Pratarmė - 7Purje E. Nukuteatrite festival Kaunases = Lėlių teatrų festivalis Kaune. – Estų // Noorte Hääl (Tallinn), 1971, 6 junni.

Apie festivalį.


 1. Reiljan R. Nukuteatrid o lid Kaunases = Lėlių teatrai Kaune. – Estų // Ohtuleht (Tallinn). – 1971, 2 junni.

.

T Pratarmė - 7. Erilaid pokalbis su estų teatro kritiku apie festivalį.


 1. Sukovskis A. Leļļu svẽtki = Lėlių šventė. – Latv. // Literatūra un Māksla (Riga), 1971, 5 jūn., p. 15.

Apie festivalį Kaune.


 1. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Šiandien i Pratarmė - 7šaiškės laureatai. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1971, gegužės 29.
 1. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Festivalio temperatūra arba pastabos, likusios bloknote. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1971, birželio 6.

Apie festivalio konferencijoje aptartus rezultatus.


 1. Veike, Ferdinand. Nukuteater avalo uksed = Lėli Pratarmė - 7ų teatras atveria duris. – Iliustr. – Estų // Sirp ja Vasar (Tallinn), 1971, 1 okt., p. 6.

Apie festivalį Kaune.


 1. Zalūbaitė, Nijolė. Lėlės rinkosi Kaune. – Iliustr. // Teatras. – 1971, nr. 3, p. 4–5.


Penktasis festivalis. Vilnius


 1. Girzijauskaitė, Audronė. Kiek pakelia lėl Pratarmė - 7ės pečiai? // Pergalė. – 1978, nr. 11, p. 145–153.

Apie V Pabaltijo respublikų ir Baltarusijos lėlių teatrų festivalį Vilniuje.


 1. Lėlės irgi turi širdį / Užrašė V. Vasiliauskas. – Iliustr. // Literatūra ir menas Pratarmė - 7. – 1978, birželio 10, p. 8–9.

Festivalio svečių pasisakymai.


 1. Mareckaitė, Gražina. Lėlininkų susitikimai // Pergalė. – 1978, nr. 8, p. 183–184.
 1. Vaupšienė D. Atsisveikinant – medaliai ir diplomai // Vakarinės naujienos. – 1978, birželio 5.

Apie pasibaigusį festivalį, diplomus Pratarmė - 7 pelniusius Kauno lėlių teatro vyr. režisierių S. Ratkevičių ir akt. E. Žekienę.


Šeštasis festivalis. Talinas.


1982


 1. Vainiūnas M. Lėlininkai išvyko į Taliną // Kauno tiesa, 1982, rugsėjo 5, p. 4.

Apie Pratarmė - 7 Kauno lėlių teatro išvyką į Taliną dalyvauti tradiciniame Pabaltijo respublikų ir Baltarusijos lėlių teatrų festivalyje.


 1. Savičiūnaitė, Vida. Kartu pasidžiaugti ir pasimokyti // Kauno tiesa, 1982, rugsėjo 26, p. 4.

Įspūdžiai Pratarmė - 7 iš festivalio Taline.


 1. Girdzijauskaitė, Audronė. Festivalis – šventė ir mokykla // Literatūra ir menas. – 1982, lapkričio 6, p. 14.

Apie Kauno lėlių teatro dalyvavimą festivalyje Taline.


 1. Bitinaitė, Raimonda. Lėlių teatrų šventė // Pergalė. – 1983, nr. 2, p. 186–188.

Apie Pratarmė - 7 Kauno lėlių teatro dalyvavimą festivalyje Taline.


Septintasis festivalis. Ryga.


1986


 1. Girdzijauskaitė, Audronė. Lėlininkai susirinko septintą kartą // Kultūros barai. – 1987, nr. 1, p. 33–35.

Apie Rygoje vykusį VII Pabaltijo respublikų ir Baltarusijos lėli Pratarmė - 7ų teatrų festivalį, atsiliepimai apie Kauno lėlių teatro spektaklius.


 1. Meinerte T. „No 1 lidz 7 oktobrim Rigā...“ = Nuo spalio 1 iki 7 dienos Rygoje…”. – Latv. // Literatūra un Māksla (Riga) – 1986, 26 sept, p. 14.


Apie festivalį ir Kauno Pratarmė - 7 bei Vilniaus lėlių teatrus.


 1. Savičiūnaitė, Vida. „Mažo“ teatro didelės problemos // Kauno tiesa. – 1986, spalio 26, p. 4–5.

Įspūdžiai iš festivalio.


Baltijos šalių lėlių teatrų festivalis. Kaunas.


 1. Baltijos šali Pratarmė - 7ų lėlių teatrų festivalis / Pratarmė liet, rus, vok. S. Ratkevičiaus. – K., 1989.– 47, [1] p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus, vok.

Kaune 1989 09 04–09 vykusio festivalio programa ir trumpi duomenys apie kolektyvus – dalyvius.


 1. Baltijos šalių lėli Pratarmė - 7ų teatrų festivalis. – Aut. : H. Jurkovskis, G. Jankauskienė, E. Rainijo Fransua Villier, E. Vachter, N. Kažukauskaitė, V. Rutkytė-Assia, R. Ruzgaitė, A. Siderevičius. – Iliustr. // Teatras. – 1989, nr. 4, p. 8–18.

Straipsniai apie Kaune Pratarmė - 7 vykusį lėlininkų festivalį.


 1. Dėkojame festivalio rengėjams // Kauno tiesa. – 1989, spalio 29, p. 1.

LTSR Kultūros m-jos kolegijos vardu dėkoja ministras D. Trinkūnas Lėlių teatro kolektyvui už Baltijos šalių lėlių teatrų festivalio Pratarmė - 7 organizavimą.


 1. Girdzijauskaitė, Audronė. Nuo Mazūro iki Aguro // Literatūra ir menas. – 1989, rugsėjo 30,

p. 6.

Apie Kaune vyksiantį Pabaltijo, Danijos, Suomijos, VFR ir Lenkijos lėlių teatrų festivalį.


 1. Kanopkaitė, Rūta. Pirmasis tarptautinis – Kaune. – Iliustr Pratarmė - 7. // Kauno tiesa. – 1989, rugsėjo 5,

p. 2.


 1. Kanopkaitė, Rūta. „Per vaikų širdis – į tautų širdis“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, rugsėjo 6, p. 2.

Apie pasaulinį lėlių teatrų organizacijos UNIMA 60-mečio paminėjimą, kuriame Pratarmė - 7 dalyvavo į Kauną atvykę Baltijos šalių lėlių teatrų festivalio dalyviai.


 1. Kanopkaitė, Rūta. Liūdnas būtų pasaulis be žaislų. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, rugsėjo 9, p. 4.

Įspūdžiai iš festivalio Kaune.


 1. Semaškaitė J. Baltijos Pratarmė - 7 lėlės Kaune. – Iliustr. // Tėvynės šviesa. – 1989, rugsėjo 13, p. 4.

Mintys iš festivalio.


 1. Värk, Eike. Baltimaade nukuteatrid Kaunases = Pabaltijo lėlių teatrai Kaune. – Estų

// Reede. – Tallinn, 1989, 13 okt. – P. 7.

Festivalio ap Pratarmė - 7žvalga.


Baltijos šalių lėlių teatrų festivalis. Slupskas (Lenkija)


 1. Kuzmickaitė, Jūratė. Kauno lėlininkai sužavėjo lenkus. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, liepos 11, p. 9.

Apie Kauno lėlių spektaklį „Aukso kiaušinis“.


Baltijos Pratarmė - 7 šalių lėlių teatrų festivalis. Kaunas.


 1. Tarptautinis Baltijos šalių lėlių teatrų festivalis / Lietuvos kultūros m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2003. – 32 p.: iliustr.

Kaune 2003 05 10–14 vykusio XII tarptautinio festivalio programa Pratarmė - 7 ir trumpi duomenys apie kolektyvus – dalyvius.

 1. Gečiauskienė, Vėjūnė. Mieste karaliaus lėlės iš dešimties valstybių. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, gegužės 7, p. 7.

 2. Gečiauskienė, Vėjūnė. Solidaus festivalio vertintojai – penki Pratarmė - 7 moksleiviai // Laikinoji sostinė. – 2003, gegužės 15, p. 8.

Apie festivalio vaikų vertinimo komisiją.

 1. Juškienė, Dalia. Lėlės nepripažįsta nei amžiaus, nei valstybių ribų. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, gegužės 9, priedas „Pramog Pratarmė - 7ų alėja“, p. 1.

Kaunui patikėta misija šiemet surengti Baltijos šalių lėlių teatrų festivalį.

 1. Kanopkaitė, Rūta. Nuolatinis bilietas į vaikystę. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, balandžio 19, p. 11, 13.
 1. Kanopkaitė, Rūta. Ar lėli Pratarmė - 7ų teatrui dar reikalinga lėlė? – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, gegužės 17, p. 11–12.

Festivalio apžvalga. Pasisakančiųjų tarpe – akt. L. Zorūbaitė, Lėlių teatro įkūrėjas S. Ratkevičius, direktorius S. Klibavičius.

 1. Kanopkaitė, Rūta Pratarmė - 7. Lėlininkai vaidina vaikams ir suaugusiesiems. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, gegužės 14, p. 9.

Festivalio dalyviai į Kauną atvežė dvidešimt spektaklių, kuriuos rodo ne tik žiūrovams, bet ir kolegoms, kritikams.

 1. Kanopkaitė, Rūta. Sveikinosi net Pratarmė - 7 krokodilai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, gegužės 12,

p. 5.

 1. Klibavičius, Sigitas. Laikinojoje sostinėje – tarptautinis lėlių teatrų festivalis // Literatūra ir menas. – 2003, gegužės 2, p. 17.

 1. Lozoraičio pokalbis su festivalio organizatoriumi ir Kauno Pratarmė - 7 valstybinio lėlių teatro direktoriumi.

 1. Savičiūnaitė, Vida. Baltijos šalių lėlininkai savaitę triumfavo Kaune. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, gegužės 20, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3.

 2. Savičiūnaitė, Vida. Lėlių spektakliai – ma Pratarmė - 7žiems ir dideliems. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, gegužės 9, priedas „Savaitgalis“, p. 11.

 3. Savičiūnaitė, Vida. Penki vaikai geriausią lėlių spektaklį išrinko tik po ilgų ginčų. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, gegužės Pratarmė - 7 23, priedas „Savaitgalis“, p. 9.

Apie festivalio vaikų žiuri iš įvairių Kauno mokyklų.


 1. Teatrobusu per pasaulį. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2003, birželio 6, p. 23.

Apie viešėjusį švedų lėlių teatrobusą „Abellis Magic“.


 1. Viskauskas, Ridas Pratarmė - 7. Lėlių teatrą iš snūdo žadina jaunimas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2003, gegužės 23, p. 17.


2004


 1. Petrauskaitė, Žilvinė. Ukraina ilgisi lietuvių lėlininkų. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, spalio 16, p. 12.

Apie Ukrainoje vykusį festivalį, Kauno lėlių teatro Pratarmė - 7 spektaklio įvertinimą šiame festivalyje.

2007

 1. Baltijos miestų festivalis laukia naujokų. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, birželio 2, p. 4.

Apie Sankt Peterburgo ir Kauno misto bendradarbiavimą.


Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Šypsos l Pratarmė - 7ėlės ir vaikai“. Kaunas


1989


 1. Rolska A. Gdański „Teatr w drodze“ na festiwalu w Kownie = Gdansko „Teatr w drodze“ Kauno festivalyje. – Iliustr. – Lenk. // Czerwony sztandar. – 1989, 10 września, str. 3.


1990


 1. Girdzijauskaitė, Audronė. Vienos dienos festivalis Pratarmė - 7 Kaune // Atgimimas. – 1990, lapkričio 21/28, p. 7.

 2. Gudavičiūtė, Dalia. „Tik lėlių teatras...“ ­– Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1990, gruodžio 29, p. 13.

Festivalio apžvalga.


1992


 1. Mikulevičius V. Teatro gimtadienis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1992, gegužės 19, p. 15.

Tradicinis festivalis Pratarmė - 7 skiriamas 34-ajam Kauno lėlių teatro gimtadieniui.


 1. Šventė lėlininkai. – Iliustr. // Vakarinis Kaunas. – 1992, gegužės 20, p. 2.

Fotoreportažas apie teatro šventę-festivalį.


 1. Visos lėlės – visiems miesto vaikams. – Iliustr Pratarmė - 7. // Kauno tiesa. – 1992, gegužės 20, p. 3.

Gimtadienio šventė ir jos rėmėjai.


1993


 1. Mickevičiūtė O. Lėlininkų šventė // Tiesa. – 1993, gegužės 29, p. 3.
 1. Oginskaitė, Rūta. Kai vaidini Raganą, Kalvį, Tešlą...e Pratarmė - 7žero teliuskavimą ir visą pasaulį // Lietuvos rytas. – 1993, birželio 4, p. 16.

Apie šventę „Šypsos lėlės ir vaikai“, minimas akt. V. Aleksaičio monospektalis.

1994

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai“ / Lietuvos kultūros Pratarmė - 7 ir švietimo m–ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas, 1994]. – Plakatas. Saugomas teatro muziejuje.

 2. „Šypsos lėlės ir vaikai“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1994. – 2 p. – Programa. Saugoma teatro Pratarmė - 7 muziejuje.

 3. Gudavičiūtė, Dalia. Lėlės ir vaikai šypsosis Kauno lėlių teatre visą savaitgalį // Lietuvos rytas. – 1994, birželio 3, p. 38.

 4. Gudavičiūtė, Dalia. Lėlininkų šventė įrodė, kad lėlių teatras reikalingas Pratarmė - 7. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1994, birželio 10, p. 42.

 5. Juškienė, Dalia. Ar sutikot vakar mieste...fėją? – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, birželio 6, p. 1, 3.

 6. Juškienė, Dalia. Skaidrėjančios dvasios bendrakeleiviai. – Iliustr. // Kauno diena Pratarmė - 7. – 1994, birželio 9, p. 9.

 7. Klibavičius, Sigitas. Dalinti šypsenas // Kauno diena. – 1994, birželio 11, p. 4.
  D. Juškienės pokalbis su Kauno lėlių teatro direktoriumi.

 8. Savičiūnaitė, Vida. Šypsos l Pratarmė - 7ėlės ir vaikai. // Lietuvos rytas. – 1994, birželio7, p. 11.

 9. Šypsos lėlės ir vaikai // Vakarinės naujienos. – 1994, birželio 3, p. 14.
  Apie lėlininkų šventę, joje dalyvausiančius Kauno, Balstogės, Utenos, Vilniaus, Panevėžio Pratarmė - 7 ir Klaipėdos lėlių teatrus.

1995

 1. Dūdėnienė, Irena. Džiugesio, nuostabos ir šypsenų šventė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, gegužės 31, p.8–9.

 2. Dūdėnienė, Irena. Ką žada stebuklingoji fėja Pratarmė - 7? – Iliustr. // Diena. – 1995, birželio 3, p. 16.

 3. Juškienė, Dalia. Vaikai be lėlių kaip boružės be taškų ... – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, birželio 7, p. 9.

 4. Lėlės ir vaikai išties šypsojos... // Kauno diena Pratarmė - 7. – 1995, birželio 13, p. 2.

 5. Savičiūnaitė, Vida. Kaunas: surengta šeštoji lėlių teatro šventė // Lietuvos rytas. – 1995, birželio 6, p. 35.

 6. Savičiūnaitė, Vida. Kauno scenoje karaliavo lėlininkai. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1995, birželio 9, p Pratarmė - 7. 39.

1996

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 96“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1996.

Plakatas-kvietimas Lietuviškojo profesionalaus lėlių spektaklio 60-mečiui. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos Pratarmė - 7 lėlės ir vaikai ‘ 96“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1996.

Plakatas-programa Lietuviškojo profesionalaus lėlių spektaklio 60-mečiui. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos lėl Pratarmė - 7ės ir vaikai ‘ 96“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1996. – 1 lap. sulankst. į 4 p.: iliustr.

Lankstinukas. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Dūdėnienė, Irena. Šypsenų šventės aidai. – Iliustr. // Diena Pratarmė - 7. – 1996, birž.elio 8, p. 15.

Lėlininkų šventė „Šypsos lėlės ir vaikai 96“, dedikuota lietuviško profesionalaus lėlių spektaklio 60-mečiui.

 1. Jančys, Gintautas. Šypsos lėlės ir vaikai // Diena – 1996, birželio 1, p Pratarmė - 7. 15.

Lėlininkų šventė, skirta lietuviško profesionalaus lėlių spektaklio 60-mečiui.

 1. Juškienė, Dalia. Kaip Niurna-Pikčiurna susidraugavo su vaikais, o lėlių lėlė nuskriejo į... – Iliustr. // Kauno Pratarmė - 7 diena. – 1996, birželio 3, p. 1, 4.
  VI lėlininkų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“, šventės rėmėjai.

 2. Juškienė, Dalia. „Lėlių teatras – likimas, kurio negali išvengti“. – Iliustr. // Kauno diena Pratarmė - 7. – 1996, birželio 3, 5, 6.

Apie festivalį, teatrinio sezono uždarymo vakaronę, apdovanotus geriausius metų lėlininkus.

 1. Mikulėnas R. Šeštoji lėlininkų šventė. – Iliustr. // Laisvės alėja. – 1996, nr. 6, p. 5. 2. Mizaras, Virginijus. Laisv Pratarmė - 7ės alėjoje – vaikai ir pasakų herojai. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1996, birželio 4, p. 9.

1997

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 97“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1997. – 1 lap Pratarmė - 7. sulankst. į 4 p.: iliustr.

Lankstinukas. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 97“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1997.

Plakatas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Baigėsi Pratarmė - 7 spalvingas lėlių karnavalas. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, birželio 3, p. 3.

Tarpt. festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“, lėlių karnavalo eisena Laisvės alėjoje.

 1. Dūdėnienė, Irena. Vasaros šaukliai – besi Pratarmė - 7šypsantys vaikai ir lėlės. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, gegužės 26, p. 5.

 2. Džiugesio dividendas – per pusę... – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, birželio 4, p. 5.
  Festivalio „Šypsos lėlės ir vaikai“ organizatorių pad Pratarmė - 7ėka šventės rėmėjams.

 3. Kaunas pilnas smagių lėlių ir vaikų šypsenų // Lietuvos rytas. – 1997, gegužės 30, p. 33.

 4. Savičiūnaitė, Vida. Lėlių teatro vardų ir veidų paradas Kaune // Lietuvos rytas. – 1997, birželio Pratarmė - 7 6, p. 30.

Apie festivalyje matytus spektaklius.

 1. Skučaitė, Virginija. Vaikų šventės džiugesys ir smuiko ašaros. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, birželio 2, p. 1, 4.

Apie lėlių paradą Laisvės Pratarmė - 7 alėjoje ir festivalio renginius.

1998

 1. Dūdėnienė, Irena. Lėlininkai seka šventinę pasaką. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, gegužės 21, p. 33.

 2. Juškienė, Dalia. Kai šypsosi lėlės ir vaikai, sklaidosi darganos. – Iliustr. // Kauno Pratarmė - 7 diena. – 1998, gegužės 25, p. 5.

Lėlių teatrų festivalis, apžvelgta teatro istorija, šventės renginiai ir apdovanojimai. Miesto rotušėje pagerbti Lėlių teatro įkkūrėjai V. ir S. Ratkevičiai.

 1. Lėl Pratarmė - 7ės ir jas mylintys taria „ačiū“! / Kauno lėlių teatras // Kauno diena. – 1998, gegužės 29, p. 8.

Padėkos žodžiai pagrindiniams lėlių teatro šventės „Šypsos lėlės Pratarmė - 7 ir vaikai“ rėmėjams.

 1. Mizaras, Virginijus. Lėlių paradas Laisvėje. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, gegužės 25, p. 9.

 2. Savičiūnaitė, Vida. Kaune šiandien prasideda pavasarinis lėlių antplūdis // Lietuvos rytas. – 1998, geg. 22, priedas „Savaitgalis“, p Pratarmė - 7. 11.
  Tradicinis festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“.

 3. Savičiūnaitė, Vida. Kauno festivalis atgaivina lėlių teatro prestižą // Lietuvos rytas. – 1998, birželio 2, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.

1999

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 99“/ Lietuvos Pratarmė - 7 kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1999. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.

Lankstinukas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 99“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m Pratarmė - 7-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 1999.

Plakatas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Juškienė, Dalia. Didžiausias džiaugsmas suaugusiems, kai džiaugiasi vaikai // Kauno diena. – 1999, gegužės 15, p. 12.

Apie festival Pratarmė - 7į ir lėlių paradus, skirtus Kauno dienos šventei komentuoja Lėlių teatro dir. S. Klibavičius ir dir. pavad. A. Ereminas.

 1. Šventė – kaip viesulas : įsuko ir pakėlė. – Iliustr. // Kauno diena Pratarmė - 7. – 1999, gegužės 24, p. 8.

Fotoreportažas. Skyrelyje „Parado žingsniu į vaikystę“ aprašomas Lėlių teatro organizuotas renginys „Laivės alėja ‘ 99“(meno dirbinių ir rankdarbių mugė) Miesto gimtadienio proga ir tarpt. festivalio paradas.

2000

 1. „Šypsos lėl Pratarmė - 7ės ir vaikai ‘ 2000“/ Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2000.

Plakatas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Dėkojame // Kauno diena.– 2000, birželio 3, p. 13.

„Šypsos lėlės ir vaikai 2000“ rengėjai dėkoja švent Pratarmė - 7ės rėmėjams.

 1. Gečiauskienė, Vėjūnė. Lėlininkai rengia jubiliejinę šventę // Laikinoji sostinė. – 2000, gegužės 27, p. 3.

Apie X šventę-festivalį „Šypsos lėlės ir vaikai“.

 1. Juškien Pratarmė - 7ė, Dalia. Festivalio vaivorykštėje – senos tradicijos ir nauji vardai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, gegužės 26, p. 4.

Trumpa dešimties metų festivalio apžvalga.

 1. Laisvės alėja – teatro scena. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, gegužės Pratarmė - 7 29, p. 1, 5.

 2. Masytė, Eurika. Šypsojosi visas Kaunas. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, gegužės 29,

p. 5.

 1. Savičiūnaitė, Vida. Į šventę Kaune kvies linksmas lėlių paradas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, gegužės 26, priedas „Savaitgalis“, p Pratarmė - 7. 10.

2001

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 2001“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2001. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.

Lankstinukas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai Pratarmė - 7 ‘ 2001“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2001.

Plakatas.

 1. Gečiauskienė, Vėjūnė. Lėlininkai vėl dovanoja miestui šventę // Laikinoji sostinė. – 2001, gegužės 26, p. 6.

 2. Kaminskas, Vilius. Vasara d Pratarmė - 7žiugina kultūros renginiais. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, birželio 7.

 3. Kuzmickaitė, Jūratė. Lėlių ir šypsenų niekada ne per daug. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 28, p. 5.

 4. Savičiūnaitė, Vida. Šventės pradžią Kaune paskelbs Pratarmė - 7 lėlės. – Iliustr. // Liet. Rytas. – 2001, gegužės 25, priedas „Savaitgalis“, p. 9.

2002

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 2002“/ Lietuvos kultūros ir švietimo m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2002. – 1 lap. sulankst. į 6 p Pratarmė - 7.: iliustr.

Lankstinukas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Kuzmickaitė, Jūratė. Lėlių ir vaikų šypsenos pačios nuoširdžiausios. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, gegužės 27, p. 9.

 2. Laisvės alėjoje šurmuliuos Pratarmė - 7 lėlės / LS inf. // Laikinoji sostinė. – 2002, gegužės 25, p. 7.

Apie lėlių ir kaukių paradą festivalyje „Šypsos lėlės ir vaikai“.

 1. Viskauskas, Ridas. Kas nauja lėlininkų pasaulyje? – Iliustr. // Literatūra ir menas Pratarmė - 7. – 2002, birželio 14, p. 13.

Apie Kauno lėlininkų surengtą festivalį.

2004

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 2004“/ Lietuvos kultūros m-ja; Kauno lėlių teatras. – [Kaunas], 2004. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.

Lankstinukas su programa Pratarmė - 7. Saugomas teatro muziejuje.

 1. Dargytė, Živilė. Kauniečiams Laisvės alėjoje šypsojosi lėlės. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, birželio 23, priedas „Naujoji mokykla“, p. 5–6.

Apie profesionalių lėlių teatrų festivalį „Šypsos l Pratarmė - 7ėlės ir vaikai“.

926. Petrauskaitė, Žilvinė. Dūdų maršas marionečių paradui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės 31, p. 4.

927. Petrauskaitė, Žilvinė. Skaidrumo siekiai grindžiami abejonėmis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, lapkričio 6, p. 11, 13.

Pastraipoje Pratarmė - 7 „Skaudina miesto valdžios pozicija“ Lėlių teatro direktorius S. Klibavičius apie miesto valdžios požiūrį į šventės finansavimą.

 1. Petrauskaitė, Žilvinė. Spalvinga sezono pabaigtuvių šventė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės Pratarmė - 7 28.

 2. Striogaitė, Enrika. Šypsos lėlės, vaikai ir tėvai. – Iliustr. // Nemunas. – 2004, birželio 3–9 (nr. 8), p. 12.

Apie XIII lėlių teatrų festivalį Kaune „Šypsos lėlės ir vaikai“.

 1. Vaitkūnienė, Erika. Vis Pratarmė - 7ą savaitgalį Laisvės alėjoje karaliavo lėlės. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, birželio 1, p. 8.

 2. Viskauskas, Ridas. Lėlininkai renkasi į Kauną. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, gegužės 28

 3. Viskauskas, Ridas. Proceso Pratarmė - 7 skerspjūvis : mokyklos svarba. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, birželio 4, p. 8.

Apie XIII kartą vykusį festivalį „Šypsos lėlės ir vaikai“.

2005

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 2005“/ Lietuvos nac. UNIMA centras; Kauno Pratarmė - 7 valst. lėlių teatras. – [Kaunas], 2005. – 1 lap. sulankst. į 14 p.: iliustr.

XV tarpt. festivalio lankstinukas su programa. Saugomas teatro muziejuje.

 1. „Šypsos lėlės ir vaikai ‘ 2005“/ Lietuvos nac. UNIMA centras; Kauno valst. lėlių teatras. – [Kaunas Pratarmė - 7], 2005.

Plakatas-kvietimas į lėlių teatrų festivalį.

 1. Murauskaitė, Jurgita. Politikas liko Karabaso Barabaso šešėlyje. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, gegužės 30, p. 1, 4.

 2. Petrauskaitė, Žilvinė. Jaunosios publikos džiaugsmas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, gegu Pratarmė - 7žės 27, p. 4.

Apie festivalio spektaklius ir paradą Laisvės alėjoje.


 1. Savičiūnaitė, Vida. Išradingi lėlininkai žiūrovų veiduose įžiebs šypseną. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, gegužės 27, priedas „Savaitgalis“, p. 10.

 2. Viskauskas, Ridas Pratarmė - 7. Meistriškumo pamokos. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2005, birželio 3, p. 15.

Apie KVLT rengtas kūrybines laboratorijas festivalio metu.


2006


 1. Šypsos lėlės ir vaikai : Tarptautinis lėlių teatrų festivalis / Lietuvos nac. UNIMA centras; Kauno valst. l Pratarmė - 7ėlių teatras. – [Kaunas], 2006. – 14 p.: iliustr.


XVI tarpt. festivalio programa. Saugoma teatro muziejuje.

 1. Šypsos lėlės ir vaikai : Tarptautinis lėlių teatrų festivalis / Lietuvos nac. UNIMA centras; Kauno valst Pratarmė - 7. lėlių teatras. – [Kaunas], 2006.

Plakatas.


 1. Andriuškevičius, Arūnas. Laisvės alėjoje – spalvinga lėlių eisena. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gegužės 29, p. 5.
 1. Inytė, Vėjūnė. Šventėje – rekordinis spektaklių skaičius Pratarmė - 7. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, gegužės 24.
 1. Juškienė, Dalia. Po pasakos sparnu tilpo ir vaikai, ir suaugusieji. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, birželio 3, p. 14.

Apie festivalio programą.


 1. Kanopkaitė, Rūta. Bilietas į vaikystės šalį – ma Pratarmė - 7žiems ir dideliems:– Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gegužės 20, p. 13.

 2. Kuodytė, Vaiva. Seku, seku pasaką, kol miškas užaugs. – M. Petrausko nuotraukos. – Rubrika: Spektras // Nemunas. – 2006, birželio 1–7 (nr. 21), p. 14.
 1. Viskauskas, Ridas. Lėlininkų susitikimo Pratarmė - 7 kryžkelė – Kaunas // Literatūra ir menas. – 2006, gegužės 19, p. 19, 23.
 1. Viskauskas, Ridas. Gal nusukime lėlyyytei sprandą?! – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2006, birželio 9, p. 7, 10.

Įspūdžiai iš festivalio.


2007


 1. Šypsos lėlės ir vaikai Pratarmė - 7 : Tarptautinis lėlių teatrų festivalis / Lietuvos nacionalinis UNIMA centras ir Kauno valstybinis lėlių teatras; [Kaunas: UAB „Arx Baltica“, 2007]. – [12] p.: iliustr.

XVII tarptautinio festivalio programa. Saugoma teatro muziejuje.


 1. Inytė, Vėjūnė. L Pratarmė - 7ėlių šventėje sužibs dvylikametė žvaigždė. – M. Patašiaus nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2007, gegužės 24, p. 7.

Apie prasidedantį festivalį, jaunos autorės Šarūnės Kepenytės debiutą.


 1. Kanopkaitė, Rūta Pratarmė - 7. Lėlių susitikimo vieta – Kaunas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 28, p. 4.
 1. Kanopkaitė, Rūta. Lėlių teatrai keičiasi kartu su pasauliu. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, birželio 2, priedas „Santaka“, p. 1, 4.

Kaune vykusio festivalio spektakliais, vaidintais Pratarmė - 7 pilnose salėse, domėjosi ne tik mažieji žiūrovai, bet ir suaugusieji.


 1. Kaune šypsojosi lėlės ir vaikai // Klaipėda. – 2007, gegužės 30, priedas „Durys“, p. 1.
 1. Viskauskas, Ridas. Nuo Pratarmė - 7 klounados iki egzistencinių dramų // Literatūra ir menas. – 2007, gegužės 11, p. 6; Kauno diena. – 2007, gegužės 19, priedas „Santaka“, p. 4.

Apie festivalio programą, spektaklius.

 1. Viskauskas, Ridas. Teatriniai susitikimai Kaune ir Taline. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2007, bir Pratarmė - 7želio 8, p. 10, 22; birželio 15, p. 7, 10; birželio 22, p. 10.

 2. Kanopkaitė, Rūta. Lėlių susitikimo vieta – Kaunas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 28, p. 4.


2. 2. Teminiai renginiai.

1979

 1. Lankauskaitė, Laima. Vaikų džiaugsmui.– Iliustr. // Kauno tiesa Pratarmė - 7. – 1979, rugpjūčio 29.

Kauno lėlių teatro dekada Tarptautiniams vaikų metams.

 1. Kuprienė G. Tradicinis rytmetis // Kauno tiesa. – 1980, rugsėjo 4.

Apie rytmetį moksleiviams „Sveika mokykla“, jame su personažu Paršiuku Čiuku pasirodžiusią L Pratarmė - 7ėlių teatro akt. E. Žekienę.

1981

 1. Lankauskaitė, Laima. Mūsų mažiesiems. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1981, lapkričio 29.

Apie tradicinėje savaitėje „Teatras – vaikams“ rodytus spektaklius.

1982

 1. Liutkutė B. Kviečia pasaka // Vakarinės Pratarmė - 7 naujienos. – 1982, lapkričio 25

Dekada „Teatras vaikams ir jaunimui“.

 1. Savičiūnaitė, Vida. Į dekadą „Teatras vaikams ir jaunimui“ // Kauno tiesa. – 1982, lapkričio 16, p. 5.

Apie Lėlių teatro organizuojamą renginį.

1983

 1. Savičiūnaitė, Vida. Teatras kvie Pratarmė - 7čia vaikus ir jaunimą. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, lapkričio 18, p. 5.

Teatro organizuojama miesto ir rajono vaikų spektaklių savaitė „Teatras vaikams ir jaunimui“.

1984

 1. Kanopkaitė, Rūta. Šventės liekančios su mumis. – Iliustr. // Kauno Pratarmė - 7 tiesa. – 1984, balandžio 7, p. 5.

Šventė „Vaidiname žemdirbiams“, joje vaidintus kauniečių spektaklius.

 1. Kiburytė, Justė. Po vaiskiu Tėvynės dangum. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, birželio 1, p. 5.

Fotoreportažas iš Kauno m. Po Pratarmė - 7želos raj. vaikų šventės Tarpt. vaikų gynimo dienai paminėti. Šventės vedėja – akt. E. Žekienė.

 1. Pintukienė, Viktorija. Mūsų mažieji ir teatras. – V. Žirgulio nuotr. // Kauno tiesa. – 1984, vasario Pratarmė - 7 3, p. 5.

Apie savaitės „Teatras – vaikams ir jaunimui“ renginius.

1985

 1. Savičiūnaitė, Vida. Tikimės prasmingo dialogo. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, lapkričio 12, p. 4.

Teatro organizuojama spektaklių savaitė „Teatrai – vaikams ir jaunimui“.

1988

 1. Dzevankauskaitė, Virginija. Popietė „Šeima Pratarmė - 7 ir tradicijos“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, vasario 26, p. 6.

Apie popietę „Šeima ir tradicijos“, kurioje dalyvavo Lėlių teatro akt. E. Žekienė.

 1. Radzevičienė, Jurga. Dvyliktosios palydos. – Iliustr. // Kolektyvinis darbas. – 1988, rugsėjo 7.

Fotoreportažas Pratarmė - 7 apie „Trikotažo“ fabriko dirbančiųjų, pirmokų palydų šventę, joje dalyvavusią Lėlių teatro akt. E. Žekienę.

1991

 1. Dūdėnienė, Irena. Džiaugsmo vaišės! – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, kovo 29, p. 1.

Teatro Pratarmė - 7 proginis vaidinimas Velykų išvakarėse.

 1. Pirmasis į Žemės dieną pakvietė Klounas. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, vasario 27, p. 3.

Apie Kauno lėlių teatro renginį Žemės dienai.

1994

 1. Juškienė, Dalia. Gera pakviesti į teatrą vaikus be Pratarmė - 7 bilietų // Kauno diena. – 1994, kovo 2.

Šventė vaikams su negalia.

1995

 1. Juškienė, Dalia. Pasaka – lyg žinia iš rojaus. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, balandžio 11, p. 21.

Apie Kauno lėlių teatro dalyvavimą H. K. Anderseno Pratarmė - 7 minėjimo renginyje su spektakliu „Kajus ir Gerda“.

 1. Srėbaliūtė, Vilma. Lietuvai ir Čekijai suartėti padeda...netgi vaikai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, lapkričio 14, p. 1, 8.

Apie čekų vaikų knygos šventę L Pratarmė - 7ėlių teatre.

1997

 1. Dūdėnienė, Irena. Pavasarį žydi ir gerumo gėlės. – Kauno diena. – 1997, balandžio 5, p. 5.

Apie Atvelykio šventę vaikams.

 1. Dūdėnienė, Irena. Šie vaikai bus kitokie. – E. Makarsko nuotr. // Kauno diena Pratarmė - 7. – 1997, gruodžio 4.

Dailininkės V. Voverienės vaikų studijos darbų ekspozicija Lėlių teatre.

 1. Piešiniuose – vaikus supantis pasaulis. – Iliustr.// Kauno diena. – 1997, kovo 26, p. 8.

Apie teatre atidarytą moksleivių piešinių parodą „Vaivoryk Pratarmė - 7štės šaly“, skirtą šio teatro įkūrėjo S. Ratkevičiaus 80-mečiui.

 1. Šiurkuvienė, Dana. Šypsosi pasaulio lėlės. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, gegužės 29, p. 4.

Pasaulio suvenyrinių lėli Pratarmė - 7ų paroda Kaune.

1998

 1. Juškienė, Dalia. Gera gali lemti net ir blogi sapnai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kovo 18, p. 18.

Apie šventę vaikams Lėlių teatro kavinėje „Asiliuko sapnas“.

 1. Kuzmickaitė, Jūratė. Mažąją gelbėtoj Pratarmė - 7ą populiarumas ir vargina, ir džiugina. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gruodžio 24, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 3.

Apie Lėlių teatro kvietimą apsilankyti spektaklyje „Sniego gniūžtės paslaptis“ Kėdainių raj. Akademijos vidurinės Pratarmė - 7 mokyklos antrokų klasei, kurioje mokosi keturius mažylius išgelbėjusi iš degančio namo Monika Kučinskaitė, Kalėdų Senelis apdovanojo ją lego kaladėlių rinkiniu už drąs Pratarmė - 7ą.

 1. Lėlių reklama // Kauno diena. – 1998, rugsėjo 26, p. 19.

Apie Lėlių teatro spektaklių personažų savaitgalinius „pasivaikščiojimus“ po Laisvės alėją.

 1. Pintukienė, Viktorija. Visi vaikai – lėlininkų draugai. – Iliustr.// Kauno diena. – 1998, baland Pratarmė - 7žio 24, p. 9.

Šventė vaikams lėlių teatre Atvelykio dieną po spektaklio „Tigriukas Petrikas“.

 1. Tedūsauja nebuvusieji: „Gaila – nemačiau!”. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kovo 28, p. 5.

Apie tarpt. teatro dienos šventę, pagerbtus teatralus „Fortūnomis Pratarmė - 7“.

1999

 1. Noreikaitė, Ingrida. Už eglutę – spektaklis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, sausio 9,

p. 2.

Atsisveikinimo šventė su kalėdinėmis eglutėmis, Seneliu Šalčiu ir teatro spektaklis vaikams „Stebuklingojo laikrodžio paslaptis“.

2000

 1. Matulionytė, Herta. Nepaprastasis Pratarmė - 7 Kalėdų senelių, snieguolių ir nykštukų susirinkimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, sausio 15, p. 16.

Apie Lėlių teatre vykusį kalėdinį vaikų sukurtų lėlių konkursą.

2001

 1. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Teatro viliotinis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 26, p Pratarmė - 7. 4.

2002

 1. Lėlininkų programa – suaugusiems. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, kovo 22, p. 8.

Lėlių ir kaukių šou Tarptautinės teatro dienos proga.

2003

 1. Gečiauskienė, Vėjūnė. Kviečia poezijos mėgėjų klubas // Laikinoji sostin Pratarmė - 7ė. – 2003, gegužės 3, p. 11.

Poezijos mėgėjų klubo vakaras „Trečias brolis“.

 1. Kauniečių lėlių milžinų šou eksportas į Klaipėdą. – Rubrika: Konrado naujienos. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liepos 26, p. 14.

Dalyvavimas Klaip Pratarmė - 7ėdos Jūros šventėje su muzikine programa „Didysis lėlių šou“.

 1. Po „Lėliukų“ stogu apsigyveno poezija. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, balandžio 18, priedas „Pramogų alėja“, p. 2.

Kūrybinė programa „Poezijos greitasis Pratarmė - 7“ (H. Radausko eilės).

 1. Šokio dienai – šokio fiesta. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, balandžio 25, priedas „Pramogų alėja“, p. 2.

Apie Lėlių teatre jau vienuoliktą kartą pažymimą Tarptautinę šokio dien Pratarmė - 7ą.

 1. Vaitkūnienė, Erika. Naujametinį vakarą – šokio ir plastikos šventė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, gruodžio 30, p. 7.

Naujametinė šokio programa „Laimingų Naujųjų Metų“.

2004

 1. Kibirkštienė, Aldona. Dienos be skambučio. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, sausio Pratarmė - 7 3, p. 18.

Apie kalėdinius ir naujametinius renginius moksleiviams žiemos atostogų metu.

2005
 • oldrussian.ru/mihajlo-grushevskij.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-z-pogliblenim-vivchennyam-ukransko-lteraturi-8-9-klasi-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/kompyuter-ce-elektronnij-pristrj-sho-vikonu-operac-vvedennya-nformac-zbergannya-ta-obroblennya-za-pevnoyu-programoyu-vivedennya-oderzhanih-rezultatv.html
 • oldrussian.ru/stanslav-panasovich.html
 • oldrussian.ru/all-rights-reserved-for-information-address-the-bobbs-merrill-company-a-division-of-macmillan-inc-866-third-avenue-new-york-new-york-10022-33.html
 • oldrussian.ru/13-funkconaln-rol-kompyuterv-v-merezh-tema-13-funkconaln-rol-kompyuterv-v-merezh.html
 • oldrussian.ru/koli-v-zapisc-cifrov-abo-nsh-dan-zveden-v-tablic-tod-kozhna-z-nih-povinna-mati-posldovnu-numeracyu-arabskimi-ciframi-v-mezhah-rozdlu-ta-zagolovok-yaksho-vn-neobhdnij.html
 • oldrussian.ru/legkij-samolet-amfibiya-sa-20p-krilya-sverhderzhavi.html
 • oldrussian.ru/programi-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-navchaln-programi-dlya-proflnogo-navchannya-stornka-17.html
 • oldrussian.ru/perelk-normativno-pravovih-aktv-sho-regulyuyut-pitannya-remsnicho-dyalnost-v-ukran.html
 • oldrussian.ru/ustinova-p-l-v-savenkova-vdp-red-zasl-pracvnik-kulturi-ukrani-e-v-tatarchuk-k-p-n-l-l-makarenko.html
 • oldrussian.ru/metodika-vikladannya-stor-4-kurs-vikl-turyanska-o-f-semnarsk-zanyattya-ta-pitannya-do-modulnogo-kontrolyu-ukranska-storografya-4-kurs-vikl-shandra-o-semnarsk-zanyattya-ta-pitannya-do-modulnogo-kontrolyu.html
 • oldrussian.ru/lcenzuvannya-privatno-medichno-praktiki-propozic-sho-nadjshli-cherez-merezhu-nternet-na-uryadovij.html
 • oldrussian.ru/glava-ii-padenie-mogushestva-etruskov-kelti-istoriya-rima.html
 • oldrussian.ru/brown-b-m-westcott-w-pan-n-christensen-and-j-stark-nitrogen-management-for-hard-wheat-protein-enhancement-pnw-bulletin-578.html
 • oldrussian.ru/arhtektura-vsesvtu-za-mikoloyu-rudenkom-gnoss-and-modern-times.html
 • oldrussian.ru/project.html
 • oldrussian.ru/bibliography-cognitive-psychology-mind-map-approach.html
 • oldrussian.ru/vam-pomozhet-eta-kniga-smotryu-i-strojneyu.html
 • oldrussian.ru/she-beztrivozhno-hodyat-po-mstu-t-yak-vmiratimut-na-rubezhah-timut-v-otochennyah-gortimut-u-kremacjnih-pechah-konctaborv-shturmuvatimut-budapesht-berl-stornka-16.html