Е)  – 3 % розчин борної кислоти - Аїни в. А. Андронов, Ю. В. Буц, О. В. Третьяков, О. П. Шароватова безпека життєдіяльності...


^ Е)  – 3 % розчин борної кислоти. 1. Розчини яких речовин не використовують при наданні першої допомоги при хімічних опіках за різними умовами? (6 балів)

А) ○ – 2 % розчин соди;

Б) ○ – мильна вода;

В) ○ – 1 – 2 % розчини оцтової, лимонної чи борної кислот;

Г) ○ – 2 % розчин спирту у воді;

Д) ○ – 5 % розчин марганцевокислого калію;

Е) ○ – 3 % розчин борної кислоти.


 1. Отруєння – це … … , викликаних впливом на організм отрут різного походження. (2 бали)
 1. Отруєння – це група захворювань, … … на організм отрут різного походження. (2 бали)
 1. Отруєння це група захворювань, викликаних впливом на … … різного походження. (2 бали)
 1. Отруєння це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут … … . (2 бали)

 2. … це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. (1 бал)
 1. Відрізняють наступні види отруєння: (5 балів)

А)  – отруєння харчовими продуктами;

Б)  – отруєння ліками;

В)  – отруєння алкоголем;

Г)  – отруєння наркотичними;

Д)  – отруєння оксидом вуглецю;

Е)  – отруєння повітрям.


 1. … … , спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою. (2 бали)
 1. Пошкодження організму, … … через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою. (2 бали)
 1. Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього … … , електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою. (2 бали)
 1. Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, … … або блискавкою, називаються електричною травмою. (2 бали)
 1. Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або … , називаються електричною травмою. (1 бал)
 1. Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються ... … . (2 бали)
 1. Приведіть до відповідності ступені загальних електричних травм і їх ознаки: (4 бали)

А) судомне скорочення м`язів, болі без втрати свідомості 1) – І;

Б) судомне скорочення м`язів із втратою свідомості 2) – ІІ;

В) втрата свідомості і порушення серцевої діяльності 3) – ІІІ;
^ Г) клінічна смерть 4) – ІV. 1. Місцеві електротравми – … … місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені … … цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені місцеві порушення … … ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих … та … тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин … під … електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом … … або електричної дуги. (2бали)
 1. Місцеві електротравми – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або … … . (2 бали)
 1. … … – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги. (2 бали)
 1. Унаслідок дії електричного удару можуть виникнути або загостритися наступні захворювання: (5 балів)

А)  – виразка шлунку;

Б)  – аритмія серця;

В)  – стенокардія;

Г)  – підвищення або пониження артеріального тиску;

Д)  – нервові захворювання;

Е)  – ендокринні порушення.


 1. Унаслідок дії електричного удару не можуть виникнути або загостритися наступні захворювання: (6 балів)

А) ○ – виразка шлунку;

Б) ○ – аритмія серця;

В) ○ – стенокардія;

Г) ○ – підвищення або пониження артеріального тиску;

Д) ○ – нервові захворювання;

Е) ○ – ендокринні порушення.

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ ДЛЯ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНИХ

^ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.


Людство протягом всієї своєї історії постійно піддається впливу катастроф. Вони забирають тисячі людських життів, завдають величезної економічної шкоди, руйнують багато з того, що люди створювали роками, десятиліттями і навіть сторіччями.

Величезна за масштабами інженерна діяльність, яка розвернулася у ХХ столітті, та викликані нею зміни природного середовища різко підвищили ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. При цьому деякі з них, наприклад, пов’язані з аваріями на потенційно небезпечних об’єктах (атомних електростанціях, гідроспорудах, хімічних об’єктах), можуть завдати не лише великої прямої шкоди, але й багаторазово збільшеної непрямої шкоди, а іноді навіть призвести до глобальних катаклізмів.

Крім техногенних аварій і катастроф, людину спіткають й інші небезпеки. Людина здебільшого не може встояти перед силами природи, стихійні прояви яких викликають катастрофи, руйнування, загибель багатьох людей. Щоб не потрапити у біду, необхідно знати про можливі стихійні явища, враховувати їх особливості і правильно себе поводити.

Кожна надзвичайна ситуація має свої причини виникнення й особливості, свій характер розвитку, по-своєму впливає на людину і її середовище існування [7, с.12].

Надзвичайними ситуаціями (НС) називаються події, при яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат.

Загальними ознаками НС є:

До надзвичайних ситуацій, як правило, призводять аварії, катастрофи, стихійні лиха та інші події, такі як епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти тощо.

Аварії поділяються на дві категорії:

до І категорії належать аварії, внаслідок яких:

до II категорії належать аварії, внаслідок яких:

Події природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля, називаються небезпечними природними явищами. Руйнівне небезпечне природне явище - це стихійне лихо.

Надзвичайні ситуації мають різні масштаби за кількістю жертв, кількістю людей, що стали хворими чи каліками, кількістю людей, яким завдано моральної шкоди, за розмірами економічних збитків, площею території, на якій вони розвивались, тощо.

Вагомість надзвичайної ситуації визначається передусім кількістю жертв та ступенем впливу на оточуюче життєве середовище, тобто рівнем системи “людина - життєве середовище” (“Л-ЖС”), якої вона торкнулася, і розміром шкоди, завданої цій системі. Виходячи з ієрархії систем “Л-ЖС”, можна говорити про:

Як правило, чим більша кількість людей потерпає від надзвичайної ситуації, тим більшу територію вона охоплює. І, відповідно, при більшій площі поширення катастрофи чи стихійного лиха від нього страждає більша кількість людей. Через це в основу існуючих класифікацій надзвичайних ситуацій за їх масштабом найчастіше кладуть територіальний принцип, за яким надзвичайні ситуації поділяють на локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, загальнодержавні (національні), континентальні та глобальні (загальнопланетарні).

Локальні надзвичайні ситуації відповідають рівню системи “Л-ЖС” з однією особою та мікроколективом;

об’єктові – системам з рівнем колектив, макроколектив;

місцеві - системам, в які входить населення міста або району;

регіональні – адміністративні області;

загальнодержавні - населення країни і так далі.

15 липня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» затверджено “Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій”. Згідно з цим положенням залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють чотири рівні надзвичайних ситуацій: загальнодержавний; регіональний; місцевий; об’єктовий.

Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій за характером походження подій, які зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняє чотири класи надзвичайних ситуацій - надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного, військового характеру.

Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на групи, які містять конкретні їх види.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.

Зазначені функції запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру в нашій країні виконує Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.

Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) включає в себе центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Основною метою створення ЄДСЗР є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення цивільного захисту населення.

Завданнями ЄДСЗР є:

ЄДСЗР складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.

Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими Центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов’заної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій від їх наслідків.

Кожний рівень ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління щодо розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних та фінансових ресурсів, системи зв’язку та інформаційного забезпечення.

Координуючі органи ЄДСЗР:

Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій виступають:

До системи повсякденного управління ЄДСЗР входять оснащені необхідними засобами зв’язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:

У виконанні робіт, пов’язаних із запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагуванням на них, можуть брати участь також добровільні громадські об’єднання за наявності у представників цих об’єднань відповідного рівня підготовки, підтвердженого в атестаційному порядку. Свої дії вони повинні узгоджувати з територіальними органами й уповноваженими з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, а роботи виконувати під їх керівництвом.

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, може існувати один з таких режимів функціонування ЄДСЗР:

Основні заходи, що реалізуються ЄДСЗР:

1) у режимі повсякденної діяльності:

2) у режимі підвищеної готовності: здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

3) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:

Надзвичайний стан - це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом «Про надзвичайний стан» обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також: прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов’язки.

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на:

Метою введення надзвичайного стану є:

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайний стан може бути введено за умов:

Під час надзвичайного стану держава може вжити наступні заходи:

Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь-якого класу чи рівня - це реальна загроза для життя і здоров’я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат.

Завданням безпеки життєдіяльності як галузі науково-практичної діяльності є:

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру (код 10000) належать групи (в дужках зазначено код групи):

Надзвичайні ситуації природного характеру (код 20000) включають групи:

До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру (код 30000) належать:

У процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС) послідовно розглядаються три групи факторів:

Згідно з Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру”.

Організація життєзабезпечення населення в умовах НС - це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров’я і працездатності людей.

Евакуація - це організоване виведення чи вивезення населення з небезпечних зон. Безпосередньо евакуацією займається штаб цивільної оборони, усі організаційні питання вирішують евакуаційні комісії. Евакуація розпочинається після прийняття рішення начальником цивільної оборони, надзвичайною комісією або органами влади.

Рятувальні та інші невідкладні роботи (РіНР) проводяться з метою:

При проведенні РіНР велике значення має дотримання таких умов, як:

Рятувальні роботи включають:

Інші невідкладні роботи включають:

Життєдіяльність людини, спрямована на перетворення природи і створення комфортного штучного середовища існування, здебільшого викликає непередбачувані наслідки. Побічні результати науково-технічного прогресу і соціального розвитку створюють серйозні загрози життю і здоров’ю, стану генетичного фонду людей. Невміння людини забезпечити свою безпеку у змінених природних, техногенних і соціальних умовах дедалі стає неприпустимим.

Подальший розвиток людства неможливий без кардинального вирішення проблем запобігання надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, природно-техногенного характеру, які призводять до загибелі людей і багатомільярдних економічних збитків, що посилюють соціально-політичну напругу і завдають невідновлювальної шкоди оточуючому середовищу [7, с.13].

В умовах надзвичайних ситуацій суспільство, прагнучи самозбереження, починає використовувати усвідомлені, заздалегідь передбачені заходи, спрямовані на забезпечення життєдіяльності. Проблема захисту в надзвичайних ситуаціях містить у собі безліч аспектів, які необхідно враховувати при розробці заходів щодо забезпечення безпеки населення, стійкості об’єктів народного господарства й охорони біосфери від антропогенного впливу.

З метою локалізації і ліквідації негативних впливів, що виникають у надзвичайних ситуаціях, створюються спеціальні служби, розробляються правові основи та утворюються матеріальні засоби для їх діяльності. Великого значення набуває навчання населення правилам поведінки в таких ситуаціях, а також підготовка спеціальних кадрів в галузі безпеки життєдіяльності [1, с.317].


Основна література

 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 384 с.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Вид. 4-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2001. – 256 с.

 3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. 3-є вид. / За ред. Є.П. Желібо. – К.: Каравела, 2004. – 328 с.

 4. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б. Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424 с.

 5. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т. 1, 2. – К., 1998.

 6. Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099.


Додаткова література

 1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Михайлов, А.В. Старостенко и др. – СПб: Питер, 2005. – 302 с.

 2. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМО, 1996. – 427 с.

 3. Безпека життєдіяльності / Всеукраїнський науково-популярний журнал. 2003 – 2006.


 • oldrussian.ru/an-upside-down-jungle-book-foreword.html
 • oldrussian.ru/chapter-11-pcmrp.html
 • oldrussian.ru/romani-culture-and-socialisation-patterns-the-roma-education-resource-book.html
 • oldrussian.ru/low-power-vlsi-design-externalmarks.html
 • oldrussian.ru/mr-casey-goes-to-washington-1940-2-australias-first-foreign-mission.html
 • oldrussian.ru/junior-prize-advertisement-text-books-for-university-students.html
 • oldrussian.ru/dvd-vhs-digital-files-for-k-12-3.html
 • oldrussian.ru/prelude-theme-and-variations-2.html
 • oldrussian.ru/ingrid-boodin-nancy-pollak-web-site.html
 • oldrussian.ru/16polskie-evrei-i-legenda-ob-unichtozhenii-mif-o-shesti-millionah.html
 • oldrussian.ru/catlogo-de-prensa-libertaria-y-anarcosindicalista-en-espaa-74.html
 • oldrussian.ru/prilog-podatci-o-predmetima-22.html
 • oldrussian.ru/evidence-reporttechnology-assessment-35.html
 • oldrussian.ru/17metodika-proverki-sootvetstviya-deyatelnosti-predpriyatiya-trebovaniyam-zakonodatelstva-shpargalka-po-auditu.html
 • oldrussian.ru/32the-mixed-generalized-ordered-response-logit-mgorl-model-a-mixed-generalized-ordered-response-model-for-examining.html
 • oldrussian.ru/auszeichnungen-inhaltsverzeichnis.html
 • oldrussian.ru/privet-19-orda-v-x-veke-priveti-tradicionnoj-istorii-ot-karamzina.html
 • oldrussian.ru/ludmyla-pitus-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-lvvskij-naconalnij-unversitet-men-vana-franka-duhovnst.html
 • oldrussian.ru/10-the-turner-diaries-preface.html
 • oldrussian.ru/uvazhaemij-nursultan-abishevich-vstrane-nablyudaetsya-rost-potreblenie-alkogolya-proizvodstvo-spirtnih-napitkov-snizhaetsya-lish-formalno-i-uhodit-v-ten-v-rezulta-stornka-69.html