НАКАЗИ (ЛИСТИ) МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ УРЯДОВИХ - Закон України про загальну середню освіту м....


^ НАКАЗИ (ЛИСТИ) МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ УРЯДОВИХ

ДОКУМЕНТІВ ТА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З
Київ
19.05. 2003 р. № 296


Про затвердження заходів

Міністерства освіти і науки України

на виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження

Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації

на 2002-2011роки”


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011роки”, а також з метою зміцнення здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя та належного виховання молодого покоління

наказую:

 1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров”я нації на 2002-2011роки”(додаються). 1. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та затвердити регіональні заходи щодо виконання зазначеної постанови та про хід їх виконання інформувати Міністерство освіти і науки України до 1 листопада, починаючи з 2003 року щорічно до 2011 року. 1. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України проводити роботу по виконанню галузевих заходів та про її наслідки інформувати департамент розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти до 1 листопада , починаючи з 2003 року щорічно до 2011 року. 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників державного секретаря Огнев’юка В.О. та Степка М.Ф.Державний секретар В.С.Журавський


Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 19.05.2003 р. № 296


Заходи Міністерства освіти і науки України

на виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження

Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації

на 2002-2011роки”


I. Державна політика у сфері охорони здоров’я 1. Проводити перспективні наукові дослідження для розроблення нових медичних технологій.

2003 рік 1. Забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців з організації та управління охороною здоров’я шляхом створення факультативів медичного менеджменту та маркетингу з відповідними кафедрами - менеджменту , маркетингу та економіки, психології, медичного права, соціології, а також кафедрами соціальної медицини, організації охорони здоров’я.

Постійно


IV. Здоров’я дітей і молоді 1. Вжити заходів щодо забезпечення дітей і підлітків на пільговій основі якісними харчовими продуктами та чистою питною водою з організацією загального харчування в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Постійно

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1. Розробити та впровадити медико-профілактичні заходи щодо адаптації дітей до навчального та психоемоційного навантаження у школах нового типу ( гімназії, ліцеї тощо)

2003-2007 роки

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1. Взяти участь у розробці Національної державної комплексної програми “Діти-інваліди”.

200202006 роки 1. Здійснити заходи щодо оптимізації системи надання медичної допомоги підліткам, передбачивши, зокрема, передачу їх під нагляд дитячих поліклінік.

2003-2011 роки

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1. Взяти участь у розробці та науково обґрунтувати гігієнічні регламенти, медичні, психогігієнічні, психофізичні та біоритмологічні основи оптимальної організації навчального та позанавчальної діяльності учнів в умовах перебування у нових перспективних закладах та установах шкільної освіти. А також під впливом широкого впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

2003-2005 роки 1. Підготувати і затвердити програму розвитку позашкільної діяльності учнів різних вікових категорій, впровадити її у розклад районних у містах та сільських позашкільних закладів.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


V. Здоров’я працюючого населення 1. Науково обґрунтувати, розробити та здійснити на промислових підприємствах заходи медичної, психофізіологічної та психогігієнічної реабілітації професійної дієздатності працівників.

2002-2011 роки

VII. Кращі можливості для інвалідів 1. Створити можливості для отримання дітьми-інвалідами повноцінної загальної середньої освіти, посилити контроль за повнотою та якістю виконання шкільної програми в умовах їх домашнього навчання і в загальноосвітніх школах з метою забезпечення їх соціальної адаптації.Постійно.

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1. Розширити можливості творчого і фізичного розвитку, сприяти позашкільному навчанню дітей-інвалідів , а також отриманню середньої і вищої освіти в загальних державних закладах за державним замовленням.

Постійно

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1. Розробити рекомендації щодо створення системи підготовки спеціалістів вищої і 1-1У рівнів акредитації для здійснення медико-соціальної реабілітації інвалідів.

2003 рік


VIII. Зниження захворюваності та поширеності хвороб 1. Впроваджувати освітні програми щодо профілактики хвороб системи кровообігу.

2002-2005 роки


ХII. Цукровий діабет 1. Привести нормативи забезпечення населення ендокринологами у відповідність з потребою.

2003-2005 роки.


ХIV.Стоматологічна захворюваність


 1. Поліпшувати інформованість дітей, батьків і вчителів стосовно методів і засобів профілактики карієсу, залучаючи їх до санітарно-гігієнічного навчання.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно

 1. Здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації населення до гострого і хронічного стресу.

Постійно 1. Забезпечити надання належної медико-психологічної допомоги дітям та підліткам з граничними психічними розладами.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно


ХVII. Скорочення поширеності інфекційних хвороб 1. Вжити заходів до досягнення належного рівня охоплення населення імунізацією, здійснення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів. Налагодити своєчасне і в повному обсязі забезпечення закладів охорони здоров’я імунобіологічними препаратами для проведення включених до календаря профілактичних щеплень.


Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно.

 1. Розмежувати права та обов’язки закладів охорони здоров’я усіх форм власності, визначити механізм їх взаємодії у разі надання медичної допомоги хворим на венеричні захворювання, у тому числі в проведенні лабораторних досліджень захворювань, що передаються статевим шляхом.

2003-2005 роки

ХIХ. Формування здорового способу життя 1. Забезпечити перетворення санітарної освіти в державну систему неперервного медико-гігієнічного навчання і виховання і здійснювати його через системи загальної і професійної освіти, масової інформації, охорони здоров’я, фізичної культури та інші соціальні інститути. 1. Проводити роботу з гігієнічного виховання населення з використанням засобів телебачення, радіо, літератури, театру, кіно,, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя , в тому числі духовного, фізичного і психічного.

Постійно 1. Науково обґрунтувати, розробити та широко запровадити методи скринінг-тестування здоров’я як невід’ємного елемента системи медико-профілактичних заходів, звернувши особливу увагу на дітей із групи ризику та з малозабезпечених і неблагополучних сімей.2003 рік

 1. З метою створення оптимального соціально-психологічного клімату в оздоровчих закладах, ослаблення соціальної напруги запровадити повсюдне проведення в учнівських колективах діагностичних, відновних заходів психогігієнічної корекції.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Постійно. 1. Включити до програм навчання у загальноосвітніх закладах такий важливий елемент підвищення адаптаційних ресурсів організму, як щодення “година здоров’я з використанням традиційних та нетрадиційних методів оздоровлення, підвищенням рухової активності до оптимальних величин.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Забезпечити проведення у загальноосвітніх закладах заходів комплексної оптимізації використання учнями вільного часу, зокрема, впровадження різноманітних форм фізичної культури, психогігієни та психокорекції оптимального рухового режиму тощо.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Створити розгалужену інфраструктуру та індустрію здоров’я і активного відпочинку.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Створити і впровадити в повсякденну практику заходи соціально-економічного стимулювання і підтримки здорового способу життя.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Розширити міжнародне співробітництво з питань формування здорового способу життя, активізувати участь у здійсненні міжнародних проектів і програм (“Міста здоров’я”, “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю”, CINDI,”Здоров’я на робочих місцях”, ”Європа без тютюну”, “Молодь за здоров’я” тощо), налагодити співпрацю з Міжнародним союзом сприяння і санітарної освіти, Асоціацією міст здоров’я, ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями.

Постійно 1. Оптимізувати мережу, структуру, кадровий потенціал, матеріально-технічну базу, сучасне обладнання та розробити сучасні ефективні профілактичні технології служби формування здорового способу життя.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Створити матеріально-технічні передумови для проведення пропаганди медико-гігієнічних знань (випуск кіно- і відеофільмів. Наочних посібників. Науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань).Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно 1. Взяти участь у розробці цільових комплексних програм зміцнення здоров’я:

Структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


ХХ. Політика з питань довкілля та охорони здоров’я

 1. Створити єдину систему екологічної освіти, інформації та виховання населення.

Постійно^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

Київ

8 квітня 2004 р. № 285


Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки

України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів

України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження

Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання

поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та

Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,

допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

на 2004-2008 роки”


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки” та з метою удосконалення інформаційно-освітньої роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки у дітей та молоді, забезпечення захисту прав ВІЛ-інфікованих учасників навчально-виховного процесу


Н А К А З У Ю:


1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України по реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 4.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2001 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки” (додаток 1).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та затвердити до 1 червня 2004 року регіональні заходи щодо виконання Національної програми та про хід їх виконання інформувати Міністерство освіти і науки України щороку до 31 грудня, починаючи з 2004 року.

3. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України проводити роботу по виконанню галузевих заходів та про її наслідки інформувати департамент професійно-технічної освіти щороку до 31 грудня, починаючи з 2004 року.

4. Департаменту економіки та фінансування (Кулікову П.М.) під час формування бюджету Міністерства освіти і науки України передбачити кошти на фінансування заходів Національної програми, що будуть реалізовуватись за рахунок державного бюджету.

5. Видавництву „Педагогічна преса” (Кузнєцову Ю.Б.) організувати в засобах масової інформації постійно діючі рубрики із досвіду регіонів, навчальних закладів щодо реалізації Програми та пропаганди формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Десятова Т.М., Огнев’юка В.О. та Степка М.Ф.


Т.в.о. Міністра В.С. Журавський


Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 08.04.2004 р. № 285


Заходи

Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету

Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”


№ п/п

Назва заходу

Відповідальні за проведення

Термін виконання

1.

Установити контроль за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, прийнятої 26-ю спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу у червні 2001 р. та підготувати звіт.

Департамент професійно-технічної освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2005,2007

2.

Установити контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою подолання всіх форм дискримінації у сфері праці та трудових відносин, а також створення безпечних умов праці.

Департамент кадрової роботи, міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

3

Сприяти розширенню партнерства між урядовими, громадськими та міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Департамент професійно-технічної освіти, департамент міжнародного співробітництва, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2004-2008

4

Забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ у загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів

Науково-методичні центри загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2004-2008

5

Забезпечити доступ дітей та молоді, які не навчаються і не працюють, батьків до інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зменшення поширеності ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки та пропаганду здорового способу життя.

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

6

Забезпечити підготовку, підвищення рівня кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників з питань здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей, учнів та студентської молоді

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

7

Організувати створення в навчальних закладах інформаційних куточків щодо місцезнаходження закладів добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

8

Широко залучати дітей та молодь із уразливих груп населення до цільових заходів і програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом

Міністерство освіти АР Крим управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

9

Розширити практику застосування в навчальних закладах різних методів роботи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема „Рівний – рівному”, „Діалог” тощо

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр загальної середньої освіти, Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

10

Спільно із зацікавленими організаціями та установами створювати умови для надання психологічних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг в навчальних закладах з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008

11

Щорічно проводити моніторинг Програми

Департамент професійно-технічної осві­ти, Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­поль­ської міських державних адміністрацій

2004-2008

12

Широко висвітлювати в засобах масової інформації стан виконання Програми

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2004-2008
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

Київ

7 липня 2003 р. № 440


Про затвердження заходів Міністерства освіти і

науки України на виконання Програми реалізації

державної політики у сфері боротьби з незаконним

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин

і прекурсорів на 2003-2010 роки.


З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 877 “Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки” та удосконалення заходів превентивного характеру щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом освіти , інформування та виховання навичок здорового способу життя

н а к а з у ю :

1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки (Додаються).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Поглиблено проаналізувати стан справ та причини поширення наркоманії серед дітей та молоді , а також виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.02.02р. №148 “Про підвищення рівня профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних засобів та психотропних речовин” та від 12.02.01р. №57 “Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України”.

2.2 Розробити та затвердити регіональні заходи щодо виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки.

2.3 Про результати вжитих заходів та хід виконання зазначеної Програми інформувати Міністерство освіти і науки України щорічно до 30 грудня та до 30 червня , починаючи з 2003 року.

3. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України проводити роботу з виконання галузевих заходів та про її наслідки інформувати департамент розвитку професійно-технічної освіти до 30 грудня та до 30 червня щорічно, починаючи з 2003 року.

4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Кулікову П.М.) під час формування бюджету Міністерства освіти і науки України передбачати кошти на фінансування заходів Програми що будуть реалізовуватись за рахунок державного бюджету.

5. Видавництву “Педагогічна преса” (Кузнецову Ю.Б.) організувати в засобах масової інформації постійно діючі рубрики із досвіду роботи навчальних закладів щодо пропаганди та формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників державного секретаря Огнев”юка В.О. та Степка М.Ф.


Міністр В.Г.Кремень


Додаток до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 07.07.2003 р. за № 440


^ Заходи

Міністерства освіти і науки України на виконання Програми

реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин

і прекурсорів на 2003 – 2010 роки

1. Провести дослідження науково-обгрунтованих принципів профілактики наркозалежності серед дітей і підлітків.

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної освіти, Український

науково-методичний центр практичної

психології і соціальної роботи АПН України

2004 року


2. Розробити науково-обгрунтовану методологію та методику антинаркотичного профілактичного навчання серед молоді та дітей, а також включити до навчальних програм вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що готують фахівців для роботи з населенням, антинаркотичну освітню тематику з питань пропаганди здорового способу життя, соціальних аспектів боротьби з наркоманією та запобігання їй.

Департамент вищої освіти, Департамент

професійно-технічної освіти, Департамент

загальної середньої та дошкільної освіти,

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної освіти, Український

науково-методичний центр практичної

психології і соціальної роботи АПН України

2004-2009 роки


3. На основі вивчення соціально-психологічних аспектів профілактики наркотичної залежності серед неповнолітніх підготувати і видати для батьків, педагогів, психологів а також інших спеціалістів, які залучені до навчально-виховного процесів, посібники з проблем формування у дітей та підлітків негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи АПН

України, Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної освіти, Інститут проблем

виховання АПН України

2004-2010 роки


4. Сприяти поданню консультаційної, психолого-педагогічної допомоги неповнолітнім та молоді у навчальних закладах, центрах соціальних служб для молоді та центрах ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога”.

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи АПН

України, Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської

та Севастопольської міських державних

адміністрацій

2003-2010 роки


5. Вжити заходів щодо формування у молоді навичок ведення здорового способу життя. Сприяти розширенню мережі Шкіл сприяння здоров’ю, активно впроваджувати в навчальних закладах програму “Формування навичок здорового способу життя” (за проектом “Діалог”) та програму ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”.

Департамент професійно-технічної освіти,
Департамент загальної середньої та дошкільної

освіти, Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської

та Севастопольської міських державних

адміністрацій

2003-2010 роки


6. З урахуванням вікових можливостей розробити буклети і плакати, комп’ютерні ігри, що містять застереження щодо незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи АПН

України, Науково-методичні центри середньої

професійно-технічної освіти,

Науково-методичний центр організації розробки

та виробництва засобів навчання

2004-2010 роки


7. Розробити положення, визначити дату та щороку організовувати Всеукраїнський урок здоров’я із залученням відомих діячів у галузі науки, культури, спорту тощо.

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної освіти, Комітет з

фізичного виховання та спорту МОН України

2003-2010 роки

8. З метою формування у свідомості молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин розробити і забезпечити навчальні заклади інформаційно-просвітницькими матеріалами (буклети, плакати, пам’ятки) із розміщенням їх у громадських місцях.

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи

МОН України, Науково-методичні центри

середньої, професійно-технічної освіти,

Міністерство освіти АР Крим, управління

освіти і науки обласних, Київської та

Севастопольської міських державних

адміністрацій

2003-2010 роки


9. Взяти участь у створенні та організації показу освітніх фільмів (10 фільмів по 10 хвилин) з проблем наркоманії та СНІДу на каналах телебачення.

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи

АПН України, Науково-методичні центри

середньої, професійно-технічної освіти,

Науково-методичний центр організації

розробки та виробництва засобів навчання

спільно із МВС, Мінкультури за участю

Національної кінотеки

2004-2006 роки


10. Забезпечувати за державним замовленням у межах визначеної чисельності підготовку психологів, соціальних працівників для роботи у наркологічних закладах незалежно від відомчої належності.

Департамент вищої освіти

2003-2010 роки


11. Спільно з органами МВС регулярно проводити у навчальних закладах оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання проникненню до них наркотичних засобів та психотропних речовин та поширенню їх серед дітей та студентів.

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти

і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2003-2010 роки


12. Проводити та брати участь у роботі міжнародних семінарів, наукових конференцій, а також широко впроваджувати вітчизняний та зарубіжний досвід із зазначених питань.

Департамент професійно-технічної освіти,

Департамент загальної середньої та дошкільної

освіти, Департамент міжнародного співробітництва,

Науково-методичні центри середньої, професійно-

технічної освіти, Український науково-

методичний центр практичної психології і

соціальної роботи АПН України

2004-2009 роки


13. Розширювати партнерські відносини з Об’єднаною програмою ООН/СНІД (ЮНЕЙДС) та іншими міжнародними організаціями, що працюють у сфері протидії наркоманії та СНІДу, сприяти виконанню міжнародних програм та проектів щодо запобігання поширенню у молодіжному середовищі таких негативних явищ.

Департамент професійно-технічної освіти,

Департамент загальної середньої та дошкільної

освіти, Департамент міжнародного співробітництва,

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної освіти, Український

науково-методичний центр практичної

психології і соціальної роботи АПН України

14. Залучати в установленому порядку недержавні благодійні та громадські організації з метою фінансової підтримки заходів, передбачених Програмою. Налагоджувати і розвивати зв’язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями та фондами

Департамент професійно-технічної освіти,

Міністерство освіти АР Крим, управління освіти

і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2003-2010 роки


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З
Київ
30.05. 2002 р. № 315


Про затвердження заходів

Міністерства освіти і науки України

на виконання Указу Президента України

від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові

заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві

та утвердження здорового способу життя”


На виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”, а також з метою належного виховання молодого покоління, ліквідації наркоманії та інших ганебних явищ, які продовжують руйнувати суспільну мораль, створюючи все відчутнішу загрозу національній безпеці

наказую:

 1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”(додаються).

 2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та затвердити регіональні заходи щодо виконання зазначеного Указу та про хід їх виконання інформувати Міністерство освіти і науки України щоквартально до 30 числа останнього місяця кварталу, починаючи з червня місяця ц.р. щорічно.

 3. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України проводити роботу по виконанню галузевих заходів та про її наслідки інформувати департамент розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти щоквартально до 30 числа останнього місяця кварталу, починаючи з червня місяця ц.р. щорічно.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників державного секретаря Степка М.Ф. та Науменка Г.Г.Державний секретар В.О.Зайчук


Затверджено

наказом МОН України

від 30.05.2002 р. № 315

Заходи

Міністерства освіти і науки України щодо реалізації завдань, визначених в Указі Президента України від 15.03.2002р. № 258/2002

"Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження

здорового способу життя"


1.Розробити Національну програму виховання особистості в умовах розвитку української державності, складовою якої є програма “Громадянське виховання і самовиховання особистості”.

Департамент розвитку загальної

середньої, дошкільної та

позашкільної освіти, Департамент

розвитку професійно-технічної освіти,

департамент вищої освіти,

науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної та вищої освіти

2003- 2005 роки


2.Продовжити проведення науково-дослідної роботи за напрямами виховання. Забезпечити проведення наукового проекту “Розробка комплексної системи оцінки морального стану особистості та утвердження здорового способу життя".

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної та вищої освіти

Харківський Національний університет

ім. Карамзіна

2003-2005 р.


3.Здійснити заходи, спрямовані на підвищення якості виховної роботи серед учнівської молоді.

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Постійно

4.Продовжити роботу з розробки сучасних інтегрованих програм і навчально-методичних посібників з проблем виховання.

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної та вищої освіти

2003 р.

Постійно


5.Видавати збірник з досвіду роботи навчальних закладів "Нові технології виховання", книгу для вчителя "Особистість дитини у кризовому соціумі".

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної та вищої освіти

2003 р.

Постійно


6.Розробити нормативно –правове забезпечення реалізації ст.22 Закону України “Про освіту” щодо створення соціально-педагогічного патронажу в системі освіти.

Департамент розвитку загальної середньої,

дошкільної та позашкільної освіти,

Департамент розвитку професійно-технічної освіти

департамент вищої освіти,

2003 р.

Починаючи з 2003 року

^ 7.Започаткувати проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий заступник директора, проректора з виховної роботи навчальних закладів". Департамент розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, Департамент розвитку професійно-технічної освіти департамент вищої освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Починаючи з 2003 р.


8.Вивчати, узагальнювати та впроваджувати кращий досвід роботи педагогічних колективів загальноосвітніх ,професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів щодо виховання поваги до Конституції України та використання державної символіки в процесі позакласної та позашкільної виховної роботи.
Науково-методичні центри середньої, професійно-технічної та вищої освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Постійно


9.Сприяти збереженню військово-патріотичних клубів, дитячих флотилій, клубів юних льотчиків, юних рятувальників тощо.
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2003 р. Постійно


10.Підготувати та видати Методичний посібник з патріотичного виховання дітей та молоді для педагогічних працівників навчальних закладів.

Науково-методичні центри середньої,

професійно-технічної та вищої освіти

2003 р.


11.Активніше впроваджувати різні форми пошукової та краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах та реалізувати в повній мірі Програму руху дітей та учнівської молоді України за збереження і примноження культурно-історичної спадщини, природного середовища краю та відновлення традицій, звичаїв і обрядів народу "Моя земля - земля моїх батьків"
 • oldrussian.ru/project-gutenbergs-history-of-modern-philosophy-by-richard-falckenberg-9.html
 • oldrussian.ru/reference-resources-for-cataloguing-21.html
 • oldrussian.ru/72-measuring-the-impacts-of-carp-on-the-environment-managing-the-impacts-of-carp.html
 • oldrussian.ru/the-absent-subject-the-political-party-stasis-socialism-religion-politics.html
 • oldrussian.ru/the-second-race-or-c-hapters-t-wenty-o-ne-to-t-hirty-n-ine.html
 • oldrussian.ru/tematika-kursovih-robt-z-disciplni-organzacya-oblku-kurs-5-zatverdzhena-na-zasdann-kafedri-oblku-ta-auditu.html
 • oldrussian.ru/source-optics-communications-266-1-67-79-oct-1-2006-20063.html
 • oldrussian.ru/s-kratkij-slovar-hudozhestvennih-terminov-dlya-uchashihsya-5-8-klassov.html
 • oldrussian.ru/what-are-homosexuals-arguments-on-the-legitimacy-of-homosexuality-outline-of-christian-ethics-2011.html
 • oldrussian.ru/1-anotacya-zakonodavstvo-ukrani-v-sfer-zabezpechennya-bezpeki-dorozhnogo-ruhu.html
 • oldrussian.ru/tema-clovo.html
 • oldrussian.ru/fakultt-fr-technologie-der-slowakischen-technischen-universitt-in-bratislava.html
 • oldrussian.ru/referat-prednaznachavshijsya-pa-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/346540000000045697a6f4c3535370000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d45697a6f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-3.html
 • oldrussian.ru/alkogol-dlya-teh-kto-ne-hochet-bit-starim-i-bolnim.html
 • oldrussian.ru/additional-exercises-teaching-tenses-in-practice.html
 • oldrussian.ru/96-kniga-bolshomu-chertezhu-kniga-bolshomu-chertezhu.html
 • oldrussian.ru/vaskevich-yuv-aktualn-problemi-suchasno-ekonomchno-nauki.html
 • oldrussian.ru/semnar-tema-3-pohodzhennya-derzhavi-2-god-robocha-navchalna-programa-dlya-studentv-kursu-yuridichnogo-fakultetu-zatverdzheno.html
 • oldrussian.ru/glava-7-krestonosci-v-vizantijskoj-imperii-krestovie-pohodi-pod-senyu-kresta.html