Інформація щодо еколого-експертної діяльності Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області за 2010 рік наведена у таблиці 15.2


Інформація щодо еколого-експертної діяльності Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області за 2010 рік наведена у таблиці 15.2.
^ Еколого-експертна діяльність Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області за 2010 рік

Таблиця 15.2.Виконання робіт

Загальна кількість

Пози-тивно оцінено (шт.)

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (шт.)

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (% від загальної кількості)

Проведено експертиз передпроектної (ТЕО, ТЕР, ТЕД), проектної (проект, робочий проект) документації

97

70

27

28

Проведено експертиз документації із залученням наукових установ та спеціалізованих організацій

11

6

5

55

У рамках комплексної державної експертизи

84

57

27

32

У відокремленому порядку (самостійно)

13

13

-

-

Крім того, на протязі 2010 року відділом державної екологічної експертизи та еколого-експертної діяльності Держуправління роглянуто та надано висновки щодо погодження вибору та місця розташування земельних ділянок по 94 об’єктах, щодо погодження проектів землеустрою - по 534 об'єктах, щодо містобудівних обгрунтувань - по 518 об'єктах.

Працівника відділу прийнято участь у 6 комісіях у зв'язку із прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (найбільш значущі з них – це полігон твердих побутових відходів в м. Камінь-Каширському, реконструкції автомобільних доріг, що входять в програму ЄВРО-2012 на трасі Київ-Ковель-Ягодин).

Крім того, працівники відділу взяли участь в громадських слуханнях та чергових двосторонніх українсько-білоруських консультаціях з питань впровадження білоруською стороною проекту будівництва Білоруської АЕС та розробки родовища "Хотиславське", які відбулись 28.01.10 р., 27.02.2010 та 29.06.2010 р.

До переліку найзначніших об’єктів, які отримали позитивну оцінку, відносяться:

-Робочий проект "Реконструкція існуючої АЗС в с.Вишнів по вул.Київській,16 Любомльського району Волинської області", (висновок від 18.05.2010 № 03/24.02.10-219);

-Робочий проект "Реконструкція автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін), км 471+000 – км 474+000, Волинська область (висновок від 25.06.2010 № 03/20.05.2010-441);

-Робочий проект "Реконструкція автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) на ділянці від км 468+000 до км 471+000 в межах Турійського району Волинської області (висновок від 25.06.2010 № 03/20.05.2010-442);

До переліку найзначніших об’єктів, які повернуто на доопрацювання та оцінено негативно, відносяться:

- Робочий проект "Технічне переоснащення і реконструкція свинокомплексу в с.Дроздні Ковельського району Волинської області", (висновок від 03.06.2010 № 03/27.11.2009 - 292);

- Робочий проект "Рекультивація існуючих кар’єрів, розташованих на землях СФГ "Ставеччина" Мельницької сільської ради Ковельського району Волинської області", (висновок від 05.08.2010 № 03/29.06.2010 - 678)

-Робочий проект "Розширення полів фільтрації Рожищенського сирзаводу Рожищенського району Волинської області", (висновок від 25.08.2010 № 03/14.07.2010 - 954).


15.7. Економічні засади природокористування.

15.7.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності.

В області у 2010 році діяли наступні економічні механізми природоохоронної діяльності:

1. Встановлені державними законодавчими актами:

- збори за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі:

а) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

б) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

в) за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

г) за розміщення відходів;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавство про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян;

- накладення штрафів за порушення природоохоронного законодавства;

- збір за спецвикористання водних ресурсів;

- збір за спецвикористання лісових ресурсів (рубка головного користування);

- платежі за оренду водних об"єктів на території області, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

- платежі за користування надрами;

- плата за землю;

- збір за використання інших природних ресурсів (геологорозвідувальні роботи).

2. Встановлені на місцевому рівні:

- збори за спеціальне використання лісових ресурсів, в тому числі грибів, ягід, очерету;

- збір за оренду ставків.

В результаті надходження коштів від вищевказаних напрямків формується частина бюджетів усіх рівнів та, в їх складі, відповідні фонди охорони навколишнього природного середовища.

В 2010 році підприємствами та організаціями області до фондів охорони навколишнього природного середовища бюджетів усіх рівнів перераховано кошти в сумі 5391,608 тис. грн. З них 5103,8 тис. грн. - зборів за забруднення навколишнього природного середовища та 287,808 тис. грн. - грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності. Цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян в 2010 році відсутні.

Загальна сума відрахувань в 2010 році становила:

- до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 1617,6 тис. грн.;

- до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 2695,416 тис. грн.;

- до місцевих (міських, селищних, сільських) фондів охорони навколишнього природного середовища – 1078,592 тис.грн.


^ Надходження платежів за використання природних ресурсів до бюджетів усіх рівнів за 2010 рік характеризується наступними показниками:


Таблиця 15.3.
^ Всього, тис. грн.

в тому числі:


Державний бюджет


Місцеві бюджети

Збір за спецвикористання лісових ресурсів, всього:

в т.ч.

12125,7

9528,4

2597,3

- гриби, ягоди

846,5

-

846,5

- очерет

-

-

-

- рубка головного

користування

9528,4

9528,4

-

- інші рубки

1750,8

-

1750,8

Збір за спецвикористання водних ресурсів

3282,5

3282,5

-

Платежі за користування надрами

1504,4

1088,7

415,7

Плата за землю

79128,5

-

79128,5

Платежі за оренду водних об’єктів на території області, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

47,960

47,960

-

Збір за геологорозвідувальні роботи

2404,5

2404,5

-

Збір за використання інших природних ресурсів

0,6

0,6


-

Всього по області

98494,16

16352,66

82141,5


15.7.2. Стан фінансування природоохоронної галузі.

Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснювалось з державного та місцевих бюджетів, цільових фондів охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств, установ та організацій та залучених коштів.

Природоохоронні заходи в області в 2010 році виконувались у відповідності до "Програми економічного і соціального розвитку області на 2010 рік", державних та регіональних програм, що діють в області ("Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води", "Регіональної екологічної програми "Екологія - 2010" та "Регіональної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у Волинській області в 2006 - 2010 роках та прогнозу до 2015 року").

При інвестиційних намірах року в сумі 20015,87 тис. грн. фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на здійснення природоохоронних заходів в області у відповідності до вищевказаних програм за 2010 рік становить 19310,154 тис. грн. (96 %), в тому числі:

- коштів Державного бюджету – 5840,45 тис. грн., тобто 98% від інвестиційних намірів року ( 5981,45 тис.грн.);

- коштів обласного бюджету – 2739,39 тис. грн., тобто 83% від інвестиційних намірів року (3303,2 тис.грн.), це кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- коштів бюджетів міст та районів області – 1621,113 тис. грн., тобто 105% від інвестиційних намірів року (1537,791 тис. грн.), з них коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища – 454,743 тис. грн.;

- коштів підприємств, установ та організацій – 8959,201 тис. грн., тобто 99% від інвестиційних намірів року ( 9043,429 тис. грн.);

- залучених коштів –150,0 тис. грн. (кошти Євросоюзу ).


^ Спрямування коштів на виконання природоохоронних заходів

(в т.ч. будівництва)При інвестиційних намірах року в сумі 3744,599 тис.грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання водних ресурсів, за 2010 рік фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 2906,76 тис. грн. (78%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 1183,9 тис.грн. фактично освоєно 920,009 тис. грн., тобто 78% (коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 352,893 тис. грн. фактично освоєно 352,045 тис. грн. (99%), з них 268,045 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року 1014,806 тис.грн. фактично освоєно 581,706 тис. грн. ( 57%).

В 2010 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 920,009 тис. грн. були використані на проведення заходів:

- реконструкція міських очисних споруд м. Володимир-Волинський – 95,377 тис. грн.;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт. Локачі –117,0 тис. грн.;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт. Маневичі – 60,506 тис. грн.;

- будівництво каналізаційної мережі та водопониження в районі підтоплення шахти № 2 в м. Нововолинськ – 90,284 тис. грн.;

- будівництво каналізаційної мережі на вул. Незалежності з примиканням прилеглих вулиць у м. Ківерці – 164,04 тис. грн.;

- будівництво очисних споруд типу "Біотал" для Поворського туберкульозного диспансеру у Ковельському районі – 49,89 тис. грн.;

- реконструкція каналізаційно-очисних споруд санаторію "Лісова пісня" в с. Гаївка Шацького району – 223,02 тис. грн.;

- будівництву в смт. Мар’янівка, Горохівського району споруди для збирання та використання води в системі водопостачання – 60,0 тис. грн.;

- захист від підтоплення повеневими і паводковими водами південо-східної околиці села Самоволя Іваничівського району – 59,892 тис. грн.

При інвестиційних намірах року в сумі 3325,573 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону атмосферного повітря, в 2010 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 3741,395 тис. грн.

( 112%). З них:

- коштів обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища): при інвестиційних намірах року в сумі 100,0 тис. грн. фактично освоєно 96,888 тис. грн. (97%) ;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних

намірах року в сумі 3225,573 тис. грн. фактично освоєно 3644,507 тис. грн. ( 113%).

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконувались заходи щодо очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин по ДП "Ковельський ветсанзавод".

При інвестиційних намірах року в сумі 140,0 тис. грн на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання земель, в 2010 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 73,5 тис. грн. (53%). Заходи виконувались за рахунок власних коштів підприємств, що проводять рекультивацію земель після видобутку торфу.

При інвестиційних намірах року в сумі 80,0 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання ресурсів тваринного світу, в 2010 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 80,0 тис. грн. ( 100%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 30,0 тис.грн. фактично освоєно 30,0 тис. грн., тобто 100% (коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 50,0 тис. грн. фактично освоєно 50,0 тис. грн. (100%), з них 20,0 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконувались заходи щодо охорони тваринного світу і боротьби з браконьєрством.

При інвестиційних намірах року в сумі 6127,3 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів, в 2010 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 6109,17 тис. грн. ( 99%). З них:

- коштів Державного бюджету: при інвестиційних намірах року 850,4 тис. грн. фактично освоєно 850,4 тис. грн., тобто 100%;

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 627,9 тис. грн. фактично освоєно 613,47 тис. грн. (98%), з них 44,2 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року 4649,0 тис. грн. фактично освоєно 4645,3 тис. грн. (99,9%).

В 2010 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів не використовувалися.

При інвестиційних намірах року 104,5 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на збереження природно-заповідного фонду, фактичне освоєння коштів становить 104,5 тис. грн. (100%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 100,0 тис.грн. фактично освоєно 100,0 тис. грн., тобто 100% (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 4,5 тис. грн. фактично освоєно 4,5 тис. грн., тобто 100% (кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища).

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проводилась розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі територій та обєктів природно-заповідного фонду на території Маневицького району.

При інвестиційних намірах року 6391,38 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 6191,911 тис. грн. (97%). З них:

- коштів Державного бюджету: при інвестиційних намірах року 3938,05 тис. грн. фактично освоєно 3937,05 тис. грн., тобто 99,9%

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 1829,3 тис. грн. фактично освоєно 1532,493 тис. грн., тобто 84% (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 571,18 тис. грн. фактично освоєно 472,58 тис. грн. (83%), з них 88,08 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року 1,45 тис. грн. фактично освоєно 1,188 тис. грн. (82%).

- залучених коштів фактично освоєно 150,0 тис. грн. ( кошти Євросоюзу)

В 2010 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища були використані на:

- будівництво полігону ТПВ для м. Камінь-Каширський – 19,985 тис. грн.;

- будівництво ІІ черги полігону для складування ТПВ для м. Володимир-Волинський – 49,373 тис. грн.;

- забезпечення централізованого зберігання, знешкодження, перезатарення та знищення заборонених та непридатних до використання пестицидів області - 1045,035 тис. грн.;

- проведення обстеження грунтів, грунтових вод та інших видів забруднення на території складів непридатних хімічних засобів захисту рослин у Волинській області - 164,0 тис. грн.;

Що стосується питань екологічної освіти, пропаганди, інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю, то при інвестиційних намірах року 102,518 тис. грн. фактично освоєно кошти в сумі 102,518 тис. грн. (100%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 60,0 тис. грн. фактично освоєно 60,0 тис. грн., тобто 100% (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 29,918 тис. грн. фактично освоєно 29,918 тис. грн., тобто 100% (кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища);

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року 12,6 тис. грн. фактично освоєно 12,6 тис. грн. (100%).

В 2010 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 55,14 тис. грн. були використані на:

- проведення заходів по відновленню моніторингу за рівнями грунтових та підземних вод в зоні впливу Хотиславського кар’єру (Республіка Біларусь) на території Волинської області – 50,0 тис. грн.;

- видання інформаційного додатку "Волинська газета+Екологія" – 10, 0 тис. грн.


^ 15.8. Стандартизація, метрологія у сфері охорони довкілля і природокористування.

Потужним управлінським напрямком стає екологічна стандартизація і сертифікація технологій, техніки і продукції.

Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою
встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

^ Екологічні стандарти

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного
середовища є обов'язковими для виконання і визначають поняття і
терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи
контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги
щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
інші питання, пов'язан з охороною навколишнього природного
середовища та використанням природних ресурсів. { Частина перша
статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III
( 1642-14 ) від 06.04.2000

Екологічні стандарти розробляються і вводяться в дію в порядку, що встановлюється законодавством України.

^ Екологічні нормативи

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди
та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних
речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та
біологічних факторів. { Частина перша статті 33 в редакції Закону
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 }

Законодавством України можуть встановлюватися нормативи
використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи.

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням
вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і
норм, гігієнічних нормативів. { Частина третя статті 33 в редакції
Закону N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 }

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих
фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї
території України. { Частина четверта статті 33 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 198-IV ( 198-15 ) від 24.10.2002 }

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих,
рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш
суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин та інших шкідливих впливі н навколишнє природне
середовище.

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів та іншими уповноваженими на
те державними органами відповідно до законодавства України.
{Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000}

Заходи: Колись був державний "Знак якості". Необхідно ввести "Зелений знак" продукції. Фірма, яка виборола цей екологічний знак, досягне найбільшого ринкового рейтингу. Введення екологічних стандартів і сертифікація повинні проводитись на високо-професійному рівні, тому що вони будуть спрямовувати підприємство і всю виробничу діяльність в бік екологізації.


^ 15.9. Дозвільна діяльність у сфері природокористування.
 • oldrussian.ru/komentar-do-statt-131-nenalezhne-vikonannya-profesjnih-obovyazkv-sho-sprichinilo-zarazhennya-osobi-vrusom.html
 • oldrussian.ru/the-role-of-hydrology-in-water-resources-management-proceedings-of-a-symposium-heldon-the-island-of-capri-italy-october-2008-iahs-publ-327-2009-174-183.html
 • oldrussian.ru/northwestern-university-library-14.html
 • oldrussian.ru/appendix-e-participant-list-note-this-filedocument-begins-after-42-of-the-original-document.html
 • oldrussian.ru/training-session-field-diagram-www-soccerkidsofamerica-org.html
 • oldrussian.ru/17-pri-primenenii-podpunkta-14-punkta-2-stati-149-ko-nalogovij-kodeks-rf-chast-2.html
 • oldrussian.ru/medieval-europe-character-development.html
 • oldrussian.ru/3006-metodichn-vkazvki.html
 • oldrussian.ru/some-common-goods-an-afro-colombian-view.html
 • oldrussian.ru/antioh-dmitrievich-kantemir-17081744-100-velikih-aristokratov.html
 • oldrussian.ru/dvigateli-2000-samoleti-mira-2000-01.html
 • oldrussian.ru/dp110100776-prof-paul-thom-approved-number-of-successful-proposals-for-discovery-projects.html
 • oldrussian.ru/anthropogenic-warming-occurring-warming-now-average-temperature-10.html
 • oldrussian.ru/31-process-design-one-but-in-different-forms.html
 • oldrussian.ru/compact-bone-has-cells-called-osteocytes-cell-is-the-basic-structural-and-functional-unit-of-all-living-things.html
 • oldrussian.ru/asocacya-ekstramadura-alentezho-e-p-ncativi-ta-programi-vropejskogo-soyuzu-dlya-pdtrimki-rozvitku-transkordonnogo.html
 • oldrussian.ru/the-forty-thieves-andrew-lang.html
 • oldrussian.ru/lesson-plan-template-direct-instruction-reading-being-an-outsider-why-being-different-is-actually-kind-of-cool.html
 • oldrussian.ru/orntovn-temi-referatv.html
 • oldrussian.ru/cherkaskij-nstitut-bankvsko-spravi-unversitetu-bankvsko-spravi.html