Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності


Орієнтовна тема творчих робіт та проектів

для преподавательічних та керівних кадрів з напрямів


Пошук за напрямами діяльності:
^ Орієнтовна тема Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності творчих робіт та проектів для директорів навчальних закладів 1. Управління загальноосвітніми навчальними закладами: зміст, етапи, структура.

 2. Контроль в загальноосвітньому навчальному закладі: зміст, форми, методи.

 3. Система інформаційного забезпечення управління в загальноосвітньому навчальному закладі.

 4. Організація Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності управління загальноосвітнім навчальним закладом.

 5. Стратегія розвитку персоналу в загальноосвітньому навчальному закладі.

 6. Проаналізуйте зв'язок управлінських і преподавательічних вимог та (поддержки). Як це впливає на організацію навчального процесу?

 7. Розробіть посадову інструкцію директора загальноосвітнього навчального Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності закладу.

 8. Розробіть положення про лабораторію (кафедру) форм, способів та змісту освіти. Організуйте діяльність, визначте критерії успішності її роботи та джерела фінансування.

 9. Розробіть план та зміст діяльності експертного, методичного, науково-методичного засідання Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності преподавательічної ради.

 10. Розробіть таку форму щоденника учня, в якій кожен вчитель, адміністратор та члени учнівського самоврядування мали б змогу записувати досягнення і позитивні зміни в житті учня.

 11. Складіть схему аналізу контрольних робіт, творів Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності, творчих робіт, робіт з арифметики.

 12. Проведіть дослідження на тему: Які умови необхідні вчителю для успішної роботи? З цією метою проведіть опитування вчителів школи і на нараді при директору спробуйте знайти Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності необхідні управлінські рішення.

 13. Складіть рефлексивний аналіз будь якого шкільного заходу (педрада, методрада, вечір відпочинку, свято, семінар).^ Орієнтовна тема творчих робіт та проектів для защитників директора з навчально-виховної роботи
 

 1. Складіть аналіз уроку вчителя і Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності попросіть його щоб він сам проаналізував власний урок , співставте отримані результати.

 2. Розробіть посадову інструкцію защитника директора з навчально-виховної роботи та науково-методичної роботи.

 3. Розробіть план роботи над методичними темами преподавательічних Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності працівників та загальною методичною темою.

 4. Складіть вертикальний план науково-методичної роботи школи, починаючи з планів преподавательічних працівників, кафедр, методоб'єднання закінчуючи пропозиціями адміністрації.

 5. Складіть схему аналізу контрольних робіт, творів, творчих робіт, робіт Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності з арифметики.

 6. Розробіть план і зміст діяльності методичної служби школи.

 7. Розробіть систему заходів для забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу.

 8. Підготуйте аналіз використання в навчальному процесі різних освітніх технологій, методик. форм Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності і засобів.

 9. Створіть в школі на паперових і компьютер'ютерних носіях методичну бібліотеку з матеріалів професійно- преподавательічного досвіду, книжек, лекцій.

 10. Опишіть підготовку і проведення преподавательічного консилімозгу на основі принципу управління та виховання успіхом.

 11. Підготуйте план Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності і зміст діяльності школи преподавательічної майстерності.

 12. Розробіть разом з учнями та батьками програми взаємних дій з обдарованими дітьми ( в тому числі і з 1-го предмету, спортивні програми, творчі програми , беручи до Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності уваги те, що кожен учень може бути обдарованим або талановитим в одному або декількох напрямках)

 13. Розробіть тему загальношкільних і класних батьківських зборів та матеріали до их.

 14. Розробіть картку професійного розвитку преподавателя Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності.^ Орієнтовна тема творчих робіт та проектів для защитників директора з виховної роботи
 

 1. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення свята Першого дзвоника у школі.

 2. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності та проведення осіннього балу в школі.

 3. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення новорічних свят для молодших школярів у школі.

 4. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення новорічних свят для підлітків у школі Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності.

 5. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення новорічних свят для старшокласників у школі.

 6. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення зустрічі випускників у школі.

 7. Методичні рекомендації та матеріали Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності щодо підготовки та проведення професійних свят (Денек працівників освіти, Денек збройних сил України, 8 Березня, Денек захисника Вітчизни тощо) у школі.

 8. Методичні рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення свята останнього дзвоника у школі.

 9. Методичні Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності рекомендації та матеріали щодо підготовки та проведення випускного вечора в школі.

 10. Методичні матеріали щодо організації дозвілля підлітків.

 11. Методичні рекомендації та матеріали щодо організації учнівського самоврядування в умовах загальноосвітнього навчального закладу (гімназії, ліцею Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності).

 12. Методичні рекомендації та матеріали щодо формування культури здорового життя учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (гімназії, ліцею).

 13. Методичні рекомендації та матеріали щодо впровадження тренінгових методик у практику роботи педагога-організатора.

 14. Методичні рекомендації Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності та матеріали щодо організації дозвілля дітей з вадами слуху.

 15. Методичні рекомендації та матеріали щодо використання українських народних традицій у практичній діяльності педагога-організатора.

 16. Методичні рекомендації та матеріали щодо організації волонтерського руху Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (гімназії, ліцею).

 17. Методичні рекомендації та матеріали щодо формування ціннісних орієнтацій вихованців.

 18. Методичні рекомендації та матеріали щодо формування ціннісного ставлення до праці.

 19. Методичні рекомендації та матеріали щодо Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності формування ціннісного ставлення до мистецтва.

 20. Методичні рекомендації та матеріали щодо впровадження здоров'язберігаючих, здоров'язміцнюючих та здоров'яформуючих технологій у практику роботи школи.

 21. Методичні рекомендації та матеріали щодо планування роботи педагога Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогі чних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності-організатора.

 22. Методичні рекомендації та матеріали щодо навчання учнівського активу. • oldrussian.ru/drugs-khat-ukpolicing-info.html
 • oldrussian.ru/part-i-2.html
 • oldrussian.ru/industrial-land-use-policy-and-entrepreneurial-regional-governance-in-pei-pei-kee-metro-triangle-an-schumpeterian-exploration-in-the-context-of-greater-china-intercity-network.html
 • oldrussian.ru/-unit-1-getting-the-right-balance-2.html
 • oldrussian.ru/time-20-hours-including-5-hours-from-unit-1-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/lteratura-naconalna-akademya-derzhavno-podatkovo-sluzhbi-ukrani-na-pravah-rukopisu-grechanyuk-sergj-kostyantinovich.html
 • oldrussian.ru/binvited-lectures-i-contact-information.html
 • oldrussian.ru/dinasztia-28-ie-404399-16-s-szeretnd-hogy-tovbbra-is-bvljn-krlek-tmogasd-munkm.html
 • oldrussian.ru/bermudskij-treugolnik-shestaya-rasa-i-nibiru.html
 • oldrussian.ru/e-tritiums-incorporation-in-dna-committee-examining-radiation-risks-of-internal-emitters.html
 • oldrussian.ru/2pogovorim-o-haose-i-hlame-letayushaya-domohozyajka-razmishleniya-u-kuhonnoj-rakovini.html
 • oldrussian.ru/shlyahi-kniga-rozrahovana-na-shiroke-chitacke-kolo.html
 • oldrussian.ru/5practical-use-chapter-1-the-common-european-framework-in-poland-11.html
 • oldrussian.ru/formal-opening-chair-prof-dr-y-tu.html
 • oldrussian.ru/izmet-trin-j-atinastari-zhne-kommunaldi-sharuashili-salasindai-stornka-26.html
 • oldrussian.ru/pozi-kotorie-mi-prinimaem-vo-sne-bolshoj-universalnij-sonnik-120-tisyach-tolkovanij.html
 • oldrussian.ru/nedorechko-yug-analiz-pesi-a-p-chehova-dyadya-vanya-v-aspekte-svyazi-klassicheskogo-proizvedeniya-s-sovremennostyu-chehov-v-shkole.html
 • oldrussian.ru/st-louis-wants-100-million-from-state-for-police-department-st-louis-business-leaders-back-local-control.html
 • oldrussian.ru/sakralnost-i-obryadovost-sravnitelnoe-bogoslovie-kniga-2-chast-3.html
 • oldrussian.ru/setup-of-electronic-signature-note-the-new-entries-in-the-change-column-are-hyperlinked-to-the-sections-that-were-changed.html