ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 - Історія української літератури” (50-90-х років, новітньої) Модул І


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 1. “Химерна проза” 70-х рр. Причини появи, стильові особливості. Дилогія В.Земляка “Лебедина зграя” та “Зелені млини” – вершинні твори письменника.

 2. Художнє осмислення глобальних загальнолюдських проблем у романі О.Гончара “Тронка”. Відповідальність за творену сьогодні історію народу. Жанрова своєрідність роману. Драматичне наповнення твору. Образна система.


Затверджено на засіданні кафедри української літератури і компаративістики (протокол № 3 від 13 вересня 2007 року)


Зав. кафедрою ___________ проф. В.Т.Поліщук. Екзаменатор ____________ проф. Л.І.Ромащенко


Рекомендована навчальна і навчально-методична література

3.1. Основна література

 1. Бій ішов святий і правий.-К., 1986 (розділ "У дзеркалі драматичного письменства").

 2. Білецький Л. Літературно-критичні статті.-К., 1997.

 3. Гордасевич Г.Силуети поетес.-К., 1989.

 4. Гречанюк С. На тлі XX століття.-К., 1990.

 5. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.-К., 1998.

 6. Єфремов С. Історія українського письменства.-К.,1995.

 7. Жулинський М. Із забуття- в безсмертя.-К., 1990

 8. Історія української літератури: У 2 кн.-К.,1994.

 9. Історія української літератури: У 2 кн.-К.,1998. Українська література XX ст.-К.,1993. Історія української літератури: У 2 ТТ.-Т.2.-К., 1988.

 10. Мовчан Р. Українська література XX ст.- К.,1997.

 11. Наєнко М. Романтичний епос.-К., 1988.

 12. Павлишин М. Канон та іконостас.-К., 1997.

 13. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: основні напрями художнього руху. – Черкаси, 2003.

 14. Слабошпицький М. Літературні профілі.-К.,1984.

 15. Українське слово.-Кн.З.-К.,1993.

 16. Українські радянські письменники.-К.,1984.


3.2. Додаткова література

 1. Аврахов Т. За що поминають Маркіяна/УСіЧ.-1991.-№ 3.

 2. Аврахов Т. Поліфункціональність художньої деталі у творчості Гр.Тютюнника// УМЛШ.-1989.-№8.

 3. Аврахов Т. Художня спадщина Гр.Тютюнника: Спроби наукового осмислення і оцінки//УМЛШ.-1990.-№ З.

 4. Антонишин С. Місія слова// СІЧ.-1990.-№12.

 5. Балабольченко А. "Цей бенкет смерті в образі життя"//Вітчизна.-1991.-№ 8.

 6. Барабаш С. Пісні А.Малишка і народна лірика // Українське літературознавство.-Вип.55.-Львів,1990.

 7. Барабаш С. Серце вільне і пісенне...-К.,1989.

 8. Брюгген В. Настя, Хурем, Роксолана// Дніпро.- 1981.-№ 3.

 9. Брюховецький В. "Плюс-мінус безконечність": Екологічні тривоги сучасної літератури//УМЛШ.-1988.-№ 1

 10. Брюховецький В. .. .Хто найдужче любить життя //УМЛШ.-1985.-№1.

 11. Брюховецький В. Ліна Костенко.-К., 1989.

 12. Буркалець Н. Історичне оповідання Б.Лепкого "Каяла" //Дивослово.-1998.-№ 7.

 13. Буркатов Б. На поклик сьогодення.-К.,1985.

 14. Бурляй Ю. Життя і слово.-К.,1982.

 15. Вакуленко Д.Т. Олександр Корнійчук. Життя і творчість.-К.,1985.

 16. Вінграновський М. "За мене відповідає моя творчість” //Літературна У країна.-1991.-18 квітня

 17. Вінграновський М. Вибрані твори.-К.,1986.

 18. Вінграновський М. Цю жінку я люблю.-К., 1990 (та ін. збірки).

 19. Вітренко Р. "Україно! Ти моя молитва..."//УМЛШ.-1990.-№" 12.

 20. Вітчизна.-198 !.-№ 11.

 21. Вічна загадка любові. Літературна спадщина Гр.Тютюнника. Спогади про письменника.-К.,1988.

 22. Власенко В., Логвиненко К. На бистрині часу.-К.,1983. Гуцало Є. Химерне в реальному //Дніпро. -1978. -№ 2.

 23. Гармаш Г. Червоне і чорне//СіЧ,-1991.-№ 5.

 24. Гожик О. Метаморфози утопічних сподівань// СІЧ.-1999.-№ 3.

 25. Голубєва З. У пошуках гармонії // Рад. Літературознавство.-1982.-№8.

 26. Гончар О. Витязь молодої української поезії// Симоненко Василь.Поезії.-К.,1985.

 27. Гончар Олесь. Сурмач // Твори: У 6-титт.-Т.6.-К.,1979.

 28. Гречанюк С. Сонце і слово Івана Драча//Дзвін.-1990.-№ 9.

 29. Гримич Г. Загадка творчого бунту.-К., 1993.

 30. Гримич Г. Творчість Олексія Коломійця // Дивослово.-1994.-№5-6.

 31. Гриневич В. Особливості формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів (за романом Б.Лепкого "Мазепа")// Українська література в загальноосвітній школі.-1999.-№3.-С.55-62.

 32. Гришаєнко Н. Основні мотиви лірики Д.Павличка // УМЛШ.-1991.-№1.

 33. Гусак Н. Утверджуючи конкордизм//СіЧ.-1998.-№ 11.

 34. Гуцало Є. І сучасність,! історія // Укр.слово.-Кн.З.-К.,1994.

 35. Гуцало Є. Хліб і сіль народного життя//Дніпро.-1982.-№ 5.

 36. Гуць М. Ідея української державності в історичній прозі Б.Лепкого// Українське національно-духовне відображення 20-х рр.-Черкаси, 1993.

 37. Дем’янівська Л. Андрій Малишко. Життя і творчість.-К.,1977.

 38. Демчук О. Велике таїнство творіння в романі П.Загребельного "Диво"// Українська мова та література.-1998.-№ 34.

 39. Дзюба І. "...Що ти - це ти” //Літературна Україна.- 1986.-6 листопада.

 40. Дзюба І. Духовна міра таланту //Вінграновський М. Вибрані твори.-К.,1986.

 41. Дзюба І. Епіка Чорнобиля //Авторитет: Література і критика в час перебудови.-К., 1989.

 42. Дмитренко О. "Згадуй зрідка черкаську осінь"// Київ.-1995.-№ 2-3.

 43. Дмитрові Павличку - 60 (матеріали)// Літ. Україна.-1989.-28 вересня. Слово про ювіляра (Д.Павличка)// УМЛШ.-1989.-№9.

 44. Доломан Е. "Випадкові" свавілля// Літ.Україна.- 1996.-8 лютого.

 45. Дончик В. Істина-особистість: Проза П.Загребельного.-К.,1984.

 46. Дончик В. На війні-проти війни// Радянське літературознавство.-1983.-№ 5.

 47. Драч 1. Чорнобильська мадонна //Храм сонця.-К.,1988.

 48. Драч І. Диптих про Д.Павличка // Драч І. Духовний меч.-К.,1983.

 49. Драч І. Післямова до зб. В.Стуса//Прапор,-1989.-№ 4.

 50. Драч І. Чорнобильська мадонна //Вітчизна.-1988.-№ 1.

 51. Дудчак І. Спасибі, мамо, за життя! // Збірник методичних знахідок учасників конкурсу учитель року.-К.,1997.

 52. Дяченко О. Подвиг народу.-К.,1984.

 53. Епістолярій В.Симоненка//Дніпро.-1994.-№5-6.

 54. Єрмоленко С., Данилюк Н. "Душа моя в цвітінні..."//УМЛШ.-1986.-№ 12.

 55. Єфімов Л. "Кримінальна справа" проти одного... роману // Літературна Україна-1994.-17 лютого.

 56. Життя, мов спалах блискавки.-Черкаси, 1991.

 57. Жулинський М. Добром нагріте серце //Наближення.-К.,1986.

 58. Жулинський М. Сповідь на вершині безсмертя (Про роман П.Загребельного "Я, Богдан")//Література і сучасність. -Вип.ХУІІ.-К., 1984.

 59. З матір’ю на самоті/ Автор-упорядник М.Сом.-К., 1989.

 60. За правду треба страждати. Інтерв'юю з Д.Павличком// Дніпро.-1989.-№11.

 61. Забужко Н. Вивчення роману Л.Костенко "Маруся Чурай"// УМЛШ.-1989.-№№11-12.

 62. Загребельний П. Втішання історією: Післяслово до роману "Роксолана"// Неложними устами -К„ 1981.

 63. Зарудний М. Любов’ю засіяне поле.// Золотий гомін.-К., 1995. Його , як сонце, невмируще жадання // Родослав.-1994.-№1-2.

 64. Зеров М. "Сонячна машина" як літературний твір// Київ.-1990.-№ 9.

 65. Зінченко О.Виховні можливості жанру: морально- етична проблематика в українській драматургії останніх років// УМЛШ.-1983.-№10.

 66. Зінчук С. В.Винниченко// Нові імена в програмі з української літератури. -К., 1993.

 67. Із спостережень над структурою поеми Б.Олійника "Урок" //Українське літературознавство.-Вип.З 7.-Львів, 1984.

 68. Ільницький М. "На спокій права не дано".-К., 1980.

 69. Ільницький М. Дмитро Павличко. Нарис творчості.-К., 1983.

 70. Ільницький М. За законами притчевої умовності// Безперервність руху.-К.,1983.

 71. Ільницький М. Іван Драч. Нарис творчості.-К., 1986.

 72. Ільницький М. Найпопулярніша постать на галицькому ґрунті// Лепкий Б. Твори В 2-х т.-Т.1,-К.,1991.

 73. Ільницький М. Настроєний життям, як скрипка// УМЛШ.-1989.-№ 10.-С. 3-Ю.

 74. Ільницький М. Сонети Д.Павличка. //Рад.літературознавство.-1985.-№10.

 75. Килимник О. З вершини літ.-К.,1988.

 76. Килимник О. Як пісня, молодий//Килимник О. З вершини літ.-К.,1988.

 77. Кирилюк Є. Слово, віддане народовІ-К.,1972.

 78. Кисельов Й. Дикий Ангел та ін.// Вітчизна.-1979.-№3.

 79. Клочек Г. Поетика Б Олійника.-К., 1989.

 80. Кобилецький Ю. Крила Кречета.-К., 197 5 (відповідний розділ).

 81. Коваль В. "Собор" і навколо нього.-К.,1988, або Дніпро.-1988.-№ 3-4.

 82. Комаринець Т. Твір європейського звучання //Дзвін.-1992.-№ 11-12.

 83. Компан О. "Лелеко, лелеко, понеси мене далеко... "(Над сторінками історичного роману "Роксолана")// Літературна Україна.-1981.-ЗО жовтня.

 84. Кононенко П. Творчий світ письменника.-К.,1982

 85. Коритко Р. З когорти незаслужено забутих //Лепкий Б. Крутіж.-К.,1992.

 86. Корнійчук М. І в пам’яті, і в серці.-К.,1988.

 87. Корогодський Р. Біля вічної ріки, або в пошуках внутрішньої людини // Дзвін.-1996.-№3.

 88. Корсунська Б. Українська радянська поезія років Великої Вітчизняної війни.-К.,1973.

 89. Костенко А. Андрій Малишко.Біографічна повість.-К.,1981.

 90. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей //Українське слово.-К.1.-К.,1994.

 91. Костюченко В. Тяжіння правди і "плавкі повороти"// 1990.-6 грудня.

 92. Коцюбинська М. "На цвинтарі розстріляних ілюзій"//СіЧ.-1990.-№ 6.

 93. Кравченко А. "Химерний" роман і фольклор // Радянське літературознавство.-1982.-№ 4.

 94. Кудрявцев М. Митець і час.// Дивослово.-1998.-№8.

 95. Левченко М. Художній літопис вогненних років.-К., 1977.

 96. Лещенко Т. "Стоїть на видноколі світла мати"// УМЛШ.-1983.-№ 5. Драч І. Пам’ять прапора і серця//УМЛШ.-1985.-№ 10.

 97. Литвиненко Т. "Прокленуть мене нині, але завтра благословити стануть" (образ Мазепи в однойменній пенталогії Б.Лепкого)//Дивослово.-1998.-№ 9.

 98. Лубківський Р. Ліцензія на братовбивство. //Літ. Україна.-1991.-19 липня.

 99. Мазепа Н. Автор і герой: Франкіана Д.Павличка. //Рад.літературознавство.-1988.-№1.

 100. Майданченко П. Комічне в сучасній українській прозі.-К.,1991.

 101. Майданченко П.І. Комічне в сучасній українській прозі.-К.,1991. Літературна панорама. 1988.-К.,1988.

 102. Макаров А Історія - сестра поезії// Література і сучасність.-Вип. ХІУ.-К.,1991.

 103. Малишкові дороги.Спогади про поета.-К.,1975.

 104. Матеріали про М.Вінграновського//УМЛШ.-1986.-№ 11.

 105. Мимрик Т. Не ілюстратор - активний творець. // Прапор.-1988.-№12.

 106. Мимрик Т. Своєрідність відображення характеру давньоруської людини в романі "Диво" П.Загребельного// Українське літературознавство.-Львів, 1990.-Вип.55.

 107. Михайлин І. Вивчення творчості О. Корнійчука в школі.-К.,1989.

 108. Михайлин І. Що загинуло в "Загибелі ескадри"// СіЧ.-1992.-№ 10.

 109. Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного : Про дитячі поезії Д.Павличка // Дніпро.-1990.-№9

 110. Моренець В. (Передмова) .- Павличко Д. Твори: У 3 тт.-Т.1.-К.,1989.

 111. Моренець В. Борис Олійник.-К., 1987.

 112. Моренець В. Василь Симоненко: філософія почуття// На відстані серця,-К., 1986, або:

 113. Моренець В. Відтворити цілісність світу //На відстані серця.-К., 1986.

 114. Моренець В. Сіяч//Вітчизна.-1986.-№ 10.

 115. Моренець В. Сто і одне начало. Творчий світ Д.Павличка. // Вітчизна.-1989.-№9.

 116. Мороз Л. З любові й доброти.-К., 1984.

 117. Мусієнко О. Повна болю душа// Літературна Україна.-1994.-б, 13, 20, 27 січня, З лютого.

 118. Наєнко М. Екологія вічного//Літературна Украї-на.-1987.-11 червня.

 119. Наєнко М. Прийти, щоб залишитись // Наєнко М. Одержимість.-К., 1990.

 120. Насмінчук Г. Повість Б.Лепкого "Крутіж"// УМЛШ.-1993.-№ 2.

 121. Неділько В. Василь Стус: доля, життя, поезія// УМЛШ.-1992.-№ 1, 2.

 122. Неділько В. Вивчення творчості А.Малишка.-К.,1977.

 123. Никанорова О. "Поезії одвічна висота"-К.,1986.

 124. Никанорова О. Поезії одвічна висота.-К., 1986.

 125. Никанорова О. Поезії одвічна висота.-К.,1986.

 126. Новиченко Л. Хто звів семибрамні Фіви // Новиченко Л. Життя як діяння.-К., 1974.

 127. Олійник Б. Вітер часу не остудить... // Літературна Україна.-1985.-1 січня.

 128. Осадча І. "А що історія? Історія-коріння..."// Дивослово.-1999.-№ 2.

 129. Охріменко П. Плідність творчого вимислу // Прапор.-198 !.-№ 9.

 130. Павличко Д. Василь Симоненко //Над глибинами.-К, 1983.

 131. Павличко Д. Гармонія любові.// Павличко Д. Біля мужнього світла.-К., 1988.-С.284-287.

 132. Павличко Д. Книжки від Василя Земляка// Дніпро.-1983.-№ 4.

 133. Павличко Д. Сурмач // Малишко А. Твори: У 2 тт.-Т.1.-К.,1982.

 134. Павлишин М. "Сонячна машина" В.Винниченка /Павлишин М. Канон та іконостас,-К.,1997.

 135. Павлишин М. Чорнобильська тема і проблеми жанру//СіЧ.-1991.-№ 4.

 136. Пам’ять серця. Спогади про О.Корнійчука.-К.,1978.

 137. Панченко В Будинок з химерами -К, 1998.

 138. Панченко В. "Замкнене коло нашої історії..."// Дивослово.-1999.-№ 2.

 139. Панченко В. Краса доброї людини//Вітчизна.-1982.-№ 6.

 140. Панченко В. Поезія Ліни Костенко.-Кіровоград, 1997.

 141. Пилинський І, На крилах лебедів лети в широкий світ //Всесвіт.-1983.-№ 5.

 142. Пінчук С. Біля джерел ліро-епосу М. Стельмаха// УМЛШ.-1987.-№ 5.

 143. Плющ Л. "Вільготно гойдається зламана віть"// СіЧ.-1991.-№ 5.

 144. Погорілий С. Деякі особливості поетики В.Винниченка//Дивослово.-1995.-№9.

 145. Погребенник Ф. З архіву Б.Лепкого//Українська мова та література .-1999.-№ 21-24.-С.7.

 146. Погрібний А. Американські орбіти собору //Літературна Україна.-1990.-6 грудня.

 147. Погрібний А. Олесь Гончар. Нарис творчості.-К., 1987.

 148. Погрібний А. Олесь Гончар.-К.,1987.

 149. Поліщук В. "Наше діло - ламати межі.. .”//СІЧ.-1991 .-№ 11.

 150. Поліщук В. Повість Л.Смілянського "Софія" //Радянське літературознавство.-1989.-№ 9.

 151. Поліщук В. Початок війни: міфи, реальність і література 40-х //Друг читача.-1991.-26 червня.

 152. Поліщук В. Черкащина літературна. - Черкаси, 1990 (розділ "Вогненним словом і багнетом").

 153. Проць О. Щоб передати драматизм сьогодення// Всесвітня література в навчальних закладах.-1997.-№7.

 154. П'янов В. Пристрасть і правдивість сповіді.// Вітчизна,-1999.-№3-4.

 155. Рильський М. Статті про літературу.-К.,1980.

 156. Роженко М. Обов’язок пам’яті (!!! Усі 4 статті у журналі "Вітчизна".-1990.-№ 10.

 157. Ротач П. До висоти шедевру //УМЛШ.-1989.-№ 4.

 158. Салига Т. І Калина з Теліжинець, і полин із Чорнобиля. Роздуми про книжку І.Драча "Храм сонцю"//Жовтень.-1989.-№ 11.

 159. Салига Т. Микола Вінграновський.-К., 1989.

 160. Салига Т. На золотому столі...//Жовтень.-1987.-№ 11.

 161. Сверстюк Є. Собор у риштуванні //Київ.-1989.-№ 10-11.

 162. Семенчук І Олесь Гончар - художник слова.-К.,1986.

 163. Семенчук І. Михайло Стельмах.-К.,1982.

 164. Семенчук І. Олесь Гончар- художник слова.-К.,1986.

 165. Семенчук І. Опис природи?//СіЧ.-1991.-№ 12.

 166. Сергійчук В. Роксолана в літературі та історії// Наука і суспільство.-1988.-№ 7.

 167. Сиваченко Г. "Сонячна машина" В.Винниченка в магічному колі експресіонізму//СІЧ.-1998.-№ 1.

 168. Сивокінь Г. "Урок" Б.Олійника/УТворчий світ письменника.-К., 1982.

 169. Сивокінь Г. Формула творчості- правда і доброта //УМЛШ.-1983.-№ 4.

 170. Сивокінь Г.Антигерой перебудови як літературна проблема //УМЛШ.-1989.-№ 1.

 171. Сидоренко В. Урок-бесіда про драму О.Коломійця "Дикий Ангел"// УМЛШ.-1986.-№3.

 172. Симоненко В. Краса без красивостей.// СіЧ.-1990.-№3.

 173. Симоненко Василь. Бібліографічний покажчик.-Черкаси, 1991.

 174. Скирда Л. Слово про народний подвиг //УМЛШ.- 1985.-№ 5, Вінок слави письменникам, які полягли за свободу і незалежність Батьківщини: У 2-х т.-К.,1970.

 175. Скирда Л. Чорнобиль. Епічне осмислення // Дніпро.-1989.-№ 7. Дзюба І. Чужої вини не буває// Літературна Україна.-1987 -1 жовтня.

 176. Слабошпицький М. В.Земляк. Дорога до "Лебединої зграї //УМЛШ.-1992.-№ 1.

 177. Слабошпицький М. Вавілон в степах України// Вітчизна.-1991 .-№ 11.

 178. Слабошпицький М. З книги століть, з голосу історії7/УМЛШ.-1986.-№ 4.

 179. Слабошпицький М. Можливості "висповідального" й експериментального письма //Вітчизна.-1984.-№3.

 180. Слабошпицький М. На березі духовності // Вітчизна.-1979.-№ 12.

 181. Слабошпицький М. Павло Загребельний// Письменники Радянської України. Вип. 12.-К.,1986.

 182. Слабошпицький М. Тріумф і трагедія Роксолани //Радуга.-1982.-№ 3.

 183. Слово про Олеся Гончара.-К., 1988.

 184. Слово про Олеся Гончара: Нариси, статті, есе, дослідження.-К., 1988.

 185. Соболь В. "Щоб найменшої смітинки в душі не було.."//УМЛШ.-1989.-№3.

 186. Стрельбицький М. Проза монументального історизму.-К., 1988.

 187. Стрельбицький М. Світ любові у художньому світі Олеся Гончара//Дніпро.-1987.-№ 11

 188. Стус Д. Життя і творчість В.Стуса.-К.,1992.

 189. Сулима М. Народна пісня в творчості Гр.Тютюнника//УМЛШ.-1986.-№ 5.

 190. Сулима М. Срібний берег поета //Дніпро.-1979.-№ 12.

 191. Сулима М. Яка ж дорога веде до храму? // Літературна Україна.-1988.-13 жовтня.

 192. Тарнашинська А. Свобода вибору - єдина форма самореалізації в абсурдному світі // Сучасність,- 1995,-№3.

 193. Ткаченко А. Василь Симоненко. Нарис творчості.-К.,1990.

 194. Ткаченко А. І що не тоне й не горить //СіЧ.-1992.-№ 10.

 195. Ткаченко А. Іван Драч. Нарис творчості.-К. ,1988.

 196. Ткаченко А. Нерозкрита грань//СіЧ.-1990,-№1.

 197. Три критики про роман Ю.Мушкетика "Яса"// Вітчизна.-1988.-№10.

 198. Фасоля А. Творчість Б.Лепкого в школі //Дивослово.-1995.-№ 2.

 199. Фащенко В. Глибінь і розмаїття дивосвіту// Фащенко В. Вибрані статті.-К., 1988.

 200. Фащенко В. Павло Загребельний. Нарис творчості.-К.,1984.

 201. Федченко П Два полюси одного життя// Літературна панорама 1998 -К.,1998.

 202. Федченко П. Останній роман В.Винниченка //Вітчизна.-1989.-№ 6.

 203. Федченко П. Чи шукав Олесь Гончар дорогу від свого "Собору" до іншого храму?// Літературна У країна.-1991.-7 березня.

 204. Харчук Р. "Хто єси? Живий чи мрець?"// СіЧ.-1993.-№ 5.

 205. Хом’як Т. Ліричний епос Олеся Гончара.-К, 1988.

 206. Хороб М. "...І рідна пісня ,як бджола в косиці... "(Урок позакласного читання за творчістю Д.Павличка)// УМЛШ.-1990.-№4.

 207. Черченко Н. Від любові до ненависті.Коли ж навпаки ? // Вітчизна.-1995.-№3-4.

 208. Шевченко А. Минуле і сучасне крізь призму болю й любові// Дивослово.-1999.-№3.

 209. Шевченко А. Щастя і злощастя Гр.Тютюнника // Радянське літературознавство.-1989.-№ 10.

 210. Шевчук В Історична проза Ю.Мушкетика // Золотий гомін.-К.,1997.

 211. Шевчук В. Шляхи історичної прози Ю.Мушкетика // УМЛШ.-1989.-№3.

 212. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово.-1994.-№2.

 213. Шлапак Д. Колективний портрет сучасника / Шлапак Д. Обрії сучасної драми.-К.,1986.

 214. Шпиталь А. Історична проза Ю.Мушкетика // Київська старовина.-1999.-№3.

 215. Штонь Г. Літописець українського села //Літе- ратурна Україна.-1987.-19 червня.

 216. Штонь Г. Романи Михайла Стельмаха.-К.,1985.

 217. Якубенко М. Гуси-лебеді над його життям//Київ.-1992.-№ 5.

 218. Янченко А. Бессмертные дива // Дружба народов.-1970.-№ 5.Спеціальність „Видавнича справа і редагування”


Модуль 1.

Поезія шістдесятників

Модуль 2.

Проза 60-80- років.


Лекції Практичні

 1. Б. Лепкий В. Симоненко.

 2. Л. Костенко. Д. Павличко.

 3. В. Стус. Г. Тютюнник

 4. О. Гончар. М. Стельмах

 5. П. Загребельний В. ШевчукСпеціальність „Журналістика”


Модуль 1.

Поезія шістдесятників

Модуль 2.

Проза 60-80- років.


Лекції Практичні

 1. Б. Лепкий В. Симоненко.

 2. Л. Костенко. Д. Павличко.

 3. В. Стус. Г. Тютюнник

 4. О. Гончар. В. Шевчук

 5. П. Загребельний
 • oldrussian.ru/substitution-patterns-navchalno-metodichnij-posbnik-dlya-samostjnogo-vivchennya-kursu.html
 • oldrussian.ru/bill-hefner-elementary-school-4.html
 • oldrussian.ru/chto-mozhno-ozhidat-ot-primeneniya-bsff-kak-prekratit-gruzit-svoj-mozg-i-nachat-zhit.html
 • oldrussian.ru/prokurorskij-naglyad-v-ukran-nor-stornka-8.html
 • oldrussian.ru/tema-4-dohodi-byudzhetov-finansi-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/nsn-pn-nomenclature-phase-intransition-period-16-dec-09-31-dec-09-0001.html
 • oldrussian.ru/chinn-navchaln-programi-monu-nvarantna-skladova-7.html
 • oldrussian.ru/13-j-chzhan-uchenie-o-li-rya-forma-yastreba-yao-sin-syue-bagua-cyuan-syue.html
 • oldrussian.ru/ukransko-zahdnovropejsk-vdnosini-v-rznih-sferah-vd-ekonomchno-do-duhovno-mayut-dovgu-j-skladnu-storyu-sho-syaga-v-glibinu-vkv-hn-pdvalini-bu-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-ipotechnij-kredit-kak-poluchit-kvartiru.html
 • oldrussian.ru/tematichno-zmstovna-chastina-navchalno-disciplni-robocha-navchalna-programa-disciplni-dlya-studentv-specalnost.html
 • oldrussian.ru/k-10-syllabus-and-support-materials-20.html
 • oldrussian.ru/5use-of-quality-assurance-systems-with-the-financial-support-of-the-commission-of-the-european-union-in-the-framework-of-the.html
 • oldrussian.ru/educational-goals-purpose.html
 • oldrussian.ru/compiled-by-tracy-hancock-10.html
 • oldrussian.ru/211-settings-files-1-2-get-help-using-an-application-7.html
 • oldrussian.ru/dodeas-academic-pk-12-english-language-arts-ela-standards-16.html
 • oldrussian.ru/dodatkov-pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-01135-m-kiv-prospekt-peremogi10-tel044486-2442-faks-044236-10-49.html
 • oldrussian.ru/animal-affects-spinoza-and-the-frontiers-of-the-human-editorial-board.html
 • oldrussian.ru/5-znaki-obuslovlennosti-duhami-klassa-lu-tib-klu-otsekaya-nadezhdu-i-strah.html