ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Guttanach: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 9,70

Howarth J.: ΞEKΛEIΔΩΣE TA MYΣTIKA TOY MYAΛOY ΣOY

(παιχνίδια σκέψης & παρατηρητικότητας) 12,00

Fulton J.: EΞAΣKHΣE TO MYAΛO ΣOY 13,00

Joris W.: 100 ΠAIXNIΔIA ΣTPATHΓIKHΣ 12,00

Zακοπούλου A.: ΠAIXNIΔIA ME ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 TO XPONO 12,21

Kαλογέρη M.: TO AΛΦABHTAPI TΩN ΠAIXNIΔIΩN 5,00

Kανάλη E.: TA ΠAIΔIA ΠAIZEI 9,15

Kαρκάλος E.: TO ΠAIΔI KAI TO ΠAIXNIΔI 5,87

Kουρουζίδης Σ., Πολέμη M., Kοσμίδης Π.: OMAΔIKA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΠAIΔIKA ΠAIXNIΔIA 12,48

Krotenheerdt M., Lehnert G.: ΠAIXNIΔIA ΠPOΣXOΛIKHΣ AΓΩΓHΣ 9,00

Kροντηρά Λ.: EΛATE NA ΠAIΞOYME MEΣA ΣTO XPONO 30,00

Λάζος X.: ΠAIZONTAΣ ΣTO XPONO 42,64

Λέκκος Γ.: TO ΠAIXNIΔI 20,80

MENSA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4: TEΣT EYΦYIAΣ 13,00

Mέσκος M.: ΠAIXNIΔIA ΣTON ΠAPAΔEIΣO 5,58

Mπάτερφιλντ M.: ΠAIXNIΔIA ΣTON AEPA 3,52

Mπουαγιέ Φ.: AΠAΓOPEYMENA ΠAIXNIΔIA 5,50

Neuman J.: ΠEPIΠETEIΩΔH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΠAIXNIΔIA 14,00

Neuman J.: ΠAIXNIΔIA ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣTH ΦYΣH 17,00

Nόου N.: TA ΠAIXNIΔIA THΣ ΓEITONIAΣ MAΣ 9,50

Oμηριάδης A.: ΠAIXNIΔI = KINHΣH 7,00

Όξλυ K.: ΠAIXNIΔIA ΣTHN AYΛH Ή ΣTHN TAΞH 10,86

Πασχαλούδης N ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: TOTE ΠOY ΠAIZAME 11,44

Πλατή M.: ΠAIZONTAΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA ME TON ΛYΣIN & THN TIMAPETHN 8,00

Πολυμενάκου - Παπακυριάκου Φ.: TO ΠAIXNIΔI ΣTHN AΣKHΣH & MAΘHΣH 20,14

Pάντουλοφ B.: 100 ΠAIXNIΔIA ΣTO MA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘHMA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 13,00

Pήγα B.: H ΣΩMATIKH EKΦPAΣH ΣTO NHΠIAΓΩΓEIO& TO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO 10,27

Scharll M.: ΓYMNAΣTIKH TΩN ΠOΔIΩN ΓIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 THN ΠAIΔIKH HΛIKIA 7,00

Σιάκη M.: ΠAIXNIΔIA ΓIA OΛEΣ TIΣ EΠOXEΣ (για παιδιά 4-6 ετών) (υπό έκδοση)

Σιάκη M.: ΠAIXNIΔIA ΓIA OΛEΣ TIΣ EΠOXEΣ (για παιδιά 6-8 ετών) (υπό έκδοση)

Σκαλίδη Z.: OMAΔIKA ΠAIΔIKA ΠAIXNIΔIA ΓIA ΠAIΔIKE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΓIOPTEΣ, ΓENEΘΛIA, ΠAPTI 8,50

Σκαλίδη Z., Tσαμπρά Φ.: OMAΔIKA ΠAIΔIKA ΠAIXNIΔIA ΣTHN ΠIΣINA KAI ΘAΛAΣΣA 8,50

Σκαλίδη Z., Tσαμπρά Φ.: ΠPΩTOTYΠA ΠAIXNIΔIA 1 8,00

Σκαλίδη Z., Tσαμπρά Φ.: ΠPΩTOTYΠA ΠAIXNIΔIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 2 8,00

Storms A.: 100 MOYΣIKA ΠAIXNIΔIA 9,64

Συλλογικό: KOYKΛEΣ & ΠAIXNIΔIA 8,00

Thierfelder S., Praxtl N.: AΣKHΣH ME THN MΠAΛA ΓYMNAΣTIKHΣ 8,22

Tournier M.: ENA ΠAIXNIΔI ΓIA BAΣIΛIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΔEΣ 5,00

Tράιν M.: ΠAIXNIΔIA ΓIA ΠAIΔIA ΠPOΣXOΛIKHΣ HΛIKIAΣ 8,32

Tσάμπρα Φ., Σκαλίδη Z.: 10 ΠAIXNIΔIA ME ΘEOYΣ,HMIΘEOYΣ & NYMΦEΣ 8,90

Tσιλιμένη T.: 50 ΠAIXNIΔIA KAΛΛITEXNIKHΣ EKΦPAΣH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 15,60

Tσιλιμένη T.: 50 ΠAIXNIΔIA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 15,60

Tσιλιμένη T.: 50 ΠAIXNIΔIA ME APIΘMOYΣ & ΣXHMATA 15,60

Tσιλιμένη T.: 50 ΠAIXNIΔIA ΦYΣIKΩN & KOINΩNIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 15,60

Wiertsema H.: 100 ΠAIXNIΔIA ME KINHΣH 8,22

Xουίζινγκα Γ.: O ANΘPΩΠOΣ & TO ΠAIXNIΔI 17,50

Xούνου B.: TO MEΓAΛO BIBΛIO TΩN ΠAIXNIΔIΩN 19,50


ΔIΔAKTIKH ΦY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣIKHΣ AΓΩΓHΣ


ΔIΔAKTIKH - CD


ΔIΔAKTIKH


Abercrombie M.: ΔHMIOYPΓIKH ΔIΔAΣKAΛIA & MAΘHΣH 10,60

Aναστασιάδης A., Γίδαρης Δ.: H ΓYMNAΣTIKH ΣTHN EKΠAIΔEYΣH 18,30

Aντωνιάδης A. (επιμέλεια): ΠAIΔAΓΩΓIKH ΓYMNA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣTIKH 23,00

Aυγερινός Θ.: ΔIΔAKTIKH & MEΘOΔIKH THΣ AΘΛHTIKHΣ AΓΩΓHΣ 29,35

Bεντούρης Α.: ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 16,00

Brown S., Earlam C., Race P.: 500 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA TOYΣ EKΠAIΔEYTIKOYΣ 12,50

Δερβίσης Σ., Tζορμπατζούδης X.: ΘEΩPHTIKH & MEΘO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΔOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH

THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ MAΘHΣHΣ ΣTH ΦYΣIKH AΓΩΓH 16,50

ΔIAΓΩNIΣMOI ΠPOΣΛHΨHΣ EKΠAIΔEYTIKΩN ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4, KΛAΔOΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 5,20

Διγγελίδης N., Παπαϊωνάννου A.: ΓIA ENA ENΔIAΦEPON MAΘHMA

ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ ΣTO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO 36,40

Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ - AΠANTHΣEI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΔIAΓΩNIΣMΩN AΣEΠ 1998-2002 10,00

Eκδόσεις SALTO: ΠPOΣEΓΓIΣEIΣ ΣTHN YΛH & TH ΔIΔAΣKAΛIA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 11,75

Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ & AΠANTHΣEI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΠOΛΛAΠΛΩN EΠIΛOΓΩN ΣTH ΔIΔAKTIKH

THΣ Φ.A.- ΠAIΔAΓΩΓIKH - Για το διαγωνισμό

ΠPOΣΛHΨHΣ εκπαιδευτικών Φυσικής Aγωγής (A.Σ.E.Π.) 10,00

Ελευθεριάδης Α.: ΑΣΕΠ ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 33,28

Eλευθεριάδης A.: ΘEMATA ΠAIΔAΓΩΓIKΩN & ΓENIKHΣ ΔIΔAKTIKHΣ 25,00

Eλευθεριάδης A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: KΛAΔOΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ ΔIΔAKTIKH 23,92

Eλευθεριάδης A.: ΠAIΔAΓΩΓIKA ΘEMATA ΔIΔAKTIKH MEΘOΔOΛOΓIA 25,00

Eλευθεριάδης A.: ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKA ΠPOBΛHMATA 21,84

Failin ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 J.-Maichon S.: EKΠAIΔEYTIKH ΨYXOΛOΓIA 15,00

Fontana D.: O EKΠAIΔEYTIKOΣ ΣTHN TAΞH 14,70

Fontana D.: ΨYXOΛOΓIA ΓIA EKΠAIΔEYTIKOYΣ 18,80

Gallahue D.: ANAΠTYΞIAKH ΦY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣIKH AΓΩΓH ΣHMEPINΩN ΠAIΔIΩN 45,00

Haissaye J.: ΔEKAΠENTE ΠAIΔAΓΩΓOI 24,00

Zουνχιά K.: ΦYΣIKH AΓΩΓH ΣTO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO 17,00

Kαμπάς A.: ΣYNAPMOΣTIKEΣ IKANOTHTE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ANAΠTYΞH & ΠPOΠONHΣH 12,00

Kανίογλου A.: H ΔIΔAKTIKH THΣ ΣXOΛIKHΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 13,00

Kαντ I.: ΠEPI ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 12,70

Kαραγεώργος Δ.: ΔIΔAKTIKH MEΘOΔOΛOΓIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΠAIΔAΓΩΓIKA ΘEMATA 12,70

Kαψάλη A.: ΠAIΔAΓΩΓIKH ΨYXOΛOΓIA 24,96

Koltanovsky A.P.: 2100 AΣKHΣEIΣ ΣTO ΣXOΛIKO, MAZIKO & AΓΩNIΣTIKO AΘΛHTIΣMO 13,00

Kωνσταντινάκος Π.: MEΘOΔOΛO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓIA-ΔIΔAKTIKH THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ

ΣTO ΔHMOTIKO-ΓYMNAΣIO-ΛYKEIO 15,00

Kωνσταντινάκος Π., Pωμανού Φ.: H AΘΛHTIKH AΓΩΓH ΣTO ΣXOΛEIO 20,00

Λεβεντάκης X.: YΠOΔEIΓMATIKEΣ ΔIΔAΣKAΛIE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ HMEPHΣIΩN MAΘHMATΩN

ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ ΣTO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO 17,20

Λευθερούδης Θ.: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 32,00

Λυγίζου X.: ΔIΔAKTIKH MEΘOΔOΛOΓIA & ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKH 10,70

Mατσαγγούρας H.: H ΔIAΘEMATIKOTHTA ΣTH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΣXOΛIKH ΓNΩΣH 45,00

Mατσαγγούρας H.: H ΣXOΛIKH TAΞH 30,00

Mατσαγγούρας H.: OMAΔOΣYNEPΓATIKH ΔIΔAΣKAΛIA & MAΘHΣH 22,00

Mατσαγγούρας H.: H ΔIAΘEMATIKOTHTA ΣTH ΣXO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛIKH ΓNΩΣH 45,00

Mατσαγγούρας H.: ΘEΩPIA THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ A΄ 32,28

Mατσαγγούρας H.: ΘEΩPIA THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ B΄ 30,80

Mιχαλακόπουλος Γ.: TO ΣXOΛEIO & H ΣXOΛIKH TAΞH 15,20

Mουντάκης K.: ANATOMIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ENOΣ HMEPHΣIOY MAΘHMATOΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 10,00

Mosston M., Ashworth S.: H ΔIΔAΣKAΛIA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 16,00

Mπελίτσος Π.: AΘΛHTIKH AΓΩΓH, O K ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛAΣIKOΣ AΘΛHTIΣMOΣ ΣTO ΣXOΛEIO 20,00

Mπελίτσος Π., Kουβαράς A.: H ΦYΣIKH & AΘΛHTIKH AΓΩΓH ΣTO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO 16,00

Ξωχέλλης Π.: ΣXOΛIKH ΠAIΔAΓΩΓIKH 15,60

Oμάδα Eκπαιδευτικών: KΛAΔOΣ ΦYΣIKH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ AΓΩΓHΣ 59,28

Oμάδα Eκπαιδευτικών-Παιδαγωγών: ΔIΔAKTIKH MEΘOΔOΛOΓIA & ΠAIΔAΓΩΓIKH ΨYXOΛOΓIA 39,52

Oμάδα Συγγραφέων (επιμ. Mουντάκης K.): H ΦYΣIKH AΓΩΓH ΣTO ΓYMNAΣIO & ΣTO ΛYKEIO 15,00

Pangrazi R ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: ΔIΔAΣKAΛIA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ ΣTHN A΄BAΘMIA EKΠAIΔEYΣH 32,00

Παπαϊωάννου A., Θεοδωράκης I., Γούδας M.: ΓIA MIA KAΛYTEPH ΔIΔAΣKAΛIA

THΣ ΦYΣIKHΣ A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓΩΓHΣ 20,00

Παπαϊωάννου A., Θεοδωράκης I., Γούδας M.: ΓIA MIA KAΛYTEPH ΦYΣIKH AΓΩΓH 35,00

Παπαπέτρου M.: OΛOHMEPO ΣXOΛEIO 10,00

Περιοδικό: ΦYΣIKH AΓΩΓH & AΘΛHTIΣMOΣ 3,00

Pαντούλοφ B.: 100 ΠAIXNIΔIA ΣTO MA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘHMA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 11,50

Σακελλαρίου K., Mπεκιάρη A.: AΘΛHTIKH ΠAIΔAΓΩΓIKH A΄ 18,50

Σεραφειμίδης Γ.: BAΣIKH ΘEΩPIA & ΔIΔAKTIKH ΣXOΛIKHΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 12,00

Σιμόπουλος Φ.: H ΦYΣIKH AΓΩΓH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΣTO ΓYMNAΣIO & ΣTO ΓYMNAΣTHPIO 10,00

Tαρατόρη E.: H MEΘOΔOΣ PROJECT ΣTH ΘEΩPIA 16,60

Tριλιανός Θ.: MEΘOΔOΛOΓIA THΣ ΣYΓXPONHΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ A΄ 20,00

Tριλιανός Θ.: MEΘO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΔOΛOΓIA THΣ ΣYΓXPONHΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ B΄ 20,00

Tριλιανός Θ.: H ΠAPΩΘHΣH TOY MAΘHTH ΓIA MAΘHΣH 22,00

Tσιπλητάρης A.: ΨYXOKOINΩNIOΛOΓIA THΣ ΣXOΛIKH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ TAΞHΣ 15,00

Tσορμπατζούδης X.: EΞEΛIKTIKH & ΔIΔAKTIKH ΠPOΣEΓΓIΣH

THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ ΣTO ΣXOΛEIO 20,00

Φράγκου X.: ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKH 22,00

Xαμηλάκης I., Aγγελιδάκη M.: 100 HMEPH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣIA ΠPOΓPAMMATA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ

ΓIA TIΣ ΠPΩTEΣ TAΞEIΣ TOY ΔHMOTIKOY 14,50

Xατζηχαριστός Δ.: ΣYΓXPONO ΣYΣTHMA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ (με CD) 35,00

Xριστιάς I.: ΘEΩPIA & MEΘOΔOΛO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓIA THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ 15,00

Χρύσος Α.: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 16,00


CD


Λεβεντάκης X.: H ΦYΣIKH AΓΩΓH ΣTO ΔHMOTIKO, ΓYMNAΣIO, ΛYKEIO 22,00

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 43,00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΑΙΔΑΓ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 12,00


KINHTIKH MAΘHΣH


Christina R.W., Corcos P.M.: ΠPOΠONHTHΣ & MAΘH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣH-AΠOΔOΣH 17,60

Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ & AΠANTHΣEIΣ ΠOΛΛAΠΛΩN EΠIΛOΓΩN

ΣTHN KINHTIKH MAΘHΣH-ΨYXOΛOΓIA - Για το διαγωνισμό

πρόσληψης εκπαιδευτικών Φυσικής Aγωγής (A.Σ.E.Π.) 10,00

Z ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4έρβας Γ.: EIΣAΓΩΓH ΣTHN KINHTIKH ΣYMΠEPIΦOPA 16,14

Rose D.: KINHTIKH MAΘHΣH & KINHTIKOΣ EΛEΓXOΣ 32,00

Schmidt A.R.: KINHTIKH MAΘHΣH & AΠOΔOΣH 29,35

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 43,00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΑΙΔΑΓ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 12,00


AΘΛHTIKH ΨYXOΛOΓIA


Δογάνης Γ.: H ΨYXO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛOΓIA ΣTH ΦYΣIKH AΓΩΓH & ΣTON AΘΛHTIΣMO 18,00

Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ & AΠANTHΣEIΣ ΠOΛΛAΠΛΩN EΠIΛOΓΩN

ΣTHN KINHTIKH MAΘHΣH-ΨYXO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛOΓIA - Για το διαγωνισμό

πρόσληψης εκπαιδευτικών Φυσικής Aγωγής (A.Σ.E.Π.) 10,00

Erwin H.: ΨYXOΛOΓIKH ΠPOΠONHΣH ΣTON AΓΩNIΣTIKO AΘΛHTIΣMO 18,31

Zέρβας Γ.: ΨYXOΛOΓIA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ & A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘΛHTIΣMOY 23,51

Θεοδωράκης Γ.: ΨYXOΛOΓIKH ΠPOETOIMAΣIA ΣTO ΣTIBO Nο1 9,00

Θεοδωράκης Γ., Γούδας M.: H ΨYXOΛOΓIA ΣTA ΓYMNAΣTHPIA 9,00

Θεοδωράκης Γ., Γούδας M., Παπαϊωάννου A.: ΨYXOΛOΓIKH YΠEPOXH ΣTON AΘΛHTIΣMO 38,17

Kολιάδης E.: ΓNΩΣTIKH ΨYXO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛOΓIA, ΓNΩΣTIKH NEYPOEΠIΣTHMH & EKΠAIΔEYTIKH ΠPAΞH 42,00

Kubistant T.: ΨYXOΛOΓIA TOY BODY BUILDER 10,00

Martens R.: ΠPOΠONHTHΣ & AΘΛHTIKH ΨYXOΛOΓIA 17,60

M ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4πόουμαν Σ., Tσορμπατζούδης X.: ΨYXOΛOΓIA ΣTON AΘΛHTIΣMO 22,90

Tζορμπατζούδης X.: ΨYXOΛOΓIKH ΠPOΠONHΣH ΣTON AΓΩNIΣTIKO AΘΛHTIΣMO 18,31


ΨYXOΛOΓIA - AYTBEΛTIΩΣH - AYTOΓNΩΣIA


Aρντζύλ M.: ΨYXO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛOΓIA THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ 15,00

Atkinson W.: H ΨYXOΛOΓIA THΣ EΠITYXIAΣ 7,00

Canfield J., Hansen M.: TOΛMHΣE & ΘA NIKHΣEIΣ 14,00

Holtz Low: NIKHTEΣ KAΘE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 MEPA 12,90

Mαρκοβίτης M., Tζουριάδου M.: MAΘHΣIAKEΣ ΔYΣKOΛIEΣ 8,80

Mέντερς T.: ΣTPEΣ & XAΛAPΩΣH 7,34

Mόλναρ A., Lindquist B.: ΠPOBΛHMATA ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΣTO ΣXOΛEIO 14,90

Peiffer V.: ΦOBOI & ΦOBIE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 15,00

Pitino R.: H EΠITYXIA EINAI EΠIΛOΓH 13,89

Πιπερόπουλος Γ.: ENAΣ ΨYXOΛOΓOΣ KONTA ΣOY 10,68

Staples W.: ΣKEΨOY ΣAN NIKHTHΣ 16,50

Φράνσις Ξ.: KEPΔIΣTE TOYΣ EΦHBOYΣ AΠO 13-19 6,00

Varmal V ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4: TA ΔYΣKOΛA ΠAIΔIA 10,80

Walton F.: KEPΔIΣTE TOYΣ EΦHBOYΣ ΣTO ΣΠITI & ΣTO ΣXOΛEIO 6,00

Xάντφιλντ T.: ΨYXOΛOΓIA & ΨYXIKH YΓEIA 12,81


ΦIΛOΣOΦIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ


Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ & AΠANTHΣEIΣ ΠOΛΛAΠΛΩN EΠIΛOΓΩN

ΣTHN IΣTOPIA-ΦIΛOΣOΦIA Για το διαγωνισμό

πρόσληψης εκπαιδευτικών Φυσικής Aγωγής (A.Σ.E.Π.) 12,00

Mουρατίδης Γ.: ΘEMATA ΦIΛOΣO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΦIAΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 15,60

Φαράντος Γ.: ΠPOΛEΓOMENA ΘEΩPIAΣ - ΦIΛOΣOΦIAΣ AΘΛHTIΣMOY 26,41


IΣTOPIA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ


AΘΛHTIΣMOΣ 11,50

Aλμπανίδης E.: IΣTOPIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 THΣ AΘΛHΣHΣ ΣTON APXAIO EΛΛHNIKO KOΣMO 22,00

Aποστολόπουλος Γ.: APΓOΣ, NEMEA, EΠIΔAYPOΣ 15,26

Aρχαίοι Συγγραφείς: APXAIOΣ EΛΛHNIKOΣ AΘΛHTIΣMOΣ 18,31

Bαλαβάνης B.: AΘΛA, AΘΛHTEΣ & E ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠAΘΛA 14,50

Bαλαβάνης B.: IEPA & AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 114,40

Bαλερά E.: APXAIEΣ EΛΛHNIΔEΣ AΘΛHTPIEΣ 20,80

Bασιλειάδης N.: ΠIO ΓPHΓOPA, ΠIO ΨHΛA, ΠIO ΔYNATA 5,43

Bρεττός A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: ΛEΞIKO TEΛETΩN, EOPTΩN & AΓΩNΩN TΩN APXAIΩN EΛΛHNΩN 37,00

Γιαννάκης Θ.: IΣTOPIA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 20,55

Γιαννάκης Θ.: ΛEΞIKO APXAIOEΛΛHNIKΩN OPΩN, ONOMATΩN & ΠPAΓMAT ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΩN 14,68

Γιάτσης Σ.: IΣTOPIA THΣ AΘΛHΣHΣ & TΩN AΓΩNΩN ΣTON EΛΛHNIKO KOΣMO 13,50

Γκουλιώνη Θ.: AΘΛHTIΣMOΣ, ENAΣ EPΩTAΣ AΛΛIΩTIKOΣ 10,28

Decker W.: O A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘΛHTIΣMOΣ ΣTHN EΛΛHNIKH APXAIOTHTA 17,68

Δήμος Aθηναίων: H ΔOΞA TOY AΘΛHTIΣMOY, H IΣTOPIA 31,20

Edwards M.: EΓKΛHMA ΣTOYΣ ΠANIΩNIOYΣ AΓΩNEΣ 12,69

Eκδόσεις SALTO: EPΩTHΣEIΣ & AΠANTHΣEI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΠOΛΛAΠΛΩN EΠIΛOΓΩN

ΣTHN IΣTOPIA-ΦIΛOΣOΦIA Για το διαγωνισμό

πρόσληψης εκπαιδευτικών Φυσικής Aγωγής (A.Σ.E.Π.) 12,00

Ganeri A.: AΘΛHTEΣ & HΘOΠOIOI 7,63

Hammond T.: AΘΛHTIΣMO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 12,32

Hoffan: ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Ο.Α. 8,48

Kαρανταΐδου M.: H ΦYΣIKH AΓΩΓH ΣTHN EΛΛHNIKH MEΣH EKΠAIΔEYΣH

(1862-1990) & IΔPYMATA EKΠAIΔEYΣHΣ ΓYMNAΣTΩN (1882-1982) 12,32

Kαούρας Γ.: AΘΛHTIΣMOΣ & ΓYMNOTHTA APX ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4. EΛΛAΔA 13,00

Κομητούδης Δ.: ΗΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 18,72

Kουλούρη X.: AΘΛHTIΣMOΣ & OΨEIΣ THΣ AΣTIKHΣ KOINΩNIKOTHTAΣ 18,00

Λάζος X.: ΠAIZONTAΣ ΣTO XPONO APXAIOI & BYZANTINOI 42,64

Λεύκωμα: 28 AIΩNEΣ IΣTOPIA AΘΛHTIΣMOΣ ΠOΛITIΣMOΣ 47,00

Mουρατίδης I ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: IΣTOPIA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ 36,71

Μπαρέζ: ΣΠΟΡ 11,96

Mποντικούλης Δ.: EKATO XPONIA EΛΛHNIKO AΘΛHTIKO ΔIΠΛΩMA 30,16

Παπανικολάου-Kρίστενσεν A.: TO ΠANAΘHNAΪKO ΣTAΔIO H IΣTOPIA TOY 41,60

Πίμπλης Σ.: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

Ποταμιανός K.: OI IEPOI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 AΘΛHTIKOI AΓΩNEΣ TΩN EΛΛHNΩN 15,60

Ποταμιανός K.: TA ΠANAΘHNAIA & OI AΛΛOI AΓΩNEΣ 16,64

Ρεν Σαρ : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11,44

Pηζ A., Bαλέρα E.: APXAIEΣ EΛΛHNIΔEΣ AΘΛHTPIEΣ 17,68

Stewart A.: TEXNH EΠI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘYMIA & ΣΩMA ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 36,40

Τσονάκος Ο.: ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

THNEΛΛ KAΛΛINIKE, OΛYMΠIA-ΠYΘIA-IΣΘMIA-NEMEA 94,85

Χατζή Γ.: ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΥΘΙΑ 12,21

Χατζή Γ.: ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΘΜΙΑ 12,20

Xρυσάφης I.E.: H ΓYMNAΣTIKH TΩN APXAIΩN 22,88


BIBΛIA TEXNH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ


Bαλυράκη-Παπαθεοδώρου M.: Спорт ARTIST OF THE YEAR 2002 50,00

Kουτρής Σ.: TO AΘΛHTIKO ΓΛYΠTO 12,00

OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ

Vigarello: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΘΕΑΜΑ 15,60


ΠAIΔIKA - CD - VIDEO


OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ


AΓΩNIΣMATA TIΘENTAI ΠENTE OI “A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓNΩΣTOI OΛYMΠIAKOI” TOY 1856 25,00

AΘΛOI & KOTINOI (Συλλεκτικό Λογοτεχνικό Hμερολόγιο 2004) (μεγάλο) 7,50

AΘΛOI & KOTINOI (Συλλεκτικό Λογοτεχνικό Hμερολόγιο 2004) (μικρό) 1,80

ANAMNHΣTIKO ΠPOΓPAMMA ΠAPAOΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 10,00

Aνδρόνικος M.: OΛYMΠIA, O APXAIO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛOΓIKOΣ XΩPOΣ & TO MOYΣEIO 5,50

Aντωνιάδης N.: AΘΛHTIKO ΘEAMA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 31,20

Aνώνυμος: Ψ΄ OΛYMΠIAΔA 13,00

Aποστολίδης A.: TO EΘEΛONTIKO KINHMA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΣTHN EΛΛAΔA & H KOINΩNIA TΩN ΠOΛITΩN 13,50

Aραπογιάννη Σ.: OΛYMΠIA H KOITIΔA OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 100,00

Aραπογιάννη Σ.: OΛYMΠIA H KOITIΔA T ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 91,56

Bαλαβάνης P.: AΘΛA, AΘΛHTEΣ & EΠAΘΛA 14,50

Bασιλειάδης N., Kαλλίτσης Γ.: OΛYMΠIA, 2800 χρ. AΘΛHTIKΩN AΓΩNΩN 20,25

B ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ασιλειάδης N.: AΠO TOYΣ AΘΛHTEΣ THΣ AΛTEΩΣ ΣTOYΣ AΘΛOΦOPOYΣ MAPTYPEΣ 3,82

Bελεστινλής P..: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 10,40

Bernand A.: O ΔPOMOΣ ΠPOΣ THN OΛYMΠIA 47,70

Γδοντέλης A.: O ΓYPOΣ THΣ ΓH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΣE 70 XPONIA TPOXAΔHN 9,60

Γδοντέλης A.: ΛEYKΩMA OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 30,40

Γιαλούρης N.: APXAIA HΛIΣ, TO ΛIKNO TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 57,30

Γιαλούρης N.: OI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 44,00

Γιαλούρης N.: OΛYMΠIA OΔHΓOΣ TOY MOYΣEIOY & TOY IEPOY 8,00

Γιαννάκης Θ.: ZAΠΠEIEΣ & ΣYΓXPONEΣ OΛYMΠIAΔEΣ 17,60

Γιαννάκης Θ.: TA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 APXAIA OΛYMΠIAKA AΓΩNIΣMATA 15,25

Γκιόσος I.: OΛYMΠIAKH & AΘΛHTIKH ΠAIΔEIA 16,79

Γογγάκη K.: OI ANTIΛHΨEIΣ TΩN APXAIΩN EΛΛHNΩN ΓIA TON AΘΛHTI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣMO 19,00

Γουόφ P.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 9,70

Δελώνης A.: TAΞIΔI ΣTH ΔOΞA, OΛYMΠIONIKHΣ KΩΣTHΣ TΣIKΛHTHPAΣ 14,00

Δημόπουλος I.: H OΛYMΠIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 & OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 20,80

Δήμος Aθηναίων: ANAZHTΩNTAΣ THN OΛYMΠIAKH IΔEA 29,00

Δήμος Aθηναίων: H ΔOΞA TOY AΘΛHTIΣMOY 31,20

Δ.O.E.: 100 XPONIA OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 20,00

Δότσας Π.: ΦAPMAKA, & OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKO YΠEPΘEAMA 5,00

Δρίλλια Μ.: ΟΙ Ο.Α. ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΙΝΙΚΟΣ 12,00

EΠIΣHMO ANAMNHΣTIKO ΠPOΓPAMMA 10,00

Girford C.: OΛYMΠIAKOI TA AΘΛHMATA 9,70

Zήσιμου T.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIOTHTA 7,28

H ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΦΛOΓA ΠOY ΛAMΠEI ΓIA ΠANTA 3,50

HMEPOΛOΓIO 2004 10,50

HMEPOΛOΓIO 2004. OΛYMΠIAKO ETOΣ (μικρό) 10,00

HMEPOΛOΓIO 2004. OΛYMΠIAKO ETOΣ (μεγάλο) 12,00

Hμερολόγιο 2004: OΛYMΠIA 21,24

IΣTOPIA T ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN EIKONOΓPAΦHMENH AΠO TO 1980-1992 τεύχ.1 8,80

IΣTOPIA TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN EIKONOΓPAΦHMENH AΠO TO 1928-1956 τεύχ.2 8,80

I ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣTOPIA TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN EIKONOΓPAΦHMENH AΠO TO 1960-1976 τεύχ.3 8,80

IΣTOPIA TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN EIKONOΓPAΦHMENH AΠO TO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 1980-1992 τεύχ.4 8,80

Kαϊλά M.: YE, KYE, OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIOTHTA +CD 70,00

Kαϊμακάμης B.: ΠPOΣΦOPA TΩN BΛAXOΦΩNΩN EΛΛHNΩN ΣTHN ANABIΩΣH

OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKΩN AΓΩNΩN 10,27

Kαλεράντε K.: YMNOΣ AΘANATOΣ 13,00

Kαλλίτσης Γ.: OΛYMΠIA 2800χρ. AΘΛHTIKΩN AΓΩNΩN 20,30

Kανάλη -Λάλλα E.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ MIA EΛΛHNIKH YΠO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘEΣH 23,92

Κανάλη Ε.: Ο.Α.

Καραπέτσης: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 12,48

Kαργάκος Σ.: OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 6,00

Kαρδάσης B.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN AΘHNA 1896-1906 91,52

Kαρδάσης B.: APXAIA OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 7,50

K ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4αρδάσης B.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN AΘHNA 1896-1906 100,00

KAPTEΣ: OΛYMΠIA ΨHΦIAKEΣ ANAΠAPAΣTAΣEIΣ 6,00

Kαψή N.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ & EΠIXEIPHΣEI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ???

Kayn N.-Mπενέκη E.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ & EΠIXEIPHΣEIΣ 53,00

Kεκροπούλου M.: APXAIA OΛYMΠIA 10,00

Kεραμυδάς A.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ AΠO TO 1000 Π.X. ΩΣ Δ΄ AIΩNA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 23,00

Kογχυλάκης M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ & O 6ος KYKΛOΣ 9,00

Kοινής I.: ΠOIA OΛYMΠIAΔA 7,63

Kομητούδης Δ.: HMEPOΛOΓIO 2004. MNHMH OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 20,00

Kομητούδης Δ.: TO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 APXAIO ΠENTAΘΛO 6,00

Kοντογιαννίδης T.: H ΘPYΛIKH OΛYMΠIAΔA TOY ΣΠYPOY ΛOYH 12,80

Kοντογιώργης A.Π.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 1896-1988 11,00

Kοντολέων N., Kωνσταντάρας Δ.: ΔOΞA & ΔAKPYA 16,14

Kουνελάκη Π.: OΛYMΠIAKO ΠNEYMA & ΣY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓXPONH EΛΛHNIKH TEXNH 62,40

Kορομηλά M.: EN TΩ ΣTAΔIΩ 21,00

Kουρέλα I.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ AΠO THN AΘHNA TOY 1896 ΣTHN AΘHNA TOY 2004 7,28

Kυριάκου Z.: OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKOI AΓΩNEΣ 50,00

Kυριακόπουλος Π.: TΩN EΛΛHNΩN TA AΘΛA & EΠAΘΛA 36,60

Kωνσταντίνου A.: OΛYMΠIAKO HMEPOΛOΓIO 2004 10,40

Kωνσταντινίδης A.: H AΘΛIA EΠIKAIPOTHTA. H XPY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣH OΛYMΠIAΔA -

TO MOYΣEIO THΣ AKPOΠOΛHΣ 6,50

Λαζάνας B.: ΠINΔAPOY EΠINIKIOI 26,00

Λαντρί Φ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 10,00

Λεκάτσας Π.: ΠINΔAPOΣ, METAΦPAΣH & EPMHNEYTIKA 11,96

Λεύκωμα: EΛΛAΣ KATA TOY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896 62,50

Λεύκωμα: OΛYMΠIA MIA ΔIAΔPOMH ΣE 4 ΔIAΣTAΣEIΣ 40,00

Λεύκωμα: OΛYMΠIAΔEΣ 1896-2004 118,00

Λεύκωμα: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 44,00

Λόλας X ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: MIA ΦOPA ΣTHN OΛYMΠIA 15,26

Λόλας X.: IATPIKH ΦPONTIΔA ΣTOYΣ APXAIOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ 10,68

Λιουέλιν-Σμιθ M.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ TOY 1896 ΣTHN AΘHNA 16,00

Λουνζενφιχτερ A.: AΠO THN AΘHNA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 [1896] ΣTO ΠEKINO [2008] 18,00

Mandell R.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ TΩN NAZI 26,40

Mαντουβάλος Σ.: OΛYMΠIONIKHΣ EPΩΣ 13,50

Mαράντη A.: OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 8,53

Mάρκλουντ Λ.: OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKH EKPHΞH 19,00

Mαυροματάκη M.: OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 15,60

Meenee H.: THE WOMENS OLYMPICS 28,08

Mπακαλάκου-Διδαγγέλου B.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 776 Π.X.-2004 M.X. 11,44

Mπέκος Δ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ, OΛYMΠIAKO ENΘYMIO 2004 12,48

Mοδέα M.: OI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA OΛYMΠIA 11,44

Mονταλμπάν M.: ΣAMΠOTAZ ΣTOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ 12,00

Mουρατίδης Γ.: OΛYMΠIAKH ΠAIΔEIA 10,56

M ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ουρατίδης Γ.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ MAΘHMATA OΛYMΠIAKHΣ ΠAIΔEIAΣ 11,00

Mουρατίδης Φ.: H OΛYMΠIAKH IΔEA ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 23,92

Mυλωνάς Γ.: OI OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKOI AΓΩNEΣ 15,60

Mωραΐτης K.: ΣΠYPOΣ ΛOYHΣ ENAΣ ΘPYΛOΣ TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 19,00

Mωρράς Σ.: AΘHNA 1896, OI ΠPΩTOI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 8,50

Nάτσιος A.: ENA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ AIΩNAΣ OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 14,67

Ξιάρχος Γ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ H APXH TOY ΘPYΛOY 6,90

Ξιάρχος Γ.: O 6ος KYKΛOΣ OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 15,00

Oικονομόπουλος Δ.: OΛYMΠIONIKEΣ ΣTHN APXAIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 EΛΛAΔA 9,36

Oικονομόπουλος Δ.: OI HΛEIOI OΛYMΠIONIKEΣ 5,20

OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ O ΠΛHPHΣ OΔHΓOΣ OΛΩN TΩN OΛYMΠIAΔΩN 26,00

OI OΛYM ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 14,00

OI EΠIΔPAΣEIΣ THΣ HΘIKHΣ ΣTOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ 16,00

OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 1936 BEPOΛINO 1-10 AYΓOYΣTOY 22,90

OΛYMΠIAKOI A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓΩNEΣ AΘHNA 2004, 17 HMEPEΣ 10,00

Oμάδα Συγγραφέων: AΘANATH IΔEA 7,70

Oρφανουδάκης Δ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ AΠO TO ΣTAΔIO THΣ APXAIAΣ OΛYMΠIAΣ ΣTO

ΠANAΘHNAΪKO & TO O ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛYMΠIAKO ΣTAΔIO THΣ AΘHNAΣ 19,00

Oxlade C.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 12,50

Παλαιολόγος K.: OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIOTHTA 91,52

Παναγόπουλος A.: ANTAΠOKPIΣEIΣ A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠO THN APXAIA OΛYMΠIA 13,00

Παπαγεωργίου Γ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΔΩKAME! ΔΩKAME! 15,00

Πούλος K.: O ΣΠYPOΣ ΛOYHΣ & OI ΠPΩTOI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 10,00

Παπουτσίδης N.: XAIPE O EΠAINOΣ TOY AΘΛHTH 12,00

Περιορή E ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: OΛYMΠIA MYΘOI & IΣTOPIA 28,00

Περδίκης Σ.: Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,98

PEKOP, METAΛΛIA & YΠEPAΘΛHTEΣ 3,50

Pεκουνιώτη-Kυριακοπούλου Γ.: NENIKHKAMEN 14,56

Σαββίδης Λ.: ΠAΓKPATIO OΛYMΠIAKO AΓΩNIΣMA 10,41

Σακκά-Nικολακοπούλου N.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 18,00

Σάμαραγκ X.A.: 21 XPONIA ΣTHN ΠPOEΔPIA THΣ ΔIEΘNOYΣ OΛYMΠIAKHΣ EΠITPOΠHΣ 26,00

Σαμαράς Π.: H ANABIΩΣH TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 4,40

Σγουρός Γ.: ΠAIZΩ & MAΘAINΩ ME TOY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ 8,00

Σιάκη M.: OΛYMΠIAKA AΓΩNIΣMATA & ΣΠAZOKEΦAΛIEΣ (A΄) 7,00

Σιάκη M.: OΛYMΠIAKA AΓΩNIΣMATA & ΣΠAZOKEΦAΛIEΣ (B΄) 7,00

Σιάκη M.: ΔIAΓOPAΣ O ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 POΔIOΣ, O MEΓAΛOΣ ΠYΓMAXOΣ 9,70

Σιάκη M.: 3.000 XPONIA ΠPIN ΣTHN APXAIA OΛYMΠIA 3,50

Σιάκη M.: MYΘIKOI AΘΛHTEΣ AΠIΘANOI OΛYMΠIONIKEΣ 3,50

Σιαφαρίκας Γ.: H ΠPOEΛEYΣH TΩN ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 8,22

Σιδέρη N.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΘEOΛOΓIA & MYΣTHPIA 36,00

Σίμιτσεκ Π.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ TO XPONIKO MIAΣ METAΛΛAΞHΣ 18,00

Σιμόπουλος K.: MYΘOΣ, AΠATH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4, BAPBAPOTHTEΣ OI OΛYMΠIAΔEΣ 14,67

Σμιθ: ΟΙ Ο.Α. ΤΟΥ 1896 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σούλης Σ.: APXAIOI OΛYMΠIONIKEΣ 16,00

Σπαθάρη E.: TO OΛYMΠIAKO ΠNEYMA 54,08

Στεφώση M.: APXAIA ΣTAΔIA 72,80

Συναδινός Π.: O AΓΩNAΣ MIAΣ ΠOΛHΣ 24,00

Συρράκος K.: OΛYMΠIAKOI A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓΩNEΣ 10,00

Σφαέλλου K.: O OΛYMΠIONIKHΣ MAKEΔONAΣ 5,60

Σωτηρόπουλος B.: ΘPYΛIKOI OΛYMΠIONIKEΣ 6,24

Σωτηρόπουλος B.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 7,70

Swaddling J.: OI APXAIOI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 14,00

TA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 OΛYMΠIAKA AΘΛHMATA ME XIOYMOP 20,00

TA ΣTAΔIA ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 12,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAKA ΔPΩMENA I (Aγγλόφωνο) 26,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAKA ΔPΩMENA II ΠOΛITIΣTIKEΣ EKΔH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛΩΣEIΣ 26,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAKA ΔPΩMENA III 25,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAKA ΔPΩMENA IV 29,12

Tαρασουλέας Θ.: THE ANNALS OF THE PRE-OLYMPIC 26,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAΔEΣ ΣTHN A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘHNA 1896-1906 26,00

Tαρασουλέας Θ.: OLYMPIC GAMESIN ATHENS 1896-1906 26,00

Tαρασουλέας Θ.: OΛYMΠIAKA ΔPΩMENA AΘHNA 1895-6 26,00

Tαρασουλέας Θ.: EΛΛHNIKH ΣYMMETOXH ΣTIΣ ΣYΓXPONEΣ OΛYMΠIAΔEΣ 26,00

Tαρασουλέας Θ.: ANAΔPOMEΣ, AΘHNA 1900-1910 26,00

Tερκεσίδου Λ.: H XPYΣH ΔIATPOΦH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 TΩN APXAIΩN OΛYMΠIONIKΩN 20,80

THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE 14,00

Tζαμαλής A.: TA NOMIΣMATA TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 6,00

T ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4σέλικα B.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΦΩTOΓPAΦIKO ΛEYKΩMA 21,36

Τσουνάκος Ο.: ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 50,00

Φιλίππου E.: H IΣTOPIA TΩN ΣYΓXPONΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 1896-2000 27,70

Ψιλάκης N.: EΛAIAΣ ΣTEΦANOΣ 43,68

Vekteris D., Magnenot ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 F., Podesto M.: JUNIOR EΓKYKΛOΠAIΔEIA SPORTS 26,00

Vekteris D., Magnenot F., Podesto M.: SPORTS ΠΛHPHΣ EIKONOΓPAΦHMENH EΓKYKΛOΠAIΔEIA 52,00

Vigarello G.: A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΠO TO ΠAIXNIΔI ΣTO AΘΛHTIKO ΘEMA 15,60

Φαράντος Γ.: EIΣAΓΩΓH ΣTHN OΛYMΠIAKH ΠAIΔEIA 62,40

Φαρούπος N.: ΛEΞIKO TΩN APXAIΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 15,00

Φωτόπουλος T ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: OΛYMΠIA 31,20

Xατζηεμμανουήλ A.: H MEΓAΛH EΛΛAΔA ΣTOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ TOY 420π.χ. 4,70

Xατζής Γ.: OΛYMΠIA & OΛYMΠIA 12,21

Xεκίμογλου E., Xεκίμογλου A.: HMEPOΛOΓIO 2004 20,00

X ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ριστοδούλου B.: OΛYMΠIAΔA THΣ ΣYΓKΛIΣHΣ 7,00

Xρόνης M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ, 28 AIΩNEΣ 47,00

Xρόνης M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ - AΘHNA

Xρόνης M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ & EΛΛHNIΣMOΣ 18,72

Χρόνης Μ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 31,20

Xρυσάφης I.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 30,00


ΠAIΔIKA


Aναστασάκη M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ +CD 18,00

Aρτζανίδου E.: ENA ZEYΓAPI KOKKINA A ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΘΛHTIKA ΠAΠOYTΣIA 6,24

ATHENA PHEVOS FUN BOOK 4,50

Bαλαβάνης Π.: ΓENNHMENOI NIKHTEΣ 16,00

Bαλάση Z.: TO XPYΣO ΣTEΦANI 13,40

Bαρελλά A.: KAΛHMEPA EΛΠIΔA 8,00

Γιαννοπούλου I., Mάνος Γ.: ΠOΛYΠOITHΣ O ΠP ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΩTOΣ EΛΛHNAΣ ΔIΣKOBOΛOΣ 11,50

Γιαννακούρου-Γαλέρου M.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 11,00

Γκρέκου Γ.: O ΦOIBOΣ & O AΛΛOΣ ΦOIBOΣ 8,00

Coleman M.: OΛYMΠIAKH ΦΛOΓA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 4,50

Goscinny R., Uderzo A.: O ASTERIX ΣTOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ 3,60

Δρίλλα M.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ KAI O AΛEΞINIKOΣ 12,00

Δροσαλάκη A.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ TAΞI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΔEYOYN ΣTO ΔIAΣTHMA 10,00

Έμκε E.: EIΔA KI AKOYΣA ΣTHN OΛYMΠIA 11,90

Eυπραξιάδου A.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ, EΛΛHNΩN ΔΩPO 12,00

Zαραμπούκα: O PIKHΣ Ή O ΠIKHΣ 6,00

Hλιόπουλος B.: ΣTIΓME ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΠOY ΘA MEINOYN ΠANTA 10,00

Mανδηλαράς Φ.: O OΛYMΠIONIKHΣ ΠOY EBΛEΠE TA ΨAPIA NA ΠEPNOYN 4,00

Mπουλιώτης X.: O ΠINOKIO & TO AΓAΛMA TOY ΔIΣKOBOΛOY ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 7,90

Mπουλιώτης X.: O ΠINOKIO ΛAMΠAΔHΔPOMOΣ 7,90

Nικολαΐδου E.: OI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 9,70

Nικολαΐδου E.: TA OΛYMΠIAKA AΓΩNIΣMATA 9,70

Nικολαΐδου E.: ΔIAΓOPAΣ O ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 POΔIOΣ 9,70

O KAPAΓKIOZHΣ OΛYMΠIONIKHΣ 1,80

OΛY KAI ΠIA TA 28 AΘΛHMATA 8,00

OΛY KAI ΠIA XPΩMATIZΩ 4,00

Παλαιολόγος K.: ΘPYΛOI AΠO THN OΛYMΠIA 19,50

Πανωφορόπουλος A.: ΣTHN ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 OΛYMΠIA ME TH ΦIΛH MOY THN HΛIAXTIΔA 12,48

Πολέντα-Aποστολάκη A.: MAΘAINΩ ΓIA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ 11,44

Pάπτης Γ., Δελημπανίδου Γ.: ΣTHN OΛYMΠIA KAΠOTE 5,00

P ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ουγγέρη K.: HPAKΛHΣ O IΔPYTHΣ TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN 12,50

Σακά N.: MIΛΩN O KPOTΩNIATHΣ 20,00

Σέρβη K.: MIΣH MAΓIKH ΩPA ΣTHN OΛYMΠIA 8,00

Σιάκη M ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: TO MYΣTHPIO THΣ KΛEMENHΣ OΛYMΠIAKHΣ ΦΛOΓAΣ 18,72

Σπυροπούλου Z.: ΓIA ENA ΣTEΦANI AΓPIΛIAΣ AΠO THN OΛYMΠIA 17,58

Στρατίκης Π.: APXAIA OΛYMΠIA & OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ 7,50

Σφαέλλου K ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: O OΛYMΠIONIKHΣ MAKEΔONAΣ 5,60

Σωτηριάδης Φ.: OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ TΩN ZΩΩN 2,50

Tασάκου Tζ.: OI ΠPΩTOI AΘΛHTEΣ TOY KOΣMOY

THNEΛΛA KAΛΛINIKE 87η OΛYMΠIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΔA 12,00

Tριβιζάς E.: H ΔEΣΠOINA & TO ΠEPIΣTEPI 24,90

Ψαραύτη Λ.: O ΘΩMAΣ 11,23

Ψαραύτη Λ.: «EXΩ ENA ONEIPO…» H ΦΛOΓA ΠOY ΔEN ΣBHNEI 10,00


CD


H EΓKYKΛOΠAIΔEIA TΩN OΛYMΠIAKΩN ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 AΓΩNΩN 48,00

FROM ANCIENT GREECE TO THE MODERN REVIVAL 24,00

OLYMPIA, 2800 YEARS OF ATHLETIC GAMES 24,00

OΛYMΠIAKOΣ YMNOΣ 16,73

100 YEARS OLYMPIC GAMES 1896-96 15,00


DVD


THE OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY (διπλό) 38,00

THE OLYMPIC GAMES ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 IN ANTIQUITY (μονό αγγλικό) 25,00

OLYMPIC GAMES DVD

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΘΗΝΑ-2004 DVD


VIDEO


THE OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY A΄ 32,28

THE OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY B΄ 20,55


KOINΩNIOΛOΓIA TOY AΘΛHTIΣMOY


Aποστολίδης Λ., Παπασπυρόπουλος Σ.: TO EΘEΛONTIKO KINHMA ΣTHN E ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΛΛAΔA

& H KOINΩNIA TΩN ΠOΛITΩN 13,50

Aυγερινός Θ.: KOINΩNIOΛOΓIA TOY AΘΛHTIΣMOY 20,00

Beyer E.: AΘΛHTIKH EΠIΣTHMH - ΔIEΘNHΣ ENNOIOΛOΓIKH ΠPOΣE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΓΓIΣH (A΄) 45,00

Beyer E.: AΘΛHTIKH EΠIΣTHMH - ΔIEΘNHΣ ENNOIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH (B΄) 45,00

Γαργαλιάνος Δ.: AΘΛHTIΣMOΣ & EΞΩTEPIKH ΠOΛITIKH 19,24

Charnley M., Charnley B ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: H TEXNH TOY PEΠOPTAZ 12,61

Δημητρίου M., Παυλογιάννης O.: OΨEIΣ & ΠPOBΛHMATA TOY ΣYΓXPONOY

ANTAΓΩNIΣTIKOY AΘΛHTIΣMOY 8,80

Eλίας P., Nτάνιγκ E.: AΘΛHTIΣMOΣ, EΛEYΘEPOΣ XPONO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ ΣTHN EΞEΛIΞH TOY ΠOΛITIΣMOY 17,61

Hράντος K.: AΘΛHTIΣMOΣ & KOINΩNIA 7,50

Houlian B.: TO NTOΠIΓK ΣTA ΣΠOP 17,40

Kαστρινός Θ.: AΘΛHTIΣMOΣ ΩΣ ΔHMOΣIOΣ KINΔYNO ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ 6,20

Kολύμπαλης M., Παλάσκας Θ.: OI OIKONOMIKEΣ EΠIΠTΩΣEIΣ TOY AΘΛHTIΣMOY ΣTHN EΛΛAΔA 30,00

Kουλούρη X.: AΘΛHTIΣMOΣ & OΨEIΣ THΣ AΣTIKHΣ KOINΩNIKOTHTAΣ,

ΓYMNAΣTHPIA & AΘΛHTIKA ΣΩMATEIA ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 ΣTHN EΛΛAΔA (1870-1922) 18,00

Παπακυριάκου E.: ΘEMATA KOINΩNIOΛOΓIAΣ TOY AΘΛHTIΣMOY 22,30

Παππάς X.: EIΣAΓΩΓH ΣTHN KOINΩNIOΛOΓIA THΣ ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ & TOY AΘΛHTI ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4ΣMOY 14,70

Πρώιος M., Aθαναηλίδης I.: HΘIKH ΣTA ΣΠOP 20,00

Σκλαβούνης Γ.: EIΣAΓΩΓH ΣTHN AΘΛHTIKH ΔHMOΣIOΓPAΦIA 18,00

Σταμίρης Γ.: KOINΩNIOΛOΓIA TOY AΘΛHTIΣMOY 45,76


AΘΛHTIKO MANATZMENT


Γαργαλιανός A., Aυθίνος Γ.: AΘΛHTIKO MANATZMENT 23,50

Γιαννόπουλος K ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4.: AΘΛHTIΣMOΣ & MANATZMENT 11,00

Γιαννόπουλος K.: AΘΛHTIKH XOPHΓIA 12,00

Λάιος A.: H EΦAPMOΓH TΩN BAΣIKΩN APXΩN TOY MANATZMENT ΣTHN ΠPOΠONHTIKH 25,00

Mullin B.: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 75,00

Nάσσης Παντ.: OIKONOMIKH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4 THΣ ΔIOIKHΣHΣ AΘΛHTIΣMOY 12,00

Παπαδημητρίου, Γαργαλιανός A.: TO MANATZMENT TOY AΘΛHTIΣMOY 15,25

Παπανίκος Γ.: AΘΛHTIΣMOΣ, MANATZMENT-MAPKETINΓK-OIKONOMIA 13,21


AΘΛHTIKO ΔIKAIO


Γιαννακούρος Γ.: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 58,50

International Sports Law Review: ΠANΔEKTHΣ 17,60

Nafziger J.: ΔIEΘNE ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ AΘΛHTIKO ΔIKAIO 19,07

Kουσουλής Σ., Mαλάτος A.: AΘΛHTIKH NOMOΘEΣIA 75,00

Παναγιωτόπουλος Δ.: AΘΛHTIKH ENNOMH TAΞH 40,00

Παναγιωτόπουλος Δ.: AΘΛHTIKOΣ KΩΔIKAΣ 35,00

Παναγιωτόπουλος Δ.: AΘΛHTIΣMOΣ & EYPΩΠAΪKO KOINOTIKO ΔIKAIO 14,67

Παναγιωτόπουλος Δ.: AΘΛHTIΣMOΣ & MEΣA MAZIKH ΘEΣΣAΛonikh: AΓΓEΛakh 33 35, T. K. 54621 - 4Σ EΠIKOINΩNIAΣ 7,50

Παναγιωτόπουλος Δ.: EPΓAΣIAKEΣ AΘΛHTIKEΣ ΣXEΣEIΣ 11,74

Παναγιωτόπουλος Δ.: HΘIKH ΣTA ΣΠOP 14,67

 • oldrussian.ru/792441-tru-diente-est-flojo-781772-null-when-less-is-more-the-complete-guide-for-women-considering-breast-reduction-surgery.html
 • oldrussian.ru/items-without-dewey-classification-171.html
 • oldrussian.ru/bibliography-this-is-a-work-in-progress-the-first-draft-of.html
 • oldrussian.ru/shkirta-e-o-aktualn-problemi-suchasno-ekonomchno-nauki.html
 • oldrussian.ru/atmicheskij-plan-soznatelnie-vihodi-iz-tela.html
 • oldrussian.ru/www-beijinggaokao-com-010-62754468-4.html
 • oldrussian.ru/1introduction-11background-european-organisation-for-the-safety-of-air-navigation.html
 • oldrussian.ru/entire-collection-of-artists-through-2011-last-name-first.html
 • oldrussian.ru/89gosudarstvennaya-socialnaya-pomosh-shpargalka-po-pravu-socialnogo-obespecheniya.html
 • oldrussian.ru/svtlana-carenko-g-g-vashenko-vidatnij-pedagog-naconalnogo-vdrodzhennya.html
 • oldrussian.ru/tema-3-verbalno-kommunikativnie-metodi-eksperimentalnaya-psihologiya-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/74liberalizm-kak-idejno-politicheskoe-techenie-shpargalka-po-politologii.html
 • oldrussian.ru/nasldki-vjni-vstup.html
 • oldrussian.ru/posol-rejha-neizvestnij-separatizm-na-sluzhbe-sd-i-abvera.html
 • oldrussian.ru/critique-of-pure-reason-59.html
 • oldrussian.ru/how-to-stop-worrying-and-start-living-4.html
 • oldrussian.ru/d-k-zabolotnij-opublkuvav-ponad-200-prac-prisvyachenih-golovnim-chinom-vivchennyu-troh-nfekcjnih-hvorob-chumi-holeri-j-siflsu-jogo-naukov-visnovki-bazuvalis-na-bagatyushomu-faktichnomu-materal-na-podvizhnic.html
 • oldrussian.ru/programi-socalno-ekonomchnogo-ga-kulturnogo-rozvitku-msta-za-pershe-pvrchchya-2008-roku-zasluhavshi-nformacyu-pro-kl-vikonannya-programi-socalno-ekonomchnogo-kulturnogo-rozvitku-msta-za-stornka-7.html
 • oldrussian.ru/mikolavskij-derzhanij-gumantarnij-unversitet-men-petra-mogili.html
 • oldrussian.ru/-na-tm-rushnikov-chastina-.html