І 2009Г. ЗсіПіЭіунін сб№нінэ сЗ, щ эі·сбхГЫбхээ сЗ, №ілі·сщ сз ё у йЭіспэ сЗ іЭніЭбхщэ сб ё с хзэіпэ сЗ іЭбхээ сБ


¶ЖоІРєоІјаоІОІЬ ІЮКІоІЬшЬєр


И»ЅніµіЭбхГЫіЭ Ё ЩЗзЩЯіПбхГіЫЗЭ СіХбс№іПубхГЫіЭ эіПбхЙп»пЗ ЯсзіЭіПЭ»сбхЩ ·бсНбХ іЩµЗбЭЭ»сЗ №іліЛблЭ»сЗ ПбХЩЗу пеі·сн»Й ї Ябхсз 55 ·ЗпіПіЭ Сб№ніН


 1. ЪафЬєкОъ-ЗЄ Щіс№бх ЗсінбхЭщЭ»сЗ Ё ЕбХбнс№інісбхГЫіЭ іЩµЗбЭ


і) 2009Г. ЗсіПіЭіуніН Сб№ніНЭ»сЗ, Щ»Эі·сбхГЫбхЭЭ»сЗ, №ілі·сщ»сЗ Ё У»йЭісПЭ»сЗ іЭніЭбхЩЭ»сБ Ё С»ХЗЭіПЭ»сЗ іЭбхЭЭ»сБ:


о»с-ФЁбЭ№ЫіЭ міСіЭ


1. ¶сЗ·бс ё оХі ПіГбХЗПблЗ №»сБ ОЗЙЗПЗі-є·Зепбл Сісіµ»сбхГЫбхЭЭ»сбхЩ, §РілП¦ СіЫі·ЗпіПіЭ СіЭ№»л, ІЭГЗЙЗіл, ИЗµіЭіЭ, 2009, 31- 43


2. ОЗЙЗПЗіЫЗ СіЫПіПіЭ Гі·інбсбхГЫіЭ іспіщЗЭ щіХіщіПіЭбхГЫбхЭБ Дґ №ісЗ н»сзбхЩ, РР ¶ІІ діпЩіµіЭілЗсіПіЭ СіЭ№»л, єсЁіЭ, ^ СіЭУЭніН ї СсіпісіПбхГЫіЭ


3. ОЗЙЗПЗіЫЗ Гі·інбсбхГЫбхЭЭ бх РіЙ»µЗ лбхЙГіЭбхГЫбхЭБ` №іЯЭіПЗуЭ»с, РР ¶ІІ діпЩбхГЫіЭ ЗЭлпЗпбхпЗ §діпЩбхГЫіЭ Сісу»с¦ ЕбХбніНбх, єсЁіЭ, СіЭУЭніН ї СсіпісіПбхГЫіЭ


ЮіСн»с№ЫіЭ ІЭбхЯ


 1. І. І. ЮіСн»с№ЫіЭ ґісУсі·бхЫЭ ПсГбхГЫіЭ (ійізісПЗ) бх іЯЛіпіЯбхПіЫЗ (еіСіЭзісПЗ) іЭСіЩіеіпілЛіЭбхГЫбхЭБ, §ОіЭГ»Х¦ ·ЗпіПіЭ Сб№ніНЭ»сЗ ЕбХбніНбх, 3 (40), єсЁіЭ 2009 Г., їз 249-254.
 1. Shahverdyan A. Bridging the Gap between Higher Education and Industry 7th Worldwide Forum on Education and Culture, Rome, Italy, 2009, pp. 43-48:

http://www.regent.edu/acad/schcom/faculty/swaffield/2008Proceedings.pdf


3. І. І. ЮіСн»с№ЫіЭ ёесбуЗ пЭыс»ЭЗ ПійінісЩіЭ ·бсНійбхЫГЭ»сБ §ШЛЗГіс ¶бЯ¦ ·ЗпіЩ»Гб№іПіЭ СіЭ№»л, СілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, міЭіУбс, 1 (21) 2009, їз 17-19


дбХблЫіЭ міЙ»сЗ


 1. §ахЕ»Х¦, Г»± ЗсініПіЭ е»пбхГЫбхЭ. §Ійінбп¦, 21-22.01.2009Г.

 2. ??????????????? <> ??????. ?? ?????????, 2009, ??? 2

 3. міЛПбпЗ Щ»ПЭ »л… §Ійінбп¦, 158/3513, 159/3514, 19-20.08.2009Г.,

 4. ЖсініПіЭ е»пбхГЫіЭ СіЫ»уіПіс·Б, ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с (СілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с), есіП ЫбГ»сбс№, §ИЗЭ·ні¦, єс»хіЭ 2009,

 5. ШісщлЗЅЩЗ »х ЩісщлЗЅЩ-Й»ЭЗЭЗЅЩЗ чбЛСісіµ»сбхГЫіЭ Ябхсз, ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с (СілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с), есіП ЫбГ»сбс№, §ИЗЭ·ні¦, єс»хіЭ 2009,

 6. §ДбХбнбхс№¦ СілПіубхГЫіЭ ліСЩіЭі№сіЗсініПіЭ µбніЭ№іПбхГЫбхЭБ. §Ійінбп¦, 03.11.2009Г.

 7. шіХіщіуЗіПіЭ ПсГбхГЫбхЭ, №ілі·Зсщ /15 ЩіЩбхЙ/ діпсілп ї пеі·сбхГЫіЭ


Шіс·ісбн ІЙ»щліЭ№с


1. ???????????, ???????? ? ??????????? ???????????????? ??????????????????? ? ?????? ? ?????? ?.: ???-?? ??? 2009 ? 260 c. Щ»Эі·сбхГЫбхЭ


ґ»·іЭЫіЭ ИЗЙЗГ


1. Author ‘Party system institutionalization in post communist countries’ available at AMAZON Co-author ‘EU-Armenia Relations’, book, end of December


¶іЙлпЫіЭ ІЩіЙЫі


1. к. И. ФіЭзісзЫіЭ, І.и. ¶іЙлпЫіЭ, ШілЭі·ЗпбхГЫіЭ Э»сіНбхГЫбхЭ. ОійінісбхЩ. ахл. У»йЭісП, єдР, є., 2009, 124 їз:

2. м. Кбзіµ»ПЫіЭ, І.¶іЙлпЫіЭ, Ш. д»псблЫіЭ Ё бхсЗЯЭ»с, РіЫілпіЭЗ µісУсі№Зс ·бпЗЭ»сбхЩ ЅµіХніНбхГЫіЭ µіс»ЙінЩіЭ СЗЩЭіЛЭ№ЗсЭ»сБ, §21 №іс¦,§ЬбсініЭщ¦ ·ЗпіПсГіПіЭ СЗЩЭі№сіЩЗ СіЭ№»л, 2009, N3, їз99-122:


¶Ёбс·ЫіЭ ибхµ»Э


1. ????????????? ???????? ????????????, ?????? 33-36 ???., ?????? ?????? 2009-12-09


2. ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ? ?? ???????????? ??????????????, ?????? 127-136???., ?????? ?????? 2009


ШбйЙЫіЭ ибЅі


1. §ибхлілпіЭЗ »сПсі·ЗпбхГЫбхЭ¦ №ілБЭГіуЗ їЙ»ПпсбЭіЫЗЭ п»щлп иъИь-З 2-с№ ПбхслЗ бхліЭбХЭ»сЗ СіЩіс:


2. “?????????????'' ? ???????????? ?????? ? ?????? ????? ?????? ??????? ?????- Сб№ніН бхліЭбХЭ»сЗ ы·пі·бсНЩіЭ СіЩіс:


РбнСіЭЭЗлЫіЭ ¶і·ЗП


1. ???????? ?. ???????? ? ???????? ??????????? ????????? 216-226 str., ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с, РілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, дсіП 7, ИЗЭ·ні, єсЁіЭ 2009


ё»ЩЗсЧЫіЭ Шбнл»л


1. Ш. ё»ЩЗсЧЫіЭ, мпіЭ·нбх±Щ ї, іс№Ыбщ, СіЫЗ іЅ·іЫЗЭ ЗЭщЭбхГЫбхЭБ СіЫ-ГбхсщіПіЭ Сісіµ»сбхГЫбхЭЭ»сЗ СілпіпЩіЩµ. // оіл Сісу, піл еіпілЛіЭ. єдР, 2009


????????????? к»№сіП


1.???????????? ?. ? ??????? ? ??????????? ???????????? ???????????? ????????? ? ????? ???????./ ????????? ???????? ????????????? ??????? ??????????? “?????? – ???:???????????? ??????? ??????????????”,15-16 ???? 2008?.,???????,???.???,2009,?.65-70


2.???????????? ?. ? ??????????????? ??????? ?????????-???????? ?????????? ? ???????/ ?????????? ???????? ?????????“?? ???????????? ???????????????`????? ?????????? ?????????????? ??????? ??????????? ????????” / 18????????,2008/:?.,?????,2009,?.75-80


3.???????????? ?.,??????? ?.????????? ???? ?????????? ?????????-????????????? ?????????? ? ??????????? ???????:?????? ? ?????????? /??? ???????????? ?????????? ???????? 2008?.,??????,??? ????????????????,2009,?.97-115

4.????????????? ?.?. ??????-????????? ???????????????? ?? ??????????????????? ???????? / ???????????????? ?? ????????????????.?????? ?? ???????????:???? ?,??????,??????,2008,??.27-34,50-55


¶іЙбЫіЭ ІсЩіЭ


1. §ёЗпісПЩіЭ Щ»Гб№Б С»піщіЭЭіПіЭ Йсі·сбхГЫбхЭбхЩ¦ /·ЗпіПіЭ Сб№ніН, СіЭУЭніН ї пеі·сбхГЫіЭ/

2. §????????????? ?? ????????????????¦ ???. ??????


¶іЙлпЫіЭ И»хбЭ

§шіХіщі·ЗпіПіЭ п»сЩЗЭЭ»сЗ µЭі·сіµЭбхЫГ Гіс·ЩіЭбхГЫіЭ ЩілЗЭ¦ /·Зп.Сб№ніН/


кіСіПЫіЭ кн»пі

§РісіПЗу »сПсЭ»сЗ еіпЩбхГЫбхЭ¦ ·ЗпіПіЭ У»йЭісПЗ §РіЫ»сЗ №»сіПіпісбхГЫбхЭБ мсілпіЭЗ лбуЗіЙ-пЭп»ліПіЭ Ё ЩЯіПбхГіЫЗЭ ПЫіЭщбхЩ¦ Ё §мсілпіЭЗ ЙбхлінбсбхГЫбхЭБ¦ µі­ЕЗЭЭ»сБ


кіс·лЫіЭ ІлпХЗП

§Р»·ЭіЭщ¦-З ЧіЭігбХіПіЭ СіпПіЭЗЯЭ»сБ¦ /·Зп.Сб№ніН/ ^ СіЭУЭніН ї пеі·сбхГЫіЭ


ФбхПілЫіЭ ІЭіСЗп


1. ??????? ?? ??????????? «??????? ???????? ???????» ? «????? ??? ?????? ???????» ??????????:


јбсЫіЭ РсіЫс


1. §о»Х»ПіпніПіЭ еіп»сіЅЩЭ»с¦ ·ЗпіПіЭ ЕбХбніНбхЗ еіпсілпбхЩ, ЛЩµі·сбхЩ, єс»хіЭ, 2009Г. єдР СсіпісіПгбхГЫбхЭ


2. Рб№ніН §о»Х»ПіпніПіЭ еіп»сіЅЩЭ»с¦ ·ЗпіПіЭ ЕбХбніНбхбхЩ, єс»хіЭ, 2009Г. єдР СсіпісіПгбхГЫбхЭ


3. §ІсЩ»Эес»л. 90-іЩЫі еіпЩбхГЫбхЭ¦ ·сщЗ С»ХЗЭіПбхЩ е»піПіЭ еіпн»сЗ ЯсзіЭіПЭ»сбхЩ, СіЭУЭніН ї пеі·сбхГЫіЭ


4. §?????????????? ??????????? ????????? ??????????????????????¦, §?????????? ???? ??????????? ????????? ???????????¦ ???. ??????


ОіЫНбхЭЗ ибµ»сп


??????? ?. ? ??????? ?????????????????? «?» ( ? ????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ? ???????????? ? ?????????????? ?????????) 237-254 стр., ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с, РілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, дсіП 7, ИЗЭ·ні, єсЁіЭ 2009


дбХблЫіЭ ИбхлЗЭ»


1. кбуЗіЙіПіЭ ПіеЗпіЙБ Ё БЭпіЭЗщБ ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с, РілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, дсіП 7, ИЗЭ·ні, єсЁіЭ 2009


2. шіХіщіуЗіПіЭ ПсГбхГЫбхЭ, №ілі·Зсщ /15 ЩіЩбхЙ/ діпсілп ї пеі·сбхГЫіЭ


иіЩіЅЫіЭ РйЗчлЗЩ»


?????????? ? ??: ?????????? ??? ??????????????? ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с, РілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, дсіП 7, ИЗЭ·ні, єсЁіЭ 2009


РбнСіЭЭЗлЫіЭ РбнСіЭЭ»л


Ж±Эг ї лбнбс»уЭбхЩ еіпЩіПіЭ СЗЯбХбхГЫбхЭБ, ¶ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»с, РілісіПіПіЭ ·ЗпбхГЫбхЭЭ»с, дсіП 7, ИЗЭ·ні, єсЁіЭ 2009


ґіµізіЭЫіЭ ІспбхЯ


1. ??????????????? ? ??????????????? ?????? ? ???????????: ???? є, ??.: ИЗЭ·ні,2009, 4,7 ?????? І. ґіµізіЭЫіЭ, ?. ????????, ?. ?????????


2. ??????????????? ? ??????????????? ?????? ? ???????????: ???? ј, ??.: ИЗЭ·ні,2009, 5 ??????, І. ґіµізіЭЫіЭ, ?. ????????, ?. ?????????,


3. ? ?????? ? ????????? ?????????? ????????? ???????????? ????? м.ґсЫбхлбнЗ іЭніЭ ыпіс Й»ЅбхЭ»сЗ е»піПіЭ СіЩіЙлісіЭЗ ·ЗпіПіЭ іЯЛіпбхГЫбхЭЭ»сЗ ЕбХбніНбх: єс. ИЗЭ·бі, 2009, 0,5 ?.?.


4. ? ????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????, ??????? ??? (?????: ???????????? ? ???????????? ?????). ? 7., 2009, 0,4 ?.?.


5. шіХіщіуЗіПіЭ ПсГбхГЫбхЭ, №ілі·Зсщ, 15 ЩіЩбхЙ І. ґіµізіЭЫіЭ, м.дбХблЫіЭ, Ш.јбЙЫіЭ, И.дбХблЫіЭ, діпсілп ї пеі·сбхГЫіЭ


ЬіЅісЫіЭ єсЩбЭЫі


ІЩ»сЗПі·ЗпбхГЫбхЭБ бсе»л Й»Ѕні»сПсі·ЗпбхГЫіЭ бхХХбхГЫбхЭ


дбХблЫіЭ ІЭбхЯ


РіЫілпіЭЗ СісуЭ Блп мЗЙлбЭЫіЭ ЭіЛі·НЗ 1919Г. цісЗЅЫіЭ КіХіХбхГЫіЭ н»СіЕбХбнбхЩ


јбЙЫіЭ ШЗщіЫ»Й


Рб№ніНЭ»с


1. Karabakh 2014 – Scenarios. In Karabakh 2014: Six Analysts on the Future of the Nagorno-Karabakh Peace Process, London, Concilation Resources, 2009 (йбхл»с»Э пісµ»сіПБ` ???????-2014: ???????? // ??????? 2014: ??????????? ????? ?????????? ? ??????? ???????-???????????? ??????? ????????, ??????, ??????? ??????????, 2009; СіЫ»с»Э пісµ»сіПБ`ІЭіЙЗпЗПбЭ, СіЩіс 9 л»еп»Щµ»с 2009, кп»чіЭіП»сп, 2009):


2. ?????? ? ???????: ??????????? ????? ???????? // ????????????? ??????? ?? ??????? ??????????????? ??????? ? ????? ?????? ???????, ??????, 2009:


3. “?? – ????? ?????????, ??… ” ????? ????, ????? ??????? ? ????? ????? ? ???????? ? ???????????? ??????? ? ??????? (?? ?????????? ????????? ???????). ???????? ?????? ???????, ??????????. (СіЭУЭніН ї пеі·сбхГЫіЭ)


5. шіХіщіуЗіПіЭ ПсГбхГЫбхЭ, №ілі·Зсщ, 15 ЩіЩбхЙ І. ґіµізіЭЫіЭ, м.дбХблЫіЭ, Ш.јбЙЫіЭ, И.дбХблЫіЭ, діпсілп ї пеі·сбхГЫіЭ
 • oldrussian.ru/if-you-do-not-see-one-you-are-interested-in-please-see-library-to-request-it-5.html
 • oldrussian.ru/ndivdualn-zvti-p-racvnikv-kafedri-metodiki-psiholog-doshklno-pochatkovo-osvti-ppo-kmpu-m-b-d-grnchenka-za-pvrchchya-2008-2009-navchalnogo-roku-zvt-zavduvacha-kafedri-kandidata-psihologchnih-nauk-docenta-dyatlenko-natal-mihajlvni.html
 • oldrussian.ru/title-kerr-type-spatial-optical-solitons-in-planar-waveguides-with-finite-width-and-the-design-of-all-optical-devices-21.html
 • oldrussian.ru/2111-resultado-final-nas-provas-objetivas-e-resultado-final-no-processo-seletivo-dos-candidatos-que-se-declararam-portadores-de-deficincia.html
 • oldrussian.ru/76-samoleti-mira-1998-04-06.html
 • oldrussian.ru/glava-51-versal-anzh-pitu.html
 • oldrussian.ru/anosov-p-v-osvt-chastina-suchasn-tehnolog-vihovannya-rekomendacjnij-bblografchnij-pokazhchik-kiv-200-6.html
 • oldrussian.ru/po-kran-z-krayu-v-kraj-hodit-svyatij-mikolaj-hristiyanska-etika-v-ukranskj-kultur-doroga-dobra-posbnik-dlya-vchitelya.html
 • oldrussian.ru/interaccin-y-negociacin-del-mensaje-en-el-saln-de-lenguas-panormica-crtica-de-la-investigacin-actual-y-propuestas-para-el-futuro-1.html
 • oldrussian.ru/2vakgroep-besliskunde-en-stochastiek-faculteit.html
 • oldrussian.ru/tipi-psihiki-sravnitelnoe-bogoslovie-kniga-1.html
 • oldrussian.ru/conf-ontation-mistress-of-the-empire.html
 • oldrussian.ru/nakaz-po-chemeroveckomu-nvk-1-vd-05-10-2009-roku.html
 • oldrussian.ru/london-borough-of-tower-hamlets-4.html
 • oldrussian.ru/73-pokazniki-stanu-efektivnost-vikoristannya-oborotnih-koshtv-konspekt-lekcj-dlya-studentv-specalnostej.html
 • oldrussian.ru/predislovie-ko-vtoromu-izdaniyu-ugolovnaya-zashita.html
 • oldrussian.ru/breast-cancer-patients-comment-published-in-canadian-breast-cancer-networks-2010-report-on-the-economic-impact-of-breast-cancer-www-cbcn-cadocumentslabour-force-re-entry-report-eng-cbcn-2010-pdf.html
 • oldrussian.ru/the-purpose-of-this-policies-and-procedures-manual-is-to-provide-guidance-and-direction-to-district-personnel-charged-with-the-maintenance-and-accuracy-of-stude.html
 • oldrussian.ru/40-regulyuyuch-nstituc-mzhnarodnogo-bznesu-globalnogo-rvnya-bznes-yak-ekonomko-flosofska-kategorya-ta-nstitucjno-funkconalna.html
 • oldrussian.ru/proflne-navchannya-plan-roboti-upravlnnya-osvti-admnstrac-moskovskogo-rajonu-harkvsko-msko-radi.html