7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку...^ 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії


Нотаріус не має права на безпідставну відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Нотаріуси, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону учасниками цивільних відносин, повідомляють про це відповідні 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... органи для вжиття необхідних заходів.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус управі затримати цей документ і направити його до експертної установи для проведення відповідного дослідження, оплата якого здійснюється в установленому порядку.

Про направлення 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... документа до експертної установи нотаріус виносить постанову, у якій зазначаються:

– дата винесення постанови;

– прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

– найменування документа, дата його видачі, ким та на чиє ім’я він виданий;

– ким (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) подано документ для вчинення нотаріальної дії;

– обставини 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., які викликали необхідність направлення документа для проведення дослідження;

– куди (якій експертній установі) направляється документ для проведення дослідження;

– питання, поставлені для вирішення експерту.

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

– вчинення 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... такої дії суперечить законові;

– не подані відомості (інформація) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;

– дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом;

– з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа, особа, цивільна дієздатність якої 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... обмежена, або представник, який не має необхідних повноважень;

– правочин, що укладається від імені юридичної особи, не відповідає обсягу її цивільної правоздатності.

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що паплюжать честь і гідність людини.

Нотаріус на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинен викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... її оскарження. У цих випадках нотаріус не пізніш як у триденний строк виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

У постанові про відмову вказуються:

– дата винесення постанови;

– прізвище, ініціали 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка звернулася за вчиненням 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... нотаріальної дії, місце її проживання або найменування і місцезнаходження юридичної особи;

– про вчинення якої нотаріальної дії просила особа, що звернулася до нотаріуса (маленький зміст прохання);

– мотиви, з яких відмовлено у вчиненні нотаріальної 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... дії, з посиланням на чинне законодавство;

– порядок і строчки оскарження відмови з посиланням на цивільне процесуальне законодавство.

Заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії, вправі подати 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... про це скаргу до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради депутатів чи робочого місця приватного нотаріуса.

Скарги 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... на неправильне вчинення нотаріальної дії або на відмову у її вчиненні консульською установою розглядаються в порядку, встановленому Консульським статутом України.

Скарги на неправильне посвідчення заповітів і доручень або на відмову 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... в їх посвідченні посадовими особами, зазначеними у статті 40 Закону України “Про нотаріат”, подаються до суду за місцезнаходженням лікарні, іншого стаціонарного лікувальнопрофілактичного закладу, санаторію, будинку для престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю, військоволікувального закладу, військової 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... частини, з’єднання, установи, військовонавчального закладу, місця позбавлення волі.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього плавання, що плаває під прапором 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... України, подаються до суду за місцем порту приписки судна.

Розгляд таких скарг провадиться районним, районним у місті, міським чи міськрайонним трибуналом у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством України.

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... нотаріальні дії, можуть брати участь у справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні як заінтересовані особи. При цьому вони мають права і несуть обов’язки 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... осіб, що беруть участь у справі, в тому числі мають право оскаржувати рішення та ухвали суду.


^ 7.5. Справляння державного мита при видачі свідоцтва

про право на спадщину


За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси та посадові особи 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... виконкомів місцевих рад справляють державне мито.

Державне мито справляється за ставками, в розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та в процентному відношенні до відповідної суми документа, наприклад, вартості відчужуваного майна 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку....

Державне мито сплачується готівкою, шляхом перерахувань із рахунку платника в кредитній установі чи митними марками.

За вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами, а також виконкомами сільських, селищних та міських рад державне мито сплачується 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... до вчинення нотаріальних дій, а за видачу дублікатів документів, що є в справах нотаріальної контори, копій документів, – одночасно з видачею. При цьому за дії, вчинені виконкомами сільських рад, державне мито сплачується 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... виключно готівкою. Виконком сільської ради видає платникові квитанцію про сплату мита, а на документах, що видаються платникові, а у відповідних документах і в книжках сільської ради робиться відмітка про суму стягнутого мита 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... і вказується номер квитанції.

У державних нотаріальних конторах у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказується сума внесеного державного мита, дата й номер банківського документа.

За видачу свідоцтв про право на спадщину державне мито стягується 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... з вартості всього майна, що перебегать у спадок, визначеної на денек відкриття спадщини. У тих випадках, если є кілька спадкоємців (у тому числі спадкоємців за законом, за заповітом чи тих 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., які мають право на обов’язкову частку) державне мито обчислюється з тієї частки спадщини, що належить кожному спадкоємцеві.

За наявності неповнолітніх спадкоємців на момент відкриття спадщини державне мито справляється тільки з повнолітніх спадкоємців у 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... тій сумі, що відповідає їхній частині у спадщині, незалежно від того, що на час отримання свідоцтва про право на спадщину вони досягли повноліття.

Якщо за заявою спадкоємців свідоцтво про право на спадщину видається 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... на частку спадкового майна, державне мито обчислюється з тієї частки, що вказана у виданому свідоцтві. У разі видачі в подальшому свідоцтва на решту майна мито обчислюється із загальної його вартості 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., а до сплати пред’являється різниця між обчисленою сумою та сумою, сплаченою за видачу попередніх свідоцтв.

За повторні свідоцтва про право на спадщину, що видаються на підставі ухвали суду про недійсність 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... попередніх свідоцтв, державне мито справляється на загальних підставах. При цьому сума мита, сплачена за первісне свідоцтво, підлягає поверненню або ж за заявою платника зараховується в рахунок суми, що належить до сплати за видачу нового свідоцтва 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., якщо не минув рік з денька зарахування цієї суми до бюджету.

За видачу свідоцтв про право на спадщину акредитивів і чеків Державного експортно-імпортного банку України державне мито сплачується на загальних підставах 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку....

За видачу подружжю свідоцтва про право на спадщину майна, нажитого за час шлюбу, після смерті 1-го з их державне мито справляється з вартості тієї його частки, що фактично перебегать у спадок..

Державне 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... мито підлягає поверненню частково або повністю в тому випадку, если мито було внесено в більшому розмірі, ніж це передбачено законом, а також если державна нотаріальна контора або виконком місцевої ради 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... відмовив у вчиненні нотаріальних дій.

Повернення державного мита проводиться на підставі заяви, яка виновата бути подана протягом року від денька зарахування державного мита до бюджету, до державної нотаріальної контори. На підставі 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... цієї заяви нотаріальна контора подає до фінансового відділу району чи мі100, до бюджету якого надійшло державне мито і де знаходиться другий примірник документа про його сплату, разом із заявою платника і свій 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... висновок. У висновку вказується, з яких обставин є підстава для часткового чи повного повернення державного мита. Крім того, нотаріальна контора подає оригінали документів, що підтверджують сплату державного мита, якщо воно підлягає поверненню в повному 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... розмірі.

Повернення державного мита, сплаченого до виконкому сільської ради, проводиться цим виконкомом на підставі письмового розпорядження голови виконкому із зазначенням обстоятельств, за яких виникла потреба повернення державного мита.

Законодавство передбачає певні пільги 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... щодо сплати державного мита.

Окремо слід сказати про пільги, що їх мають громадяни при видачі свідоцтва про право на спадщину. Від сплати державного мита звільняються громадяни, якщо їм видається свідоцтво 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... про право на спадщину, в яку заходить майно осіб, котрі загинули, захищаючи СРСР та Україну, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... людей, охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули чи померли внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку....

Не сплачують державного мита особи, якщо спадщина складає майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку.

Звільняються від сплати державного мита спадкоємці, якщо в спадщину заходить будинок, пай у житловобудівельному кооперативі, квартира, що належала спадкодавцеві на 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... праві приватної власності, а спадкоємці проживали в цьому будинку, квартирі протягом 6 місяців з денька смерті спадкодавця. Не втрачають такового права спадкоємці, які проживали із спадкодавцем, але тимчасово виїхали з 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... постійного місця проживання у зв’язку з навчанням, тривалим відрядженням, проходженням військової служби.

При видачі громадянам свідоцтва про право на спадщину на житлові будинки в сільській місцевості для надання пільги по сплаті державного мита обов 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку...’язковою умовою є майбутнє проживання спадкоємців у цьому будинку. Спадкоємці, одержуючи свідоцтво про право на спадщину, сплачують державне мито в установленому порядку. Надалі, з пред’явленням відповідних документів про 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... прописку або реєстрацію місця проживання у спадковому будинку та довідки з місця роботи в сільській місцевості, за заявою громадянина державне мито підлягає поверненню, якщо не минуло року з денька зарахування його до 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... бюджету.

Державне мито не сплачується, якщо в спадкове майно входять вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, а 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... також суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки.

Звільняються від сплати державного мита при видачі свідоцтва про право 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... на спадщину спадкоємці, якщо в спадщину заходить майно осіб селянського (фермерського) господарства, а спадкоємці є членами цього господарства.

Державне мито при видачі свідоцтва про право на спадщину не сплачують також неповнолітні громадяни.


Питання для 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... самоконтролю:

1. Якій термін встановлюється для прийняття спадщини і від якого моменту він розраховується?

2. Які документи необхідно надати у державну нотаріальну контору для отримання свідоцтва на право на спадкоємне майно?

3. Яким 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... чином встановлюється коло спадкоємців та їх черги?

4. Як оформлюються спадкові справи?

5. Які правові наслідки тягне відмова від спадщини?

6. Які категорії населення звільнені від сплати державного мита при видачі свідоцтва про право на спадщину?


Розділ VIII 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку.... ОХОРОННІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ


8.1. Прийняття заходів щодо охорони спадкового майна.

8.2. Накладання заборони на відчуження житлового будинку.

8.3. Прийняття нотаріусом документів на зберігання.

8.4. Прийняття у депозит грошових сум и цінних паперів.


^ 8.1. Прийняття заходів щодо 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... охорони спадкового майна


Однією з важливих і досить складних дій є вжиття заходів до охорони спадкового майна.

Після смерті спадкоємця іноді виникає необхідність вчинити таку дію в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів чи держави. На практиці 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... найчастіше вчинення такої дії виникає, если спадкоємці не проживали разом зі спадкодавцем, або если між ними і тими спадкоємцями, які проживали разом зі спадкодавцем, виникли неприязні відносини.

Необхідність вжиття 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... заходів до охорони спадкового майна може виникнути і в тому разі, если спадкоємцями є неповнолітні або если спадкоємцем є держава.

Таким чином, метою вжиття заходів до охорони спадкового майна є забезпечення його збереження, а 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... також запобігання можливому його псуванню, загибелі чи розкраданню.

Між деньком смерті спадкодавця і деньком, если буде встановлено всіх спадкоємців, минає певний час. На цей час й необхідно вжити заходів до 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... охорони майна, тобто до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо в цей термін її не прийняли, то до закінчення строчку, протягом якого може бути прийнята спадщина, – 6 місяців.

Охорона спадкового майна може тривати і 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... після закінчення 6 місяців з денька відкриття спадщини, якщо до державної нотаріальної контори надійшла заява про згоду на прийняття спадщини від осіб, для яких право спадкоємства виникає в разі неприйняття спадщини іншими спадкоємцями. Тоді відповідно 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... до ст. 549 ЦК України такі особи приймають спадщину протягом строчку, що залишився для прийняття спадщини, а якщо цей строк є меншим від трьох місяців, то він продовжується до трьох місяців 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку....

Звідси випливає висновок, що охорона спадкового майна може тривати понад шість місяців у випадках спадкової трансмісії (ст. 551 ЦК України), спадкування за законом після відмови від спадщини спадкоємців за заповітом (ст. 553 ЦК 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... України), а також при спадкуванні спадкоємців другої черги в разі неприйняття спадщини або відмови від неї спадкоємців першої черги.

Право на вжиття заходів до охорони спадкового майна мають державні нотаріальні контори, посадові особи 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... виконкомів місцевих рад, консульські установи. Приватний нотаріус не має права вчиняти цю нотаріальну дію.

Вживаються входи до охорони спадкового майна за місцем відкриття спадщини, тобто за останнім, постійним місцем проживання спадкодавця, а якщо 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... воно невідоме, то за місцем знаходження майна чи основної його частини.

Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна порушується за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян. Цих заходів може 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... бути вжито і з ініціативи самого нотаріуса, якщо йому стало відомо про залишене без нагляду майно померлого громадянина.

Якщо ж майно спадкоємця знаходиться не за місцем відкриття спадщини, то нотаріус чи посадова особа виконкому за 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... місцем відкриття спадщини направляють доручення державному нотаріусові чи посадовій особі виконкому за місцезнаходженням майна про вжиття заходів до охорони спадкового майна.

Державний нотаріус чи посадова особа, які вчинили цю дію 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... за місцезнаходженням майна, повідомляють про вжиті входи державного нотаріуса чи посадову особу виконкому за місцем відкриття спадщини.

Провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна може порушуватися як за письмовою, так і за 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... усною заявою. Якщо спадкоємці, які прийняли спадщину, не заявляють про необхідність вжиття заходів до охорони спадкового майна, то відпадає необхідність у вжитті таких заходів, незважаючи на те, що заява про це надійшла від 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... установи чи організації.

Державний нотаріус, який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов’язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме. Нотаріус має право 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... зробити виклик спадкоємців публічним оголошенням або повідомленням про це у пресі, хоча на практиці це трапляється досить рідко.

Протягом 6 місяців за місцем відкриття спадщини нотаріус приймає і претензії від кредиторів спадкодавця 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку.... Претензії подаються в письмовій формі та приймаються нотаріусом незалежно від строчку настання права вимоги. Про таку претензію нотаріус повідомляє спадкоємців, які прийняли спадщину.

Дії по охороні спадкового майна слід вчинити якомога скоріше 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... після одержання повідомлення про погибель громадянина, бажано наступного денька після надходження доручення або заяви про наявність спадкового майна чи основної його частини. Входи до охорони спадкового майна припиняє державний нотаріус або посадова особа виконкому місцевої 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... ради, які вживали їх. Якщо місце відкриття спадщини і місце вжиття заходів з охорони спадкового майна не збігаються, то про припинення охорони майна спершу попереджається державний нотаріус за місцем відкриття спадщини. Державний 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... нотаріус за місцем відкриття спадщини попередньо повідомляє спадкоємців, а в разі переходу майна за правом спадкоємства державі – відповідні фінансові органи.

Трапляються випадки, если нотаріуса не допускають до проведення опису майна. В 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... такому разі нотаріус складає про це акт і роз’яснює спадкоємцям, що вони можуть звернутися до суду про розподіл спадкового майна.

Якщо нотаріус з’явився для опису майна і при цьому встановив 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., що воно було вивезене до його приходу, він складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб. Если ж майно було вивезене особами, які не є спадкоємцями, то нотаріус теж складає акт 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... і надсилає всі матеріали до райфінвідділу і прокуратури, якщо майно має перейти у власність держави.

Вжиття заходів з охорони спадкового майна починається з його опису, що провадиться за участю заінтересованих осіб, якщо 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... вони бажають бути присутніми при цьому, а також не менш як двох понятих. Понятими можуть бути будь-які сторонні особи.

Акт опису складається щонайменше в трьох примірниках. Один примірник видається громадянинові, який прийняв 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... майно на зберігання; другий – надсилається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, якщо місцезнаходження майна не збігається з місцем відкриття спадщини; третій – залишається у справах нотаріальної контори, яка вжила входи 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... до охорони спадкового майна. Усі примірники підписуються державним нотаріусом, заінтересованими особами, понятими та особою, якій спадкове майно передано на зберігання.

Акт опису повинен мати певні реквізити. У ньому зазначаються: дата надходження доручення або заяви 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... про вжиття заходів до охорони спадкового майна; дата проведення опису; прізвище, ім’я, по батькові спадкодавця і час його смерті; місцезнаходження майна, що описується; чи було опечатано приміщення до прибуття державного нотаріуса 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... і ким; чи не було порушено пломби або печатки.

Отдалі акт опису містить детальну характеристику та оцінку кожного з перелічених в акті предметів і відсоток зносу. При цьому нотаріус повинен зазначити 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... в описі характерні ознаки кожної речі (назва, розмір, номер, рік випуску, фабрично-заводська марка, колір, сорт і т. ін.), щоб описану річ не можна було підмінити.

Оцінка описаних предметів провадиться державним нотаріусом та особами 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., які брали участь в описові спадкового майна, з урахуванням їх зносу. В разі незгоди з оцінкою спадкоємці мають право запросити спеціалі100 – оцінювача та оплатити його працю.

До акта опису 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... включається все майно, яке знаходиться в будинку чи квартирі спадкодавця. Якщо окремі громадяни заявляють про належність їм певних речей, то їхня заява заноситься до акта опису і їм роз’яснюється право звернутися 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... до суду з позовною заявою про виключення майна з опису.

Якщо проведення опису переривається або триває кілька днів, то приміщення щоразу опечатується, а в акті робиться запис про причини й час припинення опису та 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... його відновлення, а також про стан пломб і печаток під час наступного розпечатування приміщення.

На кожній сторінці акта опису підводиться підсумок кількості речей та їхньої вартості, а після закінчення опису 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... – загальний підсумок кількості речей та їхньої вартості. Наприкінці акта зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, рік народження особи, якій передається майно на зберігання, а також найменування документа, що посвідчує її особу, номер, дата 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... видачі, найменування установи, яка видала цей документ, та місце проживання цієї особи.

Як правило, майно, для якого не встановлено особливого порядку зберігання, передається одному з присутніх спадкоємців, а якщо спадкоємців на місці 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... немає, то нотаріус може передати на зберігання спадкове майно сторонній особі або представникові житлово-експлуатаційної організації.

Якщо майно потребує управління – а це може бути жилий будинок, квартира, худоба тощо, а також 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... тоді, если кредитори спадкодавця пред’явили претензії до прийняття спадкоємцями спадщини, державний нотаріус призначає хранителя майна, про що виносить постанову.

Державний нотаріус попереджає хранителя та інших осіб, яким передано майно на зберігання 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., про кримінальну відповідальність за ст. 182 КК України в разі розтрати або утаювання цього майна, а також про матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду. Про зроблене попередження від цих осіб береться підписка, яка може бути вчинена на 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... акті опису спадкового майна чи на постанові про призначення хранителя спадкового майна.

Для деяких видів спадкового майна встановлено особливий порядок його зберігання.

Якщо до спадкового майна входять грошові суми та цінні 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... папери, то на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих осіб, за окремим описом не пізніше наступного після проведення опису денька вони здаються в депозит державної нотаріальної контори. На депозиті вони знаходяться до видачі спадкоємцям 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... або до передачі відповідному фінансовому органові, якщо спадщина перебегать державі. Зберігання спадкового майна в депозиті державної нотаріальної контори здійснюється за рахунок спадкоємців або інших заінтересованих осіб.

Срібло та монетарні 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... метали (золото та метали іридієво-платинової групи) в будь-якому вигляді та стані, іноземна валюта і виражені в іноземній валюті або монетарних металах платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до их, векселі 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати та ін.), вироби зі срібла і монетарних металів, коштовного каміння, а також коштовне каміння і перли на прохання спадкоємців чи інших 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... заінтересованих осіб здаються не пізніше наступного після проведення опису денька на зберігання до відповідної банківської установи. Зберігання цього спадкового майна у банку також здійснюється за рахунок спадкоємців або інших заінтересованих осіб.

Якщо 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... в складі описаного майна є цінні рукописи, літературні праці, листи, що мають історичне або наукове значення, то ці документи за окремим описом здаються на відповідальне зберігання спадкоємцям чи іншим заінтересованим особам або можуть бути 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... передані на зберігання відповідним установам. Це можуть бути інститути, музеї тощо. Якщо такої можливості у нотаріуса немає, то він опечатує документи або сховище з документами.

Виявлені у складі майна померлого вибухові речовини 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... і засоби вибуху, боєзапаси, зброя, спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії (йдеться про газові пістолети, револьвери і патрони до их) здаються органам внутрішніх справ за окремим описом.

Якщо у складі 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... спадкового майна є об’єкти, що знаходяться на державному обліку як пам’ятки історії та культури, то державний нотаріус повідомляє про це у відповідні органи охорони пам’яток історії 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... та культури.

У разі виявлення серед спадкового майна харчових продуктів державний нотаріус передає їх спадкоємцям. Але якщо опис провадиться без участі спадкоємців, то продукти довгострокового терміну зберігання передаються відповідним організаціям для реалізації. Така передача провадиться 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... за окремим актом, що його підписують державний нотаріус, поняті, спадкоємці або представник організації, якій передано продукти для реалізації.

Під час опису можуть бути виявлені речі, які в зв’язку 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... зі зносом втратили цінність. Такі випадки особливо нередко трапляються при вжитті заходів до охорони спадкового майна громадян, померлих у будинках для престарілих чи інвалідів. У такій ситуації державний нотаріус за згодою спадкоємців 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... або фінансового органу, если опис провадиться без участі спадкоємців, не включає до акта опису цих речей, а за окремим описом передає їх для знищення або на заготівельну базу утильсировини.


^ 8.2. Накладення заборони на відчуження житлового будинку


При 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... посвідченні різноманітних угод щодо відчуження або застави нерухомого майна, видачі свідоцтв про право власності на частину в спільному майні або оформлення спадкоємних прав на нерухоме майно однією з основних обставин 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., що перевіряє нотаріус і яка істотно змінює порядок здійснення нотаріальної дії, є наявність або відсутність заборони на відчуження об’єкта нерухомого майна.

Із самої назви нотаріальної дії випливає її сущность: перешкодити вільному розпорядженню 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... майном. Если на майно накладено заборону на його відчуження, то власник определенного об’єкта нерухомого майна не може розпорядитися їм, оскільки не має 1-го з елементів права власності – розпорядження цим майном, або ж 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... не може розпорядитися їм без дозволу певних осіб, які мають чітко визначені конкретні майнові вимоги, які можуть бути реалізовані.

Стаття 73 Закону України "Про нотаріат" містить перелік випадків, если державний нотаріус накладає заборону 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... на відчуження об’єкта нерухомого майна. Так, заборона накладається тоді, если:

– установа банку, підприємство або організація видає громадянинові позичку на будівництво, капітальний ремонт або купівлю житлового будинку;

– посвідчується договір довічного утримання;

– посвідчується 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... договір про заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

– у всіх інших передбачених законом випадках.

До інших передбачених законом випадків належить накладення арешту на 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... об’єкти нерухомого майна органами дізнання або слідства або судовими установами у зв’язку зі справами, які перебувають у їх провадженні.

За повідомленням установи банку, підприємства або організації про видану громадянинові позичку 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... на будівництво, капітальний ремонт або куплю житлового будинку заборона на відчуження цього об’єкта накладається автоматично.

При посвідченні договору довічного утримання заборона на відчуження нерухомого майна, що є об’єктом договору, теж 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... накладається обов’язково, оскільки, по-перше, набувач придбаного житлового будинку не має права розпорядитися цим майном до смерті особи, що є відчужувачем за контрактом. Його право власності не має однієї складової – права 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... розпорядитися цим майном до смерті відчужувача, а по-друге, накладення заборони на відчуження хоча і є самостійною нотаріальною дією, але відбувається разом з тим з посвідченням угоди про довічне утримання і є 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... обов’язковою умовою для посвідчення договору довічного утримання.

Інакше вирішується питання про накладення заборони при посвідченні договору застави. На підставі ст.184 ЦК УРСР (яка нині втратила чинність) заборона на житловий будинок накладалася 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... обов’язково. Із змісту ст. 73 Закону України "Про нотаріат" теж можна зробити такий висновок. Але із набранням чинності закону України "Про заставу" сторони можуть самі на підставі ст. 32 цього Закону вирішувати, накладати чи 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... ні заборону на відчуження цього об’єкта нерухомого майна, про що відзначають у тексті цього ж договору.

Якщо за домовленістю сторін заборона на відчуження майна не накладається й про це записано в 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... тексті договору, нотаріус не накладає заборони на відчуження предмета застави. Якщо ж у тексті договору питання накладення заборони на відчуження об’єкта нерухоме майно вирішене позитивно або ж про це взагалі 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... нічого не сказано в контракті, то нотаріус має право накласти заборону на відчуження об’єкта нерухомого майна, що є предметом застави, керуючись ст. 73 Закону України "Про нотаріат".

Накладення заборони на відчуження житлового будинку, квартири 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., дачі, садового дома, гаража, іншого нерухомого майна здійснюється за їх місцезнаходженням. Заборона на відчуження земельної ділянки накладається за місцем її розташування.

Провадження по здійсненню цієї нотаріальної дії, можна умовно розділити на 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... дві стадії:

– власне здійснення нотаріальної дії;

– внесення відомостей про вчинену нотаріальну дію до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Визначивши, що здійснення цієї нотаріальної дії належить до його 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... компетенції, нотаріус повинен одержати відповідні документи, які є підставою для здійснення дії, а саме:

– повідомлення установи, банку, підприємства або організації про видачу громадянинові позички на будівництво, капітальний ремонт або куплю житлового дома;

– договір 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... довічного утримання;

– договір застави;

– постанову слідчих або судових органів про накладення арешту на об’єкт нерухомого майна;

– інші документи, передбачені чинним законодавством.

Накладення заборони провадиться здійсненням відповідного напису на повідомленні установи, банку 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., підприємства або організації про видачу позички. Один екземпляр повідомлення з написом нотаріуса про надходження заборони надсилається відповідній установі, банку, підприємству або організації, що видала позичку, а другий залишається в справах нотаріуса.

Форма 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... напису, що відбувається на повідомленні про видану позичку, передбачається формою № 63 Форм реєстрів для реєстрацій нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів, написів на угодах і засвідчених документах.

Накладення заборони за контрактом довічного утримання й 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... про заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадиться здійсненням відповідного напису на всіх екземплярах договору.

Накладення заборони на відчуження житлового будинку на підставі договору довічного утримання 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., як правило, провадиться тим нотаріусом, що засвідчив договір довічного утримання, зважаючи на те, що обидві нотаріальні дії відбуваються одночасно.

Форма напису, що відбувається на повідомленні про видану позичку, передбачається 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... формою № 64 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів, написів на угодах і засвідчених документах.

Як і всяка нотаріальна дія, накладення заборони вноситься до реєстру. В державних нотаріальних конторах ведуться спеціальні 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... реєстри заборон, їхня форма передбачена й затверджена формою № 2 зазначених Форм.

Заборона відчуження реєструється також в алфавітній книзі обліку заборон. Після здійснення нотаріальної дії відомості про неї повинні бути внесені до Єдиного реєстру заборон 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... відчуження об’єктів нерухомого майна.

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – це компьютер’ютерна база даних, що містить відомості про:

– накладені заборони й арешти;

– зняття заборон і арештів;

– видані довідки щодо 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... відсутності або наявності заборон і арештів.

Власником Єдиного реєстру, до обов’язків якого відноситься забезпечення функціонування Єдиного реєстру, є Міністерство юстиції України. Адміністратором Єдиного реєстру виступає державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... юстиції України. Воно відповідає за створення й ведення цієї компьютер’ютерної бази даних, матеріально-технічне і технологічне забезпечення, збереження й захист даних, які містяться в Єдиному реєстрі, і має повний прямий 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... доступ до бази даних.

Користувачами Єдиного реєстру є державні нотаріальні контори й приватні нотаріуси.

Реєстраторами Єдиного реєстру є державні нотаріальні контори, нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали відповідні угоди з адміністратором і мають 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... повний прямий доступ до Єдиного реєстру через компьютер’ютерну мережу. Визнання реєстраторів у межах району, мі100 здійснюється Головним Управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київським і Севастопольським міським управлінням 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... юстиції за узгодженням з адміністратором.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру відомостей про заборони на відчуження й арешти об’єктів нерухомого майна є:

– накладення державним або приватним нотаріусом, що 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... є реєстратором, заборони на об’єкт нерухомого майна;

– повідомлення посадової особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради про накладення заборони на об’єкт нерухомого майна;

– повідомлення судових і слідчих органів про накладення 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... арешту на об’єкт нерухомого майна;

– повідомлення про накладення заборони відчуження на об’єкт нерухомого майна державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, які не є реєстраторами.

Всі посадові особи, які накладають заборону на відчуження 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... об’єкта нерухомого майна те здійсненням нотаріальної дії, чи те накладенням арешту, зобов’язані надіслати реєстраторові в денек накладення заборони або арешту повідомлення встановленого зразка про вже накладені заборони або 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... арешти.

Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна затверджене наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 р. за № 31/5.

Зняття заборони провадиться на підставі повідомлення установи, банку, підприємства або організації про погашення позички 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., повідомлення про припинення договору застави, а також припинення або розірвання договору довічного утримання.

Одержавши повідомлення установи, банку, підприємства або організації про погашення позички, повідомлення про припинення договору застави, а також припинення 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... (у зв’язку зі смертю відчужувача або набувача житлового будинку, крім випадку спадкування цього будинку спадкоємцями набувача) або розірвання договору довічного утримання, нотаріус знімає заборону на відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку..., земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

Про зняття заборони, а також про зняття судовими або слідчими органами накладеного ними арешту на нерухоме майно нотаріус робить відповідні записи в реєстрі заборон 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... і арештів і в алфавітній книзі обліку заборон на відчуження й арешти нерухомого майна. Повідомлення судових або слідчих органів про зняття арешту залишається в справах нотаріуса.

Після того, як буде знята заборона на відчуження 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... або арешт, відповідальні посадові особи, які зняли відповідні заборони або арешт, надають ці відомості до Єдиного реєстру. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру про зняття заборони на відчуження є повідомлення 7.4. Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії - План вступ розділ I. Поняття нотаріату. Історія розвитку... установленого зразка, які надсилаються реєстраторові в денек зняття заборони або арешту про зняття заборони відчуження або арешту об’єктів нерухомого майна.

 • oldrussian.ru/b-special-difficulties-what-is-a-bazaar-can-you-name-some-of-the-middle-eastern-bazaar.html
 • oldrussian.ru/adults-learning-languages-and-intercultural-awareness-all-in.html
 • oldrussian.ru/1-v-poslednie-dni-eshatologicheskaya-fantaziya.html
 • oldrussian.ru/p22-1microgel-conjugated-liposomes-last-update-sept-30-2008.html
 • oldrussian.ru/joint-conference-of-academic-societies-in-the-fields-of.html
 • oldrussian.ru/rencana-pelaksanaan-pembelajaran-2.html
 • oldrussian.ru/glava-11-refleksoterapiya-prostatit.html
 • oldrussian.ru/mperativn-mozhlivost-navchalno-metodichnij-posbnik-rvne-20.html
 • oldrussian.ru/three-types-of-interaction.html
 • oldrussian.ru/beginning-special-education-teachers-classroom-reading-instruction-practices-that-engage-elementary-students-with-learning-disabilities-4.html
 • oldrussian.ru/tema-5-sistema-strategj-pdprimstva-4-god-navchalno-metodichnij-kompleks-disciplni-strategchnij-menedzhment.html
 • oldrussian.ru/osnovn-programi-programa-vihovannya-navchannya-dtej-doshklnogo-vku-ditina-nauk-kervnik.html
 • oldrussian.ru/kurs-lekcj-kiv-libd-1997-zmst-stornka-25.html
 • oldrussian.ru/61proektirovanie-tehnologii-obucheniya-shpargalka-po-obshim-osnovam-pedagogiki.html
 • oldrussian.ru/activity-1-track-11-strength-of-application-form-learning-support-materials.html
 • oldrussian.ru/illyustracii-povsednevnaya-zhizn-peterburga-na-rubezhe-xix-xx-vekov-zapiski-ochevidcev.html
 • oldrussian.ru/prilog-podatci-o-predmetima-54.html
 • oldrussian.ru/navchalna-programa-z-kursu-zarubzhna-lteratura-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/3151-nadati-lcenz-termnom-na-3-roki-dodatok-do-nakazu-mnsterstva-osvti-nauki-molod-ta-sportu-ukrani.html
 • oldrussian.ru/pobochnie-processi-v-globalnom-obshestve-rossiya-pod-vlastyu-plutokratii.html