Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

№ 2/2-14-1813 від 19.09.2007


Методичні рекомендації

щодо використання тестових технологій

у процесі вивчення української та зарубіжної літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах


І. використання тестових технологій – нагальна вимога часу


Сучасне реформування загальної середньої освіти передбачає Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічне переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості кожного учня, формування його компетентностей. Ці тенденції набули потужного імпульсу із входженням української освіти до Болонського процесу, що зумовлює адаптацію та Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх переорієнтацію вітчизняних освітніх эталонів і моделей на європейські стандарти та моделі, зокрема перехід від традиційних для нашої освітньої системи «програм змісту» (syllabus) до запроваджених у 1980-90-х роках у розвинених країнах світу Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх «програм результату» (curriculum), у яких детально виписано конкретні державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки школярів.

Західні експерти відзначають сталу загальносвітову тенденцію: «Якщо раніше увага приділялася викладанню, то відтепер вона акцентується Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх на тому, що непосредственно учні мають вивчити в итогі навчання в школі. Ключовою ідеєю «програм результату» є те, що вони скеровують процес викладання шляхом більш четкого опису очікуваних итогів навчання. Ця модель навчальних програм стала Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх дуже популярною у 1990-х рр. в освітніх реформах багатьох країн, оскільки давала політикам, батькам і учням конкретніше уявлення про те, чого очікувати від шкіл щодо итогів навчання. Вона зробила зовнішню оцінку й Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх тестування релевантнішими завдяки загальнопогодженим очікуванням, проголошеним у навчальній програмі» (П.Сальберг).

Наступним кроком на шляху української освіти до Болонського процесу стало широке запровадження Міністерством освіти і науки України зовнішнього незалежного Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх оцінювання навчальних досягнень учнів (ЗНО) спочатку з кількох (наказ № 701 від 13.10.2006 р.), а з 2007-2008 н. р. – з усіх навчальних дисциплін інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. – з української та Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх зарубіжної літератури (наказ № 607 від 13.07.2007 р.). Крім того, з 2008 року ЗНО (а тестування в ньому займає чільне місце) зможе водночас заміняти і державну підсумкову атестацію випускників, і вступні випробування до вищих Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладів. Тому сразу надзвичайно актуальною є підготовка українських школярів до тестування як важливого різновиду преподавательічних вимірювань.

З 1-го боку, тестування в процесі викладання окремих навчальних дисциплін (у т.ч. літературного циклу) для української Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх освіти 100є щодалі звичнішим, масовими накладами видаються збірники різноманітних тестових завдань, зошити для тестування, завдання тестової форми закладаються безпосередньо до підручників. Але, з другого боку, згадані видання нередко хибують на грубі порушення Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх наукових основ тестології, завдання в их виявляються не валідними, не дають репрезентативного зрізу реальних навчальних досягнень учнів, не прив’язані до непосредственної шкали оцінювання цих досягнень, на практиці вчителі нередко плутають основні Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх тестологічні поняття, порушуючи методику тестування. Через це тестування нередко приносить не стільки користь, скільки шкоду, дискредитуючи саму ідею цієї корисної і в цілому об’єктивної процедури преподавательічного вимірювання: учні сприймають тестування Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх не як засіб оперативної діагностики реального стану своєї освіченості, а як чергове покарання оцінкою, в освітніх установах і в суспільстві загалом зростає рівень тривожності.

Пропоновані методичні рекомендації покликані допомогти вчителям-словесникам верно організовувати й Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх проводити тестування, продемонструвати позитивні можливості використання тестових завдань (завдань у тестовій формі) під час викладання й оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, сприяти кращій підготовці школярів до ЗНО з української та Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх зарубіжної літератури.


ІІ. Особливості тестування з предметів літературного циклу


Предмети літературного циклу (зокрема українська та зарубіжна література) відрізняються від т. зв. курсів основ наук, тобто «точних», формалізованих навчальних дисциплін (арифметики, фізики, хімії та ін.) передовсім Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх тим, що у своїх витоках мають два різних джерела. З 1-го боку, вони, як і згадані «точні» предмети, закорінені у «високій науці» – літературознавстві. Але, з другого боку, художня література є мистецтвом, органічною Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх складовою системи мистецтв, тому її нередко називають мистецтвом слова. Така специфіка української та зарубіжної літератури дає супротивникам тестування підстави для підтримання міфів про те, що нібито мистецтва й творчості тестами виміряти неможливо Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх. Але така точка зору є методологічно хибною з цілої низки обстоятельств.

Передовсім вона суперечить реальності. У розвинених країнах світу предмети літературного циклу успішно тестуються впродовж цілих десятиліть. Так, у США з Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх 1959 року запроваджено тест щодо визначення рівня знань із загальноосвітніх дисциплін (т. зв. «АСТ»), до яких заходить і література [1]; подібна практика є традиційною також для Великої Британії та інших країн світу Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх [2].

Крім того, будь-яка справжня творчість не лише не суперечить засвоєнню знань, а й спирається на их. Щодо предметів літературного циклу це, наприклад, текстуальне знання конкретних літературних творів, їхньої проблематики, композиції, образних Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх систем, програмових теоретико-літературних осознать, фактів історії літератури, біографічних відомостей про письменників тощо. У свою чергу, ці (як і будь-які інші) знання можуть бути закладені до тестових завдань, що зовсім не означає обмеження Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх творчості тестованих учнів. Адже, за влучним висловом основателя преподавательічних вимірювань американського психолога Едварда Лі Торндайка, «якщо щось існує взагалі, то це «щось» існує в певному обсязі, а тому може бути виміряним».

Водночас Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх варто пам’ятати, що «література як парадокс творчості (мистецтво слова) і шкільна навчальна дисципліна має суттєві особливості, які позначаються на тестовому оцінюванні знань учнів, адже сприйняття літературного твору є глибоко Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх індивідуальним, наснаженим суб’єктивними переживаннями, трактуваннями» [3]. Літературна освіта прилучає учнів до багатств вітчизняної та світової літератури, розвиває здатність естетичного сприйняття й оцінки явищ літератури та відображених у ній явищ життя і на цьому ґрунті Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх виховує естетичні смаки, потреби, громадянську та ідейно-моральну позиції.

Загальновідомо, що основою вивчення літератури в школі є бота над текстом художнього твору: його сприйняття, інтерпретація й аналіз у єдності форми та Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх змісту, а також засвоєння спеціальних історико-літературних і теоретико-літературних відомостей і фактів.

Отже, основними об’єктами тестового оцінювання можуть уважатися аналіз літературних творів, а також знання й розуміння (оцінка):

1) літературного Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх процесу;

2) змісту літературних творів;

3) біографічних відомостей про письменників;

4) теоретико-літературних осознать (термінів).


ІІІ. валідність тестів


Питання валідності (повноцінності, репрезентативності) тестових завдань є ключовим, оскільки врешті-решт тестування повинно давати повноцінні, загальновизнані (експертами-освітянами, політиками, учнями Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх, їхніми батьками, усім суспільством) оцінки реального стану навчальних досягнень школярів з конкретних предметів.

Тому вчителю слід звернути увагу на те, щоб тестові завдання охоплювали не окремі, а всі розділи й Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх компоненти шкільної програми, до того ж пропорційно до кількості часу, відведеного на їх вивчення в навчальному процесі. Так, якщо певна тема вивчається протягом значно більшого часу, ніж інша, то й кількість тестових завдань на Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх вимірювання мозгінь, навичок, компетенцій тощо, що їх отримали учні після вивчення цих тем, виновата бути відповідно різною.

Якщо йдеться про підготовку випускників до ЗНО, слід обов’язково врахувати наявність варіативних програм із української Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх та зарубіжної літератури, звертаючи особливу увагу на інваріант в их (спільні зміст і вимоги до навчальних досягнень учнів). Адже якісне тестування – не лотерея, здесь неможливо бездоганно вгадати 10-ки ключів (правильних відповідей), тому Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх насправді добре впорається з тестом лише той учень, який належно опанував навчальний матеріал.

Виходячи зі зведених вимог різних варіантів чинних програм з української та зарубіжної літератури, можна порадити вчителям звернути особливу увагу Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх на те, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів повинні:
ІV. Основні форми Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх тестових завдань


Фахівці з преподавательічних вимірювань [4] за формою тестові завдання розподіляють на чотири основні групи.

^ Група перша. Тестові завдання з вибором однієї (кількох) правильних відповідей.

Вибір верної відповіді породжує істинне судження, а вибір Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх некорректної – хибне. Логічною основою такої операції є закон виключення третього, вперше сформульований ще Арістотелем. Отже, кожне тестове завдання такої форми мусить обов’язково містити правильну відповідь (відповіді). Таку правильну відповідь тестологи називають «ключем Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх» (англ. «key»), оскільки вона ніби відмикає двері до виконання тестового завдання й отримання учасником тестування бала (балів).

Крім ключів (правильних відповідей), у тестових завданнях цього типу обов’язково повинні бути наявні Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх неправильні відповіді, т. зв. дистрактори. Їх роль 100є зрозумілою вже з назви, оскільки слово «дистрактор» прогуляться від англ. «to distract» – «відволікати». Вони відволікають увагу учасників тестування від ключів, що дозволяє розрізнити рівень навчальних досягнень Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх тестованих. За законами тестології на кожен ключ повинно припадати від трьох до п’яти (але не менше трьох!) дистракторів, інакше тест буде не валідним, оскільки занадто високим 100є ймовірний процент примітивного вгадування Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх ключів навіть тими учнями, які не знають правильних відповідей.

У тестових завданнях із вибором однієї або кількох правильних відповідей не може бути варіантів «правильної відповіді немає», «всі відповіді правильні» або «всі відповіді Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх неправильні».

Інструкція до таких завдань виглядає приблизно таким чином: «Перед вами завдання, що мають чотири (п’ять, шість...) варіантів відповідей, з яких лише одна правильна (з яких можуть бути правильними одна, дві Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх або більше). Оберіть правильну відповідь (правильні відповіді) і позначте її (їх) знаком «Х»». Оскільки нині спостерігається тенденція використання компьютер’ютерних технологій для оперативної обробки итогів тестування, а компьютер’ютер Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх погано розрізняє цифри і особливо літери, тестологи радять у тестових бланках позначати правильну відповідь знаком «Х», який машина легше зчитує.

У таблицях 1-4 наведено приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури з Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх вибором однієї (кількох) правильних відповідей:


Таблиця 1

Тестове завдання з вибором однієї верної відповіді

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Поміж переліченими письменниками основателем нової української літератури вважається:

А Тарас Шевченко;

Б Григорій Сковорода;

В Іван Вишенський;

Г Іван Котляревський Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх.
^ Правильна відповідь: Г – Іван Котляревський.А

Б

В

Г


Х

Таблиця 2

Тестове завдання з вибором однієї верної відповіді

Зарубіжна література

Зразок заповнення

тестового бланку

Хто з перелічених письменників є представником літератури бароко?

А Франческо Петрарка;

Б Джованні Боккаччо;

В Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх Педро Кальдерон;

Г Вільям Шекспір.
^ Правильна відповідь: В – Педро Кальдерон.А

Б

В

ГХ


Таблиця 3

Тестове завдання з вибором кількох правильних відповідей

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Іван Котляревський є создателем таких творів:

А «Конотопська відьма»;

Б «Енеїда Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх»;

В «Шельменко-денщик»;

Г «Наталка Полтавка»;

Ґ «Маклена Граса»;

Д «Мина Мазайло»;

Е «Сто тисяч»;

Є «Бояриня».
^ Правильні відповіді: Б – «Енеїда»; Г – «Наталка Полтавка».
А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є
Х
ХТаблиця 4

Тестове завдання з вибором кількох правильних відповідей

Зарубіжна література

Зразок Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх заповнення

тестового бланку

Які з перелічених жанрів зародилися (притаманні) в персько-таджицькій поезії?

А хоку;

Б сирвента;

В рубаї;

Г сонет;

Ґ серенада;

Д танка;

Е газель;

Є канцона.
^ Правильні відповіді: В – рубаї; Е – газель.

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

ЄХ


Х


За гаданої простоти Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх, тестові завдання з вибором однієї (кількох) правильних відповідей мають величавый оціночний потенціал. Так, крім наведених прикладів, де встановлюється відповідність між письменником і твором, між прізвищем письменника і літературним напрямом тощо, до завдань Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх цієї форми можна закладати, скажімо, знання определенного тексту (когнітивний рівень – знання).

Наприклад:

Таблиця 5

Тестове завдання з вибором однієї верної відповіді

Зарубіжна література

Зразок заповнення

тестового бланку

У якому з перелічених творів вжито афористичний вислів «Рукописи не Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх горять»?

А «Злочин і кара»;

Б «Старий і море»;

В «Майстер і Маргарита»;

Г «Червоне і чорне».
^ Правильна відповідь: В – у романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».А

Б

В

ГХ

До тестових завдань Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх із вибором однієї (кількох) правильних відповідей можна закласти й вищі когнітивні рівні, наприклад – розуміння.

Наприклад:

Таблиця 6

Тестове завдання з вибором однієї верної відповіді

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Яким пафосом наповнена фраза Тараса Шевченка з Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх поеми “Кавказ”: “Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам- царям...”?

А щирим захватом величчю царської особи;

Б вірнопідданськими почуттями до царя;

В їдким сарказмом;

Г легкою іронією.
^ Правильна відповідь: В Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх – їдким сарказмом, докором українцям, які терпляче зносять гніт російських «батюшок-царів».

А

Б

В

ГХ

Сказане про величавый оціночний потенціал завдань із вибором однієї (кількох) правильних відповідей повною мірою стосується завдань усіх інших форм, до кожного з Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх яких можна закласти всі шість когнітивних рівнів (за Б.Блумом):

 1. Знання.

 2. Розуміння.

 3. Застосування.

 4. Аналіз.

 5. Синтез.

 6. Оцінка.
Група друга. Тестові завдання на встановлення відповідності.

Завдання цього типу зазвичай складаються з інструкції та поданої у Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і знаками (праворуч). Під час виконання завдання треба встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і знаками, тобто утворити логічні пари між певними літературними Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх (літературознавчими) фактами, розміщеними у двох колонках.

Учневі пропонується приблизно така інструкція: „До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і запишіть відповідь у такому вигляді: 1-В, 2-А тощо”. Тестований ставить позначки Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх у бланку тестування на перетині відповідних колонок і рядків.

Для зменшення ймовірності обычного вгадування логічних пар до тестових завдань цієї форми закладаються один-три додаткових дистрактори, тобто лівий стовпчик (позначений цифрами) у Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх завдання такового типу зазвичай буває меншим за правий (позначений літерами).

Наведемо типові приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури на встановлення відповідності:


^ Тестове завдання з «Української літератури»:

Установіть відповідність між літературними Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх творами та їх создателями:

Таблиця 7

1 «Місто»;

2 «Жовтий князь»;

3 «Intermezzo»;

4 «Бояриня».

А Леся Українка;

Б Микола Хвильовий;

В Григір Тютюнник;

Г Василь Барка;

Ґ Валер’ян Підмогильний;

Д Михайло Коцюбинський.^ Правильна відповідь: 1-Ґ, 2-Г, 3-Д, 4-А.
^ Зразок заповнення Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх

тестового бланку
Зразок заповнення

тестового бланкуА

Б

В

Г

Ґ

Д

1

Х
2


Х3
Х

4

Х


^ Тестове завдання із «Зарубіжної літератури»:

Установіть відповідність між літературними епохами (напрямами, течіями) та їх видатними представниками:

Таблиця 8

1 романтизм;

2 Просвітництво;

3 футуризм;

4 імпресіонізм.

А Джеймс Джойс;

Б Кнут Гамсун Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх;

В Франц Кафка;

Г Фрідріх Шиллер;

Ґ Філіппо Томазо Марінетті;

Д Адам Міцкевич.
^ Правильна відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-Ґ, 4-Б.
^ Зразок заповнення

тестового бланкуА

Б

В

Г

Ґ

Д

1
Х

2


Х3

Х
4
Х
^ Група третя. Тестові завдання на встановлення послідовності.

У тестових завданнях на Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх встановлення послідовності передбачається відновлення учнем певної логічної, хронологічної або іншої послідовності. Інструкція здесь идентична на інструкцію до попередньої форми завдань, тобто результатом виконання є утворення пар із цифр і букв, причому Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх цифра позначає правильний порядок розташування варіантів, позначених знаками. Як і в попередньому випадку, тестований ставить позначки у бланку тестування на перетині відповідних колонок і рядків.

Ось типові приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх на встановлення послідовності:


^ Тестове завдання з «Української літератури»:

Установіть послідовність з’яви перелічених поем Тараса Шевченка:


А «Неофіти»;

Б «Марія»;

В «Кавказ»;

Г «Катерина»;

Ґ «Гайдамаки».


^ Правильна відповідь: 1-Г (« Катерина», 1838), 2-Ґ («Гайдамаки», 1841), 3-В Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх («Кавказ», 1845), 4-А («Неофіти», 1857), 5-Б («Марія», 1859).
^ Зразок заповнення

тестового бланкуА

Б

В

Г

Ґ

1


Х
2

Х

3Х4

Х

5
Х
^ Тестове завдання із «Зарубіжної літератури»:

Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів (течій):


А знакізм;

Б екзистенціалізм;

В маринізм;

Г дадаїзм;

Ґ акмеїзм.


^ Правильна відповідь Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх: 1-В, 2-А, 3-Г, 4- Ґ, 5-Б.
^ Зразок заповнення

тестового бланкуА

Б

В

Г

Ґ

1Х2

Х

3


Х
4

Х

5
Х

^ Група четверта. Тестові завдання на вписування краткої верної відповіді.

Тестові завдання цього типу сформульовані так, що не містять готової відповіді. Кожен учень має вписати свою відповідь у Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх спеціально відведеному для цього місці. Після виконання цієї операції утворюється істинне або хибне висловлювання.

Вчителю слід пам’ятати, що фахівці не радять починати це завдання саме з лакуни (пропуску для Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх вписування верної відповіді). Краще розташувати місце для вписування краткої верної відповіді в середині або наприкінці завдання.

Інструкція для таких завдань: „Упишіть правильну відповідь у відведеному для цього місці”.

У таблицях 9-10 наведено приклади тестових Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх завдань із української та зарубіжної літератури на вписування краткої верної відповіді:

Таблиця 9

Українська література
Найвідоміша збірка поезій Тараса Шевченка має назву «___________».

^ Правильна відповідь – «Кобзар».


Таблиця 10

Зарубіжна література
Найвідоміша збірка новел Джованні Боккаччо має назву «___________».

^ Правильна Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх відповідь – «Декамерон».Докладнішу інформацію щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах слід шукати в запропонованій літературі, а також на вказаних нижче тестових порталах Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх.


Рекомендована література

 1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, педагогов вузов и колледжей. – М., 2005.

 2. Баліна К. Н. та ін. Зошити для моніторингу (тематичного оцінювання) навчальних досягнень учнів із Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх «Зарубіжної літератури». 5-7 класи 12-річної школи / За наук. ред. Ковбасенка Ю. І. – К.: Грамота, 2005-2007.

 3. Гопкінз Д. Оцінювання для розвитку школи: Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2003. – 256 с.

 4. Гронлунд Н. Е. Оцінювання студентської Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх успішності: Практ. посіб. – К., 2005.

 5. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

 6. Невінчана Н. В. Готуйся до ідремлетів. Література: Тестування. Твори. – К.: Майстер-клас, 2006. – 304 с.

 7. Паращенко Л Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх. І. та ін. Тестові технології в навчальному закладі. – К., 2006. – 218 с.

 8. Первак О. П. Зошити для тестових робіт із «Зарубіжної літератури». 5-11 класи / За наук. ред. Ковбасенка Ю. І. – К.: УАВЗЛ, 1999-2001.

 9. Українська література. Тести Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх. 5-12 класи: Посібник / Автори-укладачі: Бернадська Н. І., Усатенко Г. О. – К., 2007.

 10. Федоренко В. Л., Коваленко Л. Т. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх. – 2007. – № 2. – С. 22-26.

 11. Федоренко В. Л., Коваленко Л. Т. Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови / Коростельов В.В. Зовнішнє оцінювання з української мови: зошит для вчителя, зошит для учня, завдання, відповіді, методичний Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх коментар. – Х.: Вид. група “База”, 2007. – С. 4-8.

 12. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М., 2002.

 13. www.ets.org; www.testportal.com.ua (тестові Інтернет-портали).^ Валерій Федоренко, головний Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Юрій Ковбасенко, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови і літератури Інституту преподавательіки АПН України, кандидат філологічних наук, докторант

^ Наталя Невінчана, защитник Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх директора гімназії «Києво-Могилянський колегіум», заслужений учитель України

Андрій Панченков, методист Українського центру оцінювання якості освіти1 Паращенко Л.І. та ін. Тестові технології в навчальному закладі. – К., 2006. – С.14.

2 Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх українські перспективи. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 32. До того ж, тестування зовсім не суперечить, а може доповнюватися виконанням учнями т. зв. завдань відкритої форми – написанням творів, переказів, есе тощо.

3 Українська Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх література. Тести. 5-12 класи: Посібник / Автори-укладачі: Бернадська Н.І., Усатенко Г.О. – К., 2007. – С. 7.

4 Див.: Аванесов В. С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, педагогов вузов и колледжей. – М., 2005.
 • oldrussian.ru/apresyan-yu-d-dejksis-v-leksike-i-grammatike-i-naivnaya-model-mira-izbrannie-trudi-v-2-t-moskva-gnozis-1995-t-2-s-629-650.html
 • oldrussian.ru/chapter-the-object-of-stylistics-9.html
 • oldrussian.ru/pismo-118-uchenie-velikih-mahatm.html
 • oldrussian.ru/3-have-you-any-money-with-you-i-need-some-badly-amazing-information-website-brilliant-comprehension-instruction.html
 • oldrussian.ru/fnansov-poslugi-zmst.html
 • oldrussian.ru/ghosting-2-all-star-batman-robin-the-boy-wonder.html
 • oldrussian.ru/metodika-rozrahunku-geografchnogo-centru-teritor-praktichna-robota-6-stornka-13.html
 • oldrussian.ru/georgia-tech-experience-degrees.html
 • oldrussian.ru/41vzaimootnosheniya-notariusa-s-organami-yusticii-inostrannih-gosudarstv-shpargalka-po-notariatu.html
 • oldrussian.ru/country-of-origin-information-service-22.html
 • oldrussian.ru/channel-5-allies-channel-3-the-silly-sirens-secret-origin.html
 • oldrussian.ru/q-what-is-the-relationship-between-suffering-and-depression-howe-psychology-and-new-age-spirituality-part-two.html
 • oldrussian.ru/30-mm-francuzskaya-pushka-defa-522-enciklopediya-sovremennoj-voennoj-aviacii-1945-2002-ch-2-vertoleti.html
 • oldrussian.ru/note-days-and-times-of-courses-in-the-summer-semester-may-change-from-week-to-week-please-refer-to-the-summer-course-schedule-on-s-9-10-of-this-document-language-teaching-methodology.html
 • oldrussian.ru/part-threeorganizational-information-ethics-personal-information-ownership.html
 • oldrussian.ru/55nezakonnie-priobretenie-hranenie-perevozka-izgotovlenie-pererabotka-narkoticheskih-sredstv-psihotropnih-veshestv-ili-ih-analogov-shpargalka-po-ugolovnomu-pravu-osobennaya-chast.html
 • oldrussian.ru/rpb-bibliography-2007-oregon-health-science-university-research-articles-crediting-rpb-for-support-in-2007.html
 • oldrussian.ru/v-bolshoj-seme-arijskaya-teorema.html
 • oldrussian.ru/vocal-class-art-of-music-art-culture-bachelor.html
 • oldrussian.ru/republic-of-belarus-state-committee-on-22.html