Note 22: Cash flow information - Chapter 1: Economic and fiscal strategies and objectives 3


^ Note 22: Cash flow information (a) Reconciliation of cash and cash equivalents
($ million)2010

2010

2011

2012

2013Budget

Revised

Estimate

Estimate

Estimate

Cash

931.5

689.5

459.6

704.4

1 350.6

Deposits at call

1 652.2

1 575.3

1 986.7

2 109.1

1 910.0

Cash and cash equivalents

2 583.7

2 264.8

2 446.3

2 813.5

3 260.6

Bank overdraft

( 0.5)

( 0.5)

( 0.5)

( 0.5)

( 0.5)

Balances as per cash flow statement

2 583.3

2 264.3

2 445.8

2 813.0

3 260.1


^ (b) Reconciliation of net result to net cash flows Note 22: Cash flow information - Chapter 1: Economic and fiscal strategies and objectives 3 from operating activities
($ million)2009 10

2009 10

2010 11

2011 12

2012 13Budget

Revised

Estimate

Estimate

Estimate

Net result

242.8

505.0

953.7

773.5

1 820.5

Non cash movementsDepreciation

1 651.5

1 647.4

1 839.4

2 003.8

2 165.1

Revaluation of investments

( 14.5)

( 13.3)

( 0.5)

( 0.4)

( 1.4)

Assets (received)/provided free of charge

( 56.3)

( 86.3)

( 80.3)

( 30.3)

( 0.2)

Revaluation of assets

( 8.4)

..

..

..

..

Discount/premium on other financial assets/borrowings

7.2

7.2

7.7

7.4

7.4

Movements included in investing and financing activitiesNet revenues from sale Note 22: Cash flow information - Chapter 1: Economic and fiscal strategies and objectives 3 of investments

( 1.6)

( 0.4)

( 0.5)

( 0.4)

( 1.4)

Net gain from disposal of property, plant and equipment

( 54.1)

( 56.1)

( 113.4)

( 121.0)

( 114.5)

Movements in assets and liabilities
Increase/(decrease) in provision for doubtful debts

( 4.3)

66.2

15.0

16.8

15.6

Increase/(decrease) in payables

13.0

( 219.2)

( 178.9)

( 195.7)

( 207.8)

Increase/(decrease) in employee benefits

189.2

157.0

185.7

156.3

159.2

Increase/(decrease) in superannuation

286.7

50.7

325.7

356.1

206.9

Increase/(decrease) in other Note 22: Cash flow information - Chapter 1: Economic and fiscal strategies and objectives 3 provisions

( 25.4)

( 18.0)

( 16.7)

( 14.1)

( 14.1)

(Increase)/decrease in receivables

87.7

281.2

29.4

( 47.4)

41.3

(Increase)/decrease in other non financial assets

( 2.3)

( 10.6)

( 8.2)

( 8.0)

( 7.9)

Net cash flows from operating activities

2 311.3

2 310.9

2 958.2

2 896.7

4 068.4


 • oldrussian.ru/nyuhovij-ta-smakovij-analzatori-nyuhovij-analzator.html
 • oldrussian.ru/chetvertij-semestr-navchannya-4-dagrama-strukturi-programi-navchannya.html
 • oldrussian.ru/studies-program-academic.html
 • oldrussian.ru/intervyu-na-radio-svoboda-2004-g-shamanskij-les.html
 • oldrussian.ru/what-does-exclusion-from-the-register-mean-united-group-for-freedom-of-association.html
 • oldrussian.ru/av-mihajlov-adorno-i-posle-adorno-izbrannoe-sociologiya-muziki.html
 • oldrussian.ru/23-vropejske-ekonomchne-spvtovaristvo-u-s-m-llyashenko-doktor-ekonomchnih-nauk-profesor-zavduvach-kafedri.html
 • oldrussian.ru/a-growing-backlog-clips-report-is-a-selection-of-local-statewide-and-national-news-clips-about-the-university.html
 • oldrussian.ru/iv-teorya-matematichnih-labrintv-ta-grafv-programi-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv.html
 • oldrussian.ru/on-advanced-technologies-in-design-construction-and-maintenance.html
 • oldrussian.ru/bibliography-southern-university-at-new-orleans-library-reference-19.html
 • oldrussian.ru/glava-31-yuzvishin-azbuka-shamboloidov-muldashev-i-vse-vse-vse.html
 • oldrussian.ru/gansova-emma-socologchnij-vimr-poltichnih-vdnosin-mikolavskogo-navchalnogo-centru-odesko-naconalno.html
 • oldrussian.ru/zmni-redoks-potencalu-kishkovo-stnki-pacyuka-v-eksperimentalnj-model-gostrogo-porushennya-mezenteralnogo-krovoobgu.html
 • oldrussian.ru/with-special-attention-to-20.html
 • oldrussian.ru/5vektora-celej-sostoyaniya-oshibki-upravleniya-ih-sootnoshenie-osnovi-sociologii.html
 • oldrussian.ru/ukranska-naconalna-revolyucya-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/building-chemistry-code-bmt-305-material-basis-necessary-for-acquisition-of-program-11.html
 • oldrussian.ru/glava-7-zakon-lestnici-22-neprelozhnih-zakona-marketinga.html
 • oldrussian.ru/cornelius-gogo-program.html