Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України - Обнов5ить п4оля д7ля а2льбомных страни5ц


^ Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є базовою установою з видання міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство». У 2008 році видано 4 номери журналу загальним обсягом 59,85 ум. друк. арк., в яких опубліковано 68 наукових статей українських та зарубіжних авторів, 6 рецензій, 7 хронік про події міжнародного та вітчизняного наукового життя 74 автори, серед яких 8 із закордону (Росія - 6, Таджикістан - 1, Ізраїль - 1) та 4 – з різних областей України. Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 43 статті, 6 хронік та 4 рецензій, 31 співробітник є авторами цих статей.

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є видавцем щомісячного міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки», у звітному році було видано 12 номерів журналу загальним обсягом 36,66. ум. друк. арк.., в яких опубліковано 92 наукових статей та рецензій, з них закордонних 1 стаття (Росія). Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 17 статтей та 1 рецензія, 14 співробітників є авторами цих статей.

Журнал «Нариси з історії природознавства і техніки» в 2008 році не видавався.

  Видавнича діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України наведена у формах ^ VIII-1; VIII-2 що додаються. Наукові праці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України поза видавництвами не видавалися, відповідно форма VIII-3, не додається.


^ IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
В 2008 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

- інтеграція України в міжнародну наукову систему;

- порівняльний аналіз науково-технічного потенціалу країн-членів Організації чорноморського співробітництва;

- стратегія науково-технічної політики;

- державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

- малий інноваційний бізнес;

- трансфер технологій;

- аналіз і статистика науки;

- історія науки і техніки.

В рамках 6-ї РП ЄС ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував два проекти. Проект «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм». Основними партнерами проекту є: Швеція, Німеччина, Естонія, Австрія, Китай. Підготовлено розділ монографії, проведено аудит за етапом виконання проекту. Проект «Використання показників Європейського інноваційного табло для України і Росії». Підготовлено заключний звіт, матеріали за планом проекту. За результатами проекту видано дві монографії.

В 2008 році в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував організаційно-методичну роботу тематичний контактний пункт дослідницьких програм Європейського Союзу, а саме:

- здійснювалася консультаційна діяльність та підготовлені спеціалізовані інформаційні бюлетені за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві»;

- регулярно оновлювались оперативні інформаційні матеріали за вищеназваними тематичними напрямами, щодо участі українських науковців у нових конкурсах 7-ї РП ЄС. Матеріали розміщені на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України: www.nas.gov.ua/ciptt/eu;

- сформовано базу даних пропозицій українських вчених за вищеназваними тематичними напрямами для співробітництва з науковцями інших країн у проектах 7-ї РП ЄС. База регулярно поповнюється новими пропозиціями;

- за участю науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві» (м. Київ, червень 2008 р.).

В рамках проекту “INCONET EECA” 7-ї Рамкової Програми ЄС у м. Вені (Австрія) відбулося засідання робочої групи з обговорення проблем формування статистичних індикаторів в галузі науки і технологій, в якому брав участь д.е.н. Соловйов В.П. у якості експерта.

В 2008 році за конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2007» в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконувався спільний проект № 14.5/004 “Методологія вирішення завдань підвищення сприйнятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країн ”. В ході виконання проекту було розроблено методологію оцінки технологічної безпеки України з використанням міжнародних рейтингів конкурентоспроможності та інноваційної активності країни, аналітичні висновки щодо зв’язку інноваційної моделі структурної перебудови економіки, із підвищенням конкурентоспроможності та технологічної безпеки України, рекомендації державним органам України.

Аспірант Центру Мойсеєнко Ю.В. проходив стажування в серпні 2008 року в європейській докторантській школі з менеджменту технологій на базі Католицького університету м.Льовен спільно з Європейським інститутом передових досліджень в менеджменті (Бельгія).

В жовтні 2008 року науковий співробітник Центру к.е.н. Грига В.Ю. здійснював стажування в Інституті економіки Міністерства освіти та науки Республіки Казахстан, з метою дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наукової та інноваційної системи Республіки Казахстан.

У грудні 2008 року науковий співробітник Центру к.е.н. Кот О.В. стажувалася в Національному контактному пункті Латвійської Республіки, презентовано пропозиції українських вчених у сфері міжнародного співробітництва з науковцями ЄС, взято участь у засіданнях робочих груп з питань активізації двостороннього співробітництва вчених України та Латвії.

В листопаді 2008 року в рамках спільного проекту ЄС та ООН «Партнерство ЄК та ООН з гендерної рівності задля розвитку та миру» було проведено консультативну зустріч експертів (Брюссель, Бельгія) та міжнародний тренінг (Стамбул, Туреччина), в яких брала участь к.е.н. Лобанова Л.С.

У вересні 2008 року в м.Кишинів (Молдова) було проведено міжнародну конференцію «Наукова та освітня політика». Офіційним представником від НАН України був д.е.н. Єгоров І.Ю.

В вересні 2008 року в рамках меморандуму про науково-технічну співпрацю з Національним інститутом науково-технологічної політики та стратегічних досліджень Міністерства науки і технологій В’єтнаму до ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України з робочим візитом прибув науковець Нгуен Хай Ханк з метою участі у конференції та обговорення питань майбутніх досліджень. На запрошення в’єтнамської сторони у грудні 2008 року заступник директора к.е.н. Кавуненко Л.П. відвідала Ханой, де зустрічалася з керівництвом інституту та головою наукової ради В’єтнаму, а також взяла участь у міжнародній конференції «Досвід та перспективи розвитку науково-технічних та інноваційних програм» і виступила з доповіддю.

В жовтні 2008 року д.е.н. Соловйов В.П., як експерт та представник МААН взяв участь у засіданні постійної комісії з питань науки та освіти Міжпарламентської асамблеї (МПА) СНГ. На засіданні розглядалися закони про науково-технічну діяльність та статус науковця, які в листопаді 2008 року прийняті на сесії МПА.

24-25 квітня 2008 року в Києві було проведено Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи», в якому прийняли участь 140 вчених та організаторів науки, з 7 країн (Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Молдова, Російська Федерація, Туреччина та Україна). Метою симпозіуму було узагальнення досвіду науково-технологічного розвитку країн-членів ОЧЕС, їх співпраці в рамках ОЧЕС з країнами Євросоюзу, а також визначення перспектив інтеграції наукових систем країн-членів ОЧЕС у загальноєвропейський науковий простір. Розроблено рекомендації симпозіуму, які було надіслано до Верховної Ради України та відповідних міністерств та відомств.

В 2008 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України був також співорганізатором ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції по інноваційній діяльності «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (Севастополь, вересень), на якій було розглянуто досвід різних країн з питань інноваційного розвитку. В роботі конференції взяли участь 109 вчених і спеціалістів з різних регіонів України, Росії, Білорусії, Азербайджану, Молдови, Германії, В’єтнаму.

У звітному році було 26 відряджень науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 14 країн світу, в тому числі за рахунок приймаючої сторони та власний рахунок: Білорусь – 7 (Б.А.Маліцький, В.П.Соловйов, О.О.Грачев – двічі, В.А.Денисюк, І.О.Булкін, В.О.Чехун), Росія – 4 (В.І.Онопрієнко, І.Ю.Єгоров, В.О.Чехун, Д.М.Лаповський), Туреччина – 2 (Л.С.Лобанова, О.М.Міщук), Бельгія – 2 (І.Ю.Єгоров, Л.С.Лобанова), Угорщина – 2 (І.Ю.Єгоров – двічі), Австрія – 1 (В.П.Соловйов), Болгарія – 1 (Н.Б.Ісакова), Великобританія – 1 (І.Ю.Єгоров), Греція – 1 (І.Ю.Єгоров), Латвія – 1 (О.В.Кот), Німеччина – 1 (Л.П.Кавуненко), Республіка Молдова – 1 (І.Ю.Єгоров), Соціалістична Республіка В’єтнам – 1 (Л.П.Кавуненко), Чехія – 1 (О.О.Грачев), Швейцарія – 1 (Єгоров).

Протягом звітного року в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 8 іноземних фахівців з 5 країн світу: Росія – 5, Азербайджан - 1, Республіка Молдова - 1, Угорщина – 1, Туречинна – 1.

Протягом 2008 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 48 міжнародних конференціях і семінарах (див. розд. VI Конференції, семінари, з’їзди тощо).

У 2008 р. науковцями ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України опубліковано за кордоном 3 монографії, 9 наукових статей, 9 тез (див. розд. VIII. Видавнича діяльність).

Два співробітника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є членами Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П.), чотири – членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Єгоров І.Ю. – експерт Комісії ООН для Європи, експерт ЄС з програми ТЕМПУС-ІІІ та член виконавчого комітету міжнародної організації дослідників з країн Центральної Європи «Будапештський форум».

Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

Статистичні дані про міжнародну діяльність ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах IX-1, IХ-2, IХ-3, що додаються.

 • oldrussian.ru/lekciya-38-teoriya-nesovershennoj-konkurencii-dzh-robinson-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/3priziv-molitvi-germes-trismegist-i-germeticheskaya-tradiciya-vostoka-i-zapada.html
 • oldrussian.ru/correlate-command-statpac-for-windows-software-and-manual.html
 • oldrussian.ru/kipene-visshih-gradusov-pyatij-angel-vostrubil.html
 • oldrussian.ru/4gosudarstvennij-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-kommercheskoj-deyatelnosti-kommercheskoe-pravo-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/writing-the-webs-future-in-numerous-languages-65.html
 • oldrussian.ru/praktichna-pedagogka-abo-tri-tehnolog-stornka-43.html
 • oldrussian.ru/technical-committees-coordinator-report.html
 • oldrussian.ru/arquivo-35-de-pesquisas-genealgicas-12.html
 • oldrussian.ru/pakazalnk-ltaraturi-yakaya-prapanuecca-dlya-perarazmerkavannya-vipusk-2-201-1-g.html
 • oldrussian.ru/notes-on-the-sample-essay-essays-and-arguments-a-handbook-on-writing-argumentative-and-interpretative-essays.html
 • oldrussian.ru/american-institute-of-personal-injury-physicians.html
 • oldrussian.ru/action-3.html
 • oldrussian.ru/pitkevicha-galina-2-du-study-organization-and-managment-14.html
 • oldrussian.ru/ostrie-respiratornie-virusnie-infekcii-sezonnie-zabolevaniya-osen.html
 • oldrussian.ru/symbolism-of-white-in-the-poetry-of-emily-dickinson-2.html
 • oldrussian.ru/lectures-20-announcement-to-accreditation-of-study-program.html
 • oldrussian.ru/dept-of-mechanical-and-aerospace-engineering-us-citizen.html
 • oldrussian.ru/julie-benz-angela-for-additional-publicity-materials-and-artwork-please-visit.html
 • oldrussian.ru/concept-of-data-output-from-pi-to-relational-database-relational-databaserdbms-via-odbc-interface.html