Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах


Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

НАКАЗ

Міністерства освіти і науки України

від 30.05.2006 р. № 419

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 червня 2006 р. за № 711/12585

Зміни тексту: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

НОН № 731 05.08.2008

Наказ зареєстровано Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах № 1131/15822 25.11.2008

МОН № 1019 10.11.2008

Відповідно до ст.11 Закону України "Про професійно-технічну освіту" наказую:

 1. Затвердити Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (додається).

 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 18 травня Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 1998 року № 181 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 липня 1998 року за № 460/2900.

 3. Довести це Положення: до органів управління Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах професійно-технічною освітою, професійно-технічних навчальних закладів та забезпечити введення його в дію з 1 вересня 2006 року.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого защитника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр С. М. Ніколаєнко


Затверджено

наказом Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

від 30 травня 2006 р. № 419

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 червня 2006 р. за № 711/12585

Положення

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

1. Загальні положення

1.1. Навчально-виробничий процес у професійно-технічному навчальному закладі Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (отдалі – ПТНЗ) – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних эталонів.

Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах преподавательіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності преподавательічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій (отдалі – підприємства), може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну боту з учнями, слухачами.

Це Положення визначає єдину систему планування, організації та обліку навчально-виробничого процесу, порядку проведення поточного, тематичного, проміжного і вихідного контролю рівня Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах знань, мозгінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації.

^ 2. Планування навчально-виробничого процесу

2.1. Організація діяльності преподавательічного колективу щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ПТНЗ на навчальний рік.

План роботи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності ПТНЗ і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році, та включає такі розділи:

"Вступ" – дається стислий аналіз итогів і Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах заморочек навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності та виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (прийом, випуск) та підсумків їх працевлаштування.

"Організаційні входи" – плануються основні входи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах щодо організаційного забезпечення діяльності ПТНЗ, у тому числі з ознайомлення та вивчення контингенту учнів, слухачів нового набору, укладання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах кадрів, організації роботи приймальної комісії, підготовки та здачі в архів навчально-планувальної документації за минулий рік тощо.

"Теоретична підготовка" – плануються входи щодо вдосконалення організації та методики викладання теоретичних навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах і оптимальних способів навчання, розробки дидактичних матеріалів для всеохватывающего методичного забезпечення занять (уроків).

"Професійно-практична підготовка" – плануються входи щодо забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та виробничої практики, розробки відповідних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах планів, дидактичних матеріалів для всеохватывающего методичного забезпечення занять (уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо.

"Виховна бота" – плануються входи, спрямовані на поєднання навчання з національно-патріотичним вихованням, впровадженням принципів загальнолюдської моралі і Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах духовності, розвитком творчих здібностей, талантів та забезпеченням соціального захисту учнів, слухачів.

"Фізична підготовка" – плануються входи, спрямовані на забезпечення та розвиток фізичного здоров'я, всеохватывающего підходу до формування гармонійних якостей особистості, вдосконалення фізичної Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та психологічної підготовки учнів до активного життя і професійної діяльності.

"Контроль за організацією навчально-виробничого процесу" – плануються входи щодо здійснення контролю за станом навчальної, навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, визначення рівня знань Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, разумінь та навичок учнів, слухачів відповідно до вимог робочих навчальних планів та робочих навчальних програм.

"Методична бота" – плануються входи з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах преподавательічних працівників, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту професійно-технічної освіти, а також розробка навчально-планувальної документації, планування роботи преподавательічної ради, методичних комісій, методичного кабінету ПТНЗ тощо.

"Підвищення кваліфікації преподавательічних працівників" – плануються Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах входи щодо підвищення кваліфікаційного рівня преподавательічних працівників у системі післядипломної освіти, стажування на виробництві і у навчальних закладах та контролю за періодичністю навчання.

"Охорона праці" – плануються входи щодо забезпечення безпечних і Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах нешкідливих мозгов праці й навчання, промислової санітарії і протипожежного захисту в ПТНЗ та контроль за дотриманням вимог охорони праці під час професійно-практичної підготовки учнів, слухачів на підприємстві чи в сфері послуг Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

"Удосконалення навчально-матеріальної бази" – плануються входи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів, автодромів, трактородромів, спортивних і побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпечення сировиною і паливно-мастильними та іншими матеріалами, інструментами та дидактичними Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах засобами навчання.

"Професійно-орієнтаційна бота" – плануються входи щодо професійної орієнтації населеній на підготовку та отримання робітничої професії у ПТНЗ, проведення консультацій з питань організації професійного відбору, допрофесійної підготовки та прийому громадян Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на навчання.

"Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність" – плануються входи, спрямовані на забезпечення необхідних разумов функціонування і розвитку ПТНЗ.

2.2. Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є:

робочі навчальні плани Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти;

робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами;

поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

перелік навчально Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання:

плани виробничого навчання навчальних груп на місяць;

плани навчально-виробничої діяльності на півріччя;

плани занять (уроків);

розклад занять.

2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах певного ступеня професійно-технічної освіти (отдалі – робочі навчальні плани) – це документи, розроблені у відповідності з типовими навчальними планами підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії (отдалі – типові навчальні плани), що містять Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і назву професії, спеціальності (спеціалізації) за державним класифікатором професій ДК 003: 2005, освітній рівень вступника до ПТНЗ, обмеження щодо Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах їх віку і статі, медичних показників, термін і ціль навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов'язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах годин відведених на их, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, мозгінь і навичок учнів Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, слухачів, критерії їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень професійної кваліфікації випускника.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-технічної освіти розробляє на основі Державного эталону професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135, державні стандарти з конкретних професій (отдалі – державні стандарти), затверджує типові навчальні плани та типові навчальні програми, які Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах визначають структуру обов'язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання і виконання в ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування.

Обсяг навчального часу на обов'язкову Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 відсотків загального фонду навчального часу.

ПТНЗ на основі типових навчальних планів, а також вимог державних эталонів, розробляють робочі навчальні плани, в яких відображають Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, і погоджують їх з основними замовниками кадрів.

Робочі навчальні плани за професіями третього ступеня професійно технічної освіти затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями першого та другого ступенів професійно-технічної освіти – Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти ї науки обласних, Київської та Севастопольської міських Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах державних адміністрацій.

2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (отдалі – робоча навчальна програма) – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та мозгінь учнів, слухачів. ПТНЗ на основі типових навчальних програм з навчальних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах предметів (отдалі – типові навчальні програми) розробляють робочі навчальні програми з урахуванням пропозицій замовників кадрів з тих навчальних предметів, що формують, відповідні професії. Робочі навчальні програми з загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти.

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки – це документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, мозгінь, навичок учнів, слухачів Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та способи і методи їх формування, включає завдання особистісно-орієнтованого навчання. ПТНЗ на основі типових навчальних програм розробляють робочі навчальні програми, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва чи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах сфері послуг, на підставі пропозицій замовників кадрів.

2.2.3. Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів складаються викладачами відповідно до робочих навчальних програм, розглядаються і схвалюються на засіданні методичної комісії і затверджуються защитником керівника з навчально-виробничої Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (навчальної) роботи за напрямком змісту навчального предмета та є документом багаторазового використання.

2.2.4. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає завдання, які виконують учні, слухачі з метою оволодіння професійними знаннями, мозгіннями та навичками Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр, курс підготовки майстром виробничого навчання та погоджу­ється зі старшим майстром.

Перелік навчально-виробничих робіт з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах професії розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується защитником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

Для всіх навчально-виробничих робіт, унесених до переліку, додається технологічна та технічна документація, що розробляється Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах відповідними методичними комісіями ПТНЗ на основі державних эталонів.

Під час проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг у переліку навчально-виробничих робіт зазначається загальна черта робочих місць або найменування Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах робіт, які учні, слухачі повинні виконувати з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки.

2.2.5. Плани виробничого навчання навчальних груп визначають конкретний зміст навчально-виробничих завдань, послідовність та Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах організацію їх виконання в навчальних майстернях ПТНЗ та виробничого навчання (виробничої практики) на підприємстві чи в сфері послуг.

Плани виробничого навчання складаються на місяць майстрами виробничого навчання у відповідності з робочими навчальними планами і Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах робочими навчальними програмами професійно-практичної підготовки та переліками навчально-виробничих робіт для навчальних груп і погоджуються зі старшим майстром та затверджуються защитником керівника з навчально-виробничої роботи.

За відсутності мозгов для Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах переднего навчання учнів, слухачів окремим видам робіт, окрім плану виробничого навчання навчальної групи, складаються графіки переміщення їх по робочих місцях. У графіку переміщення вказуються прізвища учнів, слухачів, теми програми, назви робочих Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах місць, дільниць чи найменування навчально-виробничих завдань та тривалість роботи на кожному робочому місці. Під час навчання професіям, для яких передбачені лабораторно-практичні і практичні заняття з водіння тракторів, дорожньо-будівельних машин та Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах інших транспортних засобів, майстрами виробничого навчання та викладачами розробляються плани проходження учнями, слухачами практичних і лабораторно-практичних занять та графіки індивідуального навчання водінню для кожної навчальної групи.

У ПТНЗ сільськогосподарського та меліоративного Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах профілю план виробничого навчання навчальної групи передбачає таку послідовність і строчки проведення робіт на машинах, що відповідають періодам виконання сільськогосподарських робіт і коригуються з урахуванням природних мозгов.

2.2.6. План навчально-виробничої діяльності Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ПТНЗ розробляється старшим майстром на півріччя (при професійно-технічному навчанні – на термін навчання) на основі робочих програм професійно-практичної підготовки, переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-кваліфікаційного розряду, фонду навчального часу, передбаченого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на виконання навчально-виробничих завдань, погоджується з защитником керівника з навчально-виробничої роботи і затверджується керівником ПТНЗ.

Фонд навчального часу на виконання навчально-виробничих завдань визначається таким шляхом: із загального фонду часу Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, відведеного на професійно-практичну підготовку робочим навчальним планом, вираховують час на проведення вступних і заключних інструктажів та час на виконання тренувальних вправ.

Розрахунок обсягів виробництва здійснюється на основі фонду приведеного часу, що Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах відображає поправки з огляду на рівноцінний час з точки зору продуктивності праці в усі періоди навчання. Фонд приведеного часу розраховується шляхом ділення фонду навчального часу для виконання навчально-виробничих завдань на відповідний перевідний коефіцієнт Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах між встановленими нормами часу на виконання виробничого завдання (одиниці продукції) для працівників підприємств та учнів ПТНЗ.

На основі фонду приведеного часу, погодинної тарифної ставки визначається заробітна плата 1-го учня, слухача. Загальні Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах обсяги навчально-виробничої діяльності визначаються з урахуванням усіх учнів, слухачів за. кожною професією.

2.2.7. Плани занять (уроків) розподіляються на:

план заняття (уроку) теоретичного навчання;

план уроку виробничого навчання.

План заняття (уроку Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах) теоретичного навчання є особистим робочим документом викладача і складається ним за довільною формою відповідно до робочої навчальної програми та поурочно-тематичного плану з дотриманням преподавательічних та методичних вимог. За умови проведення уроків у паралельних навчальних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах групах викладач може складати один план уроку, але слід враховувати особливості проведення уроку в тій чи іншій навчальній групі. При проведенні занять теоретичного навчання з професій художніх промислів та ремесел Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах дозволяється поділ навчальних груп на дві підгрупи.

(абзац змінено: Наказ зареєстровано № 1131/15822 25.11.2008

МОН № 1019 10.11.2008)

План проведення лабораторно-практичного заняття відображає маленький зміст, порядок організації і виконання бота та, при необхідності, графік переміщення учнів Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, слухачів за навчальними (робочими) місцями.

З метою забезпечення ефективної організації лабораторно-практичних занять викладачем розробляються інструкційно-технологічні картки, де вказуються мета, зміст і послідовність виконання учнями, слухачами завдань, перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах безпеки праці під час виконання роботи, контрольні питання для самоперевірки. При цьому навчальна група поділяється на дві підгрупи.

(абзац змінено: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

МОН № 731 05.08.2008)

План уроку виробничого навчання є особистим робочим документом Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах майстра виробничого навчання і складається ним за довільною формою відповідно до робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки, плану виробничого навчання на місяць з дотриманням преподавательічних та методичних вимог на кожний денек занять Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з виробничого навчання в майстернях ПТНЗ або на виробництві.

Під час виробничої практики учнів, слухачів майстер виробничого навчання розробляє план роботи на кожний робочий денек.

У дні, если у закріпленій навчальній групі не Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах проводиться професійно-практична підготовка, майстри виробничого навчання працюють за індивідуальними планами роботи, які погоджуються зі старшим майстром.

2.2.8. Розклад занять – це документ, що розробляється відповідно до робочого навчального плану з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах дотриманням преподавательічних та санітарно-гігієнічних вимог. Він включає теоретичну та професійно-практичну підготовку в навчальних групах на кожний робочий денек тижня. В розкладі визначається час, місце, навчальні предмети, з яких проводяться заняття в Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчальних групах, та прізвища преподавательічних працівників, які їх проводять. Розклад занять установлює загальний режим навчання, початок і кінець кожного уроку та тривалість перерв між уроками.

Розклад занять складається під керівництвом защитника керівника з навчально Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-виробничої роботи, затверджується керівником ПТНЗ і вивішується за три дні до початку навчання на дошці розкладу занять.

Розклад занять забезпечує рівномірний розподіл навчального навантаження учнів, слухачів, збереження працездатності учасників навчального процесу протягом Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах робочого денька тижня, семестру, навчального року.

Зміни в розкладі занять фіксуються у відповідному журнальчикі протягом навчального року та відображаються на спеціальних бланках за підписом защитника керівника і затверджених керівником Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ПТНЗ.

З метою якісної підготовки до проведення занять спеціальні бланки зі змінами в розкладі занять на наступний навчальний денек вивішуються в методичному (преподавательічному) кабінеті і на дошці розкладу занять у терміни, достатні для Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ознайомлення з цими змінами учасників навчально-виробничого процесу.

^ 3. Організація навчально-виробничого процесу

3.З. Навчально-виробничий процес у ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами ПТНЗ.

ПТНЗ обирає Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах форми, засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів у межах визначених законодавством України, цим Положенням і власним статутом.

3.2. Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, професійно-теоретичну і професійно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-практичну підготовку.

Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях.

3.3. Основними формами теоретичної підготовки є:

різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах заняття тощо,

індивідуальне заняття учнів, слухачів;

консультації;

виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова бота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна бота, дипломний проект);

навчальні екскурсії;

інші форми організації Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчання.

3.3.1. ПТНЗ самостійно обирають форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а преподавательічні працівники самостійно, з урахуванням основ преподавательіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

3.4. Учні, слухачі ПТНЗ комплектуються у Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 12 чоловік.

У разі організації професійної підготовки понад державне замовлення, курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах спеціалістів за угодами з юридичними та фізичними особами ПТНЗ, за погодженням з юридичними і фізичними особами, може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну з оплатою відповідно до Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах угод.

Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку комплектуються за дотриманням нормативів наповнюваності для класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються згідно з чинним законодавством.

(пункт змінено: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

МОН № 731 05.08.2008)

3.5. Професійно-практична підготовка Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

уроки виробничого навчання (удобного водіння) у ПТНЗ;

уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;

виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах у сфері послуг;

переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;

інші форми професійно-практичної підготовки.

Професійно-практична підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів професійно-технічних навчальних закладів може здійснюватись із застосуванням модульної Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах системи (модульного професійного навчання) відповідно до Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України 08.07.99 № 113/247 та зареєстрованого в Міністерстві Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах юстиції України 4 серпня 1999 року за № 528/3821.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством України.

3.6. Виробниче навчання включає Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах:

навчання учнів, слухачів у навчально-виробничих майстернях, дільницях і полігонах, де вони послідовно набувають первинні професійні разуміння і навички виконання робіт;

навчання учнів, слухачів безпосередньо па підприємствах, будівельних об'єктах Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, полях, фермах, де вони в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні мозгіння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

При неможливості організації проходження учнями, слухачами виробничого навчання в майстернях ПТНЗ з об'єктивних обстоятельств, проведення виробничого кавчання органікличується на виробництві Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах під керівництвом майстрів виробничого навчання ПТНЗ та відповідних спеціалістів підприємства, при разумові повного виконання робочого навчального плану і робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки.

3.7. Під час навчання учнів, слухачів удобному Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах водінню транспортних засобів заняття проводяться на навчальних полігонах, автодромах, трактородромах на маршрутах, погоджених з місцевими підрозділами Державної автомобільної інспекції. Заняття проводяться згідно з графіком, складеним майстром виробничого навчання групи та затвердженим защитником керівника Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

3.8. Форма організації виробничого навчання обирається ПТНЗ у залежності від особливості професії чи спеціальності за умови повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм та проводиться у навчальних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах групах чисельністю не менше 12 чоловік (для професій художніх промислів та ремесел не менше 6 чоловік), а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік.

(пункт змінено: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

МОН № 731 05.08.2008;

Наказ зареєстровано № 1131/15822 25.01.2008

МОН Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах № 1019 10.11.2008)

3.9. Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, разумінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах эталонами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Порядок надання оплачуваних робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах чи у сфері послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992 "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики"

Під час Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг учні, слухачі ведуть Щоденник виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг, у якому її керівник оцінює виконання навчально-виробничих робіт, та по й Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах закінченню робить загальний висновок про результати виробничої практики.

3.10. За виконані роботи учнями під, час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності забезпечують їм оплату праці згідно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з встановленими умовами оплати праці. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплата їм 50% заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики, інші 50% заробітної плати, нарахованої Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

3.11. Фізична підготовка проводиться у спеціальних приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах у формі уроку фізичного виховання та в позаурочний час у спортивних секціях.

3.12. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний денек, тривалість якого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства згідно з законодавством України.

Відвідування занять в ПТНЗ учнями, слухачами є обов'язковим.

3.13. Тривалість перерв між заняттями (уроками) теоретичного навчання Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, санітарно-гігієнічних вимог, але не менше 10 хвилин, великої перерви не менше 20 хвилин.

Під час проведення уроку виробничого навчання в майстерні ПТНЗ Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах тривалість перерв між академічними годинами встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви не менше 20 хвилин.

Тривалість перерв протягом робочого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах денька під час виробничого навчання і виробничої практики в умовах підприємства визначається режимом його роботи згідно з законодавством України.

^ 4. Контроль за навчально-виробничим процесом

4.1. ПТНЗ, органи управління освітою, засновники ПТНЗ організовують та здійснюють Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, рівень їхньої кваліфікаційної атестації.

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми контролю, що не Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах суперечать етичним та медико-педагогічним нормам.

Тематичний контроль – застосовується для оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми.

Преподавательічні працівники, органи управління освітою, засновники ПТНЗ самостійно обирають Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах форму поточного, тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів.

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію (іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний ідремлет), індивідуальні завдання учням, слухачам Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає: кваліфікаційну пробну боту, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної свойства випускника ПТНЗ (отдалі – освітньо-кваліфікаційна черта) відповідного кваліфікаційного рівня; державний кваліфікаційний ідремлет Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються робочими навчальними планами.

Додержання зазначених у робочому навчальному плані конкретних форм проміжного і вихідного контролю Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та їх періодичність є обов'язковими.

4.2. Керівники ПТНЗ, органи управління освітою, засновники ПТНЗ обирають форми контролю за якістю здійснення преподавательічними працівниками навчально-виробничого процесу відповідно до їх функціональних обов'язків, робочих навчальних планів Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та робочих навчальних програм.

Контроль навчальної роботи преподавательічних працівників у ПТНЗ здійснюють керівник, його защитники, старший майстер і методист, які вивчають стан і якість виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, слухачами, впровадження передового преподавательічного та виробничого досвіду тощо.

 1. Забезпечення контролю за Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчально-виробничим процесом ПТНЗ здійснюється за графіком, що складається під керівництвом защитника керівника з навчально-виробничої роботи на семестри та затверджується керівником ПТНЗ. Графіком визначаються терміни проведення контрольних, перевірних робіт Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів, слухачів з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків проведення контрольних, перевірних робіт у навчальних групах, керівники ПТНЗ вивчають та визначають якість проведення навчальної роботи преподавательічним Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах працівником. Підсумки вивчення роботи преподавательічних працівників розглядаються на засіданні преподавательічної ради та враховуються при їх атестації.

 2. Завдання для планових контрольних, перевірних робіт, що організовують керівники ПТНЗ, розробляються преподавательічними працівниками, розглядаються Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах і схвалюються методичними комісіями та затверджуються защитниками керівників ПТНЗ відповідного напряму роботи.

^ 5. Облік навчальної роботи

5.1. Основними документами обліку навчальної роботи в ПТНЗ є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, у яких преподавательічні працівники Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах здійснюють облік проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень, поведінки учнів, слухачів, відвідування ними занять та виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, а також відмітку про групу здоров'я учня відповідно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах до висновку медичної комісії.

Журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з чинним законодавством.

 1. Для обліку виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм у журнальчиках теоретичного та виробничого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчання преподавательічні працівники роблять записи про дату, час і зміст проведених з учнями, слухачами навчальних занять або навчально-виробничих робіт. У журнальчиках теоретичного навчання записуються контрольні і лабораторно-практичні роботи, екскурсії та Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах інші види навчальної роботи, а також консультації, домашні завдання.

 2. Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з теоретичного навчання здійснюється преподавательічними працівниками за плодами поточного, тематичного, семестрового, річного, підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання відображає навчальні Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах досягнення учнів, слухачів, які визначені на підставі усних та письмових відповідей, рівня виконання домашніх, лабораторно-практичних завдань та контрольних робіт.

 3. Навчальні досягнення учнів, слухачів за семестр визначаються поточними та тематичними оцінками. Семестрова Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах оцінка виставляється за умови проходження учнями, слухачами передбачених тематичних атестацій. Річні оцінки виставляються на підставі семестрових навчальних оцінок учнів, слухачів та заліку для предметів, що не виносяться на атестацію.

Підсумкова оцінка з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчального предмета виставляється на підставі річних оцінок та атестації. З предметів, що не виносяться на атестацію, підсумковими є річні оцінки.

5.5. Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік виставляються на Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах підставі поточних і тематичних оцінок знань, мозгінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляє майстер виробничого навчання за підсумками виконаного учнями, слухачами кожного навчально-виробничого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.

5.6. Поведінка учнів оцінюється як зразкова, задовільна, незадовільна Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Поведінку кожного учня оцінює майстер виробничого навчання спільно з класним керівником на підставі виконання учнем правил внутрішнього розпорядку та обов'язків, зазначених у статуті ПТНЗ.

Остаточне рішення про незадовільну поведінку кожного учня индивидуально ухвалюється Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах преподавательічною радою ПТНЗ.

6. Організація проведення семестрових, річних атестацій і заліків з навчальних предметів (професійно-теоретичної, загально-технічної підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва), фізичної підготовки та перевірних робіт

 1. Семестрові Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, річні атестації і заліки (отдалі – атестації) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), є формою проміжного контролю знань учнів, слухачів. Вони проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

 2. До атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), допускаються учні, слухачі, які мають річні оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки і з усіх навчальних предметів (професійно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах-теоретичної, загально-технічної підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва), та зразкову або задовільну поведінку.

 3. Як виняток, за рішенням преподавательічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ до атестації з навчальних предметів, що Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах входять у додаток до диплома (свідоцтва), можуть бути допущені учні, слухачі, які мають не більше двох річних оцінок нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), а також Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах учні невипускних груп, які мають оцінку з поведінки "незадовільно".

6.3.1. Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток, і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що виносяться на атестацію, підлягають Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах атестації з цих предметів у терміни, встановлені для повторної атестації.

6.3.2. Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток, і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що не виносяться на атестацію Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, отримують з цих предметів індивідуальні завдання і складають заліки в терміни, встановлені для повторних заліків.

6.4. Атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), передбачаються робочим навчальним планом і проводяться Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах атестаційними комісіями, до складу яких входять, як правило, защитники керівника ПТНЗ, викладачі відповідних предметів ПТНЗ або викладачі запрошені з інших навчальних закладів чи установ.

Асистентами можуть бути викладачі з навчальних предметів 1-го напрямку Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах або майстри виробничого навчання інших навчальних груп.

6.5. Атестація з навчальних предметів і консультації здійснюються відповідно до розкладу, затвердженого керівником ПТНЗ, що доводиться до відома учнів, слухачів (розміщується на відповідному щиті) не пізніше ніж за Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах два тижні до початку атестації. У розкладі передбачаються перерви між атестаціями з урахуванням обсягу і складності предметів, але не менше 2 днів.

 1. Викладач повинен підготувати навчальний кабінет і підібрати потрібні Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах для атестації навчально-наочні посібники, обладнання, зразки виробів, схеми, моделі, довідники, словники, навчальні і технологічні карти та інші матеріали, що не містять розгорнутого тексту, формул, відповідей на атестаційні питання.

 2. Атестація з навчальних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах предметів здійснюється за атестаційними білетами та можливими додатками до их, що складаються викладачами відповідних навчальних предметів, розглядаються і схвалюються рішенням методичної комісії і затверджуються керівником ПТНЗ не пізніше ніж за два тижні до початку Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах атестації. Для паралельних навчальних груп складаються різні варіанти додатків до атестаційних білетів.

 3. Під час проведення атестації навчальна група поділяється на дві підгрупи, що атестуються в один денек. Кожній підгрупі пропонується Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах повний набор атестаційних білетів і можливих додатків до их. Атестаційні білети, за якими були опитані учні, слухачі, не можуть бути використані повторно в одній і тій самій підгрупі.

 4. Під час підготовки до відповіді Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на атестаційний білет в аудиторії одночасно можуть перебувати 4–5 учнів або слухачів. Якщо учень, слухач не в змозі дати відповідь на питання, зазначені в атестаційному білеті, йому дозволяється взяти інший білет, але при Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах цьому знижується оцінка на три бали.

 1. Під час атестації учням, слухачам дозволяється користуватися довідниками та іншими матеріалами, що не містять у собі розгорнутого тексту.

 2. Під час атестації члени атестаційної комісії вислуховують відповіді Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах учнів, слухачів на питання, зазначені в атестаційному білеті, не перериваючи і не допомагаючи навідними запитаннями. Додаткові запитання, у разі потреби четкого і об'єктивного уявлення про знання, учням, слухачам можуть бути задані лише Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах в межах робочої навчальної програми. Атестаційній комісії не обов'язково вислуховувати відповідь до кінця, якщо хід відповіді дає змогу зробити висновок про рівень навчальних досягнень учня, слухача.

 3. У разі грубого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах порушення учнем, слухачем установленого порядку проведення атестації та норм поведінки, він позбавляється атестаційною комісією права атестуватися в цей денек.

Питання щодо подальшого проходження атестації учнем, слухачем вирішується керівником ПТНЗ.

6.13. Кожному учню, слухачу Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, який пройшов атестацію, атестаційна комісія виставляє атестаційні та підсумкові оцінки з навчального предмета. У разі незгоди між членами атестаційної комісії при визначенні атестаційної і підсумкової оцінки рівня знань, мозгінь та навичок учня Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, слухача рішення приймається більшістю гласів, з обов'язковим записом у відповідному протоколі особистого рішення члена комісії, який не згодний з рішенням більшості.

При незгоді голови атестаційної комісії з рішенням більшості її членів або Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах незгоді викладача з асистентом (у разі если вони удвох проводять атестацію), рішення про атестаційну і підсумкову оцінки з навчального предмета приймається керівником ПТНЗ з обов'язковим записом у відповідному протоколі.

6.14. Результати атестації заносяться Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (прописом) до протоколу встановленого зразка (додаток 1) та (цифрами) до журнальчику обліку теоретичного навчання і в зведену відомість.

Після закінчення атестації в навчальній групі атестаційна комісія доводить до відома учнів, слухачів результати атестації Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з навчальних предметів.

 1. Учні, слухачі, які захворіли в період атестації з навчальних предметів, за рішенням керівника ПТНЗ складають пропущену атестацію в терміни визначені для повторної атестації.

 2. Якщо з навчального предмета Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що заходить у додаток до диплома, атестація не передбачена робочими навчальними планами, то проводиться залік. Час на проведення заліку виділяється за рахунок кількості годин, відведених на вивчення навчального предмета.

 3. В особливих випадках Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (переїзд на нове місце проживання учня, слухача та інше) ПТНЗ, з дозволу Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на прохання учня, його батьків, слухача надається Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах право проводити атестацію та заліки з навчальних предметів раніше термінів, передбачених робочими навчальними планами, і вирішувати питання про переведення або випуск учня, слухача.

 4. Від атестації та заліків з навчальних предметів, що Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах входять у додаток до диплома (свідоцтва), звільняються:

6.18.1. Учні, слухачі за станом здоров'я, які мають річні оцінки не нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва).

Підставою Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах для звільнення від атестації та заліків з навчальних предметів є:

заява учня, слухача, батьків учня (або осіб, які їх замінюють);

довідка лікарсько-консультативної комісії, завірена печаткою відповідної медичної установи, яка видається згідно з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Інструкцією про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я, затвердженою наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 1996 року № 25/20 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.96 за № 98/1123.

6.18.2. Жінки (учні, слухачі), які перебувають у декретній відпустці в зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. У такому випадку підставою для Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах звільнення є довідка, видана відповідною медичною установою.

 1. Переможці і призери регіональних олімпіад Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та учасники міжнародних і всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідного навчального предмета Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

 2. Учні, слухачі в особливих випадках (участь у міжнародних і всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках тощо, що проводяться у період атестації) – за рішенням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 3. Переможці і призери всеукраїнських та учасники міжнародних конкурсів фахової майстерності за їх бажанням можуть бути звільнені від виконання перевірних робіт.

 4. Звільнення учнів, слухачів від атестації та заліків здійснюється відповідно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах до наказу керівника ПТНЗ.

6.19. Фізична підготовка у ПТНЗ завершується підсумковою атестацією шляхом проведення заліку з фізичного виховання учнів.

До заліку з фізичного виховання допускаються учні основної і підготовчої груп здоров'я Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, які опанували навчальну програму. Залік з фізичної підготовки у ПТНЗ проводиться за Державними тестами і нормативами оцінки фізичної підготовленості населення України. Оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної підготовки здійснюється за Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у професійно-технічних навчальних закладах.

Учні, які за станом здоров'я зараховані до спеціальних груп з фізичної підготовки, здійснюють навчання за окремою програмою. Оцінювання Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчальних досягнень зазначеної категорії учнів з фізичної підготовки здійснюється в загальному порядку з урахуванням стану їх здоров’я.

 1. Перевірні роботи є формою поточного контролю вмінь та навичок учнів, слухачів.

 2. Перевірні роботи з виробничого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах навчання проводяться майстром виробничого навчання за відповідними графіком і переліками в кожній навчальній групі під керівництвом старшого майстра відповідно до робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки.

Графік і переліки перевірних робіт з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах виробничого навчання розробляються старшим майстром спільно з майстрами виробничого навчання, розглядаються і схвалюються відповідною методичною комісією та затверджуються защитником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

 1. Під час оцінювання итогів перевірної роботи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах визначаються вміння та навички осіб застосовувати одержані професійні знання на практиці, ураховуються якість роботи і продуктивність праці, дотримання технологічної дисципліни та охорони праці, правильність виконання виробничих прийомів, разуміння користуватися обладнанням, пристроями Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, ефективними способами організації праці.

 2. У випадках, если бота осіб здійснюється з обслуговування промислових агрегатів, виробничих дільниць тощо, оцінювання перевірних робіт передбачає нагляд за виконанням особами відповідних технологічних операцій, опитування в усній Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах формі та перевірку письмового звіту про виконання навчально-виробничого завдання.

6.24. Термін зберігання атестаційної документації визначається діючими нормативними документами.

^ 7. Порядок проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів та кваліфікаційної атестації

7.1 Державна підсумкова атестація у ПТНЗ проводиться Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах із загальноосвітніх предметів у терміни, що передбачені робочими навчальними планами та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах України 06.05.2008 за № 383/15074.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

МОН № 731 05.08.2008)

7.2. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 за № 124/3417.

Час на проведення кваліфікаційної атестації виділяється за рахунок кількості годин, відведених на професійно-практичну Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах підготовку.

^ 8. Переведення учнів на наступний курс навчання та проведення повторної атестації і заліків

8.1. На наступний курс навчання за рішенням преподавательічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ переводяться учні, які мають підсумкові оцінки не Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та навчальних предметів, що входять у додаток до диплома кваліфікованого робітника, молодшого спеціалі100 для певного ступеня професійно-технічної освіти, а також зразкову чи задовільну оцінку з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах поведінки.

 1. Як виняток, умовно на наступний курс навчання за рішенням преподавательічної ради та відповідного наказу керівника переводяться учні, які мають підсумкову оцінку не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та не більше 2 підсумкових Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах оцінок початкового (І) рівня навчальних досягнень (1, 2, 3 бали) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома для певного етапу професійно-технічної освіти, або ті, що мають річну оцінку з поведінки Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах незадовільно, а також учні, згадані у двох вищезазначених випадках.

 2. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 770/15461 20.08.2008

МОН № 731 05.08.2008)

 1. Повторна атестація з навчальних предметів, що входять у додаток Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах до диплома (свідоцтва), проводиться для учнів, слухачів, які під час планової атестації одержали оцінки нижчі ніж 4 бали, та не більше як з двох предметів, а також для учнів, слухачів, що не з'явилися Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах на планову атестацію.

 2. Повторні заліки обов'язкові для учнів, слухачів, які одержали річні оцінки нижчі ніж 4 бали чи "не зараховано", або не отримали річних оцінок з навчальних предметів, що не виносяться, на Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах атестацію.

 1. Учні невипускних навчальних груп мають право на повторну атестацію або повторні заліки з метою підвищення оцінки, але не більше ніж з двох навчальних предметів, на підставі письмової заяви та Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах відповідного наказу керівника ПТНЗ.

 2. Повторна атестація та повторні заліки можуть проводитися для учнів невипускних груп у будь-який час, установлений ПТНЗ, але не раніше ніж через 10 днів після атестації чи заліків і не пізніше Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 30 вересня наступного навчального року. За таким же порядком проводиться атестація та заліки для учнів, які не атестувалися та не здавали заліків з навчальною групою.

 3. Учні випускних навчальних груп, слухачі ПТНЗ повторно атестуються Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та здають заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за 10 днів до початку державної кваліфікаційної атестації.

8.9. За рішенням преподавательічної ради та відповідного наказу керівника відраховуються з ПТНЗ:

учні Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, слухачі, які мають підсумкову оцінку з професійно-практичної підготовки нижче ніж 4 бали;

учні, слухачі, які мають підсумкові оцінки нижчі ніж 4 бали більше ніж з двох навчальних предметів;

учні, переведені на наступний курс умовно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, і учні, слухачі випускних навчальних груп, які не з'явилися без поважних обстоятельств на повторну атестацію чи повторні заліки або за плодами повторної атестації чи повторних заліків з навчальних предметів одержали Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах оцінки нижчі ніж 4 бали;

учні, які переведені на наступний курс умовно за наявності підсумкової оцінки з поведінки "незадовільно" та продовжують систематично порушувати правила внутрішнього розпорядку і статут ПТНЗ.

Рішення про Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах відрахування учнів, слухачів протягом трьох днів доводиться до їхнього відома та до відома батьків учнів.

8.10. Учні, слухачі при відрахуванні з ПТНЗ можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації. Результати такої повторної атестації оформляються окремим протоколом Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

^ 9. Документи про професійно-технічну та повну загальну середню освіту

 1. Професійно-технічна освіта має три ступені. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня, які згідно Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з набутими професійними знаннями, разуміннями і навичками, що супроводжується видачею їм документа про професійно-технічну освіту відповідного зразка.

 2. Випускнику ПТНЗ, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах "молодший спеціаліст" і видаватись диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

Випускникам ПТНЗ, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об'єктах.

Випускникам, які навчались з професій, спеціалізацій, пов'язаних з керуванням транспортними засобами, тракторами та Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах самохідним машинами, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, яке є підставою для складання кваліфікаційних ідремлетів і отримання в установленому порядку посвідчень на право керування транспортними засобами, тракторами та самохідними Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах машинами.

9.3. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліст з відзнакою видається випускникам ПТНЗ, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (ні нижче 8 балів) і за плодами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

9.4. Випускнику ПТНЗ, який здобув повну загальну Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах середню освіту, видається відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

 1. За досягнення високих успіхів з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки випускник ПТНЗ, який здобув повну загальна середню освіту, може бути нагороджений Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" затвердженого Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україні 19.12.2000 за №924/5145.

 2. Особам, які достроково випускаються з ПТНЗ та за плодами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 3. Особам, які не окончили повного курсу навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка (додаток 2), в якій вказуються назви навчальних предметів Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) про професійно-технічну освіту, та одержані підсумкові оцінки (словами), а також навчальні досягнення (оцінка – словами) з професійно-практичної підготовки.

9.8. Особам, які навчались у групах Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах з отриманням повної загальної середньої освіти, але не одержали її, видається довідка (додаток 3), в якій вказуються назви навчальних предметів та одержані підсумкові оцінки (словами).

Директор департаменту

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов


Додаток Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 1

до пт 6.14 Положення про організацію

навчально-виробничого процесу

у професійно-технічних навчальних закладах

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник(назва ПТНЗ)(підпис)(прізвище, ініціали)

«___» __________________ 200 __ р.


ПРОТОКОЛ

проведення атестації (заліку) з

(назва навчального предмета)

Дата проведення

Навчальна група № ____________Курс навчання


№ з/п

Прізвище Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, ініціали учня, слухача

Номер білета

Оцінка (прописом)

семестрова

атестаційна

підсумкова

1

2

3

4

5

6
Голова атестаційної

комісії

Члени атестаційної

комісії(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Директор департаменту

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов


Додаток 2

до пт 9.7 Положення про організацію

навчально-виробничого процесу

у професійно-технічних навчальних закладах


ДОВІДКА(прізвище, ім'я Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та по батькові)

навча ___ з "___" _______________ 20___ р. до "___" _______________ 20 ___ р.

у

(назва професійно-технічного навчального закладу)

за професією

і одержа ___ такі оцінки з навчальних предметів із загально-технічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки:

назва Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах предмета

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

оцінка

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________


Наказом від"___" ____________20 ___ року № ________ він (вона) відрухова __

з

(курс, назва професійно-технічного навчального закладу)

за

(вказати причину)

Керівник

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

"___" __________________ 20 ___ р.

Реєстраційний номер

Директор департаменту

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов


Додаток 3

до Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах пт 9.8 Положення про організацію

навчально-виробничого процесу

у професійно-технічних навчальних закладах

ДОВІДКА(прізвище, ім'я та по батькові)

навча____ з "____" ______________ 20___ р. до "___" ______________ 20____ р.

у

(назва професійно-технічного навчального закладу)

за професією


і одержа Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ___ такі оцінки із загальноосвітніх предметів:

назва предмета

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

оцінка

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________


Наказом від"___" ____________20 ___ року № ________ він (вона) відрухова __

з

(курс, назва професійно-технічного навчального закладу)

за

(вказати причину)

Керівник

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

"___" __________________ 20 ___ р.

Реєстраційний номер

Директор Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах департаменту

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов
 • oldrussian.ru/ch513-bioprocess-principles3l1t3p-ex-hrs-3-institute-core-courses-for-m-tech-programmes.html
 • oldrussian.ru/introduction-72.html
 • oldrussian.ru/eskadrilya-aerokobr-aviaciya-i-kosmonavtika-2005-12.html
 • oldrussian.ru/torpednaya-pl-tonelero-tip-oberon-boevie-korabli-mira-na-rubezhe-xx-xxi-vekov-chast-i-podvodnie-lodki.html
 • oldrussian.ru/5-general-comments-appropriation-bill.html
 • oldrussian.ru/3-noyabrya-zapisnie-knizhki.html
 • oldrussian.ru/-5-oformlennya-spadkovih-prav-civlne-pravo-ukrani-chastkovo-dzera.html
 • oldrussian.ru/predislovie-a-s-karpenko-kappoyaponskaya-tehnika-reanimacii-v-praktike-boevih-iskusstv.html
 • oldrussian.ru/sovershenstvujte-kachestvo-svoego-schastya-48-sovetov-po-obreteniyu-lyubvi.html
 • oldrussian.ru/rozklad-zanyat-dlya-studentv-shostogo-kursu-na-osnnj-semestr-2010-2011-navchalnogo-roku-specalnost-091601-hmchna-tehnologya-organchnih-rechovin-gr-tz-15.html
 • oldrussian.ru/42rozrahunkovo-analtichn-metodichn-prijomi-konspekt-lekcj-serya-a-4-kiv-2005-golovnij.html
 • oldrussian.ru/adquisicin-de-libros-cientficos-y-tcnicos-51.html
 • oldrussian.ru/4-setevoj-marketing-i-biologicheski-aktivnie-dobavki-medicina-kotoraya-vas-razoryaet.html
 • oldrussian.ru/blagodarnosti-zemlya-zhar-ptici-krasa-biloj-rossii.html
 • oldrussian.ru/urok-34-zvyazne-movlennya-plani-konspekti-urokv.html
 • oldrussian.ru/if-you-found-this-document-via-google-or-another-internet-search-please.html
 • oldrussian.ru/zavdannya-4-praktikum-dlya-samostjnogo-ovolodnnya-osnovami.html
 • oldrussian.ru/annex-a-iii-task-groups-at-the-maui-audio-meeting-1opening.html
 • oldrussian.ru/63-harakteristika-dyalnost-kramatorskogo-perinatalnogo-centru-organzacya-specalzovano-medichno-dopomogi.html
 • oldrussian.ru/56-taktika-tehnka-ta-orntuvannya-na-marshrut-grabovskij-yu-a-skalj-o-v-skalj-t-v-sportivnij-turizm.html