Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008^ Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija


"Izučavanje implementacije programa kontrole i eradikacije herpesvirusne infekcije u priplodnim zapatima goveda"


Herpesvirusne infekcije goveda predstavljaju najzastupljenija oboljenja današnjeg govedarstva. Ipak, infektivni goveđi rinotraheitis Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 (IBR) i infektivni pustuloznivulvovaginitis (IPV) su oboljenja koja se najčešće dijagnostikuju, a uzrokovana su goveđim herpesvirusom-1 (BHV-1). Danas se u mnogim zemljama ulažu veliki napori da Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 se utvrdi raširenost herpesvirusnih infekcija, kako bi se mogao da sagleda zdravstveni značaj i izradi strategija iskorenjivanja.

Razvoj govedarstva u Republici Srbiji, između ostalog, može se reći da je uslovljen Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 i uticajem herpesvirusa na zdravstveno stanje svih kategorija goveda. Svakako da dominantnu ulogu ima BHV-1, pa je on predmet mnogih istraživanja. Poznata je činjenica da broj goveda u Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 zapatu čini značajan faktor u epizootiologiji BHV-1 infekcije. Analizirajući brojno stanje goveda na područiju Južnobačkog i Sremskog okruga utvrđeno je da se najveći broj goveda nalazi u Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 malim zapatima gde broj goveda po gazdinstvu nije veći od 5. Na bazi ovakve analize, a u skladu sa ciljem i zadacima projekta, izvršena su ispitivanja prevalence BHV-1 infekcije u gazdinstvima Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 do 5 grla. Utvrđivanje infekcije vršena su serološkim ispitivanjima komercijalnim ELISA testom.

U Južnobačkom okrugu ispitivanja su izvršena kod 4.340 goveda iz 2.357 gazdinstava u 57 naseljenih mesta iz 11 opština Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008. Inficirana goveda, goveđim herpesvirusom-1, utvrđena su u svim opštinama, osim opštine Sremski Karlovci. U ovoj opštini u 13 gazdinstava pregledano je 25 goveda i svi su bili seronegativni na Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 BHV-1. U ostalim opštinama procenat inficiranih goveda je bio različit i kretao se od 5,83% do 27,87%. Naime, najmanje inficiranih goveda je utvrđeno u opštini Bački Petrovac (5,83%), a Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 najviše u opštini Titel (27,87%). U ostalim opštinama Južnobačkog okruga prevalenca herpesvirusne infekcije bila je sledeća: Novi Sad – 14,45%; Temerin – 7,27%, Beočin – 25,41%, Bač – 12,70%, Bačka Palanka Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 – 10,12%, Bečej – 13,41%, Srbobran – 9,60% i Žabalj – 22,73%. U Sremskom okrugu ispitivanjima je obuhvaćeno 6.216 goveda u svih 7 opština iz 95 naseljenih mesta. Najmanje inficiranih goveda utvrđeno je u opštini Šid (10,34%), a najviše u op Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008štini Irig (23,39%). U ostalim opštinama utvrđena prevalenca herpesvirusne infekcije bila je sledeća: Inđija – 18,30%, Pećinci – 18,94%, Ruma – 13,77%, Sremska Mitrovica – 14,17% i Stara Pazova – 20,49%.

Prema dobijenim rezultatima može se Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 zaključiti da je na područiju oba okurga u gazdinstvima do 5 goveda, u proseku svako šesto goveče inficirano BHV-1, ali treba istaći da postoji značajan broj zapata u Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 kojima nije utvređena ova infekcija. Dobijeni rezultati predstavljaju dobru polaznu osnovu za izradu strategije o kontroli BHV-1 infekcije.

Stanko Boboš, Vesna Lalošević, Ljubica Spasojević, Miodrag Radinović, Dušan Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Lalošević

^ Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia


"Comparative Analysis of Animal Health in Zoo and Wild Animals and Risk of Transmission to Humans"


 1. We examined animals from «Palić» zoo and wild animals from Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Vojvodina region, as a potential reservoir of human parasitic infections with nematode parasites: Capillaria, Toxocara and Trichinella. We introduced and standardized indirect immunoflorescence tests with home мейд antigens, prepared as glass slides with Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 infected mouse brain, muscle and naturaly infected pulmonary tissue. In blood samples from children with hypereosinofilia we were find antibodies to some of this parasites. Resalts were presented in Table Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 1.

 2. Coprological examination was prepared in 95 animals, from «Palić» Zoo. We registered 19 positive samples, 7 were from carnivores. Very interesting was Baylisascaris transfuga in black and white bears from «Palić» Zoo, besause this parasite Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 last years was established as cousal agent of meningoencephalitis in humans in USA. From that reason we мейд experimental infection in hamsters and results are very important. We can conclude that hamster Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 can be natural reservoir of this infection, and that is potential risk for humans, as a paratenic host.

 3. We examined stool samples of 100 hosehold dogs, and we registered Toxocara canis eggs in 12.

 4. We examined 12 domestic Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 cats, and we registered Capillaria aerophilla in all. From that reason, domestic cat is imortant as a potential reservoir of human capilariasis.

 5. We examined 9 foxses from Vojvodina region. Eggs Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 of Capillaria aerophila we were find in 3, and larvae of Trichinella spiralis were find in2. We concluded that, red fox, is very important natural host of this zoonosis in our region.

 6. We Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 introduced and standardized indirect immunofluorescence tests for human diagnoses of toxocariasis, capillariasis and trichinellosis, with homemade antigens. We registered 32,1% children with high titer of antibodies to Toxocara spp. We concluded that toxocariasis Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 is great factor which must be include in differential diagnostic of hipereosinofilic sindrome in children.

 7. We examined 9 red foxes from Vojvodina region, and we were find 3 with Capillaria aerophila and 2 with Trichinella spiralis larvae Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008. We concluded that red fox is great natural host of these two zoonosis.


References:


 1. Lalošević D, Lalošević Vesna. Toksokarijaza – larva migrans kod čoveka i životinja. Zadužbina Andrejević, Beograd, 2008.

 2. Dusan Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Lalosevic, Vesna Lalosevic, Istvan Klem, Dusica Stanojev-Jovanovic, and Edoardo Pozio Pulmonary capillariasis miming bronchial carcinoma, Am J Trop Med Hyg, Jan 1, 2008, Volume 78, Number 1.

 3. Lalošević D, Fenjveši A. Lalošević Vesna Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008. Ima li multilokularnog ehinokoka u Srbiji, Med pregl 2007, primljen u štampu 17.12 2007.

 4. Lalošević Vesna, Lalošević D, Boboš S, Šinković M, Ljubica Spasojević. Nalaz crevnih parazita u zoološkom vrtu «Pali Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ć», Savremena poljoprivreda, LVI (2007)3-4: 98-103.

 5. Lalošević Vesna, Simin S, Boboš S. Nalaz gastrointestinalnih i plućnih parazita kod ovaca, Savremena poljoprivreda, primljeno u štampu, 24.01.2008.

 6. Uzurov Vera, Lalošević Vesna, Milošević Ivana, Uro Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008šević Ivana, Lalošević D, Popović S. Diferencijalna dijagnognostika HES. Med pregl, 2007, 11-12, u štampi .

 7. Lalošević Vesna, Lalošević D, Simin S, Boboš S. Seroprevalenca infekcije sa Toxoplasma gondii u regionu Srbobrana, Savremena Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 poljoprivreda, 2007, Vol.57, 1-2, 38-43.

 8. Lalošević D, Lalošević Vesna, Radulović Š, Tasić N. Differential diagnostics of human tissue nematode infections, Microbiologia Balkanica, V, Budva 2007, 74-75.Stanko Boboš, Vesna Lalošević, Ljubica Spasojević, Miodrag Radinovi Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ć, Dušan Lalošević

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija


"Komparativna analiza zdravstvenog stanja životinja u ZOO vrtovima i divljoj prirodi i potencijalni rizik za širenje parazitskih bolesti na ljude"


Naše istraživanje obuhvatilo Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 je životinje iz zoološkog vrta “Palić” i divlje prirode u regionu Vojvodine, i kućne pse i mačke iz regiona Novog Sada. Istraživanje je obuhvatilo i razvoj i standardizaciju Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 laboratorijskog testa za humanu dijagnostiku toksokarijaze i kapilarioze, sa antigenima sopstvene proizvodnje.

Koprološki pregled urađen je kod 95 životinja iz zoološkog vrta “Palić”, a pozitivan nalaz nađen je kod Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 19 životinja (20%). Rezultati su prikazani u tabeli 1 (u prilogu).

Iz dobijenih rezultata možemo zaključiti da se u zimskoj sezoni kod preživara ne registruju larve želudačno-crevnih strongilida, ali Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 zbog ipak prisutnog malog broja pozitivnih životinja, neophodno je uraditi prolećnu dehelmintizaciju, da bi se sprečilo dalje širenje infekcije među mladim životinjama.

3. Kod mesojeda su registrovane nematode koje mogu biti Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 rizične za zdravlje ljudi, a posebno interesantan bio je nalaz jaja Baylisascaris transfuga, kod mrkih i belih medveda. Ovaj se parazit poslednjih godina opisuje kao uzročnik teškog Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 meningoencefalitisa kod ljudi u Americi, zbog migracije larvi u mozgu obolelog, zbog čega smo uradili eksperimentalnu infekciju sa koprokulturom larvi koje smo dali laboratotijskih životinjama (hrčak). U tkivima inficiranih životinja na Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008đen je značajan broj migrirajućih larvi koje su dovele do oštećenja tkiva. Eksperimentalna infekcija hrčka, mogla bi objasniti održavanje ciklusa razvoja ove nematode u divljoj prirodi Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008, u kojoj bi hrčak mogao biti prirodni rezervoar za mesojede, a čovek slučajni, paratenični domaćin.

Tokom istraživanja pregledano je 100 kućnih pasa, a jaja Toxocara canis Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 nađena su kod 12 %.

Pregledano je 12 mačaka, a Capilaria aerophila nađena je u bronhu kod svih. Iz tih razloga, domaća mačka, predstavlja vrlo značajan rezervoar ove infekcije za Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 ljude, a nedavno registrovani prvi slučaj kod nas, govori u prilog neophodnosti uvođenja brzog i jednostavnog testa za serološku dijagnostiku ove potencijalne a neistražene zoonoze.

Razrađen je Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 i standardizovan IF test sa antigenima sopstvene proizvodnje na Toxocara i Capillaria spp. Kod 32,1% dece sa eozinofilijom sa područja Vojvodine nađen je povišeni titar antitela na Toxocaru. Nije Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 nađena unakrsna pozitivna serološka reakcija sa antigenima kapilarije. Može se zaključiti da udeo toksokarijaze u etiologiji hipereozinofilnog sindroma kod dece vrlo veliki.

7. Pregledano je 9 lisica sa područja Vojvodine, a infekcija Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 sa Capillaria aerophyla nađena je kod 3, a inkapsulisane larve Trichinella spiralis u 2 uzoraka. Zato je, dobro adaptirana i namnožena crvena lisica u našem regionu, posebno značajna Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 kao prirodni domaćin ovih zoonoza.

Verica Jurić, Dragan Glamočić, Igor Jajić

^ Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia


"Monitoring of Deoxynivalenol in Cereals and Feeds in Vojvodina"


The aim of this study Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 was deoxynivalenol (DON), mycotoxin, the most frequently detected one throughout the world of the trichothecene family. Consumption of contaminated feeds by livestock has been associated with a variety of adverse health effects including Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 feed refusal, emesis and reduced weight gain.

During 2007. we have collected from area of Vojvodina, 138 samples of cereals and feed. Deoxynivalenol was determinated by Enzyme Immunoassay (ELISA). A significant attention was paid Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 on maize and wheat maize because these cereals are especially sensitive to Fusarium graminearum fungus which often produces DON. In maize samples (119) the presence of DON was 25.2%. 9 samples of wheat were analyzed Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 and presence of DON in wheat 33.3% was established. Lower presence was established in 6 analyzed soybean and soybean meal samples (16.7%). In 4 analyzed sunflower and sunflower meal samples was established presence of DON 25.0%. However, in Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 analyzed samples, the level of DON was not above the maximum level adopted by the EC (2003).

The primary aim was achieved, which means that data about presence and DON content on area Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 of Vojvodina are supplemented. Our study is going to be continued, because we believe that every following year, meaning harvest, conduces reliable representation of DON presence in our crops.


References:


 1. Jajić, I Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008.M., Abramović, B.M., Jurić, V.B., Krstović, S.Z., Presence of deoxynivalenol in maize of Vojvodina, Proc. Nat. Sci, Matica Srpska, 113 (2007) 135-142.
 1. Abramović, B., Jajić, I., Abramović, Bor., Ćosi Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ć, J., Jurić, V., Detection of deoxynivalenol in wheat by Fourier transform infrared spectroscopy, Acta Chim. Slov., 54 (2007) 859-867.
 1. Jajić, I., Jurić, V., Abramović, B., First survey of deoxynivalenol occurrence in crops in Serbia, Food Control, 19 (2008) 545-550.

Verica Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Jurić, Dragan Glamočić, Igor Jajić

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija


"Monitoring deoksinivalenola u žitaricama i hranivima Vojvodine"


Kao i prethodnih godina, predmet naših istraživanja je bio deoksinivalenol, mikotoksin, čije prisustvo u Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 hrani za životinje izaziva odbijanje hrane, povraćanje i konačno gubitak njihove težine. Posledica infekcije plesnima koje produkuju deoksinivalenol, dovodi do smanjenja veličine zrna, količine Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 proteina i štetnog uticaja na klijavost, što rezultira smanjenju prinosa i kvaliteta hraniva. Potreba za ovakvim ispitivanjem se nametnula iz razloga, što za našu zemlju nisu postojali pouzdaniji podaci o sadržaju ovog Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 mikotoksina u žitaricama. Nakon istraživanja tokom 2004.-2006., nastavilo se sa prikupljanjem uzoraka sa područja čitave Vojvodine. Ukupan broj prikupljenih uzoraka tokom 2007. godine je iznosio 138. Analiza deoksinivalenola je rađena primenom imunohemijske (ELISA Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008) metode.

Sakupljen je i analiziran najveći broj uzoraka kukuruza (119), jer je ova kultura uz pšenicu najviše osetljiva na prisustvo Fusarium graminearum, plesni koja najčešće produkuje Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 DON. Uzorci kukuruza su sakupljeni neposredno nakon žetve i analizirani sa prirodnim sadržajem vlage. U analiziranim uzorcima kukuruza utvrđena je prisutnost DON-a od 25,2%. Analizirano je 9 uzorka pšenice Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 i utvrđena je prisutnost DON-a od 33,3%. Znatno niža kontaminiranost DON-om je utvrđena u 6 uzoraka soje i sojinog griza (16,7%), kao i u 4 analizirana uzorka suncokreta i suncokretove sačme Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 (25,0%). Maksimalno dozvoljene koncentracije preporučene od strane Evropske komisije nisu prekoračene ni u jednom uzorku.

Planirani cilj ovog istraživačkog projekta je realizovan, što znači da su dopunjeni podaci Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 o prisutnosti i sadržaju deoksinivalenola na području Vojvodine. Naša istraživanja nastavljamo, jer smatramo da je svaka sledeća godina, odnosno žetva doprinosi verodostojnijoj slici prisutnosti DON-a Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 u našim usevima.

Miloš Beuković, Stanimir Kovčin, Vidica Stanaćev

^ Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia


"Soybean Grain with Reduced Content of Tripsin Inhibitor in Pig Fattening Feeds"


Soyabean, as a feed, is widely used Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 in the nutrition of pigs to cover the needs for proteins and amino acids. If these high quality proteins are to be utilized in the nutrition of pigs, it is Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 indispensanle for grain to be previously processed. In order to lower the costs of processing of soybean grain, an experiment was carried out to research the possbility of usage of raw Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 soybean grain. Institute for corn at Zemun Polje created the new soybean cultivar „Lana“, low in trypsin inhibitors. This cultivar is still not widely in practical use, i his cultivar is still Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 not widely in practical use, there fore, the experiment, mentioned above, a imed to find out whether is or not possible at this stage to be applied on the large scale production.

- Production results of Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 animals being divided in 3 groups with 14 pigs each fed concentrate mixtures differentiated only in soybean. Group 1 fed extruded conventional soybean, the other two fed „Lana“ cultivar, group 2 got extruded and group 3 non Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 extruded „Lana“ cultivar.

- An average weight gain in group 1 was 728 g, in group 2 778 g or by 6,87% more while in group 3 weight gain wos 674 g or by 7,42% less.

- Feed consumption was unified and Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 ranged from 2,23 kg up to 2,29 kg per feeding day.

- Feed conversion in group 1 was 3,06 kg, in group 2 2,93 kg or by 4,25% less and in group 3 3,40 kg or by11,11% more.

- The results Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 obtained indicated that non processed grain of „Lana“ cultivar can be used to some extent in pig nutrition especially in the part of fattening.

- Digestion trial was curried out with a Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 total number of 24 animals divided in four groups 6 animals each. Group 1 fed on extruded soybean, group 2 on extruded „Lana“ soybean, group 3 non processed conventional soybean and group 4 on non processed „Lana“ soybean. The best Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 digestibility of protein was 84,27% in group 2 in group 1 it was 83,83% in groups fed on non processed soybean in group 3 coefficient was 76,90% and in group 4 with „Lana“ cultivar 78,43%.

- This indicated that the better Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 digestibility of protein in processed soybean grain as well as the better digestibiliti of „Lana“ grain in comparison with convencional cultivars.


References:


 1. Beuković Dejan: "Efekat sojinog zrna u ishrani svinja u tovu Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008" magistarska teza (u završnoj fazi).
 1. Beuković M. Beuković D., Kovčin S., Stanaćev V.: "Neobrađeno sojino zrno u ishrani svinja u tovu" rad prijavljen za Simpozijum "Stočarstvo, veterinarska Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane" sa međunarodnim učešćem Herceg Novi, 22-29 jun 2008.

Miloš Beuković, Stanimir Kovčin, Vidica Stanaćev

^ Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija


"Sojino zrno Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 sa smanjenim sadržajem tripsin inhibitora u ishrani svinja u tovu"


Soja je hranivo koje se najviše koristi u isharni svinja u tovu u cilju zadovoljenja potreba u proteinima i esencijalnim aminokiselinama. Da Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 bi se ovi vrlo kvalitetni proteini iskoristili u ishrani svinja neophodna je predhodna obrada zrna. U cilju smanjenja troškova, pre svega obrade sojinog zrna, ispitiva se mogućnost njenog Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 korišćenja kao sirovog zrna bez predhodne obrade. U Institutu za kukuruz u Zemun Polju stvorena sorta „Lana“ koja ima znatno niži sadržaj tripsin inhibitora. Sorta još uvek nije u širokoj primeni i Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 ova ispitivanja bi trebala da pokažu da li je, i koliko je već u ovoj fazi moguća njena upotreba u širokoj proizvodnji.

-Hemijskim ispitivanjima utvrđeno je ni Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ži sadržaja proteina u soji sorte "Lana" oko 30 %, dok je kod konvencionalnih sorti oko 36%, ali je zato utrvđen nešto niži nivo ureaze, dok nivo tripsin inhibitora približan Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 i iznosio je oko 30 mg/g. U sorti "Lana" bi po proizvođaču trebao da iznosi oko 14 mg/g.

- Proizvodni rezultati eksperimenta sa svinjama u tovu izvedeni su u 3 grupe od po 14 životinja Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 hranjenih smešama koje su se međusobno razlikovale samo po soji. I grupa je hranjena konvencionalnom sortom soje koja je ekstrudirana, a II i III grupa su hranjene sojom sorte "Lana Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008", koja je u II grupi ekstrudirana za razliku od III grupe.

- Prosečan dnevni prirast svinja tovu u I grupi iznosio je 728 g, u II 778 g ili za 6,87% više Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008, dok je u III grupi iznosio 674 g, ili za 7,42% manje.

- Konzumacija hrane je bila ujednačena i kretala se od 2,23 kg do 2,29 kg po hranidbenom danu.

- Prosečan utrošak hrane za kg Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 prirasta u I grupi iznosio je 3,06 kg, u II grupi 2,93 kg ili za 4,25% manje, a u III grupi iznosio je 3,40 kg ili 11,11% više.

- U cilju ipitivanja svarljivosti obroka izvedena su ispitivanja u Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 metaboličkim kavezima sa ukupno 24 životinje po 6 u svakom tretmanu. I grupa je hranjena ekstrudiranom sojom II grupa sa ekstrudiranom sojom "Lana", III grupa sa neobrađenom konvencionalnom sojom a IV grupa Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 sa neobrađenom sojom "Lana". Svarljivost proteina je najbolja u II grupi i iznosila je 84,27%, u I grupi iznosila je 83,83%, u grupama sa neobrađenom sojom iznoila je u III grupi Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 76,90% a u IV sa sortom "Lana" 78,43.

-Ovo ukazuje da je veća svarljivost proteina na obrađenom zrnu soje, kao i da je veća svarljivost soje "Lana" u odnosu Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 na konvencionalne sorte.

- Dobijeni rezultati ukazuju da se neobrađeno zrno soje "Lana" može donekle koristiti u ishrani svinja u tovu i to pre svega u završnoj fazi tova.


^ TECHNICAL Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 - TECHNOLOGICAL SCIENCES

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

Branko Škorić, Damir Kakaš, Tamara Novakov

Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia


''Development of Superhard Nanocomposites''


This research was focused on the manufacturing of nanocomposite nc-TiN/Si3N4 and Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 the subsequent characterization of this superhard nanocompsite materials. In the nanoindentation technique, hardness and Young’s modulus were determined by the Oliver and Pharr method. The nanoindentation hardness of TiN Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 film reaches a maximum over 40 Gpa.Nanocomposite coatings of nc-TiN/Si3N4 were prepared by ion beam assisted deposition (IBAD). The sputtering was of Ti and Si targets and film bombardment by N2+ ions Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 at 1000 eV. Nanocrystals wias with grain size of several nanometers. The nanocomposite deposition process exerts a number of effects such as crystallographic orientation, morphology, topography, densification of the films. The Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 substrate material used was high speed steel, type S 6-5-2. Prior to deposition the substrate was mechanically polished to a surface roughnes of 0.12. TiN film grown under ion beam assisted deposition has Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 a (200) preferred orientation.


References:


 1. Škorić B. Kakaš D, Favaro G., Miletić A Duplex hard coatimgs prepared by PVD and IBAD, Workshop on Surface Treatments and Coatings for Mechanical and Aeronautical Applications, Sevilla Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 (Spain), 2007, p.37.

 2. Novakov T., Kakaš D., Vilotić M.: Nanomodification of Forming Tool Surface by Ion Implantation, Journal for Technology of Plasticity, FTN Novi Sad, 2007, p.

 3. Škorić B., Kakaš D., Novakov T., Deponovanje tvrdih prevlaka sa Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 IBAD postupkom, Inter-RegioSci, Novi Sad, 2007,p.33.

 4. Škorić B. Kakaš D,, Miletić, Favaro G, Tribological performance of duplex coating with ion implantation after treatment, European Conference on Tribology,Ljubljana, 2007, p Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008. 657-665.

 5. Kakaš, D., Škorić, B., Novakov, T., Miletić, A., Kovačević, L. Influence of a nanointerface on tribological behavior of TiN coatings deposited by low temperature IBAD, 10th International Conference on Tribology Serbiatrib ’07, 2007, p Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008.71-74.

 6. Kakaš, D., Kovačević, L., Terek P., Computer simulation and experimental research of cast piston porosity, Journal of engineering annals of faculty of engineering hunedoara, Tome V, 2007, Fascicole 2, p.179-184.

 7. Kakaš, D., Škori Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ć, B., Novakov, T.M.Vilotić, Kovačević, L., Miletić, A.,W.Bohne., Nanomodification of tool ba ion implantation, Journal of engineering annals of faculty of engineering hunedoara, Tome V, 2007, Fascicole 2, p.123-132.

 8. Škorić, B Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008., Kakaš, D., Favaro, G. and Miletić, A., Characterization of thin hard films using micro and nano analysis, NANOVED 2007, 4th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Slovakia, Bratislava, 2007, p. 22.

 9. Škorić, B., Kaka Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008š, D., Favaro, G., Bibic, N., Miletic, A. And Mitric, M., Micro and Nano Characterization of Thin Hard Films Deposited by PVD and IBAD and ion implanted, ECASIA’07, 12th European Conference on Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Surface and Interface Analysis, Brisel – Brussels, 2007, p.202.

 10. Kakaš, D., Novakov, T., Škorić, B., Miletić, A., Kovačević, L, Influence of the interface on hard coating adhesion deposited at low temperature, 3rd Serbian Congress Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 for Microscopy, Beograd, 2007, p.79-80.

 11. Škorić, B., Kakaš, D., Favaro, G., Miletic, A., Micro and Nano Characterization of Thin Hard Films Deposited by PVD and IBAD with subsequent ion implantation, 1st Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 International Conference on Functional Nanocoatings, Budapest, 2008, p.62.


Branko Škorić, Damir Kakaš, Tamara Novakov

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija


''Razvoj super tvrdih nanokompozita''


Istraživanje je fokusirano na razvoj nanokompozita nc-TiN/Si3N4. i naknadne Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 karakterozacije ovog supertvrdog nanokompozitnog materijala. U tehnici nano identacije, tvrdoća i Jangov modul elastičnosti se određuju sa Oliver-Far metodom. Nano merenje tvrdoće prevlake TiN je dostiglo tvrdo Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008ću od 40Gpa. Nanokompozit nc-TiN/Si3N4 dobijen postupkom IBAD je trenutno na karakterizaciji. Pri dobijanju nanokompozita isparavana je meta od Ti i Si uz istovremeno bombardovanje jonima azota Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 N2+, energije 1000eV- Nanokristalna zrna su veličine do nekoliko nanometara. Proces nano depozicije sadrži veliki broj parametara, kao što su kristalografska orijentacija, morfologija, topografija, gustina filma itd. Substrat je od materijala Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008: brzo rezni čelik S-6-5-2. Pre deponovanja substrat je mehanički poliran na površinsku hrapavost 0,12. Rastući sloj TiN ima preferiranu orijentaciju (200).

Biserka Vujičić, Ljubo Vračar, Aleksandra Tepić, Marija Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad, Srbija - Per public call for the period 2007-2008 Jokanović, Zoran Zeković, Sonja Đilas, Vesna Tumbas, Gordana Ćetković, Jasna Čanadanović-Brunet, Gordana Dimić
 • oldrussian.ru/-perod-vvv-vizvolennya-ukrani-vd-fashistsko-nmecko-okupac-1943-1944-peremoga-radyanskih-vjsk-pd-stalngradom-dala-zmogu-vstupu-chastini-1-gvard.html
 • oldrussian.ru/opredmechennya-cnnostej-adresa-redakcjno-koleg.html
 • oldrussian.ru/6finansovaya-politika-shpargalka-po-finansam.html
 • oldrussian.ru/dlya-rosjsko-ukransko-mov-posbnik-dlya-alfavtno-rozstanovki-knig-u-bblotekah-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/glava-13-neobhodimoe-kolichestvo-drov-i-pepel-sozhzhennih-sobibor-mif-i-realnost.html
 • oldrussian.ru/introduction-15.html
 • oldrussian.ru/evidence-reporttechnology-assessment-29.html
 • oldrussian.ru/wind-solves-terrorist-attacks-index.html
 • oldrussian.ru/program.html
 • oldrussian.ru/glava-sedmaya-yadernij-faktor-mirovaya-holodnaya-vojna.html
 • oldrussian.ru/profesionls-augstks-izgltbas-12.html
 • oldrussian.ru/disciplni-z-specalnost-virobnictvo-harchovo-produkc-spisok-osnovno-navchalno-lteraturi-disciplni-ciklu.html
 • oldrussian.ru/dyuchi-rechovini-sho-dozvolen-dlya-vikoristannya-v-zasobah-zahistu-roslin-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/1-consumerisation-level.html
 • oldrussian.ru/vertikalnoe-ozelenenie-landshaftnij-dizajn.html
 • oldrussian.ru/zanyattya-2-metodichn-vkazvki-dlya-studentv-4-kursu-farmacevtichnogo-fakultetu-z-farmacevtichno-hm-vesnnj.html
 • oldrussian.ru/kafedra-zagalno-mehaniki-ta-dinamiki-mashin-sumskij-derzhavnij-unversitet-bbloteka-nformacjno-bblografchnij.html
 • oldrussian.ru/zakon-ukrani-pro-lcenzuvannya-pevnih-vidv-dyalnost.html
 • oldrussian.ru/gumanist-intellektuali-v-srednie-veka.html
 • oldrussian.ru/alice-cooper-goes-to-hell-1976-only-solitaire-g-starostins-record-reviews-reloaded.html