1.3 Побудова організаційної структури підприємства - Лекція Виробничо-організаційна й економічна^ 1.3 Побудова організаційної структури підприємства

Виробнича структура підприємства є лише об'єктом управління і складовою частиною його організаційної структури. Організаційна структуризація передбачає внутрішню побудову підприємства для розділення праці і розподілу посадових обов’язків серед працівників, визначення норми управління і ліній підпорядкування, а також для координації завдань підприємства.

Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. Розмаїття та особливості виробництва підприємств міського господарства обумовлюють необхідність застосування різних типів організаційних структур.

Розробка організаційної структури підприємства потребує насамперед його виробничої структуризації, а також формування вертикальної та горизонтальної структур управління.

^ Вертикальна організаційна структура – структура, що пов’язує діяльність на вищому рівні підприємства з діяльністю середньої і нижньої ланок. Ця структура може бути лінійною або лінійно-штабною.

^ Лінійна організаційна структура – структура співпідлеглості, в якій чітко визначено напрямок реалізації повноважень від вищого рівня до нижнього.

Лінійно–штабна організаційна структура має чітку співпідлеглість зверху донизу, однак разом з цим включає функціональні групи людей, що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні адміністративного апарату.

^ Горизонтальна організаційна структура дозволяє координувати діяльність підрозділів, полегшувати ділове спілкування і обмін інформацією між ними.

Традиційні моделі організаційних структур управління ґрунтуються на комбінації названих структур, бо саме вертикальні й горизонтальні зв’язки є основою для ефективної організації виробничого процесу, упорядкування діяльності підрозділів, забезпечення координації роботи підприємства.

Особливістю сучасних організаційних структур є поширення допоміжних структур – проектних і робочих груп, координаційних комітетів, які доповнюють основну структуру. Ці допоміжні структури створюються з метою вирішення проблемних для підприємства завдань, мають гнучку побудову і перетворюються після виконання своїх функцій.

Формування організаційної структури підприємства і розробка заходів щодо її вдосконалення можливі на основі складання та аналізу матриць зв’язків елементів структури управління. Під час аналізу такої матриці виникає можливість прогнозування змін зв’язків у системі управління внаслідок реалізації рекомендацій, спрямованих на її удосконалення, з урахуванням вимог розвитку виробничої структури.

Схема опису вказаних зв’язків має назву “Матриця розподілу завдань, прав, обов’язків і відповідальності в системі управління”. Вона являє собою таблицю, в найменуванні граф якої наведено перелік структурних підрозділів або посад, а в найменуванні рядків - перелік завдань і функцій, що згруповані за основними видами діяльності. На перетині граф і рядків через символи вказані управлінські дії, за допомогою яких реалізуються права та відповідальність.

Таким чином, вертикальна графа – це компактний опис посадових обов’язків, а горизонтальний рядок – розподіл функцій або завдань між підрозділами (посадами) в апараті управління. Інакше кажучи, по горизонталі матриця ілюструє взаємодію всіх підрозділів у процесі управління, а управлінські функції по вертикалі відображають компетенцію підрозділів або посадових осіб.

У табл. 1.3 наведено фрагмент матриці, що відображає прийняття двох видів управлінських рішень у виробничому об’єднанні (примітка: П – підготовка рішення; У – участь у підготовці рішення; Уз – обов’язкове узгодження на стадії підготовки рішення або його прийняття; В – визначення та внесення питань, які потребують вирішення; Вр – виконання рішення; К – контроль виконання рішення).

Здійснення кожної з указаних у матриці управлінських дій є правом посадової особи або підрозділу і передбачає відповідальність за своєчасність та якість їх виконання, а також компетентність рішень, які приймаються під час узгодження.

У разі необхідності поглибленого аналізу структури управління доцільно розробити детальні матриці для кожного структурного підрозділу із зазначенням функцій, що виконуються.

Таким чином, аналіз матриць розподілу завдань, обов’язків та відповідальності в системі управління дає змогу здійснити діагностику стану її організаційної структури, виявити відносини, що склалися, та зв’язки в системі як по вертикалі, так і по горизонталі, повноваження та відповідальність підрозділів і окремих працівників, характер їх участі в процесі управління, ступінь централізації рішень на різних рівнях управління.

Одночасний аналіз матриць відносин та зв’язків у виробничій структурі й структурі управління дає змогу вирішити такі завдання:

Необхідність трансформації та удосконалення організаційних структур підприємства обумовлюється сучасним розвитком економічних відносин - з’являються нові моделі організаційних структур, особливістю яких є велика свобода окремих елементів структур, обмін інформацією, прийняття рішень та відповідальність за їхні результати.


Таблиця 1.3 - Фрагмент матриці ділових зв`язків у процесі управління виробничим об`єднанням

Перелік завдань та обов`язків

Генеральний директор

Головний інженер

Заст. директора з економіки та фінансів

Заст. ген. директора з постачання

Заст. ген. директора з капітального будівництва

Головний механік

Головний енергетик

Головний технолог

Начальник юридичного відділу

Заст. ген. директора із соціальних питань

Заст. ген. директора з науки, інвестицій, перспективного розвитку

Начальник відділу кадрів

Головний бухгалтер

Начальник виробничо-технічного відділу

Начальник відділу нормування праці та зарплати

Начальник відділу ОП і ТБ

Керівник контрольно-абонентської служби

Начальник планово-економічного відділу

Виробничі підрозділи

Інформаційно-обліковий центр

Розробка пропозицій щодо подальшого розвитку та удосконалення виробництва

Р

У

У

У

У В

У

У

У

У

У

П К

У

У В

У В

У В

У В

У

У В

В

У В

Установлення доплат та надбавок до окладів спеціалістів

Р

У

У К

-

-

У

У

У

-

У

-

У

У В

У

П

-

-

-

В

-
 • oldrussian.ru/23-sekretar-kervnika-organzac-pdprimstva-ustanovi-nakaz.html
 • oldrussian.ru/obchislennya-skorigovanogo-pna-v-rezultat-konvertuvannya-oblgacj-zmenshennya-ekonomchnih-vigod-u-viglyad-vibuttya.html
 • oldrussian.ru/tema-klasifkacya-form-relfu-zeml.html
 • oldrussian.ru/editor-in-chief-4.html
 • oldrussian.ru/698-glosarj-konceptualna-osnova-skladannya-ta-podannya-fnansovih-zvtv.html
 • oldrussian.ru/socit-internationale-de-biospologie.html
 • oldrussian.ru/jobs-for-security-professionals-general-job-search-information.html
 • oldrussian.ru/note-because-important-websites-are-frequently-here-today-but-gone-tomorrow-the-following-was-archived-from.html
 • oldrussian.ru/matematika-informatika-i-mediko-biologicheskie-nauki-rsl-preliminary-white-paper-for-consideration.html
 • oldrussian.ru/saint-marys-hall-cg-affirmative-2006-st-marks-affirmative-casebook.html
 • oldrussian.ru/programuvannya-chastina-nzhenerya-programnogo-zabezpechennya.html
 • oldrussian.ru/legkij-plavayushij-tank-pt-76-obekt-740-obozrenie-otechestvennoj-bronetankovoj-tehniki.html
 • oldrussian.ru/hristiyanska-etika-v-ukranskj-kultur-doroga-dobra-posbnik-dlya-vchitelya-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/6-templates-for-course-specifications-helwan-university.html
 • oldrussian.ru/urok-9-novaya-fiziologiya-chast-4-celebnaya-sistema-besslizistoj-dieti.html
 • oldrussian.ru/avellar-broteri-felicis-8-trabajos-dedicados-al-estudio-del-cemento-y-del-proceso-de-su-fabricacin.html
 • oldrussian.ru/m-betl-yerer-sami-aydogan-presiding-officials.html
 • oldrussian.ru/persuasive-writing-section-1-literary-analysis-7.html
 • oldrussian.ru/53the-recent-period-influential-philosophers-1the-periods-and-main-influences-5.html
 • oldrussian.ru/information-technology-northwestern-polytechnic-university.html