3.3 Контингент студентів - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


^ 3.3 Контингент студентів
Контингент студентів усіх форм навчання, включаючи відокремлені структурні підрозділи, за підсумками 2011 року, становить 16184 особи (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2   Контингент студентів ЗНТУ за 2011 рік (зі структурними підрозділами)

Форма навчання

ЗКР

ЗЕК

ЗГК

ТМТ

АРІУ

БМК

^ Структурні підрозділи, всього

ЗНТУ

Разом

ДЕННА

Бюджет

564

696

113

280

105

405

2163

3879

6042

Контракт

85

319

252

63

156

55

930

3371

4301

Всього

649

1015

365

343

261

460

3093

7250

10343

ЗАОЧНА

Бюджет

0

100

0

0

51

41

192

532

724

Контракт

0

86

24

0

380

7

497

4620

5117

Всього

0

186

24

0

431

48

689

5152

5841

Разом

649

1201

389

343

692

508

3782

12402

16184


Контингент студентів ЗНТУ без урахування структурних підрозділів (таблиця 3.3) складає 12402 особи, що на 4,7% менше, ніж у попередньому році (2010 рік - 13014).


Таблиця 3.3   Контингент студентів ЗНТУ за 2010, 2011 роки (без структурних підрозділів)

Форма навчання

2010 рік

2011 рік

Бюджет

Контракт

Всього

Бюджет

Контракт

Всього

Денна форма навчання

4207

3531

7738

3879

3371

7250

Заочна форма навчання

579

4697

5276

532

4620

5152

Разом денна та заочна форми навчання

4786

8228

13014

4411

7991

12402

Іноземні студенти

2

68

70

1

82

83


З них на денній формі навчається 7250 студентів (2010 рік – 7738).

Студентів заочної форми навчання – 5152, з яких 158 осіб – екстерни (2010 рік – всього студентів заочної форми навчання – 5276, з них 199 екстернів).

За держбюджетом усього навчається 4411 осіб (2010 рік -4786);

за контрактом - 7991 особа (2010 рік - 8328).

Контингент іноземних студентів усіх форм навчання, у порівнянні з попереднім роком, збільшився на 18,5 %.

Загальний випуск фахівців ЗНТУ у 2011 році становить 4192 особи.

^ Усього бакалаврів: 2189, у т.ч. – 922 – за держзамовленням.

З них:

- денна форма – 1310, у т.ч. 832 – за держзамовленням

- заочна форма – 879, у т.ч. 90 – за держзамовленням.

^ Усього спеціалістів: 1609, у т.ч. 770 – за держзамовленням.

З них:

- денна форма – 946, у т.ч. 691 – за держзамовленням

- заочна форма – 663, у т.ч. 79 – за держзамовленням.

^ Усього магістрів: 394, у т.ч. – 156 – за держзамовленням.

З них:

- денна форма – 267, у т.ч. 153 – за держзамовленням

- заочна форма – 127, у т.ч. 3 – за держзамовленням.

Із загальної кількості випускників 658 осіб, які навчались на денній формі навчання за державним замовленням, були працевлаштовані в організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів та на підприємства інших форм власності.
^ 4 ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2011 р.


Порядок організації і проведення прийому у ЗНТУ на 1-й курс у 2011 р. було розглянуто на Вченій раді університету у грудні 2010 р. Склад приймальної комісії був затверджений Наказом ректора № 415 від 11 листопада 2010 р.

У відповідності до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 961 від 19.10.2010р.) були розроблені та затверджені на засіданні приймальної комісії ЗНТУ (Протокол №36 від 12 листопада 2010р.) «ПРАВИЛА прийому до Запорізького національного технічного університету у 2011 році».

Вступна кампанія 2011 року проходила за умов значного зменшення кількості потенційних абітурієнтів ВНЗ, оскільки випуск у загальноосвітніх навчальних закладах України скоротився у порівнянні з попереднім роком на 44,2%. Так, у Запоріжжі кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів незначно перевищував 1700 осіб.

Враховуючи зазначене, впродовж лютого-квітня 2011р. приймальною комісією разом з деканатами виконано значний обсяг організаційної роботи по проведенню профорієнтаційних заходів, спрямованих на залучення потенційних абітурієнтів Запоріжжя та Запорізького регіону до вступу в ЗНТУ. Здійснено більше 20 профорієнтаційних виїздів у школи області, прийнято участь в міських та регіональних виставках-семінарах з питань профорієнтації, які проводилися Міською радою Запоріжжя, Торгівельно-промисловою палатою та дитячим фондом України. З метою роз’яснення особливостей умов вступу до ВНЗ приймальною комісією були організовані збори для випускників технікумів-коледжів м. Запоріжжя та Запорізької області.

У період з січня 2011 р по травень 2011р. у ЗНТУ було проведено 5 «Днів відкритих дверей» факультетного та загально-університетського формату, на яких були присутні більше ніж 3000 осіб (5000 осіб у 2010р.).

Значна кількість публікацій у засобах масової інформації та декілька тематичних передач на провідних телевізійних каналах Запоріжжя були спрямовані на роз’яснення особливостей вступної кампанії 2011 року та мали за мету популяризацію основних спеціальностей нашого ВНЗ серед вступників.

У 2011 р. були організовані та працювали підготовчі курси на факультеті довузівської підготовки, на яких навчалось 463 особи. Основною відмінністю цьогорічної вступної кампанії був той факт, що слухачі підготовчих курсів отримали можливість додавати до свого конкурсного балу 20 додаткових балів при вступі на технічні та комп’ютерні напрями підготовки.

Враховуючи досвід попередніх років, з метою оптимізації процедури прийому документів в період з листопада 2010 р. по травень 2011 р. був проведений значний обсяг робіт по розробці принципово нового програмного забезпечення і нормативної документації, що регламентує прийом. Підготовані до роботи та оснащені нові приміщення Приймальної комісії.

Однією з основних відмінностей прийому 2011 року було значне збільшення термінів прийому документів. МОНМС України, врахувавши негативний досвід 2010 року, коли для вступу у ВНЗ відводилося 2 тижні, відновило терміни прийому документів протягом місяця (з 01 до 31 липня). Разом із високим рівнем організації прийому та зменшенням кількості вступників це рішення забезпечило можливість приймальній комісії працювати без черг та ажіотажу з боку вступників і, відповідно, значно знизило можливість соціальної напруженості навколо вступної кампанії.

Всього на денну форму навчання було подано 6754 заяв (6237 на базі ПЗСО, 517 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому числі 607 медалістів, 6 – призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, 207 абітурієнтів, які користуються пільгами. (у 2010 році 11707 заяв (6467 за держбюджетом, 219 з них на базі ОКР молодший спеціаліст; 5240 за контрактом з них 111 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому числі 689 медалістів, 2 – переможці IV етапу Всеукраїнських олімпіад, 218 абітурієнтів, які користуються пільгами)).

Одним з нововведень цього року було впровадження системи «Електронний вступ». Абітурієнт отримав можливість подати документи до ЗНТУ через мережу Інтернет. Нажаль, через неадекватну роботу цієї системи в перші тижні роботи, «ЕВ» скоріше заважав здійснювати прийом, змушуючи працівників Приймальної комісії дублювати введення інформації у нічний період, коли навантаження на сервер «ЄДЕБО» зменшувалося і він починав працювати. Некоректно система враховувала середній бал атестату чи обирала сертифікати за порядковим номером, а не за переліком передбаченим для вступу, при цьому використовуючи дозволені абітурієнту 3 спроби подачі документів. В цілому, через систему «Електронний вступ» до ЗНТУ подало документи 350 осіб. З них в подальшому вступило на навчання – 12.

З метою залучення до навчання в університеті випускників коледжів - структурних підрозділів ЗНТУ приймальна (відбіркова) комісія вперше у цьому році здійснила виїзний прийом документів у БМК ЗНТУ (м. Бердянськ) та ТМТ ЗНТУ (м. Токмак).

Наказом МОН України № 712 від 30.07.11р. ЗНТУ (фактично план прийому отримано 11.07.2011р) було доведено 724 місць державного замовлення (у т.ч. 135 на базі молодшого спеціаліста). Порівняно з 2010 р. обсяг державного замовлення було скорочено на 16%.

На напрями: 6.010201 Фізичне виховання, 6.020107 Туризм, 6.030301 Журналістика, 6.030102 Психологія, 6.130102 Соціальна робота, 6.010203 Здоров’я людини, 6.030402 Правознавство, 6.030509 Облік і аудит державне замовлення не доводилось.

Треба зазначити, що згідно пропозицій ЗНТУ, узгоджених з Запорізькою ОДА та ОЦЗ Запоріжжя, передбачався прийом на рівні 725 осіб, при цьому доведені Міністерством показники прийому за державним замовленням, при загальному збереженні кількості місць, значно скорочували, або взагалі не передбачали прийом на економічні напрями та збільшували прийом на технічні напрями підготовки. Нажаль, в подальшому, компенсувати таке збільшення місць за рахунок абітурієнтів гуманітарних та економічних спрямувань у липні місяці вже не представлялося можливим, оскільки вступ на технічні напрями передбачав наявність зовсім іншого комплекту сертифікатів УЦОЯО.

За перебігом прийому документів та проходженням вступної кампанії в цілому, спостерігав громадський штаб, затверджений наказом ЗНТУ № 232 від 10.06.11р., громадські організації «Опора» та «Комітет виборців України» Скарг та негативних звернень щодо роботи приймальної комісії ЗНТУ від абітурієнтів та їх батьків зафіксовано не було.


Таблиця 4.1 – Конкурсна ситуація станом на 31.07.2011р., денна форма навчання

Напрям підготовки

З можл. под. навч. на спеціал.

ПЗСО

ПЗСО пільг.

МС

МС пільг.

Місц. контр.

Заяв пере-можців олімпіад


з відзна-кою

план

заяв

конк.

план

заяв

конк.

план

заяв

конк.

план

заяв

конк.

 

 

Б

К

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.020207

Дизайн

02020701

Дизайн

10

95

9,5

3

5

1,7

4

5

1,3

1
0,0

12
8

6

6.020303

Філологія

02030304

Переклад

15

305

20,3

5

4

0,8

0
0,0

0
0,0

30
28

17

6.030203

Міжнародні економічні відносини

03020301

Міжнародні економічні відносини

4

204

51,0

1

8

8,0

0
0,0

0
0,0

110
29

21

6.030102

Психологія

03010201

Психологія

0

221

0,0

0

3

0,0

0
0,0

0
0,0

40
7

7

6.030301

Журналістика

03030101

Журналістика

0

120

0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

50
3

3

6.030402

Правознавство

03040201

Правознавство

0

260

0,0

0

2

0,0

0

15

0,0

0

1

0,0

75
26

24

6.130102

Соціальна робота

13010201

Соціальна робота

0

216

0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

40
11

11

6.030507

Маркетинг

03050701

Маркетинг

6

289

48,2

2

16

8,0

0

15

0,0

0
0,0

42

1

35

21

6.030508

Фінанси і кредит

03050801

Фінанси і кредит

4

343

85,8

2

15

7,5

1

17

17,0

1
0,0

117

1

51

36

6.030509

Облік і аудит

03050901

Облік і аудит

0

231

0,0

0

7

0,0

0

16

0,0

0
0,0

100
38

25

6.030601

Менеджмент

03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

11

292

26,5

4

11

2,8

1

3

3,0

1
0,0

103

1

33

16

6.050701

Електротехніка та електротехнології

05070103

Електротехнічні системи електроспоживання18

99

5,5

6

3

0,5

9

26

2,9

3

1

0,3

39
1

30


3

3

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.050701

Електротехніка та електротехнології

05070108

Енергетичний менеджмент

7

56

8,0

3

1

0,3

2

9

4,5

1
0,0

47
9

4

6.050702

Електромеханіка

05070201

Електричні машини і апарати

25

79

3,2

8

3

0,4

7

10

1,4

3
0,0

57
5

2

6.050702

Електромеханіка

05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

15

84

5,6

5

3

0,6

5

3

0,6

2
0,0

33

1

8

2

6.050702

Електромеханіка

05070207

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

9

33

3,7

3

1

0,3

2
0,0

1
0,0

15
3

2

6.050402

Ливарне виробництво

05040201

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

9

34

3,8

3

2

0,7

2

8

4,0

1
0,0

35
2

1

6.050403

Інженерне матеріалознавство

05040301

Прикладне матеріалознавство

11

39

3,5

4

2

0,5

0
0,0

0
0,0

15
4

2

6.050502

Інженерна механіка

05050202

Обладнання та технології ливарного виробництва11

31

2,8

4
0,0

0

1

0,0

0
0,0

25
3

1

31
Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.050504

Зварювання

05050401

Технологія та устаткування зварювання

12

59

4,9

4

1

0,3

1

5

5,0

1

1

1,0

17
4

1

6.050504

Зварювання

05050403

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

7

22

3,1

3

3

1,0

1

6

6,0

1

1

1,0

13
2

1

6.040303

Системний аналіз

04030301

Системний аналіз і управління

7

89

12,7

3

1

0,3

4

8

2,0

1
0,0

10

1

11

5

6.050101

Комп`ютерні науки

05010102

Інформаційні технології проектування

11

129

11,7

4

4

1,0

0
0,0

0
0,0

60
11

4

6.050102

Комп'ютерна інженерія

05010201

Комп'ютерні системи та мережі

16

279

17,4

6

7

1,2

2

14

7,0

1
0,0

75
28

14

6.050102

Комп'ютерна інженерія

05010203

Спеціалізовані комп'ютерні системи

10

135

13,5

3

1

0,3

1

9

9,0

1
0,0

65
14

9

6.050103

Програмна інженерія

05010301

Програмне забезпечення систем

13

238

18,3

5

6

1,2

1

23

23,0

1
0,0

60
28

9

6.050502

Інженерна механіка

05050201

Технології машинобудування

18

99

5,5

6

4

0,7

19

40

2,1

6

2

0,3

31
10

5

6.050502

Інженерна механіка

05050203

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

7

26

3,7

3
0,0

4

8

2,0

1

1

1,0

35
4

32
2

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.050503

Машинобудування

05050301

Металорізальні верстати та системи

11

33

3,0

4

1

0,3

4

35

8,8

1
0,0

30
8

3

6.050503

Машинобудування

05050308

Підйомно - транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

10

37

3,7

4

2

0,5

0

20

0,0

0

2

0,0

36
2
6.051102

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

05110202

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

9

28

3,1

3

2

0,7

1

3

3,0

1
0,0

16
3

3

6.051102

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

05110203

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

13

60

4,6

4

4

1,0

3

3

1,0

1
0,0

34
7

5

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

03050501

Управління персоналом та економіка праці

6

382

63,7

2

15

7,5

1

11

11,0

1
0,0

90
50

31

6.140103

Туризм

14010301

Туризмознавство

0

277

0,0

0
0,0

0

37

0,0

0
0,0

100
17

16

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

05080101

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

11

43

3,9

4

2

0,5

5

13

2,6

2

2

1,0

3

1

5

2

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

18010001

Якість, стандартизація та сертифікація

7

20

2,9

3
0,0

2

6

3,0

1
0,0

12
4

33
1

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.050901

Радіотехніка

05090101

Радіотехніка

9

43

4,8

3
0,0

2

11

5,5

1
0,0

15
4

3

6.050902

Радіоелектронні апарати

05090201

Радіоелектронні апарати та засоби

11

37

3,4

4
0,0

7

12

1,7

3

2

0,7

15
1
6.050903

Телекомунікації

05090301

Інформаційні мережі зв'язку

11

82

7,5

4

4

1,0

0
0,0

0
0,0

35
9

6

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

11

109

9,9

4

2

0,5

0
0,0

0
0,0

25
9

7

6.170102

Системи технічного захисту інформації

17010201

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

11

87

7,9

4
0,0

0
0,0

0
0,0

35
6

2

6.050503

Машинобудування

05050304

Двигуни внутрішнього згорання

9

59

6,6

4

1

0,3

4

28

7,0

2

1

0,5

31
3

1

6.050503

Машинобудування

05050305

Колісні та гусеничні транспортні засоби

13

47

3,6

4
0,0

0

9

0,0

0

2

0,0

68
2

1

6.070101

Транспортні технології

07010101

Транспортні системи

7

93

13,3

3

4

1,3

0

5

0,0

0
0,0

25
8

4

6.070101Транспортні технології07010102

Організація перевезень і управління на транспорті

19

155

8,2

6

5

0,8

0

9

0,0

0
0,0

55
13

4

34
Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.070101

Транспортні технології

07010104

Організація і регулювання дорожнього руху

11

69

6,3

4

1

0,3

0

4

0,0

0
0,0

15
3

1

6.010201

Фізичне виховання

01020101

Фізичне виховання

0

68

0,0

0
0,0

0

20

0,0

0

1

0,0

75
1

1

6.010203

Здоров’я людини

01020302

Фізична реабілітація

0

86

0,0

0

3

0,0

0
0,0

0
0,0

75
1

1


Всього заяв: 6588

435

5922

13,6

154

159

1,0

95

467

4,9

40

17

0,4

2141

6

584

34635

За результатами прийому документів та доведених обсягів держзамовлення, станом на 01.08.2011, склалася наступна конкурсна ситуація:

Середній конкурс на денну бюджетну форму навчання – 10,9 (11,6 у 2010 році)

2,98 – на контрактну.

Відповідно із порівняльною характеристикою, найвищий конкурс склав:

На економічному напрямі:

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

85,25

На комп`ютерному напрямі

6.050103 Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

18,31

На інженерно-технічному напрямі:

6.070101 Транспортні технології

Транспорт і транспортні системи

13,29


Найнижчий - відповідно :

На економічному напрямі:

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

26,55

На комп`ютерному напрямі

6.050101 Комп`ютерні науки

Інформаційні технології проектування

11,73

На інженерно-технічному напрямі:

6.050502 Інженерна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

2,82


Відповідно зі змінами внесеними до правил прийому до ЗНТУ згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 961 від 19.10.2010 р. було визначено 25 відсоткову квоту місць державного замовлення для абітурієнтів пільгових категорій. У зв’язку з цим для відповідної категорії було окремо організовано рейтинговий конкурсний відбір і визначено прохідні бали. Зведена інформація про конкурсну ситуацію та прохідні бали при вступі на денну форму навчання наведено в таблицях 4.1, 4.2, 4.3.


Таблиця 4.2   Прохідні бали за результатами конкурсного відбору на денну форму навчання у ЗНТУ в 2011 р.

Напрям підготовки

Спеціальність

Прохідний бал

На денну бюджетну форму навчання

6.020207 Дизайн

Дизайн

629,8

6.020303 Філологія

Переклад

733,6

6.030203 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

757,9

6.030505Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

755,9

6.030507 Маркетинг

Маркетинг

752,1

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

771,3

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

740,5

6.040303 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

758,9

6.050101Комп`ютерні науки

Інформаційні технології проектування

748,3

6.050102Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

744

6.050102Комп'ютерна інженерія

Спеціалізовані комп'ютерні системи

721

6.050103 Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

758,9

6.050402 Ливарне виробництво

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

654,2

6.050403 Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

683

6.050502 Інженерна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

650,8

6.050502 Інженерна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

628,9

6.050502 Інженерна механіка

Технології машинобудування

695,7

6.050503 Машинобудування

Двигуни внутрішнього згорання

678,7

6.050503 Машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

653,9

6.050503 Машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

647,1

6.050503 Машинобудування

Металорізальні верстати та системи

647,3

6.050504 Зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

634

6.050504 Зварювання

Технології та устаткування зварювання


654,5

Продовження таблиці 4.2

Напрям підготовки

Спеціальність

Прохідний бал

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електроспоживання

689,6

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Енергетичний менеджмент

732,1

6.050702 Електромеханіка


Електричні машини та апарати

684,3

6.050702 Електромеханіка

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

661,6

6.050702 Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

713,1

6.050801Мікро- та наноелектроніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

714,5

6.050801Мікро-та наноелектроніка

Якість, стандартизація та сертифікація

634,3

6.050901 Радіотехніка

Радіотехніка

700,6

6.050902 Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

666,2

6.050903 Телекомунікації

Інформаційні мережі зв'язку

716,1

6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

658,4

6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

702,4

6.070101 Транспортні технології

Організація і регулювання дорожнього руху

673,9

6.070101 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті

714

6.070101 Транспортні технології

Транспортні системи

723,8

6.170102 Системи технічного захисту інформації

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

727,7

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

727,3

Для абітурієнтів, які вступали поза конкурсом (навчання на базі ПЗСО)

Напрям підготовки

Спеціальність

Прохідний бал

6.030203 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини624,7

Продовження таблиці 4.2

Напрям підготовки

Спеціальність

Прохідний бал

6.030505Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

684,8

6.030507 Маркетинг

Маркетинг

681,7

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

711,6

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

603,5

6.050102Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

632,2

6.050103 Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

587,5

6.070101 Транспортні технології

Транспортні системи

633,7

На денну контрактну форму навчання (навчання на базі ПЗСО)

6.030102 Психологія

Психологія

665,5

6.030301Журналістика

Журналістика

619,6

6.030402Правознавство

Правознавство

667,7

6.030509 Облік і аудит

Облік і аудит

672,1

6.130102 Соціальна робота

Соціальна робота

677

6.140103 Туризм

Туризмознавство

664,4
 • oldrussian.ru/theory-research-and-practice-7.html
 • oldrussian.ru/placentia-yorba-linda-unified-school-district.html
 • oldrussian.ru/riski-i-evolyuciya-deneg-dengi-v-nashu-epohu.html
 • oldrussian.ru/six-days-of-creation-prepares-the-earth-for-humans-genesis.html
 • oldrussian.ru/zastosuvannya-espa-lponu-v-lkuvann-dabetichnih-gepatopatj-hronicheskij-gastrit-tipa-v-kak-faktor-sposobstvuyushij.html
 • oldrussian.ru/international-society-for-environmental-ethics-52.html
 • oldrussian.ru/socologchna-osvta-ragomanova-bbloteka-ukranska-pedagogchna-bblografya-1997-rk-pokazhchik-lteraturi-vipusk.html
 • oldrussian.ru/konkurent-filipp-bobkov-korporaciya-rossiya-i-kgb-vo-vremena-prezidenta-putina.html
 • oldrussian.ru/social-insurance-proceedings-of-the-national-assembly.html
 • oldrussian.ru/an-exploration-of-the-language-of-raymond-chandler-and-its-translation-into-dutch.html
 • oldrussian.ru/2086-outdoor-storage-section-101-short-title-4.html
 • oldrussian.ru/ostavlennie-ekipazhem-podyom-zatonuvshih-korablej.html
 • oldrussian.ru/velika-transformacya-evolyucya-mskogo-seredovisha-katerinoslava-kncya-hh-pochatku-hh-st-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/shlyahi-optimzac-mkroelementnogo-ta-energetichnogo-zabezpechennya-pri-zahvoryuvannyah-u-vagtnih-zhnok-ta-dtej-stornka-3.html
 • oldrussian.ru/international-leadership-forum-for-women-with-disabilities-final-report.html
 • oldrussian.ru/ex-yougoslvie-veille-media.html
 • oldrussian.ru/marchenko-larisa-vanvna-sumskij-derzhavnij-unversitet-bbloteka-nformacjno-bblografchnij-vddl-drukovan.html
 • oldrussian.ru/tap-the-internet-to-strengthen-evidence-based-oncology-nursing-practice-16.html
 • oldrussian.ru/part-1-commodities-and-money-chapter-1-commodities-volume-i-book-one-the-process-of-production-of-capital.html
 • oldrussian.ru/amerikanskaya-protivokorabelnaya-raketa-garpun-enciklopediya-sovremennoj-voennoj-aviacii-1945-2002-ch-2-vertoleti.html