Природа і екологія - Книга хмельниччини


^ Природа і екологія

34. Говорун В.Д. Птахи Хмельниччини: навч. посіб. / В. Д. Говорун, О. О. Тимощук, Н. І. Антонюк; Ін-т проблем виховання АПН України, Хмельниц. обл. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. – Хмельницький: Поліграфіст, 2009. – 192 с.: фото. кольор. – (Фауна Поділля; Вип. 3.)

У посібнику, присвяченому 85-річчю юннатівського руху в Україні, чи не вперше в історії області зібрані різноманітні відомості про орнітофауну Хмельниччини. У популярній формі розповідається про птахів, що мешкають у лісах, полях і поблизу водойм, а також все своє життя проводять поряд з людьми. Йдеться також про птахів, які колись населяли наш край, але зникли, і їх поява тепер можлива тільки завдяки штучному розведенню.


35. Єгорова Т. М. Ландшафтна екологія України (геохім. аспекти): підручник / М-во освіти і науки України, Європ. ун-т. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко Д. Г., 2009. – 192 с.: табл., іл. – (Підруч. XXI ст.).


36. Казімірова Л.П. Атлантида: казка у камені / Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик.: – Хмельниччина. – Кам’янець-Поділ.: Мошинський В.С., 2009. – 16 с.: іл. – (“Terra incoqnita”)

У виданні подано загальну характе-ристику, історію відкриття, походження та особливості використання геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” на території Хмельницької області. Висвітлено проблеми охорони і збереження печери, особливості раціонального і турботливого ставлення до карстово-спелеологічного утворення. Видан-ня буде корисним для спеціалістів галузі охорони природи та заповідної справи, науковців, студентів вищих навчальних закладів, учнів, широкого кола громадськості.
Економіка

37. Орлов О.О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 155 с.

Розглянуто питання прибутку, його історичний розвиток, висвітлені існуючі недоліки у плануванні прибутку від основної операційної діяльності та запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізму його планування з використанням сучасних ринкових інструментів.


38. Прогнозні показники розвитку основних сфер економічної діяльності Хмельницької області та їх виконання за 2008 рік: стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, голов. упр. статистики у Хмельниц. обл. – Хмельницький, 2009. – 23 с.: табл.

Бюлетень містить інформацію щодо виконання прогнозних показників основних сфер економічної діяльності відповідно до програми “Соціально-економічного та культурного розвитку області на 2007 рік”, затвердженої рішенням сьомої сесії п’ятого скликання обласної ради від 31.01.07 №7-7/2007 та програми “Соціально-економічного та культурного розвитку області на 2008 рік”, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії обласної ради від 23.04.08.


39. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ЦНТЕІ, 2009. – 264 с.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конфе-ренції містять статті і доповіді науковців і практиків Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Казахстану, Російської Федерації та України.

У матеріалах розглянуті питання використання інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки.


40. Соціально-економічний розвиток України в XXI столітті: проблеми, пріоритети і перспективи // Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економ. науки.: за матеріалами 2-ї міжнар.-практич. конф. 23-24 квітня 2009 р. – Кам’янець-Поділ.: Вид-во Зволейко Д. Г., 2009. – 404 с.

У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні напрями економічної науки. Статті, присвячені дослідженню сучасних проблем економічної теорії, концепцій розвитку економіки підприємства в умовах кризи, розвитку системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту в Україні, проблемам управління людськими ресурсами, мають новаторський та пошуковий характер.


41. Федулова Л.І. Теорія та практика формування інноваційної стратегії корпоративних структур: монографія / Л.І. Федулова, О.А. Фомова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 239 с.

Виявлено та охарактеризовано умови розвитку інноваційної складової вітчизняних корпоративних структур (на прикладі машинобудівних підприємств Хмельниц. обл.). Запропоновано комплекс науково-методичних та організаційних заходів щодо забезпечення результативності інноваційної стратегії корпоративних структур.


Медицина

42. Азарский И.Н. Гнойная хирургия пальцев и кисти: монография / И.Н. Азарский, В.М. Мороз, В.Л. Петрушенко и др. – Винница-Хмельницкий, 2009. – 138 с.: ил.

В монографії представлений багато-літній практичний досвід авторів по лікуванню хворих гнійними захворюваннями пальців і кисті. Описані клінічні прояви, діагностика гнійно-запальних захворювань, характер ускладнень, методи їх пізнання і попередження. Викладений спосіб лікування деструктивних форм панаріція (винахід авторів даної монографії). Особлива увага приділена профілактиці гнійних захворювань пальців і кисті.


43. Азарский И.Н. Психология и этика врача: монография / И.Н. Азарский, В.М. Мороз, М.Д. Андреев и др. – Винница-Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2009. – 68 с.

Видання монографії базується на досвіді багаторічної роботи авторів у різноманітних наукових і лікувально-діагностичних закладах України і за кордоном. На основі даних сучасної психологічної науки і діалектико-матеріалістичної методології розу-міння особистості здійснена спроба аналізу деяких індивідуально-психологічних особли-востей особистості лікаря-інтерна в зв’язку зі специфікою його професії; показано значення психоемоційних станів лікаря при спілкуванні з хворими.


^ Спорт


44. 100 років спорту на Поділлі: іст. витоки, сучас. стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. П.С. Атаманчук та ін. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 220 с.

У збірнику містяться нариси та матеріали у вигляді статей, в яких відображені результати пошуків і досліджень істориків, викладачів і вчителів фізичної культури, тренерів з видів спорту та фізкультурно-спортивних функціонерів, які розкрили історичні витоки спортивного руху на Поділлі, його зародження, розвиток та спортивні традиції, видатних постатей в історії спортивного руху Поділля.


Культура
45. Житар М.С. Український балет: укр. муз.-сцен. мистец.: до 230-річного ювілею / М.С. Житар. – Хмельницький: Вид-во А. Цюпак, 2009. – 64 с.: фото.

Автор знайомить українського читача з балетним мистецтвом, здійснивши екскурс в минуле, ще до епохи Ренесансу (Відродження) і до сучасних днів.


46. Хмельницький обласний художній музей: путівник / Л. Тимофєєва. – Хмельницький: [б. в.], 2009. – 12 с.: фото. кольор.

Хмельницький обласний художній музей був заснований у 1986 році. Формування початкової колекції було традиційне – розділи дорадянського та радянського образотворчого мистецтва, декоративної та народної творчості.

Сьогоднішня колекція налічує майже сім тисяч одиниць зберігання, яка представлена в експозиції “Свій шлях, свій поступ”. Вона презентує творчість сорока чотирьох сучасних українських художників.


 • oldrussian.ru/delo-tv-6-korporaciya-rossiya-i-kgb-vo-vremena-prezidenta-putina.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-z-kursu-suchasna-ukranska-mova-v-zmk-z-specalnost-zhurnalstika.html
 • oldrussian.ru/working-with-1st-and-2nd-year-children.html
 • oldrussian.ru/plan-vstup-zavdannya-konsultuvannya-jogo-efektivnst-ta-trivalst-zagaln-pdhodi-v-proforntacjnj-robot.html
 • oldrussian.ru/1-ponyattya-osoblivo-chastini-krimnalnogo-prava-ukrani-1-ponyattya-osoblivo-chastini-krimnalnogo-prava-ukrani-7.html
 • oldrussian.ru/praktikum-stornka-11.html
 • oldrussian.ru/lizunovg-v-a-kfedorenko.html
 • oldrussian.ru/lovushka-zanizhennih-prityazanij-70-osnovnih-psihologicheskih-lovushek.html
 • oldrussian.ru/harakteristika-silnih-storn-ta-obmezhen-kolesnchenko-l-a-borisenko-l-l-k-60-osnovi-psiholog-ta-pedagogki.html
 • oldrussian.ru/ti-zipfian-and-lotkaian-continuous-concentration-theory-23.html
 • oldrussian.ru/by-celeste-michelle-condit-and-l-bruce-railsback-9.html
 • oldrussian.ru/rozdl-1-teoretichn-ta-metodichn-napryamki-rozvitku-sistemi-upravlnnya-zbutovoyu-dyalnstyu-promislovogo-pdprimstva-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/metodichn-rekomendac-rozrobleno-vdpovdno-do-navchalnogo-planu-ta-programi-z-disciplni-vstup-do-specalnost-z-vrahuvannyam-vimog-kreditno-modulno-sistemi-organzac-navchalnogo-procesu-kmsonp.html
 • oldrussian.ru/week-fourteen-415-419-english-education.html
 • oldrussian.ru/nformacya-tablic-svdchit-sho-vitrati-pdprimstva-na-virobnictvo-v-2002-roc-porvnyano-z-2000-rokom-zblshilis-na-4136-najblsh-tempi-rostu-spostergalisya-v-perod-z-2000-po-2001-roki-3658.html
 • oldrussian.ru/klik-infrarilimi-azastanni-2030-zhila-dejng-damu-strategiyasin-odan-r-ske-asiru-zhnndeg-sharalar-turali.html
 • oldrussian.ru/conference-abstracts-n3-the-physical-education-physical-education-and-youth-sport.html
 • oldrussian.ru/vinnichenko-volodimir-sonyachna-mashina-stornka-23.html
 • oldrussian.ru/glava-xiv-poryadok-umovi-vikonannya-krimnalno-vikonavche-pravo-ukrani-dzhuzha.html
 • oldrussian.ru/dokument-5-general-oleksandr-grekv-vjskova-dyalnst-dolya.html