати в програмі для роботи з анімацією; о створювати анімаційні кліпи; о писати прості сценарії.

9. Вступ до інтерактивного програмування (12 год.) Опублікування веб-сторінки на сервері. Загальні поняття про CGI, SSI (включення на стороні сервера) й Active. Загальні відомості про мови

116

програмування Java i Perl. ^ Учні повинні знати:

о основні поняття, пов'язані з інтерактивним програмуванням;

о загальні відомості про мови програмування Java i Perl. Учні повинні вміти:

о опубліковувати веб-сторінки на сервері;

о створювати прості інтерактивні програми.

^ 10. Робота над проектом (36 год.)

Використовуючи набуті навички та теоретичні знання, учні розробляють власний проект за запропонованими темами: о «Власний веб-сайт»;

о «Навчальний веб-сайт із різних предметів»; о «Веб-сторінки з анімаційними кліпами для шкільного веб-сайту». Резерв - 4 год. Інформатика та технології. Об'єктно-орієнтовані мови програмування, використання табличного процесора у сфері економіки та бізнесу Тематичне планування навчального матеріалу

Перелік програмних засобів, необхідних для вивчення курсу:

 1. Операційна система (Windows).

 2. Програми об'єктно-орієнтованої мови програмування (Visual Basic,
  Delphi та інші).

 3. Програми табличного процесора (MS Excel, OpenOffice.org Calc та

інші).

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

^ 1. Введення у спеціальність (2 год.)

Ознайомлення з професіями програміста, менеджера, економіста. Мета, предмет і завдання курсу.

Учні повинні мати уявлення: о про професії, пов'язані з вивченням курсу;

о про використання мови об'єктно-орієнтованого програмування та табличного редактора в сфері економіки та бізнесу.

^ 2. Основи програмування. Основні поняття та особливості (6 год.)

Програмування машинних кодів. Алгоритмічне програмування. Процедурне програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування. Візуальне програмування.

118

^ Учні повинні знати:

о основні етапи розв'язування задач;

о поняття неформальної моделі;

о формальні та фактичні параметри;

о процедури та функції;

о поняття компілятора, інтерпретатора;

о класифікацію мов програмування;

о поняття системи програмування. ^ Учні повинні вміти:

о описувати алгоритми розв'язування задач різних типів;

о наводити приклади об'єктно-орієнтованих програм;

о наводити приклади візуального проектування;

о наводити приклади процедурного програмування.

^ 3. Об'єкти та їх властивості (4 год.)

Поняття об'єкта: Властивості об'єкта. Об'єктно-орієнтований підхід. Властивості та методи об'єктів. Події та їх опрацювання. ^ Учні повинні знати:

о поняття об'єкта;

о властивості об'єкта;

о поняття події;

о методи опрацювання подій. Учні повинні вміти:

о наводити приклади об'єктів;

о надавати властивості об'єктам;

о наводити приклади подій;

о опрацьовувати події.

^ 4. Введення в середовище об'єктно-орієнтованого програмування

(50 год.)

Інсталяція мови програмування. Запуск мови програмування. Інтегроване середовище розробника. Основні поняття: головне меню; панель інструментів; вікно проекту; вікно властивостей; вікно форми; панель елементів управління.

Робота з формами. Створення на формі об'єктів і надання значень властивостям. Робота з властивостями форми. Створення простих програм. Збереження проекту. Створення папок для проектів. Збереження файлів форми всередині папки проекту.

Основні елементи управління. Призначення властивостей основних елементів (мітки текстового поля, кнопки, перемикача, рамки, списку).

Робота з вікнами малюнків і зображень (PictureBox, Image). Характеристики

вікон, їх властивості.

Поняття програмного коду. Процедура опрацювання подій. Етапи написання програмного коду. Складові прикладної програми в середовищі об'єктно-орієнтованої мови програмування (інтерфейс, процедури об'єктів). Основні процедури опрацювання подій об'єктів (лінія, фігура, таймер). Учні повинні знати:

о складові інтегрованого середовища розробника; о властивості форми; о основні об'єкти управління; о способи збереження проекту, файлу форми; о процедури опрацювання подій; о етапи написання програмного коду. Учні повинні вміти: о інсталювати мову програмування; о запускати систему; о створювати на формі об'єкти; о надавати значення властивостям об'єктів; о створювати прості проекти за наданою екранною формою; о зберігати проекти.

^ 5. Програмування об'єктно-орієнтованою мовою (74 год.) Змінні. Оголошення змінних у програмі. Типи даних, їх опис. Діапазон значень. Константи. Діапазон дій змінних і констант. Процедури.

Мова програмування. Синтаксис мови. Запис арифметичних і логічних операторів. Запис простих команд із величинами. Функції мови програмування. Поняття методу. Використання методів під час створення проектів. Використання процедур і функцій під час створення проектів. Формальні та фактичні параметри. Системні функції. Вікно введення (InputBox). Вікно повідомлень Message Вох (MsgBox). Функції вікна повідомлень. Параметри Option функції Message Вох. Приклади розробки програмного коду простих (лінійних) задач та інтерфейсу користувача.

Редагування коду та налагодження програми. Оперативна перевірка синтаксису під час введення програми. Звернення до системи оперативної довідки. Виведення на екран контекстних списків, форматів вбудованих функцій, процедур і методів. Використання інструментів набору Edit -редагування коду. Налагодження програми (Debug, Help, End). Використання

вікна Immediate

Програмування розгалуження. Керівні вказівки: вказівка розгалуження (if... then); вказівка вибору (select case). Вказівка розгалуження: однорядкова, багаторядкова (блочна) форма синтаксису оператора. Вказівка безумовного

120

переходу (goto...). Приклади використання умовного та безумовного оператора під час створення додатків складних програм.

Програмування повторень (циклів). Програмування повторень за допомогою лічильника (For... next). Вкладені цикли. Форми оператора циклів з умовою (do... loop; while... wend). Приклади проектів, програмний код яких містить цикли.

Програмування масивів. Одновимірні, двовимірні масиви. Опрацювання масивів у середовищі візуально-об'єктного програмування. Учні повинні знати: о типи даних; типи змінних та їх опис; о функції та операції для кожного типу даних; о способи використання процедур і функцій; о призначення формальних і фактичних параметрів; о способи налагодження програми та редагування коду; о призначення та правила опису вказівок розгалуження і повторень; о особливості опрацювання масивів. Учні повинні вміти: о визначати типи величин;

о використовувати графічні об'єкти під час створення проекту; о створювати проекти з використанням процедур і.функцій; о складати програмний код для лінійних, розгалужених, циклічних

задач; о створювати проекти з використанням масивів об'єктів.

^ Резерв — 4 год.

11 клас 6. Вступ до вбудованої мови програмування (36 год.)

Призначення. Основні елементи. Об'єкти та їх типи. Структура редактора вбудованої мови програмування. Елементи управління. Форми користувача. Особливості програмування.

^ 7. Використання табличного процесора та вбудованої мови програмування у сфері економіки та бізнесу (52 год.)

Використання діалогового вікна Заповнення бази даних. Практичні приклади програм: складання розкладу, розрахунки короткотермінової позички.

Розв'язування системи нелінійних рівнянь з параметрами, побудова поверхонь. Як розмістити капітал. Програма оптимального розкрою. Програма рекламної кампанії.

121

8. Створення власного навчального проекту (48 год.) Використовуючи набуті навички та теоретичні знання, учні розробляють власний проект за запропонованими темами: о «Електронний альбом»;

о «Проект із перемикачами та індикаторними кнопками»; о «Проект із використанням лінійок прокрутки та списків»; о «Проект із використанням комп'ютерної графіки». Резерв - 4 год.

Інформатика та технології.

^ Комп'ютерні технології автоматизованого проектування Тематичне планування навчального матеріалу

Перелік програмних засобів, необхідних для вивчення курсу:

1. Операційна система (\Windows, Linux).

2. У разі використання операційної системи Linux необхідна наявність
емулятору (WineX, WMWare та інші);

3. Системи автоматичного проектування (Т-FLEX, Компас 3D *,
AutoCAD, Mechanical Desktop, VaruCAD, LinuxCAD та інші).

* ^ Програми Т-FLEX і Компас ЗD при використанні в навчальних закладах є безкоштовними (навчальні версії програм).

Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів

10 клас 1. Введення у спеціальність (2 год.)

Мета та завдання курсу. Історичний розвиток систем проектування. Використання довідкової інформації з різних джерел.

^ Учні повинні знати: о мету, предмет і завдання курсу, його історичний розвиток. Учні повинні вміти: о використовувати різні види інформації з різних джерел (друковані видання, електронні видання тощо). 2. Основи проектування (28 год.)

Проектування, його значення в сучасному суспільстві. Використання проектування в машинобудуванні.

Креслення, призначення креслень. Техніка виконання креслень, правила оформлення креслень. Стандарти оформлення креслень (ЄСКД, ANSI, DIN та інші).

Креслення в системі прямокутних проекцій. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок.

Читання і виконання креслень. Аналіз геометричної форми предмета. Проекції вершин, ребер і граней предмета. Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета. Геометричні побудови, необхідні для виконанні креслень. Креслення розгорток поверхонь геометричних тіл. Порядок читання креслень деталей.

Ескізи. Виконання ескізів деталей.

Перерізи і розрізи. Призначення перерізів. Правила виконання перерізів. Призначення розрізів. Правила виконання розрізів. З'єднання вигляду і розрізів.

Визначення необхідної кількості зображень.

Складальні креслення. Загальні відомості про складальні креслення виробів.

Порядок чигання складальних креслень. Поняття про деталювання. ^ Учні повинні знати: о поняття про проектування та галузі його застосування в

сучасному суспільстві; о визначення креслення та його призначення, техніка виконання

креслень і правила їх оформлення; о про основні стандарти в проектуванні; о методи проеціювання, зокрема виконання креслення в системі

прямокутних проекцій, поняття про аксонометричні проекції,

ескізи, перерізи і розрізи, правила виконання розрізів. ^ Учні повинні вміти: о виконувати зображення предметів на двох і трьох взаємно

перпендикулярних площинах, виконувати побудову

аксонометричних проекцій; о здійснювати аналіз геометричної форми предмета, знаходити на

кресленні вершини, ребра, твірні та поверхні тіл, будувати

проекції точок на поверхні предмета, будувати третю проекцію за

двома даними;

о наносити розміри з урахуванням форми предмета; о виконувати ескіз і технічний малюнок деталі, будувати перерізи

та розрізи; о читати складальні креслення.

^ 3. Системи автоматизованого проектування (4 год.) Вступ. САПР, їх призначення, галузі застосування. Основні поняття системи автоматизованого проектування. Учні повинні знати:

о призначення САПР і можливості їх використання у виробництві; о основні структурні елементи системи автоматизованого

проектування. ^ Учні повинні вміти: о обгрунтувати вибір певної САПР для вирішення певної задачі

автоматизованого проектування; о порівнювати можливості різних систем між собою.

^ 4. Основи тривимірного моделювання (32 год.)

Загальні принципи та поняття 3D-моделювання. Загальна схема елемента 3D-моделі. 3D-елементи побудови. Робоча площина. Робоча поверхня. 3D-вузли. 3D-профілі. Системи координат у тривимірних моделях.

Інтерфейс користувача. Графічна зона. Головне меню, контекстне меню та

124

панелі інструментів. Рядок стану. Робота з файлом креслення. Робота із шаблонами.

Команди. Технологія роботи з командами. Система оперативної довідки. Системи координат. Двовимірна система координат. Абсолютні прямокутні координати. Відносні координати. Полярні координати. Крокова прив'язка. Допоміжна сітка. Об'єктна прив'язка.

Настроювання параметрів креслення. Одиниці виміру. Установка режимів креслення.

Робота в активній площині. Елементи побудови. Основні елементи побудови. Методи їх побудови, параметри, редагування.

Додаткові елементи побудови. Створення та редагування зображення. Створення та редагування ескізу.

Створення твердотілих моделей. Робота з об'ємними тілами. Створення видавлених тіл. Побудова тіл обертання. Модифікування об'єктів у тривимірному просторі. Модифікування профілів. Лінійні та кругові масиви. Округлення та фаски.

Перегляд тривимірних моделей. Використання видових екранів. Перспективні види. Компонування креслень тривимірних моделей. ^ Учні повинні знати: о основні елементи тривимірної моделі, системи координат у

тривимірних моделях;

о типові напрямки проектування, поняття перспективного вигляду; о правила побудови видавлених об'ємних тіл і тіл обертання; о правила роботи в активній площині; о технологію роботи з командами; о поняття системи координат, абсолютних, відносних і полярних

координат;

о правила побудови лінійних і кругових масивів; о правила створення фасок і округлень. ^ Учні повинні вміти: о виконувати основні операції з файлом моделі, створювати і

використовувати шаблони;

о будувати прості примітиви, використовуючи різні системи координат; о користуватися кроковою прив'язкою, допоміжною сіткою, об'єктною прив'язкою; о настроювати параметри моделі та її режими; о створювати лінійні та кругові масиви; о застосовувати округлення і фаски для тривимірних моделей;

о будувати тіла обертання;

о створювати видавлені тіла;

о модифікувати об'єкти у тривимірному просторі.

^ 5. Параметричне проектування (24 год.)

Ескізні побудови елементів конструкції. Накладення геометричних обмежень на елементи конструкції. Створення контуру. Визначення розмірів контуру.

Змінні, загальні поняття, імена змінних. Типи змінних. Операнди, операції, вирази (логічні операції, стандартні математичні функції, вбудовані функції). Створення та редагування змінних.

Математичні вирази щодо змінних, асоційованих із розмірами. Зміна розмірів. Завдання параметрів елементів побудов у вигляді змінних. Редактор змінних. Використання математичних функцій у редакторі. Учні повинні знати:

о основні принципи параметричного проектування; о поняття про змінні та їх роль в параметричному проектуванні; о математичні функції; о правила запису виразів. Учні повинні вміти:

о створювати параметричні проекції в двовимірній площині; о створювати тривимірні параметричні моделі; о зв'язувати дані з елементами моделі або креслення за допомогою

змінних; о записувати вирази з використанням математичних функцій.

^ 6. Оформлення креслень тривимірних моделей (20 год.)

Створення проекцій. Ортогональні та ізометричні проекції. Редагування креслень. Вибір об'єктів. Методи копіювання і переносу об'єктів. Властивості побудованих об'єктів.

Засоби організації креслення. Робота із шарами. Зміна кольору, типу і товщини ліній об'єктів. Робота з масштабами типів ліній. Імпортування шарів і типів ліній з інших креслень. Передача властивостей.

Інформація про креслення. Інформація про об'єкти. Методи вимірювання і встановлення розмітки.

Створення тексту та пояснювальних написів на кресленні: однорядковий текст, текстові стилі, багаторядковий текст. Робота з текстом. Пошук тексту в кресленні. Перевірка орфографії.

Нанесення розмірів. Розміри на кресленні: лінійні та кутові. Розмірні ланцюги і розміри від загальної бази. Нанесення розмірів дуг і кола. Координатні розміри. Креслення ліній-винесень. Редагування розмірів. Встановлення

126

параметрів шорсткості та допусків.

Формування штрихувань. Створення перерізів і видів. Оформлення кутового штампу та технічних вимог. Компонування креслення на аркуші. Друк креслення. Учні повинні знати: о основні принципи побудови графічних примітивів: прямолінійних

відрізків, кривих ліній та точок; о способи керування зображенням на екрані; о засоби редагування: знищення об'єктів, переміщення, копіювання,

обертання, масштабування; о методи коригування розмірів об'єктів;

о засоби організації креслення (шари, кольори, тип і товщина ліній); о правила оформлення креслення та документації за нормами ЄСКД

та інших стандартів; о компонування креслення на аркуші. ^ Учні повинні вміти:

о використовувати тривимірні моделі для створення креслень; о створювати графічні примітиви;

о вибирати об'єкти після їх створення за допомогою різних засобів; о здійснювати операції редагування об'єктів, використовуючи

відповідні інструменти; о редагувати властивості об'єктів;

о створювати шари та встановлювати для них різні властивості; о отримувати необхідну інформацію з креслення; о формувати текст і використовувати різні текстові стилі; о наносити на креслення лінійні та кутові розміри, розміри дуг та

кіл, креслити . лінії-винесення, редагувати вже проставлені

розміри;

о створювати штриховані області; о створювати перерізи і види; о готувати креслення до друку та виводити його на друк.

7. Робота з матеріалами (8 год.)

Призначення матеріалів. Основні характеристики матеріалів. Використання та редагування матеріалів. Нанесення матеріалів на окремі грані. Накладення текстур. Створення власних матеріалів. Учні повинні знати: о про матеріали та їх властивості; о про можливості використання матеріалів і текстур.

127

Учні повинні вміти:

о використовувати матеріали для візуалізації зображень; о застосовувати матеріали та текстури до моделі й окремих її

елементів; о створювати власні матеріали.

^ 8. Проектна робота (18 год.)

У процесі роботи над проектом учні використовують навички і знання, здобуті протягом навчального року. Учнем проектується параметрична тривимірна модель. За цією моделлю виконуються креслення проекцій. Робота оформлюється за стандартами ЄСКД. Пишеться пояснювальна записка.

Резерв - 4 год.

11 клас

^ 1. Тривимірне моделювання складних об'єктів (26 год.)

Побудова складних тривимірних моделей за перерізами. Правила формування перерізів. Правила об'єднання перерізів у тіла.

Формування профілю тіла. Формування траєкторії переміщення. Викривлення, що можуть виникати при переміщеннях.

Трубопровід. Створення плоских і тривимірних трубопроводів. Пружини і спіралі. Параметри пружин і спіралей. ^ Учні повинні знати:

о можливості створення тіл за перерізами; о можливості створення тіл переміщенням за траєкторією; о можливості створення різних типів трубопроводів, пружин і

спіралей.

^ Учні повинні вміти: о створювати тривимірні моделі шляхом побудови лінійної або

сплайнової поверхні, що проходить через декілька 3D-профілів; о отримувати тривимірне тіло шляхом переміщення 3D-профілю за

траєкторією у просторі;

о отримувати тривимірне тіло - трубу за траєкторією у просторі; о створювати пружини та спіралі різних типів.

^ 2. Оформлення креслень для складних об'єктів (12 год.)
Особливості побудови проекцій, перерізів і видів для тривимірних тіл,

отриманих за 3D-профілями. Правила та прийоми проставлення розмірів для таких тіл.

128

Особливості побудови проекцій, перерізів і видів для тривимірних тіл, отриманих шляхом переміщення 3D-профілю 3D-шляхом. Правила і прийоми проставлення розмірів для таких тіл.

Формування креслень для трубопроводів, пружин і спіралей. Особливості проставлення розмірів і характеристики елементів. ^ Учні повинні знати: о правила створення проекцій і видів для тіл, отриманих за 3D-

профілями; о правила проставлення розмірів для тіл, отриманих за 3D-

профілями;

о правила створення проекцій і видів для тіл, отриманих шляхом переміщення 3D-профілю 3D-шляхом, а також правила проставлення розмірів для таких тіл; о правила формування креслень для трубопроводів, пружин і

спіралей; проставлення розмірів для них. ^ Учні повинні вміти:

о створювати креслення складних тіл, побудованих на основі операцій лофтінгу, переміщення 3D-профілю 3D-шляхом, трубопроводів, спіралей, пружин;

о правильно проставляти розміри і технічні вимоги для таких тіл. ^ 3. Створення складальних тривимірних моделей (26 год.) Створення тривимірних складальних моделей через вставку 3D-об'єктів у загальне складання. Визначення глобальних і локальних систем координат. Прив'язка системи координат деталі до системи координат складання. Перетворення систем координат. Передача параметрів деталі у складання.

Створення 3D-складань в одному файлі. Використання елементів деталей для побудови нових деталей складання. Запис окремих деталей в окремий файл. Редагування тривимірних складань. Зміна прив'язки та параметрів деталей. Використання стандартних елементів з бібліотек. Підключення бібліотек елементів. Створення бібліотеки власних елементів. Учні повинні знати:

о можливості створення тривимірних складальних моделей методами «від деталей до складання» і «від складання до деталей»; о правила визначення локальних і глобальних систем координат і

методи встановлення їхнього взаємного розташування; о про механізм передачі параметрів від деталі у складання; о про можливості використання бібліотек стандартних елементів; о про можливість створення власних бібліотек.

129

^ Учні повинні вміти:

о створювати тривимірні складення з окремих деталей; о виконувати 3D-складання в одному файлі з наступним створенням

окремих деталей;

о передавати параметри від деталі у 3D-складання; о використовувати елементи зі стандартних бібліотек. ^ 4. Оформлення креслень складальних тривимірних моделей (12 год.)

Створення за 3D-моделлю креслень з відповідними проекціями, видами і перерізами. Визначення деталей, що потрапляють у переріз. Визначення деталей, що не потребують штрихування.

Нанесення розмірів і технічних вимог на складальні креслення. Формування позицій і специфікацій для складальних креслень. Формування технічних вимог.

Формування і внесення змін у деталізовані креслення. ^ Учні повинні знати:

о про правила створення креслень складань; о про правила оформлення креслень складань; о про призначення і правила заповнення специфікацій до

складального креслення;

о про технічні вимоги щодо креслень складальних одиниць. ^ Учні повинні вміти: о створювати необхідні проекції, види і перерізи для складальних

креслень;

о формувати специфікації для складальних креслень; о вносити зміни у складальні креслення та специфікації.

^ 5. Робота з базами даних (18 год.)

Концепції зв'язування креслень програм САПР і баз даних. Підготовка до роботи з базами даних. Бази даних та їх використання при параметричному проектуванні. Вбудований редактор баз даних. Створення і редагування внутрішніх і зовнішніх баз даних. Функції роботи з внутрішніми базами даних. Зв'язок баз даних із прикладними програмами. Зв'язування даних з об'єктами креслення. Робота із зовнішніми базами даних. Формування запитів. Робота з файлами запитів. Функції роботи із зовнішніми базами даних.

^ Учні повинні знати:

о призначення і можливості бази даних у моделях; о механізм взаємодії елементів баз даних з елементами моделі; о специфіку використання внутрішніх і зовнішніх баз даних.

^ Учні повинні вміти:

о підключати бази даних до моделі, зв'язувати дані з об'єктами моделі;

о використовувати функції роботи з внутрішніми і зовнішніми базами даних;

о формувати запити і використовувати інформацію, відібрану запитами.

^ 6. Моделювання роботи і візуалізація тривимірних моделей (24 год.)

Параметричні зв'язки, що визначають функціонування тривимірного об'єкту. Формування моделей у площині та у просторі. Анімація плоских і тривимірних моделей. Керуючі змінні та параметри.

Встановлення джерел світла та камер. Візуалізація тривимірних об'єктів у вигляді каркасної моделі, шейдінгу, рендерінгу та видалення невидимих ліній. Тонування. Формування растрових зображень. Отримання фотореалістичних зображень. Використання об'ємних текстур, спецефектів. Тривимірна анімація з генерацією AVI-файлів. Створення фотореалістичних анімаційних роликів. Учні повинні знати: о про можливості формування параметричних зв'язків, що

визначають функціонування моделі; о використання спецефектів для об'єктів;

о поняття про тонування, шейдінг, рендерінг і джерела освітлення; о основні принципи анімації плоских і тривимірних моделей. Учні повинні вміти: о формувати параметричні зв'язки, що визначатимуть

функціонування моделі; о створювати джерела освітлення; о створювати камери та керувати їх розташуванням; о формувати растрові зображення, у тому числі фотореалістичні; о анімувати об'єкти та формувати AVI-файли.

^ 7. Проектна робота (18 год.)

Наприкінці вивчення курсу «Комп'ютерні технології автоматизованого проектування» учні виконують підсумкову проектну роботу, що полягає устворенні складальної тривимірної моделі, креслень до неї, бази даних і зв'язок БД з файлом моделі, візуалізації моделі і створення анімаційного ролика.

^ Резерв - 4 год.


130

131
Інформатика та технології.

Архітектурне та ландшафтне проектування»

 • oldrussian.ru/glava-8-vospominaniya-i-proverka-okonchatelnoe-puteshestvie.html
 • oldrussian.ru/371-organzacya-sistemi-osvti-ta-praktikum-z-exel-pogliblenij-kurs-posbnik-p-soroka-n-vovkovnska-k.html
 • oldrussian.ru/2008-science-citation-index-expanded-29.html
 • oldrussian.ru/psihologii-s-yu-klyuchnikova-faktor-uspeha.html
 • oldrussian.ru/38gosudarstvennij-dolg-sushnost-struktura-i-metodi-upravleniya-shpargalka-po-finansam-i-kreditu.html
 • oldrussian.ru/ngo-perceptions-crime-as-a-cultural-problem-the-relevance-of-perceptions-of-corruption-to-crime-prevention-a.html
 • oldrussian.ru/committee-examining-radiation-risks-of-internal-emitters.html
 • oldrussian.ru/koma-v-skladnomu-rechenn-naconalna-akademya-nauk-ukrani.html
 • oldrussian.ru/zakrita-vdkrita-torako-abdomnalna-kolkn-ya-g-hacko-v-v-visockij-a-g-dudn-o-m-mezhakov-s-v-gredzhev.html
 • oldrussian.ru/mycology-plant-pathology.html
 • oldrussian.ru/glava-a-zabezpechennya-zajnyatost-vivlnyuvanih-pracvnikv-komentar-kodeksu-zakonv-pro-pracyu-ukrani-rotan.html
 • oldrussian.ru/izbavlyajtes-ot-lyuboj-zavisimosti-44-soveta-po-dostizheniyu-uspeha.html
 • oldrussian.ru/a-kpessgfejleszt-s-rtkrz-kerettanterv-kk-a-zalabri-ltalnos-iskola-fejleszt-pedaggusai-ltal-sszelltott-a-gyakorlatban-tbb-zben-kiprblt-7.html
 • oldrussian.ru/a-golden-shower-copyright-2009-by-doug-ordunio-all-rights-reserved.html
 • oldrussian.ru/management-of-culture-b-the-latvian-academy-of-culture.html
 • oldrussian.ru/on-polzovalsya-bi-tem-chto-lyudi-ne-v-ladah-drug-s-drugom-kak-postupil-bi-makiavelli.html
 • oldrussian.ru/stattya-v-redakc-zakonu-ukrani-2533-111-vd-21062001-tertishnik-naukovo-praktichnij-komentar-do-krimnalno-procesualnogo.html
 • oldrussian.ru/gnev-i-razdrazhitelnost-faktor-uspeha.html
 • oldrussian.ru/tema-1-sutnst-pdprimnictva-osnovi-pdprimnicko-dyalnost-chebotar.html
 • oldrussian.ru/nternet-tehnolog-u-proces-ovolodnnya-studentami-zaochnikami-vishih-movnih-navchalnih-zakladv-nshomovnim-pisemnim-splkuvannyam.html