Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21


Vārds, uzvārds
^ Igors Lemberskis

Pamatdarbs

ieņemamais amats /ievēlēts amatā/

adrese

tālruņa Nr.

BSA

As.profesors

2008.12.03. RTU profesoru padomes lēmums Nr.135

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

67100591

Izglītība
^ Beigšanas datums Izgīltības iestāde
Iegūtā izglītība, pakāpe
1974.g.

1983.g Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21.

1992.g.

RTU

Elektronikas un Skaitļošanas Tehnikas Institūts (ESTI)

RTU

augstākā

tehn. zin. kand.

Dr. Sc. Ing.
Specialitāte
datorzinātne
Kvalifikācijainž. - programmētājs
Grāds1983.g.- tehn. zin. kand., ESTI, 1992.g.- Dr.Sc.Ing., RTU
^ Darba pieredze Laika periods Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Izgīltības iestāde
Amats
pedagoģ. darbs
1999. – pašlaik

2003.-2006.

2000.– 2002.


1993.– 2006.


1986.– 1992.


1974.– 1986

BSA

Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, South Korea,

South Bank University, London, UK

Rīgas Aviācijas Universitāte, Transporta un Sakaru Institūts

Rīgas Nozares Sakaru Institūts, Rīga

Elektronikas un Skaitļošanas Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Tehnikas Institūts

as.profesors

professors


profesors

pētnieks


docents,

as.profesors

vec.zin.līdzstrādnieks

inženieris, jaun. zin. līdzstrādnieks


^ Lasāmās disciplīnas augstskolās

Informātika 1,2,3 Struktūrogrammēšana ASSEMBLERS Operētājsistēmas Grafu teorija Datoru arhitektūra

Objektorientiētā progr. Ciparu un VLSI Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 shēmu logika Diskrētā matemātika


^ Zinātniskās publikācijasI. Lemberski, P. Fišer, Asynchronous Two-Level Logic of Reduced Cost,

12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, April

15-17, 2009, Liberec, Czech Republic Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21, pp. 68-73

2. I. Lemberski, P. Fišer, Multi-Level Implementation of Asynchronous Logic

Using Two-Level Nodes, 4th IFAC WORKSHOP ON DISCRETE-EVENT

SYSTEM DESIGN (DesDes’09), October, 2009, Spain, pp. 90-96

3. I.Lemberski Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21,

Method of Asynchronous Two-Level Logic Implementation,

IAENG International Journal of Computer Science, vol.35, issue 1, Hong-Kong, pp.60-65

4. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

Method of Finite state machine Optimal Implementation targeting Look-

up-table Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 architecture, Computer Modelling and New Technologies, 2007, Vol.11, No.4,

Transport and Telecommunication Institute pp. 34-41

5. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

XILINX4000 ARCHITECTURE - DRIVEN BOOLEAN NETWORK RE-

DECOMPOSITION TARGETING PERFORMANCE, Computer Modelling and New

Technologies, 2007, Vol.11, No.4, Transport Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 and Telecommunication Institute pp. 30-33

 1. I. Lemberski,

Cost Effecive Implementation of Asynchronous Quasi-Delay-Insensitive

Two-level Logic, World Congress on Engineering, the 2007 International Conference of

Computer Science and Engineering (ICCSE2007), 2-4 July Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21, 2007, London, UK, pp.159-

164 (Best Paper Award)

12.03.2010.

I.LemberskisPielikums 3.


^ Vilnius Gediminas Technical University Computer Engineering
University first cycle (undergraduate, Bachelor) studies 
Faculty: Faculty of Electronics
Mode of studies: Full-time, daytime Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 studies
Name of qualification: Bachelor of Electronics Engineering

Program description

^ Semester 1 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELKIB01001

Introduction in Electronics

210

3,0

4,50

FMFIB01004

Physics 1

220

3,0

4,50

FMGSB01002

Engineering and Computer Graphics

111

3,0

4,50

FMITB01018

Programming Language C

210

2,0

3,00

FMMMB01002

Mathematics 1

303

5,0

7,50

HIKKB01001

Physical Training Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 1

004

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIKAB01009

German Language 1

003

2,0

3,00

HIKAB01010

French Language 1

003

2,0

3,00

HIKAB01019

English Language 1

003

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIHSB01001

Philosophy

201

2,0

3,00

HIHSB01002

Philosophy of Technology

201

2,0

3,00

^ Semester 2 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 (PC)

ECTS credits

FMFIB02005

Physics 2

211

3,0

4,50

FMGSB02002

Computer Graphics

130

4,0

6,00

FMITB02019

Programming Language C++

220

3,0

4,50

FMMMB02002

Mathematics 2

403

5,0

7,50

FMMMB02004

Discrete Mathematics

301

3,0

4,50

HIKKB02002

Physical Training 2

004

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIKAB02009

German Language 2

002

2,0

3,00

HIKAB02010

French Language 2

002

2,0

3,00

HIKAB02019

English Language Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 2

002

2,0

3,00

^ Semester 3 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELAUB03001

Electrical Engineering 1

312

4,0

6,00

ELESB03001

Fundamentals of Electronics

310

4,0

6,00

ELESB03002

Script Programming

220

4,0

6,00

FMMMB03002

Mathematics 3

302

4,0

6,00

VVSEB03028

Economics 1

201

2,0

3,00

Option (one of the following)

APASB03002

Man and Environment

200

2,0

3,00

HIHSB03003

Ethics

200

2,0

3,00

^ Semester 4 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELAUB04002

Electrical Engineering 2

310

3,0

4,50

ELESB04001

Electronic Devices

310

4,0(1,0)

6,00

ELESB04002

Signals and Circuits 1

411

5,0

7,50

ELKIB04001

Database

210

2,0

3,00

ELKIB04002

Cognitive Practice

000

2,0

3,00

FMMMB04010

Mathematics 4

201

2,0

3,00

VVIEB04010

Economics 2

201

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIHSB04020

Political Theory

200

2,0

3,00

HIHSB04030

Political Culture

200

2,0

3,00

HIHSB04040

Civil Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Psychology

200

2,0

3,00

^ Semester 5 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

^ Computer Technology

ELESB05001

Digital Circuits

320

4,0

6,00

ELESB05002

Signals and Circuits 2

310

3,0

4,50

ELESB05009

Theory of Electromagnetic Fields

301

3,0

4,50

ELESB05010

Computer Architecture

410

3,0

4,50

VVSEB05029

Management

301

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELAUB05005

History of the Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Engineering

200

2,0

3,00

ELAUB05006

Mechatronics

200

2,0

3,00

ELESB05008

Human and Electronics

200

2,0

3,00

ELKIB05001

Technologies of Electronics

200

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELESB05005

Signals and Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05007

Digital Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05011

Computer Architecture

000

2,0(2,0)

3,00

^ Computer Aided Design

ELESB05001

Digital Circuits

320

4,0

6,00

ELESB05002

Signals and Circuits 2

310

3,0

4,50

ELESB05009

Theory of Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Electromagnetic Fields

301

3,0

4,50

ELESB05010

Computer Architecture

410

3,0

4,50

VVSEB05029

Management

301

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELAUB05005

History of the Engineering

200

2,0

3,00

ELAUB05006

Mechatronics

200

2,0

3,00

ELESB05008

Human and Electronics

200

2,0

3,00

ELKIB05001

Technologies of Electronics

200

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELESB05005

Signals and Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05007

Digital Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05011

Computer Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Architecture

000

2,0(2,0)

3,00

^ Semester 6 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

^ Computer Technology

ELAUB06004

Human Safety

210

2,0

3,00

ELESB06001

Digital Signal Processing

310

4,0

6,00

ELKIB06001

Microprocessors

320

3,0

4,50

ELKIB06004

Industrial Practice

000

4,0

6,00

ELKIB06005

Microwave Technology

310

3,0

4,50

ELKIB06010

Local Area Network

310

3,0

4,50

ELKIB06012

Microtechnologies

310

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELKIB06003

Microprocessors

000

2,0(2,0)

3,00

ELKIB06011

Local Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Area Network

000

2,0(2,0)

3,00

^ Computer Aided Design

ELAUB06004

Human Safety

210

2,0

3,00

ELESB06001

Digital Signal Processing

310

4,0

6,00

ELKIB06001

Microprocessors

320

3,0

4,50

ELKIB06004

Industrial Practice

000

4,0

6,00

ELKIB06005

Microwave Technology

310

3,0

4,50

ELKIB06010

Local Area Network

310

3,0

4,50

ELKIB06013

Design and Technologies of Chips

310

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELKIB06003

Microprocessors

000

2,0(2,0)

3,00

ELKIB06014

Design and Technologies of Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Chips

000

2,0(2,0)

3,00

^ Semester 7 (13 + 3 = 16 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

^ Computer Technology

ELKIB07001

Computer Periphery and Computer Systems

310

3,0

4,50

ELKIB07005

Computer Engineering

420

3,0

4,50

ELKIB07007

Computer Audio System

320

3,0

4,50

ELKIB07008

Computer Engineering

000

2,0(2,0)

3,00

HILKB07012

Speciality Language Culture

101

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB07009

Wide Area Networks

310

3,0

4,50

ELKIB07010

Distributed Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Operating Systems

310

3,0

4,50

^ Computer Aided Design

ELKIB07001

Computer Periphery and Computer Systems

310

3,0

4,50

ELKIB07005

Computer Engineering

420

3,0

4,50

ELKIB07013

Computer Aided Design

320

3,0

4,50

ELKIB07014

Design of Integrated Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

HILKB07012

Speciality Language Culture

101

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB07009

Wide Area Networks

310

3,0

4,50

ELKIB Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 2107010

Distributed Operating Systems

310

3,0

4,50

^ Semester 8 (13 + 3 = 16 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

^ Computer Technology

ELESB08003

Multimedia

320

3,0

4,50

ELKIB08002

Computer Diagnostic

220

3,0

4,50

ELKIB08005

Computer System

420

3,0

4,50

ELKIB08006

Computer Systems (complex project)

002

3,0

4,50

VVTEB07008

Law

300

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB08007

Design with VHDL

310

2,0

3,00

ELKIB08008

Network Security Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 and Administration

310

2,0

3,00

^ Computer Aided Design

ELESB08003

Multimedia

320

3,0

4,50

ELKIB08005

Computer System

420

3,0

4,50

ELKIB08009

Technologies of Electronic Systems

310

3,0

4,50

ELKIB08010

Technologies of Electronics Systems (complex project)

002

3,0

4,50

VVTEB07008

Law

300

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB08007

Design with VHDL

310

2,0

3,00

ELKIB08008

Network Security and Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma - 21 Administration

310

2,0

3,00

^ Semester 9 (8 + 0 = 8 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

^ Computer Technology

ELKIB09002

Final Thesis

000

8,0

12,00

^ Computer Aided Design

ELKIB09002

Final Thesis

000

8,0

12,00 • oldrussian.ru/4262-shkln-anova-naukova-bbloteka-ukranska-pedagogchna-bblografya-2002-pokazhchik-lteraturi-vipusk-13.html
 • oldrussian.ru/emerging-markets-of-the-group-of-chimimport-ad-sofia-for-2008.html
 • oldrussian.ru/chubajs-budet-vostrebovan-oligarhicheskim-klassom-sbornik-statej-2008gg-v-12.html
 • oldrussian.ru/livewire-shakespeare-activities-for-act-3-s1-poetry-unit-1-unit-outline-and-staff-guide.html
 • oldrussian.ru/v-o-suhomlinskij-tak-pisav-pro-kazku-ya-tisyachu-razv-perekonuvavsya-sho-napovnyuyuchi-svt-fantastichnimi-obrazami-stvoryuyuchi-c-obrazi-dti-vdkrivayut-ne-lishe-krasu-ale-j-stinu-bez-kazki-bez-gri-uyavi-ditina-ne-mozh.html
 • oldrussian.ru/kontekst-usloviya-i-obstoyatelstva-vodnaya-logika.html
 • oldrussian.ru/chapter-24-acceptance-disidentification-from-resistance-a-course-in.html
 • oldrussian.ru/new-approaches-to-hydrological-prediction-in-data-sparse-regions-proc-of-symposium-hs2-at-the-joint-iahs-iah-convention-hyderabad-india-september-2009-iahs-publ-333-2009-176-182.html
 • oldrussian.ru/glava-i-tajnie-uchitelya-ezotericheskij-buddizm.html
 • oldrussian.ru/olodimir-yakovich-bobblografchnij-pokazhchik-naukovih-prac-za-1957-1998-rr-do-80-rchchya-vd-dnya-narodzhennya-vidatnogo-vchenogo-ta-pedagoga-harkv-2004.html
 • oldrussian.ru/pdstavi-pripinennya-prava-vlasnost-na-zemelnu-dlyanku-storya-rozvitku-zemelnogo-prava.html
 • oldrussian.ru/24-osnovnie-parametri-diagnostirovaniya-bankrotstva-antikrizisnoe-upravlenie-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/zahodi-shodo-realzac-programi-ekonomchnogo-socalnogo-rozvitku-sumsko-oblast-na-2012-rk-1-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/middle-east-war-good-terrorism-accidental-launch-bad-nuclear-war-5.html
 • oldrussian.ru/literatura-mifi-drevnej-grecii-dedal-i-ikar.html
 • oldrussian.ru/visnovki-zaporzkij-yuridichnij-nstitut-dnpropetrovskogo-derzhavnogo-unversitetu-vnutrshnh-sprav-na-pravah.html
 • oldrussian.ru/andropov-protiv-andropova-o-chem-govoryat-prezidenti-sekreti-pervih-lic.html
 • oldrussian.ru/21-poltiko-pravove-seredovishe-mzhnarodnih-korporacj-konspekt-lekcj-dlya-studentv-specalnost-050104-fnansi.html
 • oldrussian.ru/chapter-3-the-epistemologicalontologicalpragmatic-framework-for-making-sense-of-targeting-in-the-context-of-the-new-communitarian-ethos-enforced-through-agenda-21.html
 • oldrussian.ru/patentnoe-byuro-zhurnal-kompyuterra-n745.html