Гідрологія, водні ресурси - Сторінка 14
Особливо показова роль конденсаційних вод під час тривалих (2-4 місяці) посухах, які нерідкі в аридних областях України, коли динамічні запаси карстових вод підземних водозборів досягають стадії повного виснаження.

По своїй фізичній суті конденсація підсилюється при жаркій погоді, коли різниця температур, а отже й абсолютної вологості між поверхневим і підземним повітрям збільшується, тобто збігається з періодами найбільшого дефіциту стоку. У цьому полягає важливе гідрологічне (підтримка стійкої меженної витрати малих карстових річок і джерел) і господарське (літній меженний водозабір) значення конденсаційних вод.

У зв'язку з цим дуже актуальним залишається проблема удосконалювання гідрологічних розрахунків, зв'язаних з конденсаційною складовою поверхневого і підземного стоку. Традиційно для характеристики водозбірних басейнів використовувалися площинні показники. Ці методики перенесені і на конденсаційні процеси, кількісні параметри якого найчастіше виражаються шаром конденсаційного стоку в мм, коефіцієнтом стоку, річних і сезонних модулях конденсаційного стоку, л/с км2.

Розглянемо наступний приклад: карстовий масив Опук знаходиться в аридній області Керченського півострова (330 мм опадів у рік). Літні амплітуди температур поверхневого і підземного повітря можуть досягати 30 0С (21 червня 1996 р. температура поверхневого повітря 35 0С, підземного на глибині 37 м 4,7 0С). Для Ай-Петринського масиву ці показники значно знижені. Однако потужність зони конденсації г. Опук при площі 2,7 км2 складає всього 50 м (0,134 км3), тоді як на Ай-Петрі ці параметри виглядають у такий спосіб: площа 97,7 км2, потужність порід, де йде конденсація, до 450 м (43,9 км3). Виражаючи обсяг конденсаційних вод, що утворяться, як звичайно через модуль конденсаційного стоку, одержимо 2,38 л/с км2 і 2,46 л/с км2 відповідно (табл.). Отже, морфометричні показники природного конденсатора (тобто гірського масиву) при такому підході значно нівелюють кліматичні і мікрокліматичні розходження, від яких залежить інтенсивність конденсації.

У зв'язку з цим пропонується введення об'ємного модуля конденсаційного стоку – л/с км3 , що характеризує водозбірний басейн у тривимірному просторі, адекватно існуючим кліматичним і мікрокліматичним умовам протікання конденсаційного процесу. Якщо мати на увазі той факт, що тріщинно-карстова пустотність порід більшості гірських масивів Криму і Західного Кавказу приблизно однакова (3%)[10], те відношення розрахункової величини конденсації до одиниці об'єму (а не до площі водозбору), дозволяє показати конденсаційну водовіддачу (інтенсивність конденсації), що залежить від кліматичних і мікрокліматичних умов даної території.

У таблиці (стовпчик 7) приведені результати розрахунку конденсації, вираженої в об'ємному модулі стоку. Видно, що «продуктивність» надр карстового масиву Опук як природного конденсатора на порядок вище, ніж масиву Ай-Петрі.

Порівняльний аналіз матеріалів приведених у таблиці показав, що обсяг конденсаційної води, яка стікає з того чи іншого водозбору прямо зв'язаний з розмірами зони конденсації, але її темпи цілком залежать від кліматичних показників.

Показові матеріали по Скелястому хребті району Кавказьких мінеральних вод. Окремі його частини, розташовані практично в одних кліматичних умовах, значно відрізняються площею і потужністю порід (табл.). Незважаючи на це, виражаючи конденсацію через об'ємний модуль, ми одержуємо, як і випливало очікувати, подібні результати – 2,1 і 2,15 л/с км3. Традиційний запис через л/с км2, за рахунок більшої площі північної частини Скелястого хребта, знизило цей показник стосовно об'ємного модуля більш ніж на порядок – 0,06 л/с км2.

Таким чином, не заперечуючи загальноприйняті підходи до гідрологічних характеристик карстових областей, зазначимо, що використання об'ємного модуля конденсаційного стоку дозволить більш раціонально відобразити кліматичні фактори, які визначають інтенсивність роботи природних конденсаторів, а також враховувати головну особливість карстової гідрографії – розбіжності поверхневих і підземних водозборів карстових річок і джерел.


^ Список літератури

 1. Балков В. А. Влияние карста на сток рек Европейской территории СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 125 с. 2. Вахрушев Б. А., Дублянский В. Н., Гигинейшвили Г. Н., Цвет А. П. Гидрология и палеогидрология Амткельского карстового района // Тр. Географ. общ. Груз ССР. Т. 18, Тбилиси, 1990. – С. 321-339. 3. Вахрушев Б. А. Использование подземных вод Крыма в античное и средневековое время и современность // Сб. научных статей к 130-летию со дня рождения В. И. Вернадского. – Симферополь, 1993. – С. 92-97. 4. Вахрушев Б. А., Вахрушев И. Б. Роль карстовых конденсационных вод в водном хозяйстве античных и средневековых поселений Керченского полуострова // Культура народов Причерноморья, № 10, 1999. – С. 7-10. 5. Владимиров Л. А. О влиянии карстовых вод на режим стока рек южного склона Главного Кавказского хребта в пределах Западной Грузии // Тр. ИТ АН Груз. ССР. т. VI. Ф/г серия, 1955. – С. 151-154. 6. Гаврилов А. М. Изучение стока в карстовых районах // Тр. III Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.: Гидрометеоиздат, вып. 9, 1957. – С. 32-33. 7. Гигинейшвили Г. Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста. – Тбилиси: Мецниреба, 1979. – 224 с. 8. Дублянский В. Н. Методика расчета конденсации влаги в трещинно-карстовых коллекторах // Бюлл. НТИ, Серия: Гидрогеология и инженерная геология, № 6. – М.: ОНТИ ВИЭМС, 1969. – С. 13-17. 9. Дублянский В. Н. Конденсация влаги в трещинно-карстовых коллекторах Горного Крыма // Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР – М: Недра, 1972. – С. 41-50. 10. Дублянский В. Н., Кикнадзе Т. З. Гидрогеология карста Альпийской складчатой области юга СССР. – М.: Наука, 1984. – 125 с. 11. Дублянский В. Н., Клименко В. И., Вахрушев Б. А., Ильюхин В. В. Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа. – Л.: Наука, 1985. – 150 с. 12. Лебедев А. Ф. Роль парообразной воды в режиме почвенных и грунтовых вод // Агрономическая лаборатория Новороссийского ун-та. – Одесса, 1913. – 126 с. 14. Максимович Г. А. Основы карстоведения. Т. II. – Пермь, 1969. – 529 с. 13. Методические реомендации по изучению режима поверхностных вод в карстовых районах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 180 с. 15. Торсуев Н. В. Карст: пути географического изучения. – Казань: Казанский университет, 1985. – 152 с. 16. Шестаков Ф. В. Конденсация водяных паров в почвогрунтах и приземном слое. Библиографический указатель. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 77 с. 17. Dublyansky V. And Dubkyansky Y. Role of Condensation in Karst Hydrogeology and Speleogenesis // Speleogenesis, Huntsville, Alabama, U.S.A., 2000. P 100-113Condensation making underground dinings of the rivers and sources of the crimea-caucasus karstic region

Vakhrushev B.A.

In work materials on condensation of karstic files of Crimea and the Western Caucasus are given. It is recommended to use for the characteristic of condensation process a new hydrological parameter - the volumetric module condensation a drain l/s km. Application of the given parameter allows to compare intensity of condensation in bowels of various karstic files as its(her) intensity depends not on the sizes of a zone of condensation and the area of catchment basins, and from climatic and microclimatic factors.


УДК 551.482
 • oldrussian.ru/daftar-nama-penerima-hibah-program-kreativitas-mahasiswa-tahun-2008-11.html
 • oldrussian.ru/390709198443.html
 • oldrussian.ru/dstu-b-v-7-18-95.html
 • oldrussian.ru/single-button-functions-general-description.html
 • oldrussian.ru/rchnij-fnansovij-zvt-vdkritogo-akconernogo-tovaristva-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/tematichnij-plan-nablizhenij-grafk-prohodzhennya-virobnicho-praktiki-programa-ta-metodichn-rekomendac.html
 • oldrussian.ru/47-nitzavimvayelech-youre-already-very-close-rav-yitzchak-schwartz.html
 • oldrussian.ru/by-contrast-other-passages-of-the-poem-suggest-a-totally-different-mood-this.html
 • oldrussian.ru/dogovori-o-v-dzera-doktor-yuridichnih-nauk-profesor-kivskij-naconalnij-unversitet-men-tarasa-shevchenka.html
 • oldrussian.ru/chapter-5-question-the-lost-world.html
 • oldrussian.ru/verification-of-non-local-field-effects-in-human-biology.html
 • oldrussian.ru/methodological-issues-in-meta-analysis-of-genome-wide-association-studies-the-society-for-research-synthesis-methodology.html
 • oldrussian.ru/7set-kak-perejti-na-windows-vista-nachali.html
 • oldrussian.ru/18111-nordhoff-street-19.html
 • oldrussian.ru/v-o-serdyuk-osnovi-anatom-ta-fzolog-tvarin-kiv-2008.html
 • oldrussian.ru/cape-verde-plenary-sessions-will-take-place-in-gavea-room-sheraton-rio-hotel-8-30-9-00am-welcome-and-opening-remarks.html
 • oldrussian.ru/public-auction-266-5.html
 • oldrussian.ru/recepti-prigotovleniya-lekarstvennih-preparatov-iz-indijskogo-luka-indijskij-luk-celitel-ot-100-boleznej.html
 • oldrussian.ru/svti-ta-praktichnj-dyalnost-fahvcv-z-oblku-auditu-problemi-metodolog-ta-organzac-tezi-dopovdej-naukovo-praktichno-konferenc-18-lyutogo-2010-r-stornka-8.html
 • oldrussian.ru/iii-gramatyka-na-lekcjach-jzyka-niemieckiego-filologia-angielska-studia-stacjonarne-2008-2009.html