Програма розвитку о світи м. Рівного на 2011 2015 роки Рівне 2010
Додаток

до рішення Рівненської

міської ради №______

від „___”___________2010р.


Програма розвитку

освіти м. Рівного

на 2011 – 2015 роки


Рівне - 2010


Характеристика

стану освіти в місті Рівному


Освіта – найвизначніша з усіх земних благ,

але тільки тоді, коли вона найкращої якості,

інакше вона абсолютно марна.

Р. Кіплінг


Незаперечним є факт, що освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення і виконує складну місію.

Сьогодні як ніколи гостро стоїть завдання осмислення й пізнання буття, прагнень, життєвого потенціалу. На цій підставі має формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини.

Зміни в освіті міста упродовж 5 останніх років відбувалися через реалізацію Програми розвитку освіти м. Рівного на 2006-2010 роки, яка була затверджена Рівненською міською радою.

На виконання даного рішення управлінням освіти, підпорядкованими навчальними закладами проведено відповідну роботу.

За останні 5 років зазнала змін мережа загальноосвітніх навчальних закладів. На даний час у місті функціонує 38 загальноосвітніх навчальних закладів, у них навчається 21 987 учнів, що на 5587 менше, ніж у 2006 році. У 7 позашкільних навчальних закладах виховується 10849 осіб, що на 8 % більше, ніж у 2006 році, у 34 дошкільних закладах (33 – комунальної форми власності, 1 – підвідомчого підпорядкування УМВС України в Рівненській області) виховується 9650 дітей, що на 16 % більше, ніж у 2006 році.

У 2009 році міською радою реорганізовано ЗОШ № 17 у НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок” № 17, ЗОШ № 19 у НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” № 19, ЗОШ № 26 у НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спортивна школа” № 26. ЗОШ № 8 набула статусу експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня за темою: „Формування естетично ціннісного ставлення школяра до оточуючого світу в умовах реалізації нової моделі школи естетичної культури”. У 2009 році НВК № 2 на всеукраїнському рівні розпочав експериментальну роботу з теми: „Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури”.

У 2010 році змінено найменування двох закладів НВК „Гармонія” та НВК „Престиж” на Рівненську гімназію „Гармонія” та Рівненську класичну гімназію „Престиж”. Однак нераціонально використовуються приміщення ЗОШ №№ 3, 4, 5, 6, 24.

Враховуючи рівень дитячої народжуваності в 2007 році, з метою подальшого розвитку мережі дошкільних закладів та модернізації змісту дошкільної освіти була затверджена рішенням Рівненської міської ради № 759 від 07.06 2007 р. „Програма розвитку дошкільної освіти м. Рівного на 2007-2010 роки”.

Реалізуючи завдання даної програми упродовж 2007-2010 років було додатково відкрито 43 групи та відновлено роботу 2-ох дошкільних закладів: ДНЗ №№ 22, 48 (в приміщенні якого знаходиться Центр ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами „Пагінець”).

Особлива увага приділяється реалізації державної політики щодо охоплення дошкільною освітою дітей шостого року життя, які не відвідують дошкільні заклади. Проведена робота забезпечила охоплення дошкільною освітою 99,8 % дітей шостого року життя, що на 13, 5 % більше, ніж у 2006 році. Однак гострою проблемою залишається відсутність місць в дошкільних навчальних закладах відповідно до запитів мешканців міста. Станом на 01.10.2010 р. понад 500 дітей перебувають на черзі до дошкільних установ.

У центрі уваги роботи управління освіти питання поліпшення стану здоров’я частохворіючих дітей та корекції фізичного, психічного та розумового розвитку дітей з особливими потребами. Число закладів компенсуючого типу в 2010 році порівняно з 2005 збільшилось на 2, які відвідує 1996 дітей.

Для роботи зі здібними та обдарованими дітьми у місті функціонують 4 гімназії, 2 ліцеї, 8 навчально-виховних комплексів, 2 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов, профільні школи ПДМ.

23,7 % учнів від загальної кількості школярів поглиблено вивчають той чи інший предмет: математика – 4 заклади, фізика – 2, біологія – 1 заклад, історія – 3, правознавство – 1, українська мова та література – 6, іноземна мова – 12. Статистичні дані щодо мережі класів з поглибленим вивченням предметів говорять про те, що недостатня кількість класів з поглибленим вивченням української мови, фізики, інформатики, біології, 2183 учні 10-11 класів (89, 5 %) охоплено профільним вивченням предметів, проти 65 % в 2006 році. Управлінням освіти та навчальними закладами не створено у повній мірі умов для розвитку якісної системи загальноосвітньої профільної освіти та допрофесійної підготовки відповідно до вимог суспільства. У цьому зв’язку не використано потенціал МНВК та ПДМ, не налагоджена співпраця із закладами професійно-технічної освіти тощо.

Щорічно удосконалюється робота з обдарованими та здібними учнями у відповідності до Програми роботи з обдарованими дітьми. Створена міська школа „ДАР”; проводиться міська олімпіада „КРОК” для учнів 5-6 класів з української мови та літератури, п’ятикласників – з математики, для учнів 7 класів з хімії та біології. У місті другий рік діє міська творча група заступників директорів, які відповідають за роботу з обдарованими „Обдарована дитина в умовах сучасної освітньої системи”. Започатковано проведення конкурсу з фізики „Фенікс” для учнів 7 класів, турніри „Юний фізик”, „Юний хімік”, „Юний математик”.

Така цілеспрямована робота дала наступні результати: на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад щорічно призерами стають 35-40 % учнів міста від загальної кількості призерів області.

Найвищих результатів серед ЗНЗ досягли педагогічні колективи НВК № 12, ЗОШ №№ 13, 27, серед закладів нового типу: Рівненська гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов, РУГ, РЕПЛ. Однак у ЗОШ №№ 5, 6, 10, 14, 16, 17, 20, 24 упродовж двох і більше років не було жодного переможця ІІІ етапу олімпіад. Це свідчить про недостатню індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

Аналізуючи результати ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту з базових науково-дослідницьких робіт МАН, можна зробити висновок, що за останній рік значно зменшилась кількість учасників з 18 до 11 учнів, так само, як і кількість переможців (з 10 до 8 учнів). З одного боку це може свідчити про більш ретельний відбір учнів, оскільки кількість призових місць зберігається високою, з іншого боку – недостатня робота щодо підготовки учасників конкурсу.

Традиційно наші учні перемагають у відділенні технічних наук, економіки, математики. Проте в 2009-2010 н. р. не було переможців у відділенні філології та мистецтвознавства, комп’ютерних наук, фізики та астрономії.

За період з 2006 по 2010 р. дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані управлінню освіти, було підготовлено 69 кандидатів у майстри спорту, 14 майстрів спорту. За цей період 292 вихованці спортивних шкіл ставали призерами, переможцями змагань Всеукраїнського та 102 - Міжнародного рівнів.

Одним з важливих питань на сьогодні є моніторинг якості освіти. З упевненістю можна констатувати, що результати ЗНО – це комплексний показник основних параметрів якості загальної середньої освіти.

Упродовж 2009, 2010 років 11 випускників ЗНЗ набрали максимальний бал (200). Порівняльні дані тестувань ЗНО 2010 року показали, що середньостатистичні показники високих балів (від 183,5 і більше) випускників міста значно перевищують показники випускників області та України з української мови та літератури, історії України, математики, фізики, хімії, біології, географії, іноземних мов.

З української мови та літератури з числа 1334 абітурієнтів загальної середньої школи високі бали отримали близько 12 %, в області – 6,14 %, в Україні – 5,59 %. З математики 842 абітурієнти ЗНЗ міста, ці показники склали відповідно – 9,21 %; 5,67%; 5,6 %. З історії України - 809 абітурієнтів – 9,8 %; 6,99%; 6,16%.

Порівняно з минулим роком значно зменшились показники ЗНО випускників загальноосвітніх шкіл з низьким рівнем (від 100 до 124 балів) з математики – на 3,02 %, з географії – на 1,8 %, з української мови та літератури – на 1,1 %, з англійської мови – на 0,85 %. Однак з фізики та хімії, порівняно з минулим роком показники з низьким рівнем зросли: з фізики – на 3,16 % , з хімії – 2,75 %.

РУГ, РГГ, ПМЛ „Елітар”, ЕПЛ увійшли до 100 кращих закладів України за результатами ЗНО.

З метою вдосконалення роботи навчальних закладів, системи управлінської діяльності та визначення рівня розвитку освіти в місті управлінням освіти щорічно встановлюються рейтинг серед дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. За результатами рейтингу у 2010 році першим визнано ЗОШ № 27 – серед загальноосвітніх шкіл, Рівненську гуманітарну гімназію – серед закладів нового типу, ПДМ - серед позашкільних закладів, ДНЗ №№ 12, 40 – серед дошкільних закладів, ДЮСШ № 1 – серед спортивних шкіл.

У 2009-2010 н.р. переможцем в обласному конкурсі «Кращий дошкільний заклад» став ДНЗ №№ 44, у конкурсі «Кращий загальноосвітній навчальний заклад» ІІ місце посів НВК № 12. ДНЗ № 14, ЗОШ № 1 – стали переможцями у рейтингу популярності «Гордість міста».

Лауреатами громадської акції «Флагмани освіти і науки України» в 2010 році стали 10 навчальних закладів та управління освіти (ДНЗ №№ 12, 40, ЗОШ №№ 13, 20, 23, НВК №№ 2, 12, НВК «Престиж», ПМЛ «Елітар», РГГ).

У започаткованому засобами масової інформації рейтингу „Найкращий заклад року” СпШ № 15 здобула 1 місце, Рівненська гуманітарна гімназія посіла 2 місце, а НВК № 12 та РКГ „Престиж” – 3 місце. РКГ „Престиж”, ПМЛ „Елітар”, РУГ, НВК № 12, НРЦ „Особлива дитина”, ЗОШ № 4 у 2006 році стали лауреатами та переможцями конкурсу „100 кращих шкіл України”.

З метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти упродовж 5 останніх років проведено атестацію 42 закладів. За висновками регіональної експертної ради всі заклади визнано атестованими, а ДНЗ №№ 12, 40, 41, 43, РУГ, РГГ, ПДМ, РКГ „Престиж” атестовані з відзнакою.

За результатами соціального рейтингу та оцінювання батьків під час атестації закладів встановлено, що навчальні заклади виконують соціальне замовлення жителів мікрорайонів міста і мають свій імідж (більше 94% опитаних батьків відмітили позитивне емоційне ставлення дитини до ДНЗ, 90% задоволені рівнем розвитку своїх дітей у ДНЗ, відповідно у атестованих школах цей показник становить 89,2%, та 85,7% батьків задоволені рівнем освіти, виховання та розвитку).

Особлива увага управлінням освіти зверталась на формування державно-громадської моделі управління. Успішно діє колегія управління освіти, на засіданнях якої розглядаються актуальні різнопланові питання, приймаються вмотивовані рішення, які виконуються через накази управління освіти.

Так у 2010 році особливо змістовними, ґрунтовно підготовленими, об’єктивними, вмотивованими були такі засідання колегії управління освіти «Основні напрями діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації щодо розвитку спеціальної освіти м. Рівного» (підготувала Л. Яценюк), «Наукові засади щодо організації експериментальної та дослідницької роботи в навчальних закладах», проведеної на базі НВК № 2 (підготувала О.Пасічник).

Результативно працює Рівненська громадська організація «Мережа шкіл м. Рівного» (голова Т. Пучко, НВК «Гармонія»). Активізовано роботу громадської ради, зроблено ротацію її складу, обрано нового керівника ради – Тадеєва Петра Олександровича, проректора МЕГУ.

Як дорадчий орган при управлінні освіти створено раду директорів навчальних закладів (голова Л. Котовська, директор НВК «Престиж»).

Ефективно проводяться семінари та наради з керівниками навчальних закладів.

У місті досить вагомий творчий потенціал педагогічних та керівних кадрів. Всього у навчальних закладах працює 3430 педагогів:

- у ЗНЗ – 2240 вчителів;

- у ДНЗ – 945 педагогів;

- у ПНЗ – 245 педагогів,

з них:

спеціалістів вищої категорії – 1327 – 33%;

спеціалістів І категорії – 546 – 15,6%;

спеціалістів ІІ категорії – 452 – 13%;

звання «Старший вчитель» - 318 – 14%;

звання «Вчитель-методист» - 305 – 13%;

звання «Вихователь-методист» - 32 педагоги;

звання «Заслужений вчитель України» - 11 педагогів;

звання «Заслужений працівник освіти України» - 4 педагоги

звання «Заслужений працівник культури» - 2 педагоги;

звання «Заслужений тренер України» - 1 педагог;

звання «Заслужений працівник фізкультури та спорту» - 1 педагог.

У зв’язку із зменшенням мережі класів продовжує зростати відсоток педагогічних працівників, що працюють з неповним тижневим навантаженням. Для порівняння наведемо такі дані:

2008-2009 н.р. – 619 освітян (20,8%);

2009-2010 н.р. – 720 педагогів (22,05%).

Враховуючи кількісний та якісний склад педагогічних кадрів, управління освіти роботу з керівними та педагогічними кадрами проводить диференційовано, орієнтуючись на забезпечення результативності в управлінні навчальними закладами, підвищення якості навчання і виховання через використання особистісно орієнтованих підходів.

У цьому зв’язку головними ознаками змін в організації методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами стало впровадження новітніх інформаційних технологій, а також поглиблення наукового та психолого-педагогічного супроводу як методичної роботи так і навчально-виховного процесу. Як результат даної роботи тільки за 2009-2010 н.р. у періодичних виданнях всеукраїнського рівня видруковано більше 60 публікацій досвіду роботи управління освіти, окремих педагогів та закладів.

Одним з визначальних чинників, який позитивно вплинув на роботу з педагогічними кадрами, було створення у 2007-2008 н. р. акмеологічного комплексу при лабораторії освітнього менеджменту (керівник комплексу доктор педагогічних наук, професор РДГУ Пальчевський Є.С.). Так за 2 роки було проведено 15 науково- теоретичних семінарів для директорів, завідувачок та методистів ДНЗ, вчителів-предметників та семінар-практикум для директорів шкіл на базі ЗОШ № 27, які дали поштовх для організації наукової роботи з педагогами на внутрішньому рівні.

Традиційно проводяться конкурси педагогічної майстерності «Учитель року», «Класний керівник року». Лауреатами конкурсу упродовж 2006-2010 років на всеукраїнському рівні стали 4 педагоги, 3 – фіналістами.

Однак за останні п’ять років в даному конкурсі не брали участь ЗОШ №№ 10,16,17, РЕПЛ.

Характерною ознакою реформування освіти в місті стала експериментально-дослідна діяльність. В 2010 році в режимі такої роботи працює 12 закладів.

Враховуючи те, що для сучасного педагогічного процесу характерний перерозподіл акцентів у навчально-виховній роботі, а саме виховний процес стає «колесом», який веде, а навчальний – веденим, то навчальний процес стає засобом, який дає безпечний прогресивний рух та розвиток системи виховання.

Виховники міста розпочали працювати над впровадженням Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

Набирає подальшого розвитку музейна педагогіка в закладах освіти міста. В 2010 році 14 музеїв історії школи започаткували свою роботу, проведено атестацію музеїв шкіл, 5 з них присвоєно звання «народний».

Однак недостатньою є робота щодо реалізації перспективного плану впровадження Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини при викладанні основ наук та у виховній роботі. При цьому мало уваги приділяється формуванню ціннісного ставлення учнів до законодавства, до духовного формування, вміння осмислити моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку, системи вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності перед батьками, однолітками, школою, вулицею, містом, державою.

Недостатня робота проводиться в закладах щодо запобігання негативних процесів у духовній сфері, попередження злочинів та правопорушень серед неповнолітніх.

Практичні психологи і соціальні педагоги активізували роботу з основних напрямків забезпечення соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Психологічною службою напрацьовано алгоритм супроводу освітнього процесу у підготовці до підсумкових атестацій учнів 4-х, 9-х класів та зовнішнього незалежного оцінювання. Центром практичної психології розроблено програму поглибленого вивчення інтересів, нахилів, здібностей учнів за „Карткою-профілем готовності до профільного навчання”. Напрацьовано модель психологічної. Соціально-педагогічної підтримки дітей вразливих і незахищених категорій та учнів, які перебувають на індивідуальній формі навчання.

Суттєвою складовою підвищення якості освіти на даному етапі є інформатизація навчального процесу, управління навчальним закладом.

Проведено організаційну роботу щодо 100% підключення закладів освіти до глобальної мережі Інтернет. Закладами освіти розроблено власні Web-сторінки (сайти). Частково переведено документообіг в електронний вигляд. Створено та підтримується на безкоштовному хостінгу сайт управління освіти, сайт Палацу дітей і молоді.

З метою підвишення рівня інформаційної культури, використання сучасних підходів в управлінні закладом управлінням освіти вивчаються питання щодо:

Особлива увага управління освіти була звернена на підготовку педагогічних працівників щодо формування вмінь та навичок з впровадження інформаційних технологій. У цьому зв’язку слід відзначити роботу інформаційно-комп’ютерного центру при ПМЛ „Елітар”, який упродовж останніх 4 років підготував 480 освітян.

Управління освіти приділяє належну увагу розвитку міжнародного співробітництва.

Поглиблення міжнародних зв’язків України, вихід країни у світовий простір ставить перед сучасною школою важливе завдання про виховання особистості школяра як члена світової спільноти, здатного працювати у полікультурному соціумі, бути відкритим до культур народів світу.

125 учнів 9-10 класів ЗНЗ щорічно беруть активну участь у Міжнародній українсько-американській програмі «Програма майбутніх лідерів «Флекс»», 9-10 школярів щорічно стають переможцями та навчаються 1 рік у США.

Тісна співпраця налагоджена у ПДМ, СпШ № 15, НВК № 2, РГГ, ЗОШ №№ 13,18, ПМЛ «Елітар», ЕПЛ, Центрі надії зі школами-партнерами у США, Німеччині, Франції, Канаді, Словаччині, Іспанії, Польщі. СпШ № 15 в 2010 році вперше стала переможцем Міжнародної українсько-британської Програми «Навчаємось разом».

Палац дітей та молоді (з 1999 р.) активно працює в провідних Міжнародних асоціаціях: Європейської Асоціації установ вільного часу дітей та молоді (EAICT), Міжнародної організації фестивалів фольклору та традиційних мистецтв (IOFF), Міжнародної організації творчості (IOV), Асоціації розвитку інформаційно-комунікативних технологій в освіті (ADICE).

У 2010 році ПДМ організував та втілив у життя 11 міжнародних проектів, учасниками яких стали представники більше 30 країн Європи та світу, брали участь у 26 міжнародних змаганнях, турнірах, конкурсах, чемпіонатах, фестивалях.

12 шкільних європейських клубів (НВК №№ 2, 12, СпШ № 15, „Центр надії”, ЗОШ №№ 18, 20, НВК № 26, ЗОШ № 27, ПМЛ «Елітар», РУГ, РКГ «Престиж», РЕПЛ) – активні учасники українсько-польської програми «Будуємо Європу разом», здійснювали культурні обміни вчителів та учнів упродовж навчальних років.

Однак Центр міжнародних зв’язків управління освіти, керівники навчальних закладів не завжди системно працювали з педагогами та учнями навчальних закладів міста щодо їх активної участі в міжнародних програмах, проектах.

З метою покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів за 4 роки виконано наступне.

Щорічно з міського бюджету розвитку виділяються кошти на проведення реконструкцій приміщень закладів освіти. За 2006-2010 роки на капітальний ремонт, реконструкцію, покращення матеріально-технічного стану приміщень використано кошти міського бюджету в сумі 15846,3 тис.грн. проти 4847,9 тис.грн. в 2002-2004 роках.

Управління освіти та керівники навчальних закладів приділяють належну увагу щодо створення необхідних умов перебування, виховання, навчання дітей у навчальних закладах. У 2010 році вперше за останні 5 років придбано обладнання для кабінетів фізики на суму 195 тис.грн., м’ячі на суму 35 тис.грн. Однак залишається проблемою забезпечення відповідним обладнанням кабінетів хімії, географії, математики, оновлення та заміна комп’ютерів у навчальних закладах.

Сьогодні матеріально-технічна база навчальних закладів недостатня. Штучне освітлення в більшості закладів не відповідає ДБН. Близько 35% майстерень не відповідають вимогам санітарного законодавства, 40% приміщень навчальних закладів потребують капітального ремонту. Близько 50% від потреби заклади не забезпечені сучасними меблями відповідно до зросту дітей.

Проблемним для навчальних закладів залишається проведення капітальних ремонтів фасадів, систем водо- та теплопостачання.

Нерозв’язаними залишаються наступні питання:

Виходячи із сказаного вище, управління освіти та підпорядковані навчальні заклади розпочинають роботу над реалізацією проблемної теми «Створення акмеологічного середовища для самореалізації особистості шляхом модернізації управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяльності».


Напрямок змін


Головна мета.


Метою Програми є розбудова доступної, якісної та ефективної системи освіти шляхом створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, через удосконалення механізмів управління, її інформатизації та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.


Очікувані результати


Виконання міської Програми забезпечить: • oldrussian.ru/r-m-panas-lvvskij-slskogospodarskij-nstitut-profesor-doktor-ekonomchnih-nauk-stornka-8.html
 • oldrussian.ru/palestinian-artifactual-faculty-gordon-edubiblical-studies-dept.html
 • oldrussian.ru/external-reports-and-working-papers-professor-andy-neely-beng-ma-cantab-phd.html
 • oldrussian.ru/-taguchi-h-faraci-fm-kitazono-t-heistad-dd-anonymous-leach-w-e.html
 • oldrussian.ru/tema-20-pdryad-na-proektn-ta-poshukov-roboti-n-m-zlnik-vdpovdalnij-za-vipusk.html
 • oldrussian.ru/penny-visits-oak-hammock-marsh.html
 • oldrussian.ru/a-h-ispolzovanie-listview-v-rezhime-virtualnogo-spiska.html
 • oldrussian.ru/programa-vstupnih-viprobuvan-z-fahovih-discipln-napryamu-pdgotovki-marketing-profesjnogo-spryamuvannya-marketing-na-rinku-tovarv-ta-poslug.html
 • oldrussian.ru/1-extract-from-the-protocols-of-the-bri-senate-on-the-confirmation-of-the-3.html
 • oldrussian.ru/transport-area-directors-the-ietf-returned-to-europe-for-the-39th-meeting-the-ietf-met-in-munich-bavaria.html
 • oldrussian.ru/place-the-following-learning-stages-in-order-of-preface.html
 • oldrussian.ru/kto-sovershaet-moshennichestvo-moshennichestvo-luch-sveta-na-temnie-storoni-biznesa.html
 • oldrussian.ru/74responsibilities-4-0-additional-transportation-layers-23.html
 • oldrussian.ru/7object-item-associations-the-land-c2-information-exchange-data-model.html
 • oldrussian.ru/chapter-via-comparison-of-real-with-spurious-capital-introduction.html
 • oldrussian.ru/standarti-m-v-reshetnyak-recenzent-l-gladkih.html
 • oldrussian.ru/vstrechnaya-polosa-a-kto-skazal-chto-viezd-zapreshen-zasadi-podstavi-i-drugie-hitrosti-inspektorov-gibdd.html
 • oldrussian.ru/glaucoma-costs-breakdown-by-country-future-sight-loss-in-the-decade-2010-to-2020-an-epidemiological-and-economic-model.html
 • oldrussian.ru/tematichnij-plan-disciplni-mikolaskij-kompleks-naconalnogo-unversitetu-.html
 • oldrussian.ru/3-implicates-the-aff-insert-reason-why-aff-doesnt-make-sense-in-a-realist-context.html