Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації


Державний комітет України

з питань житлово-комунального господарства


Український державний науково-дослідний інститут

заморочек водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО»


Державний центр інтегрованого керування

поверхневими та підземними водами

ДЦІК «УкрВОДГЕО»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


з проведення обстеження та Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації обліку підтоплених територій міст і селищ

(друга редакція)


Харків 2004

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення обстеження та обліку підтоплених територій

міст і селищ міського типуРОЗРОБЛЕНІ:

^ УДНДІ «УкрВОДГЕО» у 1999 р.

(дороблені ДЦІК «УкрВОДГЕО» у 2004 р.)


УЗГОДЖЕНІ:

Мінекобезпеки Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації України

(лист від 03.11.1998 р. № 17-3-904)


Держкомгеології України

(лист від 23.10.1998 р. № 03/3-251)


ВНЕСЕНІ:

Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури та захисту територій Держбуду України


СХВАЛЕНІ:


^ Науково-технічною Радою Держбуду України

(протокол № 58 від 04.11.1998 р.)
Авторський колектив:

^ С.В. Размєтаєв, к.ю Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації.н., директор УДНДІ «УкрВОДГЕО»

О.Ю.Чебанов, к.г.н., зав. лабораторією, директор ДЦІК «УкрВОДГЕО»

В.Я.Бабиченко, академік АБ, к.т.н.

В.Й.Никитенко, зам. директора інституту "УкркомунНДІпроект"


 ^ УДНДІ «УкрВОДГЕО Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації», ДЦІК «УкрВОДГЕО», 1999, 2004


ПЕРЕДМОВА


За останні десятиріччя на значній території України внаслідок змін природної рівноваги у аква балансі територій, а також техногенних факторів прогресує процес підйому рівня грунтових вод, що веде до підтоплення значних Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації територій в містах, населених пт, промислових та інших зонах. Підтоплення створює неможливі умови для проживання населення, завдає значних матеріальних збитків народному господарству, виробництву, погіршує стан навколишнього природного середовища. На деяких ділянках Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації внаслідок підйому рівня грунтових вод активізувалися зсувні явища, збільшується засолення грунтів та заболочування територій, збільшуються випадки усідання будівель і споруд. Крім матеріальних збитків цей процес завдає великої моральної шкоди населенню та створює антисанітарні умови Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації на підтоплених територіях.

В південних областях України загостренню ситуації сприяють особливості рельєфу місцевості (незначні ухили, що уповільнюють поверхневий стік, велика кількість замкнених безстічних територій) при наявності інтенсивного зрошування.

В майбутньому прогнозується подальший Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації розвиток процесу підтоплення земель. Своєчасне впровадження ефективних інженерних заходів захисту міських територій від підтоплення спрямоване на попередження розвитку та ліквідацію негативних наслідків цього процесу, на забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації та інженерних мереж.

Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов’язаних з проблемою ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах міського типу можливе тільки на підставі комплексних заходів, створення і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації реалізації Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель, узагальнення вітчизняного та світового досвіду вирішення цієї проблеми.

Зрозуміло, що технічно вірні та економічно оправдані рішення по інженерному захисту територій від підтоплення повинні бути адекватними Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації існуючим масштабам розвитку процесів і передбачуватися в комплексних програмах вирішення цієї проблеми на той чи інший період.

В зв’язку з цим обстеження підтоплених територій, їх кількісний облік і якісні свойства набувають Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації особливого значення. Більш того, обстеження підтоплених територій, як важливий елемент системи моніторингу підтоплених земель населених пунктів, є першим кроком удобного здійснення «Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15 свирепого 2002 р. №160, та «Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель» (Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. № 545). Первинне обстеження підтоплених територій було проведено протягом 1999-2000 років. У зв Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації’язку з нагальною необхідністю інформаційного забезпечення реалізації вищезазначених державних програм, наступне планове обстеження підтоплених територій проводитиметься у 2004 р.

Створення інформаційно-аналітичної системи “Підтоплення” та здійснення моніторингу небезпечного підняття рівня Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації грунтових вод позволить оперативно реагувати на зміни, що відбулися в геологічному середовищі міст і селищ міського типу і вносити відповідні корективи в програми ліквідації підтоплення.

Враховуючи значення, особливості та нрав робіт по обстеженню Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації підтоплених територій доцільно останнє виконувати за єдиною науково обгрунтованою методикою, що регламентує етапи робіт та порядок їх проведення. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій (отдалі - методичні рекомендації) розроблені Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 свирепого 1998 р., протокол №1 (п.. Про надзвичайну ситуацію, пов’язану з підвищенням рівня грунтових вод та підтопленням окремих районів південних Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації територій України в січні 1998 року), та на виконання заходів «Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15 свирепого 2002 р. №160, - за планом науково-дослідних робіт Держжитлокомунгоспу Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації України (тема 0017.97-99).


 1. Вимоги цього документа носять рекомендаційний нрав.


1.3. Методичні рекомендації призначені для використання:


1.4. Рекомендований порядок організації та фінансування робіт з обстеження та обліку підтоплених територій визначений в Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації розділі 2.


1.5. Пояснювальна інформація про види та причини підтоплення територій міст і селищ міського типу наведена в розділі 3.


 1. Рекомендований порядок проведення окремих видів робіт з обстеження та обліку підтоплених територій міститься в наступних розділах:1.7. Отримані матеріали із плодами обстежень використовуються Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації на адміністративному рівні для об’єктивного висвітлення ситуації із підтопленням і планування ефективних протидійних заходів (наприклад, розробка комплексних програм ліквідації підтоплення: міських, обласних і Державних), а також спеціалізованими організаціями для оцінки обсягів Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації і вартості виконання усіх видів робіт з інженерного захисту територій.


1.8. Обстеження та облік підтоплених територій є складовою частиною системи моніторингу процесів небезпечного підняття рівня грунтових вод в містах і селищах міського типу. При Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації розробці методичних рекомендацій враховані вимоги, що пов’язані із створенням та функціонуванням цієї системи відповідно постанові Кабінету Міністрів від 30 березня 1998 року за №391.


1.9. Результати обстежень підтоплених територій можуть використовуватися при оцінці Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище (ОВНС) через техногенне підтоплення територій міст і селищ міського типу та пов’язані із ним процеси. 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОБЛІКУ ПІДТОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ


2.1. Організація і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації фінансування розробки програм обстежень, а також робіт з обстеження та обліку підтоплених територій здійснюються Державними адміністраціями (Управліннями по житлово-комунальному господарству) АР Крим, обласними, міськими), які виступають замовниками.


2.2. Відповідальність за проведення обстеження та обліку підтоплених Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації територій покладається керівниками місцевих адміністрацій (міський голова, голова міської ради, голова селищної ради) або начальниками управлінь ЖКГ на спеціалізовані служби інженерного захисту територій. При відсутності спеціалізованих служб відповідалекими виступають управління (відділи) житлово Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації-комунального господарства, а в окремих випадках - управління (відділи) містобудування та архітектури, місцеві підрозділи Держводгоспу України, управління (відділи) по цивільній обороні та надзвичайним ситуаціям. Роботи з проведення обстеження та обліку підтоплених територій Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації доручаються на договірних засадах спеціалізованим організаціям, які виступають виконавцями.


2.3. Планові повномасштабні обстеження схильних до підтоплення територій виконуються систематично із періодичністю не рідше 10 років , а в випадках інтенсивного розвитку процесів підтоплення або виникнення Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації пов'язаних із ним аномальних природних явищ (зсувів і т.ін.) - 1 раз на 5 років і частіше. Локальні обстеження проводяться епізодично для конкретних практичних потреб. За матеріалами планових обстежень ведеться облік підтоплених територій Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації.


2.4. Терміни проведення планових обстежень та обліку підтоплених територій міст та селищ встановлюються рішеннями державних адміністрацій (АР Крим, обласними, міськими), Держжитлокомунгоспом України, постановами Кабінету Міністрів України.


2.5. Вартість робіт з обстеження та обліку підтоплених територій Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації визначається за трудовими витратами, виходячи із розцінок на польові та камеральні вишукувальні роботи.


^ 3. ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

3.1. У відповідності із нравом дії режимоформуючих факторів виділяють два режими грунтових вод Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації:


3.1.1. Природний (в тому числі слабко порушений) режим формується в межах тієї чи іншої території під впливом комплексу режимоформуючих факторів й залежить від особливостей нраву їх взаємодії в конкретних природних умовах. Розрізнюють наступні фактори Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, які визначають природний режим грунтових вод на незабудованих територіях:
3.1.2. Техногенний режим (штучний, значно порушений) формується внаслідок забудови та експлуатації Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації забудованих територій (проживання населення та функціонування промислових підприємств). Техногенний режим може бути:


3.2. Види підтоплення слід відрізняти:


3.2.1. Стале (постійне) явне підтоплення, яке виникає при тривалому (в багаторічному плані) перевищенні рівнем грунтових вод глибин, що відповідають проектним нормам осушення територій населених пунктів згідно «СНиП Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації 2.06.15-85» (додаток 2).


3.2.2. Періодичне (тимчасове) явне підтоплення спостерігається при періодичних коливаннях рівня грунтових вод (сезонних і багаторічних) біля глибин проектних норм осушення територій населених пунктів.


3.2.3. Приховане підтоплення проявляється в зростанні вологості грунтів до критичної вологості, при Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації зволоженні грунтів та заглиблених конструкцій інфільтраційними та капілярними водами, при утворенні "верховодки", а також внаслідок конденсації вологи під будівлями та непроникними покрівлями (асфальт, бетон).

 1. Головними причинами підтоплення є:
 1. На стадії будівельного освоєння Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації територій:3.3.2. На стадії експлуатації забудованих територій:


3.4. Ознаки, за якими виявляються головні види та причини підтоплення, наведені в додатку 3.

3.5. Класифікація головних джерел та факторів підтоплення наведена в додатку Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації 4.


 1. ^ ЗБІР ПОПЕРЕДНІХ ДАНИХ ПРО ПРИРОДНІ УМОВИ

І ТЕХНОГЕННІ ФАКТОРИ ОБСТЕЖУВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ


4.1. Збір попередніх даних включає вивчення архівних матеріалів, звітів, итогів вишукувань, проектів минулих років, генеральних планів, спеціалізованої літератури і т.ін. Попередні дані подаються тільки Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації в разі їх наявності - у вигляді пояснювальної записки із графічними додатками.


4.2. До попередніх даних про природні умови обстежуваної території включається коротка черта рельєфу, геоморфології, гідрографічної мережі, клімату, геологічної будови і гідрогеологічних разумов. За даними Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації генеральних планів, проектів детальної планіровки (якщо вони наявні) складається черта використання і забудови території, мозгов водопостачання і водовідведення, густоти водонесучих мереж, наявності та працездатності споруд інженерного захисту. Картографічні матеріали виконуються у Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації масштабі: для міських територій – 1:2000 ÷ 1:10000 (для узагальненої свойства величавых міст можливий масштаб 1:25000), для окремих районів садибної забудови і територій селищ міського типу - 1:1000 ÷ 1:5000.


4.3. Черта рельєфу містить опис головних його форм (абсолютні відмітки, перевищення відносно гідрографічної Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації мережі), оцінку дренованості території (ступінь розчленованості рельєфу гідрографічною мережею, який передається середньою довжиною яружно-балкової та річкової мережі на одиницю площини елементу, глибинами урізу ерозійних форм), оцінку загальної рівнинності Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації або пагорбистості рельєфу. Крім цього, надається інформація про техногенні зміни рельєфу в часі: про загортання природних дрен, здійснення підсипок, штучних виїмок і насипів.


4.4. ^ Черта геоморфологічних разумов території вміщує опис генетичних типів і форм рельєфу (належність Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації до геоморфологічних елементів), для річкових долин вказуються кількість і типи терас, їх ширина, висота, нрав поверхні. Доцільно скласти геоморфологічну карту.


4.5. ^ Гідрографічна черта постійних і тимчасових водотоків надається за параметрами: ширина і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації глибина водотоків, швидкість течії, ухил водяної поверхні та дна, витрати води за їх розподілом усередині року, паводковий та льодовий режим. Надається черта стану русел та заплав, їх можливого впливу на підтоплення територій Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації і об’єктів. Доцільно скласти план (карту) сучасної гідрографічної мережі з відображенням природних і штучних водотоків і водойм.


4.6. ^ Черта кліматичних разумов надається за даними найближчих метеостанцій: температура повітря (середньорічна, абсолютні мінімум і максимум Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, середня найтеплішого і найхолоднішого місяців, середні й граничні дати переходу через 0 восени і весною), кількість і розподіл усередині року атмосферних опадів, дати утворення і слету снігового покриву, глибина шару снігу, припаси Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації води в сніговому покриві.


4.7. ^ Черта геологічної будови і літологічного складу порід надається до покрівлі місцевого водоопору або першої від поверхні регіональної водотривкої грунтової товщі. Наводиться опис типових геологічних колонок (геологічні індекси, опис грунту Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, глибина шару), описуються закономірності залягання грунтів у просторі. Якщо є зв’язок першого від поверхні водоносного горизонту із нижніми водоносними горизонтами, то геолого-літологічний розріз характеризується до покрівлі наступної водотривкої Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації товщі. Доцільно скласти карти: геологічну, четвертинних відкладів, ізоліній покрівлі водотривких шарів грунту.


4.8. ^ Гідрогеологічні умови території подаються з урахуванням динаміки їх зміни від початку освоєння території. Надаються: назви водоносних горизонтів, їх розповсюдження, склад водовміщуючих грунтів Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, потужність, середні глибини залягання та амплітуда коливань рівня грунтових вод (сезонних і багаторічних), фільтраційні параметри водоносних горизонтів (коефіцієнти фільтрації). Рекомендується скласти карти: гідрогеологічну і розповсюдження водоносних горизонтів, потужності водоносних горизонтів, фільтраційних параметрів Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації (коефіцієнтів фільтрації), гідроізогіпс на характерні періоди коливань рівня грунтових вод.


4.9. ^ Типи забудови і використання території подаються за схемою: 1) міська історична забудова, 2) багатоповерхова забудова, 3) малоповерхова забудова, 4) паркова зона, 5) промислова зона, 6) садибна забудова, 7) сільгоспугіддя Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації в міській смузі. На генеральному плані населеного пт окреслюються території відповідно типам забудови. Обчислюються долі площі кожного з типів забудови (в %). Для кожного з типів забудови бажано навести питомі Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації (м3/га) обсяги водопостачання і водовідведення (через побутову й зливову каналізацію), щільність (м/га) водонесучих мереж тепло- і водопостачання, каналізації та промислових водоводів. Доцільно нанести на карту траси водопроводів, каналізацій, гарячого водопостачання та центрального Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації опалення, зливової каналізації, а також підземні споруди та фундаменти, які можуть викликати баражний ефект (наприклад: великі колектори, траси метрополітену).


4.10. Наводиться інформація (з нанесенням на карту) про наявність споруд інженерного захисту території Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації (дренажні канави, горизонтальні мелкие камешкиі, променеві та інші мелкие камешкиі, водопонижуючі свердловини, водовідвідні лотки, канави, зливова каналізація, протифільтраційні екрани) і їх основні параметри (довжина, ширина, глибина, діаметр, радіус дії).


^ 5. ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДТОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ


5.1. Планові повномасштабні Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації обстеження схильних до підтоплення територій проводяться для виявлення підтоплюваних ділянок (підтоплених, потенційно підтоплюваних і тих, що потребують термінового захисту), а також для визначення обстоятельств і наслідків підтоплення, простежування тенденцій процесу Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, оцінки ефективності вжитих заходів інженерного захисту. Епізодичні локальні обстеження проводяться для доповнення матеріалів планових обстежень.


5.2. До початку обстеження підтоплених територій розробляється програма обстеження определенного населеного пт, виходячи з необхідності виконання головних Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації завдань обстеження:В програмі обстеження визначаються склад, вартість і терміни виконання робіт. Програма обстеження затверджується замовником.


5.3. При проведенні обстеження доцільно застосовувати наступні методи і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації засоби обстеження підтоплених територій:


5.3.1. За допомогою стаціонарної мережі гідрогеологічних свердловин для спостережень за динамікою підняття рівня грунтових вод у системі моніторингу.


5.3.2. За даними інженерно-вишукувальних робіт, які проводилися або проводяться для Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації тих чи інших цілей або за спеціальним завданням.


5.3.3. Шляхом маршрутного обстеження підтоплених територій із замірами рівня грунтових вод в непристосованих умовах (у колодязях, підвалинах, погребах, котлованах, ін.).


5.3.4. Дистанційними геофізичними експрес-методами зйомки (вертикальним Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації електрозондуванням та іншими).


5.3.5. За офіційними документами, архівними матеріалами місцевих адміністрацій, організацій, установ щодо мозгов помешкання населення, стану території та гідрогеологічних разумов.


5.3.6. За даними опитування.


5.4. Нрав забудови впливає на методи проведення обстеження підтоплених Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації територій. При обстеженнях садибної забудови, територій промислових підприємств, лісопаркових зон переважно використовуються маршрутні обстеження з площинним охопленням території. При обстеженнях районів багатоповерхової житлової забудови використовується переважно збір відомостей про Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації підтоплення в місцевих адміністраціях або у житлово-експлуатаційних конторах (отдалі - ЖЕК’ах), а також обстеження за вибірковими маршрутами. В обох випадках проводиться опитування місцевих жителів. Нижче наведені приблизні програми таких обстежень:


5.4.1. Маршрутні Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації обстеження з площинним охопленням території.

Обстеження складається з огляду території, опитування мешканців, замірів рівня грунтових вод і гідрографічних параметрів, обстеження споруд інженерного захисту.

Огляд території повинен бути спрямований на візуальне визначення підтоплених зон по наступним Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації ознакам:Опитування мешканців проводяться за наступним переліком питань:


У ході обстеження виконуються орієнтовні виміри :


5.4.2. При величавых площах обстеження використовується вибірковий огляд із врахуванням основних геоморфологічних, геологічних, гідрогеологічних ознак території. Наприклад, якщо досліджується схильна частина долини Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, то перший хід маршруту повинен бути поперечним. Після встановлення меж зон підтоплення проводиться корегування маршрутів, яке зводиться до згущення ходів у підтопленій області та особливо на межі зон.


5.4.3. Збір відомостей про підтоплення Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації за вибірковими маршрутами.

Порядок обстеження зберігається приблизно такий самий. Адреси та місцезнаходження ЖЕК’ів встановлюються у місцевих адміністраціях. Перелік питань, наведений вище, доповнюється наступними :5.5. Обов’язковому обстеженню Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації підлягає стан існуючих на підтоплених територіях споруд інженерного захисту (в т.ч. недіючих): мелкие камешкиів, водовідвідних канав, зливової каналізації. Вивчається проектна документація, виконується обмір фактичних просторових параметрів споруд (довжина, ширина, глибина, діаметр Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації), складається опис конструкцій і оцінюється ефективність їх роботи. Для споруд відведення поверхневого стоку їх ефективність оцінюється долею площі підтопленої території (в %), з якої дощові (снігові) води збираються фактично (діючими ділянками системи), а також співвідношенням Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації фактичної та проектної площин водозбору системи (також в %). Ефективність роботи мелкие камешкиів на зниження рівня грунтових вод оцінюється співвідношенням (в %) дійсної і проектної площин впливу. Дійсна площа впливу визначається по зниженню рівня Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації грунтових вод в прилеглих спостережувальних свердловинах, погребах, колодязях. Якщо мелкие камешкиі знаходяться в недіючому стані, затоплені, необхідно провести дослідні відкачки.


5.6. Після проведення обстеження остаточно корегуються матеріали, отримані при зборі попередніх даних Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації (розділ 4). Кінцеві матеріали обстеження повинні совершенно точно висвітлювати ситуацію із підтопленням територій, а саме:


5.6.1. Визначати межі підтоплюваних ділянок (підтоплених, потенційно підтоплюваних та тих, що потребують термінового захисту) на плані та їх площі з Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації гранично можливою точністю.


5.6.2. Давати характеристику типів забудови підтоплених територій на плані та їх розподіл в відсотках (%).


5.6.3. Вміщувати дані для оцінки орієнтовної вартості основних фондів, що розташовані в зоні підтоплення (кількість і типи будівель Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, свойства земельних ділянок).


5.6.4. Уточнювати характеристику геоморфологічних, кліматичних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших мозгов, яка була отримана на етапі збору попередніх даних (з доповненням картографічними матеріалами згідно вимог розділу 4).


5.6.5. Висвітлювати причини підтоплення згідно Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації їх ознакам (додаток 3).


5.6.6. Визначати наявні джерела підтоплення (і їх вплив в %): інфільтрація атмосферних опадів; втрати із водонесучих мереж та комунікацій; конденсація вологи в грунтах; фільтрація з водоймищ, каналів, резервуарів; боковий приплив підземних Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації вод; зрошування сільгоспугідь та поливи зелених насаджень, інші.


5.6.7. Визначати головні фактори розвитку процесу підтоплення: непрацездатність мелкие камешкиів; відсутність водовідведення; неналежна вертикальна паніровка; старіння водонесучих комунікацій, аварії; баражний ефект; підпори Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації стіканню підземних вод; загортання природних дрен; припинення експлуатації водозабірних свердловин, інші.


5.6.8. Характеризувати шкідливі наслідки підтоплення: підтоплення будівель, підтоплення комунікацій, деформації грунтів, усідання будівель, руйнування будівель, формування зсувів, заболочування, погіршення санітарно-гігієничних разумов, забруднення Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації грунтових вод, інші (в абсолютних показниках).


5.6.9. Вміщувати результати натурного обмірювання й дослідної оцінки ефективності роботи діючих споруд інженерного захисту: вид споруд, їх кількість та розміри, площа захищеної території, стан та ефективність роботи (%) споруд.


5.6.10. Вміщувати Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації інформацію про споруди інженерного захисту на обстежуваній території, що запроектовані або будуються (за даними проектних організацій, місцевих адміністрацій): вид споруд, їх кількість та розміри, площа захищеної території, кошторисна вартість будівництва споруд.


5.6.11. Приводити Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації орієнтовну оцінку коштів, які необхідно виділити на ліквідацію підтоплення території й негативних наслідків підтоплення, а також довідку про кошти, які передбачені і фактично надані на ліквідацію підтоплення протягом останніх років (наприклад Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації, від попереднього обстеження) з місцевого, державного бюджетів, інших джерел (за даними місцевих адміністрацій).


^ 6. СКЛАД МАТЕРІАЛІВ ОБЛІКУ ПІДТОПЛЕНИХ

ТЕРИТОРІЙ І ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ


6.1. Облік підтоплених територій виконується за даними їх обстеження. Для Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації автоматизації обліку та ведення Кадастру підтоплених територій дані обстеження заносяться в спеціальні форми згідно Положення про паспорт підтоплюваного населеного пт і паспорт підтопленої території (додаток 5).


6.2. Первинні матеріали обліку підтоплених територій складаються виконавцями обстеження і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації передаються замовникам - Державним адміністраціям (Управлінням по житлово-комунальному господарству) АР Крим, обласним, міським у складі:


6.2.1. Паспорти підтоплюваних населених пунктів за формою №1 (додаток 6).


6.2.2. Паспорти підтоплених територій за формою №2 (додаток 7).


6.2.3. Пояснювальні записки до кожного Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації паспорту підтоплюваного населеного пт (форма №1), в які вміщуються попередні дані про умови й техногенні фактори підтоплення обстежуваних територій (див. розділ 3) та детальні матеріали обстежень (див. розділ 4) із додатком графічних та Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації картографічних матеріалів.


6.3. Державні адміністрації (Управління по житлово-комунальному господарству) АР Крим, обласні, міські забезпечують збирання та зберігання наборів первинних матеріалів обстежень, їх початкове узагальнення і використання в комплексних програмах ліквідації підтоплення і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації викликаних ним шкідливих та небезпечних наслідків.


6.4. Контроль за збиранням, зберіганням та узагальненням матеріалів обстежень здійснює Держжитлокомунгосп України.


6.5. Копії матеріалів обстежень надаються Держжитлокомунгоспу України, а також, за запитом, - державним організаціям для здійснення діяльності, пов’язаної Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації із ліквідацією підтоплення і його шкідливих наслідків - безкоштовно.


6.6. Державні адміністрації (Управління по житлово-комунальному господарству) АР Крим, обласні, міські і Держжитлокомунгосп України мають право повернути на доробку неналежно виконані і Методичні рекомендації з проведення обстеження та обліку підтоплених територій міст І селищ (друга редакція) Харків 2004 методичні рекомендації оформлені матеріали обстеження та обліку підтоплених територій. В цьому випадку додаткове обстеження і доробки матеріалів виконуються протягом 6 місяців.

Додаток 1

 • oldrussian.ru/1nc-at-epistemology-wiki-cites.html
 • oldrussian.ru/chapter-ix-wonderful-ethiopians.html
 • oldrussian.ru/measurement-the-ontario-curriculum-toc-grade-7-and-8-split.html
 • oldrussian.ru/orodek-doskonalenia-kadr-technicznych-25.html
 • oldrussian.ru/glava-17-poslednie-dni-atlantidi.html
 • oldrussian.ru/serengeti-research-institute-north-western.html
 • oldrussian.ru/bracey-a-note-on-the-saeculum-and-the-kushan-era.html
 • oldrussian.ru/stolik-vo-francuzskom-restorane-pyatij-angel-vostrubil.html
 • oldrussian.ru/konkurs-znavcv-vrshv-pro-veliku-vtchiznyanu-vjnu-10-04-10-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/electronics-instrumentation-engineering.html
 • oldrussian.ru/diii-religion-and-church-part-4.html
 • oldrussian.ru/accelerated-reader-list-reading-practice-39.html
 • oldrussian.ru/last-updated-11-october-2005-11.html
 • oldrussian.ru/lesson-preparing-for-the-interview.html
 • oldrussian.ru/athanasius-saint-bishop-of-alexandria-nannius-p-tr-duc-fronton-du-ed.html
 • oldrussian.ru/modelling-of-economic-regulations-8.html
 • oldrussian.ru/problem-62--the-sales-transaction.html
 • oldrussian.ru/4-oktyabrya-zapisnie-knizhki.html
 • oldrussian.ru/k-j-rao-and-c-n-r-rao-crystal-structure-transformations-of-alkali-sulphates-nitrates-and-related-substances-thermal-hysteresis-in-reversible-transformatio.html
 • oldrussian.ru/rgas-tehnisk-universitte-inenierekonomikas-fakultte-transporta-un-manzinbu-fakultte.html