ОСНОВНИЙ КУРС - Державний стандарт професійно-технічної освіти

^ ОСНОВНИЙ КУРС


Тема 1. Вступ

Значення металів, неметалевих та інших матеріалів для народного господарства. Застосування металів: чавуну, сталі, кольорових металів, сплавів та полімерних матеріалів. Економія матеріалів. Завдання вивчення предмету „Матеріалознавство”

Ознайомлення учнів зі змістом і порядком вивчення програми по матеріалознавству.


^ Тема 2. Основні відомості про метали та сплави.

Внутрішня будова металів і сплавів. Кристалічна структура металів і сплавів, просторові кристалічні решітки. Процес утворення кристалів. Залежність властивостей металів та сплавів від структури та величини зерна в твердому стані. Короткі відомості про методи визначення структури та якості металів і виробів з них в лабораторних і виробничих умовах. Властивості металів. Фізичні властивості металу: щільність, температура плавлення, провідність, електропровідність, теплове розширення, намагнічування. Значення фізичних властивостей при виборі металів для виготовлення деталей.

Хімічні властивості металів. Здатність металів підлягати хімічним впливам. Антикорозійна стійкість, кислотостійкість, лугостійкість. Значення хімічних властивостей металів в практичній діяльності.

Механічні властивості металів. Міцність. Поняття про межу міцності при розтягуванні і методи її визначення. Твердість. Засоби визначення твердості металів і сплавів. Методи випробовування металів. Використання механічних властивостей металів в техніці. Технологічні властивості та проби металів. Ковкість, зварюваність, оброблюваність, заповнюваність форм. Види та використання технологічних проб металів. Іскрова проба сталі та її використання.


^ Тема 3. Залізовуглецеві сплави та їх електропровідні властивості.


Чавун. Основи виробництва чавуну. Вихідні матеріали для одержання чавунів. Перероблений чавун. Литий чавун. Феросплави. Вплив домішок на властивості чавуну. Класифікація та маркування чавунів. Марки чавунів, які використовуються для виробництва деталей машин та обладнання.

Сталь. Основи виробництва. Способи плавлення та одержання виливки сталі. Порівняння якості сталі, одержаної різними способами.

Вуглецеві сталі: конструкційні та інструментальні. Елементи, які входять до складу вуглецевих сталей. Вплив домішок на властивості сталі. Приклади використання вуглецевих сталей. Марки та сорти вуглецевих сталей. Леговані сталі. Різновид легованих сталей. Марки легованих сталей, нелеговані сталі. Приклади використання легованих сталей для виготовлення інструмента, деталей машин. Залізовуглецеві сплави та їх електропровідні властивості.


^ Тема 4. Термічна обробка матеріалів.


Сутність та значення термічної обробки. Зміна внутрішньої будови залізовуглецевих сплавів при різних умовах нагрівання та охолодження. Поняття про діаграму залізовуглецевих сплавів. Способи нагрівання та охолодження при термічній обробці. Способи визначення температури нагріву. Зміна кольору від температури загартування. Вимірювальні прилади для визначення температури нагріву. Види термічної обробки. Відпал, нормалізація, відпуск.

Зміна структури та властивостей металів при різних видах термічної обробки. Особливості термічної обробки швидкоріжучої та легованих сталей. Застосування термічної обробки при виготовленні деталей механізмів, слюсарних та монтажних інструментів та пристроїв.

Хіміко-термічна обробка сталі. Цементація, азотування, дифузійна металізація, їх призначення та виконання.

Термічна обробка чавуну. Відпал відливок. Властивості ковкого чавуну та приклади його застосування для виготовлення деталей машин.


^ Тема 5. Кольорові метали та сплави


Значення кольорових металів для промисловості. Мідь та мідні сплави, їх характеристика, властивості. Алюміній та його сплави. Характеристика і застосування. Властивості та призначення в автопромисловості магнію, титану, олова, свинцю, цинку, хрому, нікелю та їх сплавів.

Антифрикційні сплави їх використання. Припої, їх види, характеристика властивостей та використання.


^ Тема 6. Тверді сплави і порошкові матеріали.


Тверді сплави, їх види, властивості та використання. Значення твердих сплавів в машинобудуванні. Металокерамічні сплави для виготовлення деталей машин та ріжучого інструмента.


^ Тема 7. Корозія металів та способи захисту


Сутність явища корозії. Руйнуюча дія різних середовищ. Види корозії металів. Зовнішні ознаки та різновиди корозії. Корозія, викликана руйнівною дією блукаючих струмів. Основні способи захисту металевих виробів від корозії. Неметалеві покриття ( фарби, лаки, пластмаси, склопластики, поліетилен та інше) та способи нанесення їх на поверхню виробів. Металеві покриття, лудіння, цинкування, свинцювання, нікелювання, хромування. Металізація, плакування.

Хімічні покриття. Захист окисними плівками, оксидування, легування. Катодний захист від блукаючих струмів. Приклади захисту від корозії металевих частин обслуговуючих машин і механізмів.


^ Тема 8. Пластичні маси і вироби з них


Загальні відомості про пластмаси. Склад та властивості пластмас. Фізичні та механічні властивості полімерних матеріалів. Способи переробки пластмас на вироби та деталі. Використання пластмас та інших полімерних матеріалів в якості замінників металів. Використання антифрикційних, маслостійких поліамідів для виготовлення втулок зубчатих коліс корпусних деталей машин, використання капрону для виготовлення втулок підшипників, кришок, виготовлення дерево-шарових пластиків та амінопластиків для виготовлення підшипників, зубчатих коліс, втулок, рукояток. Виготовлення деталей із пластмас.

Вибір матеріалів в залежності від їх властивостей, умов роботи та вимог до швидкостей, електропровідності та інше.


^ Тема 9. Електроізоляційні та електропровідникові матеріали


Класифікація електротехнічних матеріалів за їхнім призначенням. Поняття про привідникові матеріали, сфера використання. Поняття про ізолятори. Вимоги до них. Класифікація електроізоляційних матеріалів за станом, походженням, сферою використання для низької та високої напруги. Поняття про електричні властивості ізоляторів. Газоподібні та рідкі електроізоляційні матеріали повітря, масла, їх властивості та застосування. Тверді електроізоляційні матеріали, природні та синтетичні лаки, їх властивості та використання. Епоксидні смоли, їх властивості та застосування в якості електроізоляційних матеріалів.

Волокнисті ізоляційні матеріали, дерево, склотканина, картон, їх властивості та сфера використання.

Електроізоляційні матеріали, які одержують на основі високомолекулярних органічних з’єднань. Керамічні та мінеральні електроізоляційні матеріали. Електропровідникові матеріали мідь, алюміній, латунь, бронза, технічні характеристики та використання біметалів. Інші провідникові метали, вольфрам, платина, ртуть та можливості їх використання. Сплави високого опору, константак, хромель та їх використання.


^ Тема 10. Паливо-мастильні матеріали та їх властивості.


Короткі відомості про нафту і нафтопродукти. Основні властивості нафти. Одержання рідких палив з нафти. Способи переробки нафти. Сутність очистки палива. Паливо для карбюраторних двигунів. Властивості бензину. Питома теплота випаровування. Теплота згорання на межі запалювання. Антидетонаційні властивості. Способи підвищення октанових чисел бензинів. Схильність до відкладень. Хімічна стабільність палива. Корозійні властивості. Способи визначення придатності бензину до використання. Асортимент бензинів та їх використання. Паливо для дизельних двигунів. Властивості дизельного палива. Утворювання смолистих та вуглистих відкладень в дизелях. Асортимент дизельних палив та їх використання. Зберігання рідкого палива. Визначення якості рідкого палива.

Призначення змащувальних матеріалів. Короткі відомості про тертя та зношення. Змащувальні оливи. Пластичні мастила. Склад та одержання змащувальних матеріалів. Вимоги до якості оливи. В’язкісні властивості. Величина в’язкості. Змащувальні властивості. Хімічна стійкість. Захисні властивості. Класифікація оливи для двигунів внутрішнього згорання. Асортимент масла для двигунів. Регенерація виробничих олив. Трансмісійні оливи. Асортимент та використання трансмісійних олив для якості мастила. Властивості пластичних мастил. Антифрикційні мастила. Маркування, одержання та використання антифрикційних мастил.

Захисні та консервуючі мастила. Ущільнюючі змащувальні матеріали. Охолоджуючі рідини. Вода як охолоджуюча рідина. Рідини для гідравлічних приводів. Гальмівні рідини. Рідини для амортизаторів, гідропідсилювачів кермового управління, гідросистем машин.


^ Тема 11. Технічні рідини та їх властивості.


Охолоджуючі рідини. Вода як охолоджуюча рідина. Рідини для гідравлічних приводів. Гальмівні рідини. Рідини для амортизаторів, гідропідсилювачів кермового управління, гідросистем машин.


^ Тема 12. Допоміжні матеріали.


Прокладочні та ущільнюючі матеріали. Склад, властивості та спосіб виготовлення картону прокладочного, пароніту, картону азбестового, шкіри, гуми технічної, листової, нитки та шнура азбестового. Зберігання та використання прокладочних ущільнюючих матеріалів. Технічні вимоги та якість прокладочних та ущільнюючих матеріалів. Характеристика та використання природних та штучних абразивних матеріалів. Шліфувальні круги та папір, порошок, паста, клеї їх властивості та використання.

Лакофарбові матеріали. Основні речовини, які входять в лакофарбову продукцію. Види та властивості лакофарбових матеріалів. Використання та зберігання лакофарбових матеріалів. Матеріали для пайки і лудіння. Миючі засоби та рідини для очистки зовнішніх поверхонь. Використання миючих засобів на основі кальцинованої соди. Склад миючих засобів. Засоби для видалення накипу .


Контроль досягнутих знань, умінь та навичок


 1. Внутрішня будова металів і сплавів.

 2. Властивості металів.

 3. Методи випробування металів.

 4. Іскрова проба сталі та її властивості

 5. Марки та сорти вуглецевих сталей

 6. Леговані сталі та їх різновиди.

 7. Приклади використання легованих сталей

 8. Класифікація, маркування сталей.

 9. Сутність та значення термічної обробки.

 10. Способи нагріву та охолодження при термічній обробці.

 11. Види термічної оброки.

 12. Цементація, азотування, дифузійна металізація, їх призначення та використання.

 13. Мідь та мідні сплави.

 14. Алюміній та його сплави.

 15. Марки кольорових металів та їх сплавів.

 16. Тверді сплави, їх види, властивості та використання.

 17. Значення твердих металів і сплавів в автомобілебудуванні.

 18. Металокерамічні сплави, використання їх в автомобілі.

 19. Сутність явища корозії, руйнуюча дія різних середовищ.

 20. Види корозії металів.

 21. Основні способи захисту металевих виробів від корозії.

 22. Металеві покриття (лудіння, шинкування, свинцювання, хромування, нікелювання.

 23. Пластичні маси, їх склад та властивості.

 24. Використання пластичних мас та інших полімерних матеріалів.

 25. Класифікація електроізоляційних матеріалів за станом, походженням, сферою використання.

 26. Волокнисті ізоляційні матеріали (дерево, скло, тканина, картон) їх властивості та сфера призначення.

 27. Призначення змащувальних матеріалів.

 28. Класифікація олив для двигунів внутрішнього згорання.

 29. Трансмісійні оливи, асортимент, властивості та використання..

 30. Охолоджуючі рідини, їх властивості та використання.

 31. Паливо для карбюраторних двигунів.

 32. Властивості бензину та способи підвищення октанового числа бензину.

 33. Дизельне паливо, його асортимент та використання

 34. Прокладочні та ущільнюючі матеріали, їхній склад, властивості та способи виготовлення.

 35. Абразивні матеріали, їх характеристика та використання.

 36. Технічні характеристики та вимоги до якості прокладочних та ущільнювальних матеріалів.Рекомендована література та інформаційні матеріали.


1.”Матеріалознавство та обробка металів” – С.Є. Кондратюк, Київ 2000

2. „Матеріали та технологія машинобудування” – М.Г. Чумак Київ 2000

3. „Експлуатаційні матеріали” – Коваленко В.М., Полянський С.К. Київ 2003


ДСТУ ___________________________

/позначення стандарту/


^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ, ДОПУСКИ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРИ”


Кількість навчальних годин

обов’язкового компоненту

змісту освіти 70 _________

Пояснювальна записка


Основна мета дисципліни „Технічне креслення, допуски та технічні виміри” - навчити учнів читати робочі креслення деталей та механізмів, схеми електричних пристроїв, правильно висловлювати технічну думку за допомогою креслень, схем та ескізів, знати допуски та робити технічні виміри.

Навчальна програма містить розділи, які повинні допомогти учням розширити, закріпити та поглибити одержані знання та уміння в читанні і виконанні креслень та схем з професії. До цих розділів включена тема, що передбачає вивчення основних відомостей з будівельного креслення. Якщо при підготовці учнів з конкретної професії не вимагається ознайомлення з основами будівельного креслення, то викладач може використати ці години, що відведені на тему, для більш поглибленого вивчення креслень і схем, а також для самостійної роботи учнів з теми "Читання і виконання креслень і схем професії" .

Навчальна програма з „Технічного креслення, допусків та технічних вимірів” є єдиною для всіх професій. В кінці кожної теми вказано приблизний перелік вправ, обсяг основних знань та умінь учнів. Перелік вправ вказано орієнтовно.

Викладач може змінювати зміст і кількість вправ, а також використовувати не вказані у переліку вправи у залежності від специфіки професії, яку набувають учні, кількості годин, відведених на вивчення дисципліни. Порядок вправ відповідає порядку викладення матеріалу теми.

Необхідно розвивати в учнів уміння самостійно працювати з підручниками та довідковою літературою. Навчальний матеріал дисципліни потрібно висвітлювати в тісному зв'язку із спеціальною технологією, загальноосвітніми та загальнотехнічними дисциплінами з урахуванням конкретної професії.

В процесі навчання необхідно спиратися на відповідні державні стандарти України.

В програмі не виділено час на повторення навчального матеріалу. Викладач повинен планувати його в залежності від складності теми , яку вивчають, та успішності учнів у межах загальної кількості годин, відведених на вивчення теми. У залежності від професії викладач може в окремих випадках змінювати кількість годин, що відводяться на вивчення тем.

Ці зміни повинні обговорюватися методичною комісією, затверджуватися керівником навчального закладу або заступником директора з навчально-виробничої роботи після погодження з місцевими методичними органами.

Програма розрахована на 70 годин і складається з 16 тем, вивчення яких дозволить освоїти учнями уміння оволодіти навиками технічного креслення, знати допуски та технічні виміри.№ теми

Назва теми

^ Кількість годин


Всього

У т.ч. на ЛПР

1.

Вступ до курсу креслення

1
2

Практичне застосування геометричних побудов

2
3

Аксонометричні та прямокутні проекції

2
4

Перерізи та розрізи

2
5

Робочі креслення та ескізи деталей

10

4

6

Складальні креслення

6

4

7

Схеми

2
8

Читання і виконання креслень по професіями

10

6

9

Основні відомості про розміри та спряження в машинобудуванні

6
10

Допуски і посадки гладеньких циліндричних і плоских з’єднань

4
11

Допуски форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь

4
12

Основи технічних вимірювань

4
13

Засоби вимірювання лінійних поверхонь

4
14

Допуски і засоби вимірювання кутів і гладеньких конусів

4
15

Допуски і посадки різьбових з’єднань. Засоби вимірювання різьб.

4
16

Допуски, посадки, засоби вимірювання і контролю шпоночних, шліцьових з’єднань, коліс і передач.

4Залік

1


Всього
70 • oldrussian.ru/u-diplomnih-proektah-robotah-dlya-studentv-ush-form-navchannya-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/academic-year-modules.html
 • oldrussian.ru/xviii-obyavlenie-vojni-gibel-imperatorskoj-rossii-vospominaniya.html
 • oldrussian.ru/mca-505-b-multimedia-systems-s-ri-venkateswara-university-tirupati-517502.html
 • oldrussian.ru/ot-avtora-voennie-aspekti-sovetskoj-kosmonavtiki.html
 • oldrussian.ru/obmorok-zdorove-na-konchikah-palcev.html
 • oldrussian.ru/vii-selection-and-use-of-work-practices-electrical-safety.html
 • oldrussian.ru/ranking-of-threats-2002-2008-owasp-foundation.html
 • oldrussian.ru/how-communication-can-inspire-action-and-get-results-2.html
 • oldrussian.ru/lecturer-n-soldatenko-international-institute-of-practical-psychology.html
 • oldrussian.ru/listok-pamyat-slavi-z-stor-sela-jogo-lyudej.html
 • oldrussian.ru/project-gutenbergs-history-of-modern-philosophy-by-richard-falckenberg-49.html
 • oldrussian.ru/get-ready-for-the-mid-term-test-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-s-uchebnikom.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-z-kursu-podatkove-pravo-modul-zagaln-polozhennya-podatkovogo-prava-tema-1.html
 • oldrussian.ru/luxembourg-with-the-financial-support-of-the-commission-of-the-european-union-in-the-framework-of-the.html
 • oldrussian.ru/29uchebnaya-motivaciya-shpargalka-po-pedagogicheskoj-psihologii.html
 • oldrussian.ru/glava-sedmaya-semya-zhizni-nazad-v-budushee-razgadka-sekretnogo-shifra-knigi-bitiya.html
 • oldrussian.ru/exercises-for-a-course-of-chemistry-english.html
 • oldrussian.ru/module-2-courses-and-syllabus-for-etc-engineering.html
 • oldrussian.ru/283-fenomeni-nuzhdi-lyubov-yak-nachala-umovi-rozvitku-osobistost-v-ontogenez.html