План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови


Міністерство аграрної політики України

Подільський державний аграрно-технічний університет


Реферат з української мови на тему:

“Політичний розвиток української мови у XIV-XXст.”


Виконав студент I курсу I групи

спеціальність інженерна механіка

Королюк Олег Олегович


Кам’янець – Подільський 2007
План План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови

1. Основні етапи розвитку української мови

2. Час утисків української мови

3. Відродження української мови

Висновки^ 1. Основні етапи розвитку української мови


Наша мовна традиція сягає докняжих часів, а в період Київської Русі наше слово сягнуло державного творення: було відкрите не План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови лише для близьких сусідів, а й для найвіддаленіших земель, збагачувалось іншими мовами і збагачувало їх. Гідно подиву, що його не задушили княжі міжусобиці, не стяла ворожа шабля, не затоптали в болото кінські копита, що План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови воно не розвіялось у вихорі навальних орд, а залишилось сіллю землі й народу.

Отож, українська мова не творилася ні в XIV, ні в XV, ні в XVI, ні у XVII століттях План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови, бо вона і її діалекти вже були створені протягом багатьох попередніх століть. Вона тільки де в чому змінювалась, розвивалась і вдосконалювалась.

Вирішальним чинником згуртування українських племен в українську народність було створення першої План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови Української держави з центром у Києві.

Настійною потребою в умовах великої держави стало виникнення писем­ної мови. Живойій українській мові не судилося відразу стати писемною. З прийняттям візантійського християнства Україна одержала й План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови готову книжну мову, старогрецьку мову церковних книжек. Однак в устах українського духовенства ця мова набрала окремого, українського, забарвлення. Згадаймо найдавнішу збережену пам'ятку української писемності "Слово о полку Ігоревім", Вид План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови­но, що создатель добре знав і книжний, і народний варіанти мови, бо крізь канву старослов'янської виразно проступають елементи живої народної мови.

З другого боку, мова церкви й духовенства впливала також на маси План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови українського народу, які звикали до церковнослов'янських слів і висловів, свідо­мо й несвідомо вносили в живу мову елементи церковнослов'янської фоне­тики, морфології і синтаксису.

Трагічної історії України присвячені початкові План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови слова відомої пісні:

^ Ой біда, біда чайці-небозі,

що вивела дітки при битій дорозі.

Ледве витримала Україна рух мадярів IХ ст., як вже в X ст. посунула печеніги, в кінці ХІ ст. почали послаблювати нашу План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови державу своїми набігами половці, а в ХIII ст., залили українську землю кров'ю монголо-татарські орди. Ще не прийшла до для себя Україна після татарського лихоліття, а вже в кінці ХV План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови ст., почала нищити її кримська орда. Заслугою України перед історією є те, що вона захистила спокійний розвиток культури Західної Європи, бо об груди її синів розбивалися широкийі хвилі кочових племен.

Цієї План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови награды Європа не оцінила, а найближчі сусіди відразу кинулися на ослаблену безупинними боями Україну, щоб насититися її природними багатствами. Так вчинила Суздальщина з Київською державою, так зробили по­ляки і мадяри План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови з Галицько-Волинським князівством. Таким чином, український люд живой власним державним життям недовго: вже в ХІV ст. він увійшов до складу чужих держав—Польщі й Литви.

У XIV ст. після загарбання Литвою українських і План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови білоруських земель утворилось Велике Литовське князівство. Однак культурна вищість українців білорусів, що входили до складу Литовської державі, їх чисельна перевага робили з неї властиво Українсько-Білоруську державу з такою ж культурою План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови і урядовою мовою. Українською ("руською") мовою було написано зведення державних законів — "Литовський статут". Нею ж велося листування, судочинство, літературна творчість. 0сь що записано в "Літовському Статуті" про мову: ''А писар земський План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови маєть по-руську літерами і словы руськими вси листы, выписи и позовы писати, а не другим языком и словы".

У 1569 р. в Любліні був підписаний акт про унію: Польща та Литва стали План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови об'єднаною державою— Річчю Посполитою. Після'укладення унії більша, частина українських земель відійшла до Польщі (Підлящщя, Волинь, Поділля, Брацлавщина, Київщина). Галичина і Холмщина були під владою Польщі ще з княжих часів. Становище План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови української мови погіршується. Польська шляхта намагається силою прилучити український люд до польської мови. Люблінська унія стала для української шляхти, що до того була носієм української державної думки, містком для переходу в ряди ворогів План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови, що політичне й економічно гнобили український люд. "Для панства, величавого, для сладости не­щасного" українська шляхта відреклася свого народу та спольщилася.

Незважаючи на соціальний та націоналний гніт з боку Речі Посполитої План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови, у XVI-XVII ст. розвивається освіта, шириться наука, збагачується культура. Україн стінах Києво-Могилянської академії та братських шкіл українське слово пізнає еллінську і римську філософію і поетику, науку; воно 100є демократичним і непоборним, як План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови республіка Запорізька Січ, і прекрасним, як козацьке бароко.

На Запорізькій Січі, яка була військовим центром України, всі документи, військові правила, команди, листування в ті часи велися українською мовою, і це План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови підтримувало її громадянський статус.

Мандрівник та історик сирієць П.Аленпський, що зустрічався з Богданом Хмельницьким, стверджує: "Не лише козаки, але більшість їх дружин і дочок мозгіли читати".

В такій ситуації, природно, не вистачає План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови книжек. Тому масово виникають друкарні. У другій половині XVII ст. останніх налічувалось в Україні 24. Зазначимо, що у Московському царстві тоді було 2 друкарні. Книжки проникають у Московську державу, поширюючи на Московію вплив української План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови культури.

З цього приводу академік М.Грушевський писав: "Українській нарід, як порівняти його до московського приміром, - був тоді далековато розумнійший, освіченійший, проворнійший. З України потім ціле столітє надходили на Московщину люде, що там План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови заводили школи, бібліотеки, вчили, писали і друкували. Довгий час усі вищі духовні в Московщині були з українців, бо своїх учених там не було. Довгі часи Московщина жила українською наукою, поки своєї План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови нарешті не розвела, працею та заходами тих же українських учених".


2. Час утисків української мови


Ситуація почала змінюватися після 1654 р. Взявши головним постулатом сентецію "если буде багато мов, то піде смута по землі", московські цензори виправляли План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови книги українських создательів, уніфікуючи мову на московський зразок.

Централізовані утиски посилюються за Петра І, який жорстоко винищував козаків і селян, поглиблював духовний геноцид. В указі від 5 жовтня 1720 р. Петро І План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови узаконив переслідування мовних відмінностей українських видань: "... вновь никаких не считая церковных прежних изданий, не печатать …".

З цього указу почалися законодавчі перепони вільному розвитку української писемності й освіти. Не останню роль у План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови цій ганебній справі відіграла російська православна церква – чи не найбільш дієве знаряддя русифікації. Ось далековато не повний перелік царсько-імперських вироків української мові і культурі у XVIII столітті:

Повна русифікація за допомогою репресивних заходів План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови Києво-Могилянської академії.

Український мовознавець та історик М.Костомаров писав: "З того часу Україна мовчала, її народність приречена була на забуття. Ім'я хохол, яке москалі давали козакам за оселедці, стало План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови синонімом дурня. Поетична мова України стали предметом зневаги і глуму. Нередко самі малоросіяни червоніли, если їх вимова виявляла південне походження. Українська історія була або закинена, або представлена спотворено".

^ 3. Відродження української мови


Новий етап розвитку української літературної План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови мови починається з часу виходу з друку «Енеїди» Котлярев­ського (1798 р.).

Нормальному розвиткові української літературної мо­ви довгий час перешкоджали утиски й заборони росій­ського царизму. Плохо позначилося на її План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови розвитко­ві також роз'єднання українських земель між різними державами. Аж до Великої Жовтневої соціалістичної ре­волюції, наприклад, українська мова не мала навіть єди­ного правопису. Між орфографією, вживаною в східній і західній частині План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови України, існували значні розбіжності. Та, незважаючи на всі перешкоди, українська мова жила в устах народу, в піснях і думах, оповіданнях і казках, передавалась від покоління до покоління.

З кінця План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови XVIII і першої половини XIX століття загаль­нонародні норми нової української літературної мови по­чинають закріплятися в літературі, а саме: у творах І. П. Котляревського, Є. П. Гребінки, Л. І. Боровиков-ського План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови та Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. Т. Г. Шевченко підніс українську мову на рівень найрозвиненіших мов світу. У другій половині XIX і початку XX століття ук­раїнська літературна мова збагачується й розвивається в План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови творчості таких видатних прогресивних письменників, як Марко Вовчок, І. С. Нечуй-Левицький, Панас Мир­ний, І. К. Тобілевич, М. П. Старицький,

І.Я.Франко, П.А.Грабовський, Леся Українка, М. М. Коцюбинський, В. С План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови.Сте-фаник та ін., друга половина ХХ ст. - О.Вишня, П.Тичина, М.Рильський, Д.Павличко, Р.Іваничук, В.Стус.


Висновки


Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона виновата охоронятися та План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови підтримуватися державою. Мовна політика як одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення рационального функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Українська мова, виконуючи інтеграційну План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої країни.

Тарас Шевченко був переконаний, що поки живая мова в устах народу, доти живий і люд, що нема насильства План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови більш нестерпного, як те, яке прагне відняти народу спадщину, створену численними поколіннями його предків. Ці Кобзареві думки перегукуються з роздумами визначного преподавателя К.Ушинського:

"Відберіть у народу все – і він План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови усе може повернути; але відберіть мову – і він ніесли вже більш не створить її; вимерла мова в устах народу – вимер і люд. Та якщо людська душа здригається перед убивством однієї недовговічної людини, то що ж План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови виновата почувати вона, зазіхаючи на життя багатовікової особистості народу?".

Нашому поколінню випало складне, але почесне завдання - відродження української мови, держави, нації. І виконати його - наш громадянський обов’язок.


Використана література

 1. Ажнюк. Національна План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови ідентичність і мова в українській діаспорі// Сучасність, 1999. - № 3.

 2. Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVІІ ст. - Львів, 1941. - С. 3.

 3. Кримський А. Нарис історії українського правопису до 1927 року // Твори: У 5 т План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови. - К., 1983. - Т. 3. - С. 283-301.

 4. Монографія Ю.Жлуктенка “Українська мова на лінгвістичній карті світу”. Київ \\ Наукова думка. - 1990.

 5. Оржехівський В. Міжетнічні взаємини // Права Людини. - Харків, 2001.

 6. Освіта України. - №4 (232) від 24 січня 2001.

 7. Пентилюк М. Наш скарб - рідна мова. /Матеріали План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження української мови веб-сайту “Сторінки лінгві100”, 2001.
 • oldrussian.ru/14-advantages-and-disadvantages-of-e-learning-creating-an-online-learning-course-for-teaching-english.html
 • oldrussian.ru/4-vimogi-do-dopomzhnih-primshen-pravila-ohoroni-prac-dlya-pdprimstv-ta-organzacj-polgrafchno-promislovost.html
 • oldrussian.ru/zaochne-vddlennya.html
 • oldrussian.ru/objectives-description-of-centre-and-organisation-of-english-department.html
 • oldrussian.ru/georgj-ball.html
 • oldrussian.ru/asapil-administrative-manual-78.html
 • oldrussian.ru/part-time-they-can-take-an-average-weeks-income-and-divide-it-by-40-www-t-heta-h-ealing-l-ongevity-c-hart-com.html
 • oldrussian.ru/introduction-to-retailing.html
 • oldrussian.ru/governmentwide-initiatives-chapter1-economic-and-fiscal-strategies-and-objectives-3.html
 • oldrussian.ru/research-libraries-as-knowledge-publishers-not-purchasers-application-holy-wars-or-a-new-reformation.html
 • oldrussian.ru/31-programmno-celevie-metodi-upravleniya-i-realizacii-innovacionnih-proektov-innovacionnij-menedzhment-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-z-medichno-bologchno-fziki-na-200-7-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/u-vas-net-granic-formuli-deneg.html
 • oldrussian.ru/a-dost-o-akreditaci-rozen-nebo-prodlouen-doby-platnosti-akred-bakal-magisterskho-stud-programu-33.html
 • oldrussian.ru/programma-speckursa-rosyjska-bajka-literacka-xviii-xx-w.html
 • oldrussian.ru/the-tide-p-1-amanda-beans-amazing-dream-a-mathematical-story.html
 • oldrussian.ru/profesjn-ta-socaln-prava-advokata-jogo-obovyazki-kurs-lekcj-specalnstyu-0600101-pravoznavstvo.html
 • oldrussian.ru/object-oriented-programming-using-c-programme-code-bti.html
 • oldrussian.ru/glava-xi-faustus-nachinaet-dumat-o-svoej-blizkoj-konchine-istoriya-doktora-dzhona-faustusa.html
 • oldrussian.ru/izgltbas-un-zintnes-ministrijas-53.html