7. Незмінність республіканської форми правління у Франції остаточно було - Курс / семестр 1/2 2011 удк 23/29 ббк 67. 27. Незмінність республіканської форми правління у Франції остаточно було

закріплено:

а) Законом «Про організацію державної влади» від 25 лютого 1875 р.; б) Законом «Про відносини між державною владою» від 16 липня 1875 р.; в) Конституційною поправкою 1884 р.; г) Конституцією 1946 р.

^ 8. Паризька Комуна це?:

а) орган місцевого самоврядування; б) революційний орган влади; в) революційна партія;

г) перша пролетарська держава; д) Комісія у справах Парижу.

^ 9. Ідеологічним підґрунтям перших буржуазних революцій стали ідеї: а) теологічного світогляду середньовіччя; б) ідеї епохи Західноєвропейського Відродження; в) ідеї Західноєвропейського Просвітництва; г) ідеї періоду Реформації.

^ 10. Початок національно-визвольній війні англійських колоній в Північній Америці було покладено:

а) рішеннями Першого Континентального конгресу 05 вересня 1774 р.; б) рішеннями Другого Континентального конгресу 10 травня 1775 р.; в) рішеннями Третього Континентального конгресу 04 липня 1776 р.

^ 11. Серед сучасних західноєвропейських країн, де зберігаються характерні для Стародавнього світу і середньовіччя елементи форми державного правління є:

а) Великобританія, Франція, Німеччина; б) США, Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія; в) Великобританія, Швеція, Норвегія, Іспанія.

^ 12. Законодавча влада США згідно Конституції належить:

а) президенту; б) Конгресу; в) Сенату; г) Палаті представників; ґ) союзним штатам; д) Раді Нацональної безпеки.

^ 13. Хто з французьких державних діячів у роки війни очолював Рух Опору та в післявоєнний період став першим президентом П’ятої республіки:

а) А. Петен; б) Ф. Міттеран; в) Ж. Помпіду; г) Л. Лоспен; д) Ш. де Голль.

^ 14. Які з названих структур можна віднести до механізму якобінської диктатури:

а) Національна рада, в руках якої зосереджувалася вся ре­волюційна влада;

б) Комітет державної безпеки як орган боротьби з контр­революцією;

в) Національний конвент, який зосередив законодавчі пов­новаження та виконавчу владу;

г) міжнародний революційний трибунал.

^ 15. Автором Біля про права (перших десяти поправок до Конституції США) 1791 р. був:

а) Джеферсон; б) Медісон; в) Гамільтон; г) Вашингтон.


Варіант І. (ІІ рівень)

^ 16. Визначте порядок історичних подій під час Англійської буржуазної революції та становлення парламентської монархії:

а) прийняття парламентом «Великої ремонстрації», розпуск Довгого парламенту, страта короля, проголошення Англії республікою, встановлення протекторату Кромвеля, підписання між парламентом та королем Бредської декларації, прихід до влади Карла ІІ, «Славетна революція» та прихід до влади Вільгельма ІІІ, прийняття «Білля про права»;

б) розпуск Довгого парламенту, прийняття парламентом «Великої ремонстрації», «Славетна революція» та прихід до влади Вільгельма ІІІ, проголошення Англії республікою, страта короля, прийняття «Білля про права», встановлення протекторату Кромвеля, підписання між парламентом та королем Бредської декларації, прихід до влади Карла ІІ;

в) прийняття парламентом «Великої ремонстрації», розпуск Довгого парламенту, страта короля, проголошення Англії республікою, встановлення протекторату Кромвеля, «Славетна революція» та прихід до влади Вільгельма ІІІ, підписання між парламентом та королем Бредської декларації, прихід до влади Карла ІІ;

г) «Славетна революція» та прихід до влади Вільгельма ІІІ, прийняття парламентом «Великої ремонстрації», розпуск Довгого парламенту, підписання між парламентом та королем Бредської декларації, прихід до влади Карла ІІ, проголошення Англії республікою, встановлення протекторату Кромвеля.

^ 17. Сінхайська революція призвела до:

а) падіння влади імператора; б) встановлення республіки; в) встановлення конституційної монархії;

г) збереження влади імператора; ґ) перемоги Гоміньдану; д) перемоги монархічного режиму;

е) поразки Гоміньдану; є) перемоги комуністів; ж) проголошення КНР.

^ 18. Які політичні програми в КНР сприяли побудові «нової соціалістичної економічної системи з китайською специфікою» :

а) «Культурна революція»; б) «Великий стрибок»; в) чотири принципи Ден Сяопіна;

г) «трьох червоних знамен»; д) «генеральна лінія».

^ 19. Визначте порядок основних етапів розвитку державності Німеччини у ХІХ – XX ст. (1-9) :

а) Рейнський союз; б) «Священна Римська імперія»; в) Північнонімецький союз;

ґ) Другий рейх (Німецька імперія 1871 р.); д) Веймарська республіка; е) ФРН-НДР;

є) об’єднана ФРН; ж) Німецький союз; з)Третій рейх.

^ 20. Акт 1701 р. (Акт про престолонаслідування) остаточно закріпив в Англії:

а) встановлення конституційної монархічної форми правління з посиленням ролі парламенту та Таємної ради; б) республіканський устрій начолі з парламентом з лордом-протектором; в) монархічну форму правління та обмеження ролі парламенту та Таємної ради; г) контрасигнатуру; д) право королівського veto.

Модульна контрольна робота №2


Варіант ІІ. (І рівень)

^ 1. Рушійними силами буржуазної революції в Англії були:

а) селянство; б) робітничий клас; в) феодали; г) духівництво; ґ) буржуазія; д) нове дворянство;

е) монархи; є) міські низи та ремісники.

^ 2. До політичних партій періоду Великої Французької революції відносяться:

а) лейбористи; б) жирондисти; в) торі; г) якобінці; ґ) пресвітеріани; д) віги; е) діггери;

є) індепенденти; ж) левеллери.

^ 3. Назвіть правові документи прийняті під час революції та боротьби за незалежність США:

а) «Декларація прав людини і громадянина»; б) Декларація незалежності»; в) «Статті конфедерації»;

г) «Інструмент управління»; д) «Біль про права».

^ 4. Велика Французька буржуазна революція 1789-1794 рр. завершилась переворотом 9 термідора та:

а) з прийняттям Наполеоном титула імператора; б) з приходом до влади Директорії;

в) з встановленням Консулату; г) з приходом до влади жирондистів; д) з приходом до влади якобінців.

^ 5. Коли було утворено Німецький Союз?:

а) у 1815 р.; б) 1805 р.; в) 1848 р.; г) 1850 р.; д) 1867 р; е) 1871 р.

6. Третя республіка у Франції починається в:

а) 1789 р.; б) 1830 р.; в) 1848 р.; г) 1870 р.; д) 1871 р.

^ 7. Як називаються дві головні системи буржуазного права:

а) англосаксонська (острівна) та континентальна; б) англосаксонська та франко-німецька;

в) американська та європейська; г) пенітенціарна та судова; д) добуржуазна та буржуазна

^ 8. Програмним документом Великої буржуазної революції у Франції була:

а) Велика хартія вільностей; б) Декларація незалежності; в) Декларація прав людини і громадянина; г) Знаряддя управління.

^ 9. Встановлення в 1940 р., в Японії режиму диктатури фашистсько-нацистського типу було здійснено:

а) шляхом державного перевороту; б) шляхом створення «нової політичної структури»;

в) шляхом перебудови державного аппарату; г) шляхом перемоги фашистської партії на виборах.

^ 10. За Конституцією 1889 р., форма правління японської держави була:

а) парламентською республікою; б) дуалістичною монархією; в) президентською республікою; г) парламентською монархією.

^ 11. Що передувало Третьому Рейху:

а) Німецька імперія; б) Веймарська республіка; в) Північно-німецький союз; г) Німецький Союз;

д) Священна Римська імперія німецької нації.

^ 12. «Знаряддя управління» Олівера Кромвеля заклало юридичні підвалини для:

а) посилення республіканських тенденцій в державному розвитку; б) реставрації монархії;

в) політичної стабілізації в країні.

^ 13. Становлення обмеженої (конституційної) монархії в Англії на рубежі ХVІІ—ХVІІІ ст. знайшло юридичне закріплення:

а) в «Знарядді управління» 1653 р.; б) в Бредській декларації 1660 р.; в) в «Акті про краще забезпечення свободи підданого і про попередження ув’язнення за морями» 1679 р.; г) Біллі про права, 1689 р., Законі про престолоуспадкування 1701 р.

^ 14. Першим керівником КНР став:

а) Сун Ятсен; б) Ден Сяопін; в) Мао Цзедун; г) Чан Кайші; д) Чжао Цзиян.

15. «Новий курс» як напрямок соціально-економічної діяльності держави в

30-ті рр. XX ст. запропонував:

а) Адольф Гітлер в Німеччині; б) Франклін Делано Рузвельт в США; в) Уінстон Черчилль у Великобританії; г) Чан Кайші в Китаї.


Варіант ІІ. (ІІ рівень)

^ 16. Визначте порядок історичних подій під час Великої Французької революції:

а) падіння Бастилії, прийняття «Декларації прав людини і громадянина», проголошення республіки Національним конвентом, страта короля, контрреволюційний переворот 9 термідора прихід до влади Директорії, переворот та прихід до влади Консулату, проголошення імператором Наполеона І;

б) падіння Бастилії, страта короля, прийняття «Декларації прав людини і громадянина», проголошення республіки Національним конвентом, контрреволюційний переворот 9 термідора прихід до влади Директорії, переворот та прихід до влади Консулату, проголошення імператором Наполеона І;

в) прийняття «Декларації прав людини і громадянина», падіння Бастилії, проголошення республіки Національним конвентом, страта короля, контрреволюційний переворот 9 термідора прихід до влади Директорії, переворот та прихід до влади Консулату, проголошення імператором Наполеона І;

г) падіння Бастилії, страта короля, прийняття «Декларації прав людини і громадянина», проголошення республіки Національним конвентом, переворот та прихід до влади Консулату, контрреволюційний переворот 9 термідора прихід до влади Директорії, проголошення імператором Наполеона І;

^ 17. Визначте порядок основних етапів розвитку державності Франції з кін. ХVIII – XX ст. : (1-10)

а) Перша республіка; б) реставрація монархії Бурбонів; в) Друга імперія;

г) Друга республіка; ґ) Перша імперія; д) «держава Віші»; е) Четверта республіка;

є) Паризька Комуна; ж) Третя республіка; з) П’ята республіка.

^ 18. Реставрація Мейдзі призвела до:

а) ліквідації сьогунату; б) встановлення феодальних прав на землю; в) відновлення влади імператора;

г) прийняття Конституції 1889 р.; ґ) відновленя привілеїв великих феодалів – дайме;

д) встановлення економіки західного (капіталістичного) типу; е) встановлення влади сьогуна Кейкі;

є) розвитку економіки феодального типу; ж) збереження влади сьогунів.

^ 19. Жирондистська, якобінська, директоріальна, консульська республіка — це

різновиди республіканської форми правління:

а) у Франції періоду Першої Республіки; б) у Франції періоду Другої Республіки;

в) у Франції періоду буржуазно-демократичної революції сер. ХІХ ст; г) у Франції періоду Третьої Республіки.

^ 20. «Славетна революція» 1689 р. в Англії призвела до:

а) встановлення абсолютизму; б) встановлення конституційної монархії; в) республіканського правління; г) встановлення протекторату Кромвеля; ґ) приходу до влади Вільгельма ІІІ Оранського;

д) приходу до влади Якова ІІ Стюарта.


ХІІ. Тести контролю виконання самостійної роботи


Варіант І.

^ 1. Метою вивчення історії держави і права зарубіжних країн як науки є:

1) виявлення історичних закономірностей розвитку державно-правових інститутів і явищ, що розвиваються в хронологічній послідовності та проявляються в певному історичному просторі зарубіжні країни);

2) пізнання, пояснення причин історичних змін у політичному устрої і праві в зарубіжних країнах;

3) формування нових знань про виникнення і розвиток держави і права в зарубіжних країнах.

^ 2. Особливістю давньоіндійського права був його яскраво виражений:

1) караний характер; 2) релігійний характер; 3) світський характер.

3. Судовий процес в давньосхідних країнах був:

1) публічним; 2) закритим; 3) інквізиційним.

^ 4. Вищим судовим органом в Стародавніх Афінах був:

1) навкрарія; 2) геліея; 3) Рада п’ятисот.

5. Римському праву були відомі такі основні види права власності:

1) квіритське право, сервітути, провінційна власність; 2) квіритське (цивільне) право, преторська (бонітарна) власність, провінційна власність, власність перегринів; 3) цивільне право, суперфіцій, провінційна власність.

^ 6. Легісакційний процес — це:

1) судовий процес з активною участю претора; 2) сукупність ритуальних і суворо дотриманих формальних дій, жестів і слів, які здійснювалися на суді сторонами й магістратом; 3) ведення судової справи виключно магістратом.

^ 7. Право справедливості — це:

1) практика нових канцлерських судів Англії (ХІV—ХVІ ст.); 2) практика роз’їзних королівських судів Англії; 3) практика імперського суду в Німеччині.

^ 8. Становлення писаного права в Японії відбувалося під впливом:

1) релігійно-правової ідеології конфуціанства; 2) норм китайського права; 3) ісламу.

9. За формою правління Арабський халіфат:

1) станово-представницька монархія; 2) конституційна монархія; 3) теократична монархія; 4) абсолютна монархія.

^ 10. Мусульманська система права це:

1) джихад; 2) харадж; 3) джизія; 4) шаріат.

11. Країни Латинської Америки отримали незалежність в результаті війни з:

1) Іспанією; 2) Францією; 3) США; 4) Англією.

^ 12. Італійська держава утворилась внаслідок:

1) походу «тисячі Гарібальді» 1860 р.; 2) проголошення парламентом у 1861 р. Віктора Емануїла королем; 3) австро-італійської війни 1866 р.; 4) взяття Риму італійськими військами 1871 р.

^ 13. Результатом Першої російської революції було:

1) ліквідація царизму і встановлення республіки; 2) встановлення конституційної монархії;

3) збереження абсолютизму; 4) прихід до влади більшовиків.

^ 14. Вперше принципи буржуазного кримінального і кримінально-процесуального права знайшли юридичне закріплення в законодавстві:

1) США; 2) Франції; 3) Англії.

^ 15. Першим керівником та «творцем нової Індії» (незалежної держави) став:

а) Мохаммед Джінна; б) Неру Джавархарлал; в) Бахадур Шастрі; г) Махатма Ганді.


Варіант ІІ.


^ 1. Предметом вивчення науки історії держави і права зарубіжних країн є:

1) історичні процеси становлення та розвитку цивілізовано організованого суспільства;

2) конкретні процеси виникнення і розвитку державно-правових інститутів і явищ, що розвиваються та проявляються в певному географічному просторі (зарубіжні країни) та в хронологічній послідовності;

3) сукупність наукових знань про історію держави і права в зарубіжних країнах.

^ 2. Більш захищеною у правовому відношенні була жінка в:

1) Стародавньому Єгипті; 2) Стародавньому Вавилоні; 3) Стародавній Індії.

3. Майно «ілку» за Законами царя Хаммурапі — це майно, яке надавалось:

1) воїну за службу; 2) священнослужителям; 3) орендарям державної землі.

4. Атимія — це:

1) вид покарання за давньогрецьким правом, яке передбачало позбавлення деяких прав винного; 2) вид злочину за афінським правом; 3) вид покарання за афінським правом, яке передбачало продаж у рабство вільної людини.

^ 5. Пануючою правовою системою в найдавніший період історії римського права було:

1) квіритське право; 2) право перегринів; 3) право народів.

6. Юриспруденція як самостійна наука виникла в:

1) Стародавній Греції; 2) Стародавньому Вавилоні; 3) Стародавньому Римі.

^ 7. Перехід земельної власності у спадщину до старшого сина, в разі його відсутності — до старшого в роду, у феодальному праві західноєвропейських країн відомий як:

1) принцип майорату; 2) колонат; 3) траст.

^ 8. Виникнення Арабського халіфату приходиться на:

1) І—ІІ ст.; 2) V ст.; 3) VІ ст; 4) VІІ ст.

9. Загальне право — це:

1) практика королівських судів, закріплена в судових протоколах; 2) практика судів графств, сотень і феодалів; 3) практика Високого королівського суду, закріплена в судових протоколах.

^ 10. Перехід від вотчинної до приказної системи управління в Російській державі відбувся на основі:

1) Судебника 1497р.; 2) Судебника 1550 р.; 3) Соборного укладення 1649р.

^ 11. Визначте, яка форма правління була встановлена, в результаті війни за незалежність в більшості країн Латинської Америки:

1) абсолютна монархія; 2) конституційна монархія; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) військова диктатура каудільо.

^ 12. Історично поява трудового права обумовлена:

1) прагненням буржуазії захистити свою приватну власність; 2) боротьбою робітничого класу за свої економічні і соціальні права; 3) посиленням економічної функції держави.

^ 13. Тризн, фелонія, місдімінор це:

а) різновиди форм земельної власності у феодальному праві Англії; б) різновиди договорів про укладення шлюбу в римському праві; в) різновиди злочинних діянь за англійським феодальним правом.

^ 14. СРСР утворилась в:

1) 1919 р; 2) 1922 р.; 3) 1924 р.

15. Кодифікованість законодавства, своєрідний розподіл права на публічне та приватне — основні риси права:

1) континентальної світової правової сім’ї; 2) мусульманської світової правової сім’ї;

3) англосаксонської світової правової сім’ї.


XIII. Питання підготовки до екзамену 1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн.

 2. Розвиток держави і права у Стародавньому Єгипті.

 3. Розвиток держави і права цивілізацій Месопотамії.

 4. Розвиток держави і права Стародавньої Індії.

 5. Розвиток держави і права у Стародавньому Китаї.

 6. Розвиток держави і права Афін.

 7. Суспільно-політичний устрій і право Спарти.

 8. Суспільний і державний лад Римської республіки.

 9. Суспільний і державний лад Риму доби імперії.

 10. Джерела та основні риси римського права.

 11. Виникнення і розвиток франкської держави.

 12. “Варварські правди”. Феодальне право європейських країн.

 13. Особливості станово-представницької монархії у Московії.

 14. Діяльність династії Капетингів у Франції.

 15. Держава Вільгельма-Завойовника в Англії та її розвиток.

 16. Німецька ранньофеодальна держава.

 17. Загальні тенденції розвитку Східної Римської імперії та Візантії і притаманних їм правових відносин за Костянтина Великого і Юстиніана.

 18. Державний та суспільний лад Візантії VII-XV cт.

 19. Джерела та риси права Візантії. Кодифікація Юстиніана.

 20. Пролетарська революція в Парижі 18 березня 1871 року і утворення Паризької Комуни.

 21. Виникнення ісламу та Арабського халіфату.

 22. Джерела, основні риси і система мусульманського права.

 23. Державний лад і правові відносини феодального Китаю.

 24. Державний лад і правові відносини Делійського султанату та держави Великих Моголів.

 25. Державний лад і правові відносини феодальної Японії.

 26. Станово-представницька монархія у Франції.

 27. Абсолютна монархія у Франції. Суть класичного французького абсолютизму.

 28. Проаналізуйте особливості станово-представницької монархії в Німеччині.

 29. Князівський німецький абсолютизм і його особливості.

 30. Утворення і розвиток ранньофеодальної англійської держави і права.

 31. Станово-представницька монархія в Англії.

 32. Абсолютна монархія в Англії.

 33. Початок Великої Французької революції та ліквідація монархії в країні.

 34. Становлення та діяльність якобінської диктатури та Директорії у Франції.

 35. Становлення та діяльність консульства й Першої імперії у Франції. Кодекс Наполеона.

 36. Процес реставрації Бурбонів у Франції та революції 1830 і 1848 рр.

 37. Становлення й розвиток Другої республіки та Другої імперії у Франції.

 38. Паризька Комуна та Третя республіка у Франції.

 39. Передумови і хід англійської буржуазної революції та громадянської війни в Англії.

 40. Англійська республіка та протекторат О.Кромвеля. “Інструмент управління”.

 41. Реставрація монархії в Англії. Значення англійської буржуазної революції.

 42. Виникнення та розвиток парламентаризму в Англії (ХІІІ-ХVІІІст.).

 43. Складання, функціонування, розпад, правові засади Британської колоніальної імперії.

 44. Війна за незалежність у Північній Америці і утворення США.

 45. Декларація незалежності США. Американські “Статті конфедерації”. Конституція США.

 46. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії..

 47. Іспанська та португальська колонізація Латинської Америки, процес утворення незалежних держав на континенті.

 48. Російський абсолютизм. Держава і право Російської імперії ХVIII – поч. ХХ ст.

 49. «Реставрація Мейдзі». Буржуазні реформи в Японії в ХІХ ст.

 50. Демократична революція 1918 року в Німеччині, створення та функціонування Веймарської республіки.

 51. США періоду громадянської війни. Суспільно-політичний розвиток США у ІІ пол. ХХ ст.

 52. Лютнева Революція в Росії 1917 р. та виникнення республіки.

 53. Жовтневий переворот 1917 р. Перші кроки радянської держави і права.

 54. США у 1918-1939 рр. Суть “нового курсу” Рузвельта.

 55. Причини приходу фашистів до влади у Німеччині. Суспільний і державний лад фашистської Німеччини.

 56. Політико-правова система США другої половини ІІ пол. ХХ – початку ХХІ ст.

 57. Державно-правові відносини в Англії у 1918-1939 рр.

 58. Державно-правова політика лейбористських та консервативних кабінетів Великобританії другої половини 1940-х рр. – поч. ХХІ ст.

 59. Держава і право Франції у 1918-1939 рр.

 60. Конституція Четвертої республіки у Франції 1945р.

 61. Державно-правова система П’ятої республіки у Франції.

 62. Особливості розвитку державно-правових відносин Японії другої половини 1940-х рр. – початку ХХІ ст. Конституція Японії 1946 р.

 63. Державно-правова система Федеративної Республіки Німеччини та процес возз’єднання ФРН і НДР.

 64. Суть держави диктатури пролетаріату. Суспільний і державний лад СРСР за Конституцією 1936 р.

 65. Розвиток Китаю у ХІХ – поч. ХХ ст. Сінхайська революція 1911-1913 рр.

 66. Зміст та особливості розвитку державно-правових відносин Китаю другої половини

1940-х рр. – поч. ХХІ ст.

 1. Державно-правова система фашистської Італії.

 2. Державно-правова система Італії у ІІ пол. ХХ ст.

 3. Крах колоніальної системи імперіалізму і утворення нових незалежних держав.

 4. Зміст і особливості буржуазного права. Дві головні системи буржуазного права.

 5. Розвиток соціального законодавства та трудового права зарубіжних країн.

 6. Розвиток буржуазногого права далекосхідних країн.

 7. Суть та еволюція буржуазного цивільного права.

 8. Суть та еволюція буржуазного карного права.

 9. Зміст та особливості конституційного і виборчого права буржуазних держав.ХІV. Рекомендовані джерела та література


Джерела:


Основна література:

1. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для студ.] / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 672 с. [обл. наук. б-ка]

2. Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 3-е вид. доп. – К.: Атіка, 2001. – 624 с. [обл. наук. б-ка, каф.-ра гуманіт. дисцип. ЛІРоЛ]

3. Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб./ В. С. Макарчук. – 5-е вид. доп. – К.: Атіка, 2005. – 680 с. [б-ка ЛІРоЛ]

4. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн : підручн. [для студ. вузів] / М. М. Страхов. – Харків: Право, 2001. – 416 с. [обл. наук. б-ка]


Додаткова література:

5. Ададуров В. Історія Франції.: королівська держава та створення нації до кін. ХVІІ ст. / В. Ададуров. – Львів: вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2002. – 412 с. [обл. наук. б-ка]

6. Берман Г. Дж. Право і революція. Формування західної традиції права: пер. з англ. / Г. Дж. Берман. – К.: IRIS, 2001. – 652 с. [обл. наук. б-ка]

7. Верт И. История Советского государства и права. 1900-1991 гг.: перевод с франц. / И. Верт.– 2-е изд. испр. и доп. – М.: Прогресс – Академия, 1995. – 544 с. [обл. наук. б-ка]

8. Владимирский - Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. / М. Ф. Владимирский - Буданов М. Ф. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 640 с. [обл. наук. б-ка]

9. Всесвітня історія: навч. посіб. / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 359 с. [каф.-ра гуманіт. дисцип. ЛІРоЛ]

10. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського союзу: навч. посіб. / І. А. Грицяк. – К.: К.І.С., 2006. – 300 с. [обл. наук. б-ка]

11. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник [для вузов] / В. Г. Графский. – М.: Изд-во: Норма, 2000. – 744 с. [обл. наук. б-ка]

12. Дахно І. І. Історія держави і права: навч. посібн.-довідн. [для студентів внз] / І. І. Дахно. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 408 с. [обл. наук. б-ка]

13. Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 рр. / Г. Дильонгова; пер. з польськ. М. Кірсенко. – К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2007. – 239 с. [обл. наук. б-ка]

14. Дрю Д. Америка до Колумба. / Д. Дрю, Дж. Клер; пер. с англ. Є. М. Брославська. – Х.: Ранок, 2003. – 64 с. [обл. наук. б-ка]

15. Дубнов С. М. Краткая история евреєв. / С.М. Дубнов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 576 с. [обл. наук. б-ка]

16. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для дист. навч.] / Захарченко П. П. , Ковалевська О. О. , Кузьминець О. В. – К.: Університет Україна, 2005. – 213 с. [б-ка ЛІРоЛ]

17. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов. / под. ред. проф. Н. А. Крашенниновой и проф. О. А. Жидкова. – М.: Изд-во: Норма, 1998. – Ч.1 – 1998. – 461 с., Ч.2 – 1998. – 703 с. [обл. наук. б-ка]

18. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. / Під заг. ред. проф. О. М. Джуджи. – К.: НАВСУ, Правові джерела, 2000. – 352 с. [обл. наук. б-ка]

19. История государства и права СССР : ч. II / под. ред. Г. С. Калинина, Г. В. Швекова. – М.: Юридическая литература, 1981. – 519 с. [обл. наук. б-ка]

20. История государства и права СССР : ч. I / под. ред. Ю. П. Титова. – М.: Юридическая литература, 1988. – 543 с. [обл. наук. б-ка]

21. История и культура Японии. / Отв. Ред. Алпатов. – М.: ИНРАН, Крафт. – 2002. – 288 с. [обл. наук. б-ка]

22. История Китая: учебн. [для студ. вузов] / под. ред. А. В. Меликсетова. .– 2-е изд. испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ – Высшая школа, 2002. – 736 с. [обл. наук. б-ка]

23. Історія Сполучених Штатів: Нарис / пер. на укр. мову Ю. Лісняк. – інформ. Агентство США, 2003. – 405 с. [обл. наук. б-ка]

24. Ковалевська О. О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для дист. навч.] / О. О, Ковалевська. – К.: ВМУРоЛ, 2003. – 203 с. [б-ка ЛІРоЛ]

25. Кичанов Е. И. Основы средневекового китайского права (VII – ХIII cт.). / Е. И. Кичанов. – М.: Наука, 1986 р. – 264 с. [обл. наук. б-ка]

26. Крашеннинова Н. А. История права Востока: Курс лекций. / Н. А. Крашеннинова. – М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1994. – 173 с. [обл. наук. б-ка]

27. Кримський А. Історія Туреччини… / А. Кримський; вст. ст. О. Пріцака. – 2-е вид. випр. – К. - Львів: Олір, 1996. – 288 с. [обл. наук. б-ка]

28. Лисенко А. М. Історія держави і права зарубіжних країн : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Правознавство» / А. М. Лисенко, П. П.Захарченко. – К.: Університет «Україна» 2003. – 166 с. [б-ка ЛІРоЛ]

29. Макарчук В. С Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [курс лекцій] / В. С. Макарчук. – К.: Атіка, 2000. – 415 с. [обл. проф. б-ка]

30. Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб./ В. С. Макарчук. – 6-е вид. доп. – К.: Атіка, 2007. –624 с. [обл. наук. б-ка]

31. Майя, ацтеки та інки / пер. з італ. А. О. Перепадя; ред. Казеллі. – Х.: Ранок, 2004. – 88 с. [обл. наук. б-ка]

32. Острогорський Г. Історія Візантії: пер. з нім. / Г. Острогорський. – Львів: Літопис, 2002. – 608 с. [обл. наук. б-ка]

33. Підопригора О. А. Римське право: підручн. / О. А. Підопригора, Е. О. Харитонов. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. [обл. наук. б-ка]

34. Покровский И. А. История римского права / Вступ. ст., пер. с лат. науч. ред. и комент. А. Д. Рудоквеса. – СПб.: Летний Сад, журнал «Нева», 1999. – 533 с. [обл. наук. б-ка]

35. Пти-Дютайи ІІІ. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х – ХІІІ веков. / Пти-Дютайи ІІІ.; пер. с франц. С. П. Моравского. – СПб.: Евразия, 2001. – 448 с. [обл. наук. б-ка]

36. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн : підручн. [для вузів] / М.М. Страхов. – 2-е вид. доп. – К.: ІнЮре, 2003. –584 с. [обл. наук. б-ка]

37. Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. / А. Н. Савин. – М.: Крафт, 2000. – 563 с. [обл. наук. б-ка]

38. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього Світу: навч. посіб. у 2-х т. / Б. Й. Тищик. – Львів: СПОЛОМ, 1999. – Т.1 Стародавній Схід та Стародавня Греція. – 188 с.,

Т.2 Стародавній Рим. – 180 с. [обл. наук. б-ка, обл. проф. б-ка]

39. Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для студ.] / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2001. – 383 с. [обл. проф. б-ка]

40. Тейлор А. Дж. Габсбурзька монархія 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австоро-Угорщини: пер. з англ. / А. Дж. Тейлор. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2002. – 268 с. [обл. наук. б-ка]

41. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для вузів] / К. Г. Федоров. – К.: Вища школа, 1994. – 464 с. [обл. наук. б-ка]

42. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для студ. вузів] / Н. М. Хома. – К.: Львів: Каравела: Новий Світ, 2000, Магнолія плюс, 2003. – 480 с. [обл. наук. б-ка, б-ка ЛІРоЛ ]

43. Цьольнер Е. Історія Австрії: пер. з нім. / Е. Цьольнер. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с. [обл. наук. б-ка]

44. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права / З.М. Черниловский. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Юрист, 1995. – 576 с. [обл. наук. б-ка]

45. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Шевченко О. О. – К.: Вентурі, 1994. – 287 с. [обл. наук. б-ка]

46. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. д.ю.н. проф.. А.Я. Сухарев. – М.: НОРМА, 2000. – 840 с. [обл. наук. б-ка]

47. Стельмах С. Всесвітня історія. Новий період (кінець XVIII – поч. ХХ ст.) Посібник. / С. Стельмах, С. Пивовар, А. Слюсаренко. – К.: Видавничий центр «Академія» –1998. – 296 с. [обл. наук. б-ка]

48. Пивовар С. Всесвітня історія. Новітній період 1900-1945 рр. / С. Пивовар, С. Стельмах, А. Слюсаренко. – К.: Видавничий центр «Академія» –1998. – 384 с. [обл. наук. б-ка]

49. Пивовар С. Всесвітня історія. Новітній період 1945-1997 рр. / С. Пивовар, С. Стельмах, А. Слюсаренко. – К.: Видавничий центр «Академія» –1998. – 256 с. [обл. наук. б-ка]

50. Стрижак В.М. Усе. Всесвітня історія: Навчально-довідковий посібник / В.М. Стрижак, В.Ю. Мітягін; За ред. А.Ю. Мартинова. – К.: Національний книжковий проект, 2010. – 672 с. [обл. наук. б-ка, к-ра гуманіт. дисц.]


Підпис автора програми______________________
 • oldrussian.ru/5location-the-land-c2-information-exchange-data-model.html
 • oldrussian.ru/vrusi-ta-antivrusn-programi-h-priznachennya-vikladach-danilyuk-z-p-doneck.html
 • oldrussian.ru/referat-vktimna-povednka-yak-psihologchna-problema.html
 • oldrussian.ru/organzacya-suchasno-advokaturi-ukrani-kurs-lekcj-specalnstyu-0600101-pravoznavstvo.html
 • oldrussian.ru/www-hf-uib-nohiespenpapersspace-5.html
 • oldrussian.ru/armand-sully-prudhomme-1839-1907-kr-e-450-kr-e-iv-szzad-els-negyede.html
 • oldrussian.ru/17-valores-actitudes-hacia-el-aprendizaje-y-trabajo-tiempo-libre-de-los-estudiantes-en-la-cultura-universitaria-estudio-comparativo-rumano-espanol-31.html
 • oldrussian.ru/kalendarnij-plan-pro-provedennya-dosldno-eksperimentalno.html
 • oldrussian.ru/china-threat-aff-k-final-wave-2.html
 • oldrussian.ru/the-significant-properties-of-software-a-study.html
 • oldrussian.ru/saj-je-mene-tudi-strah-liberty-verity-and-spirit.html
 • oldrussian.ru/pobochnij-effekt-pochemu-nas-nenavidyat.html
 • oldrussian.ru/vsnik-lvvskogo-unversitetu-visnyk-lviv-university-flosofsk-nauki-2003-vip-s-9-16-philos-sci-2003-n-p-9-16-flosofya-stornka-10.html
 • oldrussian.ru/appendix-1h-ad-checklist-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/23istoriya-i-perspektivi-razvitiya-ekonomicheskogo-analiza-deyatelnosti-predpriyatij-v-usloviyah-reformirovaniya-buhgalterskogo-balansa-shpargalka-po-ekonomicheskomu-analizu.html
 • oldrussian.ru/chapter-1-5.html
 • oldrussian.ru/751-searching-with-date-when-there-are-any-manual-updates-the-readme-files-or-appendices-will-be-added-to-the.html
 • oldrussian.ru/programa-komercjno-poserednicka-dyalnst-nazva.html
 • oldrussian.ru/glava-sedmaya-znak-visshego-kachestva-ricari-ataki.html
 • oldrussian.ru/glava-shestaya-gori-gori-moya-zvezda-ricari-ataki.html