I.Багафакторні прості (2 або 3 критерія): можна представити наглядно - 2. 1 Маркетингові дослідження підприємства


I.Багафакторні прості (2 або 3 критерія): можна представити наглядно
складні (більше трьох критеріїв)


апріорні кластерні

       1. Багаторівнева сегментація

Критерії сегментації споживчого ринку

Географічний критерій

Демографічний критерій

Перемінні сегментації:

 • тип місцевості (село, місто)

 • клімат (теплий, холодний)

 • регіон
перемінні сегментації:

 • стать

 • вік

 • розмір сім'ї

 • етап життєвого циклу сім'ї

 • рівень доходу

 • рід занять

 • освіта

 • національність

 • віросповідання

Поведінковий критерій

Психографічний критерій

перемінні сегментації:

 • шукані вигоди (економічність, рівень якості, обслуговування)

 • привід для здійснення покупки

 • статус користувача (що користується, бувший користувач, користувач-початківець, регулярний користувач)

 • інтенсивність споживання (зрідка, часто, постійно)

 • ступінь прихильності (низький, середній, високий)

 • ступінь готовності до сприйняття товару (необізнаний, інформований, зацікавлений, що наміряється купити)

перемінні сегментації:

 • стиль життя (традиціоналісти, життєлюби, естети)

 • тип особистості (захоплені натури, авантюристи, конформісти, авторитарні особистості)


^ Аналіз привабливості сегменту

Для аналізу привабливості ринкових сегментів проводиться 2 види аналізу: аналіз прибутковості сегмента аналіз конкурентноспроможності.

При аналізі прибутковості оцінюються 4 елементи:

 1. Ємність сегменту (максимальна кількість продукції, що може поглинути даний сегмент у досліджуваний проміжок часу)

 2. Потенціал продажів (найбільш оптимістична оцінка частки ринку, що належить фірмі в досліджуваний проміжок часу)

 3. Прогноз продажів (оцінюваний, реалістичний прогноз очікуваних продажів фірми в досліджуваний період часу)

 4. Фінансовий аналіз прогнозованої прибутковості підприємства (різниця між потенційними прибутками фірми і витратами, пов'язаними з обслуговуванням і утриманням клієнтів)

Для ухвалення рішення про привабливість сегменту ринку недостатньо проаналізувати тільки його прибутковість і визначити конкурентів, що працюють в даному сегменті, потрібно проаналізувати стан своєї фірми відносно головних конкурентів, тобто виявити сильні і слабкі сторони підприємства, фактори погроз його діяльності і можливості, що відкриваються перед ним. Для цього проводиться SWOT-аналіз щодо 3 основних конкурентів. По закінченні SWOT-аналізу звичайно виділяють ті позиції, по яким фірма має особливі переваги і слабкі сторони.

Вимоги до цільового сегмента:

Стратегії охоплення ринку

1. Недиференційований маркетинг (фірма охоплює весь ринок, не роблячи різниці між сегментами)

2. Диференційований маркетинг (ринок як сукупність сегментів)

 1. Концентрований маркетинг (зменшуються витрати, але збільшується ризик, пов'язаний із тим, що сегмент може не виправдати надій, може з'явитися сильний конкурент).

Стратегія охоплення ринку залежить від:

Позиціонування

Позиціонування - забезпечення товару чітко відмінного від конкурентів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів.

Позиціонування - робота не з товаром, а зі свідомістю споживачів.

Товар можна позиціонувати у порівнянні з конкурентами (пральний порошок "Аріель" краще, ніж звичайний порошок) або максимально відповідає вимогам споживачів ("Дирол" захищає Ваші зуби з ранку до вечора")

^ Тактика позиціонування

 1. Позиціонування на основі унікальної торгової пропозиції (USP - unic sales proposal). Аналізується конкурентний ряд товарів і оцінюється свій товар з тим, щоб знайти відмінності в якості, ціні, технології тощо. Знайдена відмінність і вважається USP, на якому будується позиціонування. Використовується, якщо товар дійсно №1 за якимось параметром, тобто має унікальну перевагу, яку компанія посилено рекламує і підтримує на своєму цільовому ринку.

 2. Позиціонування на основі емоційної пропозиції (ESP)

Якщо товар не є першим, можна створити в споживача враження, що він перший. При цьому споживачу декларується не раціональний, а емоційний мотив покупки: "моя улюблена кава", тобто ніякої функціональної відмінності, просто подобається. Головна задача - викликати у свідомості в споживача єдину у своєму роді асоціацію.

 1. Багатофакторне позиціонування (оптимальне співвідношення "ціна-якість" - порошок "Гала", автомобіль "Вольво" – найбезпечніший автомобіль, що має найбільший термін експлуатації). Використовується, коли існує велика конкуренція, і фірма програє конкурентам за домінуючою ознакою.

 2. Позиціонування на основі поточної ринкової позиції

На міжнародному ринку може бути декілька підходів до позиціонування:

^ Закон Дарвіна: національні товари не бувають настільки адаптовані до свого середовища, щоб жодний іноземний товар не зміг знайти туди дорогу. Але справедливо і зворотне.

Помилки позиціонування:

Стратегії конкурентної поведінки

 1. Стратегія лідера ринку. Фірма, що має найбільшу частку ринку. Лідер повинен вести оборонну війну.

 2. ^ Стратегії виклику лідеру та слідування за лідером. Фірми, що мають менші, ніж лідер, частки ринку, вибирають або агресивну стратегію і атакують інші фірми, включаючи лідера, або вибирають менш агресивні дії, намагаючись зберегти “статус кво” (слідування за лідером).

 3. ^ Стратегії роботи в ніші. Кожен ринок має ряд невеликих компаній, які вибирають спеціалізацію на обмеженому ринковому просторі, що лежить поза сферою інтересів крупних компаній.3 Ринкова стратегія рибокоптильного цеху “АКВА”

3.1 Загальні відомості про фірму.

Рибокоптильний цех “АКВА” існує і функціонує 4 роки (з 14 квітня 2001 року). Юридична адреса підприємства: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пров. Радянський 2.

Підприємство “Аква” відноситься до розряду малих підприємств (у виробничій сфері чисельністю до 50 чоловік). Організаційна форма цеху - товариство з обмеженою відповідальністю. Учасники його несуть відповідальність по боргах у границях своїх внесків.

Установчими документами суспільства обговорено, що воно має право займатися підприємницькою, комерційною, посередницькою і торговою діяльністю.

На даний момент у малому підприємстві “Акваріум” зареєстрировано 11 працівників: начальник цеху, майстер цеху, головний бухгалтер, секретар, лаборант, 2 сторожачи і 4 працівника цеху ( щозаймаються безпосередньо виробництвом продукції).

Установчими документами також обговорений розподіл прибутку між працівниками цеху. У перший рік роботи підприємства робітники мали заробітну плату 180 гривень, у той час як засновникам фірми нарахувань заробітної плати не вироблявся. Таке рішення було прийнято на установчих зборах фірми. Усі вільні кошти йшли на розвиток підприємства: удосконалювання технологічного процесу виробництва продукції, устаткування; ремонт виробничих і невиробничих приміщень, обустрйство території фірми. В даний час, при нормальній роботі підприємства, прибуток розподіляється між засновниками фірми відповідно до внесених часток, робітники одержують заробітну плату в розмірі 520 гривень.

3.2 Ринкова стратегія фірми.

Аналіз макро- і мікромаркетингового середовища фірми.

а) Оцінка макро факторів.

Оцінюючи економічні фактори маркетингової сфери фірми, можна визнати їх не цілком сприятливими.

При вивченні ринку рибної продукції нас цікавить споживач, а отже і його купівельній спроможності. Купівельна спроможність населення за останнім часом значно знизилася, що зв'язано з нестабільною політичною й економічною ситуацією в Україні, а саме: інфляція, заборгованості по виплаті заробітних плат, відсутність заощаджень у населення, труднощі в одержанні кредиту в банку, а також обкладання фізичних осіб податками. Цей фактор у значній мірі відбивається на цінах на продукцію, тобто низька купівельна спроможність у деяких випадках приводить до падіння цін на продукцію.

Однак, економічна ситуація в країні стабілізується. І на сьогоднішній день економічне середовище фірми стало набагато благоприятней, за рахунок відсутності інфляції, погашення по заробітних платах і ін.

На відміну від економічної сфери фактори культурного середовища фірми можна визнати цілком сприятливими для її діяльності.

Риба завжди була дуже ценима як продукт харчування, а у свій час риба, що піддається якій-небудь обробці (соління, в'ялення, сушіння, копчення і т.д) вважалася дефіцитом. І саме тут мова йде про переваги споживачів.

В даний час ринок України насичений різного роду продукцією. Однак, кожен споживач має свої погляди на окремі товари і керується особистими мотивами для їхнього придбання. Конкретно для розглянутої продукції вибір споживачів можна обґрунтувати як прихильність основним традиціям: перевага вітчизняної продукції (солоної і копченої рибі) у виді особливостей її готування і використання натуральних інгридієнтів у процесі обробки риби.

Що стосується природних факторів, те їхня оцінка з позиції фірми неоднозначна. З однієї сторони приступність сировини і відсутність проблем з його постачаннями і всі екологічна обстановка, що погіршується, з іншої: забруднення водойм, хвороби риби. Усі ці фактори не дозволяють оцінювати природні фактори категорично.

Розглядаючи науково-технічну сферу, можна сказати, що в даний період фірма загострила увагу на впровадженні невеликих удосконалень у вже існуючий товар.


б) Оцінка мікро факторів.

Продукція рибокоптильного цеху “Аква” виготовляється зі свіжемороженої скумбрії. Постачальником вище зазначеної сировини є Прибалтійська рибальська фірма “Балтика”, з яким укладений довгостроковий договір.

Паливо для процесу копчення у виді обпилювань листяних порід дерев поставляється Боярським лісовим господарством. Усі постачальники прекрасно зарекомендували себе за період співробітництва. Постачання здійснюються на вигідних умовах і в зазначений термін.

При збуті і поширенні продукції фірма не користається послугами маркетингових посередників, тому що за час діяльності змогла закріпити за собою постійних клієнтів.

Можна виділити 2 основних клієнтурних ринки, на яких виступає фірма зі своєю продукцією:

Мережею збуту продукції є магазини м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області. Основними каналами розподілу продукції є :

1. Підприємство-виготовлювач - Дрібнооптова торгівля - Споживач

За такою схемою буде розподілятися 10% продукції, що виготовляється.

2. Підприємство-виготовлювач - Роздрібна торгівля - Споживач

За такою схемою будуть розподілятися інші 90% продукції.

Конкурентні позиції фірми .

Пропонований ринок збуту продукції - Дніпропетровська область і місто Дніпропетровськ. На даному ринку були вивчені вже існуючі рибообробні цехи і підприємства. До них відносяться :

1. Павлоградський рибокоптильний цех, розташований у місті Павлоград;

2. Новоселковський рибокоптильний цех, с. Новоселки ;

3. “Дніпрориба”, підприємство, розташоване в м.Дніпропетровськ;

4. Інші дрібні рибопереробні цехи.

Проаналізуємо діяльність цих цехів .

Павлоградський рибокоптильний цех - недавно організоване приватне підприємство (діє на ринку вже 3 роки) . Основні напрямки діяльності - соління і гаряче копчення риби. Має великі виробничі площі, а також потужності - 3 димові печі для копчення, 5 ванн для соління і 2 великих холодильники для збереження риби. Цех здатний переробляти до 80 тонн сировини на місяць , однак, через погано налагоджені контакти з постачальниками підприємство не цілком використовують виробничі потужності. Крім того, варто врахувати, що через високі цехові витрати ціна на рибу вище, ніж в інших рибообробних цехах.

Новоселковський рибокоптильний цех - приватне підприємство також займається солінням і гарячим копченням риби.

Цех має малі виробничі потужності - 1 димова піч для копчення, дві ванни для соління, і 1 холодильник для збереження риби. Може переробляти до 20 тонн риби на місяць .

Підприємство “Дніпрориба” - державне підприємство ще що недавно займає левину частку ринку (близько 80% ) , однак, у даний момент підприємство збиткове і простоює. Таким чином, тепер не являє собою конкуренції.

Інші рибообробні цехи дуже малі і мають малу частку на ринку , щоб представляти серйозну конкуренцію для “Аква”.

Дніпродзержинський рибокоптильний цех має 3 димові печі, 10 ванн для соління, 3 великих холодильники, здатний переробляти близько 80-100 тонн сировини на місяць.

Співвідношення часткою на ринку рибної продукції зазначених вище підприємств і фірми “Аква” представлені на Додатку 1.

Мотивації споживачів.

При проведенні маркетингового дослідження якого-небудь ринку необхідно мати чітке представлення про його споживачів, а саме: про їхні переваги, про принципи, якими керується покупець при виборі товару і т.д.

На чинені споживачем покупки великий вплив роблять зовнішні фактори, а також внутрішні фактори індивіда, що не піддаються контролю з боку діячів ринку. Однак усі ці фактори необхідно приймати в увагу.

Основним товаром розглянутого нами ринку є риба. Копчена і солона риба як харчовий продукт не є предметом першої необхідності в харчуванні людини. При покупці нашої продукції споживач скоріше керується факторами психологічного порядку, а саме: мотивації, сприйняття, засвоєння, переконання, відношення. Зараз на ринку рибної продукції з'явилася велика кількість аналогічного товару закордонного виробництва. Однак, “наш” споживач у силу вже сформованих традицій і відносин віддає перевагу вітчизняній продукції закордонної. Це можна пояснити, наприклад, упевненістю споживача в тім, що при виробництві “нашої” продукції використовуються натуральні інгрідієнти. Тобто покупець мало обізнаний і іноді чи не довіряє сумнівається як імпортні продукти харчування.

На вибір споживача впливають і зовнішні фактори , такі як ціна, якість товару, його зовнішній вигляд, а також характерні риси продукту.

З боку виробника (у даному випадку виробником є рибокоптильний цех “Аква”) пропонована готова продукція має ряд переваг перед аналогічною продукцією конкурентів:

Сегментування ринку .

Усім відомо, що ринки складаються з покупців, а покупці відрізняються друг від друга по самих різних параметрах. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне положення, купівельні відносини і звички. І кожної з цих перемінних можна скористатися як основу для сегментування ринку.

Ми пропонуємо провести сегментування по поведінковому принципі, тобто на основі поведінкових особливостей розділити споживачів на групи в залежності від їхніх знань, відносин, характеру використання товару і реакції на цей товар.

Для проведення сегментування по поведінковому принципі існує кілька перемінних величин, таких як: привід для здійснення покупки, шукані вигоди, інтенсивність споживання, ступінь прихильності, відношення до товару і т.д.

Для сегментування досліджуваного нами ринку ми скористалися наступними перемінними:

- шукані вигоди

- інтенсивність споживання

- ступінь прихильності

- відношення до товару.

Провівши сегментування на основі вигод ми постаралися з'ясувати основні вигоди , що споживачі очікують від нашої продукції. У результаті дослідження було виявлено три сегменти по різновидах вигод :

1. Економія - низька ціна .

2. Смакові якості .

3.Корисність дії - наявність у рибі багатьох корисних речовин; значно менший зміст концерогенних речовин у рибі холодного копчення, чим у рибі гарячого копчення).

Наступним параметром є інтенсивність споживання. (Додаток 2).

Ринок можна розбити на групи слабких, помірних і активних споживачів. Досліджуючи ринок, були виявлені такі закономірності: наприклад, солону рибу не використовують у раціоні 9% споживачів, інші ж 91% розподілилися в такий спосіб: 40% склали помірні споживачі, на частку яких приходиться приблизно 30% загального обсягу споживання солоної риби. 51% склали активні споживачі, на частку яких приходиться відповідно 70% від загального обсягу споживання.

Ситуація на ринку риби холодного копчення трохи інша. Тут уже 20% споживачів не вживає її в їжу, 55% є помірними споживачами і 25% - активними споживачами, на яких приходиться 85% від загального споживання риби холодного копчення. Тут можна сказати про те, що більш ніж для 50% споживачів не існує різниці між рибою холодного і гарячого коптінь.

Ще одним параметром є привід для здійснення покупки. Цей фактор не можна назвати основним, тому що риба в будь-якому виді є продуктом, що входить у необхідний споживчий раціон. Але якщо говорити про копчену і солону рибу, то можна відзначити, що найчастіше ці продукти використовують як прикрасу столу, закуски (особливо під пиво) і т.д.

Просегментировав споживачів по поведінковому принципі і розглянувши можливості різних сегментів, фірма прийняла рішення виступати зі своєю продукцією на всіх сегментах, тобто для фірми найбільш привабливим є недиференційований маркетинг:


3.3 Позіціонування товару на ринку рибної продукції.

Визначення конкурентних позицій фірми “Акваріум” ,а також на ринку рибної продукції дає можливість оцінити товар з боку споживачів у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів.

Виходячи з даних, представлених у додатку 3, можна припустити, що основним критерієм оцінки копченої і солоної риби з боку споживача є ціна товару і його якість. Тому продукцію, що випускається фірмою “Аква” можна спозиціонувати по двох показниках:

Вивчаючи конкурентів рибокоптильного цеху, ми з'ясували, що деякі з фірм роблять продукцію аналогічної якості, однак, ціни на неї трохи вище, ніж у “Аква”. Таким чином, проникаючи на сегменти споживачів, що сформувалися на ринку рибної продукції , фірма “Аква” має перевагу в двох основних показниках: “відмінна” якість при доступних цінах.


3.4 Товарна політика фірми.

Розглянемо наш продукт на ринку рибної продукції як товар. Чи має він у наявності всі необхідні об'єктивні і ринкові характеристики, що залучили би увагу покупця ?

На даному етапі вироблена продукція знаходиться на рівні товару в реальному виконанні, тобто має визначений рівень якості, набором властивостей, оформленням. Товар існує, і проте, це не виходить, що споживач зверне на нього увага . Задача виробника в тім і складається, щоб покупець був інформований про особливості і переваги нашого товару перед аналогічною продукцією конкурентів. Крім того, велику роль в оцінці споживачем прдукта є такі показники як його марка, упакування, деякі види послуг після продажу, наприклад, постачання, кредитування, гарантії. Розглянемо ці показники .

Упакування.

Упакування відіграє істотну роль , особливо для продуктів харчування. “Оболонка” для товару повинна нести максимально інформаційний характер, а також мати привабливий зовнішній вигляд для зацікавленості покупцем у визначеному продукті.

Що стосується нашої продукції, то упаковка залишає бажати кращого. Зараз вона являє собою звичайні білі картонні коробки: копчена риба розфасовується по 10 кг у коробці. Солона риба упаковується в такі ж коробки , оброблені з внутрішньої сторони поліетіленом.

Жоден ні інший вид риби не рекомендується цілком упаковувати в поліетілен, тому що можуть бути втрачені деякі смакові якості продукту.

Маркірування товару.

Усередині кожного упакування є сертифікат якості, у якому міститься інформація про продукт, що здобувається, а також зведення про саму фірму - виробнику .

У маркіруванні присутня етикетка з описом сортності товару.

Як можна, помітити упакування для нашої продукції не може задовольнити всіх потреб покупця, і тому вимагає деяких удосконалень.

Асортимент.

Що стосується товарного асортименту продукції, що випускається, можна помітити, що він вимагає розширень за рахунок нових виробів у вже існуючих рамках.

На насичення товарного асортименту впливають кілька причин :

Послуги.

Підприємство “Аква” повинне розробити комплекс послуг, що споживачі хотіли б мати і які були б ефективним знаряддям у боротьбі з конкурентами. Фірмі треба буде розв'язати, які саме найбільш важливі послуги варто запропонувати, яким повинний бути якісний рівень кожної з пропонованих послуг і в яких формах ці послуги будуть пропонуватися.

Життєвий цикл товару.

З моменту початку діяльності рибокоптильного цеху “Аква” вироблена продукція пройшов дві стадії життєвого циклу товару: етап упровадження, етап росту і в даний момент знаходиться на етапі зрілості. Для нашої продукції характерний традиційний життєвий цикл товару.

Дві стадії життєвого циклу товару позаду, тому необхідно як можна ретельніше вивчити положення товару на ринку на даний період часу.

Етап зрілості для товару протяжніше попередніх і ставить складні задачі в області керування маркетингом. Проходження продукції фірми “Аква” через цей етап життєвого циклу характеризується наступними показниками:

1. Основною метою рибокоптильного цеху є збереження переваги на ринку рибної продукції.

2. Уповільнення темпів росту збуту веде до загострення конкуренції.

3. Зберегти стабільний прибуток фірми.

Розглядаючи разом усі ці показники, можна прийти тільки до одного висновку, що в зв'язку зі зростаючою конкуренцією фірмі необхідно застосовувати стратегію модифікації для утримання своїх позицій на ринку рибної продукції .


^ 4 Шляхи удосконалення рибної продукції фірми “Аква”.

У попередніх розділах ми розглянули ринкову стратегію і товарну політику рибокоптильного цеху “Аква” положення фірми на ринку, сприйняття її продукції споживачем, властивості товару, його життєвий цикл. Усі показники, перераховані вище, указують на те, що фірмі необхідні деякі зміни як у товарі так і в структурі організації діяльності підприємства .

По-перше, це зв'язано зі споживачем . В даний час асортимент товару на ринку рибної продукції в цілому дуже широкий, що дозволяє споживачу вибирати і порівнювати цю продукцію. У зв'язку з цим споживач став більш щепитильним і вимогливим при виборі риби. Тут основну роль грають ціна і якість товару. Однак, наявність великої кількості імпортної рибної продукції на вітчизняному ринку не дає можливості “нашим” фірмам поступитися в таких характеристиках товару як упакування, маркірування, сервісне обслуговування. Для рибокоптильного цеху “Аква” необхідні деякі зміни саме в ринкових характеристиках товару, а також представляється можливим розширити асортимент виробленої продукції.

По-друге, росте конкуренція на ринку рибної продукції, що жадає від виробника максимальних зусиль для утримання своїх позицій на досліджуваному ринку. Для того, щоб “удержатися на плаву”, керівництво фірми повинне бути постійно інформоване про своїх конкурентів, споживачів, враховувати переваги споживачів щодо якості продукції і т.д.

По-третє, у попередній главі ми з'ясували , що наш продукт знаходиться на етапі зрілості життєвого циклу товару, а це значить, що фірма “Аква” повинна почати заходи для удосконаленню товару або модифікації ринку.

Перед тим як перейти до обговорення пропозицій по удосконаленню товару на ринку рибної продукції необхідно відзначити, що застосовуючи стратегію модифікації, фірма “Аква” буде використовувати у своїх нововведеннях стратегію диференціації з метою пошуку компромісу між індивідуалізацією продукту і можливостями виробництва і збуту. Крім того для фірми в даний момент необхідні нововведення, що не вимагають великих витрат і відновлення устаткування.

Отже , з метою одержання додаткових прибутків і ліквідації пробілів з метою недопущення конкурентів розроблені наступні пропозиції: обмовимо ринкові характеристики товару.

Сервіс.

Можливе створення відділу доставки продукції до замовника у випадку покупки великої партії риби, а також по особистому бажанню клієнта . Доставка може виробляється за невелику додаткову плату. Створення такого відділу не вимагає особливих матеріальних витрат, тому що по-перше, на території фірми в розпорядженні начальника цеху знаходиться 2 вантажних автобуси (які цілком можуть бути використані з метою доставки продукції), по-друге, прийомом замовлень від клієнтів може займатися секретар. Замовлення від клієнтів на доставку можуть прийматися по чи телефоні факсу, а також на місці у випадку наявності хоча б однієї машини на території цеху .

Крім транспортування фірма може надавати послуги по виконанню індивідуальних замовлень від клієнтів. Наприклад, замовник хотів би скористатися послугами рибокоптильного цеху для копчення своєї риби . По контактному телефоні він зможе домовитися з фірмою про час, терміни і вартість виготовлення продукції (вартість послуги не включає вартість сировини клієнта) .

Упакування.

Як уже було відзначено, риба упаковується в коробки по 10 кілограм. Однак, у даний момент укладений договір з картонажним цехом (м.Дніпропетровськ) , що займається розробкою 1-2 кілограмового упакування для копченої і солоної риби, що теж може бути дуже зручним для покупця, особливо для кінцевого споживача.

Маркірування.

Етикетка, що знаходиться усередині упакування, повинна нести інформацію про саму фірму “Аква”, а саме: адреса фірми, інформацію про надані послуги (зокрема транспортування і виконання індивідуальних замовлень), контактні телефони у випадку замовлення продукції виробленої рибокоптильним цехом, індивідуальних замовлень і транспортування продукції.

Асортимент.

Зараз перед керівництвом фірми коштує питання про нарощування асортименту продукції без матеріальних вкладень у нові технології і без зміни технологічного процесу готування риби. Це цілком можливо особливо для процесу копчення, тому що будь-який вид риби має свої специфічні особливості (смак, запах) а при процесі копчення ця специфіка зберігається.

В даний час від постачальників надійшли пропозиції про виробництво таких видів риб як мойва і салака. Виробництво цих видів риб дуже вигідно для фірми через дешевини сировини. Роблячи фінансові вкладення в розширення асортименту, фірма зможе збільшити свої прибутки приблизно на 20-30 %.

Вихід на інші ринки.

Для фірми представляється можливим вихід зі своєю продукцією на промисловий ринок . На промисловому ринку споживачами нашої продукції можуть бути ресторани і кафі м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області. Зараз фірма веде успішні переговори з деякими з них. Основним критерієм оцінки нашої продукції для споживачів промислового ринку знову ж таки можуть бути тільки ціна і якість. Оскільки наш товар характеризується високою якістю і доступними цінами, то існує велика імовірність успіху фірми при виході на промисловий ринок.

Реклама.

Що стосується реклами, то в даний момент вона відсутня. Для мінімальних витрат на рекламу фірмі можна запропонувати поштове розсилання прайслистів на вироблену продукцію, а також передачу їх по факсу.

Висновки.

У даній роботі була розглянута діяльність рибокоптильного цеху “Аква”. Фірма має велику частку на ринку рибної продукції м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області. Однак, фірма при всезростаючій конкуренції повинна подбати про збереження своїх позицій на даному ринку . Тому вона вибрала для своєї подальшої діяльності стратегію модифікації. Керівництво порахувало доцільним зробити модифікацію ринку і диференціацію товару, а саме:

Усі ці пропозиції не жадають від фірми великих матеріальних витрат і разом з тим несуть прибуток .


Література.

 1. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой . - М: Прогресс, 1990. - 736 с.

 3. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу. - М.: Изд-во ИНИТИ, 1995

 4. Ланбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг // С-Петербург, Наука, 1996 г.

 5. Мескон М. Х., М. Альберт Основы менеджмента, - Москва: «Высшая школа», 1988.

 6. Основы предпринимательского дела, изд-во БЕК., 2000

 7. Промисловий маркетинг / под ред. А.О.Старостиной. - Учебник. К: “Иван Федоров”, 1997, 400 стр.

 8. Сергеев Й. В. Экономика предприятия. — М.: Финансы и стати­стика, 2000.

 9. Феоктистова Е. М., Краснюк И.Н. Маркетинг: теория и практика, - Москва: «Высшая школа», 1993.

 10. Хоскинг А. Курс предпринимательства, / редакция В.Рыбалкина, -Москва: «Международные отношения», 1993.Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 3.

Позиціонування товару фірми “Аква” на ринку рибної продукції
Показники


Павлоградський

рибокоптильнийцех


Новоселковський рибокоптильний цех


Рибокоптильний цех «Аква»

Копчена риба

розмір риби

велика, середня

середня, дрібна

велика, середня

твердість

тверда

тверда ,м'яка

тверда

якість

II, I сорт

II сорт

I, II сорт

ціна за 1кг

16гр 00коп

17гр00коп

15гр 54 коп

запах

іноді з запахом смоли

без сторонніх запахів

без сторонніх запахів

Солона риба

розмір

велика, середня

середня, дрібна

велика, середня

твердість

тверда

тверда, м'яка

тверда

якість

II, I сорт

II сорт

I, II сорт

запах

іноді із сторонніми запахами

без сторонніх запахів

без сторонніх запахів

ціна

13гр29коп

13 гр24коп

13 гр19коп
 • oldrussian.ru/dene-trbies-sport-lm-men-dstemes-kafedrasi.html
 • oldrussian.ru/university-of-agricultural-sciences-technology-5.html
 • oldrussian.ru/u-starodavnh-manuskriptah-nema-zgadki-pro-tak-termni-yak-poltichna-nauka-ta-poltolog-ale-vdsutnst-cih-slv-azh-nyak-ne-oznacha-sho-problemi-polti.html
 • oldrussian.ru/s-peremennim-uspehom-sekretnaya-diplomatiya-velikobritanii-izbrannie-glavi.html
 • oldrussian.ru/referat-anotacya.html
 • oldrussian.ru/integrated-waste-management-board-6.html
 • oldrussian.ru/na-pochatok-veliko-vtchiznyano-vjni-v-ros-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/definition-objectives-advantages-accounting-concepts-accounting-conventions.html
 • oldrussian.ru/fast-track-set-up-procedure-ultrasonic-flowmeter-manual.html
 • oldrussian.ru/programa-dlya-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladv-ekonomka-10-11-kl-proflnij-rven-k-2010.html
 • oldrussian.ru/lonavla-410-402-42.html
 • oldrussian.ru/career-of-engineering-technologies-alberto-i-bejarano-heredia.html
 • oldrussian.ru/amerikanskie-bombi-obemnogo-vzriva-enciklopediya-sovremennoj-voennoj-aviacii-1945-2002-ch-2-vertoleti.html
 • oldrussian.ru/124-conclusions-declaration.html
 • oldrussian.ru/analz-knopovstyu-ii-dovzhenka-ukrana-v-ogn-knopovst-ukrana-v-ogn-odin-z-najsilnshih-najblsh-vrazhayuchih-tvorv-ukransko-lteraturi-pro-trag.html
 • oldrussian.ru/literatura-psihologiya-truda-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/teaching-point-three-humbly-communicate-your-desires-to-one-another-and-be-willing-to-change.html
 • oldrussian.ru/abbott-frederick-m-1990-gatt-and-the-european-community-a-formula-for-peaceful-coexistence.html
 • oldrussian.ru/the-tower-of-famine-romanticism-in-the-british-isles.html
 • oldrussian.ru/329-how-to-stay-motivated-for-longer-periods-perform-a-daily-mental-check-by-andrew-berwick-london-2011.html