Інформаційний пакет для напряму філологія - Сторінка 60


 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти.– К.: Ленвіт, 2000.–272с.

 2. Методика вивчення української мови в школі: Посібник для вчителя/ О.М.Біляєв, В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк та ін.– К.: Рад. школа, 1987.– 246с.

 3. Методика викладання української мови в середній школі: Навч. посібник/ І.С.Олійник, В.К.Іваненко, Л.П.Рожило, О.С.Скорик/ За ред. І.С.Олійника.– К.: Вища школа, 1989.– 439 с.

 4. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах/ За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів.– К.: Ленвіт, 2000.– 262с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах/ За ред. М.І.Пентилюк.– К.: Ленвіт, 2004.– 400 с.

 6. Словник-довідник з української лінгводидактики/ За ред. М.І.Пентилюк.– К.: Ленвіт, 2003.– 149 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. шк., 1981, – 176 с.

 2. Біляєв О.М. Урок української мови у школі з російською мовою навчання// Дивослово.– 1990.–№9.

 3. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. – М.: Флинт, 2003. – 152 с.

 4. Донченко Т. Структура уроку української мови (Проблема структури уроку вимагає переосмислення)// Укр. мова і літ. в шк.– 2004.– №3.– С.6-11.

 5. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учні на уроках рідної мови.– К.,1995.

 6. Дорошенко О.А. Нестандартність при вивченні української мови в середній школі // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – №№ 2-3. – С. 20-21.

 7. Паламарчук В.Ф., Рум’янцева Д.І., Антипова О.Й. У пошуках нестандартного уроку // Рідна шк. – 1993. – № 2. – С. 76-79.

 8. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови// Укр. мова і л-ра в шк.– 2006.–№1 –С.15-20.

 9. Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної методики навчання української мови// Дивослово.- 2004.- №8.- С.5-9.

 10. Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання: Методичний посібник для вчителя.– К., 2000.

 11. Пентилюк М.І. Особливості технології уроку// Дивослово.–1998.– №4.– С.16-18.

 12. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови.- Х.: Вид. група «Основа», 2007.-176с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)).

 13. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови: Теоретичний аспект. – Х.: Основа, 1995. – 240 с.

 14. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун. – К.: Вид-во А.С.К., 2004.

 15. Симоненко Т. Нові форми проведення уроків з мови// Дивослово.– 1998.–№5.– С.23-28.

 16. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Основа, 2003.

 17. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навч. посібник / кол. авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.

 18. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1980.– 414 с.

 19. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б.Голуб, Л.М.Дяченко, Н.М.Остапенко, В.В.Шляхова / За ред. Н.М.Остапенко.– Черкаси: Відлуння, 1999. – 128 с., с. 6]. Н.Менчинська,

 20. Тихоша В. Урок узагальнення і систематизації вивченого на уроках мови// Дивослово.–1997.–№4.–С.13-15.

 21. Успенский М.Б. Типология уроков русского языка // Рус. яз. в нац. шк. – 1982. – № 4. – С. 28-29.]

 22. Форми навчання в школі: Кн. для вчителя / Ю.І.Мальований, В.Є.Римаренко, Л.П.Вороніна та ін.; За ред. Ю.Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 182 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням під час практичного заняття;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання й моделювання фрагментів уроків;

 • підготовка дидактичного матеріалу;

 • виконання вправ і завдань.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові роботи 40%

(з них на к.с.р.) (40%)

 • участь у практичних заняттях 60%


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.
^ Написання конспектів уроків
10%

2.
Аналіз уроків української мови
10%

3.
^ Підготовка дидактичного матеріалу
10%

4.
Підготовка повідомлень і доповідей
10%
 1. ^ Мови викладання.

Українська • oldrussian.ru/maurice-russell-moran-chapter-1.html
 • oldrussian.ru/38operativno-spravochnij-uchet-shpargalka-po-kriminalistike.html
 • oldrussian.ru/michigan-state-lanningwunderlich-nfu-dch-critical.html
 • oldrussian.ru/consejo-de-educacin-tcnico-profesional.html
 • oldrussian.ru/nformacjno-metodichnij-vsnik-stornka-27.html
 • oldrussian.ru/spisok-ispolzuemih-istochnikov-l-n-gumilev-atindai-euraziya-ltti-universitet-bolasha.html
 • oldrussian.ru/text-books-semester-i.html
 • oldrussian.ru/tema-10-sistema-rubrikac-zmst-robocha-navchalna-programa-dlya-studentv-specalnost-vidavnicha-sprava-ta.html
 • oldrussian.ru/uprovadzhennya-zdorovyazbergayuchih-tehnologj-u-navchalno-vihovnij-proces-klasv-ntensivno-pedagogchno-korekc-yak-shlyah-do-uspshnogo-rozvitku-osobistost-ta-zberezhe-nnya-zdorovya.html
 • oldrussian.ru/contract-bilaterial-academic-and-scientific-agreement-international-institute-of-practical-psychology.html
 • oldrussian.ru/mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-hersonskij-naconalnij-tehnchnij-unversitet-kafedra-podatkovo-ta-byudzhetno-poltiki.html
 • oldrussian.ru/ruin-to-record-with-mikey-doling-in-hopes-of-finding-new-front-man-18.html
 • oldrussian.ru/a-critical-inquiry-into-us-and-european-security-efforts-in-the-post-september-11-period.html
 • oldrussian.ru/do-uvagi-avtorv-vpublkac-robitsya-sproba-visvtliti-bl-plyami-v-stor-zahdnoukransko-ntelgenc.html
 • oldrussian.ru/urok-u-10-b-klas-tema-vlastivost-rozvedeno-sulfatno-kisloti.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-drevnie-civilizacii-ameriki.html
 • oldrussian.ru/annotaciya-zarozhdenie-obshestva-budushego.html
 • oldrussian.ru/morocco-the-people-preface-to-the-cultural-dictionary.html
 • oldrussian.ru/all-rights-reserved-for-information-address-the-bobbs-merrill-company-a-division-of-macmillan-inc-866-third-avenue-new-york-new-york-10022-46.html
 • oldrussian.ru/ustrojstvo-garema-povsednevnaya-zhizn-vostochnogo-garema.html