Дзюбіна Катерина.Управління зворотними матеріальними потоками підприємства: екологічний аспект


^ Дзюбіна Катерина.
Управління зворотними матеріальними потоками підприємства: екологічний аспект
Визначення сутності категорії «зворотний матеріальний потік» (ЗМП) доцільно розглядати на макро- та макрорівнях. З точки зору підприємства, ЗМП – це потік сировини, запасів, незавершеного виробництва або готової продукції, віднесених до визначеного часового інтервалу та направлених в напрямку від джерела їх споживання до джерела їх утворення з метою відновлення цінності, повторного використання, переробки або утилізації. На макрорівні з точки зору державного управління економікою, ЗМП доцільно розглядати як потік відходів, віднесений до визначеного часового інтервалу та направлений в напрямку від джерела їх утворення до джерела відновлення цінності, повторного використання, переробки або утилізації. До відходів, відповідно до Державного класифікатора відходів України ДК 005-96 належать залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, бракована, неконденційна, не ідентифікована продукція, зіпсовані та неремонтоздатні вироби та матеріали, залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів тощо [1].

Управління ЗМП, на нашу думку, необхідно здійснювати в контексті екологічного управління та екологічного менеджменту.

Екологічне управління – це процес системного, планомірно організованого за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціально-психологічних методів управління впливу на організацію в цілому (її соціально – економічні та технічні аспекти), а також на окремих співробітників організації з метою забезпечення екологічної ефективності (пов’язаної з функціонуванням організації в цілому), задоволенням екологічних та пов’язаних з ними економічних та соціальних потреб кожного із членів організації [2, с.39-40]. Іншими словами, це процес постійного впливу суб'єктів управління (державні органи, економічні суб'єкти, громадськість) на об'єкти управління (особистість, колектив, технологічний процес, підприємство, територіальні одиниці, держава), спрямований, головним чином, на дотримання вимог природоохоронного законодавства, розробку та реалізацію екологічних цілей, проектів та програм для досягнення оптимальних соціо-екологічних результатів при мінімізації економічних витрат.

У відповідності до стандартів ISO 14000, система екологічного менеджменту – це складова загальної системи менеджменту, що включає в себе організаційну структуру, планування діяльності, розподіл обов’язків, практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розроблення, впровадження . оцінювання досягнутих результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики. Стандарти ISO 14000 також регламентують поняття «екологічна політика», що означає принципи та обов’язки підприємства, пов’язані з екологічними аспектами діяльності підприємства та забезпеченням основи для встановлення його економічних цілей та завдань та які підприємство декларує публічно [3].

Оскільки об’єкти ЗМП на макро- та на макрорівнях не є ідентичними, то і процес управління ними буде мати свої особливості.

На макрорівні управління ЗМП повинно використовуватись державою в контексті покращення екологічного стану країни, формування та розвитку екологоорієнтованого виробництва та культури суспільства. Аналізування Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року дає можливість стверджувати, що інструментами стимулювання впровадження екологічного управління на рівні Львівської обласної державної адміністрації є плата за використання навколишнього середовища та штрафи за невідповідне його використання [4]. Відсутньої є мотивація підприємств та громадян до залучення формування та розвитку концепції вирішення екологічних проблем.

SWOT – аналіз Львівської області показав, що однією з потенційних загроз розвитку Львівщини є потенційні негативні економічні результати екологічних заходів, які вимагає ЄС [4]. Розвитку екологічного, інвестиційного та туристичного потенціалів загрожує також проблема утилізації побутового сміття Львівщині. Смітники Львова (Грибовичі, Новий розділ, Яворів, Стебник) експлуатуються з порушенням регламентних норм. Ускладнення екологічної ситуації відбувається також внаслідок активної експлуатації транспортних коридорів. Спостерігається зменшення інвестицій в екологію та охорону навколишнього середовища. Управління ЗМП на рівні країни дасть можливість оптимізувати процес поводження з промисловими та побутовими відходами.

У травні 2011р. у Львівській обласній Раді відбулась зустріч голови постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради, із делегацією українсько-німецького СП «Альтернативні енергосистеми і технології захисту навколишнього середовища». Тут було обговорено можливості утилізації сміття у Львові та Львівській області з подальшим отриманням енергії за «зеленим тарифом» (спеціальний тариф, за яким енергопостачальні компанії зобов'язані закуповувати електроенергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксового газу) та малої гідроенергетики) [5]. Необхідно зауважити, що подібні зустрічі відбуваються регулярно. Але втілення планів в реальність не відбувається. Так, у квітні 2007р. представники німецьких компаній вже консультували Львів з цього питання [6]. Однак, сьогодні у Львові все ще одне з найбільших сміттєзвалищ в Європі та не існує жодного заводу з утилізації сміття. Сміттєзвалище діє понад 50 років та накопичило 50 мільйонів кубометрів твердих побутових відходів [7].

Управління ЗМП на макрорівні рівні має здійснюватись разом з реалізацією таких заходів:

Що стосується управління ЗМП на мікрорівні, то формування системи управління ЗМП на підприємстві, на нашу думку, є передумовою відповідності міжнародним стандартам ISO 9000 (серія міжнародних зі створення та удосконалення систем менеджменту якості) та ISO 14000 (серія міжнародних зі створення системи екологічного менеджменту). Сферами виникнення ЗМП на підприємстві є система розподілу та постачання. ЗМП пов'язані з рухом товарів, фінансів та інформації в напрямку, протилежному нормальній розподільчій та постачальницькій діяльності підприємства. Повернення готової продукції та використання вторинної сировини в діяльності підприємств стає все більш актуальним внаслідок підвищення культури споживання, обізнаності споживачів, гармонізації державних стандартів з міжнародними стандартами виробництва та менеджменту, впровадженням соціальної та юридичної відповідальності підприємств-виробників та актуалізацією проблем захисту навколишнього середовища.

Таким чином, комплексний підхід до управління ЗМП дасть можливість стати вітчизняним підприємствам на інноваційний шлях розвитку за рахунок дотримання світових тенденцій розвитку підприємництва, а саме:
Джерела:
1. Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений Наказом Держстандарту України № 89 від 29.02.1996. // Режим доступу - http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm;

2. Лукьянихин, В.А., Петрушенко Н.Н. Экологический менеджмент: принципы и методы: Монография / Под научн. ред. В.А. Лукьянихина. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004 . – 408с.;

3. ISO 14000 – Environmental management // Режим доступу: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_management.htm;

4. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року // офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації – Режим доступу: http://www.loda.gov.ua/content/files/2015.pdf

5. Німці хочуть з львівського сміття видобувати енергію за "зеленим тарифом. Стаття // Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/87175.html

6. Німці пропонують львів’янам сортувати сміття і платити за його вивезення. Чиновники зі Львова вже планують, як реалізувати цю ідею наступного року . Стаття // Режим доступу: http://zik.com.ua/ua/news/2007/04/19/72135

7. Стадник Г. Львів вивчає німецькі і австрійські технології утилізації сміття // Режим доступу: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14741141,00.html

8. Четвертяков В. Куди «пливуть» гроші? (Чому Закарпаттю потрібна Стратегія з управління відходами?) // Управління відходами в Україні. - №1, – грудень, 2010. – с.2 // Режим доступу: http://wastegovernance.org/Documents/Ukraine_Newsletter_01_ukr.pdf;

9. Гофманн С., Ніколайчук Х. Сміття можна утилізувати на…містецтво. // Стаття. Режим доступу: http://pryroda.in.ua/blog/smittya-na-mystectvo/

10. Мистецтво прибирати сміття. Стаття. // Режим доступу: http://stylingblog.ru/mistectvo-perebirati-smittya.html
 • oldrussian.ru/celtic-revival-for-names-history-and-politics-use-lc.html
 • oldrussian.ru/krushenie-voennogo-briga-falk-pogibshego-u-tolbuhina-mayaka-v-semi-verstah-ot-kronshtadta-20-oktyabrya-1818-goda-opisanie-primechatelnih-korablekrushenij-preterpennih-russkimi-moreplavatelyami.html
 • oldrussian.ru/text-understanding-and-mining-19-rue-des-bernardins-75005-paris-01-44-32-05-75.html
 • oldrussian.ru/introduction-country-context-and-socio-economic-context-17.html
 • oldrussian.ru/no-party-animal-click-on-the-study-title-or-article-youd-like-to-see.html
 • oldrussian.ru/ongoing-communication-evaluation-with-particular-reference-to-the-needs-of-ireland.html
 • oldrussian.ru/-2-pdstavi-ta-umovi-viniknennya-zobovyazannya-z-vdshkoduvannya-shkodi-kandidat-yuridichnih-nauk-docent-gl-34-u.html
 • oldrussian.ru/chapter-xix-news-from-the-urals-professor-william-k-burton.html
 • oldrussian.ru/il-giovane-cinema-polacco-il-cinema-rappresent-una-grande-novit-negli-anni-novanta-del-diciannovesimo-secolo.html
 • oldrussian.ru/plan-sutnst-osoblivost-bankvskogo-kreditu-principi-bankvskogo-kredituvannya-vidi-bankvskogo-kreditu-mzhbankvskij-kredit.html
 • oldrussian.ru/navchalno-metodichnij-kompleks-dlya-studentv-denno-ta-zaochno-form-navchannya.html
 • oldrussian.ru/ning-ends-free-networks-try-these-alternatives-free-is-good-what-is-new-feb-1-2011.html
 • oldrussian.ru/navchalna-programa-normativno-disciplni-ohorona-prac-v-galuz-dlya-vishih-zakladv-osvti-navchalna-prograna-normativno-disciplni-ohorona-prac-v-galuz-dlya-vishih-zakladv-osvti-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/jayant-articles-ist-of-books-inclusive-and.html
 • oldrussian.ru/rizhaya-sobaka-dinka-korni-dobra-glavi-iz-knigi.html
 • oldrussian.ru/psihologo-pedagogchne-zabezpechennya-roboti-nad-obraznim-movlennyam-rosjskomovnih-shkolyarv.html
 • oldrussian.ru/unep-or-un-in-the-news-asian-cities-back-climate-friendly-future-unep-and-the-executive-director-in-the-news.html
 • oldrussian.ru/in-collaboration-with-egyptian-society-of-neurology-psychiatry-and-neurosuregry.html
 • oldrussian.ru/psychology-2-head-of-departments-report.html
 • oldrussian.ru/4zakon-mirov-severnaya-magiya-mistepii-gepmanskih-napodov.html