1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК - О. А. Андренко Рецензент: к е. н., проф каф


^ 1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подають документи:

- наказ ректора (декана факультету післядипломної освіти і заочного навчання) про допуск студентів до державного іспиту;

- довідка про виконання студентами навчального плану й отримання оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.

Для оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії призначається технічний секретар.

^ 1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп

Розклад комплексного державного іспиту складається деканатом факультету післядипломної освіти і заочного навчання разом з навчальним відділом академії за участю кафедри економіки управління в будівництві і міському господарстві, затверджується першим проректором академії і доводиться до відома всіх учасників держіспиту не пізніше як за місяць до його початку.

Списки навчальних груп складаються деканатом відповідно до затвердженого розкладу. Кожна ДЕК приймає за день тільки одну екзаменаційну групу.

^ 1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом „Облік і аудит"

Оглядові лекції за фахом „Облік і аудит" під час підготовки до комплексного державного іспиту не повинні бути:

• простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін;

• коротким та поверховим викладанням програмних тем навчальних курсів;

• відповідями на питання екзаменаційних білетів.

Враховуючи відведення на оглядові лекції часу, лектору необхідно будувати їх на таких засадах:

• здійснити органічний зв'язок теоретичних і практичних питань щодо професійної підготовки студентів.

Врешті решт оглядові лекції повинні допомогти студентам розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін.

Формуючи тематику оглядових лекцій, треба першочергову увагу приділяти висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.

Виходячи з обмеженого часу, виділеного на оглядові лекції, доцільно будувати їх на основі курсів "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік", "Організація і методика аудиту".

^ 1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових)

Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тритижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. Її можна проводити ще до закінчення читання оглядових лекцій.

На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

Важливо також на першій консультації ознайомити студентів:

На консультації викладач розповідає студентам:

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Другу консультацію можна проводити у формі "круглого столу" за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні.

У цей же період на допомогу студентам в бібліотеці на УКЦ організуються виставки методичної літератури, навчальних посібників, альбомів заочних посібників, таблиць і схем, технічних засобів навчання з ілюстративними матеріалами. Студентам надається також можливість користуватися під час підготовки до комплексного держіспиту аудиторіями з комп'ютерною технікою.

^ 1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних білетів

Підготовка і формування екзаменаційних білетів є одним із складних і відповідальних питань. При їх формуванні можна користуватися двома різними підходами.

Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це полегшує вирішення організаційних моментів: питання оглядових лекцій, проведення консультацій, .підведення підсумків іспитів тощо. Але можливе дублювання окремих питань.

Другий підхід - комплексний, системний, являє собою синтез усіх наскрізних проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні питання повинні формуватися на засадах методологічного їх значення, актуальності з погляду на сучасні вимоги. Безумовно, за таким підходом частина питань може залишитися поза увагою укладачів екзаменаційних білетів. Тому доцільно включати їх в білети як самостійні питання.

^ 1.10. Підготовка і характер екзаменаційних білетів

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання, що дає змогу перевірити знання студентів з дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік", "Організація і методика аудиту ”. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради факультету післядипломної освіти і заочного навчання.
^ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ “ОБЛІК І АУДИТ”


2.1. Вихідні умови Положення про комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” в ХНАМГ

До комплексного державного іспиту за фахом „Облік і аудит" допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки й іспити згідно з навчальним планом бакалавра і склали державний іспит з економічної теорії.

Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” проводиться письмово або усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів.

Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій академії.

Тривалість комплексного державного іспиту за фахом одного студента - не більше 30 хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.
 • oldrussian.ru/the-tree-of-the-lancaster-coopers-and-a-multitude-of-haythornthwaites-hawthornthwaites-haythornwhites-and-haythornes.html
 • oldrussian.ru/annual-report-2.html
 • oldrussian.ru/23-ntegrovan-pdhodi-do-upravlnnya-test-13-rozvitok-nauki-upravlnnya-16-rozvitok-nauki-upravlnnya-16.html
 • oldrussian.ru/american-history-flash-cards-9.html
 • oldrussian.ru/with-thanks-to-dr-w-michael-mathes-for-his-excellent-consultation-on-spanish-and-mexican-material-14.html
 • oldrussian.ru/non-conus-resident-country-state-codes-ncrtop-milpds-code-speedy-reference.html
 • oldrussian.ru/organzacya-obslugovuvannya-koristuvachv-dtej-z-vikoristannyam-novtnh-nformacjnih-tehnologj.html
 • oldrussian.ru/glava-3-maltijskie-ricari-nachalo-xvixviii-vek-istoriya-maltijskogo-ordena.html
 • oldrussian.ru/22-shevchuk-v-derzhavna-bbloteka-ukrani-dlya-yunactva.html
 • oldrussian.ru/siag-may-run-meetings-with-local-organizers-and-no-siam-services-in-an-effort-to-reduce-overall-costs-please-indicate-what-kind-of-meeting-you-are-proposing.html
 • oldrussian.ru/nios-en-riesgo-organization-escuela-jose-vasconcelos-comunidad-la-calera-cotacachi.html
 • oldrussian.ru/absent-friends-r-farnon-4.html
 • oldrussian.ru/osnovn-rezultati-naconalno.html
 • oldrussian.ru/yanvorska-la-programi-mzhshklnogo-fakultativu-dlya-obdarovanih-dtej-katerinopl-2007.html
 • oldrussian.ru/32-stimulyuvannya-nnovacjno-aktivnost-magsterska-programa-menedzhment-v-galuz-virobnictva-ta-pererobki.html
 • oldrussian.ru/part-a-summary-of-reviewed-field-trials-on-tyre-leachate-bc-unepchw.html
 • oldrussian.ru/black-lamb-and-grey-falcon-a-journey-through-yugoslavia-11.html
 • oldrussian.ru/lekciya-7-ekonomicheskie-vzglyadi-p-buagilbera-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/2-definitions-21-general-definitions-of-biodiversity-linguistic-diversity-and-biocultural-diversity.html
 • oldrussian.ru/-28-vimova-j-pravopis-golosnih-e-ta-i-rdna-mova-usvt-ponad-35-tisyach-mov-odnimi-rozmovlyayut-mljoni.html